Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 01/2022

Trong 10 ngày đầu tháng 1/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 407.989.506 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01/01/2022 500,000.00 680861.010122.225039.MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
01/01/2022 500,000.00 821968.010122.172314.Vietcombank;0011002643148;MS 2022001 Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 500,000.00 735553.010122.163000.Chuyen tien ung ho ms2022.001 ong NGUYENTAN DINH
01/01/2022 500,000.00 006327.010122.134537.MS 2022.001 ong nguyen tan dinh
01/01/2022 500,000.00 760151.010122.124325.MS 2022.001 FT22004643777653
01/01/2022 500,000.00 769155.010122.101845.Vietcombank;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
01/01/2022 500,000.00 144745.010122.081755.Vietcombank;0011002643148;MS 2022 001 Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 500,000.00 537983.010122.080720.Ung ho MS 2022.001 nguyen tan dinh FT22004399131965
01/01/2022 500,000.00 509309.010122.062215.MS 2022.001 FT22004080408108
01/01/2022 500,000.00 400298.010122.055102.ung ho MS 2022.001 ( ong Nguyen Tan Dinh )
01/01/2022 50,000.00 792860.010122.150054.NCHCCL NGUYEN NGOC LUAN 01151167612
01/01/2022 50,000.00 IBVCB.1620881339.Giup ma so 2922. 001 ong Nguyen Tan Dinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2022 50,000.00 503659.010122.143805.Duong Van Tu UH MS 2022.001 Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 50,000.00 220497.010122.140619.UNG HO MS 2021. 362 (BE VO VAN LONG)-010122-14:06:11 220497
01/01/2022 50,000.00 MBVCB.1620609166.MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0041000125433 LE NGUYEN QUANG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 50,000.00 001597.010122.093028.Ung ho MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 50,000.00 144243.010122.085909.UNG HO MS 2021.001(ONG NGUYEN TAN DINH)-010122-08:59:26 144243
01/01/2022 50,000.00 587585.010122.061304.Ung ho MS 2022.001 Ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 50,000.00 485192.010122.050333.NCHCCCL CHAU MINH HANG 305 Ung ho chuong trinh
01/01/2022 5,000.00 MBVCB.1620246833.Tra Xuan Binh giup ms 2022001.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2022 5,000,000.00 592286.010122.142750.Ung ho MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 40,000.00 MBVCB.1620196509.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2022.001( Ong Nguyen Tan Dinh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 300,000.00 897546.010122.211801.MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh)
01/01/2022 300,000.00 574512.010122.184629.MS2021 364 be tran nguyen bao ngoc
01/01/2022 300,000.00 MBVCB.1620111327.Ung ho MS 2202.001 (Bac Nguyen Tan Dinh).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 300,000.00 137673.010122.082936.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2021.364 (BE TRAN BAO NGOC)-010122-08:29:22 137673
01/01/2022 300,000.00 MBVCB.1619983686.MS 2022001 Ong NGUYEN TAN DINH.CT tu 0921000721442 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2022 300,000.00 508629.010122.061624.Ung ho chu Nguyen Tan Dinh FT22004900382960
01/01/2022 30,000.00 MBVCB.1620586559.chuc mung nam moi.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 200,000.00 897201.010122.211738.Ung ho NCHCCCL Diu 0987063071
01/01/2022 200,000.00 MBVCB.1621644815.ung ho ms 2022.001(Nguyen Tan Dinh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 200,000.00 MBVCB.1621632071.ung ho ms2021.364(be Tran Nguyen Bao Ngoc)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 200,000.00 MBVCB.1621502775.Ung ho hoan canh ms 2022.001 .CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 200,000.00 809043.010122.172445.ung ho ms 2021.362 be vo van long
01/01/2022 200,000.00 990825.010122.171530.Ung ho MS2022 001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 200,000.00 942447.010122.162511.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2021.361 be Toan FT22004996215259
01/01/2022 200,000.00 231228.010122.145113.MS 2022.001 (ONG NGUYEN TAN DINH)-010122-14:51:42 231228
01/01/2022 200,000.00 833599.010122.142224.UNG HO MS.2022.001 ong NGUYEN TAN DINH FT22004055060603
01/01/2022 200,000.00 MBVCB.1620759333.C P.Thao ung ho MS2022.001-ong Nguyen Tan Dinh.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 200,000.00 488020.010122.124846.Vietcombank;0011002643148;2022 0001 nguyen tan dinh
01/01/2022 200,000.00 199643.010122.123115.MS 2022001( ONG NGUYEN TAN DINH)-010122-12:31:44 199643
01/01/2022 200,000.00 IBVCB.1620303103.MS 2022 001 ong Nguyen Tan Dinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2022 200,000.00 672848.010122.085143.ung ho ma MS 2022. 001 ong nguyen tan dinh
01/01/2022 200,000.00 MBVCB.1620099941.ung ho MS 2022 001 ong Nguyen Tan Dinh.CT tu 0421003707617 SU VI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 200,000.00 135883.010122.082032.UNG HO MS : 2021.001( ONG NGUYEN TAN DINH)-010122-08:20:19 135883
01/01/2022 200,000.00 637306.010122.081026.Ung ho Ms 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 200,000.00 120958.010122.075517.ung ho ms 2022.001(Nguyen Tan Dinh)
01/01/2022 200,000.00 531908.010122.075320.Ung ho MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh FT22004075004669
01/01/2022 200,000.00 881651.010122.072807.Ung ho MS 2022.001( Ong Nguyen Tan Dinh)
01/01/2022 200,000.00 MBVCB.1619990599.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh) Vietnamnet 01/01/22.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 20,000.00 MBVCB.1621474815.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.001 ong nguyen tan dinh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 20,000.00 167376.010122.160154.VU THI HOAI uh NCHCCCL T1 2022 Xin tri an
01/01/2022 150,000.00 020097042301012238592022f07d964992.79897.223900.Ung ho MS 2022.001 (Nguyen Tan Dinh)
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1621883456.2022.001 (Nguyen Tan Dinh).CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 100,000.00 162450.010122.223248.Ung hoMS 2021.362 (Be Vo Van Long)
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1621822681.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 100,000.00 762177.010122.214204.2022 001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 100,000.00 739469.010122.213718.Dieu ly .MS 2022.001( ong Nguyen tan Dinh)
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1621701429.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.001 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 100,000.00 220473.010122.203743.Ung ho MS 2021.337 be Nong To Nhu
01/01/2022 100,000.00 866313.010122.203247.Ung ho MS 2021.352 anh Quach Van Tinh
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1621463436.Ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1621450681.Ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 100,000.00 692028.010122.175231.MS 2022 001 nguyen tan Dinh
01/01/2022 100,000.00 958631.010122.165848.MS 2021 364 be tran nguyen bao ngoc
01/01/2022 100,000.00 307246.010122.165631.MS 2022 001 ung ho ong dinh
01/01/2022 100,000.00 944269.010122.162657.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.001 ong Dinh FT22004330166070
01/01/2022 100,000.00 624489.010122.132432.MS 2022 001 nguyen tan dinh
01/01/2022 100,000.00 621774.010122.132217.BUI VAN TRUONG Ung ho MS 2022 001
01/01/2022 100,000.00 322754.010122.123149.ung ho MS 2022 001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 100,000.00 471023.010122.000835.MS2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh)
01/01/2022 100,000.00 154081.010122.113213.Vietcombank;0011002643148;Ung ho nchcccl manh 0963745138
01/01/2022 100,000.00 170919.010122.104202.UNG HO MS 2022001 NGUYEN TAN DINH-010122-10:41:12 170919
01/01/2022 100,000.00 623825.010122.100725.NTPL ung ho MS 2022.001 FT22004698930306
01/01/2022 100,000.00 493722.010122.092918.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2022 001
01/01/2022 100,000.00 489378.010122.092825.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 357
01/01/2022 100,000.00 484827.010122.092729.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 354
01/01/2022 100,000.00 338600.010122.092515.Ung ho MS2022 001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1620062297.2022. 001 (ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 100,000.00 183427.010122.074918.Vinh Nam ung ho ms 2022 001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 100,000.00 132898.010122.072734.Ung ho NCHCCCL Bui Tien Anh 0375702665
01/01/2022 100,000.00 MBVCB.1619958058.tat ca.CT tu 0061001125068 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/01/2022 100,000.00 477043.010122.011429.Ms 2021364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
01/01/2022 100,000.00 051857.010122.005628.ung ho MS 2021 361 be Nguyen Ngo Huu Toan
01/01/2022 100,000.00 050766.010122.005440.ung ho MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
01/01/2022 10,000.00 460442.010122.134750.ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
01/01/2022 10,000.00 458131.010122.134502.ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh)
01/01/2022 1,500,000.00 833186.010122.142152.Ung ho Ms 2021.359 Luong Khoi Nguyen FT22004151065105
01/01/2022 1,500,000.00 820291.010122.140459.Ung ho Ms 2021.363 Do Minh Khoi FT22004692805738
01/01/2022 1,000,000.00 072585.010122.202851.KV UNG HO MS 2021.357 NGO GIA BAO. CHUC BE MAU LANH BENH
01/01/2022 1,000,000.00 072494.010122.202637.KV UNG HO MS 2021.354. CHUC EM MAU KHOE MANH
01/01/2022 1,000,000.00 072105.010122.201635.KV UNG HO MS 2021.359 LUONG KHOI NGUYEN. CHUC BE MAU KHOE MANH
01/01/2022 1,000,000.00 071931.010122.201236.KV UNG HO MS2021.358 HA QUANG TRUNG. CHUC BE MAU KHOI BENH
01/01/2022 1,000,000.00 071789.010122.200845.KV UNG HO MS 2021.364 TRAN NGUYEN BAO NGOC. CHUC BE MAU KHOI BENH
01/01/2022 1,000,000.00 203261.010122.153309.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
01/01/2022 1,000,000.00 202766.010122.124442.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.363-010122-12:45:10 202766
01/01/2022 1,000,000.00 156561.010122.094721.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.362 BE VO VAN LONG-010122-09:47:21 156561
01/01/2022 1,000,000.00 IBVCB.1620251489.NGUYEN QUOC QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0071000814285 NGUYEN QUOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/01/2022 1,000,000.00 153531.010122.093203.PIKA MIRA UNG HO MS 2021.364 BE TRAN NGUYEN BAO NGOC-010122-09:36:22 153531
01/01/2022 1,000,000.00 155090.010122.081232.ung ho NCHCCCL
01/01/2022 1,000,000.00 486873.010122.055313.Ung ho MS 2022 001 ong Nguyen Tan Dinh
01/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1619923313.Ung ho NCHCCCL - My Hanh - 0983048648.CT tu 0011004022946 NGUYEN THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 75,000.00 816845.020122.084357.LPT ung ho ms 2021 340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 75,000.00 816332.020122.084135.LPT ung ho ms 2022 001 ong Ng Tan Dinh
02/01/2022 75,000.00 815992.020122.084003.LPT ung ho ms 2021364 be Tran Ng Bao Ngoc
02/01/2022 500,000.00 814303.020122.210505.Ung ho MS 2021. 360 (be Vo Nguyen Ngoc Long)
02/01/2022 500,000.00 MBVCB.1622944676.mong moi nguoi vuot qua kho khan.CT tu 0071002054566 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 500,000.00 325989.020122.072204.MS 2021.340 FT22004087782470
02/01/2022 500,000.00 IBVCB.1622013973.MS 2021 362 be VO VAN LONG tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 50,000.00 MBVCB.1622888855.TRUONG MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0121000838097 TRUONG MINH PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 50,000.00 696101.020122.131215.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2021340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 50,000.00 IBVCB.1622594583.Giup ma so 2022. 340 anh Luc Thanh Ly .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 50,000.00 216241.020122.105803.NGUYEN THANH LONG chuyen tien
02/01/2022 5,000.00 MBVCB.1622247787.Tra Xuan Binh giup ms 2021340.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 400,000.00 MBVCB.1623534203.UNG HO MS 2021.340 (anh Luc Thanh Ly).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 40,000.00 MBVCB.1622251233.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2021.340( Anh Luc Thanh Ly).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 300,000.00 192643.020122.212551.Ung ho MS 2021.340 (anh Luc Thanh Ly)
02/01/2022 300,000.00 332876.020122.195636.UH MS 2021 340 anh luc thanh ly
02/01/2022 300,000.00 194485.020122.085557.Ms2021.340. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat Cuu Kho Cuu Nan Cho Anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 3,000,000.00 730053.020122.051016.Chuyen tien ung ho MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 200,000.00 MBVCB.1623685857.ung ho ms 2021.340(a Luc Thanh Ly)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 200,000.00 MBVCB.1623599236.ung ho MS 2021.340.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 200,000.00 022748.020122.185640.Ung ho MS 2021 340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 200,000.00 MBVCB.1623323010.MS 2021 340 em Luc Thanh Ly.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 200,000.00 817421.020122.170644.Ung ho MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh FT22004109728387
02/01/2022 200,000.00 488623.020122.111139.Ms 2021 340 anh luc thanh ly FT22004082697915
02/01/2022 200,000.00 MBVCB.1622305848.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.001(ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 200,000.00 MBVCB.1622295344.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2021.340(anh Luc Thanh Ly).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 200,000.00 IBVCB.1622167212.Ung ho MS 2021.351 (be Hoang Gia Han).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 200,000.00 MBVCB.1622031646.Ung ho MS 2021.340 (anh Luc Thanh Ly).CT tu 0391000994251 NGUYEN TUAN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 20,000.00 798634.020122.050326.Ung ho NCHCCCL Hoai Thu 0326181864
02/01/2022 20,000.00 793792.020122.013813.ung ho NCHCCCL Do Hai Yen 0854507648
02/01/2022 2,000,000.00 IBVCB.1622302362.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2021.362 ( be Vo Van Long, X. Huong Giang, H. Huong Khe, HA TINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 2,000,000.00 IBVCB.1622282345.Ong BUI KIEN va ba DO THI KY giup MS 2021.363 (be Do Minh Khoi, TT. Ha Trung, H. Ha Trung, THANH HOA).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 2,000,000.00 IBVCB.1622253718.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc, P. Tan Thoi Nhat, Q.12, TP.HCM).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 2,000,000.00 429823.020122.054659.Ung ho MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly. Bac Kan
02/01/2022 100,000.00 887047.020122.213640.ung ho ms 2021.340 luc thanh ly
02/01/2022 100,000.00 023398.020122.185831.Ung ho MS 2021 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
02/01/2022 100,000.00 581432.020122.182338.Ung ho MS2021 340 Luc Thanh Ly
02/01/2022 100,000.00 196609.020122.163921.Ung ho MS 2021.340 (anh Luc Thanh Ly). Tu gia dinh STN 020122
02/01/2022 100,000.00 465399.020122.150526.UNG HO MS 2021.340(ANH LUC THANH LY)-020122-15:09:47 465399
02/01/2022 100,000.00 625316.020122.135109.Ung ho MS 2021.340 Luc Thanh Ly FT22004393284048
02/01/2022 100,000.00 605179.020122.132749.Ung ho MS 2021 340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 100,000.00 133448.020122.082644.Vinh Nam ung ho ms 2021 340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 100,000.00 345175.020122.065329.UNG HO MA SO 340 ANH LUC THANH LY
02/01/2022 100,000.00 314650.020122.055702.ung ho MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly FT22004046865640
02/01/2022 10,000.00 IBVCB.1623202683.UNG HO MS 2021 340 ANH LY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 10,000.00 IBVCB.1623201858.UNG HO MS 2022 001 ONG DINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/01/2022 1,500,000.00 702539.020122.191620.Kolmakova Ekaterina dong vien MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1623476330.ung ho MS 2021.340(Anh Luc Thanh Ly).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 1,000,000.00 188541.020122.155410.Ung ho ms 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
02/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1622696579.DINH NGOC HIEU chuyen tien ung ho 2021.340 ( anh Luc Thanh Ly ).CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 1,000,000.00 079237.020122.112832.Anh Tuan ( Nha Trang) ung ho MS 2021.355 (gia dinh anh Khon).
02/01/2022 1,000,000.00 822087.020122.103838.Vietcombank;0011002643148;ung ho?MS 2021340?anh Luc Thanh Ly
02/01/2022 1,000,000.00 737627.020122.064159.UNG HO MS 2021.340 Luc Thanh Ly
02/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1621999996.Gui anh 2021.340 Luc Thanh Ly.CT tu 0371003853950 TRUONG HOAI TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/01/2022 1,000,000.00 728660.020122.051211.Chuyen tien ung ho 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
03/01/2022 75,000.00 169690.030122.100511.LPT ung ho ms 2022 002 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 500,000.00 MBVCB.1625690240.ck tu thien MS 2022.001( em Nguyen Quoc Tuan ).CT tu 0071005750322 TRAN VAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 500,000.00 262053.030122.143559.Giup MS 2022 001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 500,000.00 958310.030122.124805.hong hai ung ho MS 2021.362 (be vo van long)
03/01/2022 500,000.00 965026.030122.124433.hong hai ung ho MS 2021.364 (be tran nguyen bao ngoc)
03/01/2022 500,000.00 383818.030122.105924.MS 2021.340 FT22004777958571
