Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 9/2020

Trong 10 ngày đầu tháng 9/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 811.929.909 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
9/1/2020 1,000 IBVCB.754418640.aaa.CT tu 0721000667331 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000 IBVCB.754283095.asd.CT tu 0431000274045 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000 IBVCB.753532579.asd.CT tu 0371000506623 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 20,000 MBVCB.754441136.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.216(em bui quynh han).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 50,000 IBVCB.754423986.Ung ho be Nguyen Ngoc Khang ms 2020.215.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 50,000 IBVCB.754402913.Giup ma so 2020 216 be Bui Quynh Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 50,000 777851.010920.171036.Ung ho MS2020.214 BE NINH GIA BAO FT20245089705363
9/1/2020 50,000 598355.010920.142247.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/2020 50,000 583728.010920.131948.Ung ho be Bui Quynh Han FT20245088950085
9/1/2020 50,000 688325.010920.090659.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).
9/1/2020 50,000 IBVCB.753452836.Ung ho MS 2020 212 Chi Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 50,000 IBVCB.753449990.Ung ho MS 2020 213 Em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 50,000 IBVCB.753448955.Ung ho MS 2020 214 Be Ninh Gia Bao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 50,000 IBVCB.753445600.Ung ho MS 2020 215 Be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 50,000 IBVCB.753443101.Ung ho MS 2020 216 Be Bui Quynh Han.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 70,000 592720.010920.082948.Ung ho ms 2020.216 ung ho be Quynh Han
9/1/2020 91,200 174384.010920.074645.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.215
9/1/2020 100,000 044703.010920.223219.MS 2020.216
9/1/2020 100,000 778519.010920.204253.The Moon ung ho MS2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/2020 100,000 950175.010920.193720.Vietcombank 0011002643148 Co THAO THCS My Loi ung ho be Bui Quynh Han benh ung thu xa My Duc huyen
9/1/2020 100,000 893317.010920.192523.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 100,000 846624.010920.184251.UNG HO Ms. 2020.216 be Bui Quynh Ha FT20245202169094
9/1/2020 100,000 417134.010920.184155.Chuyen tien ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
9/1/2020 100,000 788884.010920.172336.Hai chau Nhat Mai Anh Quan ung ho be Thien Phu ma so MS2020.211 FT20245020298509
9/1/2020 100,000 784094.010920.171740.Ung ho ms 2020.212 FT20245829352455
9/1/2020 100,000 777468.010920.171013.Ms 2020.215 be nguyen ngoc khang FT20245829321666
9/1/2020 100,000 MBVCB.754201093.ung ho MS 2020211( be NGUYEN THIEN PHU).CT tu 0011002887533 TO LE HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 746783.010920.163603.MS 2020. 216 chau hieu thao nghe anung ho be bui quynh han FT20245542323400
9/1/2020 100,000 869525.010920.161352.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
9/1/2020 100,000 Sender:79202002.DD:010920.SHGD:10007293.BO:NGUYEN THI HANH.995220090157892 UNG HO MA SO2020.215 BE NGUYEN NGOC KHNG
9/1/2020 100,000 Sender:01202021.DD:010920.SHGD:10007091.BO:NGUYEN THI HANH.995220090157827 UNG HO MA SO2020.216 BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020 100,000 NGUYEN VAN VIEN UNG HO MS 2020.210 BE NGUYEN PHUC THINH
9/1/2020 100,000 MBVCB.754062849.MS 2020.215.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 MBVCB.754059820.MS 2020.216.CT tu 0581000741707 PHAM HOANG VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 758554.010920.151155.Ung ho MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 100,000 656218.010920.145647.Ung ho be Bui Quynh Han MS 2020.216 FT20245853908137
9/1/2020 100,000 646325.010920.022306.Ung ho MS 2020216 Be Bui Quynh Han
9/1/2020 100,000 605406.010920.135344.Ung ho MS2020.214 NinhGiaBao FT20245011323658
9/1/2020 100,000 MBVCB.753908281.Ung ho MS 2020.214.CT tu 0011004061223 PHAM THI THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 617658.010920.134834.gui ba anh em bi mo coi cha ten phan van hau va me truong thi dung bi mat do tai nan
9/1/2020 100,000 MBVCB.753847597.NGUYEN THI THU HONG chuyen tien ung ho be quynh Han MS 2020. 216.CT tu 0051000496600 NGUYEN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 597447.010920.125030.ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020 100,000 477576.010920.114828.MS 2020 216 be Bui Quynh Han
9/1/2020 100,000 MBVCB.753691093.Ung ho MS 2020.216 (U/H Be Bui Quynh Han) .CT tu 0181003464368 DO THI NGOC NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 724193.010920.102336.Ung Ho ma 2020.214( ung ho be Ninh Gia Bao)
9/1/2020 100,000 0200970405090109431320200000143280.51562.094906.MS 2020.216 UNG HO BE QUYNH HAN MONG EM MAU KHOI BENH
9/1/2020 100,000 977972.010920.094311.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
9/1/2020 100,000 MBVCB.753512962.ung ho MS 2020.216 (bui quynh han).CT tu 0441000679387 BUI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 100,000 513569.010920.090227.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020 100,000 681646.010920.085235.Ung ho be Bui quynh Han MS 2020.216
9/1/2020 100,000 143357.010920.084037.Vinh Nam ung ho MS 2020 216 bui quynh Han
9/1/2020 100,000 919057.010920.083622.Ms 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 100,000 372036.010920.081914.Ung ho MS 2020.covid19 FT20245698996190
9/1/2020 100,000 898404.010920.080939.ung ho MS2020.216
9/1/2020 100,000 078212.010920.074608.Ung ho be Bui Quynh Han Ma so MS 2020 216
9/1/2020 100,000 MBVCB.753368825.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.216 (be Bui Quynh Han)Vietnamnet 01/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 MBVCB.754575020.MS 2020 216 be Bui Quynh Han.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 200,000 037123.010920.220326.Ung ho Ms2020.211
9/1/2020 200,000 953294.010920.215458.Ung ho ms 2020.211 FT20247823180129
9/1/2020 200,000 MBVCB.754537891.ung ho MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0061001124983 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 200,000 933021.010920.211253.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20247297560120
9/1/2020 200,000 931987.010920.211100.MS 2020.214 - be Ninh Gia Bao FT20247078550109
9/1/2020 200,000 931159.010920.210916.MS 2020.213 - em Nguyen Phuong Thao FT20247202710102
9/1/2020 200,000 MBVCB.754507019.MS 2020.211 (Nguyen Thi Minh Yen ung ho be Nguyen Thien Phu).CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 188017.010920.194744.Ung ho Vo Thi Thuy Duong MS 2020.212
9/1/2020 200,000 530761.010920.173050.Ung ho ms2020 215 be nguyen ngoc khang
9/1/2020 200,000 529614.010920.172557.Ung ho ms 2020 216 be bui quynh han
9/1/2020 200,000 528751.010920.172249.Ung ho ms2020 213 em nguyen phuong thao
9/1/2020 200,000 MBVCB.754182170.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.216 (be Bui Quynh Han).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 206161.010920.155640.Ung ho MS 2020.215 (be Ng Ngoc Khang)
9/1/2020 200,000 744292.010920.153737.MS 2020.215 ( nguyen ngoc khang) va MS 2020.216( bui quynh han )
9/1/2020 200,000 MBVCB.754055188.LY MINH CHAU chuyen tien giup do be Ninh Gia Bao - Vietnamnet.CT tu 0881000443317 LY MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 IBVCB.754052422.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0071002253748 LY THI CHAU BUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 289139.010920.150614.MS 2020.215
9/1/2020 200,000 145635.010920.145635.Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
9/1/2020 200,000 652608.010920.145248.VanLe ung ho MS 2020.212 Vo Thi Thuy Duong FT20245950068966
9/1/2020 200,000 917028.010920.144149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 216 Bui Quynh Han
9/1/2020 200,000 IBVCB.753986165.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0491000412509 NGUYEN TRUONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 693705.010920.143716.Ung ho MS 2020 210 be Nguyen Phuc Thinh
9/1/2020 200,000 MBVCB.753932675.ung ho MS 2020 211be nguyen thien phu.CT tu 0651000813309 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 200,000 MBVCB.753933055.Uh ms 2020.214 be Ninh Gia Bao.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 MBVCB.753931905.Uh ms 2020.216.CT tu 0341005288401 BUI THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 IBVCB.753899555.ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0721000527530 DUONG DANG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 MBVCB.753894984.MS2020.214 be Ninh Gia Bao - Co len con.CT tu 0071005050134 NGUYEN LE XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 000445.010920.132502.(MB247)-Ms 2020.214 Ninh Gia Bao
9/1/2020 200,000 589250.010920.132520.MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 200,000 137044.010920.131628.Hua Hien ct ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
9/1/2020 200,000 IBVCB.753862047.VU THI TAM chuyen khoan ung ho MS 2020.211 be NguyenThien Phu.CT tu 0121001839551 VU THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 467624.010920.131054.TTTPhuong ung ho Ms2020216
9/1/2020 200,000 MBVCB.753839702.MS 2020.216?(ung ho be bui quynh han).CT tu 0051000048528 TRAN MINH MAN VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 MBVCB.753818580.Ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0371000474139 TRUONG PHU NHUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 IBVCB.753765863.MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 200,000 060824.010920.114444.ung ho ms 2020.213
9/1/2020 200,000 060604.010920.114350.ung ho ms 2020.214
9/1/2020 200,000 060340.010920.114251.ung ho ms 2020.216
9/1/2020 200,000 Sender:92204012.DD:010920.SHGD:12345321.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO BE NGUYEN NGOC KHANG MS 2020215
9/1/2020 200,000 393401.010920.105930.MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 200,000 742757.010920.105118.ung ho VO THI THUY DUONG MS 2020.212
9/1/2020 200,000 MS 2020.207 PHAM VAN TAP: 200.000
9/1/2020 200,000 222330.010920.103715.Le Thanh Thao Uyen chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong; MS 2020. 212
9/1/2020 200,000 280374.010920.103457.MS 2020.210 (BE NGUYEN PHUC THINH) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-010920-10:34:56 280374
9/1/2020 200,000 225261.010920.092826.MS2020 212 ung ho Vo T Thuy Duong
9/1/2020 200,000 Sender:01202001.DD:010920.SHGD:10001049.BO:NGUYEN XUAN HUNG.995220090152197 MS 2020.216UNG HO BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020 200,000 IBVCB.753498452.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0071000836065 VO THI QUE LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 506122.010920.085437.Ung ho be BUI QUYNH HAN MS 2020216
9/1/2020 200,000 423084.010920.083735.IBFT Ung ho ms 2020.216 -Bui Quynh Han
9/1/2020 200,000 MBVCB.753436616.Ung ho MS 2020 215 Ung ho be Nguyen Ngoc Khang .CT tu 0071001229565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 200,000 MBVCB.753431583.Ung ho?MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han .CT tu 0071001229565 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 200,000 MBVCB.753429154.MS 2020.216.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 367671.010920.081011.Ms 2020.216 FT20245079215169
9/1/2020 200,000 404150.010920.080717.Co Hoa ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao con me Chu Thi Kim Anh bi ung thu
9/1/2020 200,000 Sender:79303003.DD:010920.SHGD:10000306.BO:LE NGOC TUYET.L NG TUYET UNG HO MS 2020.206 EM A CHAT/198 TRAN Q KHAI
9/1/2020 200,000 417726.010920.074921.IBFT Uh MS 2020.214 Be Ninh Gia Bao
9/1/2020 200,000 079237.010920.074717.MS2020216 be bui quynh han
9/1/2020 200,000 IBVCB.753350199.PHUNG THI VAN ANH chuyen khoan ung ho MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0721000523314 PHUNG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 200,000 344838.010920.063916.Ung ho ms 2020.216 FT20245000777379
9/1/2020 208,000 IBVCB.754435383.Ung ho MS 2020216 Bui Quynh Han.CT tu 0451000278965 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 250,000 937418.010920.100457.UNG HO MS 2020.213 EM NGUYEN PHUONG THAO
9/1/2020 250,000 937393.010920.100312.UNG HO MS 2020.214 BE NINH GIA BAO
9/1/2020 300,000 611179.010920.210317.ung ho MS 2020212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
9/1/2020 300,000 610869.010920.205751.ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
9/1/2020 300,000 MBVCB.754420212.TRAN HANH NGUYEN ung ho be Nguyen Ngoc Khang MS 2020.215.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 395334.010920.180945.MS2020.214
9/1/2020 300,000 428617.010920.174800.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020 300,000 324101.010920.164834.UNG HO MS 2020.215
9/1/2020 300,000 653144.010920.145326.Ung ho MS 2020.216 FT20245012001681
9/1/2020 300,000 IBVCB.753995870.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)..CT tu 0381000330441 HUYNH THI MY YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 181564.010920.142209.Ung ho MS 2020.216
9/1/2020 300,000 563525.010920.124306.Ung ho MS 2020.215 Nguyen Ngoc Khang FT20245868354665
9/1/2020 300,000 112099.010920.122842.ung ho MS2020.215
9/1/2020 300,000 IBVCB.753783336.NGUYEN THI BICH DAO chuyen khoan ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000519464 NGUYEN THI BICH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 059862.010920.114102.ung ho MS 2020.204 - ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
9/1/2020 300,000 CHAU DANG KHOA NT//UNG HO MS200.214 (BE NINH GIA BAO)
9/1/2020 300,000 IBVCB.753735121.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 IBVCB.753726321.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 IBVCB.753719250.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 IBVCB.753714989.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 325622.010920.111518.ung ho MS 2020.216.ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 300,000 MBVCB.753551834.MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 MBVCB.753538785.Ms 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000032542 LE THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 Sender:01309001.DD:010920.SHGD:10001340.BO:NGO NHAT TAN.MS 2020 216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020 300,000 MBVCB.753422242.Ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 883454.010920.074538.ung ho ms 2020.215 be nguyen ngoc khang
9/1/2020 300,000 MBVCB.753350100.ung ho be han dieu tri benh.CT tu 0281000332278 DANG LE BUU VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 MBVCB.753349385.MS 2020.216.CT tu 0071001075474 DOAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 300,000 343231.010920.062612.Ung ho MS 2020.216 FT20245160261994
9/1/2020 300,000 795816.010920.000351.MoMoT0902985310T6906495743T970436Tung ho ms 2020214 be ninh gia bao
9/1/2020 400,000 226191.010920.165359.Ung ho be Bui Quynh Han; MS 2020.216
9/1/2020 400,000 328093.010920.143431.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
9/1/2020 400,000 318867.010920.141620.ung ho MS 2020.212 (Ung ho Vo Thi Thuy Duong)
9/1/2020 400,000 869904.010920.071600.ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/2020 500,000 MBVCB.753278722.ms 2020212?.CT tu 0671004096677 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 500,000 569803.010920.213856.Ung ho MS 2020 214 Ninh Gia Bao
9/1/2020 500,000 742502.010920.210111.Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 500,000 346296.010920.205203.Ung ho ma so MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 500,000 375265.010920.201117.UNG HO MS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)-010920-20:11:14 375265
9/1/2020 500,000 MBVCB.754359083.Ung ho Vo Thi Thuy Duong (MS 2020.212).CT tu 0051000341147 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 173734.010920.173734.Ung ho MS 2020.216 Bui Quynh Han
9/1/2020 500,000 MBVCB.754239945.Ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0281000314593 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 MBVCB.754213553.Ung ho Benh nhan VO THI THUY DUONG - MS 2020.212 dang dieu tri tai Khoa Nhiem Viet Anh, Benh vien Benh Nhiet Doi TP.HCM.CT tu 0011000421816 VUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 NGUYEN THI LIEN UNG HO MA 2020.196 (BE DO MY HANH)
9/1/2020 500,000 NGUYEN THI LIEN UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
9/1/2020 500,000 371513.010920.155635.MS2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
9/1/2020 500,000 IBVCB.754095780.NGUYEN THI TUYET NGA chuyen khoan Ung ho MS2020212( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0151000204144 NGUYEN THI TUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 502525.010920.154439.MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 500,000 VO THI TRUC LOAN // UNG HO BE NGUYEN THIEN PHU, MS: 2020.211
9/1/2020 500,000 VO THI TRUC LOAN // UNG HO EM PHAM THI MAI HUONG MS: 2020.199
9/1/2020 500,000 MBVCB.754009234.ung ho MS 2020.216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN.CT tu 0051000548472 LE THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 MBVCB.754006763.Ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 196102.010920.143915.ung ho ms 2020.16 ung ho be Bui Quynh Han
9/1/2020 500,000 329811.010920.143752.ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong)
9/1/2020 500,000 324911.010920.142810.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
9/1/2020 500,000 321475.010920.142143.Ung ho MS 2020.205 (Em Chang Thi La)
9/1/2020 500,000 500859.010920.134014.PHAM THI HONG THAM ung ho chau Ninh Gia Bao MS 2020214-VNPT2020090112459608
9/1/2020 500,000 595427.010920.133912.MS 2020.214 FT20245740067079
9/1/2020 500,000 590603.010920.133130.MS 2020.212 - Ung ho Vo Thi Thuy Duong - Mong em mau khoe FT20245269471222
9/1/2020 500,000 586492.010920.132429.MS 2020.216 - ung ho be Bui Quynh Han - Be oi mong em mau khoe FT20245121002939
9/1/2020 500,000 MBVCB.753869142.Ung ho MS2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000029786 NGUYEN THI PHUONG NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 IBVCB.753857526.ung ho be nguyen ngoc khang ms 2020.215.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 368516.010920.121238.Suneflower Foundation supports MS 2020.206. Em A Chat
9/1/2020 500,000 900797.010920.120037.Vietcombank 0011002643148 NGOC GIAU Agribank Binh Thuy Can Tho ung ho MS2020 216 be Bui Quynh Han
9/1/2020 500,000 059870.010920.114104.Ung ho be Nguyen Phuc Thinh (MS 2020.210)
9/1/2020 500,000 513360.010920.112933.Ms 2020.215 FT20245021357731
9/1/2020 500,000 Sender:01202001.DD:010920.SHGD:10002373.BO:VU TUAN ANH.995220090154034 UNG HO.MS 2020.214.BE NINH GIA BAO, TINH BAC NINH
9/1/2020 500,000 IBVCB.753668612.ung ho MS2020.211 - be Nguyen Thien Phu.CT tu 0181001227500 NGUYEN DAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 490378.010920.102413.Le ngoc diep ung ho ma so 2020 212 vo thi thuy duong
9/1/2020 500,000 IBVCB.753553727.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)..CT tu 0501000031558 DUONG VAN TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 015341.010920.093912.MS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/1/2020 500,000 942305.010920.090328.ho thi phuong chau ung ho ms 2020.211 be nguyen thien phu
9/1/2020 500,000 931398.010920.085102.MS 2020.214 Ninh Gia Bao
9/1/2020 500,000 IBVCB.753462655.MS 20202139 Em NGuyen Phuong Thao.CT tu 0611001461529 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 500,000 IBVCB.753389333.ung ho ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0211000461365 DO THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 500,000 MBVCB.753352612.MS 2020213 em Nguyen Phuong Thao.CT tu 0071004812054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/1/2020 525,000 488660.010920.100456.UNG HO VO THI THUY DUONG
9/1/2020 600,000 275508.010920.100930.UNG HO MS 2020.215,216 MOI TH 300.000-010920-10:09:30 275508
9/1/2020 1,000,000 IBVCB.754288973.Ung ho ma so MS 2020.216 (Bui Quynh Han).CT tu 0011001188229 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 IBVCB.754180649.Nguyen Anh Tuan -Trung tam phan tich FPD -Quang Ninh ung ho MS 2020.172 (Chi Pham Thi Hai).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 IBVCB.754174304.Nguyen Anh Tuan - Trung tam Phan tich FPD Quang Ninh ung ho MS 2020.159 (cha con anh Hoan).CT tu 0141000093941 MAI THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 MBVCB.754110801.ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 691064.010920.153439.Ung ho MS 2020.216 FT20245724200366
9/1/2020 1,000,000 Sender:79303008.DD:010920.SHGD:10009554.BO:LUONG THI TUYET TRINH.D T N THUY UNG HO 2020 214
9/1/2020 1,000,000 104701.010920.144727.ung ho MS 2020216 be bui quynh han
9/1/2020 1,000,000 628109.010920.142354.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20245896221660
9/1/2020 1,000,000 IBVCB.753894014.Ung ho be Ninh Gia Bao MS 2020.214 .CT tu 0011001275071 NGUYEN HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:010920.SHGD:10005432.BO:NGUYEN THI MINH HANH.MS 2020.212 UNG HO VO THITHUY DUONG TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
9/1/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:010920.SHGD:10011565.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.215 (BE NGUYENNGOC KHANG)
9/1/2020 1,000,000 MBVCB.753818315.UNGHO MS2020.216( ung ho be BUI QUYNH HAN).CT tu 0051000496615 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 MBVCB.753564155.ung ho MS 2020.216 (ung ho be bui quynh han).CT tu 0781006699999 YEN TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 MBVCB.753463676.Ms 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0051000541119 MAI THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 1,000,000 Sender:01202002.DD:010920.SHGD:10000382.BO:CAO QUOC THINH.995220090150359 UNG HO MS 2020.216 BE BUI QUYNH HAN
9/1/2020 1,000,000 883427.010920.074536.Ung ho MS 2020.213 be Nguyen Phuong Thao
9/1/2020 1,000,000 881934.010920.074244.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
9/1/2020 1,000,000 252782.010920.073220.UNG HO MS 2020216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN-010920-07:32:20 252782
9/1/2020 1,000,000 138813.010920.000741.MoMo 0902985310 ung ho 2020212 ung ho vo thi thuy duong 6906669748
9/1/2020 2,000,000 MBVCB.754359763.Ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 2,000,000 MBVCB.754356160.Ung ho MS 2020.212( ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0531002497527 DOAN THI DIEM THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 2,000,000 Sender:79317002.DD:010920.SHGD:10000276.BO:CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH.CHUYEN TIENUNG HO MA SO:2020211(BE NGUYEN THIEN PHU BI BONG CON (4TUOI)
9/1/2020 2,000,000 404132.010920.091058.MS 2020.215 FT20245010375095
9/1/2020 2,000,000 403627.010920.091019.MS 2020.216 FT20245078329400
9/1/2020 2,000,000 MBVCB.753492550.Ung ho MS 2020.216(ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0181002452242 NGO PHOI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/1/2020 2,000,000 402469.010920.090847.MS 2020.214 FT20245009012072
9/1/2020 2,000,000 924552.010920.084257.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu Nguyen Thi Cam Thach So 5C Tran Cao Van, Q.Phu Nhuan, Tp.HCM ung ho.
9/1/2020 3,000,000 662001.010920.141839.VIETTEL 400300 LIENNH 200901 200901005237904 400201 ung ho vo thi thuy duong
9/1/2020 3,300,000 275291.010920.100821.UNG HO MS 2020.204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 MOI TH 300.000-010920-10:08:20 275291
9/1/2020 5,000,000 082884.010920.114651.Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
9/1/2020 20,000,000 DINH THANH TAM UNG HO TRUONG THCS CHU VAN AN HA TINH
9/2/2020 1,000 IBVCB.755091612.asd.CT tu 0911000057276 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 1,000 IBVCB.754802251.asd.CT tu 0441000790321 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 1,000 IBVCB.754801661.asd.CT tu 0911000057967 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 50,000 IBVCB.755365858.Giup ma so 2020 217 be Do Phuoc Tai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 50,000 633298.020920.145841.Ms 2020 217 be Do phuoc Tai
9/2/2020 50,000 IBVCB.755038273.Ung ho MS2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0361000244705 NGUYEN HUY TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 50,000 IBVCB.754950685.Ung ho ma so 2020 216 be Bui Huynh Han.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 50,000 092868.020920.082222.ung ho MS 2020 216 be Bui Quynh Han
9/2/2020 50,000 622439.020920.041108.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).
9/2/2020 100,000 366993.020920.215531.Ma so 2020.200. Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20247309014530
9/2/2020 100,000 MBVCB.755481326.MS 2020.200? .CT tu 0591000306848 NGUYEN TUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 100,000 360997.020920.213738.Ung ho be bui quynh han FT20247103263536
9/2/2020 100,000 845682.020920.211501.Ung ho ms 2020 206 em a Chat
9/2/2020 100,000 844357.020920.211315.Ung ho Ms 2020 211 be Nguyen Thien Phu
9/2/2020 100,000 786703.020920.210735.ung ho MS 2020.216(be Bui quynh Han)
9/2/2020 100,000 IBVCB.755445691.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 100,000 IBVCB.755444039.Kho khan.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 100,000 954518.020920.202953.MoMoT01634464827T6928208206T970436TMS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020 100,000 800830.020920.202017.ung ho MS 2020 217 Do Phuoc Tai
9/2/2020 100,000 IBVCB.755381482.Anh Tran t91 ung ho Ms 2020 215 Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 100,000 IBVCB.755378176.Ly Doan t91 ung ho Ms 2020 212 Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 100,000 IBVCB.755376665.chi Khiet t91 ung ho Ms 2020 216 em Bui Quynh Han.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 100,000 747022.020920.173231.MS2020.217( ung ho Do phuoc tai )
9/2/2020 100,000 IBVCB.755186130.Ung ho be quynh Han.CT tu 0881000464396 NGUYEN THI HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 100,000 638560.020920.154625.ung ho vo thi thuy duong benh nao ms2020 212
9/2/2020 100,000 181090.020920.143839.Ung ho MS2020 215 NGUYEN NGOC KHANG FT20247226088512
9/2/2020 100,000 784793.020920.141629.ung ho MS 2020.217
9/2/2020 100,000 MBVCB.755110103.ung ho NS 2020.204.CT tu 0011001308313 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 100,000 943461.020920.133414.MoMo 0983771384 chuc em mau khoe nhe 6924241900
9/2/2020 100,000 424628.020920.132440.UNG HO MS 2020 216 (BUI QUYNH HAN)-020920-13:24:38 424628
9/2/2020 100,000 239663.020920.124647.Ung ho MS 2020210 be Nguyen Phuc Thinh Dong Thap
9/2/2020 100,000 282158.020920.112026.Ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
9/2/2020 100,000 138127.020920.111644.ung ho MS 2020 217 (DO PHUOC TAI)
9/2/2020 100,000 276521.020920.111419.Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
9/2/2020 100,000 273336.020920.111102.Ung ho MS 2020 217 be Do Phuoc Tai
9/2/2020 100,000 045363.020920.085829.Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han FT20247396892168
9/2/2020 100,000 536855.020920.085754.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/2/2020 100,000 337542.020920.085345.MS 2020.216 (be Bui Quynh Han).
9/2/2020 100,000 095559.020920.085045.Ung ho Em Do phuoc Tai MS 2020.217
9/2/2020 100,000 118254.020920.084919.Vinh Nam ung ho MS 2020 217 Do Phuoc Tai
9/2/2020 100,000 617529.020920.082058.MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020 100,000 399203.020920.081327.UNG HO MS 2020.216-020920-08:13:27 399203
9/2/2020 100,000 930153.020920.081036.MS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020 100,000 594878.020920.072404.ung ho MS2020.217
9/2/2020 100,000 594660.020920.072314.ung ho MS2020.215
9/2/2020 100,000 588040.020920.065909.ung ho chau Do Phuoc Tai
9/2/2020 100,000 012686.020920.063541.MS 2020.217 ung ho be Do Phuc Tai. FT20247075593294
9/2/2020 100,000 MBVCB.754671126.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.217 (chau Do Phuoc Tai)Vietnamnet 2/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 100,000 206710.020920.044140.ung hoMS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang)
9/2/2020 100,000 206698.020920.044036.ung hoMS 2020.216(Ung ho be Bui Quynh Han)
9/2/2020 100,000 393948.020920.040259.MS 2020.216 BE BUI QUYNH HAN-020920-04:02:58 393948
9/2/2020 150,000 MBVCB.754857042.Ung ho MS 2020.212( Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0531002380136 HA MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 150,000 MBVCB.754846515.Ung ho MS 2020.211(Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0531002380136 HA MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 985699.010920.233941.Ms 2020.216 ung ho be bui quynh han FT20247203175357
9/2/2020 200,000 461660.010920.233859.Ung ho MS 2020 216 Be Bui Quynh Han
9/2/2020 200,000 298586.010920.225741.chi mit uh be han
9/2/2020 200,000 976631.010920.225715.Ung ho MS2020.211 Nguyen Thien Phu FT20247021435730
9/2/2020 200,000 091447.020920.210148.C/T ung ho be Ninh Gia Bao MS 2020.214
