Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 8/2020

Trong 10 ngày giữa tháng 8/2020, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.227.094.865 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
8/11/2020 1,000 IBVCB.729296307.tnh.CT tu 0721000668847 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 1,000 IBVCB.728843312.asd.CT tu 0531002545218 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 1,000 IBVCB.728368122.dfbdbdb.CT tu 0501000217196 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 50,000 IBVCB.729476129.Giup ma so 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 50,000 IBVCB.728872630.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 50,000 562782.110820.095453.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS2020195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 50,000 IBVCB.728550243.Ung ho MS 2020 195 Be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 50,000 245664.110820.075840.IBFT Ung ho MS 2020.195
8/11/2020 50,000 MBVCB.728498971.MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0821000016287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 50,000 174325.110820.071931.MS 2020.195 FT20224151938301
8/11/2020 91,200 258680.110820.144153.Tran Duy Phuong 0919299669 ung ho MS 2020.195
8/11/2020 100,000 382216.110820.222824.MS 2020.195 (UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/11/2020 100,000 338060.110820.205218.IBFT ung ho chu Hai dang dieu tri BV 175
8/11/2020 100,000 395587.110820.172020.ung ho ms2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020 100,000 681643.110820.151013.MS2020.195(ung ho be lo duong Khanh tuyen)
8/11/2020 100,000 MBVCB.728858289.Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 100,000 407262.110820.112114.Ung ho MS2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 100,000 MBVCB.728801935.MS 2020.195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0991001001000 AN QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 100,000 Sender:79333001.DD:110820.SHGD:10002263.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.195 UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020 100,000 MBVCB.728686753.MS 2020 195.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 100,000 325691.110820.094614.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan MS 2020195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 100,000 887183.110820.093930.UNG HO 2020.195-110820-09:39:19 887183
8/11/2020 100,000 235923.110820.092859.Ung ho ms 2020.195.ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen. FT20224950688476
8/11/2020 100,000 493380.110820.092405.Ung ho MS 2020.190 (Ba Ban) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
8/11/2020 100,000 224144.110820.091120.Ung ho MS 2020.195 be LO DUONG KHANH THUYEN FT20224469318942
8/11/2020 100,000 184212.110820.090738.ung ho MS 2020.195 ( ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen)
8/11/2020 100,000 424803.110820.085141.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho be LO DUONG KHANH THUYEN MS2020195
8/11/2020 100,000 553568.110820.083816.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 100,000 875544.110820.082120.VINH NAM UNG HO MS 2020.195 LO DUONG KHANH THUYEN-110820-08:21:21 875544
8/11/2020 100,000 MBVCB.728517138.NGO THI NY chuyen tien ung ho be ms 2020.195 Lo Duong Khanh Thuyen..CT tu 0071005695192 NGO THI NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 100,000 233127.110820.065541.Chuyen tien ung ho MS2020.195
8/11/2020 100,000 485019.110820.061604.MS2020.195(ung ho be.Lo Duong Khanh Thuen)
8/11/2020 100,000 219706.110820.055147.ung ho ms 2020.195 be Le Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 150,000 993670.110820.114822.Ung ho chau Lo duong khanh Thuyen MS 2020.195
8/11/2020 150,000 203021.110820.083748.Ung ho MS 2020.195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224307977727
8/11/2020 150,000 192661.110820.081736.Ung ho ms2020.195 be LO DUONG KHANH THUYEN. Chuc con nhanh khoi benh FT20224920962707
8/11/2020 200,000 441824.100820.225305.Ung ho MS 2020 189 be Nguyen Viet Anh
8/11/2020 200,000 MBVCB.729702241.MS2020195.CT tu 1014863054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 200,000 373710.110820.211623.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 200,000 MBVCB.729568762.Ung ho MS 2020.195.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 200,000 IBVCB.728967035.ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0351000770018 HOANG VAN CHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 200,000 519484.110820.124745.Ung Ho Be Nguyen Viet Anh MS 2020189
8/11/2020 200,000 IBVCB.728825981.Ms2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0601000458325 LUONG PHUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 200,000 264903.110820.100945.Ung ho MS 2020.195 FT20224128892310
8/11/2020 200,000 IBPS/SE:01310012.DD:110820.SH:10007621.BO:NGUYEN THI HAI YEN.UH BE LO DUONG KHANH THUYEN MS 2020.195
8/11/2020 200,000 /Ref:PALPM00LUZE{//}/Ref:PALPM00LUZE{//}LP VNM00LUZE UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN DVC:MRS PHAM THI PHUONG NHI
8/11/2020 200,000 IBVCB.728663371.MS 2020195.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 200,000 MBVCB.728608881.MS 2020.195.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 200,000 Sender:48304001.DD:110820.SHGD:10001360.BO:LE THI NGOC NHU.MS2020.195, KHANH THUYEN TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/11/2020 200,000 310054.110820.084841.ung ho ms 2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020 200,000 302728.110820.084127.Chuyen tien ung gia dinh be duong khanh thuyen Ms 2020.195. mong be mau het benh
8/11/2020 200,000 196736.110820.082547.Ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224162769298
8/11/2020 200,000 082982.110820.075847.Ms 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 200,000 255989.110820.075208.Ung ho MS2020.195. LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020 200,000 818238.110820.074837.Ung ho MS 2020.195 be Lo DuongKhanh Thuyen FT20224010939994
8/11/2020 200,000 035539.110820.063329.Ung ho be Lo duong khanh thuyen Ms 2020 195
8/11/2020 200,000 166833.110820.063056.Ung ho MS 2020.195, be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224531780476
8/11/2020 200,000 IBVCB.728441223.Be mang benh ung thu.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 200,000 IBVCB.728439973.Benh tim bam sinh.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 200,000 237907.110820.061038.IBFT Gui be Khanh Thuyen MS 2020.195
8/11/2020 200,000 MBVCB.728436313.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen) Vietnamnet 11/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 200,000 951548.110820.060140.Ung ho ms 2020.195 ung ho be Khanh Tuyen
8/11/2020 200,000 204187.110820.054317.ung ho MS 2020.195
8/11/2020 200,000 163414.110820.054259.MS 2020.195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen. Chuc chau mau lanh benh. FT20224531603220
8/11/2020 200,000 026392.110820.053129.Ung ho be Lo duong Khanh Thuyen
8/11/2020 300,000 497078.110820.213957.ung ho MS 2020191 ung ho vien phi Tran van Vung
8/11/2020 300,000 633529.110820.185635.Ung ho MS 2020.195 be lo duong khanh thien FT20224083064062
8/11/2020 300,000 MBVCB.729440647.Ung ho MS 2020.195 be Khanh Thuyen.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 300,000 505710.110820.122406.ung ho Ms 2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020 300,000 IBVCB.728865353.Ung ho MS 2020.193 (em Ha Nhat Minh).CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 300,000 Sender:01202001.DD:110820.SHGD:10002959.BO:NGUYEN THI THANH DANH.995220081139479 UNG HOMS 2020 192 UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI
8/11/2020 300,000 431433.110820.104953.ung ho ms 2020.194 be nguyen thi thuy dung o bac giang
8/11/2020 300,000 854993.110820.101314.Vietcombank 0011002643148 MS2020195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 300,000 MBVCB.728703213.Ung ho Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0101000703056 TRAN DUY RO NIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 300,000 245648.110820.094309.Ung ho MS 2020.195 FT20224200922067
8/11/2020 300,000 MBVCB.728480691.NGUYEN THI NGOC MINH chuyen tien giup be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0561000615914 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 300,000 IBVCB.728467937.Giup MS2020 195 be Duong Khanh Thuyen.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 300,000 204068.110820.053653.ung ho MS 2020.195 ( be Lo Duong Khanh Thuyen ) chuc be mau khoe manh
8/11/2020 300,000 240644.110820.052149.ung ho MS 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 400,000 IBVCB.728668869.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.192 cho ong Nguyen Ngoc Hai.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 400,000 MBVCB.728485771.MS 2020195.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 500,000 360534.110820.153713.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020194 em Nguyen Thuy Dung
8/11/2020 500,000 474718.110820.152649.Ung ho MS 2020.191 ung ho vien phi tran van vung FT20224268504510
8/11/2020 500,000 937729.110820.150438.UNG HO MS : 2020.195 ( UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN)-110820-15:04:29 937729
8/11/2020 500,000 555471.110820.135226.Ung ho MS2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 500,000 Sender:01321001.DD:110820.SHGD:10001322.BO:DIEP TRUONG LAM.UNG HO MS 2020 195 UNG HO BE LODUONG KHANH THUYEN
8/11/2020 500,000 Sender:01310005.DD:110820.SHGD:10012755.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.195 BE DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020 500,000 023854.110820.104900.MS 2020.195 ung ho be lo duong khanh thuyen
8/11/2020 500,000 279663.110820.103710.Ung ho be Nhat Long Nghi Phu Nghe An MS 2019.357
8/11/2020 500,000 Sender:01310001.DD:110820.SHGD:10011051.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020. COVID19
8/11/2020 500,000 IBVCB.728656143.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.191 cho vien phi Tran Van Vung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 500,000 335871.110820.091244.MS 2020.189 UH be Nguyen Viet Anh
8/11/2020 500,000 Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001776.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.169 BE VO MINH HUY
8/11/2020 500,000 Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001790.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.172 CHI PHAM THI HAI
8/11/2020 500,000 Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001804.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.175 EM HOANG DUC TUAN
8/11/2020 500,000 Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10001837.BO:NGUYEN THI THAO.NGUYEN THI THAO UNG HO MA 2020.184 UNG HO BE NGUYEN BAO TRAM
8/11/2020 500,000 Sender:79334001.DD:110820.SHGD:10000976.BO:KHUU VIEM HUAN1420710.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET. UNG HO MS 2020.191( UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG ) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/11/2020 500,000 423954.110820.084423.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN QUANG TAN chuyen khoan
8/11/2020 500,000 001128.110820.083928.MS 2020.195 (UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN)
8/11/2020 500,000 130939.110820.083825.Ung ho be Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 500,000 MBVCB.728538417.chuyen tien ung ho MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0371000495488 VO THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 500,000 841515.110820.081510.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI HONG LE ung ho be Lo DuongKhanh Thuyen
8/11/2020 500,000 272418.110820.080914.ung ho MS 2020.195
8/11/2020 500,000 188300.110820.080742.Ung ho MS 2020.195 be Lo Dung khanh Thuyen FT20224162704740
8/11/2020 500,000 MBVCB.728495338.Giup do 2020.195.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 500,000 173674.110820.071625.U ho ms 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224162504705