03/01/2022 500,000.00 MBVCB.1624323465.ung ho MS 2021 357 be Ngo Gia Bao.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 500,000.00 MBVCB.1624316475.ung ho Ms 2021 340 anh Luc Thanh Ly.CT tu 0081000165991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 500,000.00 MBVCB.1624275023.Ung ho MS 2022.001 (em Nguyen Quoc Tuan).CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 500,000.00 MBVCB.1624188278.Ung ho MS 2022.001 (em Nguyen Quoc Tuan).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 500,000.00 IBVCB.1624183681.MS 2022 001 ong NGUYEN TAN DINH tp Thu Duc.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 500,000.00 IBVCB.1624179320.MS 2021 340 anh LUC THANH LY tinh Bac Kan.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 500,000.00 214453.030122.055909.Ung ho em Nguyen Quoc Tuan FT22004005300978
03/01/2022 500,000.00 597393.030122.052411.MS 2021.340 (ANH LUC THANH LY)-030122-05:24:06 597393
03/01/2022 500,000.00 597351.030122.052252.MS 2021.364 (BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-030122-05:22:45 597351
03/01/2022 500,000.00 181548.020122.235619.Ung ho MS 2021.340, anh Luc Thanh Ly, tinh Bac Can FT22004943560008
03/01/2022 50,000.00 822288.030122.212117.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.001 (NGUYEN TAN DINH)-030122-21:20:42 822288
03/01/2022 50,000.00 820990.030122.211635.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2021.340 (LUC THANH LY)-030122-21:16:09 820990
03/01/2022 50,000.00 819765.030122.211158.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.001 (NGUYEN QUOC TUAN)-030122-21:12:05 819765
03/01/2022 50,000.00 MBVCB.1625421665.Ung ho Ms 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan.CT tu 0461000491521 LE DUY KHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 50,000.00 IBVCB.1624764115.Giup ma so 2022. 002 em Nguyen Quoc Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 50,000.00 289353.030122.124604.T ung ho be Tran Nguyen Bao Ngoc. MS 2021.364
03/01/2022 50,000.00 498895.030122.095945.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2022001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 50,000.00 290136.030122.092202.Be Minh Quan ung ho MS 2022.002 FT22004128449188
03/01/2022 50,000.00 162142.030122.081436.MS 2022 001
03/01/2022 50,000.00 MBVCB.1624062436.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.002 (em Nguyen Quoc Tuan)Vietnamnet 03/01/2022.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 5,500.00 777158.030122.124955.ung ho MS 2022 002
03/01/2022 5,000.00 MBVCB.1624180353.Tra Xuan Binh giup ms 2022002.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 400,000.00 984669.030122.140903.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022.001 nguyen tan dinh
03/01/2022 40,000.00 MBVCB.1624238635.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2022.001( em Nguyen Quoc Tuan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 300,000.00 630271.030122.214439.ung ho MS 2022.001
03/01/2022 300,000.00 796624.030122.110924.MS 2022.001
03/01/2022 3,000,000.00 631737.030122.085038.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 200,000.00 252013.030122.212910.ung ho MS.2021.364 ( be Tran Nguyen Bao Ngoc)
03/01/2022 200,000.00 307231.030122.163209.ung ho MS 2022 001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 200,000.00 812771.030122.153902.Ung ho ms 2021 340 Luc Thanh Ly Cho Don Bac Kan
03/01/2022 200,000.00 MBVCB.1624804062.Ung ho MS 2022.001 em nguyen quoc tuan.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 200,000.00 764375.030122.124145.LE NGOC THANG ung ho MS 2021.363 (be do minh khoi)
03/01/2022 200,000.00 433209.030122.114828.Ung ho ma so 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan FT22004260108215
03/01/2022 200,000.00 794748.030122.110810.MS 2021.340
03/01/2022 200,000.00 MBVCB.1624444353.ung ho MS 2021.360 (be Vo Nguyen Ngoc Long).CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 200,000.00 MBVCB.1624439697.ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 0361000194663 ME VIET DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 200,000.00 748382.030122.103142.Chuyen tien ung ho MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
03/01/2022 200,000.00 646683.030122.102739.UNG HO MS : 2022.001( EM NGUYEN QUOC TUAN)-030122-10:27:39 646683
03/01/2022 200,000.00 742559.030122.102712.Chuyen tien ung ho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 200,000.00 MBVCB.1624266382.MS 2022.001.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 200,000.00 IBVCB.1624095638.MS 2022 001 em Nguyen Quoc Tuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 200,000.00 MBVCB.1624051135.Ung ho MS 2022.001 ( Em Nguyen Quoc Tuan ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 20,000.00 MBVCB.1625762002.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.001(em Nguyen Quoc Tuan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 20,000.00 MBVCB.1624765653.MS 2021.360.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 20,000.00 MBVCB.1624763105.MS 2021.363.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 20,000.00 595985.030122.001253.Ung ho NCHCCCL; Nguyen Thi My Phuong; sn 1965
03/01/2022 2,000,000.00 983775.030122.211348.Ung ho Ms2022 001
03/01/2022 2,000,000.00 891717.030122.123110.ung ho MS 2022.101
03/01/2022 2,000,000.00 882266.030122.122206.Chuyen tien ung ho ms2020.260 Nguyen Thi Mai Khanh
03/01/2022 150,000.00 562385.030122.204803.ung ho NCHCCCL thu 0367516668
03/01/2022 150,000.00 630141.030122.084855.MS 2021.364
03/01/2022 100,000.00 MBVCB.1625868386.DINH THI KIM LOAN chuyen tienung ho MS2023.001(Ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 100,000.00 MBVCB.1625864755.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung hoMS2021.364(be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 100,000.00 MBVCB.1625861220.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2021.362(be Vo Van Long).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 100,000.00 759041.030122.200914.dieu ly MS2022.002( nguyen quoc tuan)
03/01/2022 100,000.00 914074.030122.200421.MS 2021.362 be Vo Van Long FT22004537014800
03/01/2022 100,000.00 558804.030122.184128.Vietcombank;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2022001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 100,000.00 495050.030122.174117.Ung ho MS2021 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
03/01/2022 100,000.00 808351.030122.173944.ung ho MS 2022 . 001 (Nguyen Tan Dinh)
03/01/2022 100,000.00 968464.030122.173743.ung ho MS 2021 . 340 (Luc Thanh Ly)
03/01/2022 100,000.00 730169.030122.173617.ung ho MS 2022 . 001 ( Nguyen Quoc Tuan)
03/01/2022 100,000.00 304733.030122.162612.Ung ho anh Ly chua benh MS 2021340
03/01/2022 100,000.00 MBVCB.1625118285.MS 2022.001 Nguyen Thi Minh Yen ung ho ong Nguyen Tan Dinh.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 100,000.00 896824.030122.135254.2022 001 UH Ong Nguyen Tan Dinh
03/01/2022 100,000.00 285525.030122.124206.T ung ho em Nguyen Quoc Tuan MS 2022.001
03/01/2022 100,000.00 MBVCB.1624646405.MS 2021.364.CT tu 0451001725720 AN THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 100,000.00 MBVCB.1624644014.MS 2022.001.CT tu 0451001725720 AN THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/01/2022 100,000.00 731452.030122.110058.MS 2021.364 TRAN NGUYEN BAO NGOC
03/01/2022 100,000.00 647076.030122.102831.UNG HO MS 2022.001( EM NGUYEN QUOC TUAN)-030122-10:28:48 647076
03/01/2022 100,000.00 273530.030122.091044.Ung ho MS 2022.001 (chau Nguyen Quoc Tuan). Thuong chau. 030122
03/01/2022 100,000.00 064600.030122.085402.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2022 002
03/01/2022 100,000.00 059432.030122.085308.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 364
03/01/2022 100,000.00 011834.030122.084515.Vietcombank;0011002643148;Ung ho ms 2021 340
03/01/2022 100,000.00 614103.030122.083213.UNG HO MA SO 2021.364 (BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-030122-08:32:00 614103
03/01/2022 100,000.00 102994.030122.075313.Vinh Nam ung ho ms 2022 002 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 100,000.00 602894.030122.071655.UNG HO MS 2021.001(EM NGUYEN QUOC TUAN)-030122-07:16:55 602894
03/01/2022 100,000.00 058119.030122.055512.ung ho MS 2022 001 e nguyen quoc tuan
03/01/2022 100,000.00 983444.030122.002717.be Duy Anh vs Tue Duy ung ho MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly
03/01/2022 10,000.00 IBVCB.1625971239.UNG HO MS 2022 002 EM TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/01/2022 1,500,000.00 574449.030122.072211.Kolmakova Ekaterina giup do cho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 1,000,000.00 0200888899010322451920220001481203.87223.224520.Ung ho MS 2022.001 (em Nguyen Quoc Tuan) VIETNAMNET
03/01/2022 1,000,000.00 340369.030122.101622.Mai Thanh Thao ung ho MS 2021.340 FT22004102996250
03/01/2022 1,000,000.00 669714.030122.092706.Chuyen tien ung ho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan
03/01/2022 1,000,000.00 262481.030122.071741.Ung ho ms 2022.001(em Nguyen quoc Tuan)
03/01/2022 1,000,000.00 495572.030122.063511.Ung ho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan. QNam
03/01/2022 1,000,000.00 558227.030122.061008.ung ho ms 2022 001
04/01/2022 600,000.00 SHGD:10002398.DD:220104.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2021.364. CHUC BE TRAN NG UYEN BAO NGOC NHIEU SUC KHOE
04/01/2022 60,000.00 SHGD:10001412.DD:220104.BO:NGUYEN VAN TOAN.Remark:IB XIN CHUYEN 3 O BANH MI
04/01/2022 500,000.00 MBVCB.1628404287.Giup do 2022.003.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 500,000.00 207022.040122.153245.MoMoT0948975565T19554492339T970436Tung ho ms 2021362 be Vo Van Long
04/01/2022 500,000.00 SHGD:10002021.DD:220104.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043621123130605)ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
04/01/2022 500,000.00 808155.040122.084426.Chuyen tien giup do MS 2022.003
04/01/2022 500,000.00 SHGD:10027843.DD:220104.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.001 chau Nguyen Quoc Tuan
04/01/2022 50,000.00 MBVCB.1628669663.MS 2022.003 (chuc hai me con luon binh an).CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 50,000.00 671927.040122.144546.Ms 2022 003 Ly Thi Trang
04/01/2022 50,000.00 IBVCB.1627084748.Giup ma so 2022. 003 Ly Thi Trang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2022 50,000.00 950451.040122.111428.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.003 (LY THI TRANG)-040122-11:18:28 950451
04/01/2022 50,000.00 924803.040122.102434.UNG HO MS 2021.003(LY THI TRANG)-040122-10:25:03 924803
04/01/2022 50,000.00 890667.040122.072545.ung ho MS 2022 003 Ly Thi Trang
04/01/2022 50,000.00 014935.030122.234710.Ung ho NCHCCCL - 0358839147
04/01/2022 5,500.00 397003.040122.154311.ung ho MS 2022 003
04/01/2022 5,000.00 MBVCB.1626704174.Tra Xuan Binh giup ms 2022003.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2022 5,000,000.00 839203.040122.090700.Ong Tu Van dong vien MS 2022.003 Ly Thi Trang
04/01/2022 400,000.00 SHGD:10053036.DD:220104.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2022.001 be Nguyen Quoc Tuan
04/01/2022 400,000.00 SHGD:10008100.DD:220104.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
04/01/2022 400,000.00 SHGD:10003699.DD:220104.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
04/01/2022 40,000.00 MBVCB.1628670558.MS 2021.359 (chuc gia dinh vuot qua dc kiep nan, luon manh khoe nhe).CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 40,000.00 MBVCB.1626221519.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2022.003( Ly Thi Trang ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 4,000,000.00 SHGD:10008313.DD:220104.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: MS2022.001; 002; 003; 364; 363; 362; 361; 360
04/01/2022 350,000.00 575042.040122.121556.IBFT Ung ho NCHCCCL- code BFTVVNVX
04/01/2022 300,000.00 826002.040122.172123.Ung ho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan FT22004814264367
04/01/2022 300,000.00 814826.040122.085007.ung ho ms 2022.003 ly thi trang
04/01/2022 200,000.00 965641.040122.200120.Vietcombank;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan 2022003 cho ly thi trang
04/01/2022 200,000.00 742656.040122.163812.Ung ho MS 2021349 gia dinh anh Duong
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627706728.MS 2022003 Ly Thi Trang.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2022 200,000.00 740945.040122.163503.Ung ho MS 2021359 be Luong Khoi Nguyen
04/01/2022 200,000.00 752657.040122.163249.Ung ho MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly FT22004854344460
04/01/2022 200,000.00 739057.040122.163154.Ung ho MS 2021360 be Vo Nguyen Ngoc Long
04/01/2022 200,000.00 737690.040122.162954.Ung ho MS 2021361 be Nguyen Ngo Huu Toan
04/01/2022 200,000.00 736310.040122.162800.Ung ho MS 2021364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627496853.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.002 cho em Nguyen Quoc Tuan.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627488176.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.001 cho ong Nguyen Tan Dinh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627481081.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.363 cho be Do Minh Khoi.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627476131.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.364 cho be Tran Nguyen Bao Ngoc.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627469934.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.340 cho anh Luc Thanh Ly.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1627462743.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.362 cho be Vo Van Long.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 620200.040122.150539.UNH HO MS 2022.003 LY THI TRANG FT22004094710918
04/01/2022 200,000.00 MBVCB.1627268008.Ung ho MS2022.003 (Ly Thi Trang).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 004764.040122.134047.UNG HO MS 2022.003( LY THI TRANG)-040122-13:41:05 004764
04/01/2022 200,000.00 004232.040122.134003.UNG HO MS : 2021.003( LY THI TRANG)-040122-13:39:47 004232
04/01/2022 200,000.00 433750.040122.105032.ung ho MS 2022 003 Ly Thi Trang
04/01/2022 200,000.00 MBVCB.1626644260.MS 2022.003.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 200,000.00 IBVCB.1626273686.MS 2022 003 Ly Thi Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/01/2022 200,000.00 950301.040122.052442.MS 2022.003 (Ly Thi Trang)
04/01/2022 200,000.00 049978.030122.235601.Ung ho MS 2022.002 E Nguyen Quoc Tuan FT22004804580433
04/01/2022 200,000.00 049700.030122.235450.Ung ho MS 2021.340 A Luc Thanh Ly FT22004236023446
04/01/2022 200,000.00 049423.030122.235331.Ung ho MS 2022.001 O Nguyen Tan Dinh FT22004804902182
04/01/2022 2,000,000.00 816409.040122.051902.Vietcombank;0011002643148;Ung ho MS 2022. 003 ly thi trang
04/01/2022 150,000.00 858773.040122.054032.MS 2022.003 (LY THI TRANG)-040122-05:40:18 858773
04/01/2022 100,000.00 199815.040122.222154.Ung ho MS 2021.351 be Hoang Gia Han FT22005573517410
04/01/2022 100,000.00 MBVCB.1628455626.ung ho NCHCCCL, Nhi, 0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 100,000.00 841725.040122.193200.Vietcombank;0011002643148;ung ho NCHCCCL Phong Thuy 0845139282
04/01/2022 100,000.00 677081.040122.170559.Ung ho MS2022 003 Ly Thi Trang
04/01/2022 100,000.00 676585.040122.145308.Ms 2021 340 anh Luc Thanh Ly
04/01/2022 100,000.00 363570.040122.093357.Vinh Nam ung ho ms 2022 003 Ly Thi Trang
04/01/2022 100,000.00 SHGD:10000090.DD:220104.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho chu nguyen tan Dinh ms202201
04/01/2022 100,000.00 056452.040122.002531.Ung ho ms 2021362 Vo Van Long FT22004361420229
04/01/2022 1,000.00 IBVCB.1628426857.a.CT tu 0251002769737 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 1,000.00 IBVCB.1627120336.15.CT tu 1024879112 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1627213240.Ung ho MS 2022-03 (Ly Thi Trang).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 1,000,000.00 828274.040122.101901.ISL20220104101852476-ong Phan Van Xuan Thua Thien Hue giup do ong Nguyen Tan Dinh ma so 2022.001
04/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1626488255.NGO VAN LAI chuyen tien MS 2022.2023( LY THI TRANG).CT tu 0461000502079 NGO VAN LAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/01/2022 1,000,000.00 SHGD:10004308.DD:220104.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622010332074)ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
05/01/2022 800,000.00 SHGD:10009279.DD:220105.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
05/01/2022 500,000.00 209690.050122.200857.UNG HO MS 2022.004 ong HO VAN THUAN FT22005435901966
05/01/2022 500,000.00 290542.050122.172503.Ung ho MS 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 500,000.00 757756.050122.165155.MS 2021.362
05/01/2022 500,000.00 577994.050122.162730.MS 2021 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
05/01/2022 500,000.00 170112.050122.161926.Ung ho MS 2022.002 em Nguyen quoc Tuan
05/01/2022 500,000.00 304974.050122.105457.UNG HO MS 2022.004( ONG HO VAN THUAN)-050122-10:54:56 304974
05/01/2022 500,000.00 251186.050122.095221.ung ho MS 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 500,000.00 268559.050122.093330.UNG HO MS 2022.002 (EM NGUYEN QUOC TUAN)-050122-09:32:53 268559
05/01/2022 500,000.00 267692.050122.093047.UNG HO MS 2022.003 (LY THI TRANG)-050122-09:30:19 267692
05/01/2022 500,000.00 261888.050122.091615.UNG HO MS : 2022.004( ONG HO VAN THUAN)-050122-09:16:46 261888
05/01/2022 500,000.00 MBVCB.1629033599.MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan).CT tu 9903951556 NGUYEN HAI DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 500,000.00 SHGD:10015274.DD:220105.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 500,000.00 779571.050122.085348.Ong ba KhaiTam gui ong Ho Van Thuan, ms 2022.004.
05/01/2022 500,000.00 162055.050122.082606.Vietcombank;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
05/01/2022 500,000.00 263292.050122.081452.Ung ho MS 2022.004 FT22005815750833
05/01/2022 500,000.00 IBVCB.1628855033.NGUYEN HUU HONG SON chuyen khoan ung ho MS 2022.004 Ho Van Thuan.CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 500,000.00 MBVCB.1628825919.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.004(ong ho van thuan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 500,000.00 MBVCB.1628762159.TA THI BICH LIEN ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan).CT tu 0011000483487 TA THI BICH LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 50,000.00 MBVCB.1630627021.ms 2022 004 Ho van thuan.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 50,000.00 210440.050122.164430.Ms 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 50,000.00 MBVCB.1629898542.Ung ho NCHCCCL + Huong Lan .CT tu 0041000329127 TRAN HUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 50,000.00 672219.050122.134410.T ung ho Ly thi Trang MS 2022. 003