9/2/2020 200,000 MBVCB.755347290.Ung ho hoan canh ms 2020.217 .CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 MBVCB.755345485.DUONG HUU THANH chuyen tien.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 MBVCB.755335375.Ung ho MS2020.217 (be Do Phuoc Tai).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 MBVCB.755263823.MS2020.216 (ung ho chau Bui Gia Han).CT tu 0051000497847 NGUYEN THI THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 431698.020920.164615.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang Tam
9/2/2020 200,000 803567.020920.154200.MS2020.217
9/2/2020 200,000 821316.020920.154039.ung ho MS 2020.216
9/2/2020 200,000 791143.020920.143252.ms 2020.216 be Bui quynh Han
9/2/2020 200,000 MBVCB.755123762.Ung ho MS 2020.217- be Do Phuoc Tai.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 MBVCB.755122088.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020. 213 em Nguyen phuong Thao.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 649323.020920.133016.ung ho be bui quynh han ms 2020.216
9/2/2020 200,000 133643.020920.122258.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20247295787606
9/2/2020 200,000 IBVCB.754922217.MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh.CT tu 0071000941902 VY MONG THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 098450.020920.105619.MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20247731522855
9/2/2020 200,000 696567.020920.104240.Ung ho MS 2020.217 Ung ho be Do Phuoc Tai
9/2/2020 200,000 219413.020920.102011.Nhom Vien gach nho Ung ho 4 Ma so gom 211 213 214 215
9/2/2020 200,000 595307.020920.095416.MS2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020 200,000 229936.020920.093802.MS 2020 216 be Bui Quynh Han
9/2/2020 200,000 631228.020920.091721.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
9/2/2020 200,000 MBVCB.754776866.MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0301000337998 NGUYEN THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 921857.020920.090238.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI BICH DUYEN ung ho be BUI QUYNH HAN
9/2/2020 200,000 039970.020920.084357.Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han FT20247020838450
9/2/2020 200,000 038204.020920.083903.Ung ho be bui quynh han FT20247699067631
9/2/2020 200,000 012948.020920.063818.MS 2020.217 Ung ho be Do Phuoc Tai. Xin cam on. FT20247049587062
9/2/2020 200,000 MBVCB.754678657.Ung ho MS 2020.215.CT tu 0111000241400 SON HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 MBVCB.754667695.ung ho MS 2020.217 be Do Phuoc Tai (TPHCM).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 200,000 206581.020920.042439.ung hoMS 2020.213(em Nguyen Phuong Thao)
9/2/2020 200,000 572887.020920.035813.MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han
9/2/2020 250,000 075493.020920.183646.ISL20200902183646271-Ung Ho moi gia dinh 50.000VND gom MS2020.213-214-215-216-217. Cam on vietnamnet
9/2/2020 300,000 879801.020920.220559.Ung ho ms 2020 205 em Chang Thi La
9/2/2020 300,000 878653.020920.220354.Ung ho ms 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang
9/2/2020 300,000 855167.020920.164527.ung ho Ms 2020.212 em Vo T Thuy Duong
9/2/2020 300,000 283226.020920.155934.ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
9/2/2020 300,000 180926.020920.143816.Ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao FT20247732252250
9/2/2020 300,000 MBVCB.755115645.MS 2020.211 ( Be Nguyen Thien Phu).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 300,000 MBVCB.755114785.MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0501000115895 NGUYEN PHUC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 300,000 MBVCB.755108070.Anh Sao chuyen tien ung ho Vo Thi Thuy Duong ms 2020.212.CT tu 0071000689398 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 300,000 715309.020920.112053.ung ho MS 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
9/2/2020 300,000 414068.020920.110459.UNG HO MS 2020.214 (BE NINH GIA BAO)-020920-11:04:58 414068
9/2/2020 300,000 MBVCB.754872377.Ung ho ma so 2020.215.CT tu 0011004683333 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 300,000 575744.020920.104931.Ung ho MS 2020214 be Ninh Gia Bao
9/2/2020 300,000 IBVCB.754826890.MS2020 217 Do Phuoc Tai.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 300,000 070452.020920.095604.Ms2020,217ung ho be do phuoc tai FT20247268769142
9/2/2020 300,000 396978.020920.073233.MS 20202 211 BE NGUYEN THIEN PHU-020920-07:32:31 396978
9/2/2020 300,000 396886.020920.073018.MS 2020215 BE NGUYEN NGOC KHANG-020920-07:30:18 396886
9/2/2020 500,000 393981.010920.223921.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 LDT ung ho ms 2020 216 be Bui Quynh Han
9/2/2020 500,000 IBVCB.755481812.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 1013007620 PHAM TRI HUYEN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 500,000 MBVCB.755449192.Tom C tang Ms 2020.216 be Bui Quynh Han.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 500,000 MBVCB.755447953.Tom C tang MS 2020.217 em Do Phuoc Tai.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 500,000 454773.020920.200702.UNG HO MS 2020.217( BE DO PHUOC TAI)-020920-20:07:02 454773
9/2/2020 500,000 965740.020920.192021.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 201 gia dinh c Binh
9/2/2020 500,000 IBVCB.755371064.GD chu Hy t91 ung ho Ms 2020 211 Nguyen Thien Phu.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 500,000 217264.020920.160351.MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20247013992020
9/2/2020 500,000 MBVCB.755164987.MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0111000158323 DUONG THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 500,000 MBVCB.754909623.Ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0071001211051 NGUYEN THI NGOC HY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 500,000 546160.020920.101531.IBFT Ck giup do be Quynh Han
9/2/2020 500,000 IBVCB.754760632.ung ho MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0701003817942 NGUYEN TRAN DUY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 500,000 MBVCB.754671128.Giup do 2020.217.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 600,000 052738.020920.185100.Ung ho MS2020.212 va MS2020.214
9/2/2020 1,000,000 MBVCB.755346730.MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0421000532281 NGUYEN NGOC THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 1,000,000 070527.020920.095613.MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han FT20247010540073
9/2/2020 1,000,000 MBVCB.754812393.ung ho MS 2020.217.CT tu 0071003044736 TRUONG DINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 1,000,000 MBVCB.754804458.Ung ho MS 2020.217 (ung ho be Do Phuoc Tai).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 1,000,000 MBVCB.754718833.Ms 2020.216 (Bui Quynh Han).CT tu 0491001687080 LE THACH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 1,200,000 MBVCB.755372661.Trong Anh ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0021002093622 NGUYEN HUU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/2/2020 2,000,000 IBVCB.755331477.MS 2020 217 be Do Phuoc Tai.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/2/2020 2,000,000 791690.020920.143417.ms 2020.217 be Do Phuoc Tai
9/2/2020 2,000,000 240120.020920.103901.Ngo T Trung va Vu H Linh ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang; Vinh Phuc
9/2/2020 2,000,000 787227.020920.081103.Ung ho MS 2020.217 ( ung ho be Do Phuoc Tai)
9/2/2020 5,000,000 MBVCB.755444763.Ung ho MS 2020.215(be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 2,000 IBVCB.756594589.ast.CT tu 0331000514970 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 2,000 IBVCB.756475835.ast.CT tu 0881000477488 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 2,000 IBVCB.756356788.ast.CT tu 0911000065117 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 50,000 383498.020920.225609.MS 2020.217 be Do Phuoc Tai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20247301880610
9/3/2020 50,000 671336.030920.203957.ung ho MS 2020 218 NGUYEN KHANH LE
9/3/2020 50,000 IBVCB.756491003.Giup ma so 2020 218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2020 50,000 738088.030920.113330.Ms 2020 218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020 50,000 985542.030920.103116.MS 2020.218 (UNG HO BE NGUYEN KHANH LE)
9/3/2020 50,000 985106.030920.102717.MS 2020.217 (UNG HO BE DO PHUOC TAI)
9/3/2020 50,000 984400.030920.102053.MS 2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/3/2020 50,000 513512.030920.101914.MS 2020.218 FT20247065930540
9/3/2020 50,000 190522.030920.093056.gui be bi benh so 2020 218
9/3/2020 50,000 IBVCB.755702218.Ung ho MS 2020 218 Be Nguyen Khanh Le.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/3/2020 100,000 914646.020920.232727.Ung ho MS 2020216 be Bui Quynh Han Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/3/2020 100,000 518637.020920.224507.MS 2020214 be Ninh Gia Bao
9/3/2020 100,000 524536.030920.195847.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020218 be nguyen khanh le
9/3/2020 100,000 IBVCB.756456402.MS 2020.217 ung ho be Tai.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 Sender:01202002.DD:030920.SHGD:10005974.BO:NGUYEN PHAM PHUC TRAN.995220090326969 MS 2020.216 BE BUI QUYNH HAN
9/3/2020 100,000 689048.030920.145250.MS 2020 196 Lan ck ung ho be Do My Hanh FT20247824695105
9/3/2020 100,000 363315.030920.144409.UNG HO MS 2020.217 be DOPHUOC TAI
9/3/2020 100,000 361316.030920.144133.UNG HO MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
9/3/2020 100,000 521130.030920.133352.UNG HO MS 2020.217 DO PHUOC TAI-030920-13:33:50 521130
9/3/2020 100,000 520559.030920.132927.UNG HO MS 2020.218 NGUYEN KHANH LE-030920-13:29:25 520559
9/3/2020 100,000 290451.030920.124224.ung ho MS2020.218
9/3/2020 100,000 601778.030920.122633.Ung ho MS2020 218 NGUYEN KHANH LE FT20247474358970
9/3/2020 100,000 532053.030920.104356.CK ung ho MS 2020.218 Ung ho be Nguyen Khanh Le FT20247501007528
9/3/2020 100,000 MBVCB.755749608.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.218 be NGUYEN KHANH LE.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755745158.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.217 be DO PHUOC TAI.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755741756.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.216 be BUI QUYNH HAN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 382670.030920.092653.Ung ho be Nguyen khanh Le MS 2020.218
9/3/2020 100,000 MBVCB.755739568.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.215 be NGUYEN NGOC KHANG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755735436.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.214 be NINH GIA BAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755732770.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.213 em NGUYEN PHUONG THAO.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755729411.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.212 VO THI THUY DUONG.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755725741.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.211 be NGUYEN THIEN PHU.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 MBVCB.755723411.TRINH NGUYEN THI BANG ho tro MS 2020.210 be NGUYEN PHUC THINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 103957.030920.082940.Vinh Nam ung ho MS 2020 218 Nguyen Khanh Le
9/3/2020 100,000 MBVCB.755665334.ung ho MS 2020.217? (ung ho be Do Phuoc Tai)..CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 100,000 692712.030920.075245.ung ho be nguyen khanh le ms 2020218
9/3/2020 100,000 689793.030920.072319.ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/3/2020 100,000 980392.030920.060159.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 218 Ung ho be Nguyen Khanh L
9/3/2020 100,000 500799.030920.054201.MS 2020218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020 100,000 MBVCB.755585203.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.218 (be Nguyen Khanh Le)Vietnamnet 3/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 150,000 578760.030920.141359.Ung ho MS 2020 211 be Nguyen Thien Phu
9/3/2020 200,000 MBVCB.755521524.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0151000526037 DUONG THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 082370.030920.144055.ISL20200903144026150-UNG HO MS 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020 200,000 335138.030920.140624.ung ho MS 2020.218
9/3/2020 200,000 412481.030920.133445.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN TRUONG ung ho MS 2020 218
9/3/2020 200,000 MBVCB.756059685.MS 2020.216 ung ho be Quynh Han.CT tu 0531002582534 TRAN HUU THANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 289476.030920.124033.ung ho MS 2020.218. be Nguyen Khanh Le
9/3/2020 200,000 840620.030920.122737.Ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/3/2020 200,000 736975.030920.112827.iris ung ho MS 2020 214 be Ninh Gia Bao
9/3/2020 200,000 733466.030920.111307.iris ung ho MS 2020 218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/3/2020 200,000 005974.030920.104546.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 211 Nguyen Thien Phu
9/3/2020 200,000 MBVCB.755828008.Ung ho MS 2020.218(ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 512687.030920.101802.MS2020.216 Ung Ho be Bui Quynh Han FT20247970941140
9/3/2020 200,000 Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10007098.BO:NGUYEN HA DUONG.UNG HO MS 2020.200 BE THIEN BAO
9/3/2020 200,000 489707.030920.094655.MS 2020217 FT20247193721210
9/3/2020 200,000 MBVCB.755697122.MS 2020.217.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 MBVCB.755693849.MS 2020.218.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 MBVCB.755671460.LE THI THU AN chuyen tien.CT tu 0151000588391 LE THI THU AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 IBVCB.755650301.MS 2020.214 ( Be Ninh Gia Bao).CT tu 0181001076551 PHAM THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 MBVCB.755639263.ung ho ms 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0041001102420 TRAN THI KIM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 200,000 044193.030920.071413.Ung ho be nguyen khanh le Ms2020 218
9/3/2020 200,000 041423.030920.055900.ung ho ms 2020.218 be nguyen khanh le
9/3/2020 250,000 MBVCB.756514937.MS 2020.218( Ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 300,000 033872.030920.185111.THANH QUAN UNG HO MS 2020.211 (BE NGUYEN THIEN PHU) - CHUC BE MAU HOI PHUC
9/3/2020 300,000 819599.030920.173624.Ung ho cho be Bui quynh Han FT20247006304550
9/3/2020 300,000 IBVCB.756197161.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.217 (Ung ho be Do Phuoc Tai)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 300,000 MBVCB.756129545.Ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 300,000 567856.030920.113233.Ung ho MS 2020.218 FT20247076600304
9/3/2020 300,000 MBVCB.755825861.Ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0011004192057 PHAM HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 300,000 129992.030920.091220.ung ho ms 2020.218 be nguyen khanh le o thanh hoa
9/3/2020 300,000 MBVCB.755627132.MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0391000321111 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 300,000 413964.030920.062656.Nhom 2 MED ung ho MS 2020.218 Nguyen Khanh Le FT20247299497060
9/3/2020 400,000 MBVCB.756469450.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien Ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 400,000 MBVCB.756205241.Ung ho MS 2020.218 ( ung ho chau Nguyen Khanh Le) Chuc chau va gia dinh manh khoe.CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 443770.030920.161603.Chuyen tien cho MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
9/3/2020 500,000 IBVCB.756202708.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 697021.030920.150319.Le thi thuy van ung ho MS 2020 . 215 be nguyen ngoc khang FT20247827226883
9/3/2020 500,000 MBVCB.756130028.LE THI TRANG chuyen tien giup ms2020.210 nguyen phuc thinh .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 UNG HO MS 2020218-BE NGUYEN KHANH LE (TANG TRUNG XUONG)
9/3/2020 500,000 MBVCB.756116622.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0011001810248 DO VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 MBVCB.756104549.DINH MINH TUAN chuyen tien MS:2020.218 (ung ho be nguyen khanh le).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 483619.030920.130857.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).
9/3/2020 500,000 Sender:79310001.DD:030920.SHGD:10015743.BO:BUI HUONG GIANG.MK UNG HO MS 2020.218, BE NGUYEN KHANH LE
9/3/2020 500,000 Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10014739.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.218 BE NGUYEN KHANH LE
9/3/2020 500,000 Sender:01202001.DD:030920.SHGD:10002340.BO:NGUYEN HOANG HA 171114.UNG HO MS 2020.207 ONGPHAM VAN TAP
9/3/2020 500,000 MBVCB.755856233.Ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 533947.030920.104619.Ms 2020.215 be nguyen ngoc khang FT20247009382055
9/3/2020 500,000 Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10007303.BO:NGUYEN VU TRONG MINH.UNG HO 2020.214
9/3/2020 500,000 Sender:79310001.DD:030920.SHGD:10007268.BO:NGUYEN VU TRONG MINH.UNG HO 2020.211
9/3/2020 500,000 493378.030920.095152.2020211 nguyen thien phu FT20247569066327
9/3/2020 500,000 MBVCB.755717438.Ung ho MS2020.218 (Be Nguyen Khanh Le).CT tu 0251001577025 HUYNH ANH DUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 MBVCB.755717034.Ung ho MS 2020.216(be Bui Quynh Han).CT tu 0331003880611 PHAN MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 Sender:79310001.DD:030920.SHGD:10009634.BO:LE ANH DUONG.MONG HAI ME CON MANH ME VUOT QUA
9/3/2020 500,000 304324.030920.085626.Ung ho MS 2020218 Nguyen Khanh Le
9/3/2020 500,000 MBVCB.755695856.Ung ho MS 2020.216.CT tu 0011001700825 NGUYEN VU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 MBVCB.755631297.MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 MBVCB.755619998.Ung ho MS 2020.218.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 500,000 140621.030920.071935.MrHa Ung ho MS 2020.218 Nguyen Khanh Le
9/3/2020 500,000 415088.030920.063846.Ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le FT20247100210549
9/3/2020 500,000 466702.030920.004309.UNG HO MS.2020.217 ( DO PHUOC TAI)-030920-00:42:44 466702
9/3/2020 500,000 466654.030920.003954.UNG HO MS 2020.216 ( BUI QUYNH HAN)-030920-00:39:28 466654
9/3/2020 600,000 Sender:79333001.DD:030920.SHGD:10001250.BO:NGUYEN LUONG.UNG HO MS 2020.215, BE NGUYEN NGOCK HANG
9/3/2020 1,000,000 IBVCB.756554978.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0151000119642 VO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 1,000,000 Sender:79202002.DD:030920.SHGD:10006691.BO:TRINH THI MAI PHUONG.152.TRINH THI MAI PHUONG UNG HO MA SO 2020.201
9/3/2020 1,000,000 Sender:01202021.DD:030920.SHGD:10004851.BO:DO BICH LOC.150 CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VANBINH UNG HO MS2020.214 BE NINH GIA BAO
9/3/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:030920.SHGD:10014861.BO:NGUYEN THACH THAO NGUYEN.IBUNG HO BE VO NGUYENTHIEN BAO MS 2020.200
9/3/2020 1,000,000 519456.030920.132024.UNG HO MS 2020.218 ( CHAU NGUYEN KHANH LE )-030920-13:20:24 519456
9/3/2020 1,000,000 Sender:79303008.DD:030920.SHGD:10006058.BO:NGUYEN THI HONG HANH.MS 2020. 200 UNG HO VO NGUYEN THIEN BAO VA MA SO 2020. 212 UNG HO VO THI THUY DUONG MOI BAN 500 K
9/3/2020 1,000,000 MBVCB.755932618.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 0531002467142 PHAN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10002958.BO:LE HOANG PHUONG.UNG HO QUY TU THIEN BAO VIETNAMNET
9/3/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:030920.SHGD:10002444.BO:NGUYEN THANH VAN.UNG HO MS 2020.212 VA 2020.215MOI MA SO 500.000 VND
9/3/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:030920.SHGD:10000321.BO:NGUYEN HUU QUANG0943488.UNG HO BE BUI QUYNH HAN(VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/3/2020 1,000,000 MBVCB.755588026.Ung ho MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao).CT tu 0491001468819 TRAN TRONG TUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 1,150,000 MBVCB.756305477.Ung ho MS 2020.210 ( be Nguyen Phuc Thinh).CT tu 0331000408418 NGUYEN LE NHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 1,150,000 MBVCB.756301215.Ung ho MS 2020.211 (be Nguyen Thien Phu).CT tu 0331000408418 NGUYEN LE NHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 2,000,000 860826.030920.031359.Ung ho MS2020.210 be Phuc Thinh
9/3/2020 2,000,000 282409.030920.102546.Ms 2020218 ung ho be nguyen khanh le
9/3/2020 10,000,000 MBVCB.755981411.MS 2020.218 uh be nguyen khanh le.CT tu 0451000212540 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/3/2020 12,000,000 MBVCB.755597953.Ban bac ai CGI MS 2020.193( em Ha Nhat Minh ).CT tu 0591000333695 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 1,000 IBVCB.757256701.sdgsg.CT tu 0911000053972 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 20,000 118752.040920.161734.Tran Hoang Hai Anh ung ho MS 2020.219
9/4/2020 50,000 IBVCB.757716633.Giup ma so. 2020 219 anh Nguyen Vo Binh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 50,000 002827.040920.170506.Ung ho MS 2020218 BE NGUYEN KHANH LE
9/4/2020 50,000 890631.040920.134209.ung ho MS 2020 212 Vo Thi Thuy Duong
9/4/2020 50,000 225109.040920.131300.Ung ho MS 2020 214 NINH GIA BAO FT20248011720710
9/4/2020 50,000 852330.040920.115510.ung ho MS 2020 219 NGUYEN VO BINH
9/4/2020 50,000 IBVCB.756969495.ung ho ma so 2020 218 be Nguyen Khanh Le.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 50,000 IBVCB.756960089.ung ho ma so 2020 217 be Do Phuoc Tai.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 50,000 IBVCB.756865770.Ung ho MS 2020 219 Anh Nguyen Vo Binh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 50,000 MBVCB.756829890.ung ho Ms 2020.215.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 50,000 IBVCB.756807935.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 50,000 017593.040920.071359.gia dinh anh Quyen giup do anh Ms 2020.219 Nguyen Vo Binh FT20248019220498
9/4/2020 100,000 755937.040920.213659.MS2020.218( ung ho Nguyen khanh le)
9/4/2020 100,000 269189.040920.211252.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2020.219
9/4/2020 100,000 MBVCB.757865477.ung ho ms 2020 218 nguyen khanh le.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 100,000 MBVCB.757784774.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.219 anh NGUYEN VO BINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 MBVCB.757590126.ung ho be Nguyen Khanh Le MS 2020.218.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 MBVCB.757519314.Ung ho 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh) .CT tu 0011004100746 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 364947.040920.161810.Ung ho MS2020.214 Be Ninh Gia Bao FT20248155703150
9/4/2020 100,000 IBVCB.757353320.MS2020216 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT.CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 100,000 898687.040920.135931.Ung ho anh Nguyen vo Binh MS 2020.219
9/4/2020 100,000 MBVCB.757209026.LE THI BAO AN chuyen tien ung ho Ms 2020.211( be Thien Phu).CT tu 0721000543658 LE THI BAO AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 923516.040920.115322.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.205
9/4/2020 100,000 922993.040920.115230.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.208
9/4/2020 100,000 922256.040920.115121.ba Ng Thi Day ung ho MS 2020.216
9/4/2020 100,000 MBVCB.757084362.VU THI PHUONG HUYEN transfer ung ho be Bui Quynh Han (Binh Dinh).CT tu 0031000179305 VU THI PHUONG HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 625616.040920.103243.UNG HO MS 2020 215 NGUYEN NGOC KHANG-040920-10:32:26 625616
9/4/2020 100,000 MBVCB.757013936.ms 2020 210 ung ho Nguyen phuc thinh.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 100,000 MBVCB.757005311.Ung ho MS 2020.218( ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0521000715415 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 VCBPAY.756997823.ung ho MS 2020.212 (ung ho Vo Thuy Duong).CT tu 0141000192061 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 MBVCB.756992769.ung ho ms 2020215 ( be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0021001288803 NGUYEN KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 MBVCB.756974313.ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh).CT tu 0281000235558 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 614249.040920.092601.CHI LE O TP VINH NGHE AN UNG HO EM A CHAT MS 2020.206-040920-09:26:00 614249
9/4/2020 100,000 103928.040920.082301.Vinh Nam ung ho MS 2020 219 Nguyen Vo Binh
9/4/2020 100,000 616503.040920.073916.ung ho MS 2020.214 ( BE NINH GIA BAO)
9/4/2020 100,000 MBVCB.756792080.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh)Vietnamnet 4/9/2020 .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 100,000 698529.040920.060108.ung ho ms2020.219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020 100,000 107903.040920.055134.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020 100,000 027085.040920.055254.Anh NGUYEN VO BINH chuc anh mau khoe
9/4/2020 150,000 Sender:01310005.DD:040920.SHGD:10004408.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.217 BE DO PHUOCTAI
9/4/2020 150,000 Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10003795.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.212 CHI VO THI THUY DUONG
9/4/2020 150,000 Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10003909.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.209 GIA DINH A DUC
9/4/2020 200,000 387211.040920.222608.MS 2020 216
9/4/2020 200,000 279416.040920.222252.Mai Duy Dat ung ho be Nguyen Khanh Le MS 2020.218
9/4/2020 200,000 MBVCB.757838060.Ms 2020213 ( nguyen phuong thao).CT tu 0531000291211 LUU VAN QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 200,000 270836.040920.194251.Chuyen tien ung ho cha con anh thieu.MS 2020137
9/4/2020 200,000 269803.040920.194109.Chuyen tien ung ho ong pham van tap.MS 2020207
9/4/2020 200,000 934413.040920.150906.Uh ms 2020.218 be nguyen khanh le
9/4/2020 200,000 IBVCB.757221349.MS 2020 219 anh Nguyen Vo Binh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 200,000 497610.040920.123840.UH Be NINH GIA BAO MS 2020 214
9/4/2020 200,000 113874.040920.111354.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho A nguyen Vo Binh
9/4/2020 200,000 MBVCB.757051010.ung ho MS 2020.218( be Nguyen Khanh Le).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 200,000 620048.040920.100229.UNG HO MS 2020.213( EM NGUYEN PHUONG THAO)-040920-10:02:28 620048
9/4/2020 200,000 Sender:01310005.DD:040920.SHGD:10005098.BO:LE NGUYEN TUYET TRAM.MS 2020.219 ANH NGUYEN VOBINH
9/4/2020 200,000 615575.040920.093314.UNG HO MS 2020.215( BE NGUYEN NGOC KHANG)-040920-09:33:14 615575
9/4/2020 200,000 614900.040920.092922.UNG HO MS 2020.217( BE DO PHUOC TAI)-040920-09:29:22 614900
9/4/2020 200,000 291708.040920.092729.ung ho MS 2020.219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020 200,000 069811.040920.092153.Ung ho MS 2020.211 FT20248120108375
9/4/2020 200,000 MBVCB.756873269.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 200,000 043383.040920.083443.Ung ho MS 2020.219 - anh Nguyen Vo Binh FT20248035078993
9/4/2020 200,000 117340.040920.083330.ung ho MS 2020 219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020 200,000 MBVCB.756854673.OngBa Khai Tam gui chau Nguyen Vo Binh - ms 2020.219.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 200,000 316486.040920.081449.Ung ho ms 2020 218 be Khanh Le
9/4/2020 200,000 316254.040920.075004.Ung ho MS 2020 219 a Binh
9/4/2020 200,000 016745.040920.070921.Ung ho ms2020,219a Nguyen vo binh FT20248193135904
9/4/2020 200,000 700981.040920.061941.Chuyen tien ung ho MS 2020.218 ung ho be nguyen khanh le
9/4/2020 200,000 598835.040920.060403.MS 2020.219-040920-06:02:45 598835
9/4/2020 300,000 MBVCB.757644231.UNG HO MS 2020.213 ( em Nguyen Phuong Thao).CT tu 0181003022254 BUI THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 300,000 MBVCB.757598639.MS 2020.217(BE DO PHUOC TAI)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 300,000 Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10012986.BO:NGUYEN THI HONG THUY.UNG HO MS 2020.215 (BE NGUYEN NGOC KHANG)
9/4/2020 300,000 Sender:79303003.DD:040920.SHGD:10004453.BO:THAI KIM ANH.THAI KIM ANH CHUYEN TIEN UNG HO MS2020.211 ( BE NGUYEN THIEN PHU) BAO VIET NAM NET
9/4/2020 300,000 NGUYEN THI THANH TRUC - UNG HO MS2020.216 (UNG HO BE BUI QUYNH HAN)
9/4/2020 300,000 MBVCB.757045099.ung ho MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 300,000 810936.040920.084821.ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/4/2020 300,000 770741.040920.080047.UNG HO MA SO MS 2020219
9/4/2020 300,000 461640.040920.061402.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU THIEN HUONG chuyen khoan ung ho ms 2020 219 a
9/4/2020 300,000 008208.040920.054005.Ung ho MS 2020.219 anh Nguyen Vo Binh FT20248700709149