8/11/2020 500,000 MBVCB.728462906. MS 2020.195 (Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 500,000 MBVCB.728431158.Ung ho MS 2020.195 (ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0281000388631 TRAN DINH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 500,009 IBVCB.728449606.Mong con khoe co gang con nhe.CT tu 0071002277070 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/11/2020 1,000,000 962892.110820.172354.UNG HO MS 2020.194 (CHAU NGUYEN THI THUY DUNG)-110820-17:23:44 962892
8/11/2020 1,000,000 Sender:92204012.DD:110820.SHGD:12838772.BO:NGUYEN HOANG KHAI.UNG HO MS 2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH
8/11/2020 1,000,000 346640.110820.132227.Vietcombank 0011002643148 MA 2020 195 Ung ho be LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020 1,000,000 Sender:79307006.DD:110820.SHGD:10006664.BO:NGUYEN PHUC VINH HUNG.UNG HO MS 2020.194(NGUYENTHI THUY DUNG) 500.000;MS 2020.158(HUYNH VAN NHON) 500.000
8/11/2020 1,000,000 324006.110820.093326.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 1,000,000 Sender:79303008.DD:110820.SHGD:10002029.BO:NGUYEN THI THANH THAO.MS 2020 194 UNG HO NGUYEN THI THUY DUNG
8/11/2020 1,000,000 MBVCB.728532500.PHAN THI THANH HA chuyen tien giup chau Lo duong Khanh Thuyen .Ma so 2020.195.CT tu 0021000808613 PHAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 1,000,000 MBVCB.728530849.ung ho MS 2020.195(ung ho be Khanh Thuyen).CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 1,000,000 MBVCB.728478460.Ung ho MS 2029.195 - L Duong Kh Thuyen .CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 1,000,000 MBVCB.728444793.MS 2020.195 (ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0421003734880 CHUNG VI MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 1,800,000 892109.110820.100611.UNG HO MS 2020.190,191,192,193,194,195 MOI TH 300.000-110820-10:05:59 892109
8/11/2020 2,000,000 050991.110820.212649.Ung ho MS 2020191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/11/2020 2,000,000 557451.110820.135519.ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/11/2020 2,000,000 MBVCB.728875029.ung ho MS2020.194 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/11/2020 2,000,000 Sender:01604001.DD:110820.SHGD:10000158.BO:MAI NGOC NHUNG.MS 2020.186UNG HO CHI NGUYEN THIHO A CHARGEDETAILS OUR
8/11/2020 2,000,000 012676.110820.094214.UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN
8/11/2020 2,000,000 180345.110820.074358.MS 2020 195 ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen FT20224364202257
8/11/2020 5,000,000 485083.110820.061749.Uh be lo duong khanh thuyen.MS 2020195
8/12/2020 1,000 IBVCB.730883251.aaa.CT tu 1014655626 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000 IBVCB.730631253.asd.CT tu 0911000070816 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000 IBVCB.730492521.gdg.CT tu 0531002587894 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 30,000 110953.120820.101605.giup ma so 2020.187 gia dinh chu quy
8/12/2020 50,000 MBVCB.729745649.MS 2020.195.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 50,000 609843.120820.221411.Chuyen tien ung ho MS 2020.196 Do My Hanh
8/12/2020 50,000 220777.120820.195045.LE THI NHU QUYNH ung ho MS 2020.196
8/12/2020 50,000 IBVCB.730787368.Giup ma so 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 50,000 046644.120820.132949.UNG HO MS 2020.196(UNG HO BE DO MY HANH)-120820-13:29:51 046644
8/12/2020 50,000 395529.120820.122535.IBFT Ung ho MS 2020.196
8/12/2020 50,000 953071.120820.121753.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/12/2020 50,000 MBVCB.730162988.bi u.CT tu 0611001902120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 50,000 IBVCB.730156849.Ung ho MS 2020 196 Be Do My Hanh.CT tu 0421000494407 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 50,000 IBPS/SE:01310012.DD:120820.SH:10006410.BO:PHAM DANG LAM.UNG HO MS 2020-196 BE DO MY HANH
8/12/2020 50,000 843654.120820.093351.MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh FT20225418650050
8/12/2020 50,000 842070.120820.093126.MS 2020.188 ung ho be Nguyen Dai Thanh Tam. FT20225720253656
8/12/2020 50,000 MBVCB.729949043.DO THI VAN chuyen tienchuyenr tieenf MS 2020.196(em do mi hanhj).CT tu 0111000874382 DO THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 50,000 122671.120820.084633.Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 50,000 IBVCB.729903411.Ho ngheo.CT tu 0701000396618 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 50,000 014818.120820.082250.ung ho ms 2020.189 Nguyen Viet Anh
8/12/2020 50,000 004711.120820.080813.MS 2020.196 ung ho be DO MY HANH
8/12/2020 50,000 787883.120820.072436.Ung ho MS 2020.196 FT20225084803236
8/12/2020 50,000 238636.120820.053503.ung ho MS 2020.196 ( ung ho be My Hanh )
8/12/2020 80,000 171796.120820.164501.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 100,000 293478.120820.221508.Ung ho be Do My Hanh MS 2020.196 FT20226750815850
8/12/2020 100,000 035257.120820.202153.IBFTA 200812000122881 MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 MBVCB.730822374.ms 2020 196 Do my hanh.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 100,000 492511.120820.184319.Ung ho MS 2020.196
8/12/2020 100,000 985507.120820.183502.MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 964416.120820.181914.ung ho ms 2020 196 be do my hanh
8/12/2020 100,000 685510.120820.162715.MS2020.196 ( ung ho be Do my Hanh )
8/12/2020 100,000 587003.120820.151058.ung ho ms 2020 177 Nguyen Binh Minh
8/12/2020 100,000 586583.120820.150856.ung ho ms 2020 181 Tran Thi Loan
8/12/2020 100,000 586004.120820.150620.ung ho ms 2020 182 Nguyen Vu Phuong Linh
8/12/2020 100,000 585483.120820.150352.ung ho ms 2020 196 Do My Hanh
8/12/2020 100,000 297312.120820.144614.Ung ho MS2020.196 be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 572778.120820.135804.MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 MBVCB.730316908.MS 2020.189 (ung ho be Nguyen Viet Anh).CT tu 0331000483919 LE THE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 412077.120820.120120.Ung ho MS2020 196 be do my hanh
8/12/2020 100,000 513891.120820.115352.Ung ho MS 2020196
8/12/2020 100,000 036196.120820.115140.UNG HO MS 2020.196-120820-11:51:41 036196
8/12/2020 100,000 937752.120820.114735.MS 2020.196 ung ho be do thi my hanh FT20225108826358
8/12/2020 100,000 MBVCB.730183488.MS2020-196 Ung ho be Do My Hanh.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 373322.120820.113104.Ung ho MS 2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 MBVCB.730179070.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0271000968625 PHAM VAN LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 345011.120820.111134.MS 2020 196 Ung ho be DO MY HANH
8/12/2020 100,000 324648.120820.105754.Ung ho MS2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 124284.120820.103046.ung ho
8/12/2020 100,000 Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10007257.BO:LAM THI KIEU MINH.UNG HO MA SO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/12/2020 100,000 Sender:01310012.DD:120820.SHGD:10007152.BO:PHAN THI THANH THAO.MS 2020.196 UNG HO BE DO MYHANH
8/12/2020 100,000 Sender:79333001.DD:120820.SHGD:10001267.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.196 UH BE DO MY HANH
8/12/2020 100,000 274534.120820.095925.ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 529739.120820.093558.Ms 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 MBVCB.729954502.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0011004040076 DAO THI VIET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 MBVCB.729936475.NGUYEN THI KHANH NHAN chuyen tienMS2020.196(ung ho be My Hanh).CT tu 0721000651345 NGUYEN THI KHANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 IBVCB.729934274.MS2020.196(Ung ho be DO MY HANH) tu fb Hoang Thi Hanh.CT tu 0451000361728 HOANG THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 126658.120820.084946.Ung ho be DO MY HANH MA SO 2020 196
8/12/2020 100,000 681024.120820.084736.ung ho MS2020.196
8/12/2020 100,000 605512.120820.083812.ck ung ho ms 2020191 vien phi TRAN VAN VUNG
8/12/2020 100,000 005776.120820.083009.VINH NAM UNG HO MS 2020.196 DO MY HANH-120820-08:30:09 005776
8/12/2020 100,000 MBVCB.729885517.Ung ho MS 2020.196 ( ung ho be My Hanh).CT tu 0021000386403 VU THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 004002.120820.081059.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH-120820-08:10:43 004002
8/12/2020 100,000 074468.120820.080136.MS 2020 196
8/12/2020 100,000 638027.120820.075022.200812000013952 Chuyen qua ZaloPay ZP5MKCNURIA5
8/12/2020 100,000 793276.120820.075004.Uh MS2020-196-DO MY HANH FT20225765505934
8/12/2020 100,000 791253.120820.074147.MS 2020.196 - ung ho be Do My Hanh FT20225950120750
8/12/2020 100,000 052094.120820.072858.ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/12/2020 100,000 603776.120820.072537.MS 2020.196?(Ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 100,000 517448.120820.071926.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BAO VIETNAMNET ma so 2020196 ung ho be Do My Han
8/12/2020 100,000 400309.120820.071227.Vietcombank 0011002643148 MS 2020196
8/12/2020 100,000 MBVCB.729846341.Ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 1021000007988 NGUYEN XUAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 MBVCB.729839231.ung ho ms 2020.196(ung ho be do my hanh.CT tu 0121000785643 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 MBVCB.729839418.ung ho ma so: MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 635819.120820.065909.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 100,000 782974.120820.065250.MS 2020.196 ung ho be do my hanh FT20225408702099
8/12/2020 100,000 781583.120820.064021.Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh FT20225307536311
8/12/2020 100,000 781233.120820.063704.Ung ho Be Do My Hanh - MS 2020.196 FT20225080603354
8/12/2020 100,000 967051.120820.061741.ung ho ms 2020.196 ung ho be do my hanh
8/12/2020 100,000 MBVCB.729816681.Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 100,000 239043.120820.055626.Ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh)
8/12/2020 150,000 627033.120820.215107.Ung ho be Do my Hanh ma MS 2020.196
8/12/2020 150,000 684098.120820.125216.MS 2020196
8/12/2020 150,000 293275.120820.110449.ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 150,000 LE THI BICH NGOC TN UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/12/2020 200,000 IBVCB.729763069.MS 2020.189.CT tu 0531002573635 PHAM HOAI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 558744.120820.222119.ms 2020 196 ung ho be do my hanh-VNPT2020081206409468
8/12/2020 200,000 Sender:48304001.DD:120820.SHGD:10006832.BO:NGUYEN THI HOAI.KHAN GIA UNG HO BE DO MY HANH TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
8/12/2020 200,000 444323.120820.170015.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Do Thi Thuy Tram huyen Phu Quy tinh Binh Thuan u
8/12/2020 200,000 MBVCB.730624807.MS 2020.196( ung ho be DO MY HANH).CT tu 0281001185965 CAO THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 Sender:01202021.DD:120820.SHGD:10007962.BO:NGUYEN HOANG THANH P.995220081257528 MS 2020.196 HO TRO BE DO MY LINH
8/12/2020 200,000 IBVCB.730484485.MS 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 200,000 IBVCB.730471776.MS 2020196 Do My Hanh.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 200,000 595891.120820.144631.2020 192 ung ho ong nguyen ngoc Hai
8/12/2020 200,000 IBVCB.730407112.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.196 cho be Do My Hanh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 IBVCB.730404386.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.194 cho em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 IBVCB.730380527.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0721000585190 HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 /Ref:PALPM00LW8Z{//}LP VNM00LW8Z CO BICH UNG HO MS 2020.196 ( UNG HOBE DO MY HANH) CHUC CON SOM VUOTQUA BENH TAT DVC:MS LE NU NGOC BICH
8/12/2020 200,000 225367.120820.125348.ung ho MS2020.196
8/12/2020 200,000 778907.120820.124845.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 200,000 214421.120820.123621.Ung ho MS 2020.196(be Do My Hanh)
8/12/2020 200,000 209954.120820.121310.MAI THI THUY Chuyen tien
8/12/2020 200,000 MBVCB.730229193.ung ho be Do My Hanh.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 200,000 208413.120820.120540.NGUYEN THI HONG THAI Chuyen tien