05/01/2022 50,000.00 668032.050122.134051.T ung ho Ho van Thuan MS 2022.004
05/01/2022 50,000.00 IBVCB.1629574608.Giup ma so 2022. 004 ong Ho Van Thuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 50,000.00 777271.050122.105219.Vietcombank;0011002643148;TDV uh MS 2022004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 50,000.00 268611.050122.093331.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.004 (HO VAN THUAN)-050122-09:33:02 268611
05/01/2022 50,000.00 120880.050122.081546.Vietcombank;0011002643148;PHAM VAN TUAN chuyen khoan giup ong Ho Van Thuan MS 2022 004
05/01/2022 50,000.00 776732.050122.060557.Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 50,000.00 MBVCB.1628758980.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan)Vietnamnet 05/01/2022.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 5,500.00 188468.050122.142839.ung ho MS 2022 004
05/01/2022 5,000.00 MBVCB.1628990683.Tra Xuan Binh giup ms 2022004.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 5,000,000.00 832350.050122.080939.Ong Tu Van giup do cho MS 2022.004 Ong Ho Van Thuan
05/01/2022 40,000.00 MBVCB.1629480164.vo chong thai vu thai va cha me vo ung ho MS 2022.004( ong Ho Van Thuan ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 300,000.00 174267.050122.212018.ung ho ms 2022.001 (nguyen tan dinh)
05/01/2022 300,000.00 MBVCB.1630357744.ung ho MS 2022.004( ong Ho Van Thuan).CT tu 0081000377847 NGUYEN THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 300,000.00 666339.050122.133246.ung ho ms 2021.364
05/01/2022 300,000.00 IBVCB.1629085947.MS 2021 359 BE LUONG KHOI NGUYEN.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 30,000.00 MBVCB.1630619958.ms 2022 003 L T Trang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 200,000.00 010032.050122.173231.Ung ho MS 2022.003 Ly Thi Trang FT22005707928805
05/01/2022 200,000.00 IBVCB.1630440769.MS 2021 362 Vo Van Long .CT tu 0611000184374 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 200,000.00 MBVCB.1630035437.Ung ho MS2022.004-ong Ho Van Thuan.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 200,000.00 MBVCB.1629898041.MS 2022 004 ong Ho Van Thuan.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 200,000.00 651190.050122.133557.Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan FT22005654679236
05/01/2022 200,000.00 352259.050122.124458.MS 2022.004 ( ONG HO VAN THUAN )-050122-12:49:24 352259
05/01/2022 200,000.00 700348.050122.113407.Ung ho MS 2022.004 ong HO VAN THUAN
05/01/2022 200,000.00 MBVCB.1629373084.LE QUANG TINH chuyen tien ung ho ms 2022004 ho van thuan.CT tu 0461000530143 LE QUANG TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 200,000.00 296397.050122.103648.UNGHOMASO2022.004 ONGHOVANTHUAN-050122-10:36:38 296397
05/01/2022 200,000.00 368364.050122.095322.Linh br giup MS 2021.340 anh Luc Thanh Ly FT22005351960816
05/01/2022 200,000.00 362666.050122.094857.Linh br giup MS 2022.002 em Nguyen Quoc Tuan FT22005308473552
05/01/2022 200,000.00 958284.050122.094323.ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
05/01/2022 200,000.00 262447.050122.091758.UNG HO MS : 2022.004( ONG HO VAN THUAN)-050122-09:18:15 262447
05/01/2022 200,000.00 163060.050122.083136.MS 2021 364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
05/01/2022 200,000.00 160109.050122.082927.MS 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 200,000.00 131779.050122.080843.Ung ho MS 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 200,000.00 IBVCB.1628848988.MS 2022 004 ong Ho Van Thuan.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 200,000.00 MBVCB.1628827063.Ung ho MS 2022.004 ( ong Ho Van Thuan ).CT tu 0281001170912 NGUYEN THI NHU MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 200,000.00 MBVCB.1628789636.Nhan Danh Thien Chua 3 Ngoi xin UNGHO MS 2022.004 ( HO VAN THUAN ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 200,000.00 929416.050122.054958.ung ho MS 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 20,000.00 MBVCB.1630933796.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2022.003.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 20,000.00 MBVCB.1630926067.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.004.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 20,000.00 442657.050122.084331.NGUYEN CONG DUNG Chuyen tien
05/01/2022 150,000.00 124890.050122.162126.Ung ho MS 2021 344 BE HOANG TRAM ANH
05/01/2022 150,000.00 115674.050122.161735.Ung ho MS 2021 351 be HOANG GIA HAN
05/01/2022 100,000.00 364575.050122.221208.Ung ho MS 2022 003 Ly Thi Trang
05/01/2022 100,000.00 794033.050122.211522.dieu ly ung ho MS ( ong ho van thuan)
05/01/2022 100,000.00 793988.050122.211225.dieu ly .MS2021.362( vo van long)
05/01/2022 100,000.00 952258.050122.181358.Ung ho MS2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 100,000.00 MBVCB.1630334501.NVVP.CT tu 0071001759179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 100,000.00 060068.050122.155508.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021 364 be Tran nguyen bao ngoc
05/01/2022 100,000.00 IBVCB.1630098568.Ung ho MS 2021.363 (be Do Minh Khoi). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 100,000.00 IBVCB.1630090036.Ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 100,000.00 IBVCB.1630076351.Ung ho MS 2022.003 (Ly Thi Trang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 100,000.00 MBVCB.1629807515.quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 0451000427397 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/01/2022 100,000.00 418548.050122.102851.Ung ho NCHCCCL -Trang- 0908286577 FT22005320976713
05/01/2022 100,000.00 574975.050122.102059.Chuyen tien
05/01/2022 100,000.00 681844.050122.092238.ung ho MS 2022.002 chau Nguyen Quoc Tuan. STN 050122
05/01/2022 100,000.00 243246.050122.084304.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 001 va 002
05/01/2022 100,000.00 241477.050122.084215.Nhom Vien gach nho Ung ho 2 Ma so gom 362 va 364
05/01/2022 100,000.00 150331.050122.075123.Vinh Nam ung ho ms 2022 004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 100,000.00 220683.050122.053330.MS 2022.004 ONG HO VAN THUAN FT22005584613241
05/01/2022 100,000.00 MBVCB.1628718054.Danh Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.003 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 1,200,000.00 834891.050122.081148.Ba Rymar Alla giup do cho MS 2022.004 Ong Ho Van Thuan
05/01/2022 1,000,000.00 916070.050122.163301.Ung ho Ms 2022.003 Ly Thi Trang FT22005850020060
05/01/2022 1,000,000.00 583224.050122.162903.MS 2021 360 be Vo Nguyen Ngoc Long
05/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1629959374.ung ho MS 2022.003 (Ly Thi Trang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1629953471.ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 1,000,000.00 834726.050122.131508.ung ho MS 2022.04 ong HO VAN THUAN
05/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1629710889.Ung ho MS2022.004.CT tu 0111000028494 PHAN THUC NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 1,000,000.00 284606.050122.101057.UNG HO MS : 2022.004(ONG HO VAN THUAN)-050122-10:10:57 284606
05/01/2022 1,000,000.00 SHGD:10017978.DD:220105.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho MS 2021.347 (ba Tran Thi Du)
05/01/2022 1,000,000.00 SHGD:10017831.DD:220105.BO:NGUYEN THI THIEN HUONG.Remark:Ung ho MS 2022.004 (Ong Ho Van Thuan)
05/01/2022 1,000,000.00 942177.050122.093302.Chuyen tien ung ho MS 2022.004 Ong Ho Van Thuan
05/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1629005824.Ung ho MS 2022.04 (ong Ho Van Thuan).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/01/2022 1,000,000.00 672580.050122.053805.Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan
05/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1628751923.HO THANH HON chuyen tien ung ho MS 2022.004 ( ong Ho Van Thuan).CT tu 0391000297276 HO THANH HON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 600,000.00 IBVCB.1631409249.Ms 2022.004 (ong Ho Van Thuan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1633873597.Ung ho MS 2022.005 (Me con chi Loi)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 IBVCB.1632251837.MS 2022 005 .CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1632149036.Giup do 2022.005.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 325489.060122.104851.UH MS 2022003 Ly Thi Trang
06/01/2022 500,000.00 325234.060122.104752.UH MS 2021340 anh Luc Thanh Ly
06/01/2022 500,000.00 324548.060122.104552.UH MS 2022002 Em Nguyen Quoc Tuan
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1631987544.Ung ho MS: 2022.001 Ong Nguyen Tan Dinh.CT tu 0721000606473 NGUYEN THI TUONG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1631929969.Giup MS 2021.359 Luong Khoi Nguyen.CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1631921482.MS 2022 005 me con chi Loi.CT tu 0071000953240 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 500,000.00 562467.060122.093930.Le Ha ung ho ms 2022.005 me con chi Loi FT22006951702402
06/01/2022 500,000.00 591432.060122.093337.Ung ho MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
06/01/2022 500,000.00 588852.060122.093229.Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan
06/01/2022 500,000.00 587331.060122.093114.Ung ho MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
06/01/2022 500,000.00 583543.060122.092946.Ung ho MS 2022.002 em Nguyen Quoc Tuan
06/01/2022 500,000.00 580548.060122.092755.Ung ho MS 2022.005 me con chi Loi
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1631849616.UNG HO MS 2022.005 (ME CON CHI LOI).CT tu 0491000066935 NGUYEN THI THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 880217.060122.083304.ung ho MS 2022.005
06/01/2022 500,000.00 221358.060122.082126.ung ho ma so 2022 005 Nguyen Thi Loi
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1631658930.Ung ho ms 2022.005 (me con chi Loi).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 MBVCB.1631642961.ung ho MS 2022.005(me con chi Loi ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 500,000.00 122176.060122.070754.MS 2022 005 me con chi Loi
06/01/2022 50,000.00 IBVCB.1632294972.Giup ma so 2023. 005 me con chi Loi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 50,000.00 MBVCB.1631956937.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.003 (Ly Thi Trang).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 50,000.00 192541.060122.084329.gui ms 2022 005
06/01/2022 50,000.00 MBVCB.1631565290.Ung ho MS 2022.005.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 5,500.00 602040.060122.104258.ung ho MS 2022 005
06/01/2022 5,000.00 MBVCB.1631638540.Tra Xuan Binh giup ms 2022005.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 400,000.00 MBVCB.1631592697.?ung ho MS 2022.005(me con c loi).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 40,000.00 MBVCB.1632277960.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.005( Me Con Chi Loi ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 300,000.00 194120.060122.210019.Ung Ho MS 2022.005 FT22006740246165
06/01/2022 300,000.00 619203.060122.131602.ung ho ms 2022.005
06/01/2022 300,000.00 873694.060122.120446.MS 2022.005
06/01/2022 300,000.00 MBVCB.1632067410.MS 2021.364 (be TRAN NGUYEN BAO NGOC).CT tu 0531002537934 PHAN QUOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 300,000.00 MBVCB.1631678493.HOANG DINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.005.CT tu 0021000389828 HOANG DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 300,000.00 902156.060122.080427.MS 2022.005 (Me con chi Loi)
06/01/2022 300,000.00 107182.060122.064522.MS2022005unghoMeConchiLoi
06/01/2022 300,000.00 436110.060122.063802.MS 2022 005 me con chi Loi FT22006640193873
06/01/2022 300,000.00 252408.050122.233416.ung ho MS 2022004 (Ho Van Thuan)
06/01/2022 200,000.00 381742.060122.221523.Ung ho MS 2022.005 (me con chi Loi)
06/01/2022 200,000.00 464901.060122.213341.Ung ho ma so 2022.005 - me con chi Loi FT22007290980195
06/01/2022 200,000.00 662761.060122.210237.IBFT Ung ho MS 2002.005
06/01/2022 200,000.00 215420.060122.200116.ung ho MS 2022 004 ong Ho Van Thuan
06/01/2022 200,000.00 MBVCB.1633504965.Ung ho MS 2022005(me con chi loi).CT tu 0451000362240 DOAN HUU NGHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 200,000.00 MBVCB.1633273523.Ung ho MS 2022 004 ong Ho Van Thuan.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 200,000.00 174168.060122.172134.Mong gia dinh nhanh vuot qua noi buon FT22006685960008
06/01/2022 200,000.00 880473.060122.135729.Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan FT22006006904458
06/01/2022 200,000.00 MBVCB.1632456151.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.005(Me con chi Loi).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 200,000.00 757657.060122.120141.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.005 anh Thanh FT22006013134510
06/01/2022 200,000.00 498941.060122.110149.ung ho MS 2022 005 me con chi Loi
06/01/2022 200,000.00 SHGD:10000017.DD:220106.BO:DO HOANG.Remark:[2200000015401113]UNG HO MS 2022.005 ME CON CHI LOI CHA-DI-PHU-HO-GAP-NAN-TU-VONG-4-DUA-CON-THO-KHOC-DEN-LA-NGUOI
06/01/2022 200,000.00 405576.060122.093645.ung ho MS 2022 005 me con chi Loi
06/01/2022 200,000.00 664449.060122.093436.MS 2022.005-060122-09:34:53 664449
06/01/2022 200,000.00 555301.060122.091056.Chuyen tien ung ho MS 2022.005 me con chi Loi
06/01/2022 200,000.00 268436.060122.084325.ung ho MS 2022 005 me con chi Loi
06/01/2022 200,000.00 637216.060122.082202.GHI RO UNG HO MS 2021.364 (BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-060122-08:21:10 637216
06/01/2022 200,000.00 636256.060122.081813.GHI RO UNG HO MS 2022.002 (EM NGUYEN QUOC TUAN)-060122-08:18:06 636256
06/01/2022 200,000.00 635592.060122.081609.GHI RO UNG HO MS 2022.003 (LY THI TRANG)-060122-08:15:30 635592
06/01/2022 200,000.00 634613.060122.081238.GHI RO UNG HO MS 2022.005 (ME CON CHI LOI)-060122-08:11:56 634613
06/01/2022 200,000.00 MBVCB.1631610505.ung ho ms 2022.005(me con chi loi).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 200,000.00 624239.060122.071648.UNG HO MS : 2022.005( ME CON CHI SINH)-060122-07:16:37 624239
06/01/2022 200,000.00 624162.060122.071538.UNG HO MS : 2022.005( ME CON CHI LOI)-060122-07:15:28 624162
06/01/2022 200,000.00 623512.060122.071036.MS 2022.005(ME CON CHI LOI )-060122-07:10:22 623512
06/01/2022 200,000.00 525706.060122.070523.MS 2022.005 (me con chi Loi)
06/01/2022 200,000.00 401824.060122.065233.ung ho MS 2022 005 me con chi Loi
06/01/2022 200,000.00 875067.060122.065058.Chuyen tien ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan
06/01/2022 200,000.00 588128.060122.064204.MS 2022.005
06/01/2022 20,000.00 861921.060122.201421.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL LE PHUONG NGA 0788813878
06/01/2022 20,000.00 MBVCB.1633276927.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.005 me con chi loi.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 20,000.00 798070.060122.162702.ung ho MS 2022.001
06/01/2022 20,000.00 513540.060122.110843.ung ho MS 2022.004
06/01/2022 20,000.00 555150.060122.080453.Ung ho NCHCCCL, Lam Cong Hao, 0918008266
06/01/2022 2,000,000.00 MBVCB.1631589947.Ung ho MS 2022.005( me con chi Loi).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 150,000.00 857119.060122.171951.Ung ho MS 2022.005 (me con chi Loi)
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1633997857.NCHCCCL trinhthiluom levangao .CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 903934.060122.185307.UNG HO MS 2021.005(ME CON CHI LOI)-060122-18:57:36 903934
06/01/2022 100,000.00 976612.060122.150945.Ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan FT22006171796541
06/01/2022 100,000.00 908666.060122.142016.Ung ho MS 2022.005 FT22006201602830
06/01/2022 100,000.00 755412.060122.115955.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.004 ong Thuan FT22006945137271
06/01/2022 100,000.00 752849.060122.115755.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.003 e Trang FT22006182530003
06/01/2022 100,000.00 820612.060122.112735.T ung ho me con chi Loi MS 2022.005
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1631961530.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1631958117.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.002 (em Nguyen Quoc Tuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1631953711.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1631950618.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.005 (me con chi Loi).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1631887773.vi Danh Thien Chua 3 Ngoi xin UNGHO MS 2022.005 ( ME CON CHI LOI o Ha Tinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 202697.060122.081142.Vinh Nam ung ho ms 2022 005 me con chi Nguyen Thi Loi
06/01/2022 100,000.00 MBVCB.1631582979.Ung ho MS 2021.362( Be Vo Van Long).CT tu 0571000056635 TRAN TON TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 100,000.00 446227.060122.000433.ung ho MS 2022 . 003 (Ly Thij Trang)
06/01/2022 100,000.00 763252.060122.000336.ung ho MS 2022 . 004 (Ho Van Thuan)
06/01/2022 10,000.00 IBVCB.1631381382.UNG HO MS 2022 004 ONG THUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 10,000.00 IBVCB.1631379688.UNG HO MS 2022 003 BE TRANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/01/2022 1,000.00 IBVCB.1631636332.fd.CT tu 1025016022 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 1,000.00 IBVCB.1631507199.a.CT tu 1023691062 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 1,000.00 IBVCB.1631452774.a.CT tu 1018262465 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/01/2022 1,000,000.00 0200888899010613394420220001917123.17464.133944.Cty Quang Minh ung ho MS2022.004 ong Ho Van Thuan
06/01/2022 1,000,000.00 324097.060122.104423.UH MS 2022005 me con Chi Loi