9/4/2020 400,000 IBVCB.757254968.MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0051000226070 NGUYEN VO THU NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 985669.030920.233104.Ms 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le FT20248435334118
9/4/2020 500,000 755180.030920.231929.MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)
9/4/2020 500,000 505916.040920.194203.Ung ho chau be ma so 2020.214 FT20248392267207
9/4/2020 500,000 605477.040920.183258.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS2020218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/4/2020 500,000 MBVCB.757261366.Giup do 2020.219.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 Sender:01310012.DD:040920.SHGD:10010104.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.217 GIUP BE DO PHUOC TAI
9/4/2020 500,000 MBVCB.757091919.MAI HO PHUONG THAO chuyen tien ung ho em VO THI THUY DUONG-MS:2020.212.CT tu 0071001473693 MAI HO PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 Sender:01310005.DD:040920.SHGD:10009048.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.219 ANH NGUYEN VO BINH
9/4/2020 500,000 IBVCB.757064992.Ung ho MS 2020.219.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/4/2020 500,000 Sender:01202021.DD:040920.SHGD:10001571.BO:BUI THU HOAI.122. UNG HO MS 220.212 VO THI THUYDUONG
9/4/2020 500,000 IBVCB.756979315.Ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0021001288647 LE THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 MBVCB.756933777.TRINH THI HANG chuyen tien giups anh Binh vaf chi Hoi.CT tu 0201000404529 TRINH THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 IBVCB.756886294.Ung ho 2020.215 (Be Nguyen Ngoc Khang).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 151649.040920.085813.nho Bao chuyen cho be nguyen thien phu
9/4/2020 500,000 783946.040920.085304.Vietcombank 0011002643148 Ung ho ms 2020219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020 500,000 IBVCB.756879428.Ung ho MS2020.212 ( Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 MBVCB.756771663.TRAN QUANG LAM chuyen tien MS 2020.219 anh nguyen vo binh.CT tu 0331000399897 TRAN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 500,000 315663.040920.052523.Ung ho Ms 2020.219 nguyen van binh
9/4/2020 500,000 IBVCB.756757893.ung ho MS 2020.218 (Ung ho be Nguyen Khanh Le)..CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/4/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:040920.SHGD:10016103.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.219 (ANH NGUYEN VO BINH)
9/4/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:040920.SHGD:10000423.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 215 ( GIUP CHAU NGUYEN NGOC KHANG VINH PHUC )
9/4/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:040920.SHGD:10000424.BO:NGUYEN THI THANH THUY.GIUP DO MS 2020 218 ( GIUP CHAU NGUYEN KHANH LE , THANH HOA)
9/4/2020 1,000,000 CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH: UNG HO MS 2020.218 BE NGUYEN KHANH LE
9/4/2020 1,000,000 590083.040920.065608.ung ho ma so 2020219 anh Nguyen Vo Binh
9/4/2020 2,000,000 UNG HO TIEN CHO 2020.218 ( BE NGUYEN KHANH LE): 1.000.000D, 2020.217 ( BE DO PHUOC TAI ): 1.000.000D
9/5/2020 1,000 IBVCB.758779568.asd.CT tu 0721000668908 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 1,000 IBVCB.758552269.asd.CT tu 0151000608528 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 1,000 IBVCB.758493212.asd.CT tu 1015600144 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 1,000 IBVCB.758302185.asd.CT tu 0911000041102 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 50,000 IBVCB.758788334.Giup ma so 2020 220 chi Pham Thi Khuyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 50,000 004831.050920.180247.Ung ho MS 2020 204 NGUYEN VAN VINH FT20249717463029
9/5/2020 50,000 947061.050920.163523.MS 2020.220.Ung ho chi Pham Thi Khuyen. FT20249296621545
9/5/2020 50,000 172568.050920.105808.MS 2020.220 (UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)
9/5/2020 50,000 725539.050920.102420.Ung ho ms 2020.220 chi Pham Thi Khuyen FT20249480249607
9/5/2020 50,000 MBVCB.758200308.bi tai nan .CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 50,000 IBVCB.758126168.Ung ho MS 2020 220 Chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 50,000 049787.050920.070652.Ung ho MS 2020.220
9/5/2020 60,000 283194.050920.133413.ung ho MS 2020 212 VO THI THUY DUONG
9/5/2020 60,000 136817.050920.085332.gui c khuyen mso 2020 220
9/5/2020 80,000 833572.050920.133113.Ung ho MS 2020 214 NINH GIA BAO FT20249001638494
9/5/2020 100,000 MBVCB.758931270.20202218 be nguyen khanh le.CT tu 0071001025028 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 100,000 MBVCB.758929701.2020220 chi pham thi khuyen.CT tu 0071001025028 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 100,000 MBVCB.758907063.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.220 chi PHAM THI KHUYEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 711288.050920.161822.Chuyen tien ms.2020212.ung ho thuy Duong
9/5/2020 100,000 780587.050920.124824.UNG HO MS 2020 220 PHAM THI KHUYEN-050920-12:48:22 780587
9/5/2020 100,000 MBVCB.758410573.MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 1015413752 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 MBVCB.758316168.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS ( 2020.220) pham thi khuyen.CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 447785.050920.104445.Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 100,000 199848.050920.100537.Ung ho chi Pham thi Khuyen MS2020.220
9/5/2020 100,000 IBVCB.758218342.ung ho MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0611001927698 LE DANG KIM HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 705082.050920.095402.UH MS 2020.220 Pham Thi Khuyen FT20249100448903
9/5/2020 100,000 MBVCB.758209009.Ung ho MS2020.220 chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 679263.050920.091306.Ung ho MS 2020.220 FT20249852730001
9/5/2020 100,000 161070.050920.090707.MoMoT0906433772T6958878816T970436TUng ho MS 2020220 chi pham thi khuyen
9/5/2020 100,000 462149.050920.090036.MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 100,000 MBVCB.758151659.DANG KIEU NUONG chuyen tien ung ho chi Pham Thi Khuyen (MS 2020.220).CT tu 0281000249760 DANG KIEU NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 MBVCB.758148429.Ung ho chi Pham Thi Khuyen (MS 2020 220 ).CT tu 0191000319947 PHAM QUANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 107588.050920.082945.Vinh Nam ung ho MS 2020 220 Pham Thi Khuyen
9/5/2020 100,000 646075.050920.080419.ung ho MS 2020.220 ung ho chi pham thi khuyen FT20249361046930
9/5/2020 100,000 MBVCB.758089795.MS 2020.220 ung ho c pham thi khuyen.CT tu 0761002356812 VU THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 MBVCB.758073812.Ung ho Pham Thi Khuyen.CT tu 0351000934135 DO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 199581.050920.072059.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020 220Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 100,000 501160.050920.070654.MS 2020220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 100,000 032417.050920.063803.MS 2020 NCHCCCL DIEU SINH 0363756019
9/5/2020 100,000 MBVCB.758049294.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.220 (chi Pham Thi Khuyen)Vietnemnet 5/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 100,000 377726.050920.001130.200905000002207 Ung ho MS 2020.211 Be Nguyen Thien Phu ZP5MN3BIH7SP
9/5/2020 100,000 377604.050920.000947.200905000000189 Ung Ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh ZP5MN3BIH9P8
9/5/2020 200,000 062548.050920.195003.Ung ho chi pham thi khuyen FT20251006801828
9/5/2020 200,000 773607.050920.175407.ms 2020.220
9/5/2020 200,000 351426.050920.174705.ung ho MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 200,000 820691.050920.172302.Chuyen tien ung ho be Tai con anh Do Phuoc Hau
9/5/2020 200,000 248661.050920.170606.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI LUONG chuyen khoan
9/5/2020 200,000 710577.050920.161720.Ung ho MS 2020 219
9/5/2020 200,000 MBVCB.758624758.NGUYEN THI LAN CHAU chuyen tien ung ho be Nguyen Ngoc Khang. MS 2020.215.CT tu 0371000464652 NGUYEN THI LAN CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 663648.050920.150241.ms 2020.208
9/5/2020 200,000 MBVCB.758539420.Chuyen tien ung ho chi Pham Thi Khuyen (Ms 2020.220).CT tu 0721000643862 THACH THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 583432.050920.145438.Ung ho MS 2020 220 chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 200,000 IBVCB.758521547.ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.216 cho be Bui Quynh Han.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 868148.050920.143701.NMV ung ho MS 2020.208, be Khanh Duy, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20249296187009
9/5/2020 200,000 IBVCB.758517186.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.214 cho be Ninh Gia Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 IBVCB.758513939.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.215 cho be Nguyen Ngoc Khang.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 IBVCB.758511589.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.212 cho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 IBVCB.758508977.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.211 cho be Nguyen Thien Phu.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 MBVCB.758410688.NGO THI HUE CT UNG HO MS 2020.220 ch Pham Thi Khuyen.CT tu 0591001767696 NGO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 596610.050920.123822.MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen tinh Kon tum bi TNGT
9/5/2020 200,000 MBVCB.758405904.ung ho MS2020.220 ung ho chi pham thi khuyen.CT tu 0181003488365 TRAN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 MBVCB.758397974.ung ho MS 2020.220?( ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0361001808081 VU THI VAN XA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 274282.050920.114657.Ung ho MS 2020.220( ung ho c Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 200,000 462397.050920.110453.Ms2020.220 UH phamthikhuyen
9/5/2020 200,000 747470.050920.105630.Vu Duyen FWD Ha Noi Ung ho MS 2020.220 Pham Thi Khuyen FT20249701785558
9/5/2020 200,000 947567.050920.105157.ung ho MS 2020220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 200,000 737480.050920.104141.Ung ho Pham Thi Khuyen MS 2020.220 FT20249878718033
9/5/2020 200,000 MBVCB.758269262.Thu Hong ung ho MS2020.220.CT tu 0381000350009 DO THI THU MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 092281.050920.102422.MS2020220 ung ho chi PHAM THI KHUYEN
9/5/2020 200,000 MBVCB.758242967.Ung ho chi Khuyen MS 2020 220.CT tu 0071005115054 VU THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 701492.050920.094834.Ung ho ms 2020.220 ung ho chi pham thi quyen FT20249760709784
9/5/2020 200,000 699946.050920.094601.Ung ho MS 2020.220 ung ho chi Pham thi Khuyen FT20249120197394
9/5/2020 200,000 190697.050920.094518.MS 2020.220
9/5/2020 200,000 204343.050920.094122.MS 2020 220 ung ho c Pham Thi Khuyen
9/5/2020 200,000 060761.050920.085538.Ung ho MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 200,000 810885.050920.091005.Ung ho MS 2020.220 Ung ho chiPham Thi Khuyen FT20249431081091
9/5/2020 200,000 207362.050920.084133.gd Nguyen Quang Huy ung hoMS 2020.220(Ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 200,000 MBVCB.758123370.MS 2020.220(ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0601000382849 LUONG QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 205140.050920.082904.ung ho ma so 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 200,000 748739.050920.081048.ung ho chia se kho khan gap nan
9/5/2020 200,000 MBVCB.758099272.MS 2020 220 chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 200,000 MBVCB.758079057.MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0241004072783 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 637413.050920.073259.Ung ho MS 2020.220 ung ho pham thi khuyen FT20249827376555
9/5/2020 200,000 295735.050920.071607.Tran Thi Kieu Diem chuyen tien ung ho MS 2020. 220 ( ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 200,000 406983.050920.070858.Ung ho chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220
9/5/2020 200,000 MBVCB.758056203.Can tien dieu tri benh.CT tu 0441000753310 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 200,000 399576.050920.063920.Chuyen tien ung ho MS 2020.220
9/5/2020 200,000 164614.050920.062635.MS 2020.220 Ung Ho Pham Thi Khuyen
9/5/2020 200,000 MBVCB.758041299.MS2020.220(ung ho chi pham thi khuyen.CT tu 0711000299549 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 200,000 024073.050920.055726.Ungu ho chi Khuyen ma so 2020 220
9/5/2020 200,000 624355.050920.054706.Ung ho MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen FT20249200003085
9/5/2020 200,000 001587.050920.053926.MS 2020.220
9/5/2020 250,000 IBVCB.758419844.MS 2020.212 (Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0071000947284 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 300,000 MBVCB.758852248.MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 MBVCB.758814662.Giup do ma so 2020.220( Nam Mo A Di Da Phat).CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 MBVCB.758674903.Ung ho MS2020.218(ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0011001712461 PHAM THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 IBVCB.758525214.HOANG THI THU THAO chuyen khoan ung ho chi pham thi khuyen.CT tu 0371000453678 HOANG THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 MBVCB.758408761.MS2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0531002117521 NGUYEN THI MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 250846.050920.120417.ung ho MS 2020.220 chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 300,000 MBVCB.758301594.MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 539775.050920.105617.MS2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 300,000 736437.050920.104014.MS 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le FT20249010700515
9/5/2020 300,000 723863.050920.102151.ung ho chi khuyen bi tai nan FT20249431245809
9/5/2020 300,000 MBVCB.758188860.Kim Hai ung ho ma MS. 2020.219 Nguyen Vo Binh.CT tu 0181003466888 TRAN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 MBVCB.758185882.Ung ho ma MS 2020.218 Nguyen Khanh Le.CT tu 0181003466888 TRAN THI KIM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 300,000 466661.050920.090738.Chuyen tien ung ho MS 2020.220 ung ho chi pham thi khuyen
9/5/2020 300,000 747042.050920.090500.THUY DIEM UNG HO MS2020.220 (UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-050920-09:02:13 747042
9/5/2020 300,000 396067.050920.084727.200905000004283 Ung ho chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220 ZP5MN3BIIHMK
9/5/2020 300,000 652290.050920.082042.Ung ho MS 2020.220 FT20249801115209
9/5/2020 300,000 644038.050920.075809.Ung ho MS 2020.220 Ung ho chi pham thi khuyen FT20249361020900
9/5/2020 300,000 051260.050920.072353.2020 220 ung ho chi pham thi khuyen
9/5/2020 300,000 735126.050920.055843.UNG HO MS : 2020.220( UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-050920-05:58:43 735126
9/5/2020 300,000 198577.050920.055159.ho tro chi Pham Thi Khuyen ms 2020.220
9/5/2020 500,000 825327.050920.131324.Ung ho Chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220 FT20249391014214
9/5/2020 500,000 IBVCB.758402270.Ung ho MS 2020-220.CT tu 0371000445080 DANG THI MINH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 239402.050920.113107.MS2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 500,000 MBVCB.758304574.Ung ho ms 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen ).CT tu 0011002381019 TRAN CAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 MBVCB.758291362.HUYNH THI THUY NGA chuyen tien ung ho chi Pham Thi Khuyen MS 2020.220 .CT tu 0011001237680 HUYNH THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 MBVCB.758273065.MS 2020.220 (ung ho chi pham thi khuyen).CT tu 0291000134439 DO DUY HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 IBVCB.758261796.MS2020.220, ung ho chi Pham Thi Khuyen.CT tu 0281001781552 NGUYEN THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 229013.050920.102112.ct tu thien MS 2020220
9/5/2020 500,000 414940.050920.095954.Ung ho MS 2020.220
9/5/2020 500,000 690701.050920.093126.MS 2020.220 FT20249088103589
9/5/2020 500,000 157400.050920.090900.ung ho MS 2020 220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 500,000 674041.050920.090419.MS 2020 220 ung ho chi pham thi khuyen chua benh FT20249009003938
9/5/2020 500,000 MBVCB.758115489.ung ho MS 2020.220.CT tu 0071002159721 LE TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 927993.050920.082200.MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/5/2020 500,000 MBVCB.758056008.ung ho 2020.215 (be NGUYEN NGOC KHANG).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 IBVCB.758048741.Ms 2020 220.CT tu 0121000347405 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/5/2020 500,000 735591.050920.062601.UNG HO MS 2020.220 ( PHAM THI KHUYEN)-050920-06:26:01 735591
9/5/2020 500,000 MBVCB.758043278.ung ho MS 2020.220 (pham thi khuyen).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 500,000 MBVCB.758039874.ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0321000623899 TRAN TUAN KIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 600,000 172052.050920.170338.MS 2020.220 UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN
9/5/2020 1,000,000 MBVCB.758364947.MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 1,000,000 233733.050920.104215.ung ho MS 2020.220 _ chi Pham Thi Khuyen
9/5/2020 1,000,000 752822.050920.094407.UNG HO CHI PHAM THI KIEN-050920-09:44:08 752822
9/5/2020 1,000,000 063677.050920.063613.Ung ho MS 2020 220 Pham Thi Khuyen
9/5/2020 2,000,000 MBVCB.758762499.Ung ho MS 2020.219 (ung ho anh Nguyen Vo Binh.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 2,000,000 MBVCB.758726211.Ung ho MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 2,000,000 MBVCB.758345307.ms2020.220 chi PhamThi Khuyen.CT tu 0071001304336 NGUYEN VU MAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 2,000,000 036678.050920.065215.Ung ho MS2020 213 Nguyen Phuong Thao
9/5/2020 2,000,000 035989.050920.065013.Ung ho MS2020 212 Vo thi Thuy Duong
9/5/2020 2,000,000 735514.050920.062153.MS2020.220(UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-050920-06:21:52 735514
9/5/2020 3,000,000 MBVCB.758735778.Ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/5/2020 3,000,000 IBVCB.758620330.ung ho MS 2020.220 (Ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 1,000 IBVCB.759301344.asd.CT tu 0501000222520 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 1,000 IBVCB.759218969.asd.CT tu 0371000520523 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 50,000 MBVCB.759000453.Ma so 2020211.CT tu 1014863054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 50,000 IBVCB.759638533.Giup ma so 2020 221 hai con anh An.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 50,000 532597.060920.160037.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 50,000 164130.060920.103009.Ung ho MS 2020.221
9/6/2020 50,000 039949.060920.103702.ung ho MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020 50,000 039076.060920.103531.ung ho MS 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/6/2020 50,000 127079.060920.090654.gui hai be maso 2020 221
9/6/2020 50,000 044976.060920.071450.ung ho con anh an ms 2020 221
9/6/2020 64,000 058660.060920.074426.MS 2020 221
9/6/2020 100,000 539602.060920.220204.Ung ho MS 2020.206 Em A Chat FT20251538084058
9/6/2020 100,000 911595.060920.204449.UNG HO MS 2020.220-060920-20:44:49 911595
9/6/2020 100,000 211087.060920.165956.ms2020.221 2 con anh An
9/6/2020 100,000 210413.060920.165842.Chuyen tien
9/6/2020 100,000 240219.060920.140831.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 100,000 100054.060920.124929.MS 2020.221 hai con anh AN
9/6/2020 100,000 MBVCB.759331868.MS 2020.218.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 100,000 MBVCB.759325484.Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0071001023565 NGUYEN NGOC ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 100,000 MBVCB.759293756.Ms 2020 221 Hai con anh An.CT tu 0851000041674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 100,000 MBVCB.759249795.ung ho 2 con anh An.CT tu 0051000494563 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 100,000 292459.060920.093121.LUU PHUONG LINH Chuyen tien ms 2020.221
9/6/2020 100,000 204545.060920.091328.MS 2020.221 hai con anh An FT20251000782981
9/6/2020 100,000 MBVCB.759145254.MS 2020.221?(hai con anh an ).CT tu 0401001401557 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 100,000 852811.060920.080139.VINH NAM UNG HO MS 2020.221 HAI CON ANH NGUYEN PHI ANA-060920-08:01:39 852811
9/6/2020 100,000 MBVCB.759099971.Ms 2020.220( ung ho chi PhamThi Khuyen).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 100,000 MBVCB.759083868.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)Vietnamnet 6/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 100,000 MBVCB.759072814.MS 2020 221 hai con anh An.CT tu 0071002338169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 100,000 013245.060920.013400.Ung ho MS 2020 220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
9/6/2020 150,000 545109.060920.103048.Ung ho hai con A An MS 2020.221
9/6/2020 200,000 MBVCB.759817768.Ung ho ms 2020.221 (2 con anh An).CT tu 0011000627395 MAI THI SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 286503.060920.210317.ung ho MS 2020 221 hai con anh an
9/6/2020 200,000 302476.060920.200143.Ung ho MS 2020.221 .hai con anh An
9/6/2020 200,000 177447.060920.192057.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).
9/6/2020 200,000 MBVCB.759574228.ung ho MS 2020.221 (ung ho hai con Anh An).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 MBVCB.759572022.ung ho MS 2020.220 (chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0011004333096 NGUYEN THI PHUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 MBVCB.759555702.MS 2020.221( 2 CON ANH AN).CT tu 0381000507615 TRUONG VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 206143.060920.165051.ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao chuc be khoe manh
9/6/2020 200,000 530907.060920.155917.Ung ho MS 2020 184 ung ho be Nguyen Bao Tram
9/6/2020 200,000 245224.060920.150255.ung ho ms 2020 221 ung ho 2 con an An o quang nam
9/6/2020 200,000 716872.060920.133538.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI NGOC THAI chuyen khoan ung ho ma so 2020
9/6/2020 200,000 301291.060920.125737.UNG HO MS 2020.22 FT20251312400691
9/6/2020 200,000 874741.060920.124315.UNG HO MS 2020.221(HAI CON ANH AN)-060920-12:43:15 874741
9/6/2020 200,000 095974.060920.123839.Ung ho MS 2020.221
9/6/2020 200,000 713964.060920.123044.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020216 ung ho be Bui Quynh Han
9/6/2020 200,000 IBVCB.759319941.MS 2020.221 (hai con anh An)..CT tu 0381000541205 CHU VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 575386.060920.120846.MS 2020.221 (hai con anh An)
9/6/2020 200,000 318210.060920.120244.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 200,000 MBVCB.759305164.2020221.CT tu 0041000209604 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 200,000 272534.060920.114510.Ung ho MS2020.221 hai con anh An FT20251500563508
9/6/2020 200,000 IBVCB.759289512.2020.220 (ung ho chi Pham thi Khuyen).CT tu 0021000282643 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 200,000 264077.060920.112602.Co Phuong Da Nang ung ho FT20251375538758
9/6/2020 200,000 997351.060920.110322.TTTPhuong ung ho Ms2020.221
9/6/2020 200,000 108096.060920.105609.ISL20200906105609712-Ung ho moi gia dinh 50.000vnd gom MS2020.218-219-220-221. Cam on Vietnamnet
9/6/2020 200,000 542374.060920.102139.MS 2020.221 (hai con anh An)
9/6/2020 200,000 948069.060920.101131.IBFT MS 2020.221
9/6/2020 200,000 859593.060920.094103.MS 2020.221-060920-09:41:02 859593
9/6/2020 200,000 941087.060920.093251.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/6/2020 200,000 151587.060920.092959.UnghoMS2020221haiconanhAn
9/6/2020 200,000 MBVCB.759163348.MS 2020.221.CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 IBVCB.759159724.ung ho MS 2020.163 (be Tran Thanh Binh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 986027.060920.085600.Ung ho 2020.221 hai con anh An
9/6/2020 200,000 284211.060920.083600.ung ho MS 2020.221(hai con anh An).
9/6/2020 200,000 766975.060920.081800.MS 2020.213 (Nguyen Phuong Thao)
9/6/2020 200,000 MBVCB.759115473.2020.221.CT tu 0421000488024 TRINH PHUONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 183231.060920.080653.MS 2020.221 hai con anh An FT20251760322782
9/6/2020 200,000 526959.060920.075605.UH MS 2020.212 VO THI THUY DUONG
9/6/2020 200,000 462345.060920.072128.ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/6/2020 200,000 MBVCB.759087068.mo coi.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 200,000 MBVCB.759084629.Ung ho 2 be Ms2020.221.CT tu 0041000507036 TRAN THI MINH MAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 200,000 171963.060920.070203.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An, Tien My, Tien Phuoc, Quang Nam. FT20251299620719
9/6/2020 200,000 032195.060920.062555.MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 300,000 194044.050920.225554.Ung ho MS 2020206 Em A CHAT
9/6/2020 300,000 193916.050920.225342.Ung ho MS 2020211 be NGUYEN THIEN PHU
9/6/2020 300,000 IBVCB.759378346.MS 2020 221 ung ho hai con anh An.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 300,000 293817.060920.123653.MS 2020.221 FT20251829044825
9/6/2020 300,000 505529.060920.111040.Ung ho hai con anh An MS 2020221
9/6/2020 300,000 542790.060920.104151.MS 2020.221 ( 2 con a An)
9/6/2020 300,000 186561.060920.100059.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 300,000 206592.060920.091850.Ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao FT20251890027585
9/6/2020 300,000 970499.060920.082232.ung ho con anh An MS 2020.221
9/6/2020 300,000 954675.060920.074029.MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020 300,000 990420.060920.073155.MS 2020.221 (hai con anh An).
9/6/2020 300,000 944448.060920.070113.Chuyen tien ung ho MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020 300,000 038568.060920.065540.Ung ho MS 2020 221
9/6/2020 300,000 MBVCB.759078044.Ung ho MS 2020.221(con anh An).CT tu 0271000028319 LE THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 300,000 106932.060920.062601.ISL20200906062601965-MS 2020.221 hai con anh An
9/6/2020 500,000 MBVCB.759757343.Ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0181000417088 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 MBVCB.759742227.Ung ho Ma So 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0181000417088 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 MBVCB.759669377.ung ho MS: 2020.220.ung ho chi Pham thi Khuyen.CT tu 0251002526125 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 IBVCB.759649262.Ung ho MS 2020.217 (Ung ho be Do Phuoc Tai)..CT tu 0071001117647 NGUYEN DANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 254733.060920.162535.ung hoMS 2020.221(hai con anh An)
9/6/2020 500,000 887102.060920.153905.MS 2020.220( UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN)-060920-15:39:04 887102
9/6/2020 500,000 340210.060920.144646.MS 2020.221 Ung ho hai con anh An FT20251307617074
9/6/2020 500,000 291027.060920.130329.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang tri ung ho MS 2020221 hai con
9/6/2020 500,000 356421.060920.125011.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 500,000 873231.060920.122159.UNG HO MS 2020.221(2 CON ANH AN)-060920-12:21:58 873231
9/6/2020 500,000 470020.060920.102923.NGUYEN DUY KHIEM UNG HO MS 2020221 HAI CON ANH AN
9/6/2020 500,000 MBVCB.759203844.Ung ho MS 2020.221 (hai con Anh An).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 202614.060920.090850.NGUYEN ANH DUY UNG HO MS2020.221 HAI CON ANH AN FT20251088010888
9/6/2020 500,000 198720.060920.085839.NCHCCCLY Nguyen Phuong Thao 0793632999 FT20251300059077
9/6/2020 500,000 MBVCB.759128748.ung ho MS 2020.221 (hai con anh an).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 280299.060920.080120.Tran Thi Quang Vinh chuyen tien giup ma 2020221 hai chau con anh An
9/6/2020 500,000 527111.060920.075912.UH MS 2020.211 NGUYEN THIEN PHU
9/6/2020 500,000 824277.060920.074636.ms 2020.221 hai con anh an
9/6/2020 500,000 MBVCB.759091943.MS 2020.221 (Hai con anh An) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 500,000 IBVCB.759091011.Ms 2020 221 mo coi.CT tu 0081000624992 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 500,000 939569.060920.063333.Chuyen tienMS 2020.221 Hai Con Anh An.
9/6/2020 500,000 MBVCB.759070185.Giup do ms 2020.221.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 600,000 IBVCB.759089684.Ung ho ms 2020.221( hai con anh An).CT tu 0721000575199 NGUYEN MINH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 1,000,000 MBVCB.759725310.ung ho MS 2020.221( hai con anh An).CT tu 0071000714057 NGUYEN VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 1,000,000 484834.060920.195142.MS 2020.182 FT20251178238513
