Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 1/2021

Trong 10 ngày đầu tháng 1/2021, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 483.748.173 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
1/1/2021 1,000 IBVCB.920689208.dg.CT tu 0721000655329 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021 2,000 IBVCB.920469995.asd.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 20,000 842016.010121.053653.Ung ho ms 2021.001 em phan thanh trung
1/1/2021 30,000 MBVCB.921160687.LE THUY MY DUNG chuyen tien ung ho be Dieu Linh.CT tu 0151000426726 LE THUY MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 50,000 294041.010121.150653.MS 2021.001 FT21004236417144
1/1/2021 50,000 681530.010121.131410.hung.hoai.duc:MS 2021.001
1/1/2021 50,000 715370.010121.122354.MS 2020.335 (NGUYEN DIEU LINH) DA CK TRUOC 200K TONG CONG LA 250K-010121-12:23:36 715370
1/1/2021 50,000 230117.010121.094249.Ung ho MS 2021.001
1/1/2021 100,000 MBVCB.921183310.MS 2020.329 (be Nguyen Van Phuc).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 100,000 094760.010121.191340.MS2020 335 be Nguyen Dieu Linh
1/1/2021 100,000 987375.010121.171937.ung ho MS 2020.327 co Tran Thi Ha
1/1/2021 100,000 346101.010121.163232.Ung ho NCHCCCL nguyenthisau 0357996020 FT21004940914900
1/1/2021 100,000 339448.010121.162211.Ung ho MS 2020.330 FT21004691060083
1/1/2021 100,000 967304.010121.100738.Ung ho 2020 331 be Giang Duc Hai
1/1/2021 100,000 206836.010121.090712.Ung ho MS2021 001 em Pham Thanh Trung
1/1/2021 100,000 043410.010121.090521.Ung ho MS 2020 335 be Nguyen Dieu Linh
1/1/2021 100,000 097508.010121.084919.NCHCCCL TRANGHUYNH 0905439119 FT21004786082124
1/1/2021 100,000 174472.010121.084458.Vinh Nam ung ho ms 2021 001 Pham Thanh Trung
1/1/2021 100,000 686678.010121.073932.UNG HO MS 2021.001 EM PHAM THANH TRUNG-010121-07:39:30 686678
1/1/2021 100,000 MBVCB.920403993.ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung).CT tu 0281000293877 DO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 100,000 599797.010121.063025.Chuyen tien ung ho MS 2021. 001 em Pham thanh Trung
1/1/2021 100,000 MBVCB.920399558.Em bi liet.CT tu 0121001271346 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021 100,000 594760.010121.054319.MS 2021.001 p pham thanh trung
1/1/2021 100,000 MBVCB.920393259.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)Vietnamnet 01/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 100,000 239889.010121.053208.T ung ho Em Pham thanh Trung MS 2021.001
1/1/2021 150,000 526218.010121.222310.MS 2020.332 FT21004046238385
1/1/2021 150,000 MBVCB.920404137.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 175,000 ATM_FTF.10800545.482958.20210101.133224.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
1/1/2021 200,000 208907.010121.220943.Giup be Mo Num Chau Ngoc Khai MS 2020.333
1/1/2021 200,000 208379.010121.220527.Giup e Pham Thanh Trung MS 2021.001
1/1/2021 200,000 MBVCB.921250390.Ung ho MS 2020333 be Mo Num Chau Ngoc Khai.CT tu 0371000516057 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021 200,000 383997.010121.200222.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TINH ung ho MS 2020335be Nguyen Dieu Linh
1/1/2021 200,000 288183.010121.194958.NCHCCCL Nguyen Hoan Vu 0903699633
1/1/2021 200,000 284560.010121.192625.ms 2021.001
1/1/2021 200,000 192292.010121.162922.Ung ho MS 2021.001 em Pham Thanh Trung
1/1/2021 200,000 IBVCB.920804051.MS 2021 001 em Pham Thanh Trung.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021 200,000 662345.010121.122356.ung ho ms 2021.001 ( pham thanh trung)
1/1/2021 200,000 715031.010121.122041.CK-010121-12:20:35 715031
1/1/2021 200,000 MBVCB.920731653.ung ho MS 2020.307 (chi Chu Thi Loi).CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 200,000 MBVCB.920640934.ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0611001975825 DO THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 200,000 966947.010121.100532.Ung ho 2020 328 be Minh Phi Nhu Y
1/1/2021 200,000 699264.010121.100143.UNG HO MS : 2021.001 ( E PHAM THANH TRUNG)-010121-10:01:19 699264
1/1/2021 200,000 112167.010121.092159.MS 2021.001 em Pham Thanh Trung FT21004645233524
1/1/2021 200,000 104487.010121.090538.MS 2021.001 EM PHAM THANH TRUNG FT21004594621988
1/1/2021 200,000 574988.010121.090241.MS 2020.335 ung ho be nguyen dieu linh
1/1/2021 200,000 645648.010121.082850.Chuyen tien MS 2021001 ung ho e pham thanh trung
1/1/2021 200,000 076520.010121.074548.Ung ho MS 2021001 pham thanh trung FT21004425228428
1/1/2021 200,000 947265.010121.073832.Ung ho MS 2020335 be NGUYEN DIEU LINH
1/1/2021 200,000 604458.010121.065351.UNG HO MS 2020.328
1/1/2021 200,000 MBVCB.920359334.ung ho MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0291000249450 BUI THI HONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 250,000 803932.010121.181620.Ms 2020.335 (nguyen dieu linh)
1/1/2021 250,000 803473.010121.181511.Ms 2020.332 (huynh tu linh)
1/1/2021 300,000 MBVCB.921275443.Xuan Nguyen ung ho MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0061000986485 BUI DUY VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 300,000 049411.010121.171022.Ung ho Ms 2020332 em huynh tu linh
1/1/2021 300,000 IBVCB.920968855.MS 2021 001 Em Pham Thanh Trung.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/1/2021 300,000 544185.010121.151627.linh br giup MS 2020.331 be Giang Duc Hai
1/1/2021 300,000 216957.010121.141139.ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
1/1/2021 300,000 869004.010121.141012.IBFT MS 2020. 334 Anh Vu Ba Dang
1/1/2021 300,000 396496.010121.140539.MS.2020.335(be Nguyen Dieu Linh )
1/1/2021 300,000 393259.010121.120841.Ung ho be Nguyen Lieu Linh bi k luoi. mong be mau khoi benh.
1/1/2021 300,000 615747.010121.072842.ung ho ms 2021.001 em Pham Thanh Trung
1/1/2021 500,000 344440.010121.162954.MS 2021.001 FT21004387737970
1/1/2021 500,000 MBVCB.920624336.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0181003473860 LUU TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 500,000 956844.010121.090144.MS 2020 335
1/1/2021 500,000 MBVCB.920437795.Ung ho MS 2021.001 ( em Trung ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 500,000 060094.010121.055633.ung ho ms 2021 001 em pham thanh trung
1/1/2021 1,000,000 364200.010121.155503.Vietcombank 0011002643148 DINH LENH QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020334 Vu Ba Dang
1/1/2021 1,000,000 MBVCB.920521852.MS 2021 001.CT tu 0881000473469 NGUYEN NGOC CAO SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 1,000,000 MBVCB.920499218.NCHCCCL TRUONG THANG 0989449494.CT tu 0861000023733 TRUONG VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/1/2021 2,000,000 MBVCB.920400272.MS2020.327(co Tran Thi Ha).CT tu 1013804902 NGUYEN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 20,000 IBVCB.921500724.Ung ho MS 2021 002 Em Huyen Trang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 20,000 IBVCB.921499659.Ung ho MS 2021 001 Em Pham Thanh Trung.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 20,000 913901.020121.054810.Ung ho ms 2021.002 em Hoang thi huyen Trang
1/2/2021 50,000 142742.020121.225612.NCHCCCL Hien 0915303922 NCHCCCL co len. t yeu cac ban
1/2/2021 50,000 IBVCB.922185458.Giup ma so 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 50,000 IBVCB.922181317.Giup ma so 2021 001 em Pham Thanh Trung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 50,000 796279.020121.155543.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 50,000 430954.020121.141005.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021001 em Pham Thanh Trung
1/2/2021 50,000 939721.020121.140737.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 50,000 234871.020121.095406.Ung ho MS 2021002
1/2/2021 100,000 MBVCB.921363834.MS 2020335(nguyen dieu linh).CT tu 0551000310644 TRAN MANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 204719.020121.205916.ms 2021.002
1/2/2021 100,000 MBVCB.922276477.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Trang).CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 967462.020121.183440.MS 2020 332 em huynh tu linh FT21004348882139
1/2/2021 100,000 MBVCB.922157911.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 MBVCB.922137180.MS 2020.332 ( em huynh tu linh).CT tu 0141000851158 BUI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 560740.020121.163506.MS 2020334
1/2/2021 100,000 809869.020121.143935.Ung ho MS 2021.002 FT21004096617986
1/2/2021 100,000 804760.020121.143118.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004407060736
1/2/2021 100,000 045239.020121.120639.T ung ho MS 2021.002 em Hoang thi huyen Trang
1/2/2021 100,000 813598.020121.120003.MS 2021.002 ( EM HOANG THI HUYEN TRANG )-020121-11:59:46 813598
1/2/2021 100,000 690492.020121.111247.MS 2021.002 FT21004843802504
1/2/2021 100,000 621502.020121.092600.ung ho ms 2021 002 em Hoang thi huyen Trang FT21004347033958
1/2/2021 100,000 MBVCB.921528359.MS2021.002 (Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 100602.020121.082200.Vinh Nam ung ho ms 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 100,000 231105.020121.080257.LE VAN VIET ung ho MS 2021.002(Em hoang thi huyen trang)
1/2/2021 100,000 093951.020121.074418.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 100,000 227862.020121.073324.MS 2021.002( Hoang thi huyen Trang)
1/2/2021 100,000 MBVCB.921438051.MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0181003349267 HUYNH THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 780223.020121.062550.UNG HO MS2021.002( EM HOANG THI HUYEN TRANG)-020121-06:25:32 780223
1/2/2021 100,000 MBVCB.921417028.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)Vietnamnet 2/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 100,000 897279.020121.061157.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 150,000 773003.020121.055948.ung ho MS 2021002 Em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 200,000 775187.020121.224415.Ung ho MS 2020. 332 em Huynh Tu Linh
1/2/2021 200,000 380059.020121.221550.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 328 329 331 va 332
1/2/2021 200,000 330379.020121.212329.Ung ho MS 2021 002
1/2/2021 200,000 031294.020121.202358.MS 2021.002 FT21004788469655
1/2/2021 200,000 IBVCB.922265243.MS 2020 002 em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 200,000 209885.020121.192009.ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 200,000 636573.020121.181401.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021 200,000 928535.020121.173221.MS 2021.002 em HOANG THI HUYEN TRANG FT21004340211474
1/2/2021 200,000 MBVCB.922009052.ung ho MS 2021 002 HOANG THI HUYEN TRANG.CT tu 0181003470016 HO MINH TANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 302005.020121.153511.ung ho Ms 2020.335 ( be Nguyen Dieu Linh)
1/2/2021 200,000 505433.020121.151639.Ung ho MS 2021.002
1/2/2021 200,000 943831.020121.144605.MS 2021.002 Giup em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 200,000 813041.020121.144436.Ms 2021.002 hoang thi huyen trang FT21004211880800
1/2/2021 200,000 MBVCB.921871440.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0081001208289 NGUYEN TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 798905.020121.142355.MS 2021002 em Hong Thi Huyen Trang
1/2/2021 200,000 470968.020121.142251.ms 2021.002ung ho em Hoang Thi Huyen trang
1/2/2021 200,000 MBVCB.921835960.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang thi Huyen Trang).CT tu 0061000168087 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 128999.020121.112803.Ung ho MS 2021002 em Huyen Trang
1/2/2021 200,000 968533.020121.105142.?MS 2021.002?ungho-em hoang thi huyen trang
1/2/2021 200,000 267448.020121.104926.ung ho ms 2021002 em Huyen Trang Nghe An
1/2/2021 200,000 MBVCB.921634311.ung ho MS 2021.002.CT tu 0461000645372 NGO THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 IBVCB.921621344.NGUYEN TUAN THANH MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 MBVCB.921607182.DANG THI HUONG chuyen tien.CT tu 0271000524356 DANG THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 IBVCB.921571717.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang .CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 200,000 MBVCB.921506435.MS 2021.002.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 234434.020121.082523.MS 2021.002 ( ung ho e Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021 200,000 031049.020121.074144.UNG HO MS 2021.002 (EM HOANG THI HUYEN TRANG)
1/2/2021 200,000 578302.020121.073201.MS 2021.002 UH Huyen Trang FT21004234922622
1/2/2021 200,000 575861.020121.071725.Ung ho MS 2021.002 FT21004916352502
1/2/2021 200,000 226429.020121.071617.ung ho MS2021.002(em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021 200,000 781186.020121.070919.MS 2021.002 ( EM HOANG THI HUYEN TRANG )-020121-07:09:18 781186
1/2/2021 200,000 940224.020121.070746.2021.002 hoang thi huyen trang
1/2/2021 200,000 579705.020121.070531.ung ho MS 2021.002( em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021 200,000 573349.020121.065859.MS 2021.002 FT21004385808279
1/2/2021 200,000 491698.020121.065613.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 002
1/2/2021 200,000 571884.020121.064451.MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004763128025
1/2/2021 200,000 198963.020121.063918.ung ho MS 2021.002
1/2/2021 200,000 MBVCB.921420310.MS 2021.002(em hoang thi huyen trang).CT tu 0461000468187 LAM THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 197279.020121.062818.ung ho MS 2021.002
1/2/2021 200,000 MBVCB.921417935.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0061000819756 NGUYEN THI LAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 MBVCB.921417709.MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 200,000 569762.020121.061432.MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004703541036
1/2/2021 200,000 639232.020121.055229.Vietcombank 0011002643148 Ung ho em Huyen Trang 2021002
1/2/2021 250,000 569257.020121.060414.Ung ho ms 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004983748744
1/2/2021 300,000 MBVCB.922372181.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Hai).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 300,000 295463.020121.220129.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
1/2/2021 300,000 361206.020121.215330.Ung ho MS 2020 334
1/2/2021 300,000 354441.020121.214617.Ung ho MS 2020 330
1/2/2021 300,000 443758.020121.133527.MS2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang.
1/2/2021 300,000 MBVCB.921808946.Ong Ba Khai Tam gui chau Hoang Thi Huyen Trang,ms 2021.002 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 300,000 323452.020121.104430.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 300,000 IBVCB.921590682.Giup MS2021 002 Em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/2/2021 300,000 276397.020121.092356.Chuyen tien ung ho MS 2021.02 em hoang thi huyen trang
1/2/2021 300,000 317340.020121.090619.MS2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 300,000 576862.020121.072355.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004320201415
1/2/2021 300,000 940770.020121.071516.IBFT MS2020.329 be Nguyen Van Phuc
1/2/2021 300,000 940438.020121.071034.IBFT MS 2021. 002 Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 300,000 042861.020121.064124.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 300,000 MBVCB.921414738.ung ho ms 2021.002 hoang thi huyen trang.CT tu 1013937089 TRAN DINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 400,000 269836.020121.181038.ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
1/2/2021 500,000 216473.020121.221452.MS 2021.002 em Hoang thi huyen Trang
1/2/2021 500,000 333218.020121.212606.Ung ho MS 2020 331 be Giang Duc Hai
1/2/2021 500,000 MBVCB.922265902.MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021001394534 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 MBVCB.922083283.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021001695739 BUI VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 MBVCB.922006220.BUI THI THUY HD ung ho MA 2020.334 ( a Vu Ba Dang) .CT tu 0341000115812 BUI THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 MBVCB.921990274.Ung ho?MS 2020.335?(be Nguyen Dieu Linh).CT tu 0501000213314 LE NHU PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 610827.020121.134056.ung ho Ma So: 2021.002 ( chau Hoang thi Huyen Trang)
1/2/2021 500,000 MBVCB.921815224.Giang van Thieu 2021.002( em Hoang thi huyen trang).CT tu 0011004009246 GIANG VAN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 MBVCB.921787095.MS 2021.002?(em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0081001159016 NGUYEN MINH THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 169603.020121.130053.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Thu Huong 0934xxx026
1/2/2021 500,000 733000.020121.122228.Ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21004662401054
1/2/2021 500,000 784215.020121.100100.ung ho MS2021 002 em Hoang thi Huyen Trang
1/2/2021 500,000 103149.020121.090518.Ung ho MS 2021 002
1/2/2021 500,000 317057.020121.090334.MS2020.335 be Nguyen Dieu Linh
1/2/2021 500,000 495269.020121.081605.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 500,000 IBVCB.921458357.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021000563553 PHAM HONG THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 904070.020121.070844.MS 2021.002 Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 500,000 MBVCB.921428342.Ung ho ma so MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0281000780083 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 MBVCB.921426132.Ung ho ms 2021.002 hoang thi huyen trang.CT tu 0041000310111 TRUONG THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 MBVCB.921421945.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0121001149330 NGUYEN DUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 500,000 779927.020121.055815.UNG HO MS : 2021.002 ( EM HOANG THI HUYEN TRANG)-020121-05:58:13 779927
1/2/2021 500,000 MBVCB.921414041.MS 2021.002 em Huyen Trang.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 1,000,000 206325.020121.210811.NCHCCCL Nguyen Huu Dat