06/01/2022 1,000,000.00 661133.060122.073559.ung ho ms 2022 005 me con chi Loi
06/01/2022 1,000,000.00 405966.060122.072455.ung ho MS 2022 005 me con chi Loi
07/01/2022 8,000,000.00 UNG HO MS 2022.003 - 1TR, MS 2021.364 - 1TR, MS 2021.360 - 1TR, 2021.363 - 1TR, 2021.358 - 1TR, 2021.357 - 1TR, 2022.006 - 2TR
07/01/2022 500,000.00 842647.070122.193759.Ung ho MS 2022 006 c Nguyen Thi Hai
07/01/2022 500,000.00 140945.070122.174129.ung ho chi nguyen thi hai ms 2022 006
07/01/2022 500,000.00 MBVCB.1635988619.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.002(em NGUYEN QUOC TUAN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 500,000.00 341244.070122.173542.Ung ho MS 2022.006 FT22007662006957
07/01/2022 500,000.00 166545.070122.134926.VCB;0011002643148;ung ho ms 2021352 anh Quach Van Tinh
07/01/2022 500,000.00 946706.070122.134546.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 500,000.00 781902.070122.103253.ung ho MS 2022.006 chi Nguyen Thi Hai FT22007060277047
07/01/2022 500,000.00 MBVCB.1634568292.Ung ho MS 2022.006( chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0171003494211 TRINH THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 500,000.00 SHGD:10008766.DD:220107.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 500,000.00 069655.070122.052249.ung ho ms 2022 006 Nguyen Thi Hai
07/01/2022 50,000.00 MBVCB.1636714340.Ung ho NCHCCCL Duyen Ha 0388032383.CT tu 0521000722758 PHAM DUYEN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 50,000.00 857697.070122.220101.NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343Chuc moi nguoi suc khoe FT22008300270050
07/01/2022 50,000.00 572859.070122.173252.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 50,000.00 019901.070122.140207.ung ho MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai tinh Ninh Binh
07/01/2022 50,000.00 IBVCB.1635190528.Giup ma so 2022. 006 chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2022 50,000.00 023730.070122.084921.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.006 (NGUYEN THI HAI)-070122-08:49:32 023730
07/01/2022 50,000.00 022443.070122.084553.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.005 (CHI LOI)-070122-08:45:26 022443
07/01/2022 50,000.00 568259.070122.015945.Ung ho MS 2022005 me con chi Loi FT22007402362346
07/01/2022 5,000.00 331756.070122.092106.ung ho MS 2022 006
07/01/2022 5,000.00 MBVCB.1634198317.Tra Xuan Binh giup ms 2022006.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2022 400,000.00 SHGD:10021954.DD:220107.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2022.006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 400,000.00 MBVCB.1635111364.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.005(ME CON CHI LOI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 400,000.00 MBVCB.1635092682.TRAN ANH TUAN-ung ho MS 2022.003(LY THI TRANG)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 400,000.00 MBVCB.1634560241.ms.2022.006. dt. 0365710313. nguyen thi hai.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 40,000.00 MBVCB.1635034181.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.006( Chi Nguyen Thi Hai ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 4,000,000.00 MBVCB.1634580545.Ms 2022.006 chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0561000539114 BUI LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 300,000.00 MBVCB.1636624767.PHI VIET HANH charity MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 300,000.00 MBVCB.1635655914.ms 2022 006 uh chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2022 300,000.00 041684.070122.154931.ung ho MS 2022 006 chi nguyen thi hai
07/01/2022 300,000.00 160863.070122.153636.MS 2021.363 FT22007844082143
07/01/2022 300,000.00 NGO HIEU VIET - M.S.2021.362
07/01/2022 300,000.00 MBVCB.1635368356.ung ho MS 2021362 va MS 2022006.CT tu 0451000208229 DO HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 300,000.00 MBVCB.1635217072.Ung ho MS 2022.005 me con chi Loi.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 300,000.00 567245.070122.133616.ung ho ma 2022006. chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 300,000.00 IBVCB.1635182012.2022006 chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0071000812522 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2022 300,000.00 567799.070122.131936.ung ho ms 2022.006 con chi nguyen thi hai
07/01/2022 300,000.00 MBVCB.1634442925. NGUYET MINH ung ho MS 2022.006( chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0591000203073 NGUYEN THI NGUYET MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 300,000.00 MBVCB.1634408745.Ungr ho NCHCCCL -0982521118.CT tu 0011002013386 DINH THI AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 3,000,000.00 577861.070122.083323.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022.006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 200,000.00 321590.070122.205942.UNGHOMASO2022.005 MECONCHILOI-070122-21:00:09 321590
07/01/2022 200,000.00 845766.070122.202405.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan 2022006 cho chij nguyen thi hai
07/01/2022 200,000.00 MBVCB.1635757058.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.006(chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 200,000.00 743469.070122.151307.Ung ho MS 2022.006 Chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 200,000.00 MBVCB.1635106796. MS 2022 006?chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2022 200,000.00 581135.070122.121247.UNG HO MS 2022 006 CHI NGUYEN THI HAI
07/01/2022 200,000.00 831053.070122.110809.Ung ho MS 2022.004 Ho Van Thuan FT22007488230096
07/01/2022 200,000.00 057150.070122.101215.UNG HO MS : 2022.006( CHI NGUYEN THI HAI)-070122-10:11:58 057150
07/01/2022 200,000.00 MBVCB.1634524291.chuyen tien ung ho MS 2022.006.CT tu 0451001383458 TRAN THI MINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 200,000.00 MBVCB.1634488776.MS 2022.006.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 200,000.00 687233.070122.092053.Nguyen Thi Hai MS 2022 - 006 FT22007007982477
07/01/2022 200,000.00 189748.070122.085334.TTTP ung ho Ms2022.006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 200,000.00 869258.070122.084456.Ung ho MS 2022006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 200,000.00 782733.070122.074808.ung ho ms 2022.006(chi Nguyen Thi Hai)
07/01/2022 200,000.00 845765.070122.071107.ung ho MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 200,000.00 IBVCB.1634206369.MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/01/2022 200,000.00 061833.070122.055236.ung ho MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 20,000.00 MBVCB.1636192616.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.006( chi Nguyen Thi Hai ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 20,000.00 MBVCB.1635911161.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2022.006 chi nguyen thi hai.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 2,000,000.00 MBVCB.1635027949.VO XUAN TUNG chuyen tien- ung ho MS2022.006(chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 2,000,000.00 NGUYEN TRUNG KHANH // CK UNG HO ME CON CHI LOI MS 2022.005// BAO VIET NAM NET
07/01/2022 107,529.00 MBVCB.1634068716.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.ko
07/01/2022 100,000.00 MBVCB.1636645685.DINH THI KIM LOAN chuyen tien ung ho MS2012.004 (ong Ho van Thuan).CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 100,000.00 893456.070122.210832.ung ho MS MS 2022.005 me con chi Loi
07/01/2022 100,000.00 493251.070122.195229.MS 2022.006
07/01/2022 100,000.00 MBVCB.1636032735.MS 2022.006.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 100,000.00 810730.070122.134330.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022006
07/01/2022 100,000.00 883992.070122.114131.Ung ho MS2022.006
07/01/2022 100,000.00 874425.070122.113500.ung ho MS 2022.006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 100,000.00 057595.070122.101319.UNG HO MS : 2022.006( CHI NGUYEN THI HAI)-070122-10:13:08 057595
07/01/2022 100,000.00 926946.070122.095954.ung ho MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai)
07/01/2022 100,000.00 894346.070122.093700.T ung ho chi Nguyen Thi Hai MS 2022.006
07/01/2022 100,000.00 MBVCB.1634394020.Ung ho MS2022.006 (Nguyen Thi Hai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 100,000.00 MBVCB.1634307679.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 100,000.00 172489.070122.080420.Vinh Nam ung ho ms 2022 006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 100,000.00 821876.060122.230752.Ms 2022 005 me con chi Loi
07/01/2022 1,500,000.00 306534.070122.171140.Ung ho Ms 2021.340 Luc Thanh Ly FT22007069070767
07/01/2022 1,500,000.00 521347.070122.003331.Gui ung ho chi Hai, MS 2022.006
07/01/2022 1,000.00 IBVCB.1635452129.ss.CT tu 1022626990 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000.00 IBVCB.1634139360.a.CT tu 1024651004 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000.00 IBVCB.1634139109.a.CT tu 1022806004 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000.00 IBVCB.1634138028.a.CT tu 1021289071 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000,000.00 IBVCB.1635832928. ung ho MS 2021.362 (Be Vo Van Long).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000,000.00 IBVCB.1635815893.ung ho MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1635204716.Ung ho MS 2022.006 (Chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0021001054153 TRUONG THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/01/2022 1,000,000.00 731653.070122.121851.VCB;0011002643148;Hop Ninh ck MS2022 006 Nguyen Thi Hai
07/01/2022 1,000,000.00 762693.070122.114351.MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai
07/01/2022 1,000,000.00 UNG HO MS: 2021.357 BE NGO GIA BAO. CHUC MN MANH KHOE
07/01/2022 1,000,000.00 UNG HO MS: 2022.004 ONG HO VAN THUAN. CHUC MN MANH KHOE
07/01/2022 1,000,000.00 UNG HO MS: 2021.341 ONG HA TO HA. CHUC MN MANH KHOE
07/01/2022 1,000,000.00 UNG HO MS: 2021.346 BE TRAN CHU MINH DUC. CHUC MN MANH KHOE
08/01/2022 500,000.00 826377.080122.092415.Ung ho MS 2022.006 FT22008824680578
08/01/2022 500,000.00 MBVCB.1636980153.Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 50,000.00 IBVCB.1638316271.Giup ma so 2022. 007 chi Vuong Tuyet Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 50,000.00 246992.080122.122046.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022007 chi Vuong Tuyet Anh
08/01/2022 50,000.00 MBVCB.1637245444.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.007 (chi Vuong Tuyet Anh).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 50,000.00 076933.080122.085631.T ung ho Vuong Tuyet Anh MS 2022.007
08/01/2022 5,777.00 567461.080122.104502.ung ho MS 2022 007
08/01/2022 5,000.00 MBVCB.1636998668.Tra Xuan Binh giup ms 2022007.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 460,000.00 MBVCB.1639107780.MS 2022.007 (chi Vuong Tuyet Anh).CT tu 0041000176928 LE THI HONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 400,000.00 IBVCB.1637183920.MS 2022 007 chi Vuong Thi Tuyet.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 400,000.00 166148.080122.072924.be vo van long ms 2021.362
08/01/2022 40,000.00 MBVCB.1636990251.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.007( Chi Vuong Tuyet Anh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 300,000.00 IBVCB.1638315917.MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai, o Ninh Binh).CT tu 0011003870745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 300,000.00 MBVCB.1637339062.ms 2022 007 uh Vuong Tuyet Anh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 300,000.00 727374.080122.053927.Ung ho chi Vuong Tuyet Anh FT22008901874956
08/01/2022 3,000,000.00 MBVCB.1638003622.DANG THI TUYET HONG chuyen tien ung ho quy NCHCCCL.CT tu 0331000451067 DANG THI TUYET HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 250,000.00 185036.080122.173403.Ung ho MS 2022 007 chi Vuong Tuyet Anh
08/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639224894.ung ho ms 2022.002(em Nguyen Quoc Tuan)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639034615.Nhaahn ung ho ms 2022.007.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 200,000.00 MBVCB.1638315607.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.007(chi Vuong Tuyet Anh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 200,000.00 465624.080122.114326.UNG HO MS: 2022.007( CHI VUONG TUYET ANH)-080122-11:43:22 465624
08/01/2022 200,000.00 465034.080122.114157.UNG HO MS : 2022.007( CHI VUONG TUYET ANH)-080122-11:42:00 465034
08/01/2022 200,000.00 MBVCB.1637277969.HONG HUNG chuyen tien MS 2022.006 Chi Nguyen Thi Hai chuc chau Duong Ngoc Sang mau lanh benh..CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 200,000.00 779279.080122.094332.ung ho MS 2022.007 .chi Vuong Tuyet Anh
08/01/2022 200,000.00 792529.080122.084906.Ung ho MS 2022.007 chi Vuong Tuyet Anh FT22008098151098
08/01/2022 200,000.00 627162.080122.081707.VCB;0011002643148;MS 2022007 vuong tuyet anh
08/01/2022 200,000.00 768779.080122.081641.Ung ho MS 2022.007 chi Vuong Tuyet Anh FT22008228189053
08/01/2022 200,000.00 670163.080122.081404.UNG HO MS 2022.007 chi VUONG TUYET ANH
08/01/2022 200,000.00 MBVCB.1636982457.MS 2022.007 ( Vuong Tuyet Anh).CT tu 0161000885134 TRUONG THE DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 200,000.00 MBVCB.1636961602.Ung ho ms 2022.007 (Vuong thi tuyet anh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 200,000.00 995948.080122.055202.MS 2022.007 (chi Vuong Tuyet Anh)
08/01/2022 200,000.00 079252.080122.052501.ung ho MS 2022 007 chi Vuong Tuyet Anh
08/01/2022 200,000.00 370415.080122.052255.UNG HO MA SO 2022.007 (CHI VUONG TUYET ANH)-080122-05:22:54 370415
08/01/2022 200,000.00 827832.080122.031545.Ngo Thi Loi ung ho MS 2022.001 -ong Nguyen Tan Dinh FT22008270960798
08/01/2022 200,000.00 846957.080122.031243.Ngo Thi Loi ung ho MS 2021.340 -anh Luc Thanh Ly FT22008227152783
08/01/2022 200,000.00 877657.080122.031044.Ngo Thi Loi ung ho MS 2022.002 - emNguyen Quoc Tuan FT22008266086455
08/01/2022 200,000.00 815737.080122.030756.Dinh Ha My Tran ung ho MS 2022.003- Ly Thi Trang FT22008138675096
08/01/2022 200,000.00 877652.080122.030603.Ngo Thi Loi ung ho MS 2022.006 -chi Nguyen Thi Hai FT22008812392014
08/01/2022 20,000.00 MBVCB.1639210534.ung ho quy tu thien.CT tu 1017919543 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 20,000.00 MBVCB.1639104905.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.007 co vuong tuyet anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 20,000.00 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
08/01/2022 100,000.00 MBVCB.1638626507.Ung ho MS 2022.005 me con Chi Loi.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 100,000.00 MBVCB.1638623783.Ung ho MS 2022.006 Chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0251002674425 CHUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 100,000.00 835736.080122.172705.dieu ly ung ho MS 2022.006(nguyen thi Hai)
08/01/2022 100,000.00 292167.080122.162220.MS 2022.007 chi Vuong Tuyet Anh FT22008425970923
08/01/2022 100,000.00 977009.080122.115652.Ung ho NCHCCCL Quynh
08/01/2022 100,000.00 751439.080122.115035.Ms 2022 007 chi Vuong Tuyet Anh
08/01/2022 100,000.00 444516.080122.105211.MS 2022.006(CHI NGUYEN THI HAI)-080122-10:51:55 444516
08/01/2022 100,000.00 442585.080122.104705.MS 2021.364 (BE TRAN NGUYEN BAO NGOC)-080122-10:47:09 442585
08/01/2022 100,000.00 337178.080122.092023.ung ho MS 2022 006 c nguyen thi hai
08/01/2022 100,000.00 321329.080122.091414.ung ho MS 2022 007 c tuyet anh
08/01/2022 100,000.00 MBVCB.1637162338.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.004 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 100,000.00 MBVCB.1637062152.ung ho MS 2021.364.CT tu 0181000976346 TRAN TUAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 100,000.00 151177.080122.074210.Vinh Nam ung ho ms 2022 007 chi Vuong Tuyet Anh
08/01/2022 100,000.00 277708.080122.015851.Ms 2022 006 chi Nguyen Thi Hai
08/01/2022 10,000.00 887598.080122.223656.ung ho tu thien
08/01/2022 10,000.00 IBVCB.1637869892.UNG HO MS 2022 006 CHI HAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 10,000.00 IBVCB.1637867971.UNG HO MS 2022 007 CHI ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 10,000.00 IBVCB.1637865456.UNG HO MS 2022 005 CHI LOI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1638536885.15.CT tu 9397510327 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1638390497.15.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1638036150.csd.CT tu 1023354549 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1638020130.vs.CT tu 1020336707 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1637761491.aaadsf.CT tu 1014168443 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1637749984.adf.CT tu 1024761722 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000.00 IBVCB.1636912063.ast.CT tu 1023451201 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000,000.00 909110.080122.053918.Giao Khanh Ngoc ung ho MS 2021.362 Vo Van Long
08/01/2022 1,000,000.00 908339.080122.053625.Giao Khanh Ngoc ung ho MS 2021.357 Ngo Gia Bao
08/01/2022 1,000,000.00 907515.080122.053344.Giao Khanh Ngoc ung ho MS 2021.360 Vo Nguyen Ngoc Long
08/01/2022 1,000,000.00 906729.080122.053107.Giao Khanh Ngoc ung ho MS 2021.353 Trinh Van Khuyen
08/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1637696998.Ung ho MS 2022.007 ( chi Vuong Tuyet Anh).CT tu 0071002435928 THAI MINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1636845715.TRAN THI NGUYET ung ho ma so 2022.006 .CT tu 0011001976355 TRAN THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/01/2022 1,000,000.00 990859.070122.225345.Chuyen tien ung ho MS 2022.004 ong Ho Van Thuan
08/01/2022 1,000,000.00 993203.070122.225222.Chuyen tien ung ho MS 2022.006