9/6/2020 1,000,000 482748.060920.194701.MS 2020.216 -Ung ho be Bui Quynh Han FT20251390006155
9/6/2020 1,000,000 480299.060920.194123.MS 2020-221-hai con anh An FT20251012520047
9/6/2020 1,000,000 IBVCB.759391521.Ms 2020 211 va 2020 221 be Phu va 2 con Anh An.CT tu 0071003685190 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/6/2020 1,000,000 201913.060920.101354.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 1,000,000 990410.060920.073115.Co Thuong Hp ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
9/6/2020 1,000,000 MBVCB.759083946.MS :2020.221(2 CON ANH AN).CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 1,000,000 MBVCB.759076442.ung ho MS 2020221 ( hai con anh an).CT tu 0381000530407 NGUYEN TRONG BAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 1,500,000 487541.060920.195744.MS 2020.201-gia dinh chi Binh FT20251377245409
9/6/2020 1,800,000 901267.060920.182756.UNG HO MS 2020.217,218,219,220,221,222 MOI TH 300.000-060920-18:27:57 901267
9/6/2020 2,000,000 MBVCB.759778281.MS 2020.221 ung ho hai con anh An.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 2,000,000 226840.060920.113638.Ung ho MS 2020 221 hai con anh An
9/6/2020 2,000,000 MBVCB.759117121.NGHIEM DUC THUAN chuyen tien.CT tu 0761002350288 NGHIEM DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/6/2020 5,000,000 767321.060920.085252.ung ho ma so MS 2020.221 ( hai con anh An )
9/7/2020 1,000 IBVCB.760414069.sg.CT tu 0531002597540 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000 IBVCB.759933438.gdsg.CT tu 0531002597130 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 2,000 IBVCB.760664565.ast.CT tu 0371000518362 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 20,000 296943.070920.053015.ung ho ms 2020.222 gd ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 50,000 IBVCB.760875572.Giup ma so 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2020 50,000 MBVCB.760796234.ung ho Ms 2020.221.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 50,000 MBVCB.760793302.ung ho ms 2020.222.CT tu 0441003996813 TRAN DINH BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 50,000 193455.070920.093316.gui em ma so 2020 222
9/7/2020 50,000 Sender:01310001.DD:070920.SHGD:10015251.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS 2020.221. HAI CON ANHAN TINH QUANG NAM
9/7/2020 50,000 622596.070920.085342.MS 2020.222 FT20251000700639
9/7/2020 50,000 IBVCB.759978424.Ung ho MS 2020 221 Hai con anh An.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2020 50,000 IBVCB.759974070.Ung ho MS 2020 222 Gia dinh Co Ngo Thi Lien.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/7/2020 50,000 039167.070920.070637.ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 50,000 MBVCB.759909072.ung ho ma so: MS 2020.221 (hai con anh An) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 50,000 MBVCB.759908170.ung ho ma so: MS 2020.222 (ba Ngo Thi Lien) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 50,000 MBVCB.759905309.ung ho ma so: MS 2020.220 (chi Pham Thi Khuyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 50,000 MBVCB.759904573.ung ho ma so: MS 2020.219 (anh Nguyen Vo Binh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 50,000 029732.070920.063105.MS 2020 222
9/7/2020 100,000 MBVCB.761088312.ung ho MS 2020.216 (be Bui Quynh Han).CT tu 0071001157940 LUONG NGUYEN THIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 MBVCB.761019521.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.221 hai con anh An.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 MBVCB.761017515.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.222 gia dinh ba NGO THI LIEN.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 IBVCB.760695489.Ms: 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 Sender:01201003.DD:070920.SHGD:10013525.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DT DAN TRI CT BAN DOC UH CHO MS 2020.212 THEO DSKC TUAN 4.8.20
9/7/2020 100,000 Sender:01201003.DD:070920.SHGD:10013251.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DT DAN TRI CT BAN DOC UH CHO MS 2020.210 THEO DSKC TUAN 4.8.20
9/7/2020 100,000 403963.070920.154333.Ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 100,000 766305.070920.150740.ms 2020.221 ung ho hai con anh An
9/7/2020 100,000 763790.070920.150506.ms 2020.218 ung ho be Nguyen Khanh Le
9/7/2020 100,000 349633.070920.112609.Ms 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 100,000 569659.070920.104613.Co Ngoc, Ngan hang Nha nuoc tinh Vinh Phuc ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 100,000 0200970423090710422720202637860900.59527.104231.ung ho MS 2020.222
9/7/2020 100,000 690751.070920.102940.Ung ho MS 2020 222 NGO THI LIEN FT20251397126211
9/7/2020 100,000 MBVCB.760126522.Giup ma so 2020.222(gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 Sender:01310012.DD:070920.SHGD:10015387.BO:DO NGOC.MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020 100,000 648985.070920.092629.200907000021245 Ung ho ms 2020.222 ZP5MN575TTQO
9/7/2020 100,000 Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10004810.BO:DO NGOC.MS 2020.220 UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN
9/7/2020 100,000 759253.070920.085310.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THANH THAO chuyen khoan ung ho MS2020 222 gia dinh ba ngo thi
9/7/2020 100,000 MBVCB.760012272.LAM THI LUONG LUYEN ung ho MS 2020.222 (gd ba ngo thi lien).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 193576.070920.085534.UNG HO MS 2020.222 -GD BA NGO THI LIEN
9/7/2020 100,000 930341.070920.083055.VINH NAM UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN-070920-08:30:55 930341
9/7/2020 100,000 795492.070920.082653.Ung ho gia dinh ba Ngo thi Lien MS 2020.222
9/7/2020 100,000 598896.070920.075813.202.222 gd ba ngo thi lien FT20251776087045
9/7/2020 100,000 226209.070920.073554.Truong Bach Yen chuyen tien cho Ngo thi Lien MS 2020222
9/7/2020 100,000 MBVCB.759917965.Ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo thi Lien ).CT tu 0721000551739 LE THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 MBVCB.759906187.NGUYEN THI THU LUONG chuyen tien ung ho chi lien .Ha tinh me chau Thanh.CT tu 0561000539291 NGUYEN THI THU LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 MBVCB.759903238.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)Vietnamnet 7/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 398030.070920.064410.ung ho Gia dinh 2020.222
9/7/2020 100,000 MBVCB.759900888.Ung ho MS 2020.222 ba.ngo thi lien.CT tu 0341007167219 NGUYEN VAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 MBVCB.759894436.MS 2020.222.CT tu 0211000543196 VU THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 100,000 023105.070920.053344.Ung ho MS 2020 222 gd ba NGO THI LIEN
9/7/2020 150,000 328562.070920.061618.Ung ho MS2020.222 gi dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 373963.070920.210123.ung ho gia dinh ba lien
9/7/2020 200,000 040287.070920.190228.MS 2020.222(UNG HO GIA DINH BA NGO THI LIEN).-070920-19:02:27 040287
9/7/2020 200,000 070315.070920.185457.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien FT20251288809830
9/7/2020 200,000 574759.070920.162125.UNG HO MS 2020.21 hai cha con anh AN tien phuoc quang nam
9/7/2020 200,000 Sender:01341001.DD:070920.SHGD:10001257.BO:TA QUANG SON.(2000000010170350)UNG HO MS 2020.222 (GIA DINH BA NGO THI LIEN).
9/7/2020 200,000 MBVCB.760511856.MS 2020.222 ( Ung ho gia dinh ba ngo thi lien).CT tu 0031001118201 PHAM NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 IBVCB.760457615.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0451001948986 NGUYEN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 123051.070920.123051.MS 2020.222 ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 289989.070920.114527.La Thi Hang Nga chuyen tien MS2020221 hai con anh Han
9/7/2020 200,000 MBVCB.760252020.Ms 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong.CT tu 0031000325351 MAI THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 MBVCB.760247999.Ung ho MS 2020.211.CT tu 0351000893083 VU VAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 MBVCB.760238708.Ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien ).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 597123.070920.111656.Ung ho MS 2020.221 Hai con Anh An
9/7/2020 200,000 IBPS/SE:79310001.DD:070920.SH:10015502.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020 200,000 588709.070920.110715.Ung ho MS 2020.222 GD ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 696339.070920.104715.Vietcombank 0011002643148 NCHCCCL 0989265898
9/7/2020 200,000 268169.070920.103145.MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
9/7/2020 200,000 348182.070920.101915.Ung ho ms 2020 222
9/7/2020 200,000 Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10012659.BO:PHAN THI LINH HUONG.MS 2020.221HAI CON ANH AN
9/7/2020 200,000 Sender:01309001.DD:070920.SHGD:10001554.BO:NGUYEN THANH TUAN.UNG HO MS 2020 220 PHAM THI KHUYEN
9/7/2020 200,000 256324.070920.095257.MS 2020.222
9/7/2020 200,000 131832.070920.094929.Ung ho MS 2020.222
9/7/2020 200,000 IBPS/SE:01310005.DD:070920.SH:10006005.BO:DOAN THI THANH THUY.MS2020.220. UNG HO PHAM THIKHUYEN
9/7/2020 200,000 246692.070920.091925.NCHA chuyen tien ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu
9/7/2020 200,000 Sender:01310001.DD:070920.SHGD:10004940.BO:HUYNH DANG BICH VY.MS 2020 220 UNG HO CHI PHAMTHI KHUYEN
9/7/2020 200,000 Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10005518.BO:TRAN PHAN NHAT TAN.MS 2020.220
9/7/2020 200,000 485048.070920.091543.Chuyen tien ung ho ma so 2029.222 Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 Sender:01310012.DD:070920.SHGD:10005489.BO:MAI HUONG LY.MS2020220 UNG HO CHI PHAM THI KHUYEN
9/7/2020 200,000 Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10004768.BO:HOANG THI BICH VAN.MS 2020.220 UNG HO CHI PHAMTHI KHUYEN
9/7/2020 200,000 0200970405090708590120200000161913.58915.090629.NGUYEN THI KIM NGAN UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020 200,000 357086.070920.084312.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN VAN MAN chuyen khoan ung ho MS 2020222
9/7/2020 200,000 Sender:79305001.DD:070920.SHGD:10000679.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 222
9/7/2020 200,000 760285.070920.084008.Ms2020.221(hai con anh An) va ms 2020.222(gd ba ngo thi lien )
9/7/2020 200,000 453861.070920.083935.ms 2020.222
9/7/2020 200,000 111685.070920.083816.Ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 175800.070920.082839.MS 2020.222
9/7/2020 200,000 IBVCB.759968018.BUI THI NGOC HOANH chuyen khoan MS 2020. 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 309058.070920.082000.Ung ho MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 928050.070920.081140.UNG HO MS : 2020.222( GIA DINH BA NGO THI LIEN)-070920-08:11:40 928050
9/7/2020 200,000 428736.070920.080548.Ung ho MS 2020222 gia ding ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 200,000 MBVCB.759932648.Ung ho MS 2020.222( gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 MBVCB.759907245.Ung ho MS 2020.222.( gia dinh ba ngo thi lien).CT tu 0561000540880 PHAN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 923105.070920.063114.UNG HO MS 2020 222( GIA DINH BA NGO THI LIEN)-070920-06:31:13 923105
9/7/2020 200,000 MBVCB.759897222.NGUYEN NGOC DUNG chuyen tien MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi May).CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 MBVCB.759895252.Ung ho MS 2020.222.CT tu 0691000410624 PHAM MINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 200,000 389467.070920.053254.ung ho ms 2020.222 gia dinh ba ngo thi lien
9/7/2020 200,000 347664.070920.052437.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020222 gia dinh ba ngo thi lien
9/7/2020 250,000 035516.070920.065516.Xin giup do chi Ngo Thi Lien MS 2020 222
9/7/2020 300,000 MBVCB.760592151.Ung ho Ms 2020.222.CT tu 0501000196991 PHAM DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 Sender:01307001.DD:070920.SHGD:10007563.BO:TRAN THUY PHUONG CHI.IBUNG HO MS 2020.222 ( GIADINH BA NGO THI LIEN)
9/7/2020 300,000 361923.070920.121148.MoMo 0903757789 Ung ho Ma so 2020221 hai con anh An 6984589226
9/7/2020 300,000 IBVCB.760186135.Ung Ho MS 2020.221 ( 2 con anh An).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 703890.070920.104627.Ung ho gia dinh ba Ngo Thi Lien, Ha Tinh MS 2020.222 FT20251621380490
9/7/2020 300,000 568386.070920.104450.Co Yen truong Van Truc, Lap Thach ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 300,000 IBVCB.760175982.Ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0211000461927 TRAN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 685943.070920.091628.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 300,000 637526.070920.091739.Ung ho MS 2020.222 FT20251036801312
9/7/2020 300,000 MBVCB.760032936.ms 2020.222 gia dinh ba ngo thi lien.CT tu 0281000144663 TRA NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 MBVCB.760020115.NGUYEN PHI HUNG chuyen tien ma so 2020.222 ba Ngo Thi Lien..CT tu 0201000128777 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 Sender:01202001.DD:070920.SHGD:10000835.BO:NGUYEN THI HANH.995220090752292 HANH VUNG TAUUNG HO MA SO 2020.222 GIA DINH BA NGO THI LIEN
9/7/2020 300,000 Sender:79303003.DD:070920.SHGD:10000052.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH UNG HO MS2020.196 BE DO MY HANH
9/7/2020 300,000 Sender:79303003.DD:070920.SHGD:10000055.BO:PHAM THI THUY LINH.PHAM THI THUY LINH UNG HO MS2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM
9/7/2020 300,000 125350.070920.081418.UH MS 2020.222 - Ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 300,000 MBVCB.759956408. Ung ho MS 2020.221 ( hai con anh An).CT tu 0011004381489 NGUYEN CONG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 MBVCB.759935597.Ung ho ms 2020.222( gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0011004302109 VU THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 300,000 MBVCB.759890764.MS 2020.221 (hai con anh an).CT tu 0101000890477 LE HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 400,000 163254.070920.163254.Ung ho MS 2020 212 ung ho Vo Thi Thuy Duong
9/7/2020 400,000 Sender:79201001.DD:070920.SHGD:10014016.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DT DAN TRI CT BAN DOC UH CHO MS 2020.211 THEO DSKC TUAN 4.8.20
9/7/2020 400,000 MBVCB.760057736.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.221 va MS 2020.222.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 MBVCB.760809663.MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu.CT tu 1014308166 HUYNH THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 785104.070920.162152.giup do ma so 2020.222.gia dinh ba ngo thi lien.
9/7/2020 500,000 Sender:01307001.DD:070920.SHGD:10007796.BO:PHAM KYLE ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020 221 HAI CONANH AN
9/7/2020 500,000 Sender:01201011.DD:070920.SHGD:10011446.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAO DIEN TU DAN TRI CT BANDOC UH CHO MS 202.197 THEO DSKC TUAN 4.8.2020
9/7/2020 500,000 IBVCB.760575966.HO CONG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)..CT tu 0071004199352 HO CONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10024863.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BANGO THI LIEN
9/7/2020 500,000 882335.070920.150025.ung ho ms 2020 221 hai con anh an FT20251970899255
9/7/2020 500,000 248138.070920.133312.Ung ho MS 2020.220(ung ho chi Pham Thi Khuyen)
9/7/2020 500,000 976133.070920.130359.MS 2020.216 UNG HO BE BUI QUYNH HAN-070920-13:03:57 976133
9/7/2020 500,000 145926.070920.125207.Ungho ms 2020.222 ba ngo thi lien
9/7/2020 500,000 145854.070920.125102.Ungho ms 2020.221 hai con a An
9/7/2020 500,000 MBVCB.760355969.LE THI THANH BINH chuyen tien ms 2020.221( 2 con A an).CT tu 0121001609126 LE THI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 022303.070920.123144.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/7/2020 500,000 775230.070920.111224.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 500,000 Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10015476.BO:HUYNH THANH TUNG.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH BANGO THI LIEN
9/7/2020 500,000 UNG HO MS 2020222(GIA DINH BA NGO THI LIEN)-TANG TRUNG XUONG CT
9/7/2020 500,000 MBVCB.760093448.Ung ho: MS 2020.222.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 MBVCB.760031234.UH gd ba Lien MS 2020.222.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10013644.BO:VO THI THU HA.MS2020 213
9/7/2020 500,000 Sender:01310012.DD:070920.SHGD:10013594.BO:VO THI THU HA.MS2020 215
9/7/2020 500,000 Sender:01307001.DD:070920.SHGD:10004727.BO:VO THI NGOC ANH TAM.IBUNG HO MS 2020.222 (GIA DINH BA NGO THI LIEN)
9/7/2020 500,000 IBVCB.759986491.ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)..CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 IBVCB.759980424.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).?Chuyen khoan: Bao VIETNAMNET?So tai khoan: 0011002643148.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 IBVCB.759967523.Ung ho Ms 2020.222 -GD ba Ngo Thi Lien.CT tu 0121001971532 LE THI KIM NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 199792.070920.082001.ung ho MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien)
9/7/2020 500,000 MBVCB.759924467.MS 2020.222 (Ngo Thi Lien).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 500,000 036563.070920.065841.Ung ho ma so 2020 222 gd ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 500,000 675158.070920.060744.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ma so 2020 222 Ung ho gia dinh Ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 700,000 Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10014335.BO:NGO THI HONG NHUNG.UNG HO MS2020 221 HAI CON ANH AN
9/7/2020 900,000 IBVCB.760903097.MS2020.216 ( Bui Quynh Han ). MS 2020.221 ( hai con anh Han ). MS 2020.222 (Gia dinh Ngo Thi Lien ).CT tu 0401001349454 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000,000 MBVCB.759837932.PHAM THANH SON lam tu thien ung ho MS 2020221 ( cho 2 con anh An ) .CT tu 0491003426868 PHAM THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000,000 MBVCB.760952505.Ung ho MS2020.222( gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0531000697989 TRAN BINH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000,000 120805.070920.120805.Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh giup do MS 2020.221 hai con anh An
9/7/2020 1,000,000 MBVCB.760186037.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000,000 Sender:01310005.DD:070920.SHGD:10015393.BO:LE DUNG.UNG HO MS 2020.221 HAI CON ANH AN
9/7/2020 1,000,000 MBVCB.759998568.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.222(gia dinh ba ngo thi lien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000,000 MBVCB.759989959.chuyen tien ung ho MS2020222 (gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0041001087151 NGUYEN THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/7/2020 1,000,000 424935.070920.075952.Chuyen tien ung ho MS 2020.222 gdinh ba ngo thi Lien
9/7/2020 1,000,000 059293.070920.074554.MS 2020 222 gia dinh ba Ngo thi Lien
9/7/2020 1,000,000 590559.070920.071913.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien FT20251049733806
9/7/2020 1,000,000 584967.070920.063323.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien FT20251499506396
9/7/2020 2,000,000 Sender:79310001.DD:070920.SHGD:10016081.BO:NGUYEN THI HONG THAM.UNG HO MS 2020.222 GD BANGO THI LIEN
9/7/2020 2,000,000 782575.070920.090529.ung ho ma so MS 2020.222 ( gia dinh ba Ngo Thi Lien )
9/7/2020 2,000,000 464463.070920.085229.MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/7/2020 2,000,000 925009.070920.073108.MS2020.222(UNG HO GIA DINH BA NGO THI LIEN)-070920-07:31:08 925009
9/7/2020 2,000,000 583172.070920.061110.Ung ho ms 2020.222. Gd ba ngo thi lien FT20251087453078
9/7/2020 2,312,000 661120.070920.144028.VIETTEL 400300 LIENNH 200907 200907013141920 400201 ung ho MS 2020221 hai con anh an
9/7/2020 2,600,000 293857.070920.174234.Ung ho MS 2020.211
9/7/2020 2,800,000 767671.070920.120910.Ung ho MS 2020.205 Em Chang Thi La FT20251035777761
9/7/2020 5,000,000 389546.070920.053414.NG THI BAI UH MS2020.222 GD BA NGO THI LIEN
9/8/2020 5,000 653503.080920.141117.ung ho ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 50,000 IBVCB.762155220.Giup ma so 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 50,000 IBVCB.762044871.MS2020223.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 50,000 472112.080920.160831.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 50,000 MBVCB.761878465.ung ho?MS 2020.223..CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 50,000 476645.080920.135525.MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)
9/8/2020 50,000 476285.080920.135342.MS 2020.222 (GIA DINH BA NGO THI LIEN)
9/8/2020 50,000 278237.080920.090052.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252286805099
9/8/2020 50,000 IBVCB.761319516.Ung ho MS 2020 223 Gia dinh chi Hoa.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 50,000 365524.080920.074229.Ung ho MS 2020.223
9/8/2020 50,000 038655.080920.064736.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 50,000 228611.080920.061800.gd anh Quyen Sg ung ho ms 2020.223 gd chi Hoa FT20252390572000
9/8/2020 60,000 MBVCB.761241889.Ung ho ms2020.223 (gia dinh chi hoa).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 203110.070920.233300.Ung ho ma so 2020 221 2 con anh An FT20252038020452
9/8/2020 100,000 MBVCB.762281306.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 481259.080920.172550.Vietcombank 0011002643148 DO THI MINH chuyen khoan ung ho MS 2020 223
9/8/2020 100,000 MBVCB.762029734.Ung ho MS 2020.223( gia dinh chi Hoa).CT tu 0011003127148 PHAM THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 668889.080920.164646.help
9/8/2020 100,000 591116.080920.155657.Ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 100,000 MBVCB.761810271.MS2020-223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 MBVCB.761808765.PHAM DINH THANH chuyen tien ung ho MS 2020.223.CT tu 0121000642874 PHAM DINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 MBVCB.761793661.MS 2020 200.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 100,000 125754.080920.140450.UNG HO MS 2020.222 GIA DINH NGO THI LIEN-080920-14:04:49 125754
9/8/2020 100,000 211719.080920.132401.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 100,000 CMN GIUP DO MS 2020.212 (VO THI THUY DUONG)
9/8/2020 100,000 385557.080920.110216.MS 2020 224 gd chi hoa
9/8/2020 100,000 286682.080920.103018.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 100,000 MBVCB.761478892.Ung ho Ms.2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 1013191566 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 258709.080920.100009.ms 2020.223
9/8/2020 100,000 781815.080920.095705.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 100,000 279304.080920.094335.Ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020.223
9/8/2020 100,000 238908.080920.093940.Ung ho MS 2020.223
9/8/2020 100,000 MBVCB.761407887.MS 2020.221.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 100,000 238224.080920.093858.Ung ho MS 2020.222
9/8/2020 100,000 Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10006585.BO:PHAM VAN NHUONG.UNG HO MS2020.233 GIA DINH CHIHOA
9/8/2020 100,000 237518.080920.093816.Ung ho MS 2020.221
9/8/2020 100,000 236810.080920.093733.Ung ho MS 2020.220
9/8/2020 100,000 094845.080920.092607.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho gia dinh c Hoa ms 2020223
9/8/2020 100,000 789769.080920.093115.UNG HO MS 2020 223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020 100,000 416163.080920.091135.MoMoT0915057720T6995478908T970436Tung ho MS 2020223
9/8/2020 100,000 329749.080920.082927.ck ung ho ms 2020223 gd chi hoa tan ky nghe an
9/8/2020 100,000 074398.080920.082729.VINH NAM UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI TRAN THI HOA-080920-08:27:29 074398
9/8/2020 100,000 IBVCB.761295842.MS2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0461000491521 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 100,000 233533.080920.075653.MS 2020.223
9/8/2020 100,000 231971.080920.064910.Ung ho MS 2020 223 Chi HOA FT20252535082864
9/8/2020 100,000 032465.080920.062349.Chuc chi hoa va gia dinh vuot qua kho khan
9/8/2020 100,000 029411.080920.060802.MS 2020 223 ung ho gia dinh chi Hoa O Tan Ky Nghe An
9/8/2020 100,000 418979.080920.060001.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020223
9/8/2020 100,000 226807.080920.055151.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252153576038
9/8/2020 100,000 840742.080920.054247.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 223 gia dinh Chi Hoa
9/8/2020 100,000 MBVCB.761207744.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)Vietnamnet 8/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 150,000 110088.080920.130313.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI BEN uh MS 2020 223gd chi Hoaf
9/8/2020 200,000 IBVCB.762412668.ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)..CT tu 0051000070326 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 656874.080920.182050.ung ho MS2020.211 be thien phu
9/8/2020 200,000 609697.080920.171623.Hua Hien ct ung ho MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/8/2020 200,000 MBVCB.762036764.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 205054.080920.162628.IBFT Ung ho Tran Thi Hoa.Tan Ky.Nghe An.
9/8/2020 200,000 IBVCB.761913566.Ung ho MS 2020.220.CT tu 0591000212603 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 200,000 MBVCB.761849820.Ung ho MS 2020.221.CT tu 0031000286530 LUONG QUANG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 129231.080920.142444.UNG HO MS 2020.223 GD CHI HOA-080920-14:24:43 129231
9/8/2020 200,000 128762.080920.142206.UNG HO MS 2020.223-080920-14:22:06 128762
9/8/2020 200,000 IBVCB.761775239.Gd co nguoi benh mac chung mach mau dong.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 200,000 IBVCB.761753371.Nha co nguoi benh U nao.CT tu 0111000926127 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 200,000 MBVCB.761690414.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho gia dinh chi Hoa anh Toan MS 2020.223.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761688549.TRAN HANH NGUYEN chuyen tien ung ho hai con anh An MS 2020.221.CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761589315.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761540534.BUI VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011004351132 BUI VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761535386.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi hoa.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 594725.080920.105320.CHAU PHUC NGUYEN CK UH MS 2020223
9/8/2020 200,000 343026.080920.103214.Ung ho ms 2020.223 gia dinh chi hoa FT20252099574804
9/8/2020 200,000 IBVCB.761446677.Ung Ho ma so : 2020.216.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 IBVCB.761426856.MS 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 200,000 Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10006738.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020 200,000 Sender:79310001.DD:080920.SHGD:10006226.BO:TRAN THI BICH.UNG HO MA 2020.223 GIA DINH CHIHOA
9/8/2020 200,000 534997.080920.092455.UNG HO MS 2020.223
9/8/2020 200,000 Sender:01310012.DD:080920.SHGD:10007767.BO:NGUYEN THI DIEU THUY.UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020 200,000 885693.080920.091518.Ung ho MS 2020.220 ung ho c Pham thi khuyen
9/8/2020 200,000 MBVCB.761354807.CHU XUAN HIEN ung ho MS 2020 223 Gd chi Hoa.CT tu 0071004278690 CHU XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761348576.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0181003384583 NGUYEN THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761348345.Ung ho ms 2020.222(gia dinh ba Ngo thi Lien).CT tu 0491001817433 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 279374.080920.090251.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252826089940
9/8/2020 200,000 078416.080920.085448.UNG HO MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)-080920-08:54:47 078416
9/8/2020 200,000 MBVCB.761326342.2020.223 Chi Hoa,Chuc Anh mau lanh benh. .CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 MBVCB.761323408.Ms 2020.223.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 132377.080920.084014.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 200,000 466376.080920.082558.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ma so 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 200,000 409549.080920.081953.ung ho gd chi hoa MS 2020.223
9/8/2020 200,000 464080.080920.080510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 200,000 MBVCB.761267662.Ung ho MS 2020.223( gia dinh chi Hoa).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 189680.080920.074133.MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 200,000 406943.080920.072906.Ung ho MS 2020.223 - gia dinh chi Hoa