1/2/2021 1,000,000 MBVCB.921923978.NGUYEN THI KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2021002 ( em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 1,000,000 IBVCB.921662508.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 1,000,000 784469.020121.101743.2021 002 hoang thi huyen trang
1/2/2021 1,000,000 257876.020121.101119.MS 2021002(em hoang thi huyentrang)
1/2/2021 1,000,000 MBVCB.921420100.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0121001707215 NGUYEN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 1,000,000 132577.020121.060706.Ung ho MS 2021.002 (em hoang thi huyen trang)
1/2/2021 1,000,000 090044.020121.055244.ung ho 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/2/2021 2,000,000 MBVCB.921425292.Ung ho em Hoang Thi Huyen Trang MS2021.002.CT tu 0251001769537 NGUYEN SI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/2/2021 3,000,000 MBVCB.921432654.Ung ho Maso 2021.002 em Hoang thi Huyen Trang xom Trung chanh huyen Nam dan tinh Nghe An.CT tu 0531000265470 NGUYEN THI KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 15,000 113678.030121.083844.ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong cau mong van su binh an
1/3/2021 50,000 338660.030121.173315.Ms 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 50,000 951089.030121.170456.MS.2021.003 ( BUI NGUYEN TAN DUONG )-030121-17:04:32 951089
1/3/2021 50,000 229864.030121.160126.ms 2021.003
1/3/2021 50,000 IBVCB.922860667.2020328.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922856979.2020331.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922855543.2020335.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922851581.2020325.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922848777.2020330.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922779632.Ung ho MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922777473.ung ho ma so MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 IBVCB.922760043.Giup ma so 2020 003 Bui Nguyen Tuan Duong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 50,000 955909.030121.112746.Chuyen tien ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 50,000 408510.030121.081738.Ung ho MS 2021.003
1/3/2021 50,000 MBVCB.922469605.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be bui nguyen tan duong. Ms 2021.003.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 91,200 518650.030121.073919.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2021.003
1/3/2021 100,000 317661.020121.233009.2020.322 em Huynh Tu Linh
1/3/2021 100,000 581236.030121.212144.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21004013729215
1/3/2021 100,000 870565.030121.211210.UNG HO MS 2020.333(BE MO NUM CHAU NGOC KHAI) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
1/3/2021 100,000 221678.030121.210143.ung ho 198 Tran Quang Khai Ha noi
1/3/2021 100,000 870511.030121.205833.UNG HO MS 2020.331(BE GIANG DUC HAI) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
1/3/2021 100,000 273524.030121.200135.ung ho ms 2021.003
1/3/2021 100,000 334393.030121.194916.MS 2021.003(bui nguyen tuan duong
1/3/2021 100,000 339528.030121.173809.Ms 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/3/2021 100,000 MBVCB.922908967.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.333 be MO NUM CHAU NGOC KHAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 100,000 MBVCB.922905936.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.332 em HUYNH TU LINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 100,000 MBVCB.922901892.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.331 be GIANG DUC HAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 100,000 MBVCB.922822306.NGUYEN THI NHANG chuyen tien.CT tu 1014535430 NGUYEN THI NHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 100,000 795833.030121.115256.Ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021 100,000 179766.030121.093057.Ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21004675007892
1/3/2021 100,000 104166.030121.082957.Vinh Nam ung ho ms 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 100,000 898022.030121.082642.UNG HO MS 2021.003( BUI NGUYEN TUAN DUONG)-030121-08:26:38 898022
1/3/2021 100,000 348287.030121.074147.T ung ho Bui nguyen Tuan Duong MS 2021.003
1/3/2021 100,000 730742.030121.065551.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021003 Bui Nguyen Tan Duong
1/3/2021 100,000 893204.030121.062145.MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)-030121-06:21:20 893204
1/3/2021 100,000 MBVCB.922470306.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)Vietnamnet 3/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 150,000 807134.030121.061944.MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 179,112 499454.030121.005410.11B.20210102.R38420747778 R38420747778
1/3/2021 200,000 MBVCB.923271451.Ung ho MS 2021.002 (Em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 200,000 MBVCB.922952435.ung ho ms 2021.002 (em Hoang thi huyen Trang).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 200,000 942169.030121.154102.MS 2021.003 (BUI NGUYEN TAN DUONG)-030121-15:40:44 942169
1/3/2021 200,000 948350.030121.111522.NCHCCCL pham huy hiep 0914249894
1/3/2021 200,000 661614.030121.082253.ung ho MS 2021.003( Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021 200,000 MBVCB.922520704.MS 2021.003.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 200,000 062522.030121.073610.ung ho ma so 0201 003 chau bui nguyen tuan duong o nam dinh
1/3/2021 200,000 136547.030121.071021.Ms 2021.03. Chau Tuan Duong FT21004657349113
1/3/2021 200,000 248202.030121.064645.Ms2021003
1/3/2021 200,000 132922.030121.063400.Ung ho ms 2021.003 FT21004643206318
1/3/2021 200,000 230241.030121.055750.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho ma so 2021.003( Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021 200,000 805080.030121.055204.ung ho MS2021.003 Bui Nguyen Tan Duong
1/3/2021 200,000 MBVCB.922462017.ung ho MS 2021.002 (Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 250,000 MBVCB.922531629.benh ung thu.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 300,000 409666.030121.174415.MS 2021.003 Bui nguyen tuan duong - chuc em mau khoe
1/3/2021 300,000 IBVCB.922857184.Giup MS2021 003 chau Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/3/2021 300,000 681982.030121.130739.Linh Br giup MS 2020.333 Be Mo Num Chau Ngoc Khai
1/3/2021 300,000 MBVCB.922784331.UH MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 300,000 MBVCB.922750688.VU THI THO chuyen tien Ung ho MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 300,000 166997.030121.090340.Ung ho MS 2021.003 bui nguyen tuan duong FT21004841711009
1/3/2021 300,000 828812.030121.075525.Chuyen tien ung ho MS2021003 bui nguyen tuan duong
1/3/2021 300,000 805813.030121.060424.ungho MS2021003.
1/3/2021 300,000 729621.030121.055537.Vietcombank 0011002643148 MS2021003 bui tan duong
1/3/2021 350,000 232661.030121.110624.Chu yen tien giup chau hoang thi huyen trang FT21004644122014
1/3/2021 500,000 IBVCB.923377134.MS 2021003( Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0381000359534 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 500,000 295954.030121.131204.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/3/2021 500,000 161461.030121.122603.Ung ho em Huynh Tu Linh - MS 2020-332
1/3/2021 500,000 161374.030121.122507.Ung ho be Giang Duc Hai - MS 2020-331
1/3/2021 500,000 925824.030121.103933.ung ho MS 2021.002 chuc Trang som khoi benh
1/3/2021 500,000 924742.030121.103751.ung ho MS 2021.003 chuc Duong mau khoe
1/3/2021 500,000 280529.030121.090149.ung ho ms 2021.002 hoang thi huyen trang
1/3/2021 500,000 854133.030121.084731.Chuyen tien ung ho MS 2021.003 be Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 500,000 MBVCB.922503760.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 500,000 010459.030121.073215.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2021 003
1/3/2021 500,000 MBVCB.922476634.Giup do 2021.003.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 500,000 MBVCB.922475566.PHAN VAN DUOC chuyen tien 2021.003.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 500,000 807379.030121.062159.ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 500,000 MBVCB.922467282.ung ho ms2021.003 (bui nguyen tuan duong).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 1,000,000 901885.030121.091256.UNG HO MS 2020.329 NGUYEN VAN PHUC-030121-09:12:32 901885
1/3/2021 1,000,000 243320.030121.084540.NCHCCVL an son 0932247466
1/3/2021 1,000,000 898551.030121.083330.UNG HO MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG-030121-08:33:29 898551
1/3/2021 1,000,000 MBVCB.922522795.NGUYEN THANH SON ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0101000200457 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 1,000,000 143748.030121.075150.Ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21004405673007
1/3/2021 1,000,000 825084.030121.074436.MS 2021.03 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 1,000,000 MBVCB.922483299.Ung ho MS 2021.003 ( Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0011000529086 PHAM THI VINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 1,000,000 248568.030121.065904.Ung ho MS 2021 003 em Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 1,000,000 404883.030121.065628.Ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/3/2021 1,000,000 893446.030121.063715.UNG HO MS 2021.003(BUI NGUYEN TUANDUONG )-030121-06:36:51 893446
1/3/2021 1,000,000 MBVCB.922443266.ung ho MS 2021.002 ( em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0021000329419 LUONG NGOC HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/3/2021 2,000,000 868760.030121.085355.Ung ho MS 2021.002 ( giup em Hoang Thi Huyen Trang)
1/3/2021 3,000,000 906160.030121.095331.MS 2021.003 ( BUI NGUYEN TUAN DUONG)-030121-09:53:29 906160
1/3/2021 3,000,000 807251.030121.062044.ung ho MS 2021.003
1/4/2021 10,000 IBVCB.923896459.asdf.CT tu 1018255094 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 10,000 453602.040121.095620.ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy Kinh chuc gia dinh van su binh an NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/4/2021 20,000 IBVCB.924425855.Ung ho MS 2021 004 Be Khanh Vy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 20,000 IBVCB.924415791.Ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 20,000 056259.040121.053807.Ung ho ms 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 50,000 126943.040121.220420.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/4/2021 50,000 246378.040121.220258.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 50,000 209101.040121.202827.ms 2021.004
1/4/2021 50,000 IBVCB.924400562.Giup ma so 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 50,000 670167.040121.100245.Ban doc ung ho MS 2021.004 ( Em Tran Khanh Vy- HuyenTieu Can- T Tra Vinh)
1/4/2021 50,000 Sender:01319001.DD:040121.SHGD:10000020.BO:DO THI LAN.UNG HO MS 2021 002 EM HOANG THI HUYEN TRANG
1/4/2021 50,000 153830.040121.084013.Ung ho MS 2021 004 em tran khanh vi
1/4/2021 50,000 500725.040121.061144.MS 2021 004 ung ho chau Tran Khanh Vy
1/4/2021 50,000 035669.040121.055216.Ung ho MS2021 004 tran Khanh Vy
1/4/2021 60,000 959010.040121.132133.Ms 2021.003 FT21004302674792
1/4/2021 100,000 MBVCB.925349594.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh.CT tu 0851000007191 DAO HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 100,000 429538.040121.213704.MS 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21005749039161
1/4/2021 100,000 340407.040121.213530.MS2020332.chucenhanhkhoe.
1/4/2021 100,000 221885.040121.204050.ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020332 chuc em mau khoe
1/4/2021 100,000 087838.040121.161452.ung ho ma so 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 100,000 Sender:01311013.DD:040121.SHGD:10004538.BO:PHAN THI THO.UNG HO MS2021.004 EM TRAN KHANH VY
1/4/2021 100,000 MBVCB.924221974.NGUYEN NGOC QUYNH NGA chuyen tien MS 2020.333 (be Mo Num Chau Ngoc Khai) .CT tu 0481000875982 NGUYEN NGOC QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 100,000 MBVCB.924214609.ms 2021004 tran khanh vy.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 100,000 MBVCB.923935329.MS 2021.004 Luong Van DARA chuyen khoan VIETNAMNET.CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 100,000 765583.040121.104800.Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
1/4/2021 100,000 607724.040121.104334.ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 100,000 MBVCB.923833584.Ung ho MS 2021.004.CT tu 0341005874922 HOANG THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 100,000 Sender:79333001.DD:040121.SHGD:10002826.BO:LE THI DIEN.UNG HO MS 2021.001
1/4/2021 100,000 Sender:01307001.DD:040121.SHGD:10007422.BO:NGUYEN TUAN MINH.IBUNG HO MA SO 2020.331 (BE GIANG DUC HAI)
1/4/2021 100,000 795259.040121.102232.MS 2021.002 HOANG THI HUYEN TRANG FT21004746824216
1/4/2021 100,000 794145.040121.102124.MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG FT21004746820270
1/4/2021 100,000 792843.040121.102021.MS 2021.004 TRAN KHANH VY FT21004516794464
1/4/2021 100,000 985407.040121.094746.Ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 100,000 Sender:79310001.DD:040121.SHGD:10006980.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.333 BE MO NUM CHAU NGOC KHAI
1/4/2021 100,000 Sender:01310012.DD:040121.SHGD:10007060.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.335 BE NGUYEN DIEULINH
1/4/2021 100,000 Sender:01310001.DD:040121.SHGD:10007112.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.334 ANH VU BA DANG
1/4/2021 100,000 Sender:01323001.DD:040121.SHGD:10000125.BO:NGUYEN THANH TUNG.HOANG THI HUYEN TRANG MS2021/02
1/4/2021 100,000 Sender:01313007.DD:040121.SHGD:10000173.BO:NGUYEN HUY CUONG.MS 2021.002 (EM HOANG THI HUYEN TRANG)
1/4/2021 100,000 765739.040121.083517.T ung ho em Tran khanh Vy MS 2021.004
1/4/2021 100,000 998835.040121.082213.VINH NAM UNG HO MS 2021.004 TRAN KHANH VY-040121-08:22:11 998835
1/4/2021 100,000 MBVCB.923523797.ung ho MS 2021.004 Tran Khanh Vy.CT tu 0301000334161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 100,000 048155.040121.065508.Ung ho ma so 2021 004
1/4/2021 100,000 MBVCB.923469042.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)Vietnamnet 4/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 150,000 357930.040121.200558.Ung ho MS 2020.332 em Hoang Tu Linh FT21005400041338
1/4/2021 150,000 MBVCB.924292013.MS 2020.316 (be Trinh Hoai Thu).CT tu 0451000267220 VU QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 150,000 295172.040121.090736.ms2021.004 em tran khanh vy
1/4/2021 200,000 MBVCB.923410245.TRAN THI MAI ANH chuyen tien ung ho be Nguyen Dieu Linh, MS:2020.335.CT tu 0181003074137 TRAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 200,000 MBVCB.925312487.ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0451001321124 DOAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 200,000 657310.040121.200748.Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020332
1/4/2021 200,000 MBVCB.924965567.ung ho ms 2021.002 em hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0011001835545 NGUYEN QUOC CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 200,000 814646.040121.131309.MS 2020.333 -be Mo Num Chau NgocKhai FT21004658605543
1/4/2021 200,000 824760.040121.131055.MS 2020.335 -be Nguyen Dieu Linh FT21004995585681
1/4/2021 200,000 885139.040121.130922.MS 2021.004 -em Tran Khanh Vy FT21004341172810
1/4/2021 200,000 MBVCB.924091341.MS 2021.004.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 200,000 Sender:79305001.DD:040121.SHGD:10005129.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 004 TRAN KHANH VY
1/4/2021 200,000 IBVCB.923802430.MS 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 200,000 Sender:01204009.DD:040121.SHGD:19938822.BO:TRAN THI PHUC.TRAN THI PHUC CHUYEN TIEN UNG HOMS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/4/2021 200,000 007105.040121.090443.UNG HO MS2021.004-040121-09:04:43 007105
1/4/2021 200,000 MBVCB.923612248.Ung ho ms 2020.335, be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071001112006 TRAN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 200,000 Sender:79305001.DD:040121.SHGD:10001691.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2021 001 PHAM THANH TRUNG
1/4/2021 200,000 673822.040121.075859.Ung ho MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG FT21004403162687
1/4/2021 200,000 409137.040121.073847.ms 2021.003 ung ho bui nguyen tuan duong
1/4/2021 200,000 224400.040121.064720.Ung Ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 200,000 386274.040121.062116.ung ho MS 2021.004
1/4/2021 200,000 732913.040121.061840.ung ho MS 2021.004( em Tran Khanh Vy)
1/4/2021 200,000 398518.040121.054238.ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 200,000 990407.040121.054044.UNG HO MS : 2021.004( EM TRAN KHANH VY)-040121-05:40:42 990407
1/4/2021 250,000 IBVCB.924060494.ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 250,000 IBVCB.924056265.ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 250,000 IBVCB.924055164.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 250,000 IBVCB.924052701.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 300,000 277978.040121.185002.un ho MS 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong . xin cam on ah
1/4/2021 300,000 IBVCB.925028395.MS 2020.335.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 300,000 854257.040121.181117.ung ho MS 2020.333 (Be Mo Num Chau Ngoc Khai)
1/4/2021 300,000 853997.040121.180945.ung ho ms 2020.332 ( Em Huynh Tu Linh)
1/4/2021 300,000 076298.040121.151403.Ung ho MS 2021003 BUI NGUYEN TUAN DUONG FT21004715858776
1/4/2021 300,000 MBVCB.924216558.HUNG ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 300,000 502738.040121.124311.Cam on
1/4/2021 300,000 /Ref:P3181002225Y21{//}/Ref:P3181002225Y21{//}B/O:LE THU HUONG UNG HO MS 2021.004 EM TRANKHANH V Y DVC:LE THU HUONG
1/4/2021 300,000 IBVCB.923858055.MS 2021 004 uh em Tran Khanh Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 300,000 IBVCB.923591047.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 300,000 387091.040121.062648.Chuyen tien MS 2021.004 Tran Khanh Vy