8/12/2020 200,000 MBVCB.730226771.Ung ho MS 2020. 196.CT tu 0541000256579 NGUYEN HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 IBVCB.730193757.Ung ho ma so 2020 191 vien phi cho a Tran Van Vung.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 200,000 171420.120820.112551.ung ho ms 2020.196 be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 408373.120820.111752.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Do my Hanh
8/12/2020 200,000 Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10008353.BO:DAO XUAN PHONG.MS 2020189
8/12/2020 200,000 421728.120820.110137.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 333550.120820.110352.Ms 2020 196 ung ho be do my hanh
8/12/2020 200,000 028709.120820.110317.UNG HO BE DO MY HANH MS:2020.196 CHUC BE MAU KHOI BENH-120820-11:02:42 028709
8/12/2020 200,000 MBVCB.730138460.ung ho 2020196 be Do My Hanh.CT tu 0071001161135 NGUYEN NGOC MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 657276.120820.105636.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 149356.120820.105911.ung ho MS2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 945493.120820.105357.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10008163.BO:VU HANH.MS 2020.196 UH BE DO MY HANH
8/12/2020 200,000 303131.120820.104408.VIETTEL 400300 LIENNH 200812 200812659933898 400201 Ung ho be
8/12/2020 200,000 654965.120820.103608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 653446.120820.102208.Vietcombank 0011002643148 ung ho benh nhan Do My Hanh
8/12/2020 200,000 121362.120820.102733.MS 2020.174
8/12/2020 200,000 120412.120820.102629.MS 2020.179
8/12/2020 200,000 115313.120820.102053.MS 2020.191
8/12/2020 200,000 113396.120820.101848.MS 2020.195
8/12/2020 200,000 020398.120820.101219.MS2020.196( UNG HO BE DO MY HANH)-120820-10:12:22 020398
8/12/2020 200,000 MBVCB.730054648.tinh Binh Phuoc.CT tu 0071001198454 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 200,000 856120.120820.095214.MS2020.196 ung ho be do my hanh FT20225098530619
8/12/2020 200,000 Sender:01321001.DD:120820.SHGD:10000589.BO:TRAN THI THANH TRANG.BE MINH TIEN UNG HO MS2020196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 200,000 556326.120820.093841.MS 2020.196 (aung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 200,000 556025.120820.093500.Ung ho be Do My Hanh MS 2020.196
8/12/2020 200,000 646093.120820.091608.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Tran Thi Minh Thu chuyen khoan giup do be My Han
8/12/2020 200,000 833634.120820.091813.MS 2020.196 ung ho be my hanh FT20225972370009
8/12/2020 200,000 052360.120820.091100.ungho ms 2020.196
8/12/2020 200,000 MBVCB.729949593.MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0271000131949 VO QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 IBVCB.729948777.MS 2020.196.CT tu 0631000392996 NGUYEN TRAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 689549.120820.090146.ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 MBVCB.729937535.PHAM THI YEN chuyen tien ung ho be Do My Hanh MS 2020.196 .CT tu 0231000593388 PHAM THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 368809.120820.085404.IBFT MS 2020.196 Ngo Minh Luan Ck
8/12/2020 200,000 Sender:01202002.DD:120820.SHGD:10000615.BO:LE THI MY HIEN.995220081251395 MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 200,000 MBVCB.729929100.Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh .CT tu 0011002565714 HA HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 007884.120820.084812.MS2020196 UNG HO BE DO MY HANH-120820-08:48:12 007884
8/12/2020 200,000 253990.120820.083536.Nguyen Thu Van ung ho MS 2020.196 (Do My Hanh)
8/12/2020 200,000 MBVCB.729911562.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2020.196.CT tu 0461000420035 NGUYEN THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 006208.120820.083353.UNG HO MS : 2020.196 ( UNG HO BE DO THI MY HANH)-120820-08:33:40 006208
8/12/2020 200,000 807571.120820.083121.Ung ho MS 2020.196 FT20225215189702
8/12/2020 200,000 MBVCB.729903171.DUONG THI QUYNH NGUYET chuyen tien MS 2020.196(Ung ho be DO MY HANH).CT tu 0271000011498 DUONG THI QUYNH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 805712.120820.082707.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20225785006586
8/12/2020 200,000 639930.120820.081313.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 MBVCB.729879638.Ung ho MS 2020.196.CT tu 0211000469929 PHAN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 402815.120820.075856.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/12/2020 200,000 MBVCB.729876765.MS 2020.196.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 515109.120820.075901.Ung ho MS2020 196
8/12/2020 200,000 384927.120820.074108.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020196 ung ho be My Hanh
8/12/2020 200,000 MBVCB.729861752.BUI THI PHUONG CHAU ung ho chau Do My Hanh.CT tu 0371000506184 BUI THI PHUONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 MBVCB.729859944.MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0121000884784 DOAN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 401365.120820.073513.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 200,000 001866.120820.073730.MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)-120820-07:37:29 001866
8/12/2020 200,000 602402.120820.071827.Ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 200,000 041947.120820.070734.MS 2020 181 em Tran Thi Loan
8/12/2020 200,000 242350.120820.070725.ung ho MS 2020.196
8/12/2020 200,000 MBVCB.729830459.Ung ho MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 356934.120820.063211.IBFT Gui be Do My Hanh.Binh Phuoc
8/12/2020 200,000 MBVCB.729821190.Ung ho MS2020.196 ung ho be Do My Hanh.CT tu 0021002143544 NGUYEN NGOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 MBVCB.729817300.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh) Vietnamnet 12/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 200,000 778687.120820.060516.Ung ho MS 2020.196 FT20225804378315
8/12/2020 200,000 778479.120820.060159.Ung ho MS 2020-196 - Be Do My Hanh FT20225531671017
8/12/2020 200,000 MBVCB.729816180.MS 2020.196.CT tu 0731000732401 DAO VAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 250,000 089275.120820.163358.Ung ho ma so 2020.196 ung ho be do my hanh chuc em binh an, khoe manh FT20225026337596
8/12/2020 250,000 834002.120820.091850.Ung ho Ms 2020.196 be Do My Hanh FT20225277520008
8/12/2020 250,000 999476.120820.061151.UNG HO BE DO MY HANH-120820-06:11:56 999476
8/12/2020 250,000 MBVCB.729818242.ms 2020.195.CT tu 0011003115777 NGUYEN TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 MBVCB.730931610.ng h MS 2020196 ng h b M Hnh .CT tu 0561000504867 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 300,000 575470.120820.141713.Ung ho MS 2020196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 300,000 NGUYEN THI XUYEN UNG HO MS 2020.3196( UNG HO VE DO MY HANH)
8/12/2020 300,000 556177.120820.133656.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 MBVCB.730329248.ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0061001002059 LE TRAN LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 759618.120820.121210.MS 2020 - 196 -Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 671428.120820.000221.Thu 0906683900 ung ho MS2020.186( ung ho chi Nguyen Thi Hoa)
8/12/2020 300,000 946332.120820.120141.Ung ho MS 2020.196 ung ho be DO MY HANH FT20225000037526
8/12/2020 300,000 670921.120820.115957.Thu 0906683900 ung ho MS2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 300,000 950170.120820.114238.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI YEN ck ung ho MS 2020189
8/12/2020 300,000 IBVCB.730199550.Ung ho ma so 2020 188 be Nguyen Dai Thanh Tam.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 300,000 135898.120820.104334.Chuyen tien ung ho chau do my hanh ms 2020.196
8/12/2020 300,000 882721.120820.102940.Ung ho MS 2020.196 - Ung ho be Do My Hanh FT20225500114262
8/12/2020 300,000 520908.120820.101420.ung ho MS 2020.194(Nguyen Thi Thuy Dung
8/12/2020 300,000 308202.120820.101304.ung ho be do my hanh
8/12/2020 300,000 869646.120820.101135.Ung ho be Do My Hanh Ms 2020 196 FT20225017929000
8/12/2020 300,000 208449.120820.094518.ms 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 MBVCB.729975992.MS 2020.196 be Do My Hanh, thon 3, xa Phu Van, Huyen Bu Gia Map, Tinh Binh Phuoc.CT tu 0081001260408 HO THI CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 IBVCB.729968444.Ung ho be Do My Hanh ms 2020.196.CT tu 0081000154544 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 300,000 Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10004736.BO:TK QLMB HOANG THANH HAI.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 300,000 829079.120820.091109.MS 2020.196 ung ho be my hanh FT20225200800891
8/12/2020 300,000 MBVCB.729947073.Ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 Sender:79309001.DD:120820.SHGD:10000050.BO:DUONG THI HONG PHUONG.DUONG THI HONG PHUONG UNGHO VIEN PHI TRAN VAN VUNG MS 2020.191
8/12/2020 300,000 Sender:79309001.DD:120820.SHGD:10000056.BO:DUONG THI HONG PHUONG.DUONG THI HONG PHUONG UNGHO BE NGUYEN DAI THANH TAM MS 2020.188
8/12/2020 300,000 124021.120820.084740.Ung ho ms 2020 196
8/12/2020 300,000 MBVCB.729921243.MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0021001026535 TRUONG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 IBVCB.729919727.Ung ho be Do My Hanh.CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 389577.120820.083625.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN MINH THAI chuyen khoan ung ho MS 2020196 Do My Hanh
8/12/2020 300,000 MBVCB.729917531.DAM THI CAM NHUNG chuyen tien MS2020 (UNG HO BE DO MY HANH).CT tu 0281000675192 DAM THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 VCBPAY.729914535.MS 2020196.CT tu 0541000299530 HOANG QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 MBVCB.729901837.TRAN THI HUYEN TRANG ck cho MS2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0461000484991 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 083517.120820.081143.MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 877013.120820.080258.ISL20200812080245555-ung ho MS 2020.196 - ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 996329.120820.075355.MS 2020.196
8/12/2020 300,000 995325.120820.075156.ung ho ms 2020.196 be do my hanh
8/12/2020 300,000 994884.120820.075101.ms 2020.196
8/12/2020 300,000 791391.120820.074221.Ung ho ma so 2020.196 be Do My Hanh FT20225307770853
8/12/2020 300,000 637168.120820.073054.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 MBVCB.729850240.ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh).CT tu 0411001104947 TRAN THI MINH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 787511.120820.072232.Ung ho be DO MY HANH FT20225784871271
8/12/2020 300,000 399664.120820.065541.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/12/2020 300,000 039152.120820.070015.Ung ho MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 MBVCB.729834556.Ung ho be DO MY HANH MS 2020.196.CT tu 0011001924418 LUU THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 300,000 515848.120820.063905.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 779778.120820.062051.Ung ho MS 2020.196 FT20225276960407
8/12/2020 300,000 051818.120820.060949.Ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/12/2020 300,000 MBVCB.729816859.MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0421000502754 LE THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 400,000 IBVCB.730307939.NCHCCCL Le Huynh Trang 0399986840.CT tu 0331000433709 LE HUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 400,000 Sender:48304001.DD:120820.SHGD:10003814.BO:PHAM THU TRANG.UNG HO MS 2020.196(DO MY HANH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/12/2020 400,000 IBVCB.729972825.ung ho be Do My Hanh - MS 2020.196.CT tu 0441000723232 DINH THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 400,000 MBVCB.729941542.DUONG NGUYEN THUY LINH chuyen tien.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 MBVCB.730968430.UH MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0281000024321 BUI DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 643243.120820.204017.Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 642986.120820.203820.Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 Sender:79204017.DD:120820.SHGD:17863335.BO:TRAN THI THU THUY.TRAN THI THU THUY UNG HO BE:DO MY HANH,MS 2020.196