9/8/2020 200,000 238079.080920.072439.Ung ho ms2020,223 Gia dinh c hoa FT20252535108567
9/8/2020 200,000 082075.080920.071149.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 223
9/8/2020 200,000 489836.080920.071523.Ung ho Ms 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 200,000 044457.080920.070302.2020 223 gia dinh chi hoa
9/8/2020 200,000 MBVCB.761229332.PHAM QUANG HIEU ung ho gd chi Hoa 2020.223.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 200,000 232394.080920.065241.Ung ho MS 2020.223 FT20252949480375
9/8/2020 200,000 229535.080920.062844.MS 2020.223 FT20252034601829
9/8/2020 200,000 229010.080920.062317.Ung ho ms 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252390593899
9/8/2020 200,000 030511.080920.061410.ms 2020 223
9/8/2020 200,000 066578.080920.060552.UNG HO MS : 2020.223( GIA DINH CHI HOA)-080920-06:05:52 066578
9/8/2020 200,000 116709.080920.060438.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 200,000 MBVCB.761211570.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0491000133546 BUI VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 IBVCB.762291430.MS 2020 223 ung ho gia dinh chi Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 300,000 686742.080920.190703.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 300,000 517656.080920.153655.Chuyen tien ung ho MS 2020.212
9/8/2020 300,000 MBVCB.761795221.MS 2020.223 cam on bao vietnamnet.CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 440524.080920.141050.ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 300,000 798137.080920.135049.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 223
9/8/2020 300,000 IBVCB.761722790.Ung ho MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0181001156574 TRAN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 IBVCB.761598912.MS 2020 221 Hai con anh An.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 300,000 IBVCB.761456002.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 MBVCB.761455659.TRAN THI HIEP chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0341001961637 TRAN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 288492.080920.093303.ung ho MS 2020.223 gd chi hoa
9/8/2020 300,000 286395.080920.091408.Ung ho gd chi Hoa -Nghe An- ms 2020.223 FT20252176065680
9/8/2020 300,000 MBVCB.761353441.Ung ho ms 2020.223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 163222.080920.085959.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 300,000 MBVCB.761341080.PHAM THI TAM chuyen tien MS 2020.221(hai con anh An).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 MBVCB.761334439.Ung ho MS 2020.223.Mong Anh mau binh phuc.CT tu 0381000546885 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 Sender:48304001.DD:080920.SHGD:10001494.BO:VU NGUYEN HUONG GIANG.MS2020.223 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/8/2020 300,000 MBVCB.761323977.PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 MBVCB.761316119.Be Thanh An gui ho tro: MS 2020.223 (gia dinh c Hoa) .CT tu 0181003519868 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 135379.080920.082510.UNG HO MS2020.202 UNG HO BE CAO THANH MINH
9/8/2020 300,000 135350.080920.082319.UNG HO MS2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
9/8/2020 300,000 MBVCB.761274986.Ung ho MS2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0721000643412 NGUYEN THI XUAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 300,000 156346.080920.080309.ung ho ms 2020.223 gia dinh chi hoa o nghe an
9/8/2020 300,000 070026.080920.074225.MS 2020.223( GIA DINH CHI HOA)-080920-07:42:23 070026
9/8/2020 300,000 235438.080920.071119.Ung ho ms 2020223 gia dinh chi Hoa FT20252949547705
9/8/2020 300,000 226312.080920.054139.Pham anh hai ung ho MS 2020.223 gia dinh chi hoa FT20252050696816
9/8/2020 300,000 225443.080920.051932.Ung ho MS 2020.223 FT20252053899587
9/8/2020 300,000 321169.080920.023959.MS 2020.221 (ung ho 2 con anh An)
9/8/2020 400,000 Sender:79310001.DD:080920.SHGD:10007310.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020 500,000 MBVCB.762401640.Ung ho MS 2020.223 - gia dinh chi Hoa.CT tu 0071003688592 NGUYEN SY HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 564938.080920.213600.Ung ho MS 2020.210 Be Nguyen Phuc Thinh
9/8/2020 500,000 IBVCB.762343553.ung ho ms 2020 223.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 500,000 MBVCB.762333984.TRAN VAN THANG chuyen ung ho.MS.2020.221( ung ho hai con anh an ).CT tu 0101000397016 TRAN VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 651127.080920.173905.Ung ho MS 2020.220 chi Pham Thi Khuyen FT20252869358102
9/8/2020 500,000 MBVCB.761948758.NGUYEN SON TUNG chuyen tien ung ho ms 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 129772.080920.154930.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020221 hai con anh An
9/8/2020 500,000 Sender:79333001.DD:080920.SHGD:10002312.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.223 UNG HO GD CHIHOA
9/8/2020 500,000 Sender:79333001.DD:080920.SHGD:10002241.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.221 UNG HO HAI CONANH AN
9/8/2020 500,000 210832.080920.130448.Ungho ms 2020.223 gia dinh chi hoa
9/8/2020 500,000 600044.080920.115125.VO THI CAM NHUNG CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET CT UNG HO MS 2020223 gia dinh chi HOA Nghe An
9/8/2020 500,000 MBVCB.761622753.Ung ho MS 2020.223.CT tu 1014709455 PHAM HA THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 UNG HO MS 202023 (GIA DINH CHO HOA)
9/8/2020 500,000 351198.080920.104229.MS 2020.212 (ung ho Vo Thi Thuy Duong)
9/8/2020 500,000 349941.080920.103510.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 500,000 MBVCB.761495427.Ung ho MS 2020.223( Gia dinh chi Hoa).CT tu 0041000264497 DANG VAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 IBVCB.761448514.ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0611001715108 PHAN HUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 317960.080920.100119.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa FT20252820815181
9/8/2020 500,000 IBVCB.761407699.Pham huong giang ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoaf).CT tu 0301000336207 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10005803.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.223 GIA DINHCHI HOA
9/8/2020 500,000 783202.080920.092713.2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 500,000 083435.080920.092651.UNG HO MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)-080920-09:25:57 083435
9/8/2020 500,000 283474.080920.090929.Ung ho MS 2020.223 FT20252432423293
9/8/2020 500,000 878920.080920.090709.Ung ho Ms 2020.223 Gia dinh chi Hoa
9/8/2020 500,000 MBVCB.761345587.TRAN THI TUYET HOA chuyen tien MS 2020.223(gia dinh chi Hoa).CT tu 0071000853269 TRAN THI TUYET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 200620.080920.085817.ung ho MS 2020.223
9/8/2020 500,000 MBVCB.761335163.NGUYEN THI SINH chuyen tien ms2020223 ung ho gd chi hoa nghe an.CT tu 0011003593245 NGUYEN THI SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 MBVCB.761313963.UH gia dinh C Tran Thi Hoa.CT tu 0071003752654 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 126298.080920.083557.ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa Chuyen khoan Bao VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 MBVCB.761283819.Giup do 2020.223.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 249633.080920.080621.MS2020.223. Ung ho gia dinh chi Hoa FT20252739021701
9/8/2020 500,000 070344.080920.074718.UNG HO MS 2020.223 (GIA DINH CHI HOA)-080920-07:46:40 070344
9/8/2020 500,000 MBVCB.761239628.MS 2020.223?(gia dinh chi Hoa)..CT tu 0011000575367 BUI HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 MBVCB.761239509.ung ho ms 2020223.CT tu 0551000100914 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 500,000 MBVCB.761232343.2020.223 ( ung ho Gia dinh chi Hoa).CT tu 0231000600093 NGO XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 500,000 IBVCB.761199331.MS 2020 222 gia dinh ba NGO THI LIEN tinh Ha Tinh.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/8/2020 700,000 Sender:79310001.DD:080920.SHGD:10012433.BO:DOAN THI MAI HUONG.UNG HO BE BUI QUYNH HAN
9/8/2020 1,000,000 260760.080920.205853.Ngo Van Luc chuyen tien ung ho ms 2020.223 (ung ho gia dinh chi hoa)
9/8/2020 1,000,000 MBVCB.762167276.ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 1,000,000 638342.080920.175313.ung ho 2 con anh An ms 2020.221
9/8/2020 1,000,000 541507.080920.164443.2020-223-chi hoa
9/8/2020 1,000,000 /Ref:PALPM00OTOJ{//}/Ref:PALPM00OTOJ{//}LP VNM00OTOJ UNG HO MS 2020.215BE NGUYEN NGOC KHANG DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
9/8/2020 1,000,000 /Ref:PALPM00OTOC{//}/Ref:PALPM00OTOC{//}LP VNM00OTOC UNG HO MS 2020.214BE NINH GIA BAO DVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
9/8/2020 1,000,000 /Ref:PALPM00OTO4{//}/Ref:PALPM00OTO4{//}LP VNM00OTO4 UNG HO MS 2020.211BE NGUYEN THIEN PHUDVC:MR NGUYEN TRAN DANG PHUOC
9/8/2020 1,000,000 539496.080920.144302.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 1,000,000 289639.080920.103326.ung ho MS 220.223 gia dinh chi Hoa
9/8/2020 1,000,000 MBVCB.761438733.Ung ho MS 2020.223 (Gia dinh chi Hoa).CT tu 0081001321470 TO HANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 1,000,000 Sender:01310001.DD:080920.SHGD:10006770.BO:HOANG THI NHUNG.UNGHOMS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/8/2020 1,000,000 Sender:01202001.DD:080920.SHGD:10001114.BO:NGUYEN THI BICH PHUONG.995220090852494 CHUYENTIEN UNG HO MS 2020.222 GD BA NGO THI LIEN
9/8/2020 1,000,000 MBVCB.761225244.MS 2020.223 (Gia dinh chi Hoa) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 1,500,000 288105.080920.092138.giupcho 3nguoi ms 2020215 ms 2020211 ms 2020222
9/8/2020 1,500,000 151582.080920.075504.Chuyen tien
9/8/2020 2,000,000 Sender:92204012.DD:080920.SHGD:12518439.BO:CHAU NGOC TRAM.MS 2020223 (GIA DINH CHI HOA)
9/8/2020 2,000,000 406662.080920.132026.ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020.223
9/8/2020 2,000,000 305436.080920.094304.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi hoa FT20252390232375
9/8/2020 2,000,000 893583.080920.085501.Ung ho MS 2020.219 anh Nguyen VoBinh FT20252790306109
9/8/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:080920.SHGD:10000737.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.222 ( BA NGO THI LIEN )
9/8/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:080920.SHGD:10000728.BO:CONG HUYEN TON NU THUY LIEN.IBGIUP DO MS 2020.220 ( CHI PHAM THI KHUYEN )
9/8/2020 2,000,000 MBVCB.761270237.MS2020.223 ung ho gia dinh chi Hoa.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/8/2020 3,000,000 434192.080920.212030.Ntd Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
9/8/2020 3,000,000 322972.080920.100743.Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252739380136
9/8/2020 5,000,000 IBVCB.761345224.Giup do vien phi mo cho chong chi Hoa.CT tu 0181003371083 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 10,700 318981.090920.171354.Tran Hoang Hai Anh ung ho be Leo Trieu Loc MS 2020.224
9/9/2020 50,000 308184.090920.221730.Tran Anh Duc 4 tuoi, ung ho 2020.224
9/9/2020 50,000 IBVCB.763103138.Ung ho MS 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0181002163050 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 50,000 173322.090920.143651.Nguyen Van Hien85 ung ho MS 2020.224
9/9/2020 50,000 Sender:01360002.DD:090920.SHGD:10000654.BO:TRAN KHANH LY.UNG HO MS 2020.224 BE LEO TRIEU LOC
9/9/2020 50,000 367939.090920.105739.Ung ho ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc
9/9/2020 50,000 IBVCB.762715379.ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 50,000 Sender:79310001.DD:090920.SHGD:10004366.BO:NGUYEN THI XIEM.UNG HO MS. 2020 223. GIA DINH CHI HOA O NGHE AN
9/9/2020 50,009 IBVCB.763591464.Giup ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 60,000 092993.090920.080613.gui cho gd 2020 223
9/9/2020 100,000 MBVCB.762443239.MS 2020 223 gia dinh chi Hoa.CT tu 0961000008541 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 100,000 403369.090920.211824.Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20254700599872
9/9/2020 100,000 165140.090920.185803.MS 2020 223 ung ho gd chi Hoa
9/9/2020 100,000 0200970488090914534720201785001074.65835.145353.Lam Viet ung ho ma so 2020.223 gia dinh chi Hoa, Nghe An
9/9/2020 100,000 243475.090920.122645.VINH NAM UNG HO MS 2020.224 BE LEO TRIEU LOC-090920-12:26:45 243475
9/9/2020 100,000 MBVCB.762917881.MS 2020-224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 100,000 767337.090920.103329.Ung ho Leo trieu Loc MS 2020.224
9/9/2020 100,000 210880.090920.090829.NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2020222 ngo thi lien
9/9/2020 100,000 MBVCB.762545499.MS 2020.212 ( Ung ho Vo Thi Thuy Duong).CT tu 0731000788564 HOANG MAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 100,000 MBVCB.762531110.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)Vietnamnet 9/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 100,000 252420.090920.064213.IBFT ung ho ms 2020.224 be Leo trieu loc
9/9/2020 100,000 249029.090920.055755.Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).
9/9/2020 100,000 MBVCB.762461896.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 150,000 137990.090920.125945.ISL20200909125945533-Ung ho moi gia dinh 50.000vnd gom MS2020. 222 - 223 - 224. Cam on vietnamnet.
9/9/2020 150,000 517072.090920.083926.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
9/9/2020 200,000 834428.090920.202917.Ung ho MS2020 218 be Nguyen Khanh Le
9/9/2020 200,000 300933.090920.192444.Ung ho MS 2020.223
9/9/2020 200,000 279764.090920.174329.UH MS 2020 224 Leo Trieu Loc FT20253778065308
9/9/2020 200,000 MBVCB.763291061.Minhhdsshpc ung ho MS 2020.224.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 200,000 287844.090920.161501.Ung ho ms 2020.224 be Leo trieu loc
9/9/2020 200,000 MBVCB.763131282.ung ho ma so 2020223.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 200,000 762085.090920.145453.ung ho be Nguyen Thien Phu MS 211
9/9/2020 200,000 IBVCB.763091665.MS 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 200,000 Sender:79339002.DD:090920.SHGD:10000155.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO MS 2020.218(UNG HO BENGUYEN KHANH LE)
9/9/2020 200,000 Sender:79339002.DD:090920.SHGD:10000153.BO:LE THI ANH NGUYET.UNG HO MS 2020.220(UNG HO CHIPHAM THI KHUYEN)
9/9/2020 200,000 336638.090920.125045.ZP5MN72PC9N6 200909000069728 MS 2020 223 gia dinh c hoa
9/9/2020 200,000 836498.090920.125041.ung ho ms2020.224( be Leo Trieu Loc)
9/9/2020 200,000 270739.090920.122826.TTTPhuong ung ho Ms2020224 (be Leo Trieu Loc)
9/9/2020 200,000 270686.090920.122734.TTTPhuong ung ho Ms2020223(gd chi Hoa)
9/9/2020 200,000 042665.090920.121207.Ung ho MS 200.224 be Leo Trieu Loc FT20253300681108
9/9/2020 200,000 IBVCB.762880119.Ung ho MS 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 200,000 Sender:79202002.DD:090920.SHGD:10002502.BO:NGUYEN LE HOA.995220090954111 UNG HO MS 2020.223 GIA DINH CHI HOA
9/9/2020 200,000 MBVCB.762824294.Ung ho MS2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 200,000 MBVCB.762764090.NGUYEN ANH TUYET chuyen tien ung ho MS 2020.224 ( be Leo Trieu Loc ).CT tu 0371003691453 NGUYEN ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 200,000 220452.090920.100136.MS 2020.224 (UNG HO BE LEO TRIEU LOC).-090920-10:01:36 220452
9/9/2020 200,000 689775.090920.092105.Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020 200,000 898119.090920.085428.MS 2020.223 FT20253286779007
9/9/2020 200,000 683462.090920.085119.Vu Tuan Anh Cong ty Da Tu Nhien TAY AN ung ho MS 2020224 con LEO TRIEU LOC
9/9/2020 200,000 867258.090920.074753.Chuyen tien ung ho MS 2020.223 ung ho gia dinh chi hoa
9/9/2020 200,000 853202.090920.063013.QUYNHHUY UNG HO BE LEO TRIEU LOC MS 2020.224 FT20253268005051
9/9/2020 250,000 IBVCB.763189541.Ung ho ma so 2020 222 ba Ngo Thi Lien.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 250,000 IBVCB.763187650.Ung ho ma so 2020 224 be Leo Trieu Loc.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 300,000 661227.080920.231444.Ung ho MS2020223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020 300,000 420676.090920.194135.ung ho MS 2020.218 be Nguyen Khanh Le
9/9/2020 300,000 418658.090920.193823.ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
9/9/2020 300,000 558899.090920.190007.LE VAN HANH
9/9/2020 300,000 IBVCB.763463544.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 300,000 IBVCB.763459716.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 300,000 IBVCB.763458468.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)..CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 300,000 621903.090920.164949.ung ho MS 2020.224
9/9/2020 300,000 258474.090920.160718.ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc
9/9/2020 300,000 184406.090920.154451.MS 2020.212 ung ho Vo Thi Thuy Duong FT20253652630117
9/9/2020 300,000 556058.090920.151635.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020 300,000 145394.090920.140149.ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc
9/9/2020 300,000 MBVCB.762893510.MS 2020.224 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 300,000 194702.090920.112600.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Nguyen Ngoc Khang M
9/9/2020 300,000 026134.090920.105843.ung ho chau Ninh Gia Bao MS 2020.214
9/9/2020 300,000 MBVCB.762741960.NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien.CT tu 0081001268841 NGUYEN THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 300,000 MBVCB.762699655.Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 300,000 577962.090920.085541.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRINH VAN XUE chuyen khoan MS 2020 224 be Leo Tr
9/9/2020 300,000 249477.090920.064606.UH MS 2020.224 - Be Leo Trieu Loc
9/9/2020 300,000 852788.090920.062649.Ung ho MS 2020.224 FT20253328768260
9/9/2020 500,000 993034.090920.213730.MrHa Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
9/9/2020 500,000 451120.090920.202828.MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
9/9/2020 500,000 047748.090920.122038.Ung ho MS 2020.233 gia dinh chi Hoa FT20253826720903
9/9/2020 500,000 Sender:01202001.DD:090920.SHGD:10001884.BO:PHAM LE TUAN.995220090953391 UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
9/9/2020 500,000 IBVCB.762566019.Ms 2020 223.CT tu 0121000347405 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 500,000 MBVCB.762530589.Hoang An o Ha Noi ung ho em ma so 2020.224 (Leo Trieu Loc) mong em mau khoe.CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 500,000 042486.090920.064151.Ung ho ms 2020 224 be leo trieu loc
9/9/2020 500,000 MBVCB.762509067.MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc) .CT tu 0061000594618 NGUYEN HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 500,000 IBVCB.762479962.MS 2020 223 gia dinh chi TRAN THI HOA tinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2020 500,000 563236.080920.235611.Vietcombank 0011002643148 NGO DUY LONG chuyen khoan ung ho ms 2020 221
9/9/2020 600,000 IBVCB.763050657.ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)..CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 1,000,000 234942.090920.171509.MS 2020.221 ( hai con anh An)
9/9/2020 1,000,000 MBVCB.763324397.DOAN VAN VUONG chuyen tien ung ho em ng phuong thao MS2020.213.CT tu 0281000557203 DOAN VAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2020 1,000,000 920749.090920.163716.PHAM MINH TAM 0903617055 ct ung ho MS2020 222
9/9/2020 1,000,000 220702.090920.162653.Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20253330807797
9/9/2020 1,000,000 150096.090920.155231.CTY TNHH XD HONG TAN UNG HO HS 2020.223( GIA DINH CHI HOA)
9/9/2020 1,000,000 077785.090920.131657.gui giup be Leo Trieu Loc - MS2020.224 FT20253375952677
9/9/2020 1,500,000 857054.090920.065817.MS 2020.223-gia dinh chi Hoa. FT20253827244502
9/9/2020 2,000,000 MAI TRUNG MINH UNG HO 2020-221 ( HAI CON NHAN)
9/9/2020 5,000,000 986405.090920.105347.Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20253821010581
9/10/2020 2,000 IBVCB.764307997.a.CT tu 0371000518363 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 30,000 253755.100920.201412.ung ho ma so 2020.211 be nguyen thien phu
9/10/2020 36,000 144716.100920.084912.gui dginh mso 2020 225
9/10/2020 40,000 225515.100920.084844.NGUYEN VAN NINH Chuyen tien
9/10/2020 50,000 669662.100920.211106.Vietcombank 0011002643148 TO THI THUY chuyen khoan
9/10/2020 50,000 789674.100920.210413.TRAN DUC ANH CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET MS 2020225
9/10/2020 50,000 MBVCB.765111007.rat kho khan.CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 214344.100920.192815.ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh
9/10/2020 50,000 IBVCB.764899214.Giup ma so 2020 225 gia dinh be Manh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 299131.100920.143709.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020223 gia dinh chi Hoa
9/10/2020 50,000 727180.100920.143500.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV Ung ho MS 2020224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020 50,000 MBVCB.764248152.MS 2020225.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 MBVCB.764129174.ung ho MS.2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0281000235558 PHAM THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 50,000 MBVCB.764119529.Ung ho ma so 2020 225.CT tu 0301000411151 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 277867.100920.102423.Ung ho ma so 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 50,000 570156.100920.100021.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254166369210
9/10/2020 50,000 225959.100920.094258.MS 2020 225
9/10/2020 50,000 880654.100920.091212.MS2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 50,000 IBVCB.763906746.Ung ho MS 2020 224 Be Leo Trieu Loc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 IBVCB.763905130.Ung ho MS 2020 225 Gia dinh be Manh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 875318.100920.084638.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be manh
9/10/2020 50,000 569174.100920.081903.ck ung ho ms 2020225 gd chau manh quang tri
9/10/2020 50,000 626526.100920.075427.Ung ho MS 2020.225
9/10/2020 50,000 MBVCB.763804324.MS2020225.CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 50,000 049556.100920.071354.Ung Ho MS 2020 225 ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020 50,000 MBVCB.763793144.MS 2020 225 gia dinh be Manh.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 50,000 479863.100920.065237.MS 2020.225 FT20254000254743
9/10/2020 60,000 Sender:79334001.DD:100920.SHGD:10002127.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.224 (BE LEO TRIEU LOC) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/10/2020 60,000 Sender:79334001.DD:100920.SHGD:10001864.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.225(GIA DINH BE MANH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/10/2020 100,000 110460.100920.221554.Ung ho MS 2020.225 FT20255611268510
9/10/2020 100,000 330731.100920.220207.ung ho MS 2020.225
9/10/2020 100,000 321693.100920.214544.Chuyen tien ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020 100,000 458819.100920.213528.Ung ho MS 2020 225
9/10/2020 100,000 087605.100920.213232.Ung ho MS 2020.225 - gia dinh be Manh FT20255363759071
9/10/2020 100,000 006950.100920.211950.ung ho?MS 2020.225
9/10/2020 100,000 221380.100920.205214.LE TRONG TUE ung ho MS 2020.225
9/10/2020 100,000 122171.100920.204236.Ung ho MS 2020.221 mong hai chau vuot qua kho khan
9/10/2020 100,000 018537.100920.194312.Ms 2020.225 gd be Manh FT20254446612379
9/10/2020 100,000 MBVCB.764993348.ung ho ms 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0111000266906 DO TRUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 169038.100920.183333.Chuyen tien ung ho ms 2020.210 be Nguyen Phuc Thinh
9/10/2020 100,000 MBVCB.764863229.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.224 be LEO TRIEU LOC.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 939762.100920.175230.Ung ho MS 2020.225 gd be Manh FT20254610390904
9/10/2020 100,000 MBVCB.764780213.HA QUANG DUNG ung ho MS 2020.220 ( ung ho chi Pham Thi Khuyen).CT tu 0481000756317 HA QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 528417.100920.161752.Ung ho MS 2020225 gd be Manh
9/10/2020 100,000 834766.100920.155618.MS 2020 0225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 MBVCB.764559907.MS2020.225( gia dinh be Manh).CT tu 0511000454003 NGUYEN THI TUONG HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 729836.100920.145258.Vietcombank 0011002643148 unghoms2020225
9/10/2020 100,000 744153.100920.140804.Ung ho MS 2020225 FT20254702400096
9/10/2020 100,000 MBVCB.764352372.ung ho ma so: MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 200902.100920.133743.Do Thi Dien chuyen tien ung ho MS 2020225 gd be Manh.
9/10/2020 100,000 293562.100920.125953.ung ho MS 2020.225
9/10/2020 100,000 863458.100920.005201.ung ho MS 2020.225 (Gia dinh be Manh)
9/10/2020 100,000 MBVCB.764263145.MS 2020.225 (Gia dinh be Manh).CT tu 0101003355888 DOAN VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 478727.100920.122117.Ung ho gia dinh be Manh Ma so MS 2020 225
9/10/2020 100,000 048819.100920.120504.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 225
9/10/2020 100,000 811674.100920.120628.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 Gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 853648.100920.000502.MS.2020.222
9/10/2020 100,000 853116.100920.000242.MS.2020.225
9/10/2020 100,000 660846.100920.115326.Ung ho ma so 2020.218 be Nguyen Khanh Le FT20254826619300
9/10/2020 100,000 967343.100920.114654.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI HONG DIEM chuyen khoan toi Be Manh
9/10/2020 100,000 659162.100920.115108.Ung ho gia dinh c Hoa, MS 2020.223 FT20254005120330
9/10/2020 100,000 415862.100920.113832.Ung ho ma so 2020 225
9/10/2020 100,000 915506.100920.113829.ung ho 2020 224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020 100,000 915118.100920.113701.ung ho 2020 223 gia dinh chi Hoa
9/10/2020 100,000 914760.100920.113524.ung ho 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
9/10/2020 100,000 MBVCB.764156921.Ung ho ms 2020.221.CT tu 0531002515014 NGUYEN XUAN BACH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 640485.100920.112654.Ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc FT20254397340547
9/10/2020 100,000 264774.100920.110231.Truong Bach Yen chuyen tien bao Vietnamnet Ms 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 773105.100920.105927.MS 2020.225( gd be Manh)
9/10/2020 100,000 MBVCB.764074195.Ms 2020.225 ( gia dinh be Manh ).CT tu 0281000364257 HO PHUOC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 237075.100920.103626.Ung ho gia dinh be Manh MS 2020.225
9/10/2020 100,000 727136.100920.102925.ung ho MS 2020.225
9/10/2020 100,000 958981.100920.102914.MS 2020.225
9/10/2020 100,000 274827.100920.102057.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 225
9/10/2020 100,000 MBVCB.764046312.PHAM KIEU DUNG chuyen tien ung ho MS 2020225(gia dinh be Manh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 612977.100920.094255.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 681126.100920.094311.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 319566.100920.093425.Ung ho MS 2020.225( chau Manh)
9/10/2020 100,000 664388.100920.092539.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 883119.100920.092245.Ung ho MS 2020225 Gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 Sender:79310001.DD:100920.SHGD:10004554.BO:NGUYEN THI HUONG GIANG.MS 2020.224
9/10/2020 100,000 MBVCB.763924758.HO MINH TRI ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh.CT tu 0371000494221 HO MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 167205.100920.090934.ms 2020 225 gia dinh em manh
9/10/2020 100,000 228125.100920.085832.ME 2020.225( ung ho gd be Manh)
9/10/2020 100,000 339012.100920.085645.UNG HO MS 2020225( GIA DINH BE MANH)-100920-08:56:46 339012
9/10/2020 100,000 145979.100920.085004.Ung ho MS2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 517641.100920.084729.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254300808881
9/10/2020 100,000 129154.100920.083806.UH MS 2020 225 gd be Manh o Quang Tri
9/10/2020 100,000 MBVCB.763872941.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0071001145757 NGUYEN TUU NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 335483.100920.083142.VINH NAM UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE NGUYEN DUC MANH-100920-08:31:43 335483
9/10/2020 100,000 221276.100920.083112.ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh)
9/10/2020 100,000 613024.100920.082802.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 100,000 609244.100920.082330.MS 2020.225 gd be Manh
9/10/2020 100,000 260783.100920.081505.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 225
9/10/2020 100,000 Sender:01202021.DD:100920.SHGD:10000174.BO:TRAN THI THUY.995220091050845 UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020 100,000 Sender:01202001.DD:100920.SHGD:10000165.BO:NGUYEN THI PHU YEN.995220091050821 CK UNG HOMA SO 2020225 GD E MANH
9/10/2020 100,000 164385.100920.081139.Ung ho: MS 2020.225 (gia dinh be manh)
9/10/2020 100,000 210408.100920.072604.MS 2020.225 ( gia dinh be manh )
9/10/2020 100,000 MBVCB.763787625.MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0451000373504 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 912757.100920.063141.ung ho ms 2020225
9/10/2020 100,000 144292.100920.060846.ISL20200910060836608-MS2020.225
9/10/2020 100,000 029997.100920.060809.MS 2020 225
9/10/2020 100,000 MBVCB.763757551.Ung ho MS 2020.225 (Gia dinh be Manh).CT tu 0011003122845 DAM NGOC PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 MBVCB.763761404.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)Vietnamnet 10/9/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 100,000 MBVCB.763761226.Tu vong.CT tu 0601000351407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 100,000 026371.100920.053605.Xin ung ho gia dinh be Manh MS 2020225
9/10/2020 150,000 915043.100920.172355.Ung ho MS 2020225 be Manh FT20254237502400
9/10/2020 150,000 MBVCB.764557482.Ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be manh).CT tu 0081001158539 PHAM HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 150,000 IBVCB.764149291.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)..CT tu 0331000399929 PHAM PHUOC KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 150,000 163352.100920.090646.ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 150,000 609090.100920.082319.Ung ho MS 2020.225 Ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 111905.100920.221901.MS 2020.225 FT20255611280909
9/10/2020 200,000 764190.100920.221213.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020225 gia dinh be manh
9/10/2020 200,000 138250.100920.221252.200910000170737 Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh ZP5MN80J7VOK
9/10/2020 200,000 486545.100920.220058.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 MBVCB.765220285.Ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).CT tu 0331000503840 PHAN THI NGOC HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 MBVCB.765195930.ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh.CT tu 0281000736438 NGUYEN THI NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 492347.100920.213141.IBFT Ms 2020 225 gd em manh
9/10/2020 200,000 MBVCB.765155602.Ung ho gd be Manh ma so 2020.225.CT tu 0041000141111 TRAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 068689.100920.210130.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh FT20255700530256
9/10/2020 200,000 285271.100920.205111.ung ho MS 2020.202
9/10/2020 200,000 278171.100920.204213.ung ho MS 2020225
9/10/2020 200,000 008080.100920.192611.Ms 2020 223 uh gd c hoa FT20254002863051
9/10/2020 200,000 MBVCB.764922749.BE LEO TRIEU LOC.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 200,000 057098.100920.183215.IBFTA 200910000125805 giup gia dinh be Nguyen Duc Manh
9/10/2020 200,000 959220.100920.181828.Ung ho ma so 2020 225 Gia dinh be Manh FT20254799882170
9/10/2020 200,000 138900.100920.181113.MS 2020 225
9/10/2020 200,000 986320.100920.164819.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 874412.100920.164246.Ung ho MS2020.221 hai con anh An FT20254565989678
9/10/2020 200,000 Sender:01202002.DD:100920.SHGD:10006454.BO:NGUYEN TRAN HUNG.995220091022724 UNG HO HAICON ANH AN...MS 2020.221
9/10/2020 200,000 IBVCB.764619979.Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0651000794441 HUYNH DUC CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 IBVCB.764556448.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0081001100600 NGUYEN THI THU HIEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 976622.100920.153235.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 Sender:01307001.DD:100920.SHGD:10002500.BO:NGO VY THU.IBUNG HO MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH)
9/10/2020 200,000 949258.100920.150858.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 786120.100920.150331.Ung ho MS 2020.221 hai con anh An FT20254610856447
9/10/2020 200,000 343822.100920.140751.ZP5MN80J1RPB 200910000069756 Ms 2020.223 gd chi Hoa
9/10/2020 200,000 MBVCB.764303400.ung ho MS 2020.225.CT tu 0731000699555 BUI DINH DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 MBVCB.764283977.ung ho MS 2020.225 (gia dinh chau Manh.CT tu 0491000197463 DO ANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 686937.100920.123418.MS2020225 uhgd chau manh FT20254536167336
9/10/2020 200,000 491296.100920.123119.Ung ho MS 2020 225
9/10/2020 200,000 Sender:01310005.DD:100920.SHGD:10010516.BO:TRAN THI HANG.GIA DINH BE MANH MS 2020.225
9/10/2020 200,000 806589.100920.115929.MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 663026.100920.115613.MS 2020.225 - gia dinh be Manh FT20254921608581
9/10/2020 200,000 MBVCB.764186261.gia dinh be Manh.CT tu 0161001656666 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 200,000 MBVCB.764181806.MS 2020-225( gia dinh em Manh).CT tu 0111000370754 TO TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 331353.100920.114233.Ung ho MS 2020.225
9/10/2020 200,000 275782.100920.113922.MS 2020.225
9/10/2020 200,000 MBVCB.764146634.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0251002741459 NGUYEN MAI THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 MBVCB.764111386.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 MBVCB.764089250.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0451001667611 DAO HOANG NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 749685.100920.105321.UH MS2020.225 GD BE MANH
9/10/2020 200,000 748425.100920.105200.Chuyen tien ung ho MS 2020 .225 gia dinh be manh
9/10/2020 200,000 700383.100920.104341.Vietcombank 0011002643148 be nguyen minh chau ung ho MS 2020223
9/10/2020 200,000 259284.100920.104508.Ung ho MS 2020.225 gd be Manh Quang Tri
9/10/2020 200,000 829641.100920.104312.MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
9/10/2020 200,000 MBVCB.764061542.ung ho MS 2020.225 (gia dinh chau Manh).CT tu 0121000903425 NGUYEN NGOC CANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 596821.100920.103308.Ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20254078639072
9/10/2020 200,000 594558.100920.103009.MS.2020.225 gia dinh be Manh FT20254798234675
9/10/2020 200,000 727343.100920.102938.Chuyen tien ung ho MS 2020.225 gd be Manh
9/10/2020 200,000 Sender:01310012.DD:100920.SHGD:10007463.BO:BUI NGOC QUY.MS 2020225 BE MANH
9/10/2020 200,000 926747.100920.102230.MS 2020.225 (Gia dinh be Manh)
9/10/2020 200,000 274144.100920.101522.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 509602.100920.101835.MS2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 836727.100920.101608.UNG HO MS 2020.225- GIA DINH BEMANH FT20254621266441
9/10/2020 200,000 705407.100920.100756.ung ho ms 2020.225 gd be manh
9/10/2020 200,000 272160.100920.095823.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 225
9/10/2020 200,000 568606.100920.095810.Ung ho 2020225 gd e manh FT20254923604501
9/10/2020 200,000 Sender:01202001.DD:100920.SHGD:10001324.BO:NGUYEN THI HAI YEN.995220091052513 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020 200,000 MBVCB.763993887.MS 2020225 gia dinh be Manh.CT tu 0081001049126 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 200,000 211078.100920.095053.MS 2020.225 UNG HO GIA DINH BE MANH
9/10/2020 200,000 IBVCB.763984774.NCHCCCL BT 0982***.CT tu 0961000002358 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 953111.100920.094126.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 225 ung ho gd be Manh
9/10/2020 200,000 MBVCB.763966666.NGUYEN THIEN NAM chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 1013259293 NGUYEN THIEN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 Sender:79310001.DD:100920.SHGD:10006238.BO:CAO LE TUAN ANH.UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020 200,000 117934.100920.093100.ung ho gd be Manh MS 2020.225
9/10/2020 200,000 IBVCB.763947010.ung ho MS2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0071000744805 HONG MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 343311.100920.092352.MS 2020.225-100920-09:23:49 343311
9/10/2020 200,000 MBVCB.763938645.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0021000312385 NGUYEN LINH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 506161.100920.092008.CK tu 000834160004 den 0011002643148. ND:Ung ho MS 2020 225 (GD be Manh)
9/10/2020 200,000 Sender:01310001.DD:100920.SHGD:10004898.BO:NGUYEN THI CHINH.UNG HO MS 2020.225
9/10/2020 200,000 526168.100920.090040.Ungho MS2020.225 FT20254100251145
9/10/2020 200,000 339322.100920.085848.MS2020.225 GIA DINH BE MANH-100920-08:58:48 339322
9/10/2020 200,000 IBPS/SE:79202002.DD:100920.SH:10000447.BO:HUYNH VAN BE.995220091051204 - CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH BE MANH
9/10/2020 200,000 338465.100920.085311.UNG HO MS 2020.225 ( GD BE MANH)-100920-08:53:10 338465
9/10/2020 200,000 Sender:79303003.DD:100920.SHGD:10001462.BO:LY NGOC HUY.UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020 200,000 794220.100920.084434.giup MS 2020.225
9/10/2020 200,000 336591.100920.084025.UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH )-100920-08:39:52 336591
9/10/2020 200,000 Sender:79307005.DD:100920.SHGD:10002958.BO:VU THI CHUYEN.IBMS 2020.225(GD BE MANH)
9/10/2020 200,000 MBVCB.763869877.Ung ho MS 2020.225 .CT tu 0011001494114 VU NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 872309.100920.083146.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 MBVCB.763850655.TRAN THI HUONG ung ho MS 2020.225.CT tu 0021002246725 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 105570.100920.082056.ung ho MS 2020 225 gdinh be Manh
9/10/2020 200,000 602514.100920.081438.MS2020.225 gd be Manh
9/10/2020 200,000 601388.100920.081300.ung ho MS 2020.225
9/10/2020 200,000 498147.100920.080937.Ung ho gia dinh be Manh MS 2020.225 FT20254010697447
9/10/2020 200,000 MBVCB.763836661.VO THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh.CT tu 0571000069440 VO THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 077872.100920.075519.MS2020 225
9/10/2020 200,000 257648.100920.073315.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 225
9/10/2020 200,000 059368.100920.073136.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 200,000 MBVCB.763797750.NGUYEN THI NGA chuyen tien ung ho MS 2020 225( gia dinh be Manh).CT tu 0491000085545 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 226864.100920.065845.NGUYEN THI NHAN CHUYEN KHOAN unghoMS2020225 gdbeManh
9/10/2020 200,000 479332.100920.064825.Ung ho ms2020,225 gia dinh be manh FT20254300360914
9/10/2020 200,000 039159.100920.064718.Ung ho gia dinh be Manh ma so 2020 225
9/10/2020 200,000 477723.100920.063453.Ung ho 2020 225 gia dinh be Manh FT20254620540529
9/10/2020 200,000 IBVCB.763772244.Ung ho MS 2020.225.CT tu 0071004543325 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 200,000 554906.100920.060252.ms 2020.225
9/10/2020 200,000 327457.100920.055841.UNG HO MS: 2020.225( UNG HO GIA DINH BE MANH)-100920-05:58:40 327457
9/10/2020 250,000 MBVCB.763777338.Ung ho ms 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0331000404950 DO THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 MBVCB.765247420.MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0501000118354 VO THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 331699.100920.220408.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.765178942.ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh.CT tu 0491000115246 NGUYEN THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 409179.100920.205550.Ung ho MS 2020 224 be Leo Trieu Loc
9/10/2020 300,000 218779.100920.204207.TRAN THI NGA THU Chuyen tien ung ho MS 2020225
9/10/2020 300,000 MBVCB.765082214.TRAN MINH DUC chuyen tien ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).CT tu 0071001002339 TRAN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 241717.100920.200014.Chuyen tien ung ho ma so 2020.225 gia dinh chau Manh
9/10/2020 300,000 750802.100920.191931.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 999799.100920.191343.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh FT20254288886474
9/10/2020 300,000 292844.100920.183724.ung ho MS 2020.225 be Manh
9/10/2020 300,000 168668.100920.183310.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.764821212.ung ho ma so 2020.225 gd be manh.CT tu 1021000002021 NGUYEN CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 256325.100920.163430.MS.2020.225 gui a Ai bo chau Manh
9/10/2020 300,000 0200970405091015392320200000176785.68553.154341.NGUYEN THI DUNG UNG HO GD CHAU MANH MS: 2020.225
9/10/2020 300,000 IBVCB.764455450.MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han.CT tu 0181000325117 NGUYEN PHAN LE TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 216029.100920.142409.UH MS 2020.225 (GD BE MANH)
9/10/2020 300,000 MBVCB.764342450.TRAN PHUONG THANH chuyen tien ung ho gia dinh be Manh ( MS 2020.225 ).CT tu 0181003491536 TRAN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 Sender:48304001.DD:100920.SHGD:10005066.BO:LUONG DUC DE.UNG HO MS 2020.222(GIA DINH BA NGOTHI LIEN) TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
9/10/2020 300,000 MBVCB.764298899.Ung ho gia dinh be Manh.CT tu 0381000358385 NGUYEN DANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 378048.100920.125051.UNG HO MS 2020.225(GIA DINH BE MANH)-100920-12:50:48 378048
9/10/2020 300,000 MBVCB.764150122.ung ho ms 2020.225.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 277444.100920.104339.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.764071560.Ung ho gia dinh be Manh MS2020.225.CT tu 0021002253808 VU THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 723763.100920.102551.ung ho qua bao MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 248390.100920.100945.Luong Van Quang chuyen tien ung ho ms 2020211 be nguyen thien phu
9/10/2020 300,000 246555.100920.100259.Luong Van Quang chuyen tien ung ho ms 2020225 gia dinh be manh
9/10/2020 300,000 693705.100920.095606.ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 320838.100920.094905.MS 2020.225 (ung ho gia dinh be Manh)
9/10/2020 300,000 809113.100920.093731.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/10/2020 300,000 884979.100920.093037.Ung ho ms 2020 225 gia dinh be manh
9/10/2020 300,000 666638.100920.092758.VUONG THI MY KHANH UNG HO MS 2020.225, GIA DINH EM MANH
9/10/2020 300,000 652045.100920.091227.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 317621.100920.091200.UNG HO MS 2020-225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 188086.100920.090804.UH MS 2020.225
9/10/2020 300,000 516881.100920.084556.Ung ho ma so 2020.225 gia dinh be Manh FT20254079352978
9/10/2020 300,000 MBVCB.763883226.DANG THI THANH chuyen tien ung hoMS 2020225 (gd be manh).CT tu 0101001061481 DANG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 509957.100920.083413.Ung ho ms 2020 225 gia dinh be Manh FT20254535373374
9/10/2020 300,000 IBVCB.763867770.NGUYEN THUY HA chuyen khoan MS2020.225 (gia dnh be Manh).CT tu 0141000799037 NGUYEN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 508453.100920.083128.ung ho ms 2020225 be Manh FT20254000984183
9/10/2020 300,000 024252.100920.082518.Ngn hng TMCP Ngoi Thng Vit Nam 0011002643148 MS 2020225
9/10/2020 300,000 MBVCB.763848788.DO THI BINH chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh be Manh).CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 679087.100920.080704.Vietcombank 0011002643148 VU THI NHUNG ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 598367.100920.080849.ung ho ms 2020.225 gd chau Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.763829335.Ung ho MS2020.225 (gia dinh be Manh) .CT tu 0601000517114 VO LE DUC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 081215.100920.075850.2020 225 ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.763825677.Ung ho MS 2020.225 ( ung ho gia dinh be Manh).CT tu 0371000411530 PHAM DANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 583841.100920.074357.Chuyen tien MS2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.763801788.ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh).CT tu 0751000049669 LE HUNG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 300,000 565327.100920.071900.ung ho 2020.225 GD BE MANH
9/10/2020 300,000 478948.100920.064503.Ung ho MS 2020.225 FT20254775908620
9/10/2020 300,000 206912.100920.064108.UH MS 2020.225(gd be Manh)
9/10/2020 300,000 672000.100920.055712.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020225 gd be Manh
9/10/2020 300,000 MBVCB.763731986.Ung ho Ms 2020.20 pham thi khuyen.CT tu 0071003121663 NGUYEN PHUOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 400,000 399075.100920.105850.IBFT MS2020.225
9/10/2020 500,000 448393.090920.231909.Ung ho MS 2020.211 . Be Nguyen Thien Phu FT20254184573625
9/10/2020 500,000 MBVCB.765201707.ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh.CT tu 0381000543071 NGUYEN DUC PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.765189340.LAI THI MINH CHAU Ung ho MS 2020.225 (Gia dinh be Manh).CT tu 0071000968995 LAI THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 076963.100920.211446.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20255254584189
9/10/2020 500,000 MBVCB.765083459.Ung ho MS2020.225( gd be Manh).CT tu 0121002644055 TRAN THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.765051187.Ung ho MS 2020.225.CT tu 0441000767559 NGUYEN TRAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 137310.100920.175612.MS 2020.225
9/10/2020 500,000 068086.100920.164952.Ung ho MS 2020.223 chi Hoaf
9/10/2020 500,000 853779.100920.162309.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254822040469
9/10/2020 500,000 /Ref:P1010178309{//}/Ref:P1010178309{//}DNI.OW2009100308507, Ung ho MS 2020.225 gia dinh be manh DVC:DO MINH TU
9/10/2020 500,000 IBVCB.764563428.Ung ho MS 2020.223 .CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 823283.100920.154950.Ung ho ms 2020.225 gia dinh be manh FT20254871135281
9/10/2020 500,000 MBVCB.764502827.Sang. Ung ho MS 2020.225 chau Manh.CT tu 0121000128096 NGUYEN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 IBVCB.764498472.Ung ho MS 2020.233.CT tu 0021001632748 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.764488212.Ung ho MS 2020.225( gia dinh be Manh).CT tu 0071000957358 NGUYEN BANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.764407933.Ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh).CT tu 1013402298 LE THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 293899.100920.130142.Gui anh Ai QTri ms 2020.225
9/10/2020 500,000 023897.100920.121819.IBFTA 200910000054423 Ung ho 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 675206.100920.121450.MS 2020.225 FT20254445044858
9/10/2020 500,000 813122.100920.120831.ung ho MS 2020.225 gd be Manh
9/10/2020 500,000 333322.100920.120733.Ung ho gia dinh be Manh( MS 2020.225)
9/10/2020 500,000 371396.100920.115950.MS 2020.225 (GIA DINH BE MANH)-100920-11:59:47 371396
9/10/2020 500,000 276723.100920.114241.ms 2020225
9/10/2020 500,000 IBVCB.764158167.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0531000266999 DUONG THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 909600.100920.111229.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 700084.100920.104051.Vietcombank 0011002643148 be nguyen minh chau ung ho MS 2020225
9/10/2020 500,000 589618.100920.103158.Nhom Sales Cty Dai Quang Minh ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
9/10/2020 500,000 772936.100920.103144.giup do gd be Manh. MS: 2020225
9/10/2020 500,000 MBVCB.764052131.MS 2020.225 ( giup gd Be Manh) .CT tu 0121000464693 NGUYEN THI TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 584049.100920.101736.ung ho ms 2020.225 - gia dinh be Manh FT20254160020279
9/10/2020 500,000 Sender:01309001.DD:100920.SHGD:10000692.BO:TRAN XUAN PHUONG.MS 2020 225 UNG HO BE MANH
9/10/2020 500,000 272637.100920.100247.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 322291.100920.100408.Gia dinh co Quynh Giang - TP Can Tho Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/10/2020 500,000 MBVCB.763994878.LE TAN TRIEU chuyen tien:Ms.2020.225(gia dinh be manh).CT tu 0281000625250 LE TAN TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.763994424.C Huong ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0121000841601 DOAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 564555.100920.095311.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh o Quang Tri FT20254252241065
9/10/2020 500,000 923986.100920.095250.MS 2020.225 UNG HO GIA DINH BE MANH
9/10/2020 500,000 NGUYEN SON HA UNG HO GIA DINH BE MANH MS 2020.225
9/10/2020 500,000 557197.100920.094346.Ung ho em Nguyen duc manh, vinh kim, vinh linh , quang tri FT20254651390260
9/10/2020 500,000 IBVCB.763966270.ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 665767.100920.092704.Chuyen tien toi MS.2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 Sender:79307005.DD:100920.SHGD:10004159.BO:TRAN THAO NGUYEN.IBUNG HO MS2020.225 (GD BE MANH)
9/10/2020 500,000 MBVCB.763928161.PHAM THI TAM chuyen tien MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 Sender:01310005.DD:100920.SHGD:10004188.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.224 BE LEO TRIEU LOC
9/10/2020 500,000 UNG HO MS 2020.206 ( EM A.CHAT)
9/10/2020 500,000 IBVCB.763898184.LE TIEN TUAN chuyen khoan ung ho: MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0371003937234 LE TIEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 606422.100920.084431.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 ung ho MS 2020255 gia dinh be manh
9/10/2020 500,000 MBVCB.763889206. PHUONG : Ms 2029.225 Gia dinh be Manh.CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 141719.100920.084703.MS 2020 225
9/10/2020 500,000 627115.100920.084454.Ung ho gia dinh chau Manh. MS 2020.225
9/10/2020 500,000 572260.100920.084442.MS2020225.gia dinh be manh
9/10/2020 500,000 869702.100920.084438.ung ho: MS 2020.225 (gia dinh be manh)
9/10/2020 500,000 515034.100920.084247.Ung ho MS 2020225 FT20254651162064
9/10/2020 500,000 625101.100920.084233.ung ho MS2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 624518.100920.084151.MS 2020.225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 681472.100920.082802.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 508826.100920.083216.Tran Anh Thu ck ung ho ms 2020 225 gd be Manh FT20254396794906
9/10/2020 500,000 872282.100920.083136.MS202025 ung ho gia dinh be Manh
9/10/2020 500,000 MBVCB.763861634.ung ho MS 2020.225(Gia dinh be Manh).CT tu 0561000560374 TRAN THI UT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.763850332.VU THI THU HIEN chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0011000369132 VU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 313827.100920.081947.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
9/10/2020 500,000 Sender:79305001.DD:100920.SHGD:10000568.BO:DO VAN BAO.UNG HO MS 2020.224 (BE LEO TRIEU LOC)
9/10/2020 500,000 312067.100920.073545.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be manh)
9/10/2020 500,000 330116.100920.073222.UNG HO MS 2020225 ( GIA DINH BE MANH)-100920-07:32:21 330116
9/10/2020 500,000 329981.100920.072946.UNG HO MS 2020.225( GIA DINH BE MANH) G-100920-07:29:46 329981
9/10/2020 500,000 048303.100920.072758.UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH
9/10/2020 500,000 311568.100920.071456.Ms 2020.210- UH be Nguyen Phuc Thinh
9/10/2020 500,000 MBVCB.763791981.MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc).CT tu 0121002026682 LE MINH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.763783864.THAN THI HANH ung ho MS 2020-225 (gia dinh be Manh).CT tu 0271000160125 THAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 MBVCB.763779362.Giup do 2020.225.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 500,000 327852.100920.062506.MS 2020.225-100920-06:25:06 327852
9/10/2020 500,000 473807.100920.053535.Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh. FT20254867376172
9/10/2020 500,000 325744.100920.010708.UNG HO MS 2020.212 ( VO THI THUY DUONG)-100920-01:07:07 325744
9/10/2020 600,000 857010.100920.145908.Ms 2020.225 gia dinh be Manh FT20254783319590
9/10/2020 800,000 MBVCB.764026578.Nguyen ha my ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh ).CT tu 0911000034945 NGUYEN HA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 MBVCB.765234969.DANG THI VAN ung ho MS 2020.225.CT tu 0441000660995 DOAN THI BAO BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 458501.100920.213354.UNG HO MS 2020.225( GIA DINH BE MANH) VINH LINH, QUANG TRI-100920-21:33:29 458501
9/10/2020 1,000,000 432740.100920.175433.AE BANG HUU UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH-100920-17:54:32 432740
9/10/2020 1,000,000 994685.100920.171652.Chij hang ha noij chuyenr khoanr
9/10/2020 1,000,000 891386.100920.165916.MUng ho MS 2020.225 gia dinh be Manh FT20254022811322
9/10/2020 1,000,000 IBPS/SE:79334001.DD:100920.SH:10002989.BO:CAO KIM TOAN0009423.BA KHA YEU .UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH) (VCB) - NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
9/10/2020 1,000,000 959221.100920.151758.ung ho ba TRAN THI LOI ma so 2020.221
9/10/2020 1,000,000 957852.100920.151647.ung ho ba NGO THI LIEN ma so 2020.222
9/10/2020 1,000,000 952081.100920.151138.ung ho chi TRAN THI HOA ma so 2020.223
9/10/2020 1,000,000 IBVCB.764356932.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 383828.100920.134811.2020.225 (UNG HO GD EM MANH)-100920-13:48:09 383828
9/10/2020 1,000,000 625592.100920.110826.Ung ho ms 2020225 gia dinh be manh FT20254701824581
9/10/2020 1,000,000 MBVCB.764095440.MS 2020225 ( gia dinh be Manh).CT tu 0071000670490 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 MBVCB.764053006.Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).CT tu 0921000718031 VO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 MBVCB.763969894.MS 2020.225.CT tu 0071002354132 LUONG THI NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 531397.100920.090837.Ung ho gd be Manh MS 2020225 FT20254480069590
9/10/2020 1,000,000 437532.100920.085727.ung ho gia dinh be manh MS 2020.225
9/10/2020 1,000,000 Sender:79303008.DD:100920.SHGD:10002058.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DTN.THUY UNG HO MS.2020222
9/10/2020 1,000,000 IBVCB.763883092.Ck ung ho ma so 2020221(2 con anh An).CT tu 0441000632804 DONG THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,000,000 133107.100920.084101.Ung ho MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 1,000,000 335537.100920.083214.NGUYEN THI TOAN UNG HO CHO MS 2020222,NGO THI LIEN H.LOC HA, T.HA TINH-100920-08:32:12 335537
9/10/2020 1,000,000 MBVCB.763851906.ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh.CT tu 0481000656354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 1,000,000 868252.100920.080446.MS2020225 gia dinh be Manh
9/10/2020 1,000,000 MBVCB.763793614.VU THI HOANG LINH ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be manh).CT tu 0591000391891 VU THI HOANG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 1,500,000 515974.100920.084439.Ung ho gia dinh be Manh FT20254295072610
9/10/2020 2,000,000 637522.100920.154422.MS 2020.225 (ung ho gia dinh be Manh )
9/10/2020 2,000,000 845755.100920.130057.ung ho gia dinh be Manh MS 2020.225
9/10/2020 2,000,000 495748.100920.123500.MS 2020 225 gia dinh be Manh
9/10/2020 2,000,000 669044.100920.120504.Duong Minh Danh ung ho MS2020.225 gia dinh be Manh FT20254101327708
9/10/2020 2,000,000 /Ref:P3230254165Y20{//}/Ref:P3230254165Y20{//}B/O:PHAM THI KIM TUYEN MS 2020.225 GIA DINHBE MANH DVC:PHAM THI KIM TUYEN
9/10/2020 2,000,000 0200970405091010371820200000175266.67562.104344.NGUYEN NGOC TUNG UNG HO MS2020 221 ( CON A AN) MS2020 213 (THAO) MS2020 211 (PHU) MS2020 218 (LE)
9/10/2020 2,000,000 BUI THI QUE ANH// UNG HO MS 2020.225 ( GIA DINH BE MANH )
9/10/2020 2,000,000 MBVCB.763989625.NGUYEN THI CAM chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh be manh).CT tu 0071000849502 NGUYEN THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 2,000,000 MBVCB.763982282.Anh mat bo cam diec me bi than.CT tu 0611001503179 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/10/2020 2,000,000 345050.100920.093415.UNG HO MS2020.225(GIA DINH BE MANH)-100920-09:34:14 345050
9/10/2020 2,000,000 MBVCB.763892697.MS2020.225 ung ho gia dinh be Manh.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 2,000,000 MBVCB.763847701.NGUYEN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh).CT tu 0181001606441 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/10/2020 5,000,000 317378.100920.213819.Chuyen tien giup do gd be Manh Ms 2020.225
9/10/2020 5,000,000 442633.100920.190856.UNG HO MS 2020.225 CHUC GIA DINH BINH AN-100920-19:08:57 442633
9/10/2020 5,000,000 Sender:79307005.DD:100920.SHGD:10010571.BO:NGUYEN ANH TUAN.IBUNG HO MS 2020.225( GIA DINHBE MANH).CAU XIN MAY MAN SE DEN VOI GIA DINH BE MANH!
9/10/2020 5,000,000 Sender:01310001.DD:100920.SHGD:10005582.BO:DO THI NINH.MS 2020 225 GIA DINH BE MANH

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-09-2020 02:47:13 100,000 CT DEN:024500325501 Ung ho MS 2020214 be ninh gia bao FT20245033373078; thoi gian GD:01/09/2020 00:30:19
01-09-2020 04:08:48 100,000 CT DEN:024521843844 Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
01-09-2020 05:46:53 500,000 CT DEN:024505709711 Ung ho ms 2020.211 be Nguyen Thien Phu gui loi chuc con trai mau manh khoe
01-09-2020 06:09:38 50,000 MS 2020.215 ( be nguyen ngoc khang )
01-09-2020 06:19:08 50,000 MS 2020.214 (em ninh gia bao)
01-09-2020 06:51:30 200,000 Le Xuan Truong chuyen tien be Bui Quynh Han. MS 2020.216
01-09-2020 07:22:18 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.215
01-09-2020 07:22:54 100,000 ms 2020.212 vo thi thuy duong
01-09-2020 07:35:05 500,000 Tran To Nga ung ho MS 2020.216 ( be Bui Quynh Han)
01-09-2020 07:42:15 200,000 Ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
01-09-2020 07:53:45 100,000 CT DEN:024507085280 MS 2020 16 ung ho be BUI QUYNH HAN
01-09-2020 08:06:36 200,000 CT DEN:024501146124 MS 2020216 ung ho be BUI QUYNH HAN
01-09-2020 08:13:35 300,000 CT DEN:024500036563 MBVCB.753418039.099339.CTY TNHH TM VT MIMOSA Ung ho MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Ngan .CT tu 04
01-09-2020 08:14:26 200,000 MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han)
01-09-2020 08:15:46 50,000 CT DEN:081032802621 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms 2020 216 be quynh han
01-09-2020 08:40:16 200,000 CT DEN:024500044839 MBVCB.753450140.039098.Quoc tuy ung ho be bui quynh ngan.CT tu 0381000556074 DANG QUOC TUY toi 11400
01-09-2020 08:43:29 200,000 PHUNG GIA UH MS 2020216 - Bui Quynh Han
01-09-2020 08:57:50 300,000 CT DEN:024508394573 MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han FT20245722923248
01-09-2020 09:13:13 500,000 UNG HO VO THI THUY DUONG - MS 2020.212
01-09-2020 09:16:28 500,000 Thao ck ung ho MS 2020.216 be Quynh Han
01-09-2020 09:32:48 300,000 CT DEN:024509232691 UnghoMS2020216beQuynhHan
01-09-2020 09:59:40 200,000 So GD goc: 10011606 TC:507875926.IBVCB.753565733.PHUNG MINH TAI chuyen khoan  MS 2020.216 (Ung ho be Bui Quynh Han).CT tu 0431000199535 toi 114000161718 Bao VietNamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
01-09-2020 10:05:55 200,000 LPT ung ho MS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 10:07:12 100,000 CT DEN:024503998752 Ung ho MS 2020.216 Ung ho be Bui Quynh Han chuc em mau khoe
01-09-2020 10:19:38 300,000 Phan Thanh Mai chuyen tien ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 10:23:54 500,000 CT DEN:024503014105 Chuyen tien ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han
01-09-2020 10:24:45 500,000 CT DEN:024503014958 Chuyen tien ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
01-09-2020 10:25:47 500,000 CT DEN:024503015896 Chuyen tien ung ho MS 2020.214 be Ninh Gia Bao
01-09-2020 10:27:08 500,000 CT DEN:024503017027 Chuyen tien ung ho MS 2020.213 em Nguyen Phuong Thao
01-09-2020 10:28:45 500,000 CT DEN:024503018410 Chuyen tien ung ho MS 2020.208 be Khanh Duy
01-09-2020 10:31:04 500,000 CT DEN:024503020412 Chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
01-09-2020 10:38:02 100,000 CT DEN:101903893024 Vietinbank 114000161718 Ung ho MS 2020 216 Ung ho be Bui Quynh Han Chuc em mau khoe manh
01-09-2020 10:38:55 200,000 CT DEN:024510512974 Ung ho MS 2020215 be nguyen ngoc khang
01-09-2020 11:06:28 500,000 LE HOANG NHIEM Chuyen tien ung ho MS 2020.216 ( ung ho be Bui Quynh Han )
01-09-2020 12:09:35 200,000 CT DEN:024505451005 IBFT MS2020.216 ung ho be bui quynh han
01-09-2020 12:21:27 1,000,000 CT DEN:121607574867 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 216 ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 14:19:48 1,000,000 CT DEN:024507141928 MS 2020.216 ung ho be Bui Quynh Han
01-09-2020 14:25:21 1,000,000 CHI OANH UNG HO BE BUI QUYNH HAN
01-09-2020 14:29:37 500,000 ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
01-09-2020 14:30:18 100,000 CT DEN:024500099135 MBVCB.753969450.046285.Ms 2020.216 unghobebuiquynhhan .CT tu 0041000268601 PHAM THI NHUNG toi 114000
01-09-2020 14:30:45 500,000 ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
01-09-2020 15:04:15 200,000 ung ho Ms 2020.211 (be Nguyen Thien Phu)
01-09-2020 15:07:00 500,000 CT DEN:024508110741 nguyen thi thuy nga ung ho be bui quynh han
01-09-2020 15:50:50 500,000 MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
01-09-2020 16:38:07 1,000,000 MS 2020.216 ( ung ho be BUI QUYNH HAN )
01-09-2020 16:39:24 300,000 CT DEN:024500086866 MBVCB.754179475.045943.MS2020.216 ung ho be Bui Quynh Anh .CT tu 0511000449998 HA SONG MINH HIEU to
01-09-2020 17:19:33 1,000,000 ung ho MS 2020.215 ( be Nguyen Ngoc Khang )
01-09-2020 18:21:50 200,000 CT DEN:010071541039 ung ho be bui quynh han
01-09-2020 19:12:51 200,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.216
01-09-2020 19:17:15 500,000 CT DEN:024512878872 ung ho be buoi quynh han
01-09-2020 20:26:13 100,000 CT DEN:024500097173 MBVCB.754465123.070171.Ung ho MS 2020.216 Nguyen Hoai Thuong mong em Bui Quynh Han mau khoe.CT tu
02-09-2020 00:58:21 200,000 CT DEN:225254394396 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho be Bui Quynh Han; thoi gian GD:01/09/2020 22:58:05
02-09-2020 01:03:41 100,000 CT DEN:901271543541 MS 2020.216 ung ho be quynh han; thoi gian GD:01/09/2020 23:52:02
02-09-2020 01:05:39 500,000 CT DEN:024600564216 Ung ho MS 2020 215 be Nguyen Ngoc Khang; thoi gian GD:02/09/2020 00:16:25
02-09-2020 01:07:05 100,000 CT DEN:024617564294 Chuyen tien ung ho be Quynh Han; thoi gian GD:02/09/2020 00:40:02
02-09-2020 06:36:57 100,000 CT DEN:024606395225 UNG HO MS 2020.216 UNG HO BE BUI QUNH HAN. CHUC CON MAU KHOE. 020920 06 36 28 395225
02-09-2020 07:36:42 200,000 Thong Thuy Tung giup ma so 2020215
02-09-2020 07:46:58 200,000 Ba ngoai Huynh Thi Then Me Nguyen Thi Kim Mon giup MS 3849 MS
02-09-2020 09:09:46 200,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.216 (ung ho be Bui Quynh Han)
02-09-2020 09:38:43 1,000,000 LE VAN DUNG Chuyen tien ung ho MS 2020.211( be Nguyen Thien Phu)
02-09-2020 10:56:24 500,000 ung ho MS 2020.211 ( be nguyen thien phu)
02-09-2020 11:43:15 500,000 Bui Thi Bich Lieu chuyen tien ung ho MS 2020.214 ( be Ninh Gia Bao)
02-09-2020 11:45:38 500,000 Bui Thi Bich Lieu chuyen tien ung ho MS 2020.215 (be Nguyen Ngoc Khang)
02-09-2020 12:58:32 200,000 CT DEN:024605930777 MS 2020.200 NGUYEN THIEN BAO
02-09-2020 16:31:23 2,000,000 ung ho ma so 2020217 be Do Phuoc Tai rang len thuong be lam
02-09-2020 16:33:03 300,000 Ung ho MS 2020.206 (em A Chat)
02-09-2020 16:42:16 100,000 ung ho ms 2020.217(ung ho be do phuoc tai)
02-09-2020 17:01:47 100,000 NGUYEN DANH  LAM Chuyen tien ung ho be Do Phuoc Tai MS 2020.217
02-09-2020 17:07:24 300,000 CT DEN:024617248433 MS 2020.216 unghobe BUIQUYNHHAN FT20247761138010
02-09-2020 22:13:05 500,000 CT DEN:024622462584 MS 2020.200 020920 22 11 56 462584
02-09-2020 22:16:07 200,000 MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
03-09-2020 00:38:46 80,000 MS 2020.214 (be Ninh Gia Bao); thoi gian GD:02/09/2020 22:41:58
03-09-2020 00:40:47 500,000 ung ho MS 2020.217 (ung ho be Do Phuoc Tai); thoi gian GD:02/09/2020 22:59:04
03-09-2020 00:41:38 500,000 CT DEN:024600058215 MBVCB.755532886.073498.HOANG BAO NGUYEN MS 2020.201 Gia dinh chi Binh .CT tu 0141000891491 HOANG BAO; thoi gian GD:02/09/2020 23:07:34
03-09-2020 05:44:03 200,000 CT DEN:024705819435 CT MS 2020.218 ung ho be Nguye Khanh Le
03-09-2020 06:52:29 300,000 Hoang Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.214 chau Nguyen Khanh Le
03-09-2020 06:59:11 300,000 Ung ho MS 2020.218( Be Nguyen Khanh Le)Le Dinh Quang chuyen tien
03-09-2020 07:27:22 100,000 Nguyen Dinh Thang ung ho MS 2020.218 (Nguyen Khanh Le)
03-09-2020 07:59:00 500,000 ung hoMS 2020.210(Be Nguyen Phuc Thinh)
03-09-2020 09:38:40 200,000 CT DEN:024762388950 UNG HO MS 2020 218 UNG HO BE NGUYEN KHANH LE
03-09-2020 10:07:45 200,000 CT DEN:024710869266 UNG HO MS 2020.218 UNG HO BE NGUYENKHANH LE FT20247950100583
03-09-2020 10:10:05 200,000 MS 2020.218 (ung ho be Nguyen Khanh Le)
03-09-2020 10:46:04 500,000 CT DEN:024703268766 Mai Nguyen
03-09-2020 12:21:20 100,000 So GD goc: 995220090355715 995220090355715 - Ung ho MS 2020.218, Be Nguyen Khanh Le
03-09-2020 12:58:33 200,000 ung hoMS 2020.218(Ung ho be Nguyen Khanh Le).
03-09-2020 13:36:17 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
03-09-2020 13:45:30 200,000 CT DEN:024700048473 MBVCB.756068953.086668.DANG KIEU TRINH chuyen tien ung ho MS 2020.216 be Bui Quynh Han.CT tu 0051000
03-09-2020 13:54:15 500,000 CT DEN:024706116477 200903000057888 MS 2020.212 Ung ho Vo Thi Thuy Duong ZP5MN1FV9S2M
03-09-2020 15:41:09 1,000,000 UNG HO MS 2020.205(EM CHANG THI LA)
03-09-2020 20:31:31 200,000 LPT ung ho MS 2020216 Ung ho be Bui Quynh Han
03-09-2020 20:32:39 200,000 LPT ung ho MS 2020217  Ung ho be Do Phuoc Tai
03-09-2020 21:59:22 100,000 MS 2020.218
04-09-2020 05:11:43 150,000 CT DEN:024805007195 Ung ho MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang FT20248700602039
04-09-2020 05:13:27 150,000 CT DEN:024805007249 Ung ho MS 2020.211 be Nguyen Thien Phu FT20248877602268
04-09-2020 05:28:13 500,000 ung hoMS 2020.219(anh Nguyen Vo Binh)
04-09-2020 05:35:54 100,000 CT DEN:024805598572 UNG HO MS 2020.219 NGUYEN VO BINH 040920 05 35 53 598572
04-09-2020 06:22:20 1,000,000 chuyen tien cho MS 2020.219 nguyen vo Binh
04-09-2020 06:24:04 50,000 CT DEN:024800090506 MBVCB.756774020.089420.ung ho ms 2020.219 anh nguyen vo binh .CT tu 1011000637567 LY THANH HIEU to
04-09-2020 07:18:13 100,000 ung ho ms 2020.219
04-09-2020 08:09:05 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
04-09-2020 08:11:28 200,000 LE QUANG BINH - CA MAU - ủng hộ MS 2020.214 (bé NINH GIA BẢO)
04-09-2020 08:54:29 200,000 So GD goc: 995220090451574 995220090451574 - Ung ho MS 2020.216 Bui Quynh Han
04-09-2020 09:09:27 1,000,000 CT DEN:024809060438 ung ho ms 2020.218 be nguyen khanh le FT20248012543803
04-09-2020 09:26:09 100,000 ung ho ms 2020.219 anh Vo Van Binh
04-09-2020 09:32:30 300,000 So GD goc: 10006670 MS 2020.211
04-09-2020 10:50:30 200,000 Ung ho MS 2020.219 ( anh Nguyen Vo Binh )
04-09-2020 10:56:29 400,000 ung ho ms 2020.219 anh Nguyen Vo Binh
04-09-2020 12:44:43 50,000 Tran Quang Vinh Ung ho MS 2020.219(anh Nguyen Vo Binh)
04-09-2020 14:19:56 50,000 2020.218 ( ung ho be nguyen khanh le)
04-09-2020 16:29:03 100,000 Chinh ung ho MS2020.219 Nguyen Vo Binh
04-09-2020 20:05:32 100,000 ung ho MS 2020219 anh Nguyen Vo Binh
04-09-2020 20:57:18 100,000 ung ho ms 2020.216
05-09-2020 05:18:24 300,000 MS 2020.220 ( ung ho chi PHAM THI KHUYEN )
05-09-2020 05:51:01 200,000 ung ho MS2020.220 (ung ho Pham Thi Khuyen)
05-09-2020 06:11:24 200,000 CT DEN:024906939857 CT MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 06:28:41 200,000 MS 2020.220 chi pham thi khuyen
05-09-2020 07:19:24 200,000 CT DEN:071402864404 Vietinbank 114000161718 PHAM THI LAN chuyen khoan
05-09-2020 08:07:01 100,000 CT DEN:024908083347 ung ho chi pham thi khuyen
05-09-2020 08:45:46 500,000 CT DEN:084026204503 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 NGUYEN MINH HAI chuyen khoan ung ho chi pham thi k
05-09-2020 08:57:48 200,000 DANG QUANG THUY Chuyen tien.ung ho MS 2020.220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 08:58:06 200,000 LY THI MY CHAU Chuyen tien ung ho MS 2020.220 ung ho chi Pham Thi Khuyen.
05-09-2020 09:03:41 200,000 CHIEM THI TU NHI Chuyen tienMs2020.220chuyen tien chi nguyen thi khuyen
05-09-2020 09:12:33 300,000 ung ho MS 2020 220 Pham Thi Khuyen
05-09-2020 09:26:45 300,000 CT DEN:050072081233 ung ho chi pham thi quyen
05-09-2020 10:43:33 300,000 MS 2020.220 ( chi Pham Thi Khuyen)
05-09-2020 10:58:15 200,000 Ung ho chi Khuyen ma so MS 2020.220
05-09-2020 11:07:45 100,000 MS 2020220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 13:31:01 500,000 TRAN THI KIEU VY Chuyen tien ung ho c pham thi khuyen
05-09-2020 16:50:34 100,000 LPT ung ho MS 2020220 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
05-09-2020 17:03:05 500,000 ung ho MS 2020.220 (chi PHAM THI KHUYEN)
05-09-2020 17:12:26 200,000 ung ho MS 2020.220 (ung ho chi Pham Thi Khuyen)
05-09-2020 20:19:56 200,000 CT DEN:024920077408 Ung ho MS 2020.220 chi pham thi khuyen FT20251830570603
06-09-2020 06:43:26 100,000 ung ho ma 2020.221 ( hai con anh An)
06-09-2020 07:02:48 500,000 CT DEN:025000944738 ung ho MS 2020.221
06-09-2020 07:14:20 3,000,000 ung ho ma so 2020221 hai con anh an thuong cac be qua
06-09-2020 07:25:45 2,000,000 ung ho ma so 2020221 hai con anh an thuong be qua
06-09-2020 07:30:44 300,000 Le Xuan Van chuyen tien MS 2020.221( hai con anh An)
06-09-2020 07:38:30 500,000 chuyen tien ung ho MS 2020221 ung ho 2 con anh An
06-09-2020 08:08:23 100,000 CT DEN:025001964145 ban doc giup do
06-09-2020 08:21:36 100,000 ung ho be nguyen thien phu. MS 2020.211
06-09-2020 08:47:33 200,000 CT DEN:084216937584 Vietinbank 114000161718 TRAN THANH NGOC uh MS 2020221
06-09-2020 09:33:04 100,000 CT DEN:092744940698 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Ms 2020 221
06-09-2020 09:51:32 100,000 Dang Thuy Nhien chuyen tien MS 2020.221
06-09-2020 10:03:49 100,000 MS 2020.221( 2 CON ANH AN)
06-09-2020 10:50:25 200,000 Ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
06-09-2020 10:52:11 200,000 Ung ho MS 2020.213 (em Nguyen Phuong Thao)
06-09-2020 12:06:12 100,000 CT DEN:025005082588 ung ho MS 2020.221 hai con anh An
06-09-2020 12:20:14 100,000 MS 2020.211 (hai con anh An)
06-09-2020 14:39:33 50,000 Ung ho MS2020.221 (hai con anh An). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-09-2020 17:01:21 500,000 ung ho MS 2020.221 (hai con anh An)
06-09-2020 18:45:55 200,000 STA ung ho 2020.221 (hai con anh An)
06-09-2020 19:01:34 2,000,000 Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.221 ( hai con anh An )
06-09-2020 21:06:43 200,000 CT DEN:025021518051 nguyen thi kim thuc ung ho em nguyen phuong thao MS 2020.213 FT20251800401337
06-09-2020 21:31:03 500,000 UNG HO MS 2020.221(hai con a An)
07-09-2020 00:39:39 100,000 LPT ung ho MS 2020221 hai con anh An; thoi gian GD:06/09/2020 23:47:31
07-09-2020 05:31:00 100,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho ma so 2020.222
07-09-2020 05:47:31 200,000 ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 06:12:41 100,000 Ngo Thi Kim Tuyen chuyen tien cho ba ngo thi lien MS 2020222
07-09-2020 06:19:29 100,000 NGUYEN THI LAN Chuyen tien MS 2020.222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 06:35:09 300,000 ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien).
07-09-2020 06:36:32 100,000 CT DEN:063122328310 Vietinbank 114000161718 Giup be Thien Tu
07-09-2020 06:40:24 300,000 ung ho MS 2020.221 (hai con anh An).
07-09-2020 06:49:46 100,000 ma so 2020.222
07-09-2020 07:12:13 50,000 CT DEN:070700991872 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms 2020 222 ba ngo thi lien
07-09-2020 07:18:31 100,000 CT DEN:025107590436 MS 2020.222 FT20251797617960
07-09-2020 07:23:38 100,000 CT DEN:025107046332 ung ho gia dinh Ngo thi Lien
07-09-2020 07:25:27 100,000 Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.222( gia dinh ba Ngo thi Lien)
07-09-2020 07:36:02 400,000 CT DEN:025100413540 Chuyen tien ung ho ma so 2020.221 va 2020.222. 2 con a An va gia dinh ba Ngo Thi Lien . moi nguoi 2
07-09-2020 07:51:59 500,000 Ung ho MS 2020.220 ( chi Pham Thi Khuyen)
07-09-2020 08:31:00 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
07-09-2020 08:41:24 1,000,000 CT DEN:025101455209 UH MS 2020.215 be Nguyen Ngoc Khang
07-09-2020 08:57:45 200,000 ung ho MS 2020.222
07-09-2020 09:10:25 200,000 Pham Thi Thu Hoa chuyen tien
07-09-2020 09:37:19 200,000 Ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 10:22:49 500,000 CT DEN:025103039588 IBFT ms2020.214
07-09-2020 10:41:06 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho 2020.222
07-09-2020 11:07:21 500,000 ung ho MS 2020.222( gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 11:10:58 5,000,000 CT DEN:025111959040 BAO NGHI UNG HO MS 2020.212 UNG HO VO THI THUY DUONG 070920 11 10 56 959040
07-09-2020 11:31:08 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho ms 2020 222 Gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 12:15:02 100,000 CT DEN:025112466659 Ung ho Be Nguyen Khanh Le MS 2020 218
07-09-2020 12:22:02 200,000 ung ho ms 2020.222 gia dinh ba ngo thi lien
07-09-2020 12:24:05 100,000 ung ho ms 2020.222
07-09-2020 13:37:34 500,000 Ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 13:44:23 150,000 ung ho MS 2020222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 13:44:32 500,000 Ung ho MS 2020.221 ( hai con anh An)
07-09-2020 13:59:25 500,000 ung ho MS 2020.222 (gia dinh ba Ngo Thi Lien)
07-09-2020 14:31:04 120,000 CT DEN:025114857417 Ung ho MS 2020221 FT20251502900883
07-09-2020 15:33:36 300,000 CT DEN:025115004056 HAI BE HOA NINH UNG HO MS 2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG 070920 15 32 47 004056
07-09-2020 15:45:14 200,000 CT DEN:025103644551 Ms 2020 222 gia dinh ba Ngo Thi Lien
07-09-2020 18:09:52 500,000 CT DEN:070072439953 ung ho chi pham thi khuyen Ms 2020 220
08-09-2020 00:40:49 100,000 LPT ung ho MS 2020222 gia dinh ba Ngo Thi Lien; thoi gian GD:07/09/2020 23:47:28
08-09-2020 05:38:42 50,000 ung ho ma so 2020.223(gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 06:02:37 500,000 CT DEN:025223116405 ung ho MS2020.223 gia dinh chi Hoa
08-09-2020 06:14:11 500,000 Ck gia dinh chi Tran Thi Hoa nghe an
08-09-2020 06:30:19 100,000 CT DEN:025206034062 ung ho gia dinh chi Hoa
08-09-2020 06:32:06 500,000 ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 06:37:44 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.223; gia dinh chi Hoa
08-09-2020 06:43:51 200,000 ung hoMS 2020.223(gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 06:44:23 200,000 CT DEN:063921419840 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020223
08-09-2020 08:05:35 200,000 CT DEN:025200096902 MBVCB.761274911.077030.Ungho.MS.2020.223.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIETN
08-09-2020 08:21:15 200,000 UNG HO MS2020.223 GIA DINH CHI HOA
08-09-2020 08:31:54 200,000 ung ho MS2020.223 ( gd chi Hoa)
08-09-2020 08:37:51 250,000 ung hoMS 2020.223(gia dinh chi Hoa).
08-09-2020 08:38:58 100,000 Tran Thi Quy chuyen tien ung ho gd chi hoa ( MS 2020 223)
08-09-2020 09:09:43 200,000 TU VAN UNG HO MS 2020.223(GIA DINH CHI HOA)
08-09-2020 09:11:14 500,000 So GD goc: 10007285 ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa).
08-09-2020 09:38:11 100,000 Dao Nguyen Nhung chuyen tien MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 10:13:03 200,000 CT DEN:025210327441 Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa FT20252100516520
08-09-2020 10:19:32 500,000 CT DEN:025210332696 Ung ho MS 2020.223 Hoa FT20252801561890
08-09-2020 10:20:37 200,000 ung ho gia dinh chi Hoa MS 2020.223
08-09-2020 10:23:31 300,000 CT DEN:025210335982 Ung ho MS 2020.221 FT20252431251955
08-09-2020 10:35:57 50,000 Ung ho MS 2020.223 gia dinh chi Hoa
08-09-2020 10:44:54 200,000 MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 10:49:39 200,000 Vu Thi Sinh chuyen tien cho chij hoa nghe an
08-09-2020 10:51:31 1,000,000 ung ho MS 2020223  gia dinh chi hoa
08-09-2020 12:23:01 500,000 ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 12:49:26 100,000 MS 2020.223 (gia dinh chi hoa)
08-09-2020 13:41:49 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
08-09-2020 13:53:33 200,000 Ung ho MS 2020223
08-09-2020 14:18:49 200,000 Le Xa chuyen tien ung ho MS 2020.223 (gia dinh chi Hoa)
08-09-2020 15:24:19 200,000 ung ho ms 2020.223 gia dinh chi hoa
08-09-2020 15:36:30 20,000 TRA XUAN BINH GIUP 4MS: 2020.215, 2020.216, 2020.217, 2020.218
08-09-2020 15:37:58 20,000 TRA XUAN BINH:2020.211, 2020.212, 2020.213, 2020.214
08-09-2020 19:18:19 500,000 MS2020.221. UH 2 con anh An
08-09-2020 22:19:33 50,000 LPT ung ho MS 2020223 gia dinh chi Hoa
09-09-2020 07:34:58 200,000 MS 2020.223 ( gia dinh chi Hoa)
09-09-2020 08:40:54 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
09-09-2020 08:47:10 20,000 TRA XUAN BINH UNG HO 4MS:2020.219, 2020.220, 2020 .221, 2020.22
09-09-2020 09:04:16 100,000 So GD goc: 995220090927089 995220090927089 - MS2020.223 GIA DINH CHI HOA
09-09-2020 09:08:17 100,000 So GD goc: 995220090927192 995220090927192 - MS2020.215 BE NGUYEN NGOC KHANG
09-09-2020 10:05:16 500,000 Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)
09-09-2020 10:31:25 100,000 ZP5MN72PAR9G 200909000048127 2020.211 be Nguyen Thien Phu
09-09-2020 11:10:18 50,000 So GD goc: 995220090953704 995220090953704 - Chuyen tien
09-09-2020 12:25:07 200,000 ung ho ms 2020.224 be leo trieu loc
09-09-2020 12:25:54 2,000,000 Ung ho chi Pham Thi Khuyen
09-09-2020 13:19:19 100,000 Ung ho MS 2020.224 (be Leo Trieu Loc)
09-09-2020 13:25:34 350,000 ung ho ms 2020.224 be Leo Trieu Loc
09-09-2020 13:27:24 300,000 ung ho ms 2020.218 be Nguyen Khanh Le
09-09-2020 13:34:45 300,000 CT DEN:025313566434 Ung ho MS 2020 223 gia dinh chi Hoa
09-09-2020 14:07:24 100,000 So GD goc: 995220090934621 995220090934621 - MS2020.224 LEO TRIEU LOC
09-09-2020 15:26:52 300,000 Pham Thi My Le chuyen tien ms 2020.224 ( be Leo Trieu Loc)
09-09-2020 17:01:44 50,000 Le Duc Anh chuyen tien
09-09-2020 18:48:33 100,000 CT DEN:025318150926 MS 2020 223
09-09-2020 20:46:56 300,000 CT DEN:025320386877 Ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc FT20254399225598
09-09-2020 21:25:15 100,000 LPT çng hÙ MS 2020.224 (bé Lèo TriÇu LÙc).
09-09-2020 21:37:19 100,000 LPT ung ho ms 3856 Ba Nguyen Thi Tao
09-09-2020 22:33:23 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.224 be Leo Trieu Loc
10-09-2020 05:42:22 100,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho Ma So 2020.225
10-09-2020 06:05:29 200,000 2020.225
10-09-2020 06:12:12 200,000 ung ho MS 2020.225 mong quy bao gui nen huong cho gd em
10-09-2020 06:18:24 200,000 ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
10-09-2020 06:38:18 200,000 CT DEN:063308255077 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ms 2020 225 gia dinh be Manh
10-09-2020 07:15:23 200,000 Nu Kim Oanh chuyen tien ung ho MS 2020.225(gia dinh be Manh)
10-09-2020 07:20:51 50,000 CT DEN:071533674765 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020 225 gia dinh be manh
10-09-2020 07:39:47 300,000 Ung ho MS 2020.225(Gia dinh Chau Manh)Le Dinh Quang chuyen tien
10-09-2020 07:49:56 500,000 CT DEN:025407331206 UNG HO MS 2020.225 GIA DINH BE MANH 100920 07 49 55 331206
10-09-2020 07:53:10 200,000 ung ho MS2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 08:11:18 300,000 CT DEN:025401064439 Ung ho gia dinh MS 2020. 225 be manh
10-09-2020 08:15:56 200,000 Ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 08:35:42 100,000 CT DEN:025401173329 UNG HO MS 2020.225
10-09-2020 08:41:02 100,000 Tran Viet Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 08:42:43 1,000,000 ms2020.225
10-09-2020 08:48:35 300,000 Nguyen Cat Trai chuyen tien ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be manh )
10-09-2020 08:51:55 200,000 CT DEN:084652606671 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 225
10-09-2020 08:51:57 200,000 CT DEN:025408520363 2020.225.ung ho gia dinh chau manh FT20254160809600
10-09-2020 08:58:56 200,000 ung ho MS 2020225
10-09-2020 09:03:56 1,000,000 MS 2020.225
10-09-2020 09:06:20 300,000 CT DEN:025409529779 Ung ho Ms2020.225 gia dinh be Manh FT20254722958510
10-09-2020 09:10:22 500,000 Tran To Nga ung ho MS 2020.225 ( gia dinh be Manh)
10-09-2020 09:19:10 300,000 So GD goc: 10001865 TC:507893903.MBVCB.763928025.ung ho MS 2020.225.CT tu 0061001169832 toi 114000161718 bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
10-09-2020 09:21:03 200,000 Ung ho MS2020 225
10-09-2020 09:23:17 500,000 ungho ms2020.225(gd bemanh)
10-09-2020 09:23:58 250,000 Ung ho ms 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 09:24:25 300,000 CT DEN:025402662977 MS 2020.225 ung ho gd be Manh
10-09-2020 09:24:52 500,000 So GD goc: 10005625 TC:507877387.MBVCB.763887341.Ung ho gia dinh be Manh.CT tu 1016120572 toi 114000161718 Bao vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
10-09-2020 09:26:22 500,000 Tran Thi Mai Phuong chuyen tien ung ho MS 2020. 225 ( gia dinh be Manh )
10-09-2020 09:30:49 300,000 CT DEN:025402668744 Ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 09:36:56 300,000 ung ho MS 2020.225 (GD be Manh)
10-09-2020 09:56:01 2,000,000 Mai Van Than chuyen tien ung ho ms 2020.225
10-09-2020 10:05:43 200,000 CT DEN:025403145700 MoMo 0973730739 MS 2020225 uh gd chau Manh 7038334155
10-09-2020 10:06:22 300,000 CT DEN:025400694657 ung ho MS 2020225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:07:39 1,000,000 So GD goc: 10007082 Ung ho ms 2020 221. Hai con anh An. Cam on quy bao.
10-09-2020 10:10:39 1,000,000 So GD goc: 10007150 Ung ho ms 2020 225. Gia dinh be Manh. Cam on quy bao.
10-09-2020 10:10:41 80,000 MS 2020.212 ( ung ho Vo Thi Thuy Duong)
10-09-2020 10:20:02 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:23:59 100,000 MS 2020.225 ung ho gia dinh be Manh
10-09-2020 10:24:01 500,000 CT DEN:025400071369 MBVCB.764044534.030150.TRINH THI NGOC BICH chuyen tien giup do gia dinh chau Manh Quang Tri.CT tu 0
10-09-2020 10:27:35 200,000 ung ho ms 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:36:48 500,000 CT DEN:025403827557 Ung ho MS 2020.225 Gia dinh be Manh
10-09-2020 10:38:15 300,000 ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 10:52:11 200,000 MS 2020.221 (hai con anh An)
10-09-2020 10:54:28 100,000 CT DEN:025403929546 Ung ho Ms 2020.225
10-09-2020 11:04:54 200,000 VU DUC CHINH Chuyen tien gia dinh be Manh  Ms 2020225
10-09-2020 11:24:24 200,000 ung ho MS 2020225. gia dinh be Manh
10-09-2020 11:25:04 100,000 ma so 2020.223
10-09-2020 11:32:15 100,000 Pham Lien Hang chuyen tien ung ho MS 2020225
10-09-2020 11:56:09 200,000 CT DEN:025411662713 MS 2020.225 FT20254225581867
10-09-2020 12:20:48 200,000 MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 12:24:02 50,000 NGUYEN THI PHUONG Chuyen tien
10-09-2020 12:52:49 200,000 NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho MS2020.225 gia dinh be manh
10-09-2020 12:53:35 200,000 ung hoMS 2020.224(be Leo Trieu Loc).
10-09-2020 15:04:31 200,000 c.Thao ung ho MS 2020.225 (gd be Manh)
10-09-2020 15:19:19 300,000 ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
10-09-2020 15:21:48 300,000 ung ho MS 2020.225 gia dinh be Manh
10-09-2020 15:23:40 100,000 MS 2020.225 Gia dinh be Manh o Quang Tri
10-09-2020 15:53:17 300,000 Ms2020.225(gia dinh chau Manh)
10-09-2020 15:54:05 300,000 CT DEN:025408438601 IBFT ung ho ms 2020.225
10-09-2020 16:09:05 100,000 Le Quoc Chinh chuyen tien ho tro gia dinh be Manh MS 2020.225
10-09-2020 16:15:52 500,000 CT DEN:025400061833 MBVCB.764619121.053756.NGO QUANG VINH chuyen tien ung ho gia dinh be manh.CT tu 0441000712841 NGO QU
10-09-2020 16:27:16 200,000 CT DEN:025416857433 Ms 2020.221 hai con anh An FT20254177580507
10-09-2020 16:27:28 200,000 MS 2020.221
10-09-2020 17:09:14 300,000 ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh).
10-09-2020 18:15:56 100,000 CT DEN:025418957393 Ung ho MS 2020.225 FT20254362537852
10-09-2020 18:19:00 100,000 CT DEN:025418959530 Ung ho MS 2020.218 FT20254500927819
10-09-2020 18:21:06 100,000 CT DEN:025418961000 Ung ho MS 2020.217 FT20254891849778
10-09-2020 18:21:55 100,000 CT DEN:025418961525 Ung ho MS 2020.222 FT20254270451160
10-09-2020 20:02:45 100,000 MS 2020.225(gia dinh be Manh)
10-09-2020 22:20:04 200,000 ung ho MS 2020.225 (gia dinh be Manh)
10-09-2020 22:52:53 200,000 gia dinh be Manh
10-09-2020 22:59:23 300,000 ung ho ms 2020.225 (gia dinh be Manh)

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet.

1/9/2020 Lê Thị Tánh 08 đường 11, Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức      1,000,000 2020.215
1/9/2020 Chú Đầy         500,000 2020.212
3/9/2020 Anh Chung         300,000  2020.217 
3/9/2020 Anh Tiến         500,000 2020.211
3/9/2020 Bạn đọc Q1         200,000 2020.215
3/9/2020 Bạn đọc           50,000 2020.217
3/9/2020 BĐ Hoàng Anh         500,000 2020.215
4/9/2020 Chị Chương      2,500,000 2020.214
4/9/2020 Cô Lan         500,000 2020.210
7/9/2020 Chị Lê Thành Lý      1,000,000 2020.221
7/9/2020 Vũ Thị Thanh Hiền      1,000,000 2020.211
7/9/2020 Vũ Thị Thanh Hiền      1,000,000 2020.215
8/9/2020 Chú Nhàn         400,000 2020.221,223
8/9/2020 Bạn đọc      2,000,000 2020.220,217
8/9/2020 Hưng Trực      2,000,000 2020.223,218,215,222
8/9/2020 Cô Linh         400,000 2020.220
10/9/2020 Anh Hùng      1,000,000 2020.223
10/9/2020 Trần Hoàng Hải Anh          13,000 2020.223

Ban Bạn đọc

Xót xa "trụ cột" 10 tuổi chăm mẹ tâm thần, bà cố bại liệt

Xót xa "trụ cột" 10 tuổi chăm mẹ tâm thần, bà cố bại liệt

Mới 10 tuổi, bé Châu đã phải mang gánh nặng mưu sinh, chăm sóc cho người mẹ bị thiểu năng và bà cố mắc chứng bại liệt.

tin nổi bật

Nam sinh học giỏi khép lại giấc mơ vào đại học vì ung thư phần mềm

Trong khi các bạn náo nức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia, Quang lại buồn bã, lặng lẽ một mình trong bệnh viện. Căn bệnh ung thư phần mềm di căn phổi đang hành hạ em cả ngày lẫn đêm.

Trao hơn 55 triệu đồng đến em Nguyễn Thảo Vy mắc bệnh ung thư phần mềm

Vừa qua, đại diện báo VietNamNet cùng PCTXH, Bệnh viện K3 đã trao số tiền 55.705.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua báo tới tận tay gia đình em Nguyễn Thảo Vy mắc bệnh ung thư phần mềm

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 6/2022

Trong 10 giữa tháng 6/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 609.833.800 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Người đàn ông mắc bệnh viêm não hiếm gặp, vợ cạn tiền nghẹn ngào xin cứu giúp

Căn bệnh lạ kéo dài khiến kinh tế gia đình anh Đạt khánh kiệt, 2 con đã phải về quê để nương nhờ người thân. Ấy vậy mà đã gần nửa năm, anh vẫn chưa vượt qua nguy hiểm.

Trao hơn 24 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Hạnh bị suy thận, suy tim

Nhiều năm mắc bệnh suy thận gây ra biến chứng như mù mắt, suy tim phổi, sức khoẻ bà Hạnh suy giảm nghiêm trọng. Bệnh chồng bệnh khiến kinh tế gia đình trở nên khánh kiệt.

Động lực chiến đấu bệnh tật của người mẹ nghèo bị ung thư vòm mũi

Bà Liên ngồi bần thần, trong lòng trĩu nặng. Căn bệnh ung thư một lần nữa tìm đến, vét sạch mọi của cải trong gia đình. Giờ đây, bà chỉ mong được sống lâu thêm một chút để chứng kiến các con thành gia lập nghiệp.

Em Mai Văn Khánh nghẹn ngào cảm ơn bạn đọc VietNamNet

Nhận được số tiền 40.395.331 đồng do bạn đọc ủng hộ, chàng thanh niên khù khờ vì di chứng sau tai nạn nghèn nghẹn cảm ơn các nhà hảo tâm.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2022

Trong 10 đầu tháng 6/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 607.510.317 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Con gái đạt học sinh giỏi cấp thành phố, goá phụ nghèo nửa mừng nửa lo

Nghe tin con gái đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố, người mẹ nghèo bệnh nặng vừa mừng, vừa lo. Để các con được ăn học thành tài, gánh rau của chị càng thêm trĩu nặng.

Trao hơn 23 triệu đồng đến em Trần Trọng An bị ung thư xương

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 23.795.733 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình anh Trần Công Tiến có con trai Trần Trọng An mắc bệnh ung thư.

Cắt được nửa mái tóc, nữ bác sĩ hối hả lao đi cứu người

Trong đợt dịch Covid-19, có những nữ bác sĩ vừa cắt được một nửa mái tóc đã vội vàng thay đồ, lao đi cứu bệnh nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mắc ung thư và động kinh, bé gái 9 tuổi nhiều lần nguy kịch

Ngoài mắc chứng động kinh, Linh còn bị một loạt những biến chứng từ căn bệnh ung thư máu như viêm phổi, viêm dạ dày,... khiến tính mạng nhiều lần gặp nguy.

Trao hơn 131 triệu đồng đến gia đình có vợ ung thư, chồng tai biến

Vợ mắc bệnh ung thư não, chồng bị tai biến liệt toàn thân, gia đình bà Vũ Thị The (Nam Định) lâm vào cảnh bế tắc, thiếu thốn đủ bề.

Chàng trai Cơ Ho bập bõm tiếng Việt xin cứu cha bị sốt xuất huyết nặng

Gần 1 tuần mẹ về quê xoay sở tiền cứu cha bị sốt xuất huyết nặng mà chưa được, K’ Quyết lo lắng đến mất ngủ. Em thường lủi thủi ngồi nhìn vào phòng bệnh nơi cha em đang điều trị, mong mỏi tin tốt lành.

Trao hơn 60 triệu đồng đến hai hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị

Báo VietNamNet vừa trao hơn 37 triệu đồng đến gia đình chị Trần Thị Thu Thủy ở huyện Triệu Phong và 23 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thủy Tiên ở huyện Gio Linh. Cả hai hộ đều có hoàn cảnh hết sức bi đát.