1/4/2021 400,000 Sender:79310001.DD:040121.SHGD:10016718.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2021.003 BE BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/4/2021 400,000 MBVCB.923765918.MS 2001 004 TRAN KHANH VY.CT tu 0421003817186 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 500,000 986898.040121.205012.ung ho MS 2020332 em Huynh Tu Linh
1/4/2021 500,000 117023.040121.203225.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 UH MS 2020335 be Dieu Linh
1/4/2021 500,000 280346.040121.201742.ung ho ma so 2020.332 e Huynh Tu Linh
1/4/2021 500,000 818298.040121.151528.NCHCCCL-Phu-0976927639
1/4/2021 500,000 MBVCB.924450110.Ung ho MS 2021.002 ( em Huyen Trang ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 500,000 MBVCB.924424682.Ung ho MS 2021.004 ( em Khanh Vy ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 500,000 538650.040121.142945.Phan Thi Xuan Thu ung ho be Tran Khanh Vy MS 2021004
1/4/2021 500,000 Sender:01310012.DD:040121.SHGD:10028861.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2021.004. EM TRANKHANH VY
1/4/2021 500,000 783382.040121.120155.ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy)
1/4/2021 500,000 613982.040121.104833.UH MS 2021.003 Bui nguyen tuan duong
1/4/2021 500,000 821901.040121.104808.Chuyen tien ung ho Tran Khanh Vy. MS 2021.004 FT21004106600669
1/4/2021 500,000 MBVCB.923810095.Ung ho MS 2021.003 (Be Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 500,000 MBVCB.923800194.Ung ho ms 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 500,000 Sender:01310012.DD:040121.SHGD:10021354.BO:NGUYEN ANH VU.UNG HO MS 2021.002
1/4/2021 500,000 789918.040121.101749.Ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy FT21004025068049
1/4/2021 500,000 Sender:01310005.DD:040121.SHGD:10019495.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.004 EM TRANKHANH VY
1/4/2021 500,000 Sender:79310001.DD:040121.SHGD:10003109.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.335 BE NGUYEN DIEU LINH
1/4/2021 500,000 MBVCB.923622821.ung ho MS 2021001 em Pham thanh Trung.CT tu 0071003749122 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/4/2021 500,000 Sender:01310001.DD:040121.SHGD:10017741.BO:NGUYEN MINH HANG.UNG HO MS 2021.003
1/4/2021 500,000 058476.040121.073947.Ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
1/4/2021 500,000 MBVCB.923495069.MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 500,000 040890.040121.062901.Ung ho MS 2021 004 em tran khanh vy
1/4/2021 500,000 MBVCB.923467262.MS 2021.003(Bui Nguyen Tuan Duong) .CT tu 0191000002087 NGUYEN YEN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 800,000 MBVCB.924806123.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.001, MS 2021.002, MS 2021.003, MS 2021.004.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 1,000,000 MBVCB.924673503.NGUYEN THI HUONG ung ho em Hoang thi Huyen Trang Ms 2021.002.CT tu 0041000347935 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 1,000,000 Sender:79307005.DD:040121.SHGD:10019888.BO:NGUYEN THI MINH CHAU.IB UNG HO MS 2021.004 ( EMTRAN KHANH VY)
1/4/2021 1,000,000 MBVCB.924641000.NGUYEN THI HUONG ung ho em Tran Khanh Vy ma so 2021.004.CT tu 0041000347935 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 1,000,000 Sender:79307005.DD:040121.SHGD:10011907.BO:NGUYEN THANH THAO MINH.IB UNG HO MS 2021. 003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/4/2021 1,000,000 Sender:48304001.DD:040121.SHGD:10006343.BO:TRINH ANH TUAN.UNG HO MS 2021.002 (EM HOANG THIHUYEN TRANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
1/4/2021 1,000,000 811538.040121.104311.2021 004 em tran khanh vy
1/4/2021 1,000,000 564508.040121.101012.Ba Nguyen Thi Xuyen ung ho chau Tran Khanh Vy chay than
1/4/2021 1,000,000 HOANG NGOC DUNG UNG HO TU THIEN EM TRAN KHANH VY ( MS: 2021004)
1/4/2021 1,000,000 MBVCB.923603145.ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 1,000,000 MBVCB.923572460.PHAN THI QUY CHAU ung ho MS 2021.004 tran khanh vi.CT tu 0021001776482 PHAN THI QUY CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 1,000,000 674461.040121.080038.TranDaiGiangHonSon UHMS 2021.004.TranKhanhVy FT21004865194167
1/4/2021 1,500,000 PHAN CHAU VIEN GUI MS 2020.332, MS2020.334, MS2021.001, MS2021.002, MS2021.003 MOI NGUOI 300.000 VND
1/4/2021 1,500,000 675957.040121.080423.ung ho Ms 2021.002 003 004 FT21004403185123
1/4/2021 2,000,000 VCBPAY.925311336.Ung ho MS2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/4/2021 3,000,000 DANG THI PHUONG NOP TM- UNG HO TIEN CAC MA SO: 2021.002, 2021.003, 2021.004 MOI MA SO 1.000.000D
1/4/2021 3,000,000 Sender:01307001.DD:040121.SHGD:10006371.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2021.002 (EM HOANGTHI HUYEN TRANG) 1 TRIEU, MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG) 1 TRIEU, MS 2021.004 (BE TRAN KHANH VY) 1 TRIEU
1/5/2021 1,000 IBVCB.926210205.dsg.CT tu 1017337857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 5,000 IBVCB.926154824.Giup ma so 2021 005 em Trieu Thi Nguyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 20,000 IBVCB.926612179.Ung ho MS 2021 005 Em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 20,000 205963.050121.055435.Ung ho ms 2020,.005 em Trieu THi Nguyen
1/5/2021 20,000 699744.050121.052041.NCHCCCL KHAI 0989799745
1/5/2021 40,000 821374.050121.135807.MS 2020.005
1/5/2021 50,000 401831.040121.225747.gui cho be 2021 004
1/5/2021 50,000 336739.050121.212016.NCHCCCL Chien 0966871866 FT21006708787807
1/5/2021 50,000 IBVCB.927009767.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 50,000 IBVCB.926813182.ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 50,000 MBVCB.926592905.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2020.005(em trieu thi nguyen).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 50,000 IBVCB.926255354.TranNgocAnh T1 ung ho ms 2021 001 Pham Thanh Trung.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 50,000 968755.050121.142704.MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021 50,000 328268.050121.141220.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 50,000 MBVCB.925939262.s.CT tu 0081001199858 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 50,000 MBVCB.925894294.ung ho MS 2020.005 ( trieu thi nguyen ).CT tu 0221000039413 PHAM VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 50,000 Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10015247.BO:VU HOANG TRUONG.UNG HO MS 2020 332 EM HUYNH TULINH CHUC BAN MAU KHOI BENH NHA
1/5/2021 50,000 Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10009943.BO:NGUYEN HUU PHUC.MS 2020.005
1/5/2021 50,000 551138.050121.083208.Ung ho MS 2021.005.em Trieu Thi Nguyen. FT21005590894965
1/5/2021 50,000 MBVCB.925533216.LE VAN LUAT chuyen tien ung ho be trieu thi minh. Ms 2020.005.CT tu 0401001398856 LE VAN LUAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 50,000 514614.050121.065332.Ung ho MS 2020 005 Trieu Thi Nguyen FT21005916264708
1/5/2021 65,000 IBVCB.926160494.MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0141000742223 HOANG THE CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 465237.040121.224228.Ms 2020332 FT21005642000399
1/5/2021 100,000 MBVCB.927016362.Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926995954.TRAN THI NGOC HUYEN chuyen tien UNG HO EM "HUYNH TU LINH" MS.2020.332.CT tu 0071001198614 TRAN THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 283186.050121.210214.Ung ho MS 2021.005
1/5/2021 100,000 282455.050121.210121.Ung ho MS 2021.003
1/5/2021 100,000 281483.050121.210001.Ung ho MS 2020.331
1/5/2021 100,000 293719.050121.202832.NCHCCCL Nguyen Thi Hoai 0981542617 FT21006165800706
1/5/2021 100,000 MBVCB.926850550.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926845701.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926841177.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926838796.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926833521.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.001 em Pham Thanh Trung.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926830730.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.926665668.Ung ho TRIEU THI NGUYEN. MS 2020.005.CT tu 0081000562054 PHAM ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 147012.050121.174638.MS 2020.332 huynh tu linh FT21005787984302
1/5/2021 100,000 506882.050121.171134.MS 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/5/2021 100,000 961034.050121.162644.Ung ho ms 2020334 A vu ba dang
1/5/2021 100,000 959215.050121.162509.Ung ho ms 2020315 A le kim long
1/5/2021 100,000 319937.050121.161258.Ung ho MS2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 100,000 Sender:01204001.DD:050121.SHGD:11022491.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO MA SO 2020005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021 100,000 279432.050121.153033.MoMoT0911335339T8791273133T970436Tms 2020 005 ung ho
1/5/2021 100,000 934627.050121.153013.ung ho ms 2020.005 trieu thi nguyen
1/5/2021 100,000 843096.050121.152532.Ung ho 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/5/2021 100,000 867310.050121.143834.gui toi be nguyen MS 2020.005. chuc con mau khoe
1/5/2021 100,000 831419.050121.140733.Chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Huyen
1/5/2021 100,000 MBVCB.926117938.ung ho MS 2020.005.CT tu 0221000000678 DO NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 254527.050121.130352.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-13:03:44 254527
1/5/2021 100,000 MBVCB.926079040.MS2021.002.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 730853.050121.121700.MS 2020 005
1/5/2021 100,000 114131.050121.120304.NCHCCCL Hai Linh Ngan 0815945599
1/5/2021 100,000 711688.050121.111232.Ung ho MS 2020.005Trieu thi nguyen FT21005110545119
1/5/2021 100,000 MBVCB.925875169.Suy than.CT tu 0711000258486 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 100,000 543300.050121.104454.T ung ho em Trieu thi Nguyen MS 2021.005
1/5/2021 100,000 680126.050121.104458.Ung ho MS 2020.005 FT21005227591060
1/5/2021 100,000 670374.050121.103639.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005406188906
1/5/2021 100,000 MBVCB.925663556.TRAN VAN CHUONG chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu thi nguyen.CT tu 0051000076036 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10011319.BO:NGUYEN GIA TUE HUONG.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TU LINH
1/5/2021 100,000 741247.050121.083707.MS 2020 005 em trieu thi nguyen
1/5/2021 100,000 187988.050121.082740.VINH NAM UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-08:27:15 187988
1/5/2021 100,000 469306.050121.082110.ung ho ms2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 100,000 449669.050121.075741.Chuyen tien ung ho MS2021.005
1/5/2021 100,000 081086.050121.072956.Ung ho em Trieu Thi Nguyen ma so 2020 005
1/5/2021 100,000 MBVCB.925485223.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho em Trieu thi Nguyen Gia lai.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 512885.050121.064121.Ung ho ms 2020.005 Em trieu thi nguyen FT21005702107463
1/5/2021 100,000 MBVCB.925466728.ung ho ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 1012923315 LY THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 933824.050121.060656.Vietcombank 0011002643148 TRAN NHO KIEN chuyen khoan ung ho MS 2020005em trieu thi nguyen
1/5/2021 100,000 MBVCB.925458567.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 MBVCB.925455432.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)Vietnamnet 5/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 100,000 IBVCB.925454060.Ung ho MS 2021.003 em Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0081000322342 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 150,000 005171.050121.202318.MS2020005emTrieuThiNguyen
1/5/2021 150,000 548095.050121.105035.MS2020.332 Huynh Tu Linh
1/5/2021 150,000 Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10010415.BO:NGUYEN DINH SOAI.UNG HO MA SO 2020.005 EM TRIEUTHI NGUYEN
1/5/2021 160,000 179111.050121.065721.UNG HO MS 2020 005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-06:57:19 179111
1/5/2021 190,000 IBVCB.926245440.LKDoan T1 ung ho ms 2020 335 Nguyen Dieu Linh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 200,000 379493.050121.221716.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)-050121-22:17:30 379493
1/5/2021 200,000 105559.050121.211534.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 ma so gom 335 002 003 va 005
1/5/2021 200,000 IBVCB.927002424.MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 200,000 MBVCB.926888132.NCHCCCL Ngan 0899150066.CT tu 0491000043153 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 MBVCB.926853182.ung ho MS 2020.334 (anh vu ba dang).CT tu 0341005262218 PHAM THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 060091.050121.170651.Chuyen tien ung ho ms 2020 332 Huynh Tu Linh
1/5/2021 200,000 857442.050121.165250.MS 2021.002 -em Hoang Thi HuyenTrang FT21005764902482
1/5/2021 200,000 040210.050121.165031.Ung ho MS 2021.003 Bui nguyen Tuan Duong
1/5/2021 200,000 076117.050121.164749.Ung ho be Nguyen con anh Trieu Hong Lay FT21005521984828
1/5/2021 200,000 400917.050121.154017.Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021 200,000 947389.050121.154002.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 200,000 IBVCB.926351451.NGUYEN TRUNG HIEU chuyen khoan ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0201000655156 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 914917.050121.151443.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 200,000 779569.050121.030940.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 200,000 MBVCB.926270307.NGUYEN THU QUYNH chuyen tien ung ho ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen. Mong e binh an.CT tu 0011000766167 NGUYEN THU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 916666.050121.144223.Ung ho Ms 2020.005 trieu thi nguyen FT21005567060391
1/5/2021 200,000 MBVCB.926240939.Ung ho ms 2020.005(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011001288916 VU DAI CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 833381.050121.140927.ung ho MS 2020.005
1/5/2021 200,000 868351.050121.135952.MS 2021.005 em Nguyen FT21005343259865
1/5/2021 200,000 790919.050121.132504.Chuyen ung ho Ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 200,000 MBVCB.926108111.Minh & An ung ho MS 2020.005. Chuc em nhanh binh phuc.CT tu 0361001467292 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 647249.050121.130501.ung ho ms 2020.005 ( Em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021 200,000 291108.050121.125241.CO CHI VA CO NGOC UNG HO MS 2021.001( EM PHAM THANH TRUNG)
1/5/2021 200,000 MBVCB.926063088.MS:2020005(Trieu Thi Nguyen).CT tu 0481000909815 LE VAN KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 264141.050121.124252.uh NCHCCCL MinhAn 0772377253
1/5/2021 200,000 MBVCB.926028468.Ung ho MS2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 1016280905 TRAN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 303603.050121.000726.Ung ho MS2020.005
1/5/2021 200,000 725640.050121.120423.ung ho MS 2020.005
1/5/2021 200,000 698559.050121.113657.ung ho MS 2020.005
1/5/2021 200,000 285846.050121.112904.UH MS 2020.332 Em Huynh Tu Linh
1/5/2021 200,000 MBVCB.925921477.2020332 Huynh Tu Linh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 IBVCB.925892386.MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 200,000 MBVCB.925854080.TDung ung ho MS2020.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 MBVCB.925734856.LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 MBVCB.925718412.ung ho ms 2020.005 ( em trieu thi nguyen).CT tu 0571000059751 DOAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 196970.050121.090916.UNG HO MS 2021 005 TRIEU THI NGUYEN-050121-09:09:16 196970
1/5/2021 200,000 450699.050121.090847.ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021 200,000 574466.050121.090133.MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005095076457
1/5/2021 200,000 569723.050121.085617.Ung ho ms 2020.005.trieu thi nguyen FT21005596793007
1/5/2021 200,000 006505.050121.085211.Ung ho MS 2020005 chau Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 200,000 271230.050121.085038.Vietcombank 0011002643148 BUI DUC LUONG chuyen khoan MS 2020005 Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 200,000 MBVCB.925558126.ms 2020 004 tran khanh vy.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 200,000 MBVCB.925555528.ms 2020 005 trieu thi nguyen.CT tu 0611000182415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 200,000 MBVCB.925555406.MS 2020.005.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 942074.050121.081642.Vietcombank 0011002643148 Ho tro MS 2020005 em TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021 200,000 IBVCB.925535142.Ung ho em Tran Khanh Vy MS:2021.004.CT tu 0111000320961 PHAM NGOC THANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 200,000 Sender:01202001.DD:050121.SHGD:10000081.BO:NGUYEN LE HOA.995221010550246 UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021 200,000 458689.050121.080921.Ung ho MS 2020.005
1/5/2021 200,000 529561.050121.075205.Ung ho MS 2020.005 trieu thi nguyen FT21005565730094
1/5/2021 200,000 892733.050121.074650.ung ho MS 2021.005( em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021 200,000 510531.050121.061917.Ung ho MS 2020.005 Em Trieu Thi Nguyen FT21005436877179
1/5/2021 250,000 IBVCB.926244646.MS 2020005 em trieu thi nguyen.CT tu 0461003886715 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 300,000 290883.050121.211239.ung ho ms 2020005 Em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 300,000 367628.050121.204843.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)-050121-20:48:57 367628
1/5/2021 300,000 116323.050121.173339.ung ho MS: 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/5/2021 300,000 116072.050121.173219.ung ho MS: 2021.005 (Em Trieu Thi Nguyen)
1/5/2021 300,000 806726.050121.165100.MS 2020.005 -em Trieu Thi Nguyen FT21005109180983
1/5/2021 300,000 MBVCB.926462837.Ung ho ms 2020.005 e trieu thi nguyen .CT tu 0071004736705 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 MBVCB.926448422.Ung ho ms 2021.004.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 Sender:01202001.DD:050121.SHGD:10006657.BO:PHAM TIEN HAI.995221010525842 PHAM TIEN HAI BIDV UNG HO MS 2020.005