8/12/2020 500,000 MBVCB.730550004.MS2020.196(ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 VO THI TRUC LOAN UNG HO CHAU LY HAO NAM ,MS 2020.180
8/12/2020 500,000 NGUYEN THI ANH NGUYET CT- MS 2020189
8/12/2020 500,000 MBVCB.730441102.Ung ho MS 196.2020( Do My hanh).CT tu 0381000617240 PHAM THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 Sender:01202021.DD:120820.SHGD:10004826.BO:DO THI HAI.995220081227792 UNG HO MS 2020.196UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 500,000 /Ref:P3240225568Y20{//}/Ref:P3240225568Y20{//}B/O:LE THI MINH TAM UNG HO MS 2020.196 BE DOMY HANH DVC:LE THI MINH TAM
8/12/2020 500,000 419748.120820.133749.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho Ms 2020 196
8/12/2020 500,000 MBVCB.730289863.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh.CT tu 0051000004003 BUI KHONG LE HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 222444.120820.124745.ung ho MS 2020.196
8/12/2020 500,000 207655.120820.120200.DOAN DINH HUY Chuyen tien ung ho be do my hanh ;ma so 2020196
8/12/2020 500,000 Sender:79334001.DD:120820.SHGD:10002055.BO:DOAN THI PHUONG HONG HANH0013665.UNG HO BE DO MY HANH . MS 2020.196 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/12/2020 500,000 195466.120820.115959.Chuyen tien ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 MBVCB.730212228.Gd Tra Xanh Banh Gao co My Thanh ung ho Ms 2020196 be Do My Hanh.CT tu 0071002929882 NGUYEN NGOC LUU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 IBVCB.730204598.DUONG NGOC DAO ms2020 ung ho do my hanh.CT tu 0441003813021 DUONG NGOC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 667894.120820.114624.Nguyen Quang Giap giup MS 2020.196 (giup be Do My Hanh)
8/12/2020 500,000 IBVCB.730197684.Ung ho ma so 2020 193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 500,000 IBVCB.730196368.Ung ho ma so 2020 194 em Nguyen Thi Thuy Dung.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 500,000 IBVCB.730185633.Ung ho ma so 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/12/2020 500,000 372543.120820.113032.ung ho ms 2020 195 be lo duong khanh thuyen
8/12/2020 500,000 MBVCB.730155734.MS 2020.196 ung ho do my hanh .CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 Sender:01310005.DD:120820.SHGD:10007859.BO:NGUYEN THI BICH NGA.MS 2020196. UNG HO BE DO MYHANH
8/12/2020 500,000 131191.120820.103819.Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 108967.120820.101355.ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 871063.120820.101335.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20225098609036
8/12/2020 500,000 399680.120820.100428.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hang
8/12/2020 500,000 519911.120820.100259.ung ho MS2020.196(Do My Hanh)
8/12/2020 500,000 016650.120820.094940.UNG HO MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH-120820-09:49:08 016650
8/12/2020 500,000 207490.120820.094443.MS2020 196 UNG HO BE DO MY HANH
8/12/2020 500,000 081608.120820.094416.Ung ho MS2020.196, be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 530628.120820.093534.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 Ung ho be DO MY HANH
8/12/2020 500,000 MBVCB.730004386.ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0451000266089 MAI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 011731.120820.091633.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH -120820-09:16:03 011731
8/12/2020 500,000 624960.120820.091210.Ung ho be Do My Hanh MS2020.196
8/12/2020 500,000 MBVCB.729950780.VAN LE DUYEN NHI chuyen tien ung ho MS 2020.196 (be do my hanh).CT tu 0161000263394 VAN LE DUYEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 IBPS/SE:01310012.DD:120820.SH:10004806.BO:DAO VAN THE.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/12/2020 500,000 009750.120820.090237.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH-120820-09:02:42 009750
8/12/2020 500,000 Sender:01310012.DD:120820.SHGD:10004776.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.196 BE DO MYHANH
8/12/2020 500,000 009521.120820.090048.UNG HO MS 2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM-120820-09:00:49 009521
8/12/2020 500,000 042881.120820.085923.ung ho MS2020.196
8/12/2020 500,000 032727.120820.084626.Ung ho MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 814467.120820.084521.UH ms 2020 .196 ung ho be do my hanh FT20225226897356
8/12/2020 500,000 643405.120820.084043.200812000019455 MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh ZP5MKCNURREN
8/12/2020 500,000 IBVCB.729917448.MS 2020.194.CT tu 0081000337610 TRAN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 500,000 111492.120820.083734.Ung ho MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 802608.120820.081930.Ung ho chau do my hanh MS2020196 FT20225804878275
8/12/2020 500,000 248201.120820.080244.MS 2020.196(Ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 500,000 002648.120820.075137.UNG HO MS 2020.196 ( UNG HO BE DO MY HANH)-120820-07:51:34 002648
8/12/2020 500,000 063099.120820.074709.Ung ho MS 2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 518306.120820.073430.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ct ung ho be Do My Hanh ms 2020 196
8/12/2020 500,000 637312.120820.073341.Vietcombank 0011002643148 MS 2020196Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 988032.120820.073601.ung ho ms 2020.196 Do My Hanh
8/12/2020 500,000 788582.120820.072832.MS 2020.196 ung ho be Do my hanh FT20225277107519
8/12/2020 500,000 001101.120820.071926.UNG HO MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH )-120820-07:19:25 001101
8/12/2020 500,000 972894.120820.064913.Ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 035330.120820.064759.Ung ho MS2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 500,000 884363.120820.063849.UHMS 2020196 chau do my hanh
8/12/2020 500,000 999355.120820.060303.UNG HO MS 2020.196 ( UNG HO BE DO MY HANH )-120820-06:03:03 999355
8/12/2020 500,000 773762.120820.033542.MS 2020.173-Co HA THI THU FT20225306950000
8/12/2020 600,000 699154.120820.104338.Giup MS2020.195 va MS2020.196
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.730884848.ung ho MS 2020.196.CT tu 0251001160492 LE VO NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.730579532.Ung ho MS 2020.196 Do My Hanh.CT tu 0071001165015 VO QUANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 IBVCB.730478156.Ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh).CT tu 0181002362997 TA THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 031973.120820.143803.Ung ho MS 2020.196 FT20225807767155
8/12/2020 1,000,000 279082.120820.141154.UNG HO MS2020.196(BE DO MY HANH 500K),MS2020.195(KHANH THUYEN 500K)
8/12/2020 1,000,000 680966.120820.004923.ung ho ms 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 1,000,000 042404.120820.124722.UNG HO MS 2020.196( UNG HO CHAU DO MY HANH)-120820-12:47:05 042404
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.730188823.Ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh).CT tu 0501000119225 DO TRUONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 291175.120820.103639.ung ho be Do My Hanh MS 2020 196
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.730089089.MS 2020 196 UNG HO BE DO MY HANH.CT tu 0541000223022 NGUYEN QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 122813.120820.102911.ung ho ms2020.196 Do My Hanh
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.730052224.2020.196 ung ho be do my hanh.CT tu 0261003454272 NGUYEN HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 938484.120820.095108.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/12/2020 1,000,000 854852.120820.095027.Ung ho MS 2020.196 - be Do My Hanh FT20225919805961
8/12/2020 1,000,000 085209.120820.094825.MS 2020.196 ung ho be Hanh
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.730002206.Ung ho MS2020.196 be Do My Hanh.CT tu 0441000720369 LUC NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.729981816.Ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071003325036 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 IBVCB.729964775.MS 2020.196( ung ho be Do My Hanh).CT tu 0181003381160 VO THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.729961682.Nguyen Thanh Thuy ung ho MS2020.196 ung ho chau Do My Hanh.CT tu 0071001125231 TO HOAI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 827880.120820.090918.Ung ho MS 2020.196 be DO MY HANH FT20225021238285
8/12/2020 1,000,000 MBVCB.729952922.Ung ho MS 2020.196 ( ung ho be Do My Hanh).CT tu 0281000365455 NGUYEN HOANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 270315.120820.084937.UNG HO BE DO MY HANH MS 2020.196
8/12/2020 1,000,000 642807.120820.083601.MS 2020196 ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 1,000,000 385195.120820.074515.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGO DANG HANH THAO ung ho MS 2020 196 be DO MY
8/12/2020 1,000,000 245365.120820.073954.MS 2020 196(ung ho be Do My Hanh)
8/12/2020 1,000,000 IBVCB.729855253.TRAN TRUNG HIEU ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0451001668680 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 1,000,000 636743.120820.072144.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 Ung ho be Do My Hanh
8/12/2020 1,000,000 972726.120820.064827.Chuyen tienung ho chi di my hanh Ms 2020.196
8/12/2020 1,000,000 780097.120820.062452.Ung ho MS2020.196 ung ho be My Hanh FT20225804448623
8/12/2020 2,000,000 093485.120820.183219.UNG HO BE DO MY HANH MS 2020.196-120820-18:32:21 093485
8/12/2020 2,000,000 Sender:01201011.DD:120820.SHGD:10005105.BO:HUYNH THI XUAN LAM.(UNG HO BE DO MY HANH) MS 2020.196
8/12/2020 2,000,000 416219.120820.124510.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang tri ung ho MS 2020196 be Do M
8/12/2020 2,000,000 Sender:79204017.DD:120820.SHGD:17851631.BO:DINH THUY KIM PHUONG.DINH THUY KIM PHUONG UNG HO MS2020196(UNG HO BE DO MY HANH)
8/12/2020 2,000,000 818884.120820.085348.Ung ho be Do My Hanh. MS 2020.196 FT20225409058327
8/12/2020 2,000,000 006935.120820.084027.UNG HO MS2020.196 BE DO MY HANH-120820-08:39:55 006935
8/12/2020 2,000,000 784659.120820.070504.2020.196 FT20225151889143
8/12/2020 2,000,000 000565.120820.070205.MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)-120820-07:01:54 000565
8/12/2020 3,000,000 IBVCB.730201108.Lien Hoa-Q.Tan Binh ung ho be Do My Hanh-MS2020.196: 03 trieu dong.CT tu 0071002975439 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/12/2020 5,000,000 065133.120820.152539.CHI NHU UNG HO BE DO MY HANH MA SO 2020.196-120820-15:25:39 065133
8/12/2020 10,000,000 MBVCB.730109667.Ban bac ai CGI ( MS 2020.184 ).CT tu 0591000333695 NGUYEN VAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000 IBVCB.732137518.aaa.CT tu 0911000070981 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000 IBVCB.731790101.asdf.CT tu 1015597605 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000 IBVCB.731519977.asdff.CT tu 1015021985 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000 IBVCB.731472244.svafd.CT tu 1014857248 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 10,000 MBVCB.731901211.an danh.CT tu 0331000470132 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 20,000 791721.130820.214409.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020197
8/13/2020 20,000 MBVCB.731500890.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2020.197(be kieu phuong trang).CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 30,000 085137.130820.172042.ms.2020.197 be kieu phuong trang
8/13/2020 50,000 MBVCB.732043600.ms 2020 197kieu phuong trang.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 50,000 IBVCB.731997220.Giup ma so 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 50,000 675924.130820.165410.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Tran FT20226806597500
8/13/2020 50,000 753979.130820.142119.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020197