09/01/2022 500,000.00 MBVCB.1641327749.ung ho MS 2022.008 be Vu Ha My.CT tu 0991000039638 DO THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 500,000.00 MBVCB.1641310086.ung ho MS 2022.008 ( be Vu Ha My).CT tu 0041000505391 THAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 500,000.00 MBVCB.1641299286.ung ho MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai).CT tu 0041000505391 THAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 500,000.00 MBVCB.1641294283.ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long).CT tu 0041000505391 THAI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 500,000.00 746434.090122.220546.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022008 be Vu Ha My
09/01/2022 500,000.00 073566.090122.204303.Ung ho MS 2021.359 be Luong Khoi Nguyen
09/01/2022 500,000.00 996421.090122.203312.Ung ho MS 2022.008 be Vu Ha My
09/01/2022 500,000.00 124076.090122.153026.TTTP ung ho Ms2022.008 be Vu Ha My
09/01/2022 500,000.00 959253.090122.142040.Chuyen tien cho chuong trinh nhu chua he cho cuoc chia ly
09/01/2022 500,000.00 MBVCB.1639701605.Hoan canh kho khan hay benh tat.CT tu 0381000377818 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 500,000.00 MBVCB.1639444546.ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 50,000.00 933487.090122.214347.2021. 362 BE VO VAN LONG-090122-21:43:36 933487
09/01/2022 50,000.00 933261.090122.214202.2021.364 BE NGUYEN TRAN BAO NGOC-090122-21:42:34 933261
09/01/2022 50,000.00 413231.090122.133206.T ung ho Vu ha My MS 2022.008
09/01/2022 50,000.00 IBVCB.1639978169.Giup ma so 2022. 008 be Vu Ha My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 50,000.00 745462.090122.102507.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.007 (VUONG TUYET ANH)-090122-10:24:28 745462
09/01/2022 50,000.00 744426.090122.102058.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.008 (VU HA MY)-090122-10:20:53 744426
09/01/2022 50,000.00 MBVCB.1639257509.Nguyen Hoang Mai - Hoc sinh lop Anh 01- TCNH CLC FTU.CT tu 1000155155 NGUYEN THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 50,000.00 MBVCB.1639232633.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 5,000.00 MBVCB.1639410556.0.CT tu 1017919505 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 5,000.00 MBVCB.1639409321.Tra Xuan Binh giup ms 2022008.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 5,000.00 921849.080122.235700.Trinh Thi Thu Hien ung ho
09/01/2022 5,000.00 MBVCB.1639293351.Nguyen Tran Duc Manh 2014450497 .CT tu 1016028592 NGUYEN HUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 5,000.00 MBVCB.1639292836.NGUYEN HUONG QUYNH 2013450050.CT tu 1016028592 NGUYEN HUONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 40,000.00 MBVCB.1639817696.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.008( Be Vu Ha My ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 300,000.00 496410.090122.213223.Ung ho MS 2022.006 chi Nguyen Thi Hai FT22010200790659
09/01/2022 300,000.00 490721.090122.212514.Ung ho MS 2022.005 me con chi Loi FT22010436925398
09/01/2022 300,000.00 MBVCB.1641160485.Ghi ro ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0021001394534 NGUYEN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 300,000.00 888287.090122.185230.UNG HO MS 2022.007 CHI VUONG TUYET ANH-090122-18:52:30 888287
09/01/2022 300,000.00 124593.090122.153201.TTTP ung ho Ms 2022.006
09/01/2022 300,000.00 MBVCB.1640378783.ms 2022 008 uh Vu Ha My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 300,000.00 996020.090122.145415.MS 2022.008
09/01/2022 300,000.00 MBVCB.1639248791.ung ho ms 2022.006(chi Nguyen Thi Hai)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 300,000.00 MBVCB.1639240955.ung ho ms 2022.004(ong Ho Van Thuan)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 3,000,000.00 920763.090122.205226.GHI RO UNG HO MS 2022.006 (CHI NGUYEN THI HAI)-090122-20:52:14 920763
09/01/2022 250,000.00 MBVCB.1641327135.benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 200,000.00 835959.090122.202443.NGUYEN THI HUYEN SAM chuyen tien ung ho ct nhu chua he co cuoc chia ly
09/01/2022 200,000.00 MBVCB.1640054597.MS 2022.008.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 200,000.00 427696.090122.111027.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so2022 008 be vu ha my
09/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639669122.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.008(be Vu Ha My).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 200,000.00 816599.090122.093308.MS 2022.008 be vu ha my FT22010120357807
09/01/2022 200,000.00 IBVCB.1639497627.MS 2022 008 be Vu Ha My.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639468919.ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0451000402392 VU THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 200,000.00 938115.090122.062709.ung ho MS 2022 008 be Vu Ha My
09/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639310641.Ung ho ma so 2022.007 chi Vuong Tuyet Anh.CT tu 0451000251930 PHAM THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639245934.ung ho ms 2022.005(me con chi Loi)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 200,000.00 MBVCB.1639231881.ung ho ms 202.003(Ly Thi Trang)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 20,000.00 MBVCB.1640950972.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.008(be Vu Ha My ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 20,000.00 MBVCB.1640630988.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.008 be vu ha my.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 20,000.00 611497.090122.095011.VCB;0011002643148;LE THI PHUONG LINH Anh 05 K59 CLCKT FTU ung ho
09/01/2022 20,000.00 918698.080122.234636.Tran Hai Ngan 1911300718 chuyen tien ung ho
09/01/2022 20,000.00 545313.080122.233225.VCB;0011002643148;LE THI THU HUONG chuyen khoan
09/01/2022 20,000.00 057312.080122.232447.ZP685VHIVJ67 220108000314060 Nguyen Tien Hung chuyen tien
09/01/2022 20,000.00 382926.080122.225509.TRAN MY HUYEN chuyen khoan
09/01/2022 15,000.00 MBVCB.1639235488.NGUYEN THI THANH PHUONG, msv 1913310103, lop Anh 01 TCQT K58 .CT tu 0491000164688 NGUYEN THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 100,000.00 125015.090122.221011.Ung ho MS 2022 007 Chi Vuong Tuyet Anh
09/01/2022 100,000.00 932885.090122.214114.2022.001 ONG NGUYEN TAN DINH-090122-21:41:03 932885
09/01/2022 100,000.00 932694.090122.213955.2022.004 ONG HO VAN THUAN-090122-21:40:14 932694
09/01/2022 100,000.00 455242.090122.213024.MS 2022.006 NGUYEN THI HAI
09/01/2022 100,000.00 167625.090122.210607.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 008
09/01/2022 100,000.00 756697.090122.210552.ung ho MS 2022.008 (be vu ha my)
09/01/2022 100,000.00 112581.090122.210512.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 006
09/01/2022 100,000.00 067607.090122.210427.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2021 353
09/01/2022 100,000.00 MBVCB.1641062791.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.006 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 100,000.00 MBVCB.1641063980.ms2022.008.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 100,000.00 887461.090122.184929.UNG HO BE MS 2022.008 HA MY-090122-18:49:29 887461
09/01/2022 100,000.00 213209.090122.164349.Ung ho Ms 2022.006 FT22010719040266
09/01/2022 100,000.00 335499.090122.141142.ung ho NCHCCCL+ nguyen thi Thuy+0989475822
09/01/2022 100,000.00 881875.090122.104153.Ung ho MS 2022.008 be VU HA MY FT22010073744949
09/01/2022 100,000.00 MBVCB.1639536255.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 100,000.00 MBVCB.1639499728.Ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0331000423645 NGUYEN VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 100,000.00 160100.090122.080641.Vinh Nam ung ho ms 2022 008 be Vu Ha My
09/01/2022 100,000.00 MBVCB.1639252356.ung ho ms 2022.005(me con chi Loi)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 160943.090122.223507.Nguyen Khanh Linh 2114410099 chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 134846.090122.221629.CHU THI VIET HA CHUYEN KHOAN
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1641256837.NGUYEN SY ANH TUAN - 2011110270 chuyen khoan.CT tu 1016744496 NGUYEN SY ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 630022.090122.214550.Do Khanh Ly K60 Anh02 TATM FTU
09/01/2022 10,000.00 404729.090122.205306.LE VAN MANH 2013450038 K59 FTU
09/01/2022 10,000.00 773700.090122.192954.PHAM THI LUONG sinh vien Ngoai Thuong FTU msv 2111510050
09/01/2022 10,000.00 252517.090122.192645.PHAM THI LUONG sinh vien dai hoc Ngoai Thuong FTU msv 2111510050
09/01/2022 10,000.00 675469.090122.175230.nguyen thi thanh thuy - k59 qtkdqt
09/01/2022 10,000.00 IBVCB.1640128989.UNG HO MS 2022 008 BE HA MY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/01/2022 10,000.00 407580.090122.112108.NGO HAI LINH 2111510048 K60 KDQT ung ho
09/01/2022 10,000.00 642419.080122.235844.NGUYEN DANG QUANG chuyen tien
09/01/2022 10,000.00 663686.080122.235707.Nguyen Mai Chi chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 780451.080122.235612.LE THI KIEU TRANG chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 778559.080122.235243.HOANG MINH ANH chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 431320.080122.234712.luong duy dang chuyen tien
09/01/2022 10,000.00 663612.080122.234401.Luyen Thi Ngan Ha chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 425077.080122.233836.Truong Thuy Duong chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 663547.080122.233746.Luyen Thi Ngan Ha chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 021570.080122.232146.Pham Thi Thuy Trang 2012550028
09/01/2022 10,000.00 663426.080122.232034.Nguyen Vu Nhat Lam chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 758332.080122.232026.BUI MANH TUAN 2014120162 chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 910246.080122.232006.Nguyen Quynh Anh
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639264646.TRAN HUYEN TRANG ung ho.CT tu 1017919469 TRAN HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639265285.PHUONG THAO LINH ung ho.CT tu 1016948810 PHUONG THAO LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 408170.080122.231907.TRAN DUY KHANG chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639264179.Tran Quang Huy - 2011110102 - FTU.CT tu 1015696424 TRAN QUANG HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 909015.080122.231748.Pham Thi Thuy Hanh 2011520020 K59FTU
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639263501.NGUYEN THI TO NHU chuyen tien ung ho.CT tu 0541000342688 NGUYEN THI TO NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639262753.LE HUE CHI chuyen tien.CT tu 0781000503825 LE HUE CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 908468.080122.231657.Nguyen Hoang Minh Ngoc chuyen tien
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639262821.NGUYEN NHAT LINH chuyen tien.CT tu 1014531613 NGUYEN NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639262351.Kieu Yen Ngoc (MSV 2013280025 FTU) .CT tu 1016832152 KIEU YEN NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639261432.Nguyen Trang Nhung tu thien.CT tu 1017920997 NGUYEN TRANG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 755075.080122.231550.LE THI NAM THANH msv 2014550701 FTU Ha Noi chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 754424.080122.231452.CAO MINH NGUYET 2014110187 chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 402916.080122.231345.CAO HUYEN MY chuyen khoan tien ung ho quyen gop
09/01/2022 10,000.00 905353.080122.231105.PHAM THI HUONG LY
09/01/2022 10,000.00 751186.080122.231058.PHAN THI NHU ANH ung ho
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639256650.DAO NGOC PHUONG LINH 2013550015 K59 Anh 2 clckdqt.CT tu 1017919849 DAO NGOC PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639253707.NGUYEN THU HA chuyen tien.CT tu 1022459885 NGUYEN THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 903110.080122.230643.Le Boi Nguyet Minh DHNT ung ho
09/01/2022 10,000.00 675974.080122.225742.NGUYEN MY HANG CHUYEN KHOAN-080122-22:57:47 675974
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639241120.NGUYEN KHANH AN chuyen tien .CT tu 0021000460379 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 10,000.00 376766.080122.224946.LE HUYEN TRANG chuyen khoan
09/01/2022 10,000.00 MBVCB.1639234201.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien.CT tu 0021000460379 NGUYEN NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/01/2022 1,500,000.00 970244.090122.071237.Kolmakova Ekaterina dong vien cho MS 2022.008 be Vu Ha My
09/01/2022 1,200,000.00 970426.090122.071320.Ba Rymar Alla dong vien cho MS 2022.008 be Vu Ha My
09/01/2022 1,000,000.00 988701.090122.202722.Ung ho MS 2022.006 chi Nguyen Thi Hai
09/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1639536328.ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 700,000.00 MBVCB.1644885083.MS 2022.010(gia dinh chi Hoa).CT tu 0381000455905 NGUYEN LE THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 6,200.00 466415.100122.100154.ung ho MS 2022 009
10/01/2022 500,000.00 848357.100122.223532.Ms 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22011798024730
10/01/2022 500,000.00 844171.100122.222947.MS 2022.010 ung ho gia dinh chi Hoa FT22011604074993
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644841797.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0561000506440 HO THI NGOC UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 129203.100122.221605.UNG HO MS 2022.010 (GIA DINH CHI HOA)
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644776779.Ung ho MS 2022.010 (Gia dinh chi Hoa).CT tu 0021001785983 LE TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644723521.Ung ho MS 2022.010 ( gia dinh chi Hoa ).CT tu 0211000172053 TRINH THI HOANG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 440042.100122.212131.Ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 500,000.00 793283.100122.211143.MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644390342.Giup do 2022.010.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644384198.MS 2022.010.CT tu 0781000402228 TRAN ANH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644294514.Chia buon gd Hoa.CT tu 0451000431725 DANG HONG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 503161.100122.192937.UNG HO MS 2022.006 CHI NGUYEN THI HAI
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1644207486.Ms 2022.010 gia dinh chi hoa.CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 562552.100122.183947.Ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22010349434097
10/01/2022 500,000.00 959115.100122.170434.ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 500,000.00 221924.100122.170316.ung ho ms2022.010 gd c Hoa
10/01/2022 500,000.00 401059.100122.170040.Ung ho MS 2022.010 FT22010252801530
10/01/2022 500,000.00 308586.100122.161245.UNG HO MS 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22010150765953
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1643286323.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi hoa).CT tu 0951004190405 TRAN NGOC SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 288658.100122.160215.Ung ho MS 2022.010 - gia dinh chi Hoa FT22010579779588
10/01/2022 500,000.00 216591.100122.150420.ung ho MS 2022010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1642616817.DANG MY AN UNG HO MS 2022.009 (EM KIM HUE).CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 MBVCB.1642065434.TRAN MY HUYEN chuyen tien ung ho MS 2022.008.CT tu 0491001778083 TRAN MY HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 500,000.00 SHGD:10019242.DD:220110.BO:LE BINH PHUONG.Remark:Ung ho MS 2022.007 chi Vuong Tuyet Anh
10/01/2022 500,000.00 SHGD:10028575.DD:220110.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.008 be Vu Ha My
10/01/2022 500,000.00 820810.100122.084407.Ung ho MS 2022.007 chi Vuong Tuyet Anh
10/01/2022 500,000.00 821803.100122.084304.Ung ho MS 2022.009 em Kim Hue
10/01/2022 50,000.00 250102.100122.222400.Ung ho MS 2022.010 Gia dinh chi Hoa FT22011566072001
10/01/2022 50,000.00 464002.100122.222344.Ung ho ms 2022010
10/01/2022 50,000.00 813466.100122.215403.Ung ho MS 2022.010 FT22011614518187
10/01/2022 50,000.00 451687.100122.211310.MS 2022.010 ( gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 50,000.00 423026.100122.204500.MS 2022010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 50,000.00 677079.100122.200312.Be Minh Quan ung ho MS 2022.010 FT22010374429088
10/01/2022 50,000.00 197094.100122.182433.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.010 (CHI HOA)-100122-18:24:20 197094
10/01/2022 50,000.00 761489.100122.171131.ung ho ms 2022 010 gia dinh chi Hoa tinh Thanh Hoa
10/01/2022 50,000.00 200550.100122.151406.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 50,000.00 IBVCB.1642477084.Giup ma so 2022. 009 em Kim Hue .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 50,000.00 MBVCB.1642076996.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.009 (em Kim Hue).CT tu 0061001000407 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 50,000.00 042273.100122.103057.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.009 (KIM HUE)-100122-10:30:32 042273
10/01/2022 50,000.00 IBVCB.1642015255.ung ho ma so MS 2022 009 em Kim Hue.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 50,000.00 IBVCB.1642007155.ung ho ma so MS 2022 008 be Vu Ha My.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 50,000.00 IBVCB.1642001392.ung ho ma so MS 2022 007 chi Vuong Tuyet Anh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 50,000.00 IBVCB.1641993504.ung ho ma so MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 50,000.00 153351.100122.091146.T ung ho em Kim Hue MS 2022.009
10/01/2022 50,000.00 MBVCB.1641528362.Ung ho MS 2022.009.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 5,000.00 MBVCB.1641821889.Tra Xuan Binh giup ms 2022009.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 5,000.00 MBVCB.1641396316.TRAN THI HAO ung ho.CT tu 1017921199 TRAN THI HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 5,000.00 998031.090122.235806.DOAN THI CAM LY chuyen tien msv 2014110158
10/01/2022 400,000.00 SHGD:10005611.DD:220110.BO:LE TRONG NHAN.Remark:Ung ho ma so 2022.005 me con chi Loi
10/01/2022 40,000.00 MBVCB.1641781266.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.009(em Kim Hue).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 4,502,000.00 LE NGUYET HUONG // QUYNH NHU NGUYEN UNG HO BE VO VAN LONG - 2021- 362
10/01/2022 300,000.00 856984.100122.224810.MS 2022.010 FT22011724400964
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1644856899.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0301000325004 LUONG MY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 129812.100122.222106.UNG HO MS 2022.009 (EM KIM HUE)
10/01/2022 300,000.00 129705.100122.221952.UNG HO MS 2021.356 (BE VO DANG TRINH)
10/01/2022 300,000.00 129557.100122.221856.UNG HO MS 2021.359 (BE LUONG KHOI NGUYEN)
10/01/2022 300,000.00 129443.100122.221818.UNG HO MS 2022.006 (CHI NGUYEN THI HAI)
10/01/2022 300,000.00 129308.100122.221650.UNG HO MS 2021.364 (BE NGUYEN TRAN BAO NGOC)
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1644823533.Ung ho MS2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0071000812793 LE THUY MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 669388.100122.215009.Chuyen tien ma so MS.2022.010
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1644747417.Ung ho MS 2022.010 ( gia dinh chi Hoa).CT tu 0281000575684 DAO THI XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 120714.100122.214304.Ung ho MS 2022 010 Gdinh chi Hoa
10/01/2022 300,000.00 790229.100122.213203.Ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22011077940454
10/01/2022 300,000.00 442214.100122.212631.MS 2022010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1644622935.UNG HO MS 2022.009 (em Kim Hue).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 683069.100122.203728.Ung ho MS 2022 010 Gia dinh chi Hoa
10/01/2022 300,000.00 925039.100122.200601.Ung ho Ms 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 300,000.00 898137.100122.195321.ung ho ma so 2022.008 be vu ha my
10/01/2022 300,000.00 588522.100122.185654.Ung ho ma so 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22010407321799
10/01/2022 300,000.00 408451.100122.175720.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
10/01/2022 300,000.00 729974.100122.162833.UH MS 2022.010 (GIA DINH CHI HOA)- CHUC BE CHONG KHOE
10/01/2022 300,000.00 683997.100122.161514.MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1642753414.PHI VIET HANH charity MS 2022.008 (be Vu Ha My).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1642445979.Ung ho MS 2022.008.CT tu 0011004241795 PHAM HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 SHGD:10028727.DD:220110.BO:DANG QUOC KIM.Remark:Ms 2022.009 e Hue
10/01/2022 300,000.00 428376.100122.094937.PHAM THANH CAI ung ho MS 2022006
10/01/2022 300,000.00 397486.100122.093932.PHAM THANH CAI ung ho MS 2022008
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1641609955.Ung ho MS 2022.009 (em Kim Hue).CT tu 0541000288866 DUONG TRI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 595251.100122.040054.Ung ho MS 2021360 be VO NGUYEN NGOC LONG FT22010704109609
10/01/2022 300,000.00 595189.100122.035923.Ung ho MS2021 364 be TRAN NGUYEN BAO NGOC FT22010393210943
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1641351403.ung ho ms 2022.008(be Vu Ha My)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 300,000.00 MBVCB.1641338295.ung ho ms 2021.007(chi Vuong Tuyet Anh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 3,200,000.00 SHGD:10006892.DD:220110.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO CAC MA SO SAU MOI MA SO 500.000: 009; 008; 006; 004; MA SO 007:400.000; 005: 800.000
10/01/2022 3,000.00 MBVCB.1641389633.DOAN THI KHANH HUYEN ung ho.CT tu 0201000728442 DOAN THI KHANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 3,000,000.00 890160.100122.092616.Ong Tu Van giup do MS 2022.009 em Kim Hue
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644900081.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0301000311819 LE DINH TOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 014142.100122.224705.MS 2022 010 ung ho gia dinh Chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 562787.100122.222445.IBFT MS 2022010
10/01/2022 200,000.00 837528.100122.222110.MS 2022.010 FT22011551983208
10/01/2022 200,000.00 963815.100122.221822.Ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 833832.100122.221635.MS 2022.010 ung ho gdinh c Hoa FT22011357264900
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644830804.Hao ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 460843.100122.221346.MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644821922.Ung ho MS2022.010 (gia dinh c Hoa).CT tu 0071000812793 LE THUY MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 816812.100122.215728.MS 2022.010 FT22011900401357
10/01/2022 200,000.00 813021.100122.215335.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.008 em Ha My FT22011422941073
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644764534.NGUYEN LONG THANH chuyen tien ung ho MS 2022.006 anh em Long va Sang con chi Hai.CT tu 0041000533010 NGUYEN LONG THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644757268.LE DINH TUAN chuyen tien ck MS 2022.010 (gd Chi Hoa Thanh Hoa).CT tu 0781000470557 LE DINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 106127.100122.213524.MS 2022 010 ung ho gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 785916.100122.212818.MS 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22011203664391
10/01/2022 200,000.00 443029.100122.212820.Ung ho ma so 2022010 gia dinh chi hoa
10/01/2022 200,000.00 605646.100122.211750.ung ho MS 2022.010(gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644557478.MS 2022.010 gia dinh chi Hoa.CT tu 0121001563105 PHAM THI THANH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 771062.100122.204242.NGO ANH TUAN ct ung ho MS 2022.010 (gd c Hoa) nghi son thanh hoa
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644527799.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0331000444689 HOANG TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 223387.100122.203917.Ung ho MS 2022.008, be Vu Ha My FT22010140194758
10/01/2022 200,000.00 221220.100122.203222.Ung ho ms 2022010, gia dinh chi Hoa FT22010411645306
10/01/2022 200,000.00 248179.100122.202904.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 200,000.00 628994.100122.202153.MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 667124.100122.195537.Ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa FT22010849712113
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1644267105.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0141000088999 NGUYEN DINH CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 841343.100122.192750.Ung ho MS 2022.009 em Kim Hue
10/01/2022 200,000.00 778856.100122.185910.ungho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1643899872.Ung ho maso 2022.010.CT tu 1012863874 NGUYEN VAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 677510.100122.181210.Ngo Anh Hong ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 276754.100122.172144.UNG HO MS 2022.010 - GIA DINH CHI HOA
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1643512772.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0371000418482 LE ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 228110.100122.161416.Ung ho MS2020 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 774899.100122.155450.Chuyen tien ung ho NCHCCCL Thieu Hoang Duy 0918275981
10/01/2022 200,000.00 223563.100122.153358.ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 517605.100122.153333.Ung ho MS 2022 010 gia dinh Chi Hoa
10/01/2022 200,000.00 234220.100122.153254.Ung ho chi Hoang Thi Hoa ms 2022.010 FT22010732397321
10/01/2022 200,000.00 215324.100122.152746.Bui dinh minh ung ho ma so MS 2022.010, gia dinh chi Hoang Thi Hoa, xuan Nguyen, Nghi Son, Thanh Hoa
10/01/2022 200,000.00 912925.100122.150404.ung Ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 200,000.00 319590.100122.144002.Chuyen tien ung ho NCHCCCL Hoang Nga 0917039688
10/01/2022 200,000.00 186126.100122.141333.ms 2022 006
10/01/2022 200,000.00 184430.100122.141042.ms 2022 008
10/01/2022 200,000.00 885385.100122.134505. ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My)
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1642576780.HO VAN CHUNG uh ms 2022005 ( me con chi loi).CT tu 0201000681108 HO VAN CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 992180.100122.123836.Ung ho MS 2022.009 em Kim Hue FT22010680360362
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1642163464.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.009( em Kim Hue).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1641990337.Ung ho MS 2022.009 (EM KIM HUE).CT tu 0011000799428 LE QUANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 SHGD:10031838.DD:220110.BO:PHAM THI TO.Remark:Pham Thi To 0968283366 ung ho NCHCCCL
10/01/2022 200,000.00 761117.100122.095911.Ung ho MS 2022.009 e Kim Hue FT22010483225912
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1641793848.MS 2022 008?be Vu Ha Mi.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 200,000.00 IBVCB.1641652114.MS 2022 009 em Kim Hue.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 200,000.00 MBVCB.1641571801.ung ho ms 2022.009(em kim hue).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 200,000.00 184582.100122.073635.MS 2021.360
10/01/2022 200,000.00 184380.100122.073514.MS 2022.007
10/01/2022 200,000.00 184148.100122.073342.MS 2022.009
10/01/2022 20,000.00 MBVCB.1644567106.NGUYEN HONG THAO va Thai Nguyen Huu Thien ung ho MS 2022.009(em Kim Hue).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 20,000.00 424895.100122.150853.Ung ho NCHCCCL VO NGOC QUANG 0866116379
10/01/2022 20,000.00 MBVCB.1641404990.MS 2022.003.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 20,000.00 MBVCB.1641403674.MS 2022.006.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 20,000.00 MBVCB.1641403390.MS 2022.004.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 20,000.00 MBVCB.1641403160.MS 2022.005.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 20,000.00 MBVCB.1641401772.MS 2022.008.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 180,000.00 IBVCB.1642215275.U.CT tu 0021002270550 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 150,000.00 MBVCB.1643360229.2022.005 (me con chi Loi) .CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 150,000.00 MBVCB.1643334723.2022.007 chi Vuong Tuyet Anh.CT tu 0281000557367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 15,000.00 606053.100122.174131.Quy tu thien bao Vietnamnet
10/01/2022 100,000.00 659241.100122.224119.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 100,000.00 844648.100122.223026.Ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa. Chia buon cung gia quyen FT22011152073383
10/01/2022 100,000.00 413245.100122.223002.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 100,000.00 563958.100122.222735.IBFT Ung ho MS 2022.010
10/01/2022 100,000.00 563569.100122.222628.IBFT Ung ho MS 2022.09
10/01/2022 100,000.00 563134.100122.222527.IBFT Ung ho MS2022.008
10/01/2022 100,000.00 840436.100122.222441.MS 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22011349603872
10/01/2022 100,000.00 352419.100122.221516.ung ho MS 2022010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 846343.100122.221508.MoMoT0962446072T19688381418T970436Tung ho MS 2022010
10/01/2022 100,000.00 517554.100122.221157.VCB;0011002643148;MS2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 818184.100122.221104.Ung ho NCHCCCL Sau 0901074692
10/01/2022 100,000.00 104005.100122.221040.Ung ho chi hoa bi chay nha
10/01/2022 100,000.00 640310.100122.220340.MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644799624.Ung hoMS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0021000438176 TRAN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 899369.100122.220106.MS 2022.010 CHUC CAC CHAU BINH AN
10/01/2022 100,000.00 816058.100122.215642.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.009 em Hue FT22011568055406
10/01/2022 100,000.00 810594.100122.215106.Gd Nguyen Ngoc Loi pd Nguyen Tam ung ho MS 2022.007 chi Anh FT22011207032163
10/01/2022 100,000.00 654693.100122.213950.Chuyen tien ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 648723.100122.213600.ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 105932.100122.213519.Ung ho ms 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 788710.100122.213042.Ms2022.010 ung ho gia dinh chi hoa o thanh hoa FT22011261461569
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644697760.MS2022.010 (gia dinh chi Hoa) XIN CHIA BUON CUNG GIA QUYEN.CT tu 0541000251315 KHUAT THI XUAN THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 838173.100122.212735.ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644691180.MS 2022.010.CT tu 0281000475850 HUYNH VAN NGO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 832714.100122.212535.Ung ho ma so 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 826489.100122.212316.ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644649334.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011004288593 NGUYEN THI LAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644627715.Ung ho MS 2022.010.CT tu 0021000368715 PHAM HONG MAY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644604229.Ung ho MS 2022.010.CT tu 1013239573 DUONG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 474236.100122.204249.Ung ho MS.2022.010 mong em mau khoe
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1644505222.ct giup gd chi Hoa ms 2022 010.CT tu 0071000621238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 535263.100122.203215.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 450642.100122.201816.NGUYEN THI PHUONG YEN Chuyen tien ung MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa) .
10/01/2022 100,000.00 203165.100122.195523.MS 2022.010 (gia dinh chi hoa)
10/01/2022 100,000.00 651904.100122.194338.Ung ho nchcccl FT22010240836941
10/01/2022 100,000.00 844746.100122.192940.Ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1643987895.Ung ho MS 2022.009 (em Kim Hue o Ha Tinh).CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 578971.100122.154901.Ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 556958.100122.154329.Ung ho ms 2022 010 chi hoa
10/01/2022 100,000.00 676135.100122.151905.ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 100,000.00 MBVCB.1643066836.Ung ho MS 2022.008.CT tu 0021000261592 LE DUC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 100,000.00 130121.100122.142718.UNG HO MS : 2022.009( EM LE KIM HUE)-100122-14:27:01 130121
10/01/2022 100,000.00 185190.100122.141202.ms 2022 007
10/01/2022 100,000.00 SHGD:10004355.DD:220110.BO:CHU VAN AN.Remark:995222011058364 Ung ho NCHCCCL
10/01/2022 100,000.00 727445.100122.115117.Chuyen tien ung ho ms 2022.009 kim hue
10/01/2022 100,000.00 795948.100122.090136.ung ho MS 2022.009 ( Em Kim Hue)
10/01/2022 100,000.00 130001.100122.081145.Vinh Nam ung ho ms 2022 009 em Tran Thi Kim Hue
10/01/2022 100,000.00 782438.100122.075911.Ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My). Nguoi gui: HT 1001
10/01/2022 100,000.00 094421.100122.073617.LE NGOC THANH chuyen khoan ung ho MS 2022 009 em Kim Hue
10/01/2022 100,000.00 981222.100122.065824.ung ho MS 2022 009 em Kim Hue
10/01/2022 100,000.00 096749.100122.063553.ung ho MS 2022 009 em Kim Hue
10/01/2022 100,000.00 051597.100122.053937.ung ho MS 2022 009 e kim hue
10/01/2022 100,000.00 967219.100122.000817.Ms 2022 008 be Vu Ha My
10/01/2022 10,000.00 230904.100122.112617.DO THI VAN HONG K60 Anh 01 LOGs DH Ngoai Thuong
10/01/2022 10,000.00 SHGD:10028199.DD:220110.BO:TRAN THI THANH.Remark:Tran Thi Thanh Anh 02 TATM FTU
10/01/2022 10,000.00 SHGD:10028573.DD:220110.BO:NGUYEN THI MINH NGHIA.Remark:Nguyen Thi Minh Nghia K60 Anh 02 KTDN 2111110197
10/01/2022 10,000.00 SHGD:10021936.DD:220110.BO:HOANG THU THUY.Remark:Hoang Thu Thuy - 2014120142 - FTU chuyen
10/01/2022 10,000.00 SHGD:10028416.DD:220110.BO:TRUONG THANH SON.Remark:Truong Thanh Son K60 Anh 01 KDQT 2111510075
10/01/2022 10,000.00 SHGD:10028441.DD:220110.BO:DUONG TIEN DAT.Remark:Duong Tien Dat Anh 1 K59 Logistics 2014530002 tinh nguyen
10/01/2022 10,000.00 SHGD:10027904.DD:220110.BO:TRAN NGOC PHUONG.Remark:Tran Ngoc Phuong K60 Anh02 TATM FTU
10/01/2022 10,000.00 MBVCB.1641407968.THAN CONG BINH FTU ANH4 KDQT 2114510009.CT tu 0211000541573 THAN CONG BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 10,000.00 MBVCB.1641406811.NGUYEN THI HONG NHUNG Anh 10 KTDN 2014110193.CT tu 1017939973 NGUYEN THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 10,000.00 MBVCB.1641404945.Nguyen Duong Thuy Linh K60 Anh4 QTKDQT 2114210065.CT tu 1015838602 NGUYEN PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 10,000.00 MBVCB.1641402998.Nguyen Phuong Linh K60 Anh 01 CTTTKT 2113140013.CT tu 1015838602 NGUYEN PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 10,000.00 001532.100122.000328.NGUYEN NHU ANH K60 Anh 02 KDQT 2111510004
10/01/2022 1,000.00 IBVCB.1641415312.a.CT tu 1024920400 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 1,000,000.00 247187.100122.220917.Ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22011751000304
10/01/2022 1,000,000.00 419493.100122.212429.ung ho MS 2022.010 gia dinh chi hoa
10/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1644087089.NGUYEN THI BICH HANG chuyen tien MS2022.008.CT tu 0881000311276 NGUYEN THI BICH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 1,000,000.00 811926.100122.184558.TRAN NAM HOAN chuyen tien giup do MS2022005 Me con Chi Loi
10/01/2022 1,000,000.00 452330.100122.183955.UNG HO MS 2022.010 GIA DINH CHI HOA
10/01/2022 1,000,000.00 729148.100122.183600.Chuyen tien ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1643613346.ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 1,000,000.00 765111.100122.163522.HO NGOC HIEN ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 1,000,000.00 806468.100122.160647.Ung ho MS 2022.010 gia dinh chi Hoa
10/01/2022 1,000,000.00 697430.100122.124436.ung ho nguyen thi hai ma so 2022.006
10/01/2022 1,000,000.00 MBVCB.1641638481.Ung ho MS 2021.340 (anh Luc Thanh Ly).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/01/2022 1,000,000.00 669885.090122.224224.Chuyen tien ung ho MS 2022.008 be Vu Ha My

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10-01-2022 22:38:02 60.000 LPT ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10-01-2022 22:37:06 60.000 LPT ung ho MS 2022.009 (em Kim Hue)
10-01-2022 22:16:40 100.000 CT DEN:201010180009 Ung ho MS 2022 010 gia dinh chi Hoa
10-01-2022 22:10:33 100.000 CT DEN:201015828612 Ung ho MS 2022.010 Gia dinh chi Hoa FT22011798531880
10-01-2022 21:26:42 500.000 CT DEN:201014784033 Ms 2022.010 gia dinh chi Hoa FT22011240119351
10-01-2022 21:20:07 2.000.000 ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My)
10-01-2022 20:57:35 200.000 CT DEN:201013583329 MS 2022.010
10-01-2022 20:09:07 500.000 MS 2022.010 ( gd chi Hoa)
10-01-2022 20:07:09 100.000 MS 2022.010
10-01-2022 19:21:31 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.004 ong HO VAN THUAN
10-01-2022 19:20:15 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.003 LY THI TRANG
10-01-2022 19:19:05 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2021.359 be LUONG KHOI NGUYEN
10-01-2022 19:02:20 200.000 CT DEN:369589729213 ICB;114000161718;Ung ho MS 2022010 gia dinh chi Hoa
10-01-2022 17:45:17 200.000 CT DEN:382244666776 ICB;114000161718;ung ho luc thanh ly
10-01-2022 17:18:26 500.000 ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My)
10-01-2022 17:15:43 500.000 ung ho MS 2022.010 (gia dinh chi Hoa)
10-01-2022 16:34:40 500.000 ung ho MS 2022.010 (gd c Hoa)
10-01-2022 16:30:51 150.000 So GD goc: 10019552 IBVCB.1643338749.ung ho - MS 2022.010.CT tu 0341007064622 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-01-2022 16:29:06 200.000 CT DEN:201009340058 MS 2022010 gia dinh chi hoa FT22010119487605
10-01-2022 16:16:06 500.000 CT DEN:859669973836 ICB;114000161718;MS2022 008 BE VU HA MY
10-01-2022 16:03:57 500.000 ung ho MS 2022.010
10-01-2022 15:03:07 100.000 ungho ms 2022.010 gd chi Hoa o Thanh hoa
10-01-2022 12:18:30 300.000 CT DEN:201005027134 MBVCB.1642453684.027134.LAI THI THIM ung ho MS 2022.004 ( ong Ho Van Thuan) .CT tu 0451000346898 LAI THI THIM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-01-2022 12:05:42 50.000 ms 2022.009 ( em kim hue )
10-01-2022 11:02:34 100.000 CT DEN:201004857818 Ung ho Ms 2021.360 FT22010810712435
10-01-2022 11:01:32 100.000 CT DEN:201004856176 Ung ho ms 2021.364 FT22010620389042
10-01-2022 09:25:05 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2022.009
10-01-2022 08:09:28 500.000 CT DEN:100202993273 ung ho MS 2022009 em Kim Hue
10-01-2022 07:29:42 100.000 ung ho MS 2022.009 (em Kim Hue)
10-01-2022 01:22:35 20.000 Ung ho MS2022.008 (be Vu Ha My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-01-2022 16:54:44 60.000 LPT ung ho MS 2022.008 (be Vu Ha My)
09-01-2022 15:39:18 60.000 LPT ung ho ms 4349 em Tran Thi Yen
09-01-2022 14:21:24 100.000 ms 2022.008 ( be vu ha my )
09-01-2022 13:51:24 5.000.000 CT DEN:200906050385 Ong Tu Van giup do ms 2022.008 Vu Ha My FT22010080039001
09-01-2022 11:18:50 300.000 MS 2022.008 be VU HA MY
09-01-2022 10:06:33 500.000 ms 2022.008 vu ha my
09-01-2022 01:10:21 10.000 Ung ho MS2022.007 (chi Vuong Tuyet Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-01-2022 11:36:49 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.006 Nguyen Thi Hai
08-01-2022 11:35:57 50.000 ms 2022.007 ( chi vuong tuyet anh )
08-01-2022 11:06:55 5.000.000 CT DEN:200804949908 Ong Tu Van giup do ms 2022.007 Vuong Tuyet Anh FT22008138259497
08-01-2022 09:57:04 100.000 CT DEN:200802863119 Ung ho MS 2022.007 FT22008902730107
08-01-2022 09:22:44 60.000 LPT ung ho MS 2022.007 (chi Vuong Tuyet Anh)
08-01-2022 09:06:05 200.000 MS 2022.007 (Chi Vuong Tuyet Anh)
08-01-2022 08:28:49 50.000 ZP685VHIGJPK 220108000049006 ung ho MS 2022.007
08-01-2022 07:46:53 100.000 CT DEN:200800171427 STA ungho ms2022.007 (chi Vuong Tuyet Anh)
07-01-2022 23:00:15 100.000 ms 2022.006 ( chi nguyen thi hai )
07-01-2022 21:48:13 60.000 LPT ung ho MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai)
07-01-2022 21:47:36 60.000 LPT ung ho MS 2022.005 (me con chi Loi)
07-01-2022 17:48:36 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.006
07-01-2022 17:16:28 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.006( chi Nguyen Thi Hai)
07-01-2022 17:12:38 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.001( em Nguyen Quoc Tuan)
07-01-2022 17:01:37 100.000 HOANG XUAN THAI ung ho MS 2022.006 Nguyen Thi Hai
07-01-2022 15:22:33 200.000 ung ho ms 2022.006 (Nguyen Thi Hai)
07-01-2022 14:53:44 100.000 Ung ho MS 2022.006 Chi Nguyen Thi Hai.
07-01-2022 13:56:52 300.000 DO THI BICH THUY chuyen tien ung ho ma so 2022.006 chi Nguyen thi Hai
07-01-2022 11:35:08 500.000 ung ho ms 2022.006 chi Nguyen Thi Hai
07-01-2022 09:47:34 100.000 CT DEN:200702252021 ung ho MS 2022.006 (chi Nguyen Thi Hai). Mong chau Sang som binh phuc.
07-01-2022 08:45:30 150.000 thuythongtung chuyen cho MS 2022. 006 ( Nguyen Thi Hai )
07-01-2022 08:36:59 200.000 CT DEN:200701583153 HTMS 2022.005 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
07-01-2022 07:14:54 500.000 2022.005
07-01-2022 06:29:28 20.000 Ung ho MS2022.006 (chi Nguyen Thi Hai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-01-2022 05:47:25 300.000 MS 2021 362 be Vo Van Long
07-01-2022 05:43:31 300.000 MS 2022 006 chi Nguyen Thi Hai
06-01-2022 19:06:50 500.000 ms 2022.003 ly thi hoa
06-01-2022 16:20:53 1.000.000 NTP ung ho MS 2022. 005 ( Chi Nguyen thi Loi; Ha Tinh)
06-01-2022 11:13:37 300.000 THAN VAN THANH chuyen tien uh MS 2022.005
06-01-2022 10:48:07 200.000 ung ho MS2022.005( me con chi loi )
06-01-2022 10:45:14 500.000 ung ho MS 2022.005 (me con chi Loi)
06-01-2022 10:35:40 500.000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.005 ( me con chi Loi )
06-01-2022 09:19:52 300.000 Ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan)
06-01-2022 09:17:54 300.000 Ung ho MS 2022.005 ( me con chi Loi)
06-01-2022 08:05:18 100.000 ms 2022.005 ( me con chi loi )
06-01-2022 07:49:53 150.000 ung ho ma so 2022.005 (me con chi Loi)
06-01-2022 07:25:17 100.000 MS 2022.005 (me con chi Loi)
06-01-2022 01:02:33 20.000 Ung ho MS2022.004 (ong Ho Van Thuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:06/01/2022 00:07:08
05-01-2022 20:43:11 300.000 CT DEN:200513249999 Gui MS 2022.004 ong Ho Van Thuan FT22005822806740
05-01-2022 12:46:34 200.000 Ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan)
05-01-2022 12:30:32 200.000 ung ho ma so 2022.004
05-01-2022 11:51:45 25.000 Thuong Nguyen ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan)
05-01-2022 11:51:05 70.000 LPT ung ho MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan)
05-01-2022 11:20:07 1.500.000 CT DEN:200504967489 IBFT Ung ho MS 2022.004 Ho Van Thuan
05-01-2022 11:13:43 100.000 CT DEN:200511675928 ung ho MS 2022 004
05-01-2022 11:12:37 500.000 ung ho MS 2022.003 ( Ly Thi Trang)
05-01-2022 09:36:10 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.004
05-01-2022 09:35:07 100.000 CT DEN:200502323208 MS 2022.004 (ong Ho Van Thuan)
05-01-2022 09:18:23 500.000 CT DEN:966831595696 ICB;114000161718;ung ho ms 2021362 be Vo Van Long
05-01-2022 08:35:32 2.000.000 ung ho ma so 2022.004 ong Ho Van Thuan thuong ong qua
05-01-2022 08:27:24 200.000 So GD goc: 10003075 IBVCB.1628457691.MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-01-2022 08:22:24 200.000 So GD goc: 10003066 IBVCB.1628451856.MS 2021.363 (be Do Minh Khoi).CT tu 1021777372 toi 114000161718 Bao VietNamnet (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-01-2022 07:08:26 100.000 ms 2022.004 ( ong ho van thuan )
05-01-2022 06:59:59 50.000 CT DEN:200523317756 STA ung ho ms2022.004 (Ong Ho Van Thuan)
05-01-2022 06:00:36 300.000 MS 2022.004
04-01-2022 20:58:51 1.000.000 CT DEN:200408714414 Ms 2022 003 Ly Thi Trang
04-01-2022 17:14:08 70.000 LPT ung ho MS 2022.003 (Ly Thi Trang)
04-01-2022 16:19:08 500.000 CT DEN:200409731259 Ung ho MS 2022.003 Ly Thi Trang FT22004760487584
04-01-2022 15:28:23 200.000 ung ho MS 2021.363 be Do minh khoi
04-01-2022 15:26:54 200.000 Ung ho MS 2021.364 ben tran bao ngoc
04-01-2022 15:25:15 200.000 ung ho MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan
04-01-2022 15:23:56 200.000 ung ho MS 2022.003
04-01-2022 15:22:18 200.000 ung ho MS 2021.340 luc thanh ly
04-01-2022 10:43:04 150.000 CT DEN:200403523844 STA ungho ms2022.003 (Ly Thi Trang)
04-01-2022 07:51:34 100.000 HOANG XUAN THAI ung ho MS 2022.003 (Ly Thi Trang)
04-01-2022 07:06:53 100.000 ms 2022.003 ( ly thi trang )
04-01-2022 07:01:16 6.000 Ung ho MS2022.003 (Ly Thi Trang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-01-2022 21:25:21 1.000.000 Tom C tang MS 2021.361 em Nguyen Ngo Bao Toan
03-01-2022 21:24:32 1.000.000 Tom C tang MS 2021.362 em Vo Van Long
03-01-2022 21:23:24 1.000.000 Tom C tang MS 2021.363 be Do Minh Khoi
03-01-2022 21:22:31 1.000.000 Tom C tang MS 2021.364 be Tran Nguyen Bao Ngoc
03-01-2022 21:21:35 1.000.000 Tom C tang MS 2022.002 em Nguyen Quoc Tuan
03-01-2022 21:21:12 1.000.000 Tom C tang MS 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh
03-01-2022 21:19:29 1.000.000 Tom C tang MS 2021.340 anh Luc thanh Ly
03-01-2022 21:18:32 1.000.000 Tom C tang MS 2022.001 em Nguyen Quoc Tuan
03-01-2022 19:43:55 200.000 ung ho MS 2021.362 (be Vo Van Long)
03-01-2022 19:41:52 100.000 ung ho MS 2022.001 (em Nguyen Quoc Tuan)
03-01-2022 19:38:27 300.000 ung ho ms 2021.349(gia dinh anh duong)
03-01-2022 19:37:24 100.000 ung ho ms 2021.347(ba tran thi du)
03-01-2022 19:36:29 100.000 ung ho ms 2021.345(gia dinh chi sau)
03-01-2022 19:35:20 100.000 ung ho ms 2021.336(be ho thi bao nhi)
03-01-2022 19:34:18 100.000 ung ho ms 2021.346(be tran chu minh)
03-01-2022 19:32:26 100.000 ung ho ms 2021.351(be hoang gia han)
03-01-2022 19:30:48 100.000 ung ho ms 2021.343
03-01-2022 19:29:44 100.000 ung ho ms 2021.344(be hoang tram anh)
03-01-2022 19:28:17 100.000 ung ho ms 2021.357
03-01-2022 19:01:05 200.000 MS 2022 001 ong nguyen tan dinh
03-01-2022 17:36:11 200.000 CT DEN:200310800731 Chuyen tien ung ho ms 2021.361
03-01-2022 16:32:10 500.000 CT DEN:200309791810 Vietinbank;114000161718;Ms2022 001 EM NGUYEN QUOC TUAN
03-01-2022 14:49:56 500.000 CT DEN:030200267045 ung ho MS 2022001 em Nguyen Quoc Tuan
03-01-2022 13:35:30 10.000 Ung ho MS2022.002 (em Nguyen Quoc Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-01-2022 10:00:45 500.000 sdt 0918491430 giup ma so ms 2022.001 chau nguyen quoc tuan
03-01-2022 09:05:36 300.000 Ung ho MS 2021.340(Anh Luc Thanh Ly)LE DINH QUANG chuyen tien
03-01-2022 09:02:38 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho MS 2022.001 ( em Nguyen Quoc Tuan)
03-01-2022 08:46:57 300.000 Ung ho MS 2022.001(Em Nguyen Quoc Tuan)LE DINH QUANG chuyen tien
03-01-2022 07:30:04 1.500.000 ung ho MS 2021.364 (be Tran Nguyen Bao Ngoc)
03-01-2022 07:26:43 1.500.000 ung ho MS 2022.001 (em Nguyen Quoc Tuan)
03-01-2022 06:16:29 200.000 ung ho ma so 2022.001
03-01-2022 05:54:08 200.000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho Ms 2021.340 (anh Luc Thanh Ly)
03-01-2022 05:47:53 300.000 MS 2022.001
03-01-2022 05:36:20 50.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2022.001
03-01-2022 05:12:32 100.000 ms 2022.001 ( em nguyen quoc tuan )
03-01-2022 00:45:08 500.000 CT DEN:200217190777 Dinh Quyen ung ho ms 2021.340 FT22004101030524; thoi gian GD:03/01/2022 00:36:34
02-01-2022 18:27:13 3.000.000 CT DEN:200211904193 Ong Tu Van giup do ms 2021.340 Luc Thanh Ly FT22004098007984
02-01-2022 13:56:28 100.000 ms 2021.340 ( anh luc thanh ly )
02-01-2022 13:47:58 200.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS2021.340 ( anh luc thanh ly)
02-01-2022 11:43:50 10.000 Ung ho MS2021.340 (anh Luc Thanh Ly). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-01-2022 10:26:16 100.000 ung ho ma so 2021.340 (anh Luc Thanh Ly)
02-01-2022 08:05:12 200.000 Ung ho ma so 2021.340 anh Luc Thanh Ly
02-01-2022 07:33:11 200.000 CT DEN:200200792174 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI NGOC chuyen khoan ung ho anh Luc Thanh Ly MS 2021340
02-01-2022 05:53:10 200.000 CT DEN:200122922779 ung ho MS 2021340 anh Luc Thanh Ly
02-01-2022 00:55:22 200.000 ung ho ms 2021.359(be luong khoi nguyen); thoi gian GD:01/01/2022 23:54:51
02-01-2022 00:55:11 100.000 ung ho ms 2021.360(be nguyen ngoc long); thoi gian GD:01/01/2022 23:53:12
02-01-2022 00:53:42 200.000 ung ho ms 2021.354(em nguyen dang duong); thoi gian GD:01/01/2022 23:40:51
02-01-2022 00:53:32 200.000 ung ho ms 2021.362(be vo van long); thoi gian GD:01/01/2022 23:39:39
02-01-2022 00:53:25 200.000 ung ho ms 2022.001(ong nguyen tan dinh); thoi gian GD:01/01/2022 23:38:33
02-01-2022 00:53:16 200.000 ung ho ms 2021.363(be do minh khoi); thoi gian GD:01/01/2022 23:37:28
02-01-2022 00:53:04 200.000 ung ho ms 2021.364(be tran nguyen bao ngoc); thoi gian GD:01/01/2022 23:35:58
01-01-2022 21:03:11 100.000 CT DEN:200214768670 STA ungho ms2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh)
01-01-2022 18:22:41 1.000.000 anh Toan Dong Nai ung ho ms 2022 001  ong Nguyen Tan Dinh
01-01-2022 18:17:55 600.000 ms 2021. 361; ms 2021.362
01-01-2022 15:17:37 500.000 ung ho MS 2022.001 (Nguyen Tan Dinh)
01-01-2022 14:47:51 10.000 Ung ho MS2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-01-2022 12:35:49 5.000.000 CT DEN:200105754299 Ong Tu Van cuu giup ms 2022.001 ong Nguyen Tan Dinh FT22004000605363
01-01-2022 11:13:17 500.000 ung ho MS2021.362 (be Vo Van Long)
01-01-2022 10:52:48 500.000 ung ho MS 2022.001 (ong Nguyen Tan Dinh)
01-01-2022 10:26:54 100.000 ms 2022.001 ( ong nguyen tan dinh )
01-01-2022 09:29:34 200.000 ung ho MS 2022.001(ong NguyenTan Dinh)
01-01-2022 06:14:22 100.000 CT DEN:200122785877 Vietinbank;114000161718;ug ho SM 2022 001 ong NGUYEN TAN DINH; thoi gian GD:01/01/2022 05:48:55
01-01-2022 06:12:15 200.000 CT DEN:200122581748 HTMS 2021.362 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh; thoi gian GD:01/01/2022 05:12:00

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc

 

Cha ung thư qua đời, 5 mẹ con nheo nhóc gánh khoản nợ lớn

Cha ung thư qua đời, 5 mẹ con nheo nhóc gánh khoản nợ lớn

Sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật từ tháng 2/2021, anh Hồng qua đời, để lại vợ và những đứa con thơ cùng với một khoản nợ lớn.

 

tin nổi bật

Nam sinh học giỏi khép lại giấc mơ vào đại học vì ung thư phần mềm

Trong khi các bạn náo nức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, Quang lại buồn bã, lặng lẽ một mình trong bệnh viện. Căn bệnh ung thư phần mềm di căn phổi đang hành hạ em cả ngày lẫn đêm.

Trao hơn 55 triệu đồng đến em Nguyễn Thảo Vy mắc bệnh ung thư phần mềm

Vừa qua, đại diện báo VietNamNet cùng PCTXH, Bệnh viện K3 đã trao số tiền 55.705.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua báo tới tận tay gia đình em Nguyễn Thảo Vy mắc bệnh ung thư phần mềm

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 6/2022

Trong 10 giữa tháng 6/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 609.833.800 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Người đàn ông mắc bệnh viêm não hiếm gặp, vợ cạn tiền nghẹn ngào xin cứu giúp

Căn bệnh lạ kéo dài khiến kinh tế gia đình anh Đạt khánh kiệt, 2 con đã phải về quê để nương nhờ người thân. Ấy vậy mà đã gần nửa năm, anh vẫn chưa vượt qua nguy hiểm.

Trao hơn 24 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Hạnh bị suy thận, suy tim

Nhiều năm mắc bệnh suy thận gây ra biến chứng như mù mắt, suy tim phổi, sức khoẻ bà Hạnh suy giảm nghiêm trọng. Bệnh chồng bệnh khiến kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt.

Động lực chiến đấu bệnh tật của người mẹ nghèo bị ung thư vòm mũi

Bà Liên ngồi bần thần, trong lòng trĩu nặng. Căn bệnh ung thư một lần nữa tìm đến, vét sạch mọi của cải trong gia đình. Giờ đây, bà chỉ mong được sống lâu thêm một chút để chứng kiến các con thành gia lập nghiệp.

Em Mai Văn Khánh nghẹn ngào cảm ơn bạn đọc VietNamNet

Nhận được số tiền 40.395.331 đồng do bạn đọc ủng hộ, chàng thanh niên khù khờ vì di chứng sau tai nạn nghèn nghẹn cảm ơn các nhà hảo tâm.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2022

Trong 10 đầu tháng 6/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 607.510.317 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Con gái đạt học sinh giỏi cấp thành phố, goá phụ nghèo nửa mừng nửa lo

Nghe tin con gái đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố, người mẹ nghèo bệnh nặng vừa mừng, vừa lo. Để các con được ăn học thành tài, gánh rau của chị càng thêm trĩu nặng.

Trao hơn 23 triệu đồng đến em Trần Trọng An bị ung thư xương

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 23.795.733 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình anh Trần Công Tiến có con trai Trần Trọng An mắc bệnh ung thư.

Cắt được nửa mái tóc, nữ bác sĩ hối hả lao đi cứu người

Trong đợt dịch Covid-19, có những nữ bác sĩ vừa cắt được một nửa mái tóc đã vội vàng thay đồ, lao đi cứu bệnh nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mắc ung thư và động kinh, bé gái 9 tuổi nhiều lần nguy kịch

Ngoài mắc chứng động kinh, Linh còn bị một loạt những biến chứng từ căn bệnh ung thư máu như viêm phổi, viêm dạ dày,... khiến tính mạng nhiều lần gặp nguy.

Trao hơn 131 triệu đồng đến gia đình có vợ ung thư, chồng tai biến

Vợ mắc bệnh ung thư não, chồng bị tai biến liệt toàn thân, gia đình bà Vũ Thị The (Nam Định) lâm vào cảnh bế tắc, thiếu thốn đủ bề.

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặng

Gần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.

Trao hơn 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Thu Thủy ở huyện Triệu Phong và 23 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thủy Tiên ở huyện Gio Linh. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh hết sức bi đát.