1/5/2021 300,000 Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10020897.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021 300,000 915078.050121.151449.Chuyen tien uh MS2020 005 Trieu thi Trinh
1/5/2021 300,000 897222.050121.150103.Chuyen tien ung ho MS 2020.005 trieu thi nguyen
1/5/2021 300,000 IBVCB.926240166.gd LCHY T1 ung ho ms2021 002 Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 300,000 904255.050121.143155.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005146581012
1/5/2021 300,000 IBVCB.926233536.DoanKhietMaoT1 ung ho Ms2021 003 Nguyen Tuan Duong.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 300,000 IBVCB.926229505.LyKDoan T1 ung ho ms 2021 004 Tran Khanh Vy.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 300,000 IBVCB.926223653.gd chu Hy T1 ung ho ms 2021 005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 300,000 681056.050121.135527.ung ho MS 2021.005 TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021 300,000 680118.050121.135409.ung ho MS 2021.004 TRAN KHANH VY
1/5/2021 300,000 679181.050121.135253.ung ho MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/5/2021 300,000 677748.050121.135101.ung ho MS 2021.002 HOANG THI HUYEN TRANG
1/5/2021 300,000 676490.050121.134926.ung ho MS 2021.001 PHAM THANH TRUNG
1/5/2021 300,000 829096.050121.122523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 300,000 IBVCB.925961343.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.004 cho em Tran Khanh Vy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 IBVCB.925959697.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.002 cho em Hoang Thi Huyen Trang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 IBVCB.925955066.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.001 cho em Pham Thanh Trung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 IBVCB.925938952.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.335 cho be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 MBVCB.925908294.MS 2020.005 ( trieu thi nguyen).CT tu 0091000120615 TRAN PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 300,000 Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10015520.BO:BUI NGOC TRUNG.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THINGUYEN
1/5/2021 300,000 640944.050121.104638.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 300,000 559405.050121.094325.Chuyen tien MS 2020.005
1/5/2021 300,000 219636.050121.091851.ung ho MS 2020.005
1/5/2021 300,000 Sender:01310005.DD:050121.SHGD:10008571.BO:TRAN THI TU NHU.UNG HO MS 2020.332 EM HUYNH TULINH
1/5/2021 300,000 MBVCB.925533007.NGUYEN PHI DIEP chuyen tien ung ho Ms 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0181003019676 NGUYEN PHI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 400,000 MBVCB.926581275.MS 2021.002(EM HOANG THI HUYEN TRANG) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 400,000 MBVCB.926573179.MS 2021.004(EM TRAN KHANH VY) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 400,000 MBVCB.926564732.MS 2020.332(EM HUYNH TU LINH) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 400,000 MBVCB.926554376.MS 2020.005( EM TRIEU THI NGUYEN) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 MBVCB.925389942.MS.2020.332(em Huynh Tu Linh).CT tu 0071001083896 BUI THI NGOC HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 373743.040121.224551.MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
1/5/2021 500,000 MBVCB.927077242.Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020.332.CT tu 0071004318901 NGO THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 366883.050121.220314.I love NCHCCCL FT21006428520801
1/5/2021 500,000 167726.050121.215521.Ung ho ms 2020 005 Em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 036128.050121.211416.NCHCCCL Vu Huyen Trang 0562463279
1/5/2021 500,000 164214.050121.204057.2020.005
1/5/2021 500,000 584481.050121.173626.Ung ho Ms 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 106378.050121.171123.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005348570923
1/5/2021 500,000 MBVCB.926575990.MS 2021 004.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 500,000 MBVCB.926572189.MS 2020 005 TRIEU THI NGUYEN.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/5/2021 500,000 Sender:79310001.DD:050121.SHGD:10026402.BO:CAO THANH XUAN.UNG HO MS 2020 005 EM TRIEU THINGUYEN
1/5/2021 500,000 Sender:79302001.DD:050121.SHGD:10015372.BO:NGUYEN DUC TIEN.(CKRMNO: 033221010585166)UNG HOMS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
1/5/2021 500,000 955350.050121.151545.MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005004400403
1/5/2021 500,000 Sender:01323001.DD:050121.SHGD:10000665.BO:NGUYEN QUOC DAT.UNG HO MS 2020 005 EM TRIEU THINGUYEN
1/5/2021 500,000 MBVCB.926264701.Giup do 2021.005 (Trieu Thi Nguyen).CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 846632.050121.143654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Khue LV ung ho NCHCCCL
1/5/2021 500,000 856523.050121.142937.UH Ms 2020.335
1/5/2021 500,000 274234.050121.142545.UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN-050121-14:25:43 274234
1/5/2021 500,000 MBVCB.926206730.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0251002661856 NGUYEN THI VAN KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 Sender:48304001.DD:050121.SHGD:10014648.BO:NGUYEN THI HIEU HIEN.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM VIET NAM
1/5/2021 500,000 TANG TRUNG XUONG-UNG HO MS:2021.005-EM TRIEU THI NGUYEN
1/5/2021 500,000 MBVCB.925981910.NGUYEN DONG THANH chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 1013254864 NGUYEN DONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 IBVCB.925980733. Ung ho MS 2020.005(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0071000838980 TRAN LAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 879753.050121.112744.Ms 2020 005 em Trieu Thi Nguyen- Ma GD:879753. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/5/2021 500,000 189478.050121.102825.Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
1/5/2021 500,000 214541.050121.101824.UNG HO MS 2021.005 ( EM TRIEU THI NGUYEN)-050121-10:18:00 214541
1/5/2021 500,000 IBVCB.925776043.NGUYEN QUOC TUAN chuyen khoan ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 Sender:01352002.DD:050121.SHGD:10000214.BO:LAI VAN PHUC.UNG HO MS 2020.005
1/5/2021 500,000 906243.050121.092822.ung ho MS 2021.005( em Trieu thi Nguyen)
1/5/2021 500,000 Sender:01310001.DD:050121.SHGD:10008104.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2021.004 EM TRAN KHANHVY
1/5/2021 500,000 503931.050121.085518.ung ho ma so 2020.005 Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 Sender:01307001.DD:050121.SHGD:10000880.BO:DAO QUANG SON.IBUNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN)
1/5/2021 500,000 791182.050121.081958.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 005 Em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 466209.050121.081739.Hua Hien ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 520104.050121.072102.Ha My va Ha Nguyen ung ho em Trieu Yhi Nguyen MS 2021.005 FT21005226925553
1/5/2021 500,000 425377.050121.071043.Ung ho Ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 059947.050121.065700.MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 500,000 MBVCB.925475655.MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 366375.050121.061355.IBFT ms 2020.005 em trieu thi nguyen
1/5/2021 500,000 MBVCB.925457683.ung ho ma so 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 500,000 040756.050121.053946.Ung ho Ma so 2020 005 em trieu thi nguyen
1/5/2021 700,000 012052.050121.203545.Ung ho MS 2021.004.em Tran Khanh Vy
1/5/2021 1,000,000 138136.050121.195805.Ung ho e Trieu Thi Nguyen ms2020.005
1/5/2021 1,000,000 261239.050121.195207.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21005022867807
1/5/2021 1,000,000 221820.050121.190925.MS 2020.332 ung ho HUYNH TU LINH FT21005045100210
1/5/2021 1,000,000 MBVCB.926698046.Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0181001155688 BUI MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 1,000,000 487316.050121.173235.IBFT Ung ho MS 2020.005
1/5/2021 1,000,000 122139.050121.172436.MS 2020.331 Bao Han Bao Anh Binh Nguyen ung ho be Giang Duc Hai FT21005407456460
1/5/2021 1,000,000 118139.050121.172114.MS 2021.002 Bao Han Bao Anh Binh Nguyen ung ho em Hoang Thi Huyen Trang FT21005344004328
1/5/2021 1,000,000 MBVCB.926339066.Ung ho MS 2021.003 (bui nguyen tuan duong).CT tu 0611001435958 DUONG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 1,000,000 IBVCB.926327270.ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0331003883462 NGUYEN DINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 1,000,000 869294.050121.144010.ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 1,000,000 934288.050121.113421.ung ho ms 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
1/5/2021 1,000,000 LE THANH LAM UNG HO EM TRIEU THI NGUYEN MS 2020.005
1/5/2021 1,000,000 647418.050121.101730.Gui MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21005232701203
1/5/2021 1,000,000 343720.050121.094858.Ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 1,000,000 Sender:01310012.DD:050121.SHGD:10010091.BO:VO THI THU HA.UNG HO MS 2020.005
1/5/2021 1,000,000 MBVCB.925595230.NCHCCCL TPKT 0914482999.CT tu 0161001666555 TRAN PHAN KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 1,000,000 184888.050121.080801.UNG HO EM TRIEU THI NGUYEN. MS : 2020.005-050121-08:08:10 184888
1/5/2021 1,000,000 527155.050121.074524.MS 2020.005 FT21005397080807
1/5/2021 1,000,000 093301.050121.074306.ung ho ma so 2020 005
1/5/2021 1,000,000 703090.050121.070710.Ung ho tu thien MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/5/2021 1,000,000 043080.050121.055922.NCHCCCL Phuc An 0909600023
1/5/2021 2,000,000 TRINH HOANG NAM CK UNG HO MS2020.005 ( EM TRIEU THI NGUYEN ) ST 2 TRIEU
1/5/2021 2,000,000 702380.050121.110436.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21005360742521
1/5/2021 2,000,000 460377.050121.102827.ung ho ctr Nhu chua he co cuoc chia ly
1/5/2021 2,000,000 MBVCB.925472571.MS 2020.335 be Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071001001116 LE TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/5/2021 3,000,000 865804.050121.143716.ung ho MS2020.005 em Trieu thi nguyen
1/5/2021 3,000,000 IBVCB.925860297.UNG HO MS 2020.005 TRIEU THI NGUYEN.CT tu 0071002823887 HONG HA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 1,000 IBVCB.927966148.sg.CT tu 1017160524 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 20,000 IBVCB.928333931.Ung ho MS 2021 006 Em Ly Van Ha.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 20,000 Sender:01310012.DD:060121.SHGD:10009447.BO:Y THI Y BINH.NCHCCCL BDT 0392395871
1/6/2021 20,000 370168.060121.053603.Ung ho ms 2021..006 em Ly Van Ha
1/6/2021 50,000 731595.060121.164552.ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/6/2021 50,000 729618.060121.164349.ung ho MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
1/6/2021 50,000 727381.060121.164130.ung ho MS 2021.005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 50,000 032438.060121.145005.ung ho ma so 2020005 em trieu thi nguyen
1/6/2021 50,000 IBVCB.927801971.Giup ma so 2021 006 em Ly Van Hai .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 50,000 Sender:01360002.DD:060121.SHGD:10000688.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/2021 50,000 038840.060121.111427.Ms 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021 50,000 038554.060121.111341.Ms 2021 005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 50,000 970252.060121.003331.So tien nho hang thang de ung ho tiep tuc chuong trinh
1/6/2021 55,555 721443.060121.124146.NCHCCCL HuyenChau 0918537097 FT21006400703761
1/6/2021 80,000 158486.060121.061941.Ung ho ms 2021006 em Ha (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
1/6/2021 100,000 MBVCB.927121299.Ung ho ms 2020.005.CT tu 0251001066334 PHAM KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 221932.050121.230303.Uh MS 2020.332 huynh tu linh
1/6/2021 100,000 271611.050121.223040.MS 2021.003 ung ho Bui Nguyen Tuan Duong
1/6/2021 100,000 202653.060121.220700.ung ho ms 2021005 em Trieu thi Nguyen
1/6/2021 100,000 MBVCB.928695047.NCHCCCL Vu Thi Quynh Mai 0982575638 .CT tu 1012878240 VU THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 238993.060121.214513.NCHCCCL Duong Duc Tam 0987325118
1/6/2021 100,000 MBVCB.928489436.ms 2021006 ly van ha.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 100,000 MBVCB.928479274.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.006 em LY VAN HA.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 MBVCB.928463245.ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 673626.060121.184401.MS2021 005 Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 100,000 988771.060121.165540.NCHCCCL NgocLy 0936360087 FT21006930103867
1/6/2021 100,000 423297.060121.142537.T ung ho em Ly van Ha MS 2021.006
1/6/2021 100,000 788764.060121.125835.Ung ho MS2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021 100,000 651559.060121.114739.Ung ho ma 2021 006 Ly Van Ha
1/6/2021 100,000 IBVCB.927624147.MS 2020.005.CT tu 0481000709697 HA THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 Sender:01323001.DD:060121.SHGD:10000048.BO:NGUYEN THANH TUNG.UNG HO EM LY VAN HA MS 2012/006
1/6/2021 100,000 177764.060121.083750.Vinh Nam ung ho ms 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021 100,000 472194.060121.082210.Ung ho FT21006235008536
1/6/2021 100,000 MBVCB.927287388. MS 2021.006 .CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 415167.060121.074752.ung ho ms 2021.006 em Ly Van Ha
1/6/2021 100,000 MBVCB.927201274.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha)Vietnamnet 6/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 391002.060121.060649.CHO CHAU HA-060121-06:06:23 391002
1/6/2021 100,000 056305.060121.053833.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TRANG TINH chuyen khoan MS 2021 006 em LyVanHa
1/6/2021 100,000 MBVCB.927180720.NCHCCCL TRUNG NGUYEN 0783857044.CT tu 0721000647215 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 100,000 109703.060121.003621.Ung ho ms 2020.005 ( trieu thi nguyen)
1/6/2021 150,000 Sender:48304001.DD:060121.SHGD:10007472.BO:DO THI VINH HANH.UNG HO MS 2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
1/6/2021 200,000 IBVCB.927142388.Ung ho Ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen, co gang len con nhe.CT tu 0541000189561 NGUYEN DO DIEU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 396901.050121.230524.NCHCCCL VU THI MAI LE 0365865938 FT21006997601700
1/6/2021 200,000 387215.050121.224037.Ung ho MS 2020.332 em Huynh Tu Linh FT21006039223702
1/6/2021 200,000 MBVCB.928664848.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2021.006(em Ly Van Ha).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 IBVCB.928493959.ung ho MS 2021.005.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 Sender:79307001.DD:060121.SHGD:10002594.BO:NGUYEN THI KIM THOA.IBUNG HO MS 2021.005 ( EM TRIEU THI NGUYEN), CHUC BE MAU KHOE
1/6/2021 200,000 IBVCB.928046546.NGUYEN THUY LAN chuyen khoan MS 2020.005(Em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0441000619333 NGUYEN THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 270709.060121.151853.ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu)
1/6/2021 200,000 864514.060121.151157.Ung ho ma so 2020325. Chi Lien FT21006814755056
1/6/2021 200,000 153416.060121.145729.Ung ho MS 2020.005 Em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 200,000 799501.060121.142006.Ungho NCHCCCL nguyenthingoc 0383619515
1/6/2021 200,000 MBVCB.927868210.MS 2021 006 em Ly Van Ha.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 200,000 765752.060121.134634.ung ho MS 2021 006 LY VAN HA
1/6/2021 200,000 MBVCB.927828113.MS 2020.328 (2 be MINH PHI - NHU Y) mong 2 con som khoi benh.CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 MBVCB.927813249.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 726468.060121.125712.ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 200,000 049129.060121.114626.iris ung ho ms 2021 006 em ly van ha
1/6/2021 200,000 MBVCB.927649172.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 MBVCB.927641245.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 MBVCB.927635980.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 MBVCB.927621668.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 MBVCB.927612271.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 MBVCB.927545219.MS 2021.006.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 200,000 557364.060121.102236.Ung ho em Huynh Tu Linh , MS 2020.332
1/6/2021 200,000 900662.060121.093126.UNG HO MS 2021.006
1/6/2021 200,000 501996.060121.091935.UH MS 2020.332 em Huynh Tu Linh
1/6/2021 200,000 999020.060121.091251.ung ho ms 2021006 em ly van ha
1/6/2021 200,000 511326.060121.091234.Ung ho MS 2021.006 chau Ly Van Ha FT21006089398551
1/6/2021 200,000 504185.060121.090443.Ung ho MS2021.006 em Ly Van Ha FT21006334250628
1/6/2021 200,000 265664.060121.082125.Vietcombank 0011002643148 NGHIEM THI NHUNG chuyen khoan Ms 2021006
1/6/2021 200,000 685001.060121.081944.Ung ho MS 2021.006 chau Ly Van Ha
1/6/2021 200,000 684388.060121.081739.Ung ho MS 2020.005 chau Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 200,000 984022.060121.081111.ung ho MS 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021 200,000 398100.060121.080805.MS.2020.005(TRIEU THI NGUYEN)-060121-08:08:04 398100
1/6/2021 200,000 IBVCB.927258038.MS 2021 006 em Ly Van Ha.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 200,000 173558.060121.073236.ung ho MS 2021.006( em Ly Van Ha)
1/6/2021 200,000 449723.060121.072748.Ms2021.006 em Ly Van Ha. Mong con mau khoe va di hoc lai som. FT21006763293517
1/6/2021 200,000 449528.060121.072712.Ung ho MS 2021.006 em Ly Van Ha FT21006710000698