8/13/2020 50,000 IBVCB.731445173.Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 50,000 220132.130820.100112.MS 2020 197
8/13/2020 50,000 394327.130820.093420.Ung ho MS 2020197 ung ho be kieu phuong trang FT20226430829460
8/13/2020 50,000 728322.130820.092758.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 197 be kieu phuong trang
8/13/2020 50,000 IBVCB.731229479.Ung ho MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 100,000 303255.120820.224525.MS 2020.196 ung ho be do my hanh FT20226410956229
8/13/2020 100,000 976592.130820.212231.Ung ho MS 2020. Covid 19
8/13/2020 100,000 MBVCB.732158615.MS 2020.197 UH be Kieu Phuong Trang.CT tu 0691000316599 BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 IBVCB.732122682.Ms 2020.197(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0031000773064 TRAN QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 MBVCB.732113855.MS 2020.194 (em Mguyen Thi Thuy Dung).CT tu 0961000022056 TRAN DAI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 659387.130820.163218.Ms 2020.197 be kieu phuong trang FT20226402351061
8/13/2020 100,000 012107.130820.155243.Chuyen tien ung ho MS 2020.197 Kieu Phuong Trang
8/13/2020 100,000 036805.130820.132224.Vietcombank 0011002643148 ungho MS2020 197
8/13/2020 100,000 715367.130820.130944.ung ho 2020 195 lo duong khanh thuyen
8/13/2020 100,000 715078.130820.130710.ung ho 2020 197 nguyen thi kim oanh
8/13/2020 100,000 433674.130820.125324.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 100,000 MBVCB.731502680.Ung ho MS 2020.189.CT tu 0301000417934 TA DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 496796.130820.120833.MS 2020.197 FT20226820983571
8/13/2020 100,000 471946.130820.112818.Ung ho MS 2020.197 be KIEU PHUONG TRANG FT20226937350307
8/13/2020 100,000 Sender:79333001.DD:130820.SHGD:10000929.BO:PHAN LAM BICH LUOM.MS2020.197 UH BE KIEU PHUONGTRANG
8/13/2020 100,000 506963.130820.101505.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 100,000 198499.130820.094654.Ung ho MS2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 100,000 Sender:79202002.DD:130820.SHGD:10000426.BO:NGUYEN THI HANH.995220081351133 UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020 100,000 729232.130820.091025.ms 2020. 197
8/13/2020 100,000 IBVCB.731216033.HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 MBVCB.731197683.ung ho ms 2020.197 be kieu phuong trang .CT tu 0381000592902 TO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 402404.130820.084132.2020-197 ( be Kieu phuong Trang)
8/13/2020 100,000 126093.130820.083553.VINH NAM UNG HO MS 2020.197 KIEU PHUONG TRANG-130820-08:36:00 126093
8/13/2020 100,000 351147.130820.080517.Ung ho MS 2020.195 lo duong khanh thuyen FT20226408979731
8/13/2020 100,000 MBVCB.731157105.MS 2020 197.CT tu 0011000865252 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 100,000 MBVCB.731143275.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 MBVCB.731141923.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0331000457524 BUI DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 100,000 671901.130820.073829.ms 2020.197
8/13/2020 100,000 671382.130820.073711.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 100,000 344539.130820.073647.Ung ho MS2020.197 FT20226971052407
8/13/2020 100,000 MBVCB.731127971.Be bi benh suy tuy.CT tu 0111000166515 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 150,000 749172.130820.185705.MS2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20226698985017
8/13/2020 150,000 IBVCB.731705776.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0591001636457 NGUYEN TRONG TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 150,000 282245.130820.091505.ung ho Kieu phuong Trang MS 2020.197
8/13/2020 200,000 MBVCB.731048332.HOANG DUC VIET gui chau do my hanh , ms 2020.196.CT tu 0411000980260 HOANG DUC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 246431.130820.205854.ung ho MS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 200,000 092568.130820.205714.Ms 2020 191 ung ho vien phi Tran Van Vung
8/13/2020 200,000 239547.130820.201956.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 200,000 IBVCB.731887972.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0441000660921 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 200,000 670674.130820.164715.MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang. FT20226082684057
8/13/2020 200,000 758328.130820.164144.Ung ho MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 051699.130820.163849.ung ho chau Do My Hanh ms 2020.196
8/13/2020 200,000 277308.130820.155014.Ghi ro ung hoMS 2020.197(be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 200,000 183746.130820.153100.UNG HO MS 2020.197-130820-15:31:02 183746
8/13/2020 200,000 258567.130820.152817.UNG HO MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)
8/13/2020 200,000 MBVCB.731723523.Ung ho ms 2020.197 be kieu phuong trang.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 MBVCB.731710097.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 757410.130820.145401.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAM NGOC LOAN Ha Giang ung ho MS 2020197
8/13/2020 200,000 IBVCB.731669591.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 200,000 580465.130820.144657.Ung ho MS 2020.197 be Kieu phuong Trang FT20226821473036
8/13/2020 200,000 MBVCB.731649448.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0011001764032 VU THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 MBVCB.731643812.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho Ms 2020.193 em Ha Nhat Minh con anh Phanh.CT tu 0611001785780 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 MBVCB.731634755.Ms 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 Sender:48304001.DD:130820.SHGD:10005378.BO:NGUYEN THE VAN.MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/13/2020 200,000 MBVCB.731572287.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 632410.130820.133120.Ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang) mong moi su tot dep nhat se den ben con!
8/13/2020 200,000 468348.130820.132708.Ung ho MS 2020 197
8/13/2020 200,000 IBVCB.731561095.NGUYEN THI NGHIEM HANH chuyen khoan ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071002896247 NGUYEN THI NGHIEM HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 900802.130820.131831.ung ho MS 2020.197
8/13/2020 200,000 715236.130820.130830.ung ho 2020 196 le thi my ha
8/13/2020 200,000 419873.130820.123106.Ung ho Ms 2020 195 be lo duong khanh thuyen
8/13/2020 200,000 416191.130820.122707.Ung ho MS 2020 197 be Kieu phuong Trang
8/13/2020 200,000 124847.130820.114602.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 200,000 827049.130820.111106.ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 IBVCB.731339910.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0111000167394 NGUYEN THI THANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 791773.130820.102635.ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 784346.130820.101726.MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 227538.130820.101456.UNG HO MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)
8/13/2020 200,000 416931.130820.100828.Ung ho ms 2020.197 be kieu phuong trang, chuc be binh an FT20226215105962
8/13/2020 200,000 411658.130820.095514.ungr ho MS 2020197(be kieu phuong trang)
8/13/2020 200,000 Sender:79305001.DD:130820.SHGD:10000011.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 197
8/13/2020 200,000 IBVCB.731225165.Suy tuy.CT tu 0011001504463 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 200,000 125794.130820.083246.MS 2020.197(UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG)-130820-08:32:25 125794
8/13/2020 200,000 721371.130820.081318.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 MBVCB.731167766.MS 2020.197 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 688001.130820.081205.chuc be mau khoi MS 2020.197
8/13/2020 200,000 685880.130820.080837.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 612071.130820.080233.UH MS 2020.197 - Be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 679768.130820.075716.ung ho Ms 2020.197
8/13/2020 200,000 677205.130820.075141.ung ho ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 473697.130820.072312.Vietcombank 0011002643148 PHAM MINH HIEN chuyen khoan MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 200,000 MBVCB.731131224.HOANG XUAN DUY chuyen tien ung ho be Phuong Trang MS 2020197.CT tu 1015357934 HOANG XUAN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 200,000 717870.130820.071121.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/13/2020 200,000 MBVCB.731126497.Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0011000379868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 200,000 261460.130820.065917.MS 2020.197
8/13/2020 200,000 214715.130820.064436.ung ho be Kieu Phuong Trang.
8/13/2020 200,000 MBVCB.731105739.bi suy tuy.CT tu 0071001027499 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 200,000 650356.130820.060325.Ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020.197
8/13/2020 200,000 MBVCB.731102447.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang) Vietnamnet 13/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 250,000 659435.130820.000206.ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020 189
8/13/2020 300,000 060015.130820.201921.ung ho MS 2020.197
8/13/2020 300,000 MBVCB.731905995.Ung ho ms 2020.197.CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 562543.130820.044646.Ung ho ma so ms2020.197 kieu phuong trang
8/13/2020 300,000 MBVCB.731812078.ung ho MS 2020.197 be Kieu Trang.CT tu 0371000474883 TRAN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 MBVCB.731775124.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 1015801299 NGUYEN THI DIEU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 MBVCB.731700479.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0101000119674 LE VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 Sender:01310001.DD:130820.SHGD:10011856.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONGTRANG
8/13/2020 300,000 396403.130820.144722.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 300,000 Sender:01202021.DD:130820.SHGD:10003317.BO:NGUYEN TUONG DIEM LI.995220081355195 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2020.197 CHAU KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020 300,000 508040.130820.131533.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 196 be Do My Hanh
8/13/2020 300,000 524657.130820.130837.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20226326909607
8/13/2020 300,000 893968.130820.130350.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 300,000 870502.130820.121628.ung ho ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 300,000 MBVCB.731385832.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 MBVCB.731335334.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0581000794307 HA THI TRUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 688285.130820.101841.Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 300,000 Sender:79334001.DD:130820.SHGD:10001079.BO:TRAN THI KIM THAO0044956.UNG HO MS 2020.197( BEKIEU PHUONG TRANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/13/2020 300,000 132499.130820.092748.MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)-130820-09:27:11 132499
8/13/2020 300,000 387238.130820.092251.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG FT20226469365850
8/13/2020 300,000 MBVCB.731225694.DOAN THI LAM HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.197 be KIEU PHUONG TRANG.CT tu 0011000368851 DOAN THI LAM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 300,000 950850.130820.074519.HUONG TRA UNG HO MS 2020 197 UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020 300,000 IBVCB.731134172.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 300,000 662797.130820.071126.tuoi ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trng
8/13/2020 300,000 MBVCB.731099593.NGUYEN TUAN TU chuyen tien MS2020. 197 ( be kieu phuong trang ).CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 350,000 238074.130820.214250.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.191, 192, 193, 194, 195, 196, 197. Cam on Bao Vietnamet.
8/13/2020 500,000 MBVCB.732124929.Ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang ).CT tu 0441000616105 PHAM THI DA THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 236739.130820.200440.NGUYEN QUOC AN Chuyen tien ung ho MS 2020.197( be Kieu phuong trang)
8/13/2020 500,000 MBVCB.732070884.Tom C tang MS 2020. 197 be Kieu PHuong Trang.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 747978.130820.185446.Ung ho MS 2020.197 FT20226470300087
8/13/2020 500,000 MBVCB.731861124.Ms 2020 197 be KieuPhuongTrang.CT tu 0451000317934 NGUYEN HONG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 667753.130820.154822.Ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 500,000 IBVCB.731748014.MS 2020.197 (Tien ung ho be Kieu Phuong Trang).CT tu 0021001351684 VU DANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 MBVCB.731721003.Be KIEU PHUONG TRANG.CT tu 0071000791099 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 500,000 MBVCB.731708647.Ung ho Ms 2020.195( ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0231000486573 NGUYEN THI KIM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 382970.130820.140904.MS 2020.197 kieu phuong trang
8/13/2020 500,000 IBVCB.731600243.MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0081001196681 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 500,000 530975.130820.132235.Ung ho ms 2020.197 be Kieu phuong Trang FT20226491242195
8/13/2020 500,000 MBVCB.731525068.MS 2020.196(Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0121002145982 NGO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 Sender:01310001.DD:130820.SHGD:10009361.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020 500,000 950993.130820.000235.ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/13/2020 500,000 850273.130820.114328.Ung ho MS 2020196 be Do My Hanh
8/13/2020 500,000 839743.130820.112814.ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 500,000 414814.130820.101743.Duong Tuyet Nhung Tinh Tien Giang ung ho be DoMyHanh MS 2020.196
8/13/2020 500,000 138557.130820.100911.UNG HO MS 2020-197 BE KIEU PHUONG TRANG-130820-10:08:53 138557
8/13/2020 500,000 136316.130820.095351.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG-130820-09:53:53 136316
8/13/2020 500,000 MBVCB.731289273.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0041000237957 HO VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 Sender:01310001.DD:130820.SHGD:10004316.BO:VO THI THU HA.MS 2020.197
8/13/2020 500,000 570411.130820.094256.ung ho MS 2020.197 Be KIEU PHUONG TRANG
8/13/2020 500,000 MBVCB.731260329.To Thanh Minh ung ho be Ha Nhat Minh MS 2020.193.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 IBVCB.731258402.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071001009872 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 381677.130820.091331.Ung Ho 2020.197 Be Kieu Phuong Trang FT20226215341873
8/13/2020 500,000 MBVCB.731230831.Ung ho MS2020.197(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0301000757575 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 402411.130820.084135.UNG HO MS2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)
8/13/2020 500,000 IBVCB.731192277.NGUYEN THI HIEN chuyen khoan ung ho be nguyen dai thanh tam.CT tu 0401000087372 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 215872.130820.082520.Ung ho MS 2020.193 (Be Ha Nhat Minh)
8/13/2020 500,000 215776.130820.082041.Ung ho MS 2020.195 (Be Lo Duong Khanh Thuyen )
8/13/2020 500,000 215720.130820.081728.ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 500,000 064782.130820.081607.Ung ho ms 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 500,000 476564.130820.080630.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 500,000 353243.130820.081150.MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang FT20226128449970
8/13/2020 500,000 891470.130820.074546.Ung ho MS 2020.195 (Be Lo Duong Khanh Thuyen)
8/13/2020 500,000 890809.130820.074146.Ung ho MS 2020.197 (Be Kieu Phuong Trang)
8/13/2020 500,000 MBVCB.731135931.Chuyen tien giup do be Kieu Phuong Trang, MS 2020.197 bi giam tieu cau.CT tu 0601000525202 NGUYEN HUYNH THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 MBVCB.731133154.NGUYEN HOANG ANH VU chuyen tien ms 2020.196 ung ho be do my hanh.CT tu 0121000727437 NGUYEN HOANG ANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 341477.130820.071939.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20226971092142
8/13/2020 500,000 MBVCB.731121399.NGUYEN DUC CANH UNG HO BE MY HANH . MS: 2020.196.CT tu 0121000349324 NGUYEN THI HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 MBVCB.731118705.MS 2020197.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 500,000 337510.130820.065051.Ung ho MS 2020.197. Be Kieu Phuong Trang FT20226694467540
8/13/2020 500,000 MBVCB.731105064.TRUONG THI THU NHAN chuyen tien ung ho ms2020 197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0051000542740 TRUONG THI THU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 500,000 MBVCB.731104097.MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0021001737307 TRAN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 IBVCB.1208200895665002.Cty Huynh Ngoc ung ho Em Tran Van Vung_MS 2020.191
8/13/2020 1,000,000 IBVCB.1208200057333001.Cty Huynh Ngoc ung ho be Duong Khanh Thuyen_MS 2020.195
8/13/2020 1,000,000 661700.130820.210614.Tham chau Kieu Phuong Trang MS2020 197
8/13/2020 1,000,000 MBVCB.732110141.Ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang).CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 234427.130820.195222.ms 2020.192 ung ho ong nguyen ngoc hai
8/13/2020 1,000,000 MBVCB.732059053.ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 IBVCB.731697494.ung ho MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG.CT tu 0011003095307 LAI TRAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 172838.130820.142513.MS.2020.197(BE KIEU PHUONG TRANG)-130820-14:25:15 172838
8/13/2020 1,000,000 IBVCB.731534651.DANG QUYNH CHI transfer ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0251001029251 DANG QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 MBVCB.731507763.Ung ho MS 2020.196?(ung ho be Do My Hanh).CT tu 0071000864313 BUI TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 MBVCB.731327058.Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0231000613400 VU THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 392334.130820.101334.2020-197 kieu phuong trang
8/13/2020 1,000,000 Sender:79310001.DD:130820.SHGD:10003772.BO:HOANG THI THANH THUY.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/13/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:130820.SHGD:10000996.BO:NGUYEN THI BICH NHA2067102.UNG HO MS 2029.197 (BE KIEU PHUONG TRANG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/13/2020 1,000,000 218189.130820.094350.Ung ho MS 2020.197
8/13/2020 1,000,000 MBVCB.731234750.MS 2020.197( ung ho be Kieu Phuong Trang).CT tu 0371000415621 TRUONG VINH THUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 IBVCB.731208916.TRAN THI HIEN ck ung ho MS 2020.197 (Be Kieu Phuong Trang).CT tu 0021001703875 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 477396.130820.081652.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 197 Be Kieu Phuong Trang
8/13/2020 1,000,000 123791.130820.080939.UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG MSO 2020197 O SONTAY HANOI-130820-08:09:44 123791
8/13/2020 1,000,000 483125.130820.074331.Vietcombank 0011002643148 Giup be Kieu Phuong Trang MS 2020197
8/13/2020 1,000,000 263567.130820.072603.Ung ho MS 2020.197
8/13/2020 1,000,000 IBVCB.731116422.NGUYEN XUAN THAO ung ho be Trang MS 2020.197.CT tu 0011000887469 NGUYEN XUAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/13/2020 1,000,000 334110.130820.061128.Ung ho be Kieu Phuong Trang - MS 2020.197 FT20226074912724
8/13/2020 1,131,656 //Ref:TFMI413774500707{//}VAL:200707EUR42, /33B:EUR50, /Tlx:SW2007078474 /Pmnt: /71A:BEN /B.O:/BE092100755053571/TRUONG QUOC2/AV.DE MESSIDOR 213/203/BE/1180 UCCLE /F.O:/0011002643148VIETNAMNET NEWSPAPER198 TRAN QUANG KHAIVN HANOI, VIETNAMPhi NHNN(71F)
8/13/2020 2,000,000 MBVCB.731848924.suy tuy song.CT tu 0141000811768 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/13/2020 2,000,000 870041.130820.121544.MS.2020.196 . Ung ho be Do My Hanh
8/13/2020 2,000,000 064867.130820.082051.Ung ho ma so 2020196 be Do My Hanh
8/13/2020 2,300,000 971392.130820.135038.ong Dinh Giang ( phap danh Tri Minh ), ung ho be Do My Hanh ( MS: 2020.196 )
8/13/2020 5,000,000 CTY MINH HAO UNG HO MS 2020.196 (UNG HO BE DO MY HANH)
8/14/2020 50,000 IBVCB.733294087.Giup ma so 2020 198 gia dinh anh Duc.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 50,000 341530.140820.142135.MS 2020.183 (UNG HO EM DAO MINH KHOI)
8/14/2020 50,000 740667.140820.141157.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TDV ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 50,000 IBVCB.732816877.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang). ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 50,000 338007.140820.134641.MS 2020.198 (GIA DINH ANH DUC)
8/14/2020 50,000 337889.140820.134526.MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)
8/14/2020 50,000 493101.140820.113457.ms 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 50,000 IBVCB.732450985.Ung ho MS 2020 198 Gia dinh Anh Duc.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 50,000 MBVCB.732315201.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0341007058765 PHAN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 100,000 717293.140820.221438.MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh
8/14/2020 100,000 264312.140820.203131.Ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh)
8/14/2020 100,000 880702.140820.194721.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 100,000 879207.140820.194524.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/14/2020 100,000 285817.140820.180117.MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20227355038239
8/14/2020 100,000 MBVCB.732931402.Ha,Trong ung ho Ms 2020.169 ( be Vo Minh Huy).CT tu 0651000810243 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 100,000 MBVCB.732850126.HOA ung ho MS 2020.171 ( be Nguyen Thanh Khang).CT tu 0651000810243 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 100,000 Sender:01348002.DD:140820.SHGD:10001396.BO:MR NGUYEN DUY HUNG.NGUYEN DUY HUNG UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC
8/14/2020 100,000 018202.140820.112727.MS 2020.198 FT20227840109638
8/14/2020 100,000 Sender:79307006.DD:140820.SHGD:10004368.BO:NGUYEN DUC TRUNG.UNG HO MS 2020.189(UNG HO BE NGUYEN VIET ANH)
8/14/2020 100,000 IBPS/SE:79202002.DD:140820.SH:10001228.BO:DINH THI HONG NHUNG.995220081452161 - UNG HO MS2020.198
8/14/2020 100,000 MBVCB.732503834.ng h?MS 2020.197?(b Kieu Phuong Trang).CT tu 0651000772745 NGUYEN NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 100,000 827245.140820.095419.Ms 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 100,000 MBVCB.732486249.NGUYEN THI BICH NGOC chuyen tien ung ho MS 2020.296( ung ho be Do My Hanh).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 100,000 184318.140820.094123.Ung ho MS2020 198 gd anh Duc
8/14/2020 100,000 357783.140820.085113.ung ho tu thien MS 2020.198 gia dinh a Duc o cam xuyen, ha tinh sdt 0364586390
8/14/2020 100,000 500503.140820.084540.ung ho ma so 2020.198 (gia dinh anh Duc)
8/14/2020 100,000 911918.140820.084329.Ung ho ma so 2020 195 be LO DUONG KHANH THUYEN FT20227051783305
8/14/2020 100,000 240985.140820.084227.VIMH NAM UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC-140820-08:42:27 240985
8/14/2020 100,000 335608.140820.081949.ms 2020.198 gia dinh anh duc
8/14/2020 100,000 087778.140820.081058.Vietcombank 0011002643148 MS2020198 gia dinh anh duc
8/14/2020 100,000 896188.140820.080151.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh duc FT20227200547704
8/14/2020 100,000 062221.140820.075829.ung ho MS 2020 197
8/14/2020 100,000 232976.140820.071054.ms 2020.198
8/14/2020 100,000 MBVCB.732327152.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0021002187289 LAM THI LUONG LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 100,000 500674.140820.063018.Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 100,000 561334.140820.055039.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 100,000 MBVCB.732304904.MS 2020.197?(be Kieu Phuong Trang).CT tu 0061001073547 NGO LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 150,000 MBVCB.733247114.Ha-Trong-Hieu ung ho MS 2020.166 ( be Tran Trung Hoang).CT tu 1015460158 NGUYEN VU NGOC HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 150,000 MBVCB.733215527.Ha-Trong-Hieu ung ho MS 2020.169( be Vo Minh Huy).CT tu 0651000810243 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 175,000 ATM_FTF.10800545.372098.20200814.133945.9704366800867155011.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
8/14/2020 200,000 436649.140820.220108.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc)
8/14/2020 200,000 IBVCB.733439220.MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC.CT tu 0411001089787 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 200,000 IBVCB.733343827.UNG HO MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 200,000 345475.140820.194725.MS 2020.196 ung ho be do My hanh FT20227878528225
8/14/2020 200,000 312860.140820.184759.MS 2020.198 Gia Dinh Anh Duc FT20227495609095
8/14/2020 200,000 MBVCB.733202436.ung ho .MS 2020197 (kieu phuong trang) .CT tu 0461000464862 LE THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 200,000 785198.140820.173751.MS 2020.197 adidaphat mong be mau khoe
8/14/2020 200,000 307183.140820.160747.MS 2020.198 (UNG HO GIA DINH ANH DUC)-140820-16:07:42 307183
8/14/2020 200,000 IBVCB.732828614.MS.2020.072 be Y Tre Knul.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 200,000 IBVCB.732822049.ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0071005876091 NGUYEN NGOC BICH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 200,000 628739.140820.112729.ung ho ms 2020 198 gia dinh anh duc
8/14/2020 200,000 628580.140820.112726.UNG HO MS 2020 196 UNG HO BE DO MY HANH
8/14/2020 200,000 243609.140820.110332.MS 2020.198 (Gia Dinh Anh Duc)
8/14/2020 200,000 994002.140820.105312.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Nguyen Nhu Duc FT20227971787870
8/14/2020 200,000 992194.140820.105036.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang FT20227326393681
8/14/2020 200,000 215845.140820.104649.HA THI HOA ung ho chau trang
8/14/2020 200,000 257545.140820.103704.UNG HO MS 2020.198(GIA DINH A DUC)-140820-10:37:13 257545
8/14/2020 200,000 444843.140820.103606.ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 200,000 IBVCB.732518953.Ung ho be Kieu Phuong Trang - MS 2020.197.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 200,000 712569.140820.093241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 200,000 391440.140820.093324.MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/14/2020 200,000 571818.140820.092656.Vietcombank 0011002643148 LE THI MAI PHUONG chuyen khoan ung ho anh Duc MS2020198
8/14/2020 200,000 094186.140820.092304.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020 197
8/14/2020 200,000 Sender:01310005.DD:140820.SHGD:10004953.BO:VO HOANG SON.UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANH DUC
8/14/2020 200,000 Sender:01310005.DD:140820.SHGD:10004578.BO:DANG QUOC KIM.2020.198
8/14/2020 200,000 331134.140820.081245.Ung ho MS.2020.198
8/14/2020 200,000 Sender:79305001.DD:140820.SHGD:10000009.BO:TRAN VINH TRUNG.MS 2020 198
8/14/2020 200,000 MBVCB.732364239. MS 2020.198 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 200,000 322091.140820.075634.ms 2020. 198
8/14/2020 200,000 236910.140820.075536.MS2020.198 ANH DUC-140820-07:55:18 236910
8/14/2020 200,000 MBVCB.732343251.Ung ho MS 2020.198 (gd a Duc).CT tu 0301000331138 HA NGOC VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 200,000 564119.140820.073114.Vietcombank 0011002643148 PHAM MINH HIEN chuyen khoan ung ho gia dinh anh Duc 2020 198
8/14/2020 200,000 798780.140820.072051.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 200,000 305949.140820.071318.Chuyen tien ung ho MS 2020.198 ung gia dinh Duc
8/14/2020 200,000 700200.140820.070340.Vietcombank 0011002643148 ung ho a Duc que ha tinh 0364586390
8/14/2020 200,000 807272.140820.064817.Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 200,000 883352.140820.064551.Ung ho 2020.198 gia dinh anh Duc FT20227157789698
8/14/2020 200,000 271002.140820.064458.Tran Thi Tuyet Nga chuyen tien ung ho ma so 2020.198 ( ung ho gia dinh anh Duc)
8/14/2020 200,000 IBVCB.732318699.Ung ho be Do My Hanh - MS 2020.196.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 200,000 IBVCB.732316428.Gia dinh anh Nguyen Nhu Duc - MS 2020.198.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 200,000 MBVCB.732308951.MS 2020.198 ( gd Anh Duc) .CT tu 0191000373456 TRAN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 200,000 MBVCB.732303288.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc) Vietnamnet 14/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 250,000 IBVCB.732670800.MS 2020.198 (Ung ho anh Nguyen Nhu Duc).CT tu 0151000572797 NGUYEN VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 857958.130820.233126.Ung ho ma 2020.296 Do My Hanh. Thon 3, xa Phu Van, huyen Bu Gia Map, tinh Binh Phuoc FT2022742047269
8/14/2020 300,000 339565.140820.201608.UNG HO MS 2020.188 - BE NGUYEN DAI THANH TAM-140820-20:15:59 339565
8/14/2020 300,000 339288.140820.201304.UNG HO MS 2020.196 ( BE DO MY HANH)-140820-20:12:37 339288
8/14/2020 300,000 709602.140820.162024.MS2020.196 ung ho be Do My Hanh
8/14/2020 300,000 IBVCB.733012852.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ro ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 IBVCB.733008461.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 IBVCB.733002350.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 IBVCB.732995375.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 IBVCB.732990954.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 594479.140820.122602.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be Do My Hanh
8/14/2020 300,000 IBVCB.732723064.Ha-Ngoc ung ho MS 2020.198.CT tu 0071004160600 NGUYEN KHAC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 971024.140820.102024.Ung ho MS 2020.197 - be Kieu Phuong Trang FT20227401067526
8/14/2020 300,000 098817.140820.100609.Vietcombank 0011002643148 MS 2020198 ung ho gia dinh anh duc
8/14/2020 300,000 IBVCB.732511125.MS 2020198 gia dinh anh Duc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 300,000 287642.140820.085747.Nguyen Van Hai chuyen tien MS 2020.198
8/14/2020 300,000 IBVCB.732372822.MS 2020 198 Gia dinh anh Duc.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 300,000 MBVCB.732356025.MS 2020.198.CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 300,000 879788.140820.055512.UNG HO MS 2020 198GIA DINH AH DUC FT20227276864899
8/14/2020 400,000 Sender:01321001.DD:140820.SHGD:10001166.BO:VO THI KIM NGOC.CHI KIM NGOC VA CHI THANH VY UNG HO BE MY HANH MA SO 2020
8/14/2020 400,000 591973.140820.115927.Vietcombank 0011002643148 MS 2020196 be do my hanh
8/14/2020 500,000 382031.140820.205546.ung ho be Kieu Phuong Trang 2020.197
8/14/2020 500,000 327647.140820.182106.UNG HO ONG NGUYEN NGOC HAI MS 2020192-140820-18:20:43 327647
8/14/2020 500,000 IBVCB.733121335.LUONG CHI CONG ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0851000008616 LUONG CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 500,000 356799.140820.160451.MS2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
8/14/2020 500,000 659628.140820.153042.gui ung ho MS 2020.296
8/14/2020 500,000 MBVCB.732948972.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0451000274779 CHU MINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 500,000 747538.140820.150808.Vietcombank 0011002643148 HUYNH THI KIM TRINH chuyen khoan ung ho MS 2020196 be do my hanh
8/14/2020 500,000 274144.140820.150353.MS2020.189 (Nguyen Viet Anh)
8/14/2020 500,000 273768.140820.150249.MS2020.191 (Tran Van Vung)
8/14/2020 500,000 MBVCB.732879205.DOAN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0021000429190 DOAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 500,000 DO THU THUY-UNG HO MS 2020.198
8/14/2020 500,000 831984.140820.134928.Vietcombank 0011002643148 ms 2020 193 em Ha Nhat Minh
8/14/2020 500,000 264663.140820.112115.UNG HO MS2020.198(GD EM DUC)-140820-11:20:53 264663
8/14/2020 500,000 263397.140820.111344.UNG HO MS 2020.193 ( EM HA NHAT MINH)-140820-11:13:47 263397
8/14/2020 500,000 078659.140820.105418.Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 500,000 980712.140820.103417.UnghoMS2020198giadinhanhDuc FT20227971710730
8/14/2020 500,000 171282.140820.093230.Ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 500,000 Sender:01310001.DD:140820.SHGD:10004446.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.198 GIA DINHANH DUC
8/14/2020 500,000 Sender:01310001.DD:140820.SHGD:10003285.BO:VO NGOC THANH.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/14/2020 500,000 119769.140820.085418.Ung ho MS2020 198 Gia dinh anh Duc
8/14/2020 500,000 286145.140820.085103.MS 2020198 ( gia dinh anh Duc)
8/14/2020 500,000 901644.140820.081905.ung ho qua bao Vietnamnet ung ho ma 2020-198 gia dinh anh Duc FT20227214808010
8/14/2020 500,000 701910.140820.073957.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 500,000 561809.140820.070619.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho be Kieu Phuong Trang M
8/14/2020 500,000 884969.140820.070110.Ung ho MS 2020.198 FT20227214950194
8/14/2020 500,000 916592.140820.065753.Ung ho MS 2020.198(gia dinh a Duc)
8/14/2020 500,000 884277.140820.065434.Ung ho ms 2020.198 gia dinh anh Duc FT20227214491038
8/14/2020 500,000 MBVCB.732319571.Ung ho MS 2020.198 - gia dinh anh Duc.CT tu 0501000185018 TRAN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 500,000 571468.140820.064427.IBFT ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 500,000 IBVCB.732316065.MS 2020 198 gia dinh anh NGUYEN NHU DUC.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/14/2020 500,000 MBVCB.732265701.MS 2020.196 ( Ung ho Be Do My Hanh).CT tu 0501000169136 DOAN THI KIM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 1,000,000 407201.140820.215836.Gieo duyen giup do Ms 2020.198 gia dinh a duc FT20228809202267
8/14/2020 1,000,000 335745.140820.201131.UNG HO MS 2020.198 (GIA DINH ANH DUC)
8/14/2020 1,000,000 871980.140820.193458.ms 2020.198 gia dinh anh duc
8/14/2020 1,000,000 NGUYEN DANG THANH PHUONG UNG HO TIEN CHO 2020 -198 (GIA DINH A DUC) 1.000.000D
8/14/2020 1,000,000 538698.140820.124900.UNG HO MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/14/2020 1,000,000 121323.140820.121323.MS 2020.193
8/14/2020 1,000,000 121104.140820.121104.MS 2020.197
8/14/2020 1,000,000 MBVCB.732674923.ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 1,000,000 MBVCB.732669928.ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang.CT tu 0071001013306 TRAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 1,000,000 MBVCB.732464976.MS 2020.198(gia dinh a Duc).CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 1,000,000 929488.140820.091623.Ung ho ms 2020 198 gia dinh anh duc FT20227353287200
8/14/2020 1,000,000 MBVCB.732375822.LE THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2020.198.CT tu 0011002594118 LE THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/14/2020 1,000,000 714808.140820.081943.ung ho ma so 2020.198 gia dinh anh duc
8/14/2020 2,000,000 269228.140820.055559.ung ho ms 2020.198(gia dinh a duc)
8/14/2020 3,000,000 Sender:01310001.DD:140820.SHGD:10004257.BO:PHAN HUYNH HUYEN THOAI.GIUP MS 2020 197 KIEU PHUONG TRANG
8/15/2020 45,000 552179.150820.124815.MS 2020.199 ( em Pham Thi Mai Huong)
8/15/2020 50,000 IBVCB.734361905.Giup ma so 2020 199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020 50,000 IBVCB.733699495.Ung ho MS 2020 199 Em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020 100,000 MBVCB.734532300.Ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0351000860506 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 100,000 955418.150820.192615.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 199 PHAM THI MAI HUONG
8/15/2020 100,000 953517.150820.192438.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 196 be DO MY HANH
8/15/2020 100,000 951304.150820.192240.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 197 KIEU PHUONG TRANG
8/15/2020 100,000 947539.150820.191927.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 195 be LO DUONG KHANH THUYEN
8/15/2020 100,000 944279.150820.191634.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 194 NGUYEN THI THUY DUNG
8/15/2020 100,000 938001.150820.191104.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 192 NGUYEN NGOC HAI
8/15/2020 100,000 935173.150820.190835.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 191 TRAN VAN VUNG
8/15/2020 100,000 930899.150820.190505.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 189 be NGUYEN VIET ANH
8/15/2020 100,000 927535.150820.190224.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020 188 NGUYEN DAI THANH TAM
8/15/2020 100,000 698693.150820.144347.ung ho ms 2020197 be kieu phuong trang dt 0981952919 FT20228922205652
8/15/2020 100,000 MBVCB.733988276.ung ho ma so: MS 2020.194 (em Nguyen Thuy Dung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 100,000 MBVCB.733914838.Ms2020.196( bes Do My Hang).CT tu 0461000507109 TONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 100,000 511254.150820.112617.ung ho MS 2020199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 100,000 289485.150820.104352.ung ho MS 2020 198 gia dinh anh Duc
8/15/2020 100,000 277970.150820.103614.Ung ho MS2020 199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 100,000 658013.150820.102930.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020199 em phan thi mai huong
8/15/2020 100,000 882080.150820.101152.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020199 em Pham Thi Mai
8/15/2020 100,000 360291.150820.081446.VINH NAM UNG HO MS 2020.199 PHAM THI MAI HUONG-150820-08:14:46 360291
8/15/2020 100,000 MBVCB.733655976.Ms 2020199.CT tu 0021001073591 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020 100,000 MBVCB.733634668....CT tu 0201000712733 PHAM VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 100,000 722578.150820.015754.Ung ho ms 2020.198 gia dinh anh Duc
8/15/2020 150,000 917314.150820.185415.Nhom Vien gach nho Ung ho 3 Ma so 193 194 va 195
8/15/2020 150,000 296820.150820.154546.ung ho em Pham thi mai Huong MS 2020.199
8/15/2020 200,000 IBVCB.733552162.UNG HO MS 2020.195 (UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN).CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 744849.150820.210050.ung ho MS 2020.199 (em pham thi mai huong)
8/15/2020 200,000 761173.150820.170140.Ms 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/15/2020 200,000 366121.150820.163320.ung ho ms.2020.199
8/15/2020 200,000 IBVCB.734153866.Ung ho MS 2020193 em Ha Nhat Minh.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020 200,000 MBVCB.734042017.NGUYEN DUC HUNG chuyen tien MS 2020.199 (em pham thi mai huong).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 246336.150820.130433.ung ho chau pham thu mai huong , MS 2020, 199
8/15/2020 200,000 237537.150820.124531.Chuyen tien
8/15/2020 200,000 MBVCB.733974274.MS 2020.199.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 544339.150820.101055.Ung ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong FT20228748318336
8/15/2020 200,000 804621.150820.100125.ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh)
8/15/2020 200,000 643208.150820.095001.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020199
8/15/2020 200,000 MBVCB.733782624.ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0531000269942 LE THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 101435.150820.092031.Ung ho MS 2020.198 Gia dinh Anh Duc
8/15/2020 200,000 MBVCB.733747776.CHU THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2020.199(em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0021001660678 CHU THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 MBVCB.733745659.Ung ho MS 2020.199 ( em PHAM THI MAI HUONG).CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 453217.150820.090232.Ung ho MS 2020.199 ( em pham mai huong)
8/15/2020 200,000 637426.150820.085515.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI TUYEN chuyen khoan ung ho be Kieu Phu
8/15/2020 200,000 768049.150820.084901.UNG HO MS 2020.199 (em PHAM THI MAI HUONG)
8/15/2020 200,000 730680.150820.083830.TTTPhuong ung ho Ms2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 200,000 780149.150820.082101.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020199em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 200,000 056467.150820.081206.Chuyen tien ung ho ms 2020.199
8/15/2020 200,000 399770.150820.073809.MS 2020.199 e PHAM THI MAI HUONG
8/15/2020 200,000 MBVCB.733632352.Ung ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong.CT tu 0591000219503 BUI MINH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 677084.150820.063458.IBFT ung ho Ms 2020.199 Pham t Mai Huong
8/15/2020 200,000 MBVCB.733618952.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong) Vietnamnet 15/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 200,000 352058.150820.000915.GIUP DO BE NGUYEN VU PHUONG LINH-150820-00:08:55 352058
8/15/2020 300,000 MBVCB.734471258.Ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 300,000 481931.150820.194242.Chuyen tien ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 300,000 687448.150820.132851.UNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/15/2020 300,000 687208.150820.132549.UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH
8/15/2020 300,000 IBVCB.733962949.MS 2020199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020 300,000 744320.150820.115042.Ung ho MS 2020.196 em Do My Hanh
8/15/2020 300,000 MBVCB.733901995.Ung Ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong.CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 300,000 547074.150820.101513.Ung ho Ms 2020.199 em Pham Thi Mai Huong FT20228807935017
8/15/2020 300,000 MBVCB.733789909.Ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 300,000 480800.150820.081332.Ung ho MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong FT20228320831182
8/15/2020 500,000 MBVCB.734291421.Ung ho MS 2020.199(pham thi minh huong).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 500,000 037519.150820.160920.ung ho MS 2020 199 Pham mai huong
8/15/2020 500,000 464406.150820.124235.ung ho nguoi chay xe om kho khan
8/15/2020 500,000 IBVCB.733911044.chuyen khoan ung ho ms 2020.199 em PHAM THI MAI PHUONG.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 500,000 534304.150820.095545.Ung ho MS 2020.199 FT20228761313848
8/15/2020 500,000 367696.150820.091929.MS 2020.198( GD A DUC)-150820-09:19:22 367696
8/15/2020 500,000 057435.150820.081346.MS 2020.199
8/15/2020 500,000 399227.150820.072452.Ung ho MS 2020 199 Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 500,000 MBVCB.733637896.Giup do 2020.199.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 500,000 MBVCB.733623853.Ung ho MS 2020.199 Pham Mai Huong.CT tu 0971000007020 LE ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 500,000 021054.150820.062847.ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 500,000 354466.150820.041511.MS 2020198(GIA DINH A DUC)-150820-04:15:11 354466
8/15/2020 500,000 IBVCB.733572646.MS 2020 197 be KIEU PHUONG TRANG Ha Noi.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/15/2020 1,000,000 MBVCB.734289724.Ung ho MS 2020.194 (ung ho e nguyen thi thuy dung).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 1,000,000 MBVCB.734185269.ung ho MS 2020.196 (be Do My Hanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 1,000,000 MBVCB.734046670.ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 1,000,000 476130.150820.130851.MS 2020.199 - Pham Thi Mai Huong
8/15/2020 1,000,000 716875.150820.130051.IBFT MS 2020.193 Ha Nhat Minh
8/15/2020 1,000,000 232343.150820.123452.MS 2020199 ung ho e huong
8/15/2020 1,000,000 580355.150820.110413.Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc FT20228287001346
8/15/2020 1,000,000 MBVCB.733853030.ung ho ma so 2020.199 pham thi mai huong.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 1,000,000 544010.150820.101031.MS 2020-196 FT20228761374454
8/15/2020 1,000,000 MBVCB.733712797.Ung ho em Pham thi mai : Ms :2020.199.CT tu 0011003458183 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 1,000,000 MBVCB.733651328.MS 2020.196( ung ho be Do My Hanh ) .CT tu 0251001110043 NGUYEN THI THU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/15/2020 1,000,000 399626.150820.073445.Ung ho MS 2020 198 Gia dinh anh Duc
8/15/2020 2,000,000 833744.150820.175124.Ms 2020 199 ung ho chau pham thi mai huong
8/15/2020 3,000,000 979465.150820.194754.Ung ho ms2020 198 giadinh anh Duc
8/15/2020 10,000,000 384430.150820.110745.UNG HO MS2020.198 (GIA DINH ANH DUC)-150820-11:07:44 384430
8/16/2020 2,000 IBVCB.734669619.15.CT tu 0911000052571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 50,000 008015.160820.213236.Ung ho MS 2020.Covid19
8/16/2020 50,000 IBVCB.735314412.Giup ma so 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 50,000 044731.160820.101317.Ung ho MS 2020.200 FT20230748327903
8/16/2020 50,000 IBVCB.734810617.TRUONG THI THANH NGA chuyen khoan MS2020.126 Be Hoang Le Dai Phuc.CT tu 0151000184783 TRUONG THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 50,000 012066.160820.085126.Ung ho MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230910103889
8/16/2020 100,000 893516.160820.095512.Ung ho ms 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 100,000 MBVCB.735466590.ung ho MS 2020 Covid19.CT tu 0341000669769 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 100,000 803360.160820.185334.ung ho MS 2020.200
8/16/2020 100,000 260256.160820.184834.Ung ho ms 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao FT20230938894960
8/16/2020 100,000 169840.160820.181215.UNG HO MS 2020.182 - UNG HO EM NGUYEN VU PHUONG LINH
8/16/2020 100,000 828441.160820.173647.MS 2020.200 ung ho be Thien Bao
8/16/2020 100,000 695592.160820.172112.MS2020.200 (ung ho be vo nguyen thien bao)
8/16/2020 100,000 198210.160820.162658.MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230432170659
8/16/2020 100,000 IBVCB.735140267.LUU THI HONG chuyen khoan ung ho MS 2020199 - PHAM THI MAI HUONG.CT tu 0011004233977 LUU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 178645.160820.154601.Ung ho MS 2020.Covid19 FT20230192223052
8/16/2020 100,000 247252.160820.145447.ung ho be Vo nguyen thien Bao MS 2020.200
8/16/2020 100,000 MBVCB.735055330.Gui be nguyen vo thien bao ms 2020.200.CT tu 0381000508907 NGUYEN HUY LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 MBVCB.735049388.Ms 2020 199 pham thi mai huong.CT tu 0181003460587 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 100,000 790416.160820.130328.Ung ho MS 2020.Covid18
8/16/2020 100,000 094421.160820.120645.Ung ho MS 2020.200 be Vo nguyen thien bao FT20230362477005
8/16/2020 100,000 MBVCB.734947721.NGUYEN THUY VY chuyen tien ung ho MS 2020.Covid 19.CT tu 0081000520737 NGUYEN THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 MBVCB.734920997.MS 2020-200 (giup be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 877305.160820.111142.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ms 2020139
8/16/2020 100,000 258406.160820.111322.Ung ho MS2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 100,000 493663.160820.110254.MoMoT0989185375T6712134236T970436TMS 2020200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 100,000 236917.160820.101206.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 100,000 MBVCB.734840071.Ung ho MS2020.200 (Be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 179185.160820.100201.ung ho ms 2020 200 be vo nguyen thien bao
8/16/2020 100,000 MBVCB.734816986.Ung ho ms 2020.200 be Bao.CT tu 0221000013280 VU TRAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 659528.160820.091822.chuyen tien ung ho MS.2020.200
8/16/2020 100,000 466470.160820.082552.VINH NAM UNG HO MS 2020.200 VO NGUYEN THIEN BAO-160820-08:25:58 466470
8/16/2020 100,000 998231.160820.080119.MS 2020.200 FT20230353009703
8/16/2020 100,000 MBVCB.734730421.TANG DUC HAI chuyen tien ung ho gia dinh anh Vo Trung Hung, chuc chau va gd anh luon manh khoe.CT tu 0961000019638 TANG DUC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 617465.160820.074616.ung ho MS2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 100,000 MBVCB.734727915.ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao) DINH THI MINH TAM chuyen tien.CT tu 0271000960670 DINH THI MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 992362.160820.073004.U h 2020-MS -200 - vo nguