Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2021

Trong 10 ngày cuối tháng 11/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 612.151.155 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/21/21 1,000 IBVCB.1516461731.dvv.CT tu 0171003482392 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000 IBVCB.1516454535.scf.CT tu 1022558715 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000 IBVCB.1516450812.fbfb.CT tu 1022390505 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000 IBVCB.1515586680.aa.CT tu 1021443095 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 5,000 MBVCB.1515792319.Tra Xuan Binh giup ms 2021324.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/21 20,000 MBVCB.1517276169.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.324 (Anh Pham Van Phuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 20,000 IBVCB.1515468196.UNG HO MS 2021 323 ANH EM TUAN KIET VA LINH DAN.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/21 40,000 MBVCB.1515894318.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.324( Anh Pham Van Phuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 50,000 209994.211121.200939.T ung ho Pham Van Phuong MS 2021.324
11/21/21 50,000 IBVCB.1516212872.Giup ma so 2021 324 anh Pham Van Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/21 50,000 621247.211121.104626.UNG HO MS 2021.324(ANH PHAM VAN PHUONG)-211121-10:46:40 621247
11/21/21 80,000 087991.211121.195441.Ung Ho Ma So MS 2021.323 anh em Tuan Kiet - Linh Dan FT21326676702806
11/21/21 100,000 877695.211121.201310.MS 2021 323 Tuan Kiet Linh Dan
11/21/21 100,000 735767.211121.184604.UNG HO MS 2021.311(BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)-211121-18:46:13 735767
11/21/21 100,000 734994.211121.184247.UNG HO MS 2021.315(CHA CON ANH TUE)-211121-18:42:56 734994
11/21/21 100,000 733802.211121.183809.UNG HO MS 2021.319(BE BUI HA SY LUAN)-211121-18:38:05 733802
11/21/21 100,000 733069.211121.183512.UNG HO MS 2021.321(NGUYEN MINH QUANG)-211121-18:35:11 733069
11/21/21 100,000 732460.211121.183225.UNG HO MS 2021.322 (LE VAN LIEM)-211121-18:32:33 732460
11/21/21 100,000 400990.211121.182716.MS 2021 324 anh Pham Van Phuong
11/21/21 100,000 030127.211121.164822.TRAN THANH VU chuyen tien ung ho ms 2021320 be Tran Thien Phuc
11/21/21 100,000 041259.211121.135744.Ung ho Ms 2021.324 anh Pham Van Phuong FT21326949050278
11/21/21 100,000 648509.211121.123354.UNG HO MS : 2021. 324(ANH PHAM VAN PHUONG)-211121-12:33:54 648509
11/21/21 100,000 190384.211121.112412.Ms 2021 323 anh em Tuan kiet Linh Dan
11/21/21 100,000 706001.211121.095723.ung ho MS 2021.324 (anh Pham Van Phuong). Tu Phuc Nho 211121
11/21/21 100,000 187522.211121.082459.Le Duc Nghia ung ho anh Le Van Liem _ MS 2021 322
11/21/21 100,000 290618.211121.082325.Le Duc Nghia ung ho anh Nguyen Minh Quang _ MS 2021 321
11/21/21 100,000 130293.211121.075029.Vinh Nam ung ho ms 2021 324 anh Pham Van Phuong
11/21/21 100,000 038992.211121.065235.Ung ho NCHCCCL.
11/21/21 100,000 909593.211121.061206.Ung ho MS 2021.324, anh Pham Van Phuong. Chuc Anh vui ve, manh khoe va mau chua khoi benh tat.
11/21/21 100,000 524244.211121.033625.Ung ho NCHCCCL PHAM VIET DUNG 0378583296
11/21/21 150,000 732898.211121.124856.ung ho MS 2021.322( Le Van Liem)
11/21/21 150,000 138105.211121.083830.Ms 2021 322 le van Liem
11/21/21 200,000 756752.211121.191119.Chuyen tien MS 2021.322 le van liem
11/21/21 200,000 MBVCB.1517091841.Ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet-Linh Dan)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 200,000 MBVCB.1517077119.Ung ho MS 2021.323( anh em Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 1016292337 LE TRUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 200,000 MBVCB.1516651554.Ung ho MS 2021.323 ( anh em Tuan Kiet - Linh Dan ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 200,000 MBVCB.1516647829.Ung ho MS 2021.322 ( Le Van Liem).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 200,000 155990.211121.102017.TTTP ung ho Ms2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh
11/21/21 200,000 155592.211121.101858.TTTP ung ho Ms2021.322 Le Van Liem
11/21/21 200,000 155268.211121.101746.TTTP ung ho Ms2021.324 anh Pham Van Phuong
11/21/21 200,000 MBVCB.1515814436.ung ho ms 2021 321 Nguyen Minh Quang.CT tu 0081000248114 TRAN THE TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 200,000 258283.211121.080304.18605499423-0915240560-Ung ho MS 2021 324 anh Pham Van Phuong
11/21/21 200,000 IBVCB.1515719369.MS 2021 324 anh Pham Van Phuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/21/21 200,000 575202.211121.062128.UNGHOMASO2021.322 LEVANLIEM-211121-06:21:42 575202
11/21/21 200,000 864623.201121.231123.MS2021.322
11/21/21 200,000 554640.201121.224709.ung ho MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/21/21 240,000 832832.211121.141158.Ung ho NCHCCCL Sai Thuy Linh 0988729045
11/21/21 300,000 MBVCB.1517465690.UNG HO MS 2021.324 ( anh Pham Van Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 300,000 755821.211121.201014.UNG HO NCHCCCL QUYEN 0792725371-211121-20:09:44 755821
11/21/21 300,000 MBVCB.1516783012.MS 2021.322 (Le van liem).CT tu 0781000478146 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 300,000 MBVCB.1516400402.TRAN HONG NHUNG chuyen tien UH ms: 2021.322 ( Le van Liem).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 400,000 681925.211121.200033.PHAM MINH HAI UNG HO MS2021324 ANH PHAM VAN PHUONG
11/21/21 500,000 943201.211121.222107.ung ho MS 2021.323
11/21/21 500,000 018795.211121.112851.Vietcombank;0011002643148;CAO THI BE NGOAN chuyen khoan ung ho nchcccl ten nguyen thi anh tuyet sdt 0332050747
11/21/21 500,000 MBVCB.1515744434.giup do 2021.324.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000,000 MBVCB.1515685101.ung ho MS 2021.322 ( Le Van Liem).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000,000 MBVCB.1515683558.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet -Linh Dan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000,000 MBVCB.1515682663.ung ho MS 2021.324 (anh Pham Van Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/21/21 1,000,000 415764.211121.021232.Ung ho MS 2021.323 FT21326806530062
11/21/21 1,000,000 415403.211121.020909.Ung ho ma so MS 2021.322 . Le Van Liem FT21326527027707
11/21/21 1,000,000 370562.201121.230203.Ung ho MS 2020.085 chi Hien Ha Tinh FT21326047478279
11/21/21 1,500,000 987918.211121.180826.Ung ho MS 2021.323 FT21326067924527
11/21/21 5,000,000 043423.211121.190652.Ong Tu Van giup cho ms 2021 324 anh Pham Van Phuong FT21326922570476
11/22/21 5,000 MBVCB.1518224201.Tra Xuan Binh giup ms 2021325.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/21 5,500 318203.221121.092450.ung ho MS 2021 325
11/22/21 10,000 IBVCB.1520129336.UNG HO MS 2021 325 EM MINH HIEU.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/21 10,000 IBVCB.1517544520.UNG HO MS 2021 324 ANH PHUONG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/21 20,000 560417.221121.061921.Tien 0981541774 ung ho NCHCCCL
11/22/21 40,000 MBVCB.1518469304.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.325( em Nguyen Minh Hieu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 50,000 MBVCB.1519828879.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 50,000 MBVCB.1519824042.Ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0011004078248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 50,000 739255.221121.194216.MS 2021.325
11/22/21 50,000 055551.221121.190120.UNG HO MS 2021.325(EM NGUYEN MINH HIEU)-221121-19:01:20 055551
11/22/21 50,000 629365.221121.151727.Vietcombank;0011002643148;ung ho MS 2021 325 em Hieu
11/22/21 50,000 IBVCB.1518581626.Giup ma so 2021 325 em Nguyen Minh Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/21 50,000 686261.221121.104010.ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
11/22/21 50,000 725103.221121.093525.ms 2021.325
11/22/21 50,000 918093.221121.091040.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan ung ho em Nguyen Minh Hieu MS 2021 325
11/22/21 50,000 MBVCB.1517903109.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.324 (anh Pham Van Phuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 50,000 440392.221121.074926.T ung ho Nguyen Minh Hieu MS 2021.235
11/22/21 50,000 366671.211121.234830.MS 2021.324 hung hoai duc
11/22/21 100,000 910679.221121.162424.Ung ho MS 2021.325 FT21326440240702
11/22/21 100,000 MBVCB.1519105006.HUYNH DUC DUY ung ho : ms 2021.325( Nguyen Minh Hieu).CT tu 0321000643871 HUYNH DUC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 054333.221121.154939.IBFT MS2021.325
11/22/21 100,000 061818.221121.112908.Vietcombank;0011002643148;Ung ho Nguyen Minh Hieu 17 tuoi thon Hiep Luc dong thinh Song Lo Vinh Phuc ung thu xuong
11/22/21 100,000 MBVCB.1518349600.ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0031000135760 NGUYEN DUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 627771.221121.103607.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho M S 2021325 Nguyen Minh Hieu
11/22/21 100,000 MBVCB.1518186147.ms2021.301. ung ho be mai.CT tu 0831000071653 LE THI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 857415.221121.100130.MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
11/22/21 100,000 MBVCB.1517977556.MS 2021.325 (e Nguyen Minh Hieu).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 MBVCB.1517898386.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 838550.221121.084812.Ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu). Tu Phuc Hoat 221121
11/22/21 100,000 MBVCB.1517883091.TDung ung ho MS2021.322 (em Le Van Liem).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 MBVCB.1517879385.TDung ung ho MS2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 MBVCB.1517811518.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho ms 2021 .325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 119018.221121.081555.Vinh Nam ung ho ms 2021 325 em Nguyen Minh Hieu
11/22/21 100,000 616909.221121.081435.ung ho MS 2021.325 Nguyen Minh Hieu
11/22/21 100,000 MBVCB.1517623391.ung ho MS 2021.321 Nguyen Minh Quang - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 MBVCB.1517622579.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.323 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 100,000 960997.211121.230144.Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/22/21 100,000 220896.211121.224440.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.324 chu Pham Van Phuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21326940597856
11/22/21 150,000 MBVCB.1519749391.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.324( anh Pham Van Phuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 200,000 MBVCB.1520120135.Ung ho MS 2021.325 ( Em Nguyen Minh Hieu ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 200,000 262489.221121.212702.Ung ho MS 2021.316 be Luong Thai Kiet FT21327347660989
11/22/21 200,000 157872.221121.193406.IBFT MS 2021.325
11/22/21 200,000 MBVCB.1519045467.Ung ho MS 2021.325 nguyen minh hieu.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 200,000 917139.221121.125038.UNG HO MS: 2021.325( EM NGUYEN MINH HIEU)-221121-12:50:37 917139
11/22/21 200,000 147672.221121.114712.Nchcccl phuong 0978202800
11/22/21 200,000 SHGD:10000288.DD:211122.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho e tuan kiet Linh Dan ms2021/323
11/22/21 200,000 IBVCB.1518013788.MS 2021 325 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/21 200,000 SHGD:10000653.DD:211122.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.323 chuc anh Tuan Kiet chi Linh Dan mau khoe
11/22/21 200,000 SHGD:10000629.DD:211122.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.322 chuc anh Le Van Liem mau khoe
11/22/21 200,000 IBVCB.1517908618.UH MS 2021.318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 200,000 IBVCB.1517899385.UH MS 2021.320 be Tran Thien Phuc.CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 200,000 MBVCB.1517887098.T Dung ung ho MS2021.315 (cha con anh Tue).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 200,000 975268.211121.234640.Ung ho NCHCCCL Dang 0978575938
11/22/21 200,000 928540.211121.234146.unghoNCHCCCL
11/22/21 250,000 MBVCB.1519741277.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.325( em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 300,000 892925.221121.214100.Ung ho NCHCCCL 0915092816
11/22/21 300,000 MBVCB.1520043585.UNG HO MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 300,000 MBVCB.1519829843.Ung ho MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 300,000 MBVCB.1519747865.PHI VIET HANH charity MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 300,000 IBVCB.1519208674.ung ho MS 2021325 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0281001018759 LE THI NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 300,000 MBVCB.1519019394.TO QUANG VINH chuyen tien ung ho ma so 2021-324 (pham van phuong).CT tu 0421000427323 TO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 300,000 637207.221121.124512.MS 2021.325 FT21326091748645
11/22/21 300,000 876791.221121.110605.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.322 le van liem
11/22/21 300,000 663203.221121.105240.MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
11/22/21 300,000 MBVCB.1518177709.ms 2021 325 uh Nguyen Minh Hieu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/22/21 300,000 MBVCB.1517631913.Ong ba KhaiTam gui chau Nguyen Minh Hieu,ms 2021.325 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 400,000 SHGD:10005310.DD:211122.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.323 anh em Tuan Kiet Linh Dan
11/22/21 500,000 IBVCB.1520114243.Ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0281000276813 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 500,000 011746.221121.140850.UNG HO MS 2021 325 EM NGUYEN MINH HIEU
11/22/21 500,000 MBVCB.1518221472.Giup do 2021.325.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 500,000 MBVCB.1518216140.MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 500,000 SHGD:10032554.DD:211122.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu
11/22/21 500,000 SHGD:10002197.DD:211122.BO:NGUYEN MINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2021.323 anh em Tuan Kiet, Linh Dan
11/22/21 500,000 897713.221121.091152.Ung ho MS 2021.322 - MS 2021.325
11/22/21 500,000 MBVCB.1517505117.ung ho MS 2021.318 (chi Nguyen Thi Thanh Binh)..CT tu 0041000505391 THAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 500,000 MBVCB.1517494902.ung ho MS 2021.323 (Anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0041000505391 THAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 1,000,000 IBVCB.1517916752.Ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/22/21 1,000,000 SHGD:10027017.DD:211122.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.322 le van liem
11/22/21 1,000,000 SHGD:10027360.DD:211122.BO:NGUYEN THANH BINH.Remark:Ung ho ms 2021.323 ae Tuan Kiet Linh Dan
11/22/21 1,000,000 279810.221121.054548.Ung ho MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu FT21326870605766
11/22/21 1,500,000 956487.211121.224918.Kolmakova E. V. giup do cho MS 2021.324 anh Pham Van Phuong
11/22/21 2,000,000 907375.221121.215847.ung ho MS 2021.323
11/22/21 2,000,000 900669.221121.215108.ung ho MS 2021.325
11/22/21 5,000,000 306357.221121.161845.Ung ho NCHCCCl ho va ten LE THI ANH HOAI chuyen tien so dien thoai 0904282459
11/22/21 5,000,000 688994.221121.091209.Ong Tu Van dong vien MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu
11/23/21 1,000 IBVCB.1522224889.ada.CT tu 1022353444 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000 IBVCB.1522222150.ada.CT tu 1021975253 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000 IBVCB.1522217723.ada.CT tu 1022674663 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000 IBVCB.1520849366.fh.CT tu 1023592509 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000 MBVCB.1520814314.Tuy ngo nhi an.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 5,000 MBVCB.1520347770.Tra Xuan Binh giup ms 2021326.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 5,500 276970.231121.090924.ung ho MS 2021 326
11/23/21 30,000 MBVCB.1522114495.MS 2021 325.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 40,000 MBVCB.1520893574.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.326( Anh Ta Van Chuong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 50,000 378589.231121.190300.T ung ho Ta Van Chuong MS 2021.326
11/23/21 50,000 IBVCB.1521350099.Giup ma so 2021 326 anh Ta Van Chuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 50,000 228458.231121.120839.LX UNG HO MS2021.326(A TA VAN CHUONG)-231121-12:08:48 228458
11/23/21 50,000 MBVCB.1520883858.MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 50,000 557671.231121.102449.Ung ho MS 2021326 anh Ta Van Chuong FT21327148100033
11/23/21 50,000 MBVCB.1520696062.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 50,000 SHGD:10000089.DD:211123.BO:DOAN THI HONG PHUC.Remark:995221112350741 ung ho NCHCCCL
11/23/21 50,000 140214.231121.075207.UNG HO MS 2021.326(ANH TA VAN CHUONG)-231121-07:52:16 140214
11/23/21 50,000 MBVCB.1520339156.Ung ho MS 2021.326.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 50,000 112383.221121.230439.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.324 (ANH PHAM VAN PHUONG)-221121-23:04:18 112383
11/23/21 50,000 111699.221121.225755.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.325 (EM NGUYEN MINH HIEU)-221121-22:57:46 111699
11/23/21 75,000 MBVCB.1521485297.KITO GIAO UNGHO MS 2021.323 ( anh em Tuan Kiet - Linh Dan o Dong Thap ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 100,000 147187.231121.213201.ung ho MS 2021 . 322 (Le Van Liem)
11/23/21 100,000 909943.231121.213014.ung ho MS 2021 . 326 (anh Ta Van Chuong)
11/23/21 100,000 153508.231121.212222.Ung ho MS 2021.326 anh Ta Van Chuong FT21328396007905
11/23/21 100,000 285838.231121.172703.Ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong). Tu Dieu Van 231121
11/23/21 100,000 680077.231121.170823.MS 2021.325
11/23/21 100,000 742423.231121.161330.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/11/2021 - MS MS 2021.313 (anh Ho Xuan Tan)
11/23/21 100,000 158852.231121.154632.MS 2021.325( Nguyen Minh Hieu)
11/23/21 100,000 SHGD:10001100.DD:211123.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan ung ho MS 2021.326 kinh chuc Bac Ta Van Chuong mau khoe
11/23/21 100,000 677635.231121.120454.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.326 anh chuong FT21327730015888
11/23/21 100,000 673459.231121.120111.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen tam ung ho MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu FT21327878109610
11/23/21 100,000 665619.231121.115422.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.324 anh Phuong FT21327933908653
11/23/21 100,000 613857.231121.083335.ung ho MS 2021.326 Ta Van Chuong
11/23/21 100,000 132020.231121.082431.Vinh Nam ung ho ms 2021 326 anh Ta Van Chuong
11/23/21 100,000 384734.231121.064612.MS 2021.326 FT21327484099950
11/23/21 100,000 851815.231121.060251.ung ho MS 2021 326 anh Ta Van Chuong
11/23/21 100,000 789562.221121.235718.ung ho MS 2021 . 324 (anh Pham Van Phuong)
11/23/21 100,000 155411.221121.235601.ung ho MS 2021 . 325 (em Nguyen Minh Hieu)
11/23/21 150,000 279617.231121.144304.ONG THAI VA BA HUONG UNG HO MS 2021.326( ANH TA VAN CHUONG)-231121-14:43:13 279617
11/23/21 150,000 265536.231121.140647.CO NU VA CHU TRINH UNG HO MS 2021.323(A E TUAN KIET-LINH DAN)-231121-14:06:47 265536
11/23/21 200,000 703134.231121.202313.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2021325 cho nguyen minh hieu
11/23/21 200,000 378198.231121.191702.MS 2021.326 ( ANH TA VAN CHUONG)-231121-19:17:01 378198
11/23/21 200,000 377806.231121.191524.MS 2021.325 ( EM NGUYEN MINH HIEU)-231121-19:15:33 377806
11/23/21 200,000 955257.231121.161028.Ung ho MS 2021.326 anh Chuong FT21327000713867
11/23/21 200,000 158704.231121.154011.MS2021.323 (anh em Tuan kiet +Linh Dan)
11/23/21 200,000 897277.231121.152837.Hoc vien K06 Saffron Tay A kinh goi FT21327140985616
11/23/21 200,000 854086.231121.145550.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.326 anh Ta Van Chuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21327876016748
11/23/21 200,000 959202.231121.140454.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN LAM GIANG chuyen khoan ung ho NCHCCCL
11/23/21 200,000 MBVCB.1521332809.Ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1020849802 NGUYEN HONG SY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520897603.MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0041000232236 DANG THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520847377.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520704413.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.326( anh Ta Van Chuong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 IBVCB.1520683026.MS 2021 326 anh Tan Van Chuong.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 200,000 119636.231121.093718.TTTP ung ho Ms2021.326 anh Ta Van Chuong
11/23/21 200,000 MBVCB.1520577819.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520529580.ung ho ms2021.326(anh Ta Van Chuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520523659.ung ho ms 2021.325(em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520517887.ung ho ms 2021.324(a Pham Van Phuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520511339.ung ho ms2021.323(ae Tuan Kiet-Linh Dan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 200,000 MBVCB.1520498773.ung ho ms 2021.322(Le Van Liem).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 240,000 670649.231121.093036.Ungho NCHCCCL; dt 0942922104
11/23/21 250,000 IBVCB.1520641189.MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 250,000 IBVCB.1520634475.MS 2021 322 Le Van Liem.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 250,000 IBVCB.1520627460.MS 2021 291 gia dinh chi Nhung.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 250,000 IBVCB.1520621505.MS 2021 302 Nguyen Thi Kim Phuong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 250,000 IBVCB.1520618304.MS 2021 311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 300,000 MBVCB.1522483077.UNG HO MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 300,000 069407.231121.195952.MS2021326 anh Ta Van Chuong
11/23/21 300,000 IBVCB.1521865559.ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0071001281595 NGUYEN DINH LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 300,000 MBVCB.1521350122.ms 2021 326 uh Ta Van Chuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 350,000 IBVCB.1520552483.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 500,000 160724.231121.200237.MS 2021 321 Nguyen Minh Quang
11/23/21 500,000 864752.231121.150413.Ung ho MS 2021.326 anh Ta Van Chuong FT21327338410040
11/23/21 500,000 MBVCB.1521164485.MS 2021326 Anh Ta Van Chuong.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 500,000 501975.231121.093959.Ung ho MS 2021.325 FT21327875041950
11/23/21 500,000 500793.231121.093859.Ung ho MS 2021.326 FT21327028025290
11/23/21 500,000 MBVCB.1520578171.Giup do 2021.326.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 500,000 IBVCB.1520575073.MS 2021 318 chi Nguyen Thi Thanh Binh.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 500,000 IBVCB.1520543995.MS 2021 282 gia dinh anh Cong.CT tu 0541000269327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 500,000 IBVCB.1520420408.MS 2021 325 em NGUYEN MINH HIEU tinh Vinh Phuc.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 500,000 MBVCB.1520387225.Ung ho MS 2021.325(em nguyen minh hieu ).CT tu 0111000043416 NGUYEN THI BICH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 500,000 MBVCB.1520367712.ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 500,000 MBVCB.1520364168.ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 500,000 856608.231121.070810.MS 2021 326 anh Ta Van Chuong
11/23/21 500,000 378325.231121.060546.Ung ho MS 2021.326 anh ta van chuong FT21327100096907
11/23/21 1,000,000 862967.231121.150252.Ung ho MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu FT21327782303602
11/23/21 1,000,000 023729.231121.143759.Ho tro MS 2021 326 anh Ta Van Chuong
11/23/21 1,000,000 MBVCB.1521235081.Ung ho MS 2021.324 ( anh Pham Van Phuong).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000,000 MBVCB.1521170923.MS 2021325 Em Nguyen Minh Hieu.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 1,000,000 MBVCB.1521159139.MS 2021311 be Nguyen Ha Quynh Huong.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/23/21 1,000,000 MBVCB.1521012289.ung ho MS 2021.324 (anh Pham Van Phuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000,000 MBVCB.1520980101.ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000,000 MBVCB.1520974517.ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/23/21 1,000,000 /Ref:PALPM11477J{//}/Ref:PALPM11477J{//}LP VNM11477J UNG HO MS 2021.325 EM NGUYEN MINHHIEUDVC:MR TRAN VIET CUONG
11/23/21 1,340,000 134544.231121.161338.BAO DTDT CHUYEN TIEN BAN DOC UNG HO THEO DS KET CHUYEN TUAN 2/11/2021 - MS 2021.311 (BE NGUYEN HA QUYNH HUONG)
11/23/21 3,000,000 604585.231121.110135.Ong Tu Van giup cho ms 2021 326 anh Ta Van Chuong FT21327893918834
11/23/21 4,000,000 SHGD:10003867.DD:211123.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 326,325,324,323,322,321,320,319
11/24/21 1,000 IBVCB.1522697042.123.CT tu 9582072002 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 5,000 MBVCB.1522749993.Tra Xuan Binh giup ms 2021327.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 10,500 300099.241121.092238.ung ho MS 2021 327
11/24/21 40,000 MBVCB.1523007556.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.327( Ba Tran Thi Ba ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 50,000 422067.241121.184851.T ung ho Tran Thi Ba MS 2021.327
11/24/21 50,000 IBVCB.1524144854.Giup ma so 2021 327 ba Tran Thi Ba .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 50,000 515797.241121.105808.UNG HO MS 2021.327(BA TRAN THI BA)-241121-10:58:03 515797
11/24/21 50,000 499722.241121.090758.Cc FT21328986444757
11/24/21 50,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Thong 0978055651
11/24/21 50,000 431792.231121.235454.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.326 (ANH TA VAN CHUONG)-231121-23:54:38 431792
11/24/21 50,000 240360.231121.233922.Ung ho NCHCCCL HANG 0961464814
11/24/21 50,000 206626.231121.224015.Ms 2021 326 anh Ta Van Chuong
11/24/21 100,000 031486.241121.213156.2021 327 ba tran thi ba
11/24/21 100,000 MBVCB.1524721907.Ung ho NCHCCCL PHAM HUONG QUYNH .CT tu 0141000885724 PHAM HUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 259177.241121.201202.Ung ho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba FT21328076016141
11/24/21 100,000 687307.241121.191422.UNG HO MS 2021-327 TRAN THI BA-241121-19:14:21 687307
11/24/21 100,000 551096.241121.184809.Vietcombank;0011002643148;LE MANH KHUONG chuyen khoan
11/24/21 100,000 475070.241121.165034.Ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba). Tu Dieu Hop
11/24/21 100,000 MBVCB.1523659910.ms 2021 327 ba Tran Thi Ba.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 100,000 534003.241121.114639.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.327 (BA TRAN THI BA)-241121-11:46:19 534003