1/6/2021 210,000 MBVCB.928611106.2021001 nguyen thanh trung.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 250,000 MBVCB.928609617.2020355 Nguyen Dieu Linh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 300,000 011912.050121.224020.Ung ho MS 2020.005 Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 300,000 196494.060121.202654.Ung ho MS 2021 006
1/6/2021 300,000 235763.060121.201912.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
1/6/2021 300,000 989231.060121.201341.dong gopquy cho ctr Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly
1/6/2021 300,000 466439.060121.170313.UNG HO MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/2021 300,000 IBVCB.928101030.MS 2021 006 uh em Ly Van Ha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 300,000 636401.060121.145219.IBFT ung ho MS 2020.005 Trieu thi nguyen
1/6/2021 300,000 441693.060121.144840.Ung ho MS 2021.06 (em Ly Van Ha)
1/6/2021 300,000 783954.060121.140524.chuyen tien ung ho ms 2020.005 em trieu thi nguyen
1/6/2021 300,000 IBVCB.927542161.MS 2020.005 ( em Trieu Thi Nguyen ).CT tu 0071000641456 MAI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 300,000 IBVCB.927293437.Ung ho MS 2020.005 Trieu Thi Nguyen.CT tu 0451000504598 VU CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 300,000 MBVCB.927221509.Ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0491000154839 DAO CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 300,000 517333.060121.055751.ung ho ms 2020.005 e trieu thi nguyen
1/6/2021 300,000 403546.060121.052232.Vietcombank 0011002643148 MS2021006 ly van ha
1/6/2021 400,000 IBVCB.928514781.Ung ho ma so 2020.005 ( trieu thi nguyen.CT tu 0031000235859 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 400,000 133078.060121.162426.Ung ho ma so 2020335 2021005 2021003 2021004
1/6/2021 400,000 MBVCB.927615133.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2021.005 va MS 2021.006.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 250057.050121.232804.Unghomaso2020 332 em huynh tu linh
1/6/2021 500,000 385273.050121.223633.Ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen FT21006091092845
1/6/2021 500,000 380739.050121.223040.MS 2020.332 GUI EM HUYNH TU LINH MONG E CHONG KHOE-050121-22:30:15 380739
1/6/2021 500,000 363245.060121.221645.Vietcombank 0011002643148 TRAN LE THAI chuyen khoan
1/6/2021 500,000 237375.060121.214549.Ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh FT21007186931300
1/6/2021 500,000 MBVCB.928667138.ung ho?MS?2021.005?(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0011004120943 TRAN DUNG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 271526.060121.205854.Vo Thi Diep Anh chuyen tien ms 2020.328 (2be minh phi; nhu y) chuc 2 con binh an
1/6/2021 500,000 876353.060121.202157.Ung ho MS 2020.328 2be Minh Phi - Nhu Y
1/6/2021 500,000 870358.060121.201112.Ung ho MS 2021.005 E Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 500,000 Sender:01360002.DD:060121.SHGD:10001214.BO:LUYEN CONG CHIEN.UNG HO MS 2020.005 ( EM TRIEUTHINGUYEN)
1/6/2021 500,000 IBVCB.928162726.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 IBVCB.928158076.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 IBVCB.928153808.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 144915.060121.144915.UNG HO MS 2020.005 .EM TRIEU THI NGUYEN
1/6/2021 500,000 122587.060121.134313.Ung ho MS 2021 006 Ly Van Ha
1/6/2021 500,000 MBVCB.927843515.Ung ho MS 2021.006 (Em Ly Van Ha).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 MBVCB.927803718.Ung ho MS 2020005.CT tu 0061000348953 TRAN VU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 IBVCB.927527192.Ung ho MS 2021006 (em Ly Van Ha).CT tu 0011000736639 NGUYEN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 Sender:01310005.DD:060121.SHGD:10010444.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/2021 500,000 IBVCB.927358389.2021006.CT tu 1017726165 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/6/2021 500,000 475606.060121.085543.Chuyen tien qua bao VIETNAMNET ung ho MS 2021.006 em Ly Van Ha
1/6/2021 500,000 265731.060121.073526.ung ho MS2020.005 em Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 500,000 IBVCB.927217439.Ung ho ms 2021.006.CT tu 0481000756215 LE DO HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 500,000 412570.060121.000948.Ung ho ma so 2020005 em Trieu Thi Nguyen FT21006930736603
1/6/2021 1,000,000 340525.050121.224112.ung ho MS 2021.003 Bui nguyen tuan Duong
1/6/2021 1,000,000 MBVCB.928681954.MS 2020.NCHCCCL NGUYEN THANH VAN 0982309814.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 1,000,000 361162.060121.214621.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021 002 Em Hoang Thi Huyen Trang
1/6/2021 1,000,000 236289.060121.214323.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho MS 2020 332 Em Huynh Tu Linh
1/6/2021 1,000,000 155545.060121.173349.MS 2021 005
1/6/2021 1,000,000 MBVCB.927887284.Ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0451000415425 HOANG THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 1,000,000 Sender:79202002.DD:060121.SHGD:10004449.BO:NGUYEN TRUNG VIET.995221010656048 UNG HO MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/6/2021 1,000,000 MBVCB.927833752.LE HONG LAN chuyen tienMS2020.005.TRIEU THI NGUYEN.CT tu 0491001493466 LE HONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/6/2021 1,000,000 Sender:79201001.DD:060121.SHGD:10006690.BO:CTCP THIEN LY HUNG YEN.CONG TY CP THIEN LY HUNGYEN UNG HO MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
1/6/2021 1,000,000 675901.060121.115819.Ung ho MS 2021 006 em Ly Van Ha
1/6/2021 1,000,000 NGUYEN TAN HUNG CT UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
1/6/2021 1,000,000 Sender:01307001.DD:060121.SHGD:10003814.BO:NGUYEN THI HAI.IB UNG HO MS 2021 006 (EM LY VANHA )
1/6/2021 1,000,000 806325.060121.092524.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 005 Trieu Thi Nguyen
1/6/2021 1,000,000 000668.060121.083631.CK nhanh - Chuyen tien ung ho MS 2021.006 em ly van ha
1/6/2021 1,000,000 158376.060121.061245.Ung ho ma so 2021.006 (ly van ha)
1/6/2021 1,500,000 Sender:01202001.DD:060121.SHGD:10000599.BO:LE THI THANH PHUONG.MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG 500K), MS2021.004 (EM TRAN KHANH VY 500K), MS2020.005 (EM TRIEU THI NGUYEN 500K)
1/6/2021 2,000,000 207554.050121.223024.Ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/6/2021 2,000,000 997914.060121.170337.MS 2021.005 Nguyen Phuc Thien ung ho em Trieu Thi Nguyen FT21006093955099
1/6/2021 2,000,000 207991.060121.132434.ung ho ma so 2021.006 em Ly Van Ha dan toc Dao
1/6/2021 2,000,000 367812.060121.011147.NCHCCCL Vu Thai Tho 0912900166
1/6/2021 10,000,000 143431.060121.081855.CONG TY CP XD KHANG HY UNG HO MS2020 332 EM HUYNH TU LINH
1/7/2021 1,000 IBVCB.928989843.aa.CT tu 1017324698 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 2,000 IBVCB.928891518.a.CT tu 0531002578527 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 2,000 IBVCB.928889077.a.CT tu 0721000659415 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 2,000 IBVCB.928886998.a.CT tu 0721000656710 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 2,000 IBVCB.928886294.a.CT tu 0911000050676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 2,000 IBVCB.928884674.a.CT tu 0601000543486 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 2,000 IBVCB.928883544.a.CT tu 0911000059265 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 15,000 113782.070121.080404.ung ho MS 2021 007 anh Ngo Minh Tam NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/7/2021 20,000 IBVCB.929593710.Ung ho MS 2021 007 Anh Ngo Minh Tam.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 20,000 MBVCB.929321965.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.007.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 20,000 531514.070121.054224.Ung ho ms 2021.007 anh Ngo Minh Tam
1/7/2021 50,000 281904.060121.233158.NCHCCCL Cao Duy Dat 0978462726 FT21007301461600
1/7/2021 50,000 099359.070121.205538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021007 anh Ngo Minh Tam
1/7/2021 50,000 IBVCB.929924124.Ung ho Ma so MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 50,000 IBVCB.929919878.Ung ho ma so MS 2021 004 em Tran Khanh Vy.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 50,000 IBVCB.929914501.Ung Ho ma so Ms 2021 006 em Ly Van Ha.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 50,000 IBVCB.929900294.Ung ho ma so MS 2020 007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 50,000 160036.070121.043910.Ung ho MS 2021.004
1/7/2021 50,000 159849.070121.043827.Ung ho MS 2021.007
1/7/2021 50,000 Sender:79334001.DD:070121.SHGD:10003461.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2021.007 (UNG HO ANH NGO MINH TAM) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/7/2021 50,000 Sender:79334001.DD:070121.SHGD:10003462.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2021.004 (UNG HO EM TRAN KHANH VY) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/7/2021 50,000 Sender:79334001.DD:070121.SHGD:10003343.BO:LUONG DUC TOAN0899118.MS 2020.328 (UNG HO HAI BE MINH PHI NHU Y) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
1/7/2021 50,000 MBVCB.929315029.NCHCCCL Nguyenthimy 0976741093.CT tu 0491000163494 NGUYEN THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 50,000 248543.070121.093855.NCHCCCL Nguyen Ha Nhu Van 0932948323
1/7/2021 50,000 551986.070121.084748.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021006 em Ly Van Ha
1/7/2021 50,000 IBVCB.928945509.Giup ma so 2021 007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 100,000 132034.060121.234349.NCHCCCL Nguyen Ho Thanh Nguyen 0333586811
1/7/2021 100,000 469873.070121.222141.Ms 2021 007 anh Ngo Minh Tam
1/7/2021 100,000 875827.070121.202414.Ung ho MS 2020 005 Trieu Thi Nguyen
1/7/2021 100,000 693712.070121.190413.MS 2021007 Ung ho a Tam
1/7/2021 100,000 193621.070121.183702.Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021 100,000 MBVCB.929987613.MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 961791.070121.173914.ung ho anh vu ba dang ma so 2020334
1/7/2021 100,000 959782.070121.173713.ung ho em thuy maso 2020226
1/7/2021 100,000 338774.070121.164032.Ung ho MS2021 007 Ngo Minh Tam
1/7/2021 100,000 229684.070121.142455.NCHCCCL Pham Viet Dung 0378583296
1/7/2021 100,000 IBVCB.929535239.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0181000659251 NGUYEN DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 MBVCB.929327111.ung ho MS 2021.007 .CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 918781.070121.102110.T ung ho Ngo Minh Tam MS 2021.007
1/7/2021 100,000 MBVCB.929033267.MS 2020 005.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 100,000 MBVCB.928983048.Ung ho ms 2021.005(em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0121001498818 NGUYEN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 148432.070121.082707.Vinh Nam ung ho ms 2021 007 Ngo Minh Tam
1/7/2021 100,000 066359.070121.070715.Ung ho MS 2020 005
1/7/2021 100,000 313181.070121.061112.Ung ho MS 2021.007 anh NGO MINH TAM FT21007219660726
1/7/2021 100,000 MBVCB.928840056.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)Vietnamnet 7/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 100,000 042469.070121.052845.Ung ho MS 2021 004 em Tran Khanh Vy
1/7/2021 100,000 MBVCB.928787474.Ms 2021.005 e Trieu Thi Nguyen.CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 150,000 829974.070121.154518.Chuyen tien ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/7/2021 150,000 828614.070121.154409.Chuyen tien ung ho MS 2021.006 em Ly Van Ha
1/7/2021 200,000 728634.070121.215054.UNG HO MS 2021.006 (LY VAN HA)-070121-21:50:17 728634
1/7/2021 200,000 MBVCB.930164258.ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong.CT tu 0541000238269 DOAN MINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 IBVCB.929962619.UNH HO MS:2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN - NAM MO DUOC SU LUU LU QUANG VUONG PHAT.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 214179.070121.174641.TRAN VAN DIEU Chuyen tien.uh MS. 2020297.chau ha van phuc
1/7/2021 200,000 MBVCB.929912075.HO THI MY chuyen tien ung ho e MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0201000288512 HO THI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 370747.070121.163952.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021 200,000 168912.070121.163629.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021 200,000 Sender:01310012.DD:070121.SHGD:10017562.BO:TA THI THUY HANG.UH MS 2021.006 EM LY VAN HA
1/7/2021 200,000 604956.070121.111013.UNG HO MS : 2021.007 ( ANH NGO MINH TAM)-070121-11:09:48 604956
1/7/2021 200,000 230706.070121.102623.NCHCCCL CAO THI MAI HONG 0976460261
1/7/2021 200,000 531228.070121.101544.Ung ho MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong
1/7/2021 200,000 IBVCB.929066955.Ms 2021 007 anh Ngo Minh Tam.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 200,000 343996.070121.082107.Ung ho MS 2021.007 anh Ngo Minh Tam FT21007112756944
1/7/2021 200,000 734427.070121.074433.IBFT Ung ho MS 2021 007 Minh Tam
1/7/2021 200,000 315511.070121.064114.Chuyen tien ung ho ms 2021.005
1/7/2021 200,000 MBVCB.928839333.VU THANH NGUYEN ck ung ho MS.2021.007( anh Ngo Minh Tam).CT tu 0071001297033 VU THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 200,000 041759.070121.052134.Ung ho ma so 2021 007 anh ngo minh tam
1/7/2021 200,000 309664.070121.044901.MS 2021.006 FT21007140587738
1/7/2021 300,000 033490.070121.205454.Ms 2020.332 giup do e huynh tu linh FT21008147900674
1/7/2021 300,000 MBVCB.930091570.OngBa Khai Tam gui chau Ngo Minh Tam,ms 2021.007 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 IBVCB.930018232.MS 2021 007 uh anh Ngo Minh Tam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 300,000 MBVCB.929882097.Ung ho MS2020.005 trieu thi nguyen.CT tu 0021000435975 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 MBVCB.929719424.Ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Hai).CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 267412.070121.142352.ung ho em tran khanh vy MS 2021. 004
1/7/2021 300,000 464630.070121.104249.NCHCCCL Truong Duc Sinh 0908098789 FT21007021543518
1/7/2021 300,000 IBVCB.929131359.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.006 cho em Ly Van Ha.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 IBVCB.929129488.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.005 cho em Trieu Thi Nguyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 300,000 323231.070121.070729.Chuyen tienms2021 007ngo minh tam
1/7/2021 300,000 559234.070121.063047.UNG HO MS 2021.007 ANH NGO MINH TAM-070121-06:31:03 559234
1/7/2021 500,000 345892.060121.231038.Ntd Ung ho MS 2021.002 (em hoang thi huyen trang)
1/7/2021 500,000 MBVCB.928748463.Ung ho MS 2021.006 ( em Ly van Ha ).CT tu 0251002241278 NGUYEN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 929555.070121.205341.Ms 2020 005 ung ho em Trieu thi Nguyen
1/7/2021 500,000 709561.070121.192659.UNG HO MS 2021007 ( ANH NGO MINH TAM)-070121-19:26:34 709561
1/7/2021 500,000 MBVCB.930042034.ho tro anh ngo minh tam.CT tu 0121000668154 HO THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 500,000 623656.070121.134116.Ung ho MS 2021 007 FT21007311304730
1/7/2021 500,000 335466.070121.133318.NCHCCCL Bui Thi Nhu Ngoc 0932802369
1/7/2021 500,000 263428.070121.003506.Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021 500,000 MBVCB.929287481.tre em mo coi.CT tu 0071003883132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 500,000 TANG TRUNG XUONG- UNG HO MS: 2021.007-ANH :NGO MINH TAM
1/7/2021 500,000 439848.070121.101847.Ung ho MS 2021 007 anh Ngo Minh Tam FT21007865700598
1/7/2021 500,000 IBVCB.929006683.MS 2021 007 Anh Ngo Minh Tam.CT tu 0071000795231 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/7/2021 500,000 Sender:01201011.DD:070121.SHGD:10000817.BO:VO THI DIEP ANH.MS 2021.004 EM TRAN KHANH VY CHUC CON MAU KHOE
1/7/2021 500,000 204561.070121.054138.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/7/2021 900,000 IBVCB.0701210233240004.Ung ho MS 2021 001, 2021 002, 2021 003 moi ma 300 ngan
1/7/2021 1,000,000 345669.060121.230701.Ntd Ung ho MS 2021.004 (em tran khanh vy)
1/7/2021 1,000,000 344707.060121.224940.Ntd Ung ho MS 2021.006 (em ly van ha)
1/7/2021 1,000,000 632225.070121.193632.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 007 Ho tro Anh NGO MINH TAM
1/7/2021 1,000,000 699129.070121.145723.Ung ho MS 2021.007 FT21007567112131
1/7/2021 1,000,000 IBVCB.929597821.HO CONG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 1,000,000 Sender:01360002.DD:070121.SHGD:10000722.BO:NGUYEN BACH KHOA.UNG HO BE HIEU QUE HA TINH MASO MS2020.279
1/7/2021 1,200,000 788733.070121.100615.CO HANH Q10 UNG HO LY VAN HA MS2021006 HOANG THI HUYEN TRANG MS2021002 NGO MINH TAM MS2021007
1/7/2021 2,000,000 MBVCB.929966072.Ung ho MS 2021.007 Ngo Minh Tam.CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/7/2021 2,100,000 611582.070121.113642.ONG NGUYEN VAN CHO UNG HO MS 2021.001,002,003,004,005,006,007MOI TH 300.000-070121-11:36:16 611582
1/7/2021 10,000,000 226955.070121.141748.Nguyen Van Quynh ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
1/8/2021 1,000 IBVCB.931479394.dgsdg.CT tu 0721000664275 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000 IBVCB.931476775.sdg.CT tu 0911000052571 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000 IBVCB.930877459.dsg.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 1,000 IBVCB.930866299.sg.CT tu 0911000057630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 1,000 IBVCB.930584723.dsg.CT tu 0721000652873 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 2,000 IBVCB.931941242.ast.CT tu 0721000649676 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 10,000 402732.080121.102414.ung ho MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/8/2021 20,000 065945.080121.183320.Vietcombank;0011002643148;PHAN THI NGOC MY chuyen khoan cho NCHCCCL con biet so tien nay rat it nhung con muon gop suc minh
1/8/2021 20,000 IBVCB.931398035.Ung ho MS 2021 008 Pham Dieu Huyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 50,000 MBVCB.931967181.ms 2021 008 pham dieu huyen.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 50,000 610040.080121.162224.NCHCCCL Nguyen Hue 0385949292 FT21008343793025
1/8/2021 50,000 152636.080121.154049.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021 50,000 IBVCB.931172267.Giup ma so 2021 008 be Pham Dieu Hien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 50,000 MBVCB.930684547.MS 2021008.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 50,000 242606.080121.095554.Ung ho MS 2021.008.Be Pham Dieu Huyen. FT21008715601300
1/8/2021 50,000 229508.080121.094228.MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen FT21008560545502
1/8/2021 50,000 IBVCB.930569017.MS 2021008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0301000372857 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 100,000 MBVCB.930334581.NCHCCCL NGUYENTHIHUYENTRANG 0795320199.CT tu 0351000864365 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 100,000 900081.080121.222223.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21009468843988
1/8/2021 100,000 211881.080121.222118.ung ho ms2021.007 anh Ngo Minh Tam
1/8/2021 100,000 074719.080121.193605.ung ho Ms 2020.005. em Trieu Thi Nguyen
1/8/2021 100,000 MBVCB.931911856.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.008 be PHAM DIEU HUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 100,000 MBVCB.931907276.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2021.007 anh NGO MINH TAM.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 100,000 741855.080121.161058.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc
1/8/2021 100,000 824394.080121.160444.Chuyen tien ung ho ms 2020.326 be nguyen tuan sang
1/8/2021 100,000 766452.080121.153436.MoMoT0939443919T8842685704T970436Tck
1/8/2021 100,000 613005.080121.152944.MS 2021006 em Ly Van Ha
1/8/2021 100,000 612030.080121.152655.MS 2021007 anh Ngo Minh Tam
1/8/2021 100,000 697212.080121.122805.Ung ho MS2021 008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021 100,000 583151.080121.103655.T ung ho be Pham dieu Huyen MS 2021.008
1/8/2021 100,000 IBVCB.930618098.Ms 2021 008 be pham dieu huyen.CT tu 0021000239305 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 100,000 121308.080121.081635.Vinh Nam ung ho ms 2021 008 be Pham Dieu Hien
1/8/2021 100,000 268749.080121.074202.ung ho MS 2021.008 Pham Dieu Huyen
1/8/2021 100,000 204085.080121.072258.ms 2021.008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021 100,000 MBVCB.930422315.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)Vietnamnet 8/1/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 200,000 Sender:01307001.DD:080121.SHGD:10010103.BO:NGO VIET TUAN.IBUNG HO MS 2021.007 (ANH NGO MINH TAM)
1/8/2021 200,000 IBVCB.931578661.MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 200,000 069018.080121.163135.UNG HO MS 2021.003 BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/8/2021 200,000 IBVCB.931239219.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.008 cho be Pham Dieu Huyen.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 200,000 413490.080121.130822.Ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen FT21008683912905
1/8/2021 200,000 985031.080121.105209.Vietcombank 0011002643148 MS2021005
1/8/2021 200,000 MBVCB.930617513.2021.008.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 200,000 Sender:01310012.DD:080121.SHGD:10007900.BO:PHAM THI ANH HOA.MS 2021 008 UNG HO BE PHAM DIEU HUYEN
1/8/2021 200,000 MBVCB.930530156.Ung ho ms 2021.008 (be phan dieu huyen).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 200,000 IBVCB.930512773.ung ho Ms 2021.008 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0581000765536 PHAM THI XUAN NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 200,000 137343.080121.062711.MS2021008 ung ho be Pham Dieu Huyen FT21008900703077
1/8/2021 250,000 859349.080121.211646.Ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen FT21009645208097
1/8/2021 300,000 060664.080121.211415.IBFT NCHCCCL NGOC 0937296858
1/8/2021 300,000 284480.080121.161251.Ung ho MS 2020.335 (be Nguyen Dieu Linh)
1/8/2021 300,000 798591.080121.154713.ung ho ms 2021.004 em tran khanh vy
1/8/2021 300,000 IBVCB.931236664.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2021.007 cho anh Ngo Minh Tam.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 300,000 IBVCB.930804727.ung ho MS 2021.008.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 300,000 400435.080121.095359.ung ho ms 2021.007 anh ngo minh tam
1/8/2021 300,000 766495.080121.094503.UNG HO MS : 2021.008 ( BE PHAM DIEU HIEN)-080121-09:45:00 766495
1/8/2021 300,000 IBVCB.930622378.MS 2021 008 uh be Pham Dieu Huyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/8/2021 300,000 649763.080121.085455.chuyen cho ban Ly van Ha ms 2021.006
1/8/2021 300,000 137846.080121.072750.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2021008 be Huyen
1/8/2021 500,000 475429.080121.112000.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021 500,000 Sender:01310001.DD:080121.SHGD:10008481.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2021.008 BE PHAMDIEU HUYEN
1/8/2021 500,000 932453.080121.100243.Ung ho ms 2021.008 be phamdieuhuyen
1/8/2021 500,000 MBVCB.930641612.LE HONG THONG chuyen tien ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen).CT tu 0281000628692 LE HONG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 500,000 181883.080121.084544.MS2021.008 ung ho be Pham Dieu Huyen FT21008883700098
1/8/2021 500,000 Sender:01310001.DD:080121.SHGD:10000857.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS2021.007 ANH NGO MINH TAM
1/8/2021 500,000 627636.080121.064116.MS 2020.335 Be Nguyen Dieu Linh
1/8/2021 500,000 041805.080121.063009.ung ho ms 2021 008 be pham dieu huyen
1/8/2021 500,000 117803.080121.003615.GIUP MS2021.005 CHAU TRIEU THI NGUYEN FT21008262400743
1/8/2021 1,000,000 550447.070121.232804.Ung ho MS 2021 006 em Ly Van Ha
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931423510.Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931420464.Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931414127.Ung ho MS 2021.003 (Buo Nguyen Tuan Duong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931410979.Ung ho MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931407040.Ung hoMS 2020.332 ( em Huynh Tu Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931402000.Ung ho MS 2020.328 ( 2 be Minh Phi- Nhu Y).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931397926.Ung ho MS 2020.327( co Tran Thi Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931393970.Ung ho MS 2020.326 (be Nguyen Tuan Sang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931389500.Ung ho MS 2020.323 ( anh Tran Thanh Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 IBVCB.931275987.Ong BUI KIEN va Ba DO THI KY giup MS 2021.006 ( em Ly Van Ha, K cot song, o BV Viet Duc).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931106110.ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 MBVCB.931101240.ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 1,000,000 765114.080121.132733.ung ho MS 2021.005 ( em trieu thi nguyen)
1/8/2021 1,000,000 814399.080121.124255.Vietcombank;0011002643148;ho tro MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
1/8/2021 1,000,000 Sender:79307006.DD:080121.SHGD:10001631.BO:NGUYEN THI MY HUYEN.NGUYEN THI MY HUYEN, SDT: 0902980988 UNG HO MS 2021.008 (BE PHAM DIEU HUYEN)
1/8/2021 2,000,000 IBVCB.931263806.Ong BUI KIEN va Ba DOTHI KY giup MS 2021.005 ( be Trieu Thi Nguyen suy than, o BV Nhi Dong 2).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/8/2021 2,000,000 Sender:79204017.DD:080121.SHGD:17110134.BO:VO VAN DAT.UNG HO CAC BE: TRINH HOAI THU, MS: 2020.315: 500.000D); BUI NGUYEN LAN PHUONG ( MS: 2020.317: 500.000D); GIA DINH CHI LIEN ( MS: 2020.325; 500.000D); HOANG THI HUYEN TRANG, ( MS: 2021.002: 500.00
1/8/2021 2,000,000 IBVCB.930783492.ung ho MS 2021 005 em Trieu Thi Nguyen .CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 10,000 176872.090121.081336.ung ho MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang NAM MO QUAN THE AM BO TAT
1/9/2021 20,000 866700.090121.062120.Ung ho ms 2021.,009 ba Nguyen ngoc Dang
1/9/2021 50,000 479040.090121.180532.Uh 2020.313 be hieu FT21009052635726
1/9/2021 50,000 478409.090121.180448.Uh 2020.324 be anh FT21009105707139
1/9/2021 50,000 477547.090121.180343.Uhms2020.327 co ha FT21009020664550
1/9/2021 50,000 473940.090121.175922.Uh 2020.335 dieu linh FT21009212626022
1/9/2021 50,000 IBVCB.933194294.Giup ma so 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 50,000 103271.090121.161805.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021 50,000 184001.090121.121448.Ung ho MS2021.008 FT21009104502321
1/9/2021 100,000 642629.090121.220728.Ung ho ma so 2021 002 Em Hoang Thi Huyen Trang FT21011089281047
1/9/2021 100,000 641333.090121.220447.Ung ho ma so 2021 004 Em Tran Khanh Vy FT21011334004992
1/9/2021 100,000 640227.090121.220223.Ung ho ma so 2021 005 Trieu Thi Nguyen FT21011781091007
1/9/2021 100,000 639167.090121.220006.Ung ho ma so 2021 006 Em Ly Van Ha FT21011085853125
1/9/2021 100,000 638145.090121.215809.Ung ho ma so 2021 007 anh Ngo Minh Tam FT21011912936513
1/9/2021 100,000 636305.090121.215438.Ung ho ma so 2021 009 Ba Nguyen Ngoc Dang FT21011869800393
1/9/2021 100,000 595371.090121.204659.NCHCCCL le huong thut 0983257125 FT21011412005314
1/9/2021 100,000 MBVCB.933442821.NCHCCCL lethitham 0344464433.CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 100,000 298348.090121.171031.Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/9/2021 100,000 496700.090121.155739.Vietcombank 0011002643148 MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021 100,000 790136.090121.151402.uh MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
1/9/2021 100,000 789836.090121.151207.uh MS 2020.334 (anh Vu Ba Dang)
1/9/2021 100,000 686507.090121.120418.Ung ho MS2021 009 Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021 100,000 180365.090121.092438.T ung ho ba Nguyen Ngoc Dang MS 2021.009
1/9/2021 100,000 937101.090121.083429.VINH NAM UNG HO MS 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG-090121-08:34:46 937101
1/9/2021 100,000 071353.090121.074431.Ung ho MS 2021.009 (Ba Nguyen Ngoc Dang)
1/9/2021 100,000 MBVCB.932324316.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang)Vietnamnet 9/01/2021.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 150,000 MBVCB.932245107.NCHCCCL NGUYEN VU PHUONG THAO 0854055568 chuyen tien.CT tu 1018282205 NGUYEN VU PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 200,000 MBVCB.932256249.NCHCCCL TRAN THANH HOA 0392926666.CT tu 0021000338833 TRAN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 200,000 478805.080121.232301.ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
1/9/2021 200,000 MBVCB.933623945.Vo Thi Ngoi ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 200,000 MBVCB.933613294.HUYNH MY MY chuyen tien.CT tu 0111000357294 HUYNH MY MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 200,000 IBVCB.933551677.MS 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 200,000 553852.090121.194611.Ms 2021.007 . Anh NGO MINH TAM FT21011405467485
1/9/2021 200,000 MBVCB.933432686.Ung ho MS 2021.009 .CT tu 0011002307901 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 200,000 451239.090121.173324.Ung ho MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen. FT21009741775550
1/9/2021 200,000 294853.090121.165916.VU ANH TUAN Chuyen tien ms2021.002
1/9/2021 200,000 MBVCB.933151905.MS 2021009.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 200,000 MBVCB.932668558.Ung ho MS 2021.002 (e Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 200,000 456279.090121.110112.Giup ms 2021.007 Anh Ngo Minh Tam
1/9/2021 200,000 964881.090121.105039.UNG HO MS : 2021.009 ( BA NGUYEN NGOC DANG)-090121-10:50:17 964881
1/9/2021 200,000 279598.090121.065649.Chuyen tien ung ho cao van giang que soc trang
1/9/2021 200,000 IBVCB.932329871.Benh tat .CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 200,000 121170.090121.061354.Ung ho MS 2021.009 nguyen ngoc dang
1/9/2021 200,000 071277.090121.022404.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Chuyen khoan ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
1/9/2021 300,000 130848.090121.221921.Vietcombank 0011002643148 ung ho 2021005 Em Trieu Thi Nguyen
1/9/2021 300,000 500045.090121.183344.MS 2021.009 FT21009780406619
1/9/2021 300,000 304827.090121.075214.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS2021.009
1/9/2021 300,000 MBVCB.932339881.bi dot quy.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 300,000 MBVCB.932334837.Ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang).CT tu 0151000273959 DINH THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 500,000 MBVCB.933373360.NCHCCCL malem 0359266889.CT tu 0731000936178 NGUYEN HUU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 500,000 648875.090121.160426.MS 2021.005
1/9/2021 500,000 MBVCB.932467483.Uhg ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0071003796216 LE DANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 500,000 889955.090121.075624.Ung ho MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang- Ma GD:889955. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/9/2021 500,000 972149.090121.074921.Ung ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang FT21009797475102
1/9/2021 500,000 941849.090121.063954.ung ho MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/9/2021 500,000 102578.090121.063203.ung ho ms 2021 009 ba nguyen ngoc dang
1/9/2021 500,000 IBVCB.932331222.MS 2021 009 ba NGUYEN NGOC DANG tinh Soc Trang.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 500,000 IBVCB.932329688.MS 2021 008 be PHAM DIEU HUYEN tinh Ninh Binh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2021 500,000 044056.090121.052923.MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
1/9/2021 500,000 925088.090121.011734.UNG HO MS 2021.004 TRAN KHANH VY. CHUC BE MAU KHOI BENH-090121-01:17:31 925088
1/9/2021 500,000 924932.090121.010721.UNG HO MS 2021.005 TRIEU THI NGUYEN CHUC BE MAU KHOI BENH-090121-01:07:16 924932
1/9/2021 1,000,000 IBVCB.933197363.Ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang).CT tu 0071002435928 THAI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 1,000,000 689967.090121.151649.ung ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang.
1/9/2021 1,000,000 MBVCB.932323812.Ung ho MS 2021.009.CT tu 0121000359096 NGUYEN TRINH MINH TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 1,000,000 925204.090121.012451.UNG HO MS 2021.007 NGO MINH TAM. CHUC ANH MAU KHOI BENH-090121-01:24:49 925204
1/9/2021 1,000,000 924798.090121.005816.UNG HO MS 2021006 LY VAN HA CHUC EM MAU LANH BENH-090121-00:58:34 924798
1/9/2021 2,000,000 MBVCB.933549192.MS2021.009 ung ho Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2021 2,000,000 932472.090121.075438.UNG HO MS.2021.009 (BA NGUYEN NGOC DANG)-090121-07:54:36 932472
1/10/2021 2,000 IBVCB.933737442.ast.CT tu 1016931923 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 10,000 IBVCB.933975401.asdf.CT tu 1018188134 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 30,000 603489.100121.043340.Ung ho ms2021.008 be Pham Dieu Huyen
1/10/2021 50,000 IBVCB.934738697.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben gia dinh ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 50,000 451581.100121.153515.UNG HO MS 2020335 nguyen dieu linh
1/10/2021 50,000 538576.100121.123818.Ung ho ms 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/10/2021 100,000 283160.100121.221410.MS 2021.005 FT21011089309015
1/10/2021 100,000 870570.100121.155530.Ung ho MS 2020 315 be Trinh Hoai Thu
1/10/2021 100,000 379393.100121.155139.MS2021.008(be Pham dieu hien)
1/10/2021 100,000 862472.100121.155134.Ung ho MS 2021 003 EM BUI NGUYEN TUAN DUONG
1/10/2021 100,000 854595.100121.154713.Ung ho MS 2020 005 em Trieu Thi Nguyen
1/10/2021 100,000 137092.100121.145721.MS2021.005EM TRIEU THI NGUYEN-100121-14:57:11 137092
1/10/2021 100,000 132267.100121.141654.UNG HO MS 2021.004 ( EM TRAN KHANH VY )-100121-14:16:34 132267
1/10/2021 100,000 536626.100121.123123.MS 2021 008 Be Pham Dieu Huyen
1/10/2021 100,000 686681.100121.010522.Ung ho MS 2021.003 Nguyen Bui Tuan Duong FT21011632327054
1/10/2021 150,000 MBVCB.934149940.benh.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/10/2021 200,000 955548.090121.232856.Ung ho MS 2021 008
1/10/2021 200,000 672392.100121.200846.Chuyen tien ung ho MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/10/2021 200,000 IBVCB.934406983.MS 2021 009 ba Nguyen Ngoc Dang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/10/2021 200,000 922424.100121.162943.Ung ho MS 2020.312 (me con chi Hien)
1/10/2021 300,000 MBVCB.934809782.TRAM VAN HOANG chuyen tien MS 2021.007 (Anh Ngo Minh Tam).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 300,000 048052.100121.183031.ung ho ba nguyen ngoc dang 2021009
1/10/2021 300,000 348856.100121.130808.giup do MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen
1/10/2021 300,000 341463.100121.125631.giup do MS 2021.009 ba Nguyen Ngoc Dang
1/10/2021 400,000 834738.100121.112153.Ung ho MS2020.327 FT21011684002107
1/10/2021 400,000 506823.100121.104205.ung ho MS 2020.327( co Tran thi Ha)
1/10/2021 500,000 175868.100121.195215.NCHCCCL TRAN THI HUYNH NHU 0902821257-100121-19:51:58 175868
1/10/2021 500,000 303683.100121.152546.Ung ho MS2020.333 be Mo Num Chau Ngoc Khai
1/10/2021 500,000 303681.100121.152328.Ung ho MS2021.004 em Tran Khanh Vy
1/10/2021 500,000 MBVCB.934262360.Ung ho MS 2021.008 ( be PHAM DIEU HIEN).CT tu 0251002756280 LINH TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 500,000 892116.100121.135943.Ung ho MS 2021 008 be Pham Dieu Huyen- Ma GD:892116. So TK dich:....3148. Ma NH dich:970436
1/10/2021 500,000 MBVCB.933759999.NCHCCCL MGIANG 0937933363.CT tu 0531000293006 TRAN PHAM MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 700,000 623210.100121.105226.Ung ho MS 2020.286 Lieu Cam Linh
1/10/2021 1,000,000 970100.100121.202418.2021 003 bui nguyen tuan duong
1/10/2021 1,000,000 970066.100121.202138.2021 008 pham dieu huyen
1/10/2021 1,000,000 MBVCB.934387134.HOANG THIEN NGA giup do MS 2021.009( ba Dang).CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/10/2021 1,000,000 116417.100121.115617.PHI ANH UNG HO MS 2021.005 EM TRIEU THI NGUYEN-100121-11:56:11 116417

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-01-2021 05:56:40 200,000 CT DEN:055611802552 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN THI ANH DAO chuyen khoan ung ho MS 2021001
01-01-2021 06:32:57 100,000 CT DEN:100123566456 Ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)
01-01-2021 07:45:40 100,000 ung ho MS 2021.001 ( Pham Thanh Trung )
01-01-2021 08:10:59 500,000 Nguyen Hai Loc ung ho MS2021.001 (e Pham Thanh Trung)
01-01-2021 10:22:38 500,000 CT DEN:100110152338 Ung ho ms 2020.330
01-01-2021 10:23:49 500,000 CT DEN:100110152521 Ung ho ms 2020.331
01-01-2021 10:25:01 500,000 CT DEN:100110152686 Ung ho ms 2020.335
01-01-2021 10:26:10 500,000 CT DEN:100110152853 Ung ho ms 2021.001
01-01-2021 13:40:56 200,000 ung ho MS 2020.335(be Nguyen Dieu Linh)
01-01-2021 15:14:22 200,000 CT DEN:100100027502 MBVCB.920901602.036325.ung ho MS 2020.335 be nguyen dieu linh.CT tu 0451000312975 LUONG DUC LONG toi
01-01-2021 17:11:40 100,000 LPT ung ho MS 2021001 em Pham Thanh Trung
01-01-2021 19:16:38 500,000 ung ho MS 2020 332 em Huynh Tu Linh
01-01-2021 20:40:36 300,000 ung ho be Nguyen Dieu Linh ms2020.335
01-01-2021 21:33:52 200,000 ung ho MS 2020.332 (Huynh Tu Linh)
01-01-2021 22:50:38 200,000 CT DEN:100100047133 MBVCB.921343904.071950.ung ho Ma So 2020.332 em Huynh Tu Linh .CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi
02-01-2021 01:14:24 50,000 CT DEN:100116543417 Quoc Nhu ung ho MS 2020 329 be Nguyen Van Phuc FT21004389100658; thoi gian GD:01/01/2021 23:30:20
02-01-2021 01:14:38 50,000 CT DEN:100116543868 Quoc Nhu ung ho MS 2020 327 co Tran Thi Ha FT21004560255193; thoi gian GD:01/01/2021 23:32:51
02-01-2021 01:14:51 50,000 CT DEN:100116544283 Quoc Nhu ung ho MS 2020 320 be Trieu Hoai Thu FT21004664709267; thoi gian GD:01/01/2021 23:35:14
02-01-2021 05:55:06 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2021.002; em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 06:50:28 200,000 ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 06:51:11 300,000 CT DEN:100223201251 MS2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 06:52:16 500,000 Ung ho qua Bao VietNamNet ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 07:03:53 300,000 ung ho 2021. 002 em hoang thi huyen trang
02-01-2021 07:42:03 200,000 CT DEN:074136841150 Vietinbank 114000161718 DUNG ung ho e tranthihuyentrang MS 2021002
02-01-2021 08:27:28 500,000 Ha Hanh Hoa chuyen tien ung ho MS 2021.001( Pham Thanh Trung)
02-01-2021 08:45:14 200,000 CT DEN:100201053969 MS 2021 002 Hoang Thi Huyen Trang    Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-01-2021 08:57:09 100,000 LPT ung ho MS 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 09:05:07 300,000 CT DEN:100202262011 ung ho MS2021.002 em hoang thi huyen trang
02-01-2021 09:50:21 200,000 CT DEN:100202950804 STA ungho ms2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 09:50:29 500,000 ung ho ma so 2020.333( be Num Chau Ngoc khai)
02-01-2021 09:53:09 100,000 CT DEN:100209589910 ung Ho MS 2021-002 Huyen Trang
02-01-2021 09:53:24 200,000 Hoang Thi Ha Nguyen chuyen tien ung ho MS 2021.002  (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 10:07:11 300,000 CT DEN:100644653665 Vietinbank 114000161718 LE NGOC DIEP chuyen khoan giup em Huyen Trang 2021 002
02-01-2021 11:30:07 1,000,000 CT DEN:100211035507 UNG HO MS 2021.002 EM HOANG THI HUYEN TRANG
02-01-2021 11:44:12 500,000 ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 11:45:06 500,000 Ung ho MS.2021.002
02-01-2021 11:45:07 500,000 ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
02-01-2021 13:04:03 500,000 Gam ung ho em Hoang T Huyen Trang
02-01-2021 13:13:52 1,000,000 CT DEN:100206761214 MS2020 322 FT21004460798688
02-01-2021 15:02:11 100,000 CT DEN:100200000057 MBVCB.921907064.045121.PHUNG VAN TAN chuyen tien MS 2020.332
02-01-2021 15:11:03 500,000 ung ho MS 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang
02-01-2021 15:34:29 500,000 CT DEN:100215186403 Ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)
02-01-2021 15:56:15 200,000 MS 2021.002(em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 19:19:00 50,000 ung ho MS 2021.002 (em hoang thi huyen trang)
02-01-2021 20:20:07 200,000 CT DEN:100220645305 MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
02-01-2021 21:45:23 500,000 ung ho MS 2021.001 (em Pham Thanh Trung)
02-01-2021 21:53:38 500,000 ung ho MS 2021.002 ( em Hoang Thi Huyen Trang)
03-01-2021 01:02:19 50,000 Le Duc Anh chuyen tien; thoi gian GD:02/01/2021 23:28:38
03-01-2021 06:08:53 200,000 Ung ho ma so 2021003Bui Nguyen Tuan Duong
03-01-2021 06:48:08 200,000 CT DEN:100323810801 MS 2021.002 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
03-01-2021 07:16:08 1,000,000 ung ho ma so 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong thuong be lam
03-01-2021 07:51:23 300,000 CT DEN:100307071368 2021 002 em Hoang Thi Huyen Trang
03-01-2021 08:13:34 500,000 GIUP CHAU BUI NGUYEN TUAN DUONG MS 2021  003
03-01-2021 08:42:08 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.003
03-01-2021 10:56:10 100,000 LPT ung ho MS 2021003 Bui Nguyen Tuan Duong
03-01-2021 10:57:32 150,000 CT DEN:100303314044 STA ungho ms2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
03-01-2021 11:18:25 100,000 Tran Thi Phuong Anh ung ho MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong
03-01-2021 11:20:52 200,000 CT DEN:100304951732 ung ho MS 2021.003 bui nguyen tuan duong
03-01-2021 14:58:31 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
03-01-2021 21:15:34 500,000 CT DEN:100321722649 MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
03-01-2021 21:20:23 200,000 Le Duc Thuan chuyen tien ung ho MS 2021.002 (em Hoang Thi Huyen Trang)
03-01-2021 21:21:53 100,000 Le Duc Thuan chuyen tien ung ho MS 2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong)
04-01-2021 02:50:01 20,000 Ung ho MS2021.003 (Bui Nguyen Tuan Duong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-01-2021 05:47:37 50,000 Ung ho MS 2021.004 ( em Tran khanh vy)
04-01-2021 06:16:10 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.004
04-01-2021 07:15:53 1,000,000 Vu Thi Thanh Hien ung ho em tran khanh vy ms  2021004
04-01-2021 07:30:59 300,000 CT DEN:100400023153 MBVCB.923503512.027392.CAO THI XUYEN ung ho e tran khanh vy chua benh MS 2021.004.CT tu 095100419586
04-01-2021 07:50:31 100,000 Ung ho MS 2021.004 em Tran Khanh Vy
04-01-2021 08:02:26 100,000 LPT ung ho MS 2021004 em Tran Khanh Vy
04-01-2021 08:07:40 1,000,000 So GD goc: 10003316 IBUNG HO MS 2021.002 EM HOANG THI HUYEN TRANG
04-01-2021 08:08:31 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
04-01-2021 08:53:09 300,000 CT DEN:100408179491 Ung ho MS 2021 004 e Khanh Vy
04-01-2021 08:54:03 250,000 ung hoMS 2021.004(em Tran Khanh Vy)
04-01-2021 08:56:22 500,000 ung ho ms 2021.004 tran Khanh vy
04-01-2021 09:16:45 1,000,000 CT DEN:100402726895 ung ho ms 2021.004 em tran khanh vy FT21004230630263
04-01-2021 09:35:12 50,000 Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ung ho Ma so 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang
04-01-2021 10:26:30 100,000 Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh)
04-01-2021 10:44:30 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2021.004; em Tran Khanh Vy
04-01-2021 11:19:16 200,000 MS 2020335 be Nguyen Dieu Linh
04-01-2021 12:43:59 200,000 CT DEN:100412056732 UNG HO BE MO NUM NGOC KHAI-040121-12:43:57 056732
04-01-2021 13:19:05 50,000 MS. 2021.004 ( em tran khanh vy )
04-01-2021 13:43:29 250,000 So GD goc: 10005658 Ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy
04-01-2021 13:55:35 400,000 CT DEN:100406999199 Ung ho MS 2020 334 (anh Vu Ba Dang)
04-01-2021 14:21:11 100,000 Nguyen Canh Hung ung ho MS 2021.002 Hoang Thi Huyen Trang
04-01-2021 14:24:26 500,000 CT DEN:100414077111 UNG HO MS 2020.334( ANH VU BA DANG)-040121-14:24:40 077111
04-01-2021 14:33:18 500,000 A. GIANG UNG HO EM TRAN KHANH VY. MS 2021.004
04-01-2021 14:38:29 200,000 ung ho MS 2021.003 (BUI NGUYEN TUAN DUONG)
04-01-2021 15:35:33 100,000 ung ho ms 2021.004(em tran khanh vy)
04-01-2021 15:37:50 100,000 ung ho ms 2020.328(2 be minh phi +nhu y)
04-01-2021 15:51:45 1,000,000 ung ho ma so 2021004 em Tran Khanh Vy thuong em lam
04-01-2021 15:57:05 200,000 CT DEN:100408126987 Ung ho MS.2021.004 em TRAN KHANH VY FT21004603112742
04-01-2021 16:00:08 1,000,000 ung ho ma so 2021002 em Hoang Thi Huyen Trang thuong gia dinh va em nhieu lam
04-01-2021 16:02:20 300,000 ung ho ms 2021.004
04-01-2021 16:30:00 500,000 ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
04-01-2021 16:40:11 20,000 UNG HO 4SMS 2021.001,2021.002.,2021.003,2021.004
04-01-2021 18:52:09 200,000 Giup do MS 2021004 em Tran Khanh Vy
04-01-2021 22:01:49 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.004(em Tran Khanh Vy)
04-01-2021 22:38:08 100,000 CT DEN:100415370716 Ung ho em Huynh Tu Linh MS 2020.332 mong phep mau se den voi em va gia dinh.
05-01-2021 06:06:49 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.005
05-01-2021 07:16:39 200,000 ung ho Ms 2020.005 em Trieu thi nguyen
05-01-2021 07:29:00 100,000 CT DEN:100500522173 MS 2020.005 e Trieu Thi Nguyen FT21005006942291
05-01-2021 07:37:59 300,000 Ung ho MS 2021.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 08:07:10 100,000 UNG HO MS 2020.005 (em TRIEU THI QUYEN)
05-01-2021 08:37:51 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
05-01-2021 08:53:34 50,000 CT DEN:100508900258 ung ho .MS 2020.332( em huynh tu linh)
05-01-2021 08:59:40 100,000 2020.005
05-01-2021 09:39:37 500,000 CT DEN:100502012756 BUI THUY ANH CHUYEN KHOAN-UNG HO MS 2020.005 EM TRIEU THI NGUYEN
05-01-2021 10:06:46 50,000 MS. 2020.005 ( em trieu thi nguyen )
05-01-2021 10:11:36 500,000 ung ho ms 2020.005 ( em trieu thi nguyen)
05-01-2021 10:20:36 500,000 CT DEN:100503651755 Gui MS 2021.004 em Tran Khanh Vy FT21005876200741
05-01-2021 10:23:38 500,000 CT DEN:100527959278 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 005
05-01-2021 10:29:39 100,000 CT DEN:100510190643 Son ngoc ung ho ms2020.335
05-01-2021 10:30:36 10,000 CT DEN:100510459900 ung ho MS 2020 005   em Trieu Thi Nguyen cau mong van su binh an
05-01-2021 10:30:47 100,000 CT DEN:100510190960 Son ngoc ung ho ms2020.325
05-01-2021 10:39:42 200,000 CT DEN:100503632136 MS 2021.004 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
05-01-2021 10:52:10 500,000 ms2020.005 trieu thi nguyen
05-01-2021 11:14:27 500,000 CT DEN:100504713985 Gui MS 2021.003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21005090843645
05-01-2021 11:55:08 300,000 Ung ho MS 2020.005 ( em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 11:57:40 300,000 Ung ho MS 2021.004 (em Tran Khanh Vy)
05-01-2021 12:41:41 300,000 LE TRAN CHI Chuyen tien ung ho MS 2020.005 Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 13:08:32 300,000 ung ho MS 2020.005; chau Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 13:13:29 500,000 CT DEN:100506781622 ung ho MS 2020.005 em trieu thi nguyen
05-01-2021 13:27:49 300,000 CT DEN:100506793048 Chuyen tien ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen.
05-01-2021 13:49:44 100,000 CT DEN:100513899250 Ung ho MS 2020 332  em Huynh Tu Linh
05-01-2021 13:50:16 1,000,000 Le Anh Hung ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 14:02:35 500,000 Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 14:18:16 100,000 nchcccl ngo thanh thuy 0945176915
05-01-2021 14:57:33 1,000,000 CT DEN:100507863102 Giup em TRIEU THI NGUYEN MS 2020 005 VIETNAMNET
05-01-2021 15:41:02 500,000 Phan Huong Mai chuyen tien ung ho MS 2020.005( em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 15:51:37 1,000,000 Be Ben ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 16:02:50 1,000,000 CT DEN:100509017720 Vu Ai Le mua set den FT21005805400039
05-01-2021 16:13:07 100,000 Ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 16:22:03 100,000 2020005 nguyen thi lieu
05-01-2021 16:33:12 100,000 CT DEN:100500091751 MBVCB.926501042.003730.Ung ho MS 2020.332 (em Huynh Tu Linh).CT tu 0181003508836 LE THI HUONG GIANG
05-01-2021 16:34:46 200,000 ung ho MS 2020.005 (em TRIEU THI NGUYEN)
05-01-2021 17:27:48 500,000 MS 2020.332 (em HUYNH TU LINH)
05-01-2021 17:34:47 500,000 CT DEN:100500029771 IBVCB.926622282.047254.ung ho MS 2020.005 ( EM Trieu Thi Nguyen ).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi 1
05-01-2021 17:40:47 500,000 CT DEN:100500033270 IBVCB.926634565.051329.ung ho MS 2020.328 ( 2 be Minh Phi - Nhu Y ).CT tu 0381000385287 PHAM HUY toi
05-01-2021 17:58:42 50,000 LPT ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 17:59:17 50,000 LPT ung ho MS 2020005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 18:49:25 500,000 ung ho MS 2020.005 ( Trieu Thi Nguyen )
05-01-2021 19:11:23 500,000 CT DEN:100512186953 ms 2020.005 Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 19:46:28 100,000 ZP5V2RGUI031 210105000177295 Nguyen thi thuy ung ho cuong trinh nhu chua he co cuoc chia ky
05-01-2021 20:15:19 1,000,000 CT DEN:201434386347 Vietinbank 114000161718 ung ho ma so 2020275  Nguyen vo Duy Hieu
05-01-2021 20:31:04 100,000 CT DEN:100513544289 ung ho MS 2020.005 em Trieu Thi Nguyen
05-01-2021 21:17:32 150,000 ung hoMS2020.005(em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 22:15:12 200,000 Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho MS 2021.004 ( em Tran Khanh Vy)
05-01-2021 22:25:11 300,000 ung hoMS2020.005(em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 22:38:14 500,000 Huynh Thi Le Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.005 (em Trieu Thi Nguyen)
05-01-2021 22:51:03 100,000 CT DEN:100515391820 Nguoi voi nguoi song de yeu nhau. Cam on co Thu Uyen va doi ngu tim kiem a. Nguyen Van Sy 0965345338 Ung ho NCHCCCL FT21006712138008
06-01-2021 06:01:32 1,000,000 MS 2020.332 (HUYNH TU LINH)
06-01-2021 06:20:48 200,000 ung ho Ms 2021.006 em Ly Van Ha
06-01-2021 06:25:20 100,000 Thong ung ho MS 2021.006 (em Ly Van Ha)
06-01-2021 07:02:11 1,000,000 ung ho ma so 2021006 em Ly Van Ha rang len em nhe
06-01-2021 07:15:19 150,000 CT DEN:100600668920 STA ungho ms2021.004 (em Tran Khanh Vy)
06-01-2021 07:16:27 150,000 CT DEN:100600669199 STA ungho ms2021.006 (em Ly Van Ha)
06-01-2021 08:14:26 500,000 ung ho MS 2020.005 ( em Trieu Thi Nguyen)
06-01-2021 08:48:17 1,000,000 Nguyen Van Tan ung ho MS2021.006(em Ly van Ha)
06-01-2021 09:13:31 500,000 CT DEN:100609409803 UNG HO EM LY VAN HA - MS 2021.006-060121-09:13:31 409803
06-01-2021 09:15:16 500,000 CT DEN:100609410141 UNG HO EM TRIEU THI NGUYEN - MS 2021.005-060121-09:15:14 410141
06-01-2021 09:32:09 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.006
06-01-2021 09:53:19 50,000 ms. 2021.006 ( em ly van ha )
06-01-2021 10:14:07 200,000 ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Ha)
06-01-2021 11:15:28 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
06-01-2021 13:00:45 10,306 CT DEN:100606364455 ms 2021.006
06-01-2021 15:26:41 100,000 CT DEN:100600095662 MBVCB.928031806.072528.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.325 gia dinh chi Lien.CT tu
06-01-2021 16:44:56 300,000 CT DEN:100609909497 Ung ho em Trieu Thi Nguyen MS 2021.005
06-01-2021 17:15:06 200,000 LPT ung ho MS 2021006 em Ly Van Ha
06-01-2021 23:27:00 300,000 ung ho ms 2021.006 (em Ly Van Ha)
07-01-2021 07:00:04 50,000 CT DEN:100700318642 Quoc Nhu ung ho MS 2021 007 anh Ngo Minh Tam FT21007617377099
07-01-2021 08:11:43 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
07-01-2021 09:37:49 1,000,000 DUONG THI KIEU CHUYEN TIEN
07-01-2021 10:54:13 50,000 MS. 2021.007 ( anh ngo minh tam )
07-01-2021 16:27:10 500,000 CT DEN:100716167226 Ung ho MS 2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
07-01-2021 16:34:09 500,000 CT DEN:100716169127 Ung ho MS 2021.003 (chau Bui Nguyen Tuan Duong)
07-01-2021 16:34:59 15,000 UNG HO 3MS: 2021.005; 2021.006; 2021.007
07-01-2021 16:36:08 10,000 UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
07-01-2021 19:26:54 100,000 LPT ung ho MS 2021007 anh Ngo Minh Tam
07-01-2021 20:58:59 300,000 CT DEN:070097456098 ung ho a Ngo Minh Tam ms 2021 007
08-01-2021 04:45:15 200,000 CT DEN:100821230834 MS 2021.007 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
08-01-2021 06:28:11 50,000 LPT ung ho MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
08-01-2021 06:30:20 100,000 CT DEN:100806041853 Ung ho MS 2021 008  be Pham Dieu Huyen
08-01-2021 06:30:39 150,000 CT DEN:100823589830 STA ungho ms2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
08-01-2021 06:48:56 200,000 CT DEN:100823595999 STA ungho ms2021.007 (anh Ngo Minh Tam)
08-01-2021 09:14:59 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
08-01-2021 09:47:40 50,000 CT DEN:100802234578 MS 2021 003 Bui Nguyen Tuan Duong FT21008264250017
08-01-2021 09:50:20 50,000 CT DEN:100802237249 MS 2021.002 em Hoang Thi Huyen Trang FT21008141602883
08-01-2021 10:18:05 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
08-01-2021 10:52:11 2,000,000 MS 2021.008 BE PHAM DIEU HUYEN
08-01-2021 12:43:44 50,000 MS. 2021.008 ( be pham dieu hien )
08-01-2021 14:32:59 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2021.008
08-01-2021 16:01:07 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2021.008
08-01-2021 16:11:08 200,000 ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
08-01-2021 20:36:45 2,000,000 CT DEN:100813830859 Ung ho ms 2021.005 em Trieu Thi Nguyen FT21009023030508
09-01-2021 04:25:50 300,000 CT DEN:100821950356 Gui MS 2021.008 be Pham Dieu Huyen FT21009720025267
09-01-2021 07:09:28 1,000,000 chia se cung gd anh Cao Van Giang
09-01-2021 07:29:22 1,000,000 Ung ho MS 2021.009 (ba Nguyen Ngoc Dang)
09-01-2021 08:18:48 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
09-01-2021 09:35:43 50,000 MS. 2021.009 ( ba nguyen ngoc dang )
09-01-2021 09:55:01 150,000 CT DEN:100902054211 Pham Thi To 0968283366 Chuc chuong trinh mai phat trien FT21009153014933
09-01-2021 10:02:03 50,000 CT DEN:100145817179 Vietinbank 114000161718 NGUYEN HOANG HAI chuyen khoan ung ho ms 2021 009
09-01-2021 20:32:42 50,000 CT DEN:090097906680 ung ho MS 2021008 be Pham Dieu Huyen
09-01-2021 21:40:26 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.003(Bui Nguyen Tuan Duong)
09-01-2021 21:41:48 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.331 (be Giang Duc Hai)
09-01-2021 21:43:44 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2021.008 (be Pham Dieu Huyen)
09-01-2021 22:16:12 150,000 ungho ms2021.009 ba nguyen ngoc dang
09-01-2021 22:17:36 200,000 ungho ms2021.008 be pham dieu huyen
09-01-2021 23:20:02 50,000 LPT ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
09-01-2021 23:21:11 50,000 LPT ung ho MS 2021009 ba Nguyen Ngoc Dang
10-01-2021 08:57:46 50,000 ung ho NCHCCCL NGUYEN BICH HONG 0961228897
10-01-2021 12:36:22 300,000 giup be Pham Dieu Hien
10-01-2021 18:52:57 50,000 ung ho MS 2021.008 BE PHAM DIEU HUYEN
10-01-2021 18:54:33 50,000 ung ho MS 2021.009 BA NGUYEN NGOC DANG
10-01-2021 18:54:48 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
10-01-2021 21:50:09 200,000 CT DEN:100098083570 ung ho ms 2021 005 em trieu thi nguyen
10-01-2021 22:28:39 300,000 MS 2021.003