11/24/21 100,000 MBVCB.1523209993.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 MBVCB.1523148774.ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 MBVCB.1523144250.ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 MBVCB.1523139790.MS 2021.322 (Le Van Liem).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 MBVCB.1523134200.MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 MBVCB.1522978438.MS 2021327 ba Tran Thi Ba.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 100,000 SHGD:10000090.DD:211124.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ba TRAN THI BA MS 2021/327
11/24/21 100,000 146595.241121.080321.Vinh Nam ung ho ms 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 100,000 096149.241121.071637.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 ma so gom 323 va 325
11/24/21 100,000 MBVCB.1522774676.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.326 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 MBVCB.1522770687.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.325 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 100,000 727494.241121.054557.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 327 tran thi ba
11/24/21 150,000 MBVCB.1523884857.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.327( ba Tran Thi Ba).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 150,000 095533.241121.071554.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 ma so gom 320 321 va 322
11/24/21 200,000 733038.241121.223833.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.325-241121-22:38:27 733038
11/24/21 200,000 732730.241121.223608.UNG HO MS 2021.326-241121-22:36:06 732730
11/24/21 200,000 979509.241121.222439.MS 2021. 320
11/24/21 200,000 984771.241121.202727.MS 2021.325
11/24/21 200,000 MBVCB.1524165146.Ung ho NCHCCCL Dinh Thi Thanh 0963546927.CT tu 0481000868274 DINH THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 200,000 311683.241121.162707.ung ho MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 200,000 054846.241121.124652.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;M s 2021327 ba ba
11/24/21 200,000 556571.241121.111342.Ung ho MS 2021.327
11/24/21 200,000 IBVCB.1523066603.MS 2021 327 ba Tran Thi Ba.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 200,000 045161.241121.074932.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;HO DUC NGOC chuyen khoan ung ho MS 2021327 Tran Thi Ba
11/24/21 300,000 839013.241121.183401.ung ho MS2021.327 tran thi ba
11/24/21 300,000 463566.241121.170957.Ung ho MS 2021 327 ba TRAN THI BA
11/24/21 300,000 MBVCB.1523654836.Ung ho ms 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 300,000 MBVCB.1523535235.ms 2021 327 uh ba Tran Thi Ba.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 300,000 495233.241121.090453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/24/21 500,000 631130.241121.223404.MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba)
11/24/21 500,000 951586.241121.204935.Ung ho MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 500,000 MBVCB.1524530338.MS 2021.327 tran thi ba.CT tu 0271000038605 TRAN HOANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 500,000 MBVCB.1524491098.Ung ho NCHCCCL + Minh + 0917466660.CT tu 0561003842755 LAM THI NGUYET MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 500,000 MBVCB.1524459589.ON HUYNH BAO HUY chuyen tien ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 0121000711693 ON HUYNH BAO HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 500,000 902273.241121.185257.ung ho MS2021.327 (ba Tran Thi Ba)
11/24/21 500,000 989135.241121.165316.NGUYEN THI BICH THUY ung ho MS 2021 311
11/24/21 500,000 382437.241121.165140.Ung ho MS 2021 293
11/24/21 500,000 MBVCB.1524057313.ung ho MS 2021.320 (be Tran Thien Phuc).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 500,000 945059.241121.151958.Ung ho MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 500,000 994995.241121.151631.Ung ho MS 2021.268 Be Thach Do
11/24/21 500,000 993445.241121.151508.Ung ho MS 2021.199 Luu Cong Minh Nang
11/24/21 500,000 796353.241121.145153.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2021 319 Bui Ha Sy Luan
11/24/21 500,000 855552.241121.132924.ung ho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 500,000 IBVCB.1523504419.MS 2021327 ba Tran Thi Ba.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/24/21 500,000 MBVCB.1523410687.MS 2021.327(ba Tran Thi Ba).CT tu 0071001398863 TRAN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 500,000 731496.241121.113310.Chuyen tien Ung ho MS 2021.327 ba TRAN THI BA
11/24/21 500,000 630128.241121.105740.Ung ho MS 2021.321 FT21328500026092
11/24/21 500,000 140529.241121.094425.ung ho MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 500,000 SHGD:10009004.DD:211124.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 500,000 452394.241121.072739.CHUYEN TIEN TU THIEN-241121-07:27:39 452394
11/24/21 800,000 954892.241121.205109.Ung ho MS 2021 325 e Nguyen Minh Hieu
11/24/21 1,000,000 190113.241121.162718.Ung ho ms 2021.318 chi nguyen thi thanh binh
11/24/21 1,000,000 944993.241121.151812.Ung ho MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dang
11/24/21 1,000,000 148979.241121.145829.ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet; Linh Dan)
11/24/21 1,000,000 755278.241121.145613.MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 1,000,000 SHGD:10003550.DD:211124.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.327 (BA TRAN THI BA)
11/24/21 1,000,000 MBVCB.1523262091.Ung ho MS 2021.327, ba Tran thi Ba.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 1,000,000 MBVCB.1523254837.ung ho MS 2021.326 ( anh Ta Van Chuong).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 1,000,000 MBVCB.1522770299.MS2021.327 ( tran thi ba).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 1,000,000 411170.241121.051122.Ung ho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba FT21328065884614
11/24/21 1,000,000 691191.231121.223939.MS 2021.323
11/24/21 2,000,000 085394.241121.092939.UNG HO MS2021.327 (BA TRAN THI BA)
11/24/21 2,500,000 696244.241121.110852.Kolmakova E.V. giup do cho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba
11/24/21 3,000,000 MBVCB.1522741549.NGO HANH THUC ung ho MS 2021.327 ba tran thi ba.CT tu 0121002682785 NGO HANH THUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/24/21 5,000,000 653526.241121.071147.ms 2021 327 tran thi ba
11/24/21 10,000,000 652446.241121.070837.Ms 2021 323 tuan kiet Linh dan
11/25/21 1,000 IBVCB.1526796538.sdg.CT tu 1023246986 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 1,000 IBVCB.1526515929.asdf.CT tu 1024259175 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 1,000 IBVCB.1526511778.asdf.CT tu 1020737604 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 1,000 IBVCB.1526502941.asdf.CT tu 1024290919 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 1,000 IBVCB.1525052828.a.CT tu 1021967218 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 5,000 MBVCB.1525333092.Tra Xuan Binh giup ms 2021328.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 5,500 251087.251121.085836.ung ho MS 2021 328
11/25/21 10,000 IBVCB.1527331346.UNG HO MS 2021 328 EM HA TRANG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 10,000 IBVCB.1524917963.UNG HO MS 2021 327 CU BA.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 10,000 IBVCB.1524916798.UNG HO MS 2021 326 ANH CHUONG.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 20,000 MBVCB.1527159677.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 40,000 MBVCB.1525724521.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.328( em Nguyen Ha Trang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 50,000 047333.251121.220924.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.328 (EM NGUYEN HA TRANG)-251121-22:09:05 047333
11/25/21 50,000 037298.251121.212220.UNG HO MS 2021.328(NG.HA TRANG)-251121-21:22:15 037298
11/25/21 50,000 413106.251121.170147.T ung ho em Nguyen Ha trang MS 2021.328
11/25/21 50,000 MBVCB.1526150060.MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 50,000 391138.251121.135457.MAC THI THAM Ct 0985038094 NCHCCCL
11/25/21 50,000 178261.251121.010828.Ung ho MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 50,000 IBVCB.1525679719.Giup ma so 2021 328 em Nguyen Ha Trang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 50,000 854679.251121.085146.ung ho MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 50,000 180693.251121.082245.gui 2021 328 emhoai trang
11/25/21 50,000 MBVCB.1525176337.LE NGOC QUY chuyen tien ung ho ms 2021. 328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0071000615996 LE NGOC QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 50,000 763639.251121.074244.UNG HO MS 2021.328(EM NGUYEN HA TRANG)-251121-07:42:39 763639
11/25/21 50,000 MBVCB.1525136004.Ung ho MS 2021.328.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 50,000 426385.251121.071903.ung hoMS 2021.328(em Nguyen Ha Trang)
11/25/21 68,000 826599.251121.192312.UH MS 2021 301 Tran Tuyet Mai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/25/21 100,000 436424.251121.222755.MS 2021.238 NGUYEN HA TRANG FT21330319070708
11/25/21 100,000 566510.251121.190917.MS 2021 328
11/25/21 100,000 MBVCB.1526917205.Ung ho MS 2021.328(em Nguyen Ha Trang).CT tu 1020849802 NGUYEN HONG SY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 100,000 165101.251121.181835.MS 2021.328
11/25/21 100,000 685786.251121.172439.Chuyen tien MS2021321 ung ho nguyen minh quang
11/25/21 100,000 070737.251121.163740.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21329937894000
11/25/21 100,000 931751.251121.151801.VietLV Ung ho MS 2021.328 em NGUYEN HA TRANG
11/25/21 100,000 249712.251121.143348.IBFT Ung ho Thien Phuc ms 2021.320
11/25/21 100,000 618529.251121.130439.Ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang). Tu Phuc Nho 251121
11/25/21 100,000 585727.251121.110932.Ung ho MS 2021 328 em nguyen ha trang
11/25/21 100,000 390494.251121.095609.Vinh Nam ung ho ms 2021 328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 100,000 MBVCB.1525274142.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 100,000 328160.251121.071157.ung ho MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/25/21 100,000 328101.251121.071046.ung ho MS 2021 328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 123,088 074882.251121.071515.MQuan TAnh ung ho MS 2021 328 Nguyen Ha Trang
11/25/21 192,274 INTEREST PAYMENT
11/25/21 200,000 546318.251121.215826.Ms 2021 328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 200,000 292505.251121.194523.UNG HO MS 2021.328 NGUYEN HA TRANG FT21329895902782
11/25/21 200,000 MBVCB.1526544820.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2021.327(ba TRAN THI BA), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 200,000 943900.251121.150822.Ung ho MS 2021.328 - em Nguyen Ha Trang FT21329638970690
11/25/21 200,000 767462.251121.143431.Ung ho MS 2021 328 em NGUYEN HA TRANG
11/25/21 200,000 210061.251121.143412.Ma so 2021.326 anh Ta Van chuong
11/25/21 200,000 750342.251121.135455.Ung ho ms 2021328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 200,000 867345.251121.125428.MS 2021.328 (EM NGUYEN HA TRANG)-251121-12:57:35 867345
11/25/21 200,000 915497.251121.111337.ung ho ms 2021.325
11/25/21 200,000 309302.251121.111259.ung ho ms 2021.328
11/25/21 200,000 631739.251121.111219.ung ho ms 2021.327
11/25/21 200,000 852965.251121.085104.Chuyen tien ung ho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba
11/25/21 200,000 620951.251121.084433.Ung ho MS2021 326 anh ta van chuong
11/25/21 200,000 MBVCB.1525184547.MS 2021.328.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 200,000 MBVCB.1525171845.MS 2021.328?(em Nguyen Ha Trang).CT tu 0451000328053 LE DUC TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 200,000 544706.251121.074438.ung ho ms 2021.328 nguyen ha trang
11/25/21 200,000 IBVCB.1525148314.MS 2021 328 em Nguyen Ha Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 200,000 734922.241121.225129.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.318-241121-22:54:34 734922
11/25/21 200,000 734781.241121.225325.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.319-241121-22:53:25 734781
11/25/21 200,000 734645.241121.225214.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.320-241121-22:52:09 734645
11/25/21 200,000 734416.241121.225006.UNG HO MS 2021.321-241121-22:50:05 734416
11/25/21 200,000 734131.241121.224729.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.322-241121-22:47:28 734131
11/25/21 200,000 733874.241121.224518.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.323-241121-22:45:13 733874
11/25/21 200,000 733690.241121.224042.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.324-241121-22:43:47 733690
11/25/21 200,000 733508.241121.224223.NGUYEN SE HA UNG HO MS 2021.327-241121-22:42:18 733508
11/25/21 300,000 MBVCB.1526439378.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2021.325(em Nguyen Minh Hieu), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 300,000 MBVCB.1526248650.ms 2021 328 uh Nguyen Ha Trang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/25/21 300,000 MBVCB.1526050439.Ung ho MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 300,000 420776.251121.111101.MS 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/25/21 300,000 474996.251121.080534.MS 2021.328 FT21329328320047
11/25/21 350,000 MBVCB.1526380881.Lieu Thi ung ho MS 2021.328(em NGUYEN HA TRANG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 470,000 688342.251121.120546.su, minh, mia Giup do chi Nguyen Thi Ha MS 2021.328
11/25/21 500,000 401891.251121.213939.Ung ho MS 2021 323 anh em Tuan Kiet Linh Dan FT21330318992065
11/25/21 500,000 MBVCB.1526415799.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2021.323(Anh em TUAN KIET-LINH DAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 500,000 938346.251121.150422.ung ho Ms 2021.326 FT21329218107577
11/25/21 500,000 676107.251121.115546.Chuyen tien MS 2021.326
11/25/21 500,000 673912.251121.115408.Chuyen tien MS 2021.327
11/25/21 600,000 961576.251121.090131.ung ho NCHCCCL My Hieu 0708910789
11/25/21 800,000 117790.251121.214119.Ung ho MS2021.328 ( em Nguyen Ha Trang)
11/25/21 1,000,000 906475.251121.144027.Ung ho MS2021-327 Ba Tran Thi Ba FT21329095600488
11/25/21 1,000,000 SHGD:10007087.DD:211125.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.328 (EM NGUYEN HA TRANG)
11/25/21 1,000,000 MBVCB.1525486974.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2021.328( em Nguyen Ha Trang).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 1,000,000 161717.251121.081055.MS2021 328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 2,000,000 506344.251121.150822.Vietcombank;0011002643148;Chuyen khoan ung ho cho ba TRAN THI BA MS 2021327 Ap Giong ong dong Xa Phu Dong Huyen Nhon Trach Dong Nai
11/25/21 2,000,000 578680.251121.101729.UNG HO BA TRAN THI BA ( MS: 2021-327) SO TIEN 2.000.000VND.
11/25/21 2,400,000 MBVCB.1525325787.Ung ho ms2021.317/318/319/320/321/323/327/328 moi truong hop 300k.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/25/21 3,000,000 578620.251121.101714.UNG HO ANH EM TUAN KIET - LINH DAN (MS: 2021-323) , SO TIEN 3.000.000VND.
11/25/21 3,000,000 783785.251121.073927.Ong Tu Van dong vien cho MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang
11/25/21 3,260,000 878231.251121.133412.CO MY KHANH LY - SYDNEY- UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY-251121-13:34:27 878231
11/25/21 60,000,000 UNG HO MS 2021.327 BA TRAN THI BA BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000 IBVCB.1528736683.sdg.CT tu 1020419599 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000 IBVCB.1527738793.asdf.CT tu 1024376623 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000 IBVCB.1527732333.asdf.CT tu 1024413387 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000 IBVCB.1527727763.asdf.CT tu 1024352778 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000 IBVCB.1527712439.asdf.CT tu 1021110953 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000 IBVCB.1527706190.asdf.CT tu 1024232268 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 5,000 MBVCB.1528086008.Tuy duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 5,000 MBVCB.1527818803.Tra Xuan Binh giup ms 2021329.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 10,000 IBVCB.1529729259.UNG HO MS 2021 329 BA BIEN.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 12,000 TRAN HOANG HAI ANH HO TRO MS 2021.329
11/26/21 20,000 559564.261121.224837.UNG HO MS 2021.325 EM NGUYEN MINH HIEU
11/26/21 20,000 559412.261121.224626.UNG HO MS 2021.326 ANH TA VAN CHUONG
11/26/21 20,000 559331.261121.224510.UNG HO MS 2021.327 BA TRAN THI BA
11/26/21 20,000 559268.261121.224409.UNG HO MS 2021.328 EM NGUYEN HA TRANG
11/26/21 20,000 559171.261121.224238.UNG HO MS 2021.329 GIA DINH BA BIEN
11/26/21 20,000 774317.261121.195512.Ung ho NCHCCCL, chuc co chi anh chu trong ekip luon manh khoe
11/26/21 25,000 354111.261121.134721.MS 2021.329. hung.hoai.duc
11/26/21 40,000 MBVCB.1527743120.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.329 ( gia Dinh Co Bien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 50,000 365847.261121.210909.UNG HO MS 2021.329(GIA DINH BA DIEN)-261121-21:09:04 365847
11/26/21 50,000 858832.261121.202112.T ung ho gia dinh ba Bien MS MS 2021.329
11/26/21 50,000 345073.261121.195032.UNG HO NCHCCCL_HUYNHNHU_0357343428-261121-19:53:41 345073
11/26/21 50,000 787767.261121.170400.ung ho MS2021.326(a Ta Van Chuong)
11/26/21 50,000 MBVCB.1528620627.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.329 (gia dinh ba Bien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 50,000 020909.261121.141937.MS 2021328 ungho em nguyen ha trang
11/26/21 50,000 IBVCB.1528235390.Giup ma so 2021 329 gia dinh ba Bien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 50,000 982948.261121.050311.Ung ho NCHCCCL Phuong 0969950137
11/26/21 50,000 967115.251121.232416.Ms 2021 327 ba Tran Thi Ba
11/26/21 50,000 435616.251121.224705.Vietcombank;0011002643148;ung ho ms 2021 051 ngo minh phu
11/26/21 68,000 413914.261121.163642.UH MS 2021 302 be Nguyen Thi Kim Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/26/21 100,000 MBVCB.1529774484.ms2021 328 em Nguyen Ha Trang.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 100,000 MBVCB.1529772676.MS 2021 329 gd co Bien.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 100,000 087816.261121.222151.Ung ho MS 2021.324 anh Pham Van Phuong FT21331190510970
11/26/21 100,000 MBVCB.1529771229.MS 2021326 anh Ta Van Chuong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 100,000 894773.261121.213814.ung ho MS 2021.329 gia dinh ba Bien
11/26/21 100,000 MBVCB.1529566976.MS 2021.323 (mong hai em mau khoe manh).CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 100,000 921833.261121.135247.Ung ho ms 2021.329 gd ba Ben FT21330008007840
11/26/21 100,000 056376.261121.132639.Ung ho MS 2021.328 FT21330939052068
11/26/21 100,000 194518.261121.130053.UNG HO MS : 2021.329( GIA DINH BA BIEN)-261121-13:01:08 194518
11/26/21 100,000 IBVCB.1528087696.Ung ho MS 2021 328.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 100,000 159951.261121.105458.Ung ho MS 2021.263 (Dang Van Hoai)
11/26/21 100,000 IBVCB.1528075637.Ung ho MS 2021 329.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 100,000 190432.261121.090205.Ung ho MS 2021 329 gia dinh ba Bien
11/26/21 100,000 562898.261121.083015.UnghoNCHCCCLThanhThuong0914569874 FT21330535316941
11/26/21 100,000 182851.261121.082359.Vinh Nam ung ho ms 2021 329 gia dinh ba Doan Thi Bien
11/26/21 100,000 MBVCB.1527530726.ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 1020849802 NGUYEN HONG SY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 100,000 984180.261121.055424.ung ho MS 2021 329 gia dinh ba Bien
11/26/21 100,000 469552.251121.234347.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.327 ba Tran Thi Ba. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21330309350104
11/26/21 100,000 533126.251121.234325.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021328 Nguyen Ha Trang
11/26/21 100,000 MBVCB.1527354014.Be Minh gop tien ung ho nhung hoan canh kho khan.CT tu 0111000201225 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 150,000 088092.261121.222432.Ung ho MS 2021.329 gia dinh ba Bien FT21331707897808
11/26/21 150,000 325023.261121.184644.2021.327 (BA TRAN THI BA)-261121-18:46:43 325023
11/26/21 150,000 324200.261121.184417.2021.328 (EM NGUYEN HA TRANG)-261121-18:44:17 324200
11/26/21 150,000 MBVCB.1528678124.ung ho NCHCCCL nhom ban Vung Tau.CT tu 0481000616649 PHAM THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 MBVCB.1529816510.Giup do MS 2021.329 (gia dinh ba Bien).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 508601.261121.222912.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.329 gd ba Doan Thi Bien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21331781978131
11/26/21 200,000 MBVCB.1529773691.NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho MS 2001.329 (gia dinh ba Bien).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 200098.261121.171741.Ung Ho MS 2021 329 gia dinh Ba Bien FT21330750106026
11/26/21 200,000 SHGD:10001625.DD:211126.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.329 gia dinh ba cu Doan Thi Bien
11/26/21 200,000 497804.261121.032249.Ung ho ms 2021329 gia dinh ba Bien
11/26/21 200,000 234571.261121.145407.UNGHOMASO2021.327 BATRAN THI BA-261121-14:54:16 234571
11/26/21 200,000 MBVCB.1528582259.PHAM VAN Ai ung ho MS 2021.315 (cha con anh tue).CT tu 1111000477687 PHAM VAN AI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 832531.261121.133152.UH CT nhu chua chia ly
11/26/21 200,000 864308.261121.125219.Ung ho MS 2021.329 gia dinh ba Bien FT21330230134047
11/26/21 200,000 180332.261121.121444.UNG HO MS2021.329(GD BA BIEN)-261121-12:14:43 180332
11/26/21 200,000 574593.261121.110140.Ung ho MS 2021 329 gia dinh ba Bien
11/26/21 200,000 MBVCB.1528001392.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.329( gia dinh ba Bien).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 826950.261121.095144.Chuyen tien MS 2021.329 gd ba bien
11/26/21 200,000 571778.261121.084041.ung ho MS 2021 329 ba Hien FT21330337089020
11/26/21 200,000 IBVCB.1527656405.MS 2021 329 gia dinh ba Bien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 200,000 MBVCB.1527629430.ung ho ms 2021.329(gia dinh ba Bien).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 MBVCB.1527488472.LE THI HUONG ung ho MS 2021.319 (be Bui Ha Sy Luan).CT tu 0071004806991 LE THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 MBVCB.1527487261.LE THI HUONG ung ho MS 2021.321 (Nguyen Minh Quang).CT tu 0071004806991 LE THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 MBVCB.1527487976.LE THI HUONG ung ho MS 2021.323 (anh em Tuan Kiet - Linh Dan).CT tu 0071004806991 LE THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 MBVCB.1527486644.LE THI HUONG ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 0071004806991 LE THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 200,000 975505.261121.004314.Ung ho ma so 2021 328 e Nguyen Ha Trang
11/26/21 250,000 417263.261121.152053.ung ho MS 2021.329 gia dinh ba Bien
11/26/21 300,000 574473.261121.172406.ung ho ms 2021.328 em nguyen ha trang
11/26/21 300,000 MBVCB.1528832684.Ung ho MS 2021.328 ( em Nguyen Ha Trang ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 300,000 MBVCB.1527934888.Giup ba Tran Thi Ba MS 2021327.CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 300,000 392863.261121.100142.MS 2021.329
11/26/21 300,000 MBVCB.1527400355.MS 2021.328 (Em Nguyen Ha Trang.CT tu 0831000089841 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 400,000 MBVCB.1527915855.Ong ba Khai Tam gui ba Dien,ms 2021.329..CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 500,000 541664.261121.202551.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen khoan ung ho chau Nguyen Ha Trang MS 2021 328
11/26/21 500,000 557932.261121.141145.Ngo Thi Sau P 307 B5 Cau Giay HN ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/26/21 500,000 886010.261121.131603.ung ho MS 2021.329 ba Bien FT21330016143580
11/26/21 500,000 173534.261121.102329.NGUYEN DUC THANH P307 B5 cau giay ung ho MS 2021.315 cha con anh Tue
11/26/21 500,000 657519.261121.095803.Ung ho MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang FT21330452883561
11/26/21 500,000 764785.261121.090949.Chuyen tien ung ho ma so MS 2021.329 gia dinh ba Bien
11/26/21 500,000 SHGD:10009319.DD:211126.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.328 em Nguyen Ha Trang
11/26/21 500,000 100470.261121.075131.Ung ho MS 2021 329 gia dinh ba Bien
11/26/21 1,000,000 SHGD:10014045.DD:211126.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2021.329 (GIA DINH BA BIEN)
11/26/21 1,000,000 132708.261121.111943.ung ho MS 2021 329 gia dinh ba Bien
11/26/21 1,000,000 319323.261121.092615.MS 2021 329
11/26/21 1,000,000 MBVCB.1527597728.ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0251002664679 PHAM THANH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/26/21 1,000,000 958977.261121.064511.Vietcombank;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Le Pham Thy Nha 0818903279
11/26/21 2,000,000 369962.261121.212601.UNG HO MS 2021.328 EM NGUYEN HA TRANG-261121-21:26:17 369962
11/26/21 2,000,000 369680.261121.212514.UNG HO MS 2021.325 EM NGUYEN MINH HIEU-261121-21:25:09 369680
11/26/21 2,000,000 369435.261121.212359.UNG HO MS 2021.322 LE VAN LIEM-261121-21:23:58 369435
11/26/21 2,000,000 369180.261121.212250.UNG HO MS 2021.318 NGUYEN THI THANH BINH-261121-21:22:50 369180
11/26/21 2,000,000 368831.261121.212120.UNG HO MS 2021.313 ANH HO XUAN TUAN-261121-21:21:20 368831
11/26/21 2,000,000 368511.261121.211956.UNG HO MS 2021.312 DANG THANH TRUC-261121-21:19:51 368511
11/26/21 2,000,000 368144.261121.211828.UNG HO MS 2021.311 BE NGUYEN HA QUYNH HUONG-261121-21:18:14 368144
11/26/21 2,000,000 MBVCB.1529029595.2021 319.CT tu 0011002660025 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/26/21 5,000,000 915662.261121.134700.Ung ho NCHCCCL Ha 0979404175 FT21330074688570
11/26/21 100,000,000 SHGD:10007971.DD:211126.BO:CTY CP DAU TU NAM LONG.Remark:CT VCB SGD HCM, NLG UNG HO NGUOI DAN HO KHO KHAN DO DICH COVID TINH DN & BRVT
11/27/21 1,000 IBVCB.1532459038.gs.CT tu 1022753827 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 1,000 IBVCB.1532242823.ada.CT tu 1022626990 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 1,000 IBVCB.1531396417.sdg.CT tu 1023425036 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 1,000 IBVCB.1531244347.asdf.CT tu 1024207922 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 1,000 IBVCB.1531239266.asdf.CT tu 1024232268 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 2,000 IBVCB.1531192778.asdf.CT tu 1024154756 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 5,000 MBVCB.1530978323.Tra Xuan Binh giup ms 2021330.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/21 5,500 237523.271121.085844.ung ho MS 2021 330
11/27/21 10,000 IBVCB.1532517995.UNG HO MS 2021 330 BE TRA MY.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/21 10,000 MBVCB.1530390006.chuyen tien tu thien.CT tu 0741000661457 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/21 20,000 MBVCB.1532246366.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2021.330(Luong Thi Tra My ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 40,000 MBVCB.1530874545.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.330( Luong Thi Tra My ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 50,000 380696.271121.222338.DOAN THI KIM LIEN chuyen tien ung ho MS 2021.Covid 19
11/27/21 50,000 691637.271121.221209.DOAN THI KIM LIEN chuyen tienung ho MS 2021267
11/27/21 50,000 534594.271121.144305.T ung ho Luong thi tra My MS 2021.330
11/27/21 50,000 IBVCB.1530862422.Giup ma so 2021 330 Luong Thi Tra My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/21 100,000 683246.271121.221603.Ms 2021 330 Luong Thi Tra My
11/27/21 100,000 MBVCB.1532374862.ung ho ms 2021.329.CT tu 1015089135 DINH VAN HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 100,000 897705.271121.202048.UH ms2021329 gd ba bien BAO VIETNAMNET
11/27/21 100,000 842354.271121.115714.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.327 ba Ba FT21331605300825
11/27/21 100,000 IBVCB.1530405246.HO ANH TUAN ung ho MS 2021.330 (Luong Thi Tra My).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 100,000 370178.271121.095609.NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen khoan ung ho MS 2021330 Luong Thi Tra My
11/27/21 100,000 209601.271121.093912.MS 2021.330(Luong thi Tra My)
11/27/21 100,000 160037.271121.081508.ung ho ms 2021 223
11/27/21 100,000 122228.271121.074539.Vinh Nam ung ho ms 2021 330 Luong Thi Tra My
11/27/21 100,000 781888.261121.231644.ung ho MS 2021 . 328 (em Nguyen Ha Trang)
11/27/21 100,000 528592.261121.231441.ung ho MS 2021 . 329 (gia dinh ba Bien)
11/27/21 200,000 MBVCB.1532295387.ung ho MS 2021.329 (gia dinh ba Bien).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 200,000 336252.271121.201504.UNG HO MS 2021.327 TRAN THI BA FT21333524581114
11/27/21 200,000 MBVCB.1532084890.ung ho ms 2021.329(gd ba Bien).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 200,000 MBVCB.1532071375.ung ho ms 2021.328(em Nguyen Ha Trang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 200,000 MBVCB.1532055961.ung ho ms2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 200,000 MBVCB.1531953893.MS 2021.330.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 200,000 MBVCB.1531235735.ung ho MS 2021.329 (gia dinh ba Bien).CT tu 0031000190682 DOAN SON HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 200,000 574874.271121.142058.Ung ho MS2021.239 gia dinh ba Bien
11/27/21 200,000 848057.271121.120239.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen tam ung ho be Tra My MS 2021.330 FT21331917367119
11/27/21 200,000 845181.271121.115954.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho em Trang MS 2021.328 FT21331047030400
11/27/21 200,000 585053.271121.065606.Ung ho 2021.330 Luong Thi Tra My FT21331122531037
11/27/21 200,000 555670.271121.064925.Chuyen tien ung ho MS 2021.330 Luong Thi Tra My
11/27/21 200,000 578988.271121.061912.UNG HO CHAU CON CHI HA THON HA LIEU PHUONG LIEU QUE VO BAC NINH FT21331529189477
11/27/21 200,000 992996.271121.054700.ung ho MS 2021.330 Luong Thi Tra My
11/27/21 300,000 MBVCB.1531155286.UNG HO MS 2021.330 ( Luong Thi Tra My).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 300,000 066550.271121.123755.IBFT Ungho MS 2021.330 Luong Thi Tra My
11/27/21 300,000 118388.271121.123235.Ung ho NCHCCCL Trang Nhung 0384018569
11/27/21 300,000 831519.271121.111937.MS 2021.330
11/27/21 300,000 MBVCB.1530191630.ms 2021 330 uh Luong Thi Tra My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/27/21 300,000 326889.271121.061405.UNG HO 2021.330 (LUONG THI TRA MY)
11/27/21 300,000 527018.261121.230554.MS2021 329 gia dinh ba Bien FT21331000910591
11/27/21 500,000 MBVCB.1532098254.ung ho ms 2021.330 (Luong Thi Tra My).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 500,000 MBVCB.1531444406.giup do ms 2021.330.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 500,000 928612.271121.104803.DUONG MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2021.319
11/27/21 500,000 292315.271121.090246.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS2021328 em Nguyen Ha Trang
11/27/21 1,000,000 827363.271121.085419.MS 2021.329 ung ho gia dinh ba Doan Thi Bien
11/27/21 1,000,000 645439.271121.205125.UNG HO MA SO 2021.330 (BE LUONG THI TRA MY)-271121-20:51:23 645439
11/27/21 1,000,000 843702.271121.154525.UNG HO MS 2021.328 NGUYEN HA TRANG
11/27/21 1,000,000 MBVCB.1530454889.ung ho MS 2021.329 ( gia dinh Ba Bien).CT tu 0181002670004 TON NU TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/27/21 1,000,000 098094.271121.044754.Ung ho MS 2021.329 gia dinh ba Bien
11/27/21 1,500,000 554132.271121.063938.Kolmakova E.V. giup co cho MS 2021.330 Luong Thi Tra My
11/28/21 1,000 IBVCB.1533280588.asdf.CT tu 1024352778 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1533275597.fsdf.CT tu 1024259175 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1533272409.sd.CT tu 1024232651 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1533199603.asdf.CT tu 1024413387 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1532684051.aa.CT tu 1022356680 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1532600173.aa.CT tu 9582072002 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1532598439.aa.CT tu 1023592509 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1532558262.aa.CT tu 1022352231 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1532554023.aa.CT tu 1017826092 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 1,000 IBVCB.1532552607.aa.CT tu 1022626990 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 5,000 MBVCB.1532708712.Tra Xuan Binh giup ms 2021331.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/21 20,000 321075.281121.204609.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TRAN THI CONG
11/28/21 40,000 MBVCB.1532959900.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.331( Be Vu Van Tai ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 40,000 484442.271121.231958.MS 2021 330
11/28/21 50,000 784007.281121.203241.T ung ho Vu van Tai MS 2021.331
11/28/21 50,000 622493.281121.202829.ung ho MS 2021 331 be vu van tai
11/28/21 50,000 568048.281121.182507.Chuyen tien ung ho MS 2021. 331 Vu Van Tai
11/28/21 50,000 IBVCB.1533344975.Giup ma so 2921 331 be Vu Van Tai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/21 68,000 120238.271121.235643.UH MS 2021 303 gia dinh ba Ngau Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/28/21 90,000 MBVCB.1533648975.Kito giao UNGHO MS 2021.331 ( be VUVANTAI o Dak Lak ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 100,000 978755.281121.172542.MS2021.331 FT21333749112664
11/28/21 100,000 132804.281121.164833.Ung ho MS2021 331 be Vu Van Tai
11/28/21 100,000 282814.281121.132509.ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai)
11/28/21 100,000 MBVCB.1533362100.ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 100,000 971544.281121.120814.ung ho MS 2021 331 be Vu Van Tai
11/28/21 100,000 307603.281121.114645.Ung ho MS 2021.328 (Nguyen Ha Trang)
11/28/21 100,000 MBVCB.1533052427.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho be Vu Van Tai ( MS 2021.331).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 100,000 236714.281121.081800.Ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai). Tu Phuc Nho 281121
11/28/21 100,000 081590.281121.073111.Vinh Nam ung ho ms 2021 331 be Vu Van Tai
11/28/21 100,000 058484.281121.065934.MS 2021 331 ung ho be Vu Van Tai
11/28/21 100,000 778922.281121.062520.Chuyen tien 2021.331 vu van tai
11/28/21 100,000 698879.281121.000302.Ung ho ma so 2021 326 anh Ta Van Chuong
11/28/21 150,000 554039.281121.140542.ung ho MS 2021 331 be Vu Van Tai
11/28/21 200,000 886064.281121.212010.UNGHOMASO2021.326 ANHTAVANCHUONG-281121-21:20:05 886064
11/28/21 200,000 118566.281121.195607.MS 2021.331 be Vu Van Tai FT21333462281067
11/28/21 200,000 889749.281121.173659.ung ho be Vu Van Tai ms 2021 331
11/28/21 200,000 190180.281121.151922.TTTP ung ho Ms2021.330 Luong Thi Tra My
11/28/21 200,000 826726.281121.145158.Ung ho MS 2021.316 - Be Luong Thai Kiet FT21333379727553
11/28/21 200,000 789094.281121.144505.UNG HO MS : 2021.331( BE VU VAN TAI)-281121-14:45:00 789094
11/28/21 200,000 285378.281121.134439.ung ho ms 2021.330 (luong thi tra my
11/28/21 200,000 801542.281121.124545.Ung Ho MS 2021 331 be VU VAN TAI
11/28/21 200,000 754751.281121.120759.UNG HO MS 2021.330(LUONG THI TRA MY)-281121-12:07:54 754751
11/28/21 200,000 753807.281121.120417.UNG HO MS 2021.331 ( BE VU VAN TAI)-281121-12:04:12 753807
11/28/21 200,000 708225.281121.114325.UNG HO MS 2021.331 BE VU VAN TAI FT21333372056956
11/28/21 200,000 IBVCB.1532969050.MS 2021 331 be Vu Van Tai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/28/21 200,000 260006.281121.093133.CHE KIM TRUONG chuyen khoan MS 2021 321 nguyen minh quang
11/28/21 200,000 MBVCB.1532875981.MS 2021.331.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 200,000 MBVCB.1532747279.MS 2021.331.CT tu 0441003719495 DOAN NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 200,000 491092.281121.030125.Ung ho NCHCCCL DangMyDuyen 0986362759 FT21333973022439
11/28/21 300,000 MBVCB.1534121387.UNG HO MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 300,000 539176.281121.175343.IBFT Pvh Htro MS 2021.331 be Vu Van Tai
11/28/21 300,000 751139.281121.143518.hoang thi kim lan ung ho ms 2021.330 luong thi tra my
11/28/21 300,000 802340.281121.124857.Ung ho MS 2021 330 LUONG THI TRA MY
11/28/21 300,000 439005.281121.122839.MS 2021 331 be Vu Van Tai
11/28/21 300,000 MBVCB.1533001905.Ung ho MS2021.331-Em Vu Van Tai.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 300,000 518521.281121.073338.Ung ho MS 2021.331 be Vu Van Tai FT21333128158913
11/28/21 400,000 MBVCB.1534499673.Ong ba Khai Tam gui chau Vu Van Tai,ms 2021.331 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 400,000 170281.281121.205505.Xin nho quy bao chuyen toi be Vu Van Tai - Ma so 2021.331 FT21333548308638
11/28/21 500,000 355019.281121.205253.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2021 331 be Vu Van Tai
11/28/21 500,000 717293.281121.204305.MS 2021.331 be vu van tai
11/28/21 500,000 486913.281121.153950.IBFT Ung ho MS 2021.331
11/28/21 500,000 674264.281121.131053.Chuyen tien MS 2021.329 ung ho gia dinh ba Bien
11/28/21 500,000 649115.281121.103758.Ms 2021.330 luong thi tra my FT21333903311093
11/28/21 500,000 701439.281121.083937.UNG HO MS 2021.331 BE VU VAN TAI-281121-08:39:31 701439
11/28/21 500,000 088150.281121.061907.MS 2021.331 (be Vu Van Tai)
11/28/21 500,000 IBVCB.1532708519.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho ma so 2021.331.CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 500,000 499978.281121.054807.Ung ho MS 2021330 Luong Thi Tra My FT21333523033670
11/28/21 1,000,000 864166.281121.194342.2021-331 BE VU VAN TAI-281121-19:43:52 864166
11/28/21 1,000,000 716735.281121.073150.Ung ho MS 2021 331 em Vu Van Tai
11/28/21 1,000,000 512376.281121.071247.Ms 2021.331 be Vu Van Tai FT21333943084005
11/28/21 1,000,000 MBVCB.1532738049.NGUYEN QUY TRUNG chuyen tien MS 2021.331 (VU VAN TAI).CT tu 0251002721732 NGUYEN QUY TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 2,000,000 IBVCB.1532985020.Ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 3,000,000 MBVCB.1533080708.Ms 2021.331 be Vu van Tai.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/28/21 3,000,000 819574.281121.080914.ong Tu Van giup do MS 2021.331
11/28/21 5,000,000 882810.281121.210411.GHI RO UNG HO MS 2021.330 (LUONG THI TRA MY)-281121-21:04:10 882810
11/28/21 5,000,000 882513.281121.210300.GHI RO UNG HO MS 2021.331 (BE VU VAN TAI)-281121-21:02:54 882513
11/29/21 1,000 MBVCB.1535618137.Ho tro thong tin chinh thong.CT tu 0071000670638 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 1,000 IBVCB.1534538150.dsg.CT tu 1019827841 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 2,000 MBVCB.1536519271.Tuy duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 5,000 MBVCB.1534668032.Tra Xuan Binh giup ms 2021332.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 5,500 387774.291121.095057.ung ho MS 2021 332
11/29/21 10,000 IBVCB.1534573711.UNG HO MS 2021 331 BE TAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 20,000 229272.291121.214152.ungho ncchcccl +nguyen cong dung0397935967
11/29/21 40,000 MBVCB.1534915996.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.332( Vang Duc Giang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 50,000 087983.291121.221729.Dat FT21334373157614
11/29/21 50,000 MBVCB.1536555988.Ms 2021 332.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 50,000 373109.291121.131953.T ung ho Vang duc Giang MS 2021.332
11/29/21 50,000 IBVCB.1535513888.Giup ma so 2021 332 chi Thao Thi Ngan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 50,000 243578.291121.110214.ung ho MS 2021 332
11/29/21 50,000 965560.291121.095121.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.330 (LUONG THI TRA MY)-291121-09:51:00 965560
11/29/21 50,000 964624.291121.094539.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.331 (BE VU VAN TAI)-291121-09:48:32 964624
11/29/21 50,000 963726.291121.094648.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.332 (VANG DUC GIANG)-291121-09:46:16 963726
11/29/21 50,000 MBVCB.1534682062.MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 0611001961209 HOANG HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 50,000 065948.291121.061225.Ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 50,000 039023.291121.021744.Ung ho NCHCCCL tran thi khanh huyen 0397331105
11/29/21 60,000 MBVCB.1534841101.MS 2021.332 . Thank you .CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 100,000 690288.291121.210703.Chuyen tien ung ho nhu chua he co cuoc chia ly
11/29/21 100,000 643424.291121.202726.ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/29/21 100,000 444915.291121.161653.MS 2021332 Vang Duc Giang
11/29/21 100,000 IBVCB.1536009716.Ung ho NCHCCCL Nhu Trang 0905305699.CT tu 0041000657017 LE PHAM THI NHU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 100,000 115427.291121.145442.ung ho Ma so 2021.332 VANG DUC GIANG
11/29/21 100,000 031397.291121.130233.UNG HO MS 2021 331 ( BE VU VAN TAI )-291121-13:01:53 031397
11/29/21 100,000 030342.291121.125810.UNG HO MS 2021 332 ( VANG DUC GIANG )-291121-12:57:53 030342
11/29/21 100,000 138093.291121.124645.Ung ho ms 2021.331 be VU VAN TAI FT21333006240777
11/29/21 100,000 655761.291121.124339.Ung ho MS2021.332 vang duc giang FT21333781900069
11/29/21 100,000 SHGD:10003349.DD:211129.BO:NGUYEN THI TRANG.Remark:995221112957452 Ung ho MS 2021.328, em Nguyen Ha Trang, thon Trai Ha, xa Phuong Lieu, huyen Que Vo, tinh Bac Ninh.
11/29/21 100,000 761916.291121.112614.ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/29/21 100,000 968848.291121.095615.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.329 BA BIEN) -291121-09:59:07 968848
11/29/21 100,000 078322.291121.093136.Ung ho MS2021.332(Vang Duc Giang)
11/29/21 100,000 388274.291121.090229.Ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang). Tu Phuc Nho 291121
11/29/21 100,000 MBVCB.1534888906.MS 2021.332.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 100,000 MBVCB.1534874159.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.330 (Luong Thi Tra My).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 100,000 MBVCB.1534870694.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Toan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 100,000 MBVCB.1534869108.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 100,000 098810.291121.075402.Vinh Nam ung ho ms 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 100,000 044330.291121.051712.MS 2021 332 ung ho be Vang Duc Giang
11/29/21 100,000 690285.281121.224304.MS 2021 330 Luong thi tra my
11/29/21 150,000 996235.291121.134415.ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 150,000 065111.291121.070238.ung ho MS 2021 331 be Vu Van Tai
11/29/21 150,000 064287.291121.070053.ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 200,000 010789.291121.221724.MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
11/29/21 200,000 MBVCB.1536985981. ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 0751000006406 LE THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 261908.291121.164623.Ung ho MS 2021 332 VANG DUC GIANG
11/29/21 200,000 007541.291121.161157.Ung ho MS 2021 332 vang duc giang
11/29/21 200,000 MBVCB.1535745392.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.332(Vang Duc Giang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 MBVCB.1535722596.Ung ho MS 2021.330 ( Luong Thi Tra My ).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 MBVCB.1535719123.Ung ho MS 2021.332 ( Vang Duc Giang).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 480137.291121.102211.Ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang FT21333005538403
11/29/21 200,000 MBVCB.1535148958.MS 2021.332.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 IBVCB.1535042262.MS 2021 332 Vang Duc Gian.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 200,000 727873.291121.093848.IBFT Donate NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
11/29/21 200,000 557052.291121.092929.2021.326 anh Ta Van Chuong
11/29/21 200,000 303669.291121.091938.Ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 200,000 313915.291121.090445.ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai)
11/29/21 200,000 908129.291121.085629.Vietcombank;0011002643148;THU SUONG ck ung ho bo con anh Phi
11/29/21 200,000 026653.291121.084920.ung ho ms 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 200,000 MBVCB.1534828463.Ung ho MS 2021.332 vang duc giang.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 105464.291121.080048.ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 200,000 MBVCB.1534716811. MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 200,000 MBVCB.1534568886.ung ho ms 2021.331 (be Vu Van Tai)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 300,000 619464.291121.200842.Tran Duc Minh HN ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/29/21 300,000 636017.291121.171424.Ung ho ms 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 300,000 806559.291121.165808.ung ho ms 2021.332 be vang duc giang
11/29/21 300,000 916066.291121.160907.Ung ho MS 2021.332 FT21333241721000
11/29/21 300,000 MBVCB.1536086681.Ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 300,000 MBVCB.1536010282.UNG HO MS 2021. 332 (Vang Duc Giang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 300,000 IBVCB.1535911854.MS 2021 329 GIA DINH BA BIEN.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 300,000 IBVCB.1535892928.MS 2021 330 LUONG THI TRA MY.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 300,000 690757.291121.131857.Ung ho em Vang Duc Giang FT21333011144793
11/29/21 300,000 494731.291121.110030.NKTHO UNG HO MS 2021332 VANG DUC GIANG SDT 0383390796
11/29/21 300,000 MBVCB.1535242148.ms 2021 332 uh Vang Duc Giang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/29/21 300,000 554695.291121.092813.2021.330 Luong Thi Tra My
11/29/21 300,000 MBVCB.1534694119.Ung ho ms 2021.332 (vang duc giang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 300,000 107309.291121.055406.Ung ho MS 2021.332 ( Vang Duc Giang)
11/29/21 300,000 900998.281121.230124.UNG HO MS 2021.323 ( TUAN KIET-LINH DAN)-281121-23:01:11 900998
11/29/21 300,000 900490.281121.225617.UNG HO MS 2021.330- LUONG THI TRA MY-281121-22:55:45 900490
11/29/21 400,000 340134.291121.223848.Ung ho MS 2021.332 (VANG DUC GIANG)
11/29/21 500,000 628367.291121.201522.Ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/29/21 500,000 MBVCB.1536157274.Vuong Ngoc Quy ung ho MS2021.330(LUONG THI TRA MY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 888908.291121.152554.IBFT Ba Phuong ung ho ms 2021.332
11/29/21 500,000 739585.291121.140348.Ung ho MS 2021.332 FT21333132904602
11/29/21 500,000 920208.291121.133647.ung ho MS 2021.332 vang duc giang
11/29/21 500,000 128871.291121.125023.29/11/2021 DONATION ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
11/29/21 500,000 657296.291121.124505.Ung ho ms 2021.332 FT21333556856428
11/29/21 500,000 MBVCB.1535314968.Ms 2021.331 be Vu Van Tai.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 MBVCB.1535305749.MS 2021.332 Vang Duc Giang.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 MBVCB.1535219035.Ung ho NCHCCCL Tran Thanh Tri 0938313515.CT tu 0181001730596 TRAN THANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 MBVCB.1535135936.Ms2021.332.CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 MBVCB.1534899388.?ung ho be MS 2021.332 (Vang duc Giang) mong con som khoe manh.CT tu 0081001159016 NGUYEN MINH THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 SHGD:10031220.DD:211129.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2021.332 be Vang Duc Giang
11/29/21 500,000 SHGD:10025565.DD:211129.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2021.331 Be Vu Van Tai
11/29/21 500,000 090782.291121.083401.DO DUC NAM CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET ung ho MS 2021332
11/29/21 500,000 MBVCB.1534850757.Ung ho be Vang Duc Giang 4 tuoi (Lai Chau) mo mat.CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 500,000 110332.291121.070025.ung ho MS 2021.332 (vang duc giang )
11/29/21 500,000 900086.281121.225216.UNG HO MS 2021.331- BE VU VAN TAI -281121-22:51:48 900086
11/29/21 800,000 218078.291121.204859.Ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/29/21 1,000,000 MBVCB.1537014150.Ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 1,000,000 MBVCB.1536982510.Ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 1,000,000 MBVCB.1536447489.Ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 0011004455001 VU NHU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 1,000,000 003407.291121.113013.2021-332-VANG DUC GIAN-291121-11:30:20 003407
11/29/21 1,000,000 197015.291121.083246.ung ho MS 2021332 vang duc giang
11/29/21 1,500,000 MBVCB.1536995808.Ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 2,000,000 MBVCB.1537007371.Ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 2,000,000 MBVCB.1536977508.Ung ho MS 2021.330 (be Luong Thi Tra My) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 2,500,000 MBVCB.1536966038.Ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/29/21 2,500,000 863467.291121.070646.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2021.331 be Vu Van Tai
11/29/21 2,500,000 859414.291121.065428.Kolmakova Ematerina dong vien cho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/29/21 3,000,000 SHGD:10005302.DD:211129.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 332; 331; 330; 329; 328; 327
11/29/21 5,000,000 365004.291121.084415.Ung ho MS 2021. 332 Vang Duc Giang FT21333773515896
11/30/21 1,000 IBVCB.1538322188.15.CT tu 0511000479752 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 5,000 MBVCB.1537488452.Tra Xuan Binh giup ms 2021333.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 6,500 271804.301121.090535.ung ho MS 2021 333
11/30/21 40,000 MBVCB.1538084240.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.333( anh em Toan Tien ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 50,000 MBVCB.1539754952.LIEU TRAN XUAN AN ung ho NCHCCCL.CT tu 1024024775 LIEU TRAN XUAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 50,000 242585.301121.195815.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
11/30/21 50,000 629214.301121.124522.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021332 Vang Duc Giang
11/30/21 50,000 619522.301121.124328.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021333 anh em Toan Tien
11/30/21 50,000 338474.301121.111432.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.333 (ANH EM TOAN TIEN)-301121-11:14:05 338474
11/30/21 50,000 IBVCB.1537907425.Giup ma so 2021 333 anh em Toan Tien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 50,000 290546.301121.092032.UNG HO MS 2021.332(VANG DUC GIANG)-301121-09:20:31 290546
11/30/21 50,000 191364.301121.090846.LE THI HIEN chuyen tien
11/30/21 50,000 810240.301121.053314.Ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/30/21 50,000 376853.301121.001052.Ung ho MS 2021331 be Vu Van Tai FT21334523012428
11/30/21 50,000 376052.301121.000745.Ung ho MS 2021332 Vang Duc Giang FT21334003710237
11/30/21 50,000 239283.291121.232808.LX UNG HO MS 2021.332(VANG DUC GIANG)-291121-23:31:24 239283
11/30/21 68,000 471478.291121.235847.UH MS 2021 304 be Vo Tran Duyen Duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/30/21 80,000 334042.301121.092952.gui 2021 332 va 333
11/30/21 100,000 IBVCB.1539719240.Ung ho MS 2021 330.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 100,000 578222.301121.211721.UNG HO MA SO 2021.332 (VANG DUC GIANG)-301121-21:17:20 578222
11/30/21 100,000 IBVCB.1539707879.Ung ho MS 2021 332.CT tu 0851000018029 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 100,000 167725.301121.172047.Ck vang duc giang 2021332
11/30/21 100,000 472141.301121.162749.MS2021.320(BE TRAN THIEN PHUC)-301121-16:27:48 472141
11/30/21 100,000 465217.301121.161358.MS 2021.332 (VANG DUC GIANG)-301121-16:14:15 465217
11/30/21 100,000 774161.301121.115651.ung ho MS 2021.333 anh em Toan Tien
11/30/21 100,000 117231.301121.115117.MS 2021. 332
11/30/21 100,000 882533.301121.104907.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148; MS 2021 333 anh em Toan Tien
11/30/21 100,000 637354.301121.095639.ung ho MS 2021.333 (anh em Toan Tien). Tu Phuc Nho 301121
11/30/21 100,000 625381.301121.091621.ung ho ms 2021.332 (vang duc giang)
11/30/21 100,000 MBVCB.1537520673.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2021.333 (anh em Toan Tien).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 100,000 128668.301121.082106.Vinh Nam ung ho ms 2021 333 anh em Toan Tien
11/30/21 100,000 879210.301121.082009.Chuyen tien ung ho MS2021.332 Vang Duc Giang
11/30/21 100,000 MBVCB.1537353267.Dang Van Nhat xin uh ma so: MS 2021.330 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 100,000 MBVCB.1537300213.ung ho MS 2021.330 Luong Thi Tra My - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 150,000 511801.301121.224810.ung ho MS 2021 333 anh em Toan Tien
11/30/21 150,000 364118.301121.121516.2021.330 (LUONG THI TRA MY)-301121-12:18:33 364118
11/30/21 200,000 831923.301121.205742.Ung ho ms 2021329 gia dinh ba bien
11/30/21 200,000 721589.301121.194144.MS 2021 330 Luong Thi Tra My
11/30/21 200,000 SHGD:10001402.DD:211130.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Phuc Thuan HCM ung ho MS 2021.330 chuc chi Luong Thi Tra My mau khoe
11/30/21 200,000 MBVCB.1538489955.MS 2021.333 .CT tu 1013134823 LE XUAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 200,000 IBVCB.1538407123.MS 2021 333 anh em Toan Tien.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 200,000 159585.301121.133657.ms 2021.333 . anh em toan tien FT21334719558608
11/30/21 200,000 364543.301121.121927.2021.331 (BE VU VAN TAI)-301121-12:19:38 364543
11/30/21 200,000 712315.301121.120012.Ung Ho MS 2021332 Vang Duc Giang FT21334717919948
11/30/21 200,000 535697.301121.110621.Ms 2021 332 Vang Duc Giang
11/30/21 200,000 321349.301121.103353.UNG HO NCHCCCL PHANTHIHOAITHO 0977516839-301121-10:33:47 321349
11/30/21 200,000 308231.301121.100353.UNG HO MS : 202.333( ANH EM TOAN TIEN)-301121-10:03:53 308231
11/30/21 200,000 486792.301121.085915.Ung ho MS 2021.329 FT21334860222029
11/30/21 300,000 716532.301121.220819.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho anh em Toan Tien Ms2021 333
11/30/21 300,000 MBVCB.1539345126.Ung ho MS 2021333 ( anh em Toan Tien).CT tu 0071002241225 DAO XUAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 300,000 385919.301121.174432.IBFT Pvh ungho MS 2021.332Vang Duc Giang
11/30/21 300,000 MBVCB.1537819274.ms 2021 333 uh anh em Toan Tien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 300,000 590606.301121.101121.ung ho MS 2021.333
11/30/21 300,000 900509.301121.083940.Chuyen tien Ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/30/21 300,000 SHGD:10012741.DD:211130.BO:DUONG DUY HUNG.Remark:Ung ho MS 2021.332 be Vang Duc Giang
11/30/21 300,000 069183.301121.082823.MS 2021.333 (anh em Toan Tien)
11/30/21 500,000 482234.301121.221829.Ung ho MS 2021.332, be Vang Duc Giang, Phong tho, Lai chau FT21335114124595
11/30/21 500,000 373249.301121.202920.Ung ho MS 2021.333 anh em toan tien FT21334257088567
11/30/21 500,000 921981.301121.183444.MS 2021.333 anh em Toan Tien, Tran Thi Thanh Hang DH Thu Dau Mot, Binh duong ung ho
11/30/21 500,000 MBVCB.1539085978.tai nan benh tat.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 500,000 IBVCB.1538760497.ung ho MS 2021.330 (Luong Thi Tra My).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 IBVCB.1538663590.ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 IBVCB.1538657832.ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 IBVCB.1538652944.ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 IBVCB.1538646990.Ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 0721000608244 LY THI TUYET NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 301921.301121.130053.ung ho MS2021.332 (Vang Duc Giang)
11/30/21 500,000 MBVCB.1538122608.giup do 2021.333.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 MBVCB.1538111604.nguoi ngheo.CT tu 0071001136073 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/30/21 500,000 697262.301121.111113.ung ho ms2021.328 em nguyen ha trang
11/30/21 500,000 521038.301121.092931.Ung ho MS.2021.327 Tran Thi Ba FT21334510016502
11/30/21 500,000 MBVCB.1537540555.DUONG VAN NHUNG chuyen tien ung ho MS 2021-332 (Vang Duc Giang).CT tu 0251001433556 DUONG VAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 500,000 SHGD:10013197.DD:211130.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.332 Vang Duc Giang
11/30/21 500,000 889411.301121.083003.Chuyen tien ung ho MS 2021.332
11/30/21 500,000 888679.301121.082901.Chuyen tien giup do truong hop MS 2021.333
11/30/21 500,000 441535.291121.230838.Ung ho MS 2021 332 Vang Duc Giang
11/30/21 700,000 250676.301121.085648.Ung ho MS 2021 333 anh em Toan Tien
11/30/21 1,000,000 180883.301121.074105.ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang).
11/30/21 1,000,000 044305.301121.011450.tran vi hong ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
11/30/21 2,000,000 009339.301121.160040.Ung ho Ms 2021.332 FT21334360520905
11/30/21 2,500,000 MBVCB.1539391700.ung ho MS 2021.333 (anh em Toan Tien).CT tu 0071002780295 VU DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/30/21 50,000,000 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2021.332-VANG DUC GIANG-BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-11-2021 00:58:19 10,000 Ung ho MS2021.323 (anh em Tuan Kiet Linh Dan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:21/11/2021 00:14:43
21-11-2021 06:24:46 100,000 CT DEN:132523053760 STA ungho ms2021.324 (anh Pham Van Phuong)
21-11-2021 09:25:10 500,000 ung ho MS 2021.324(anh Pham Van Phuong)
21-11-2021 12:06:08 50,000 ms 2021.324 ( pham van phuong )
21-11-2021 14:42:03 100,000 CT DEN:132514886636 MS 2021 324
21-11-2021 18:07:48 1,000,000 CT DEN:132511068292 ung ho MS 2021 323 ( anh em Tuan Kiet Linh Dan)
21-11-2021 19:01:02 70,000 LPT ung ho ms 4297 anh Le Van Duong
21-11-2021 19:02:53 70,000 LPT ung ho MS 2021.324 (anh Pham Van Phuong)
22-11-2021 06:24:01 20,000 Ung ho MS2021.325 (em Nguyen Minh Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-11-2021 06:37:19 500,000 CT DEN:220183428709 ung ho MS 2021325 em Nguyen Minh Hieu
22-11-2021 06:39:38 500,000 CT DEN:220183428909 ung ho MS 2021324 anh Pham Van Phuong
22-11-2021 09:39:31 500,000 ung ho MS 2021.325(em Nguyen Minh Hieu)
22-11-2021 09:53:01 1,000,000 ung ho MS 2021.323(anh em Tuan Kiet Linh Dan)
22-11-2021 11:38:13 100,000 CT DEN:132604926644 Ung ho MS 2021.325.em Nguyen Minh Hieu
22-11-2021 12:23:35 250,000 ung ho ma so 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
22-11-2021 12:32:05 50,000 CT DEN:132617989142 STA ungho ms2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
22-11-2021 14:49:39 200,000 CT DEN:132607773455 Ung ho MS 2021.325 em Nguyen Minh Hieu FT21326063509790
22-11-2021 15:36:08 2,000,000 ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
22-11-2021 20:54:55 100,000 ms 2021.325 ( em nguyen minh hieu )
23-11-2021 06:30:30 10,000 Ung ho MS2021.326 (anh Ta Van Chuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-11-2021 08:06:19 100,000 CT DEN:132701413947 MS 2021.322 LE VAN LIEM. Nho bao vietnamnet chuyen toi gd anh. Cua it long nhieu mong chau nhanh khoe FT21327409000124
23-11-2021 08:22:08 200,000 ung ho ma so 2021.326 (anh Ta Van Chuong)
23-11-2021 09:36:37 50,000 CT DEN:132702675289 STA ungho ms2021.326 (anh Ta Van Chuong)
23-11-2021 17:50:04 65,000 LPT ung ho MS 2021.325 (em Nguyen Minh Hieu)
23-11-2021 17:51:58 100,000 ms 2021.326 ( anh ta van chuong )
23-11-2021 20:51:45 65,000 ung ho MS 2021.326 (anh Ta Van Chuong)
24-11-2021 06:01:11 300,000 ung ho ms 2021.327 ba tran thi ba
24-11-2021 06:35:57 100,000 CT DEN:132823352863 STA ungho ms2021.327 (ba Tran Thi Ba)
24-11-2021 08:14:32 500,000 CT DEN:132801454689 MS 2021.327 ba Tran Thi Ba FT21328000043367
24-11-2021 08:42:11 5,000,000 CT DEN:132801475279 Ong Tu Van giup do ms2021.327 ba Tran Thi Ba FT21328285896587
24-11-2021 08:56:40 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.323
24-11-2021 10:55:08 500,000 CT DEN:240184307757 ung ho ms2021 327 ba tran thi ba
24-11-2021 11:00:52 3,000,000 CT DEN:132804682961 Ung ho MS 2021.327 ba Tran Thi Ba
24-11-2021 11:45:20 200,000 Ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba)
24-11-2021 13:47:24 500,000 MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba)
24-11-2021 14:10:00 100,000 CT DEN:240184380835 Ung ho MS 2021 327 Ba Tran Thi Ba
24-11-2021 14:24:24 500,000 CT DEN:132880983712 Ms 2021 327 ba Tran Thi Ba
24-11-2021 14:36:32 10,000,000 CT DEN:132807012010 MBVCB.1523787364.012010.NGUYEN HUY KY chuyen tien ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba).CT tu 1022702549 NGUYEN HUY KY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
24-11-2021 15:26:31 100,000 ms 2021327
24-11-2021 17:14:01 50,000 ms 2021.327 ( ba tran thi ba )
24-11-2021 20:41:24 65,000 ung ho MS 2021.327 (ba Tran Thi Ba)
25-11-2021 06:28:09 10,000 Ung ho MS2021.327 (ba Tran Thi Ba). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-11-2021 07:58:52 250,000 ung ho ma so 2021.328 (em Nguyen Ha Trang)
25-11-2021 08:58:53 500,000 ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang)
25-11-2021 09:21:59 100,000 ung ho MS 2021.328 (em nguyen ha trang)
25-11-2021 10:33:30 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.328
25-11-2021 12:47:42 100,000 ms 2021.328 ( em nguyen ha trang )
25-11-2021 13:30:15 150,000 ung hoMS 2021.328(em Nguyen Ha Trang)
25-11-2021 14:43:20 500,000 CT DEN:132907308948 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2021 326
25-11-2021 15:50:22 200,000 CT DEN:132908003160 UNG HO BE TRANG FT21329896873180
25-11-2021 17:14:54 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.328 (em NGUYEN HA TRANG)
25-11-2021 17:16:06 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.322 (LE VAN LIEM)
25-11-2021 17:17:25 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.320 (be TRAN THIEN PHUC)
25-11-2021 17:19:11 500,000 BUI NHOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.319 (be BUI HA SY LUAN)
25-11-2021 19:30:00 200,000 VO NGOC HOANG ung ho Ms 2021.328 (em Nguyen Ha Trang)
25-11-2021 21:20:50 65,000 LPT ung ho MS 2021.328 (em Nguyen Ha Trang)
25-11-2021 22:07:27 100,000 ung ho MS 2021.328
25-11-2021 22:21:51 500,000 ung ho MS 2021.328
25-11-2021 22:37:15 200,000 CT DEN:132915093581 MBVCB.1527344568.093581.NGUYEN BA TUAN ANH chuyen tien.CT tu 0351001197862 NGUYEN BA TUAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
26-11-2021 06:27:05 20,000 Ung ho MS2021.329 (gia dinh ba Bien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-11-2021 08:57:06 5,000,000 CT DEN:133001587219 Ong Tu Van giup do ms 2021.329 Doan Thi Bien FT21330277313209
26-11-2021 09:44:20 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.329
26-11-2021 11:24:19 100,000 ung ho MS 2021.329
26-11-2021 11:46:30 65,000 LPT ung ho MS 2021.329 (gia dinh ba Bien)
26-11-2021 14:23:55 100,000 CT DEN:133014031466 ms 2021329 gia dinh ba ben
26-11-2021 16:58:53 200,000 TRAN THI KIEU NHAM ung ho MS 2021.329( gia dinh ba Bien) Duc Tho. Ha Tinh
26-11-2021 18:25:38 300,000 ung ho ms 2021.329 (gia dinh ba Bien)
26-11-2021 18:36:57 50,000 CT DEN:133111560499 STA ungho ms2021.329 (gia dinh ba Bien)
26-11-2021 18:38:38 50,000 CT DEN:133111561701 STA ungho ms2021.328 (em Nguyen Ha Trang)
26-11-2021 19:42:46 50,000 ms 2021.329 ( gia dinh ba bien )
27-11-2021 00:58:55 10,000 Ung ho MS2021.328 (em Nguyen Ha Trang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:27/11/2021 00:46:51
27-11-2021 05:38:57 100,000 ms 2021.330 ( luong thi tra my )
27-11-2021 08:48:34 200,000 CT DEN:133101633105 ung ho MS 2021.223
27-11-2021 09:48:25 50,000 CT DEN:133102950186 STA ungho ms2021.330 (Luong Thi Tra My)
27-11-2021 10:31:43 300,000 ung ho ma so 2021.330 (luong thi tra my)
27-11-2021 12:58:04 200,000 CT DEN:133105434075 ung ho MS 2021.330 (LUONG THI TRA MY)
27-11-2021 19:13:01 1,000,000 anh Toan Dong nai ung ho ms2021 330 luong Thi Tra My
27-11-2021 20:06:37 200,000 ung ho MS 2021.330 LuongThi Tra My
27-11-2021 22:13:56 65,000 LPT ung ho MS 2021.330 (Luong Thi Tra My)
28-11-2021 01:01:44 10,000 Ung ho MS2021.330 (Luong Thi Tra My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:28/11/2021 00:34:17
28-11-2021 07:00:34 250,000 CT DEN:133200090862 MBVCB.1532740559.090862.MS 2021.331 (be Vu Van Tai).CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
28-11-2021 07:15:54 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2021.331
28-11-2021 07:38:58 300,000 MS 2021.329
28-11-2021 08:00:50 100,000 ms 2021.331 ( be vu van tai )
28-11-2021 11:31:33 300,000 ung ho ms 2021.331(be vu van tai)
28-11-2021 13:05:41 100,000 DOAN TAT HA chuyen tien MS 2021.331  Vu Van Tai
28-11-2021 13:21:52 100,000 CT DEN:133206818891 STA ungho ms2021.331 (be Vu Van Tai)
28-11-2021 14:26:29 500,000 Ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai)
28-11-2021 14:53:32 150,000 thuy thong tung gui MS 2021 331 chau Vu Van Tai
28-11-2021 15:44:51 200,000 ung ho MS 2021.331 be Vu Van Tai
28-11-2021 20:53:58 65,000 LPT ung ho MS 2021.331  (be Vu Van Tai)
29-11-2021 06:29:05 20,000 Ung ho MS2021.332 (Vang Duc Giang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29-11-2021 07:55:45 300,000 ung ho ma so 2021.332 (Vang Duc Giang)
29-11-2021 08:37:01 300,000 CT DEN:133301358545 Ms 2021.332 FT21333907882775
29-11-2021 08:42:04 5,000,000 CT DEN:133301362998 Ong Tu Van giup do ms2021.332 Vang Duc Giang FT21333404680199
29-11-2021 08:42:42 150,000 HO QUANG THAI Chuyen tien ungho ms2021.332 vang duc giang
29-11-2021 09:21:02 500,000 CT DEN:290186040395 ung ho MS 2021332 Vang Duc Giang
29-11-2021 09:25:38 50,000 ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
29-11-2021 10:06:04 500,000 CT DEN:133303407762 NCHCCCL ong hong xoan 0983940263
29-11-2021 10:16:52 2,000,000 ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
29-11-2021 10:21:30 200,000 So GD goc: 10010292 IBVCB.1535070038.MS 2021.332 (Vang Duc Giang).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-11-2021 10:53:02 500,000 CT DEN:133303708311 ung ho MS 2021.332, Vang Duc Giang
29-11-2021 10:57:10 200,000 So GD goc: 10010321 IBVCB.1535077441.MS 2021.330 (Luong Thi Tra My).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
29-11-2021 12:07:54 100,000 ms 2021.332 ( vang duc giang )
29-11-2021 12:16:23 70,000 LPT ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
29-11-2021 13:17:58 1,000,000 NTP ung ho MS 2021. 332 ( Vang Duc Giang ); tinh Lai Chau.
29-11-2021 13:39:00 500,000 So GD goc: 10042616 Ung ho MS 2021.332 Vang Duc Giang
29-11-2021 14:45:57 200,000 Ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
29-11-2021 16:36:16 30,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2021.332
29-11-2021 21:27:28 300,000 PHAM BANG GIANG Chuyen tien ms 2021.332 chau Vang Duc Giang
29-11-2021 22:07:04 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
29-11-2021 22:08:23 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.331 (be Vu Van Tai)
29-11-2021 22:10:44 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.330(Luong Thi Tra My)
29-11-2021 22:12:06 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.325(em Nguyen Minh Hieu)
30-11-2021 01:18:26 64,293 Tra lai tai khoan DDA
30-11-2021 06:05:16 1,000,000 ung ho ma so 2021.333 anh em Toan Tien thuong may em qua
30-11-2021 07:17:15 200,000 CT DEN:133400834414 HT 2021.333 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
30-11-2021 07:59:18 250,000 NGUYEN ANH DUNG ung ho ns 2021.333
30-11-2021 09:44:22 5,000,000 CT DEN:133402539860 Ong Tu Van giup do ms2021.333 anh em Toan Tien FT21334048839056
30-11-2021 10:02:11 50,000 ms 2021.333 ( anh em toan tien )
30-11-2021 10:16:59 100,000 CT DEN:133403582580 Ungho ms 2021.331be vu thanh tai FT21334025936997
30-11-2021 10:18:38 100,000 CT DEN:133403584858 Ms 2021.332 FT21334114401605
30-11-2021 10:38:40 5,000,000 CT DEN:133403177669 ung ho MS 2021.332 (Vang Duc Giang)
30-11-2021 10:55:06 300,000 PHAM BANG GIANG Chuyen tien ung ho ms 2021.333 ; 2 ae toan tien
30-11-2021 14:39:29 50,000 ung ho MS 2021.332 ( Vang Duc Giang)
30-11-2021 18:05:45 100,000 CT DEN:133511586792 STA ungho ms2021.333 (anh em Toan Tien)

Ban Bạn đọc

Mắc ung thư hiếm gặp, đứa trẻ thổn thức mong được đến trường

Mắc ung thư hiếm gặp, đứa trẻ thổn thức mong được đến trường

Sỹ Lương cao 1m47 nhưng chỉ nặng chưa đầy 20kg. Mặc cơ thể gầy rộc chỉ còn da bọc xương, cậu bé vẫn khao khát sớm được chữa khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.

tin nổi bật

Mẹ cạn sạch tiền, bé gái 8 tuổi suy thận phải ăn cơm với cà pháo cầm hơi

Thương con gái, chị H Ruên đã nhiều lần đi xin phụ việc lặt vặt ở gần bệnh viện, nhưng kể từ mùa dịch đến nay chẳng ai mướn nữa. Chị nghẹn lòng: “Tôi ăn uống sao cũng không sao, chỉ tội nghiệp con, bệnh tật, ốm yếu…”.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 3/2022

Trong 10 giữa tháng 3/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 565.434.772 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Báo VietNamNet đã đóng viện phí hơn 80 triệu đồng cho chú bảo vệ nghèo

Đây là số tiền do bạn đọc hảo tâm ủng hộ chú Phạm Văn Hóa, người bảo vệ nghèo đơn độc nơi bệnh viện. Hoàn cảnh quá khó khăn, các con của chú chẳng cáng đáng nổi viện phí.

Con bị bỏng điện phải cắt cụt hai tay, bố mẹ nghẹn ngào xin cứu

Cuộc sống mưu sinh khiến Trường phải tha hương cầu thực đi làm thuê. Tai nạn bất ngờ khiến em phải sống trong cảnh tàn tật đến hết cuộc đời.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 3/2022

Trong 10 đầu tháng 3/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 774.479.557 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Trao hơn 162 triệu đồng tới thầy giáo Hoàng Bá Dũng ở Hà Tĩnh

Thầy Hoàng Bá Dũng là giáo viên dạy toán giỏi ở Hà Tĩnh. Tai nạn khủng khiếp ập đến khiến thầy phải sống cảnh thực vật. Hoàn cảnh của gia đình thầy vừa được độc giả Báo VietNamNet ủng hộ hơn 162 triệu đồng.

Gánh nặng trên lưng người mẹ có con 5 tuổi bị ung thư, động kinh và tự kỷ

Bị khoét đi 2 mắt lúc mới chưa đầy 3 tuổi rồi chẳng bao lâu phát hiện căn bệnh tự kỷ toàn thân rồi động kinh, bé Nguyên Phước gặp quá nhiều khó khăn trong suốt quá trình điều trị ở bệnh viện.

Em Nguyễn Thị Liên ở Hà Tĩnh được ủng hộ thêm 20 triệu đồng

Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ em Nguyễn Thị Liên, trú xóm 12, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh số tiền 20 triệu đồng.

Nhà cửa cháy thành than, vợ chồng nghèo khóc ngất bên con trai mắc bệnh tâm thần

Cuộc sống vốn khó khăn, con trai lại mắc bệnh tâm thần, nay gia đình ông Hùng lại lâm vào cảnh cùng quẫn khi căn nhà bỗng chốc bị lửa thiêu rụi, lúa gạo cũng cháy thành than.

Bà Nguyễn Thị Huệ được bạn đọc ủng hộ gần 45 triệu đồng

Nhận được số tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ, anh Công, con trai bà Huệ bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Do sức khỏe của mẹ anh đã tạm ổn định nên đã được đưa về quê để tiện chăm sóc.

"Đã quá ngày tổ chức đám cưới rồi, sao anh vẫn chưa tỉnh?"

Bị tai nạn trước ngày đăng ký kết hôn, đến nay đã gần 2 tháng, thần trí anh Mãi vẫn u mê như đứa bé sơ sinh. Người vợ trẻ đờ đẫn nói với anh: “Đã quá hạn tổ chức đám cưới rồi, sao anh vẫn chưa tỉnh!”.

Nhờ sự giúp đỡ của quý nhà hảo tâm, anh Huỳnh Hữu Tình đã được lắp chân giả

Anh Huỳnh Hữu Tình là nhân vật trong bài viết "Bị điện giật phải cắt cụt tay chân, người cha trẻ bật khóc khi con thơ đòi bế". Bi kịch của anh được nhiều người biết đến và giúp đỡ.

Báo VietNamNet trao 110 triệu đồng trùng tu chứng tích lịch sử ở Hà Tĩnh

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam vừa thông qua Báo VietNamNet ủng hộ 100 triệu đồng cùng một bạn đọc ủng hộ 10 triệu đồng để tu sửa Trường cấp 2 Hương Phúc, nơi có 33 học sinh tử nạn bởi bom Mỹ.

Gia đình gặp cảnh cùng quẫn vì cháu ung thư xương, bà nội liệt giường

Giữa thời điểm gia đình gặp nhiều khó khăn khi bà nội bị liệt, ông nội mắc chứng tai biến mạch máu não, căn bệnh ung thư ập đến với bé Phương Anh càng khiến nỗi bất hạnh càng tăng lên gấp bội.

Trao hơn 63 triệu đồng đến em Tráng Thín Tính bị bỏng nặng ở Lào Cai

Sau gần 1 tháng điều trị bỏng tích cực, trải qua 3 lần phẫu thuật ghép da, hiện em Tráng Thín Tính đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang khoa phục hồi chức năng.