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
4/1/2021 Nguyễn Quang Bích      1,000,000 2021.003
6/1/2021 Liên, Thanh , Quyên      3,000,000 2020.332
6/1/2021 Anh Hưng + Trực      2,500,000 2020.330,329,333,326,2021.006
7/1/2021 Đỗ Thanh Huy Phong , Đỗ Thanh Mỹ      3,000,000 2021.005-007;2020.335,331,325,323,278,253,288,304,283,239,258,286,237,231,228,224,319,247,273,311,221,306,218,215,211,208
8/1/2021 Nguyễn Bạch Trang    12,000,000 2021.004,005,006

Ban Bạn đọc

Mắc căn bệnh lạ, bé gái bị liệt cả hai chân, tương lai mịt mù

Mắc căn bệnh lạ, bé gái bị liệt cả hai chân, tương lai mịt mù

Suốt 8 năm ròng sống trong cảnh đau đớn vì căn bệnh viêm đa khớp dạng thiếu niên, đến năm 12 tuổi, Phương đột nhiên bị teo hết chân tay, phải nằm liệt trên giường bệnh.

tin nổi bật

Phát hiện ung thư dạ dày sớm, cụ ông lượm ve chai còn nhiều hy vọng sống

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, ông Mười còn phải trải qua 8 đợt hóa trị để hoàn thành phác đồ điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

CMC tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ dị tật khe hở môi, hàm ếch

Mới đây, trong chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, Tập đoàn CMC tặng chi phí phẫu thuật 290 triệu đồng cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hàm ếch.

Mẹ nghèo bất lực nhìn con trai 18 tháng tuổi thoi thóp vì bạo bệnh

Chị Đào mang thai đôi rồi sinh non, một đứa mất còn Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg. Đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Người phụ nữ nghèo bất lực nhìn con trai thoi thóp thở.

Trao hơn 65 triệu đồng đến bé Nguyễn Phúc Khang mắc bệnh ung thư võng mạc

“Số tiền lớn quá, vợ chồng tôi chữa bao giờ nghĩ đến. Cảm ơn Báo VietNamNet, cảm ơn các nhà hảo tâm. Có tiền rồi con tôi có thêm cơ hội sống".

Trao hơn 25 triệu đồng đến gia đình chị Lê Thị Tuyết ở Nghệ An

Chồng bị tâm thần lại mắc thêm một loạt bệnh hiểm nghèo, chị Tuyết chưa khi nào vơi bớt nỗi vất vả, một mình gồng gánh chăm lo cho cả gia đình.

Bị bỏng điện cao thế, "trụ cột" của gia đình phải cắt cụt cả 2 cánh tay

Trong lúc đi làm thợ sơn mưu sinh nuôi gia đình, anh Quân không may bị bỏng điện cao thế dẫn đến hoại tử cả 2 tay, kèm theo đó là một loạt những vết bỏng khác trên cơ thể.

Vợ ung thư, chồng bị cây đè gãy chân, gia đình lâm vào cảnh điêu đứng

Để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh ung thư, anh Quang ra sức làm lụng. Bất ngờ, anh bị cây đổ đè vào người làm gãy chân khiến tình cảnh gia đình càng thêm khó khăn gấp bội.

Bạn đọc ủng hộ em Lê Gia Trường bị bỏng điện gần 80 triệu đồng

Vừa qua, PV VietNamNet đã tới Viện bỏng Quốc gia thăm và trao số tiền 57.826.168 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Lê Gia Trường bị bỏng điện

Tấm phao cứu sinh cuối cùng của người tài xế nghèo bị xe đè gãy chân

Vết thương ở cẳng chân trái liên tục bị nhiễm trùng khiến anh Hải, tài xế xe ba gác phải nằm viện điều trị dài ngày. Chỗ xương bị gãy còn đang đợi để ghép mà gia đình đã kiệt quệ.

Trao hơn 29 triệu đồng đến bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Võ bị u nguyên bào thần kinh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình có thêm động lực chữa bệnh cho bé.

Mang trên mình 4 khối u, goá phụ nghèo khẩn thiết xin giúp đỡ

Chồng qua đời chưa được bao lâu, bà Vui phát hiện mắc chứng u đa tủy xương. Dù đã cầm cố hết tài sản, gia đình bà vẫn không đủ tiền chữa bệnh.

Trao hơn 30 triệu đồng đến em Lê Duy Tuấn mắc bệnh ung thư xương

Vừa qua, PV báo VietNamNet đã tới bệnh viện trao số tiền 30.731.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua báo tới tận tay em Lê Duy Tuấn mắc bệnh ung thư xương.

Nghịch cảnh góa phụ nghèo có con lớn tâm thần, con nhỏ đuối nước tử vong

Chồng mất, người con đầu bị tâm thần, đứa thứ hai đuối nước tử vong cách đây ít hôm, người phụ nữ bất hạnh khóc cạn nước mắt cho hoàn cảnh bi đát của gia đình mình.

Cụ ông liệt giường cười hạnh phúc khi được bạn đọc ủng hộ gần 100 triệu đồng

Vừa qua, phóng viên VietNamNet đã có mặt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp để trao gần 100 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho ông Lê Thanh Minh. Cụ ông vẫn nằm liệt giường, gầy hom hem, cười hạnh phúc.

Xót xa bé gái 6 tuổi bị ung thư đau đớn, chắp tay cầu xin sự sống

Hơn 1 năm điều trị bệnh ung thư, Cẩm My đã truyền tới 15 đợt thuốc hóa trị. Gương mặt trẻ thơ của con đã tắt nụ cười, thay vào đó là những cái nhăn nhó vì đau đớn, khổ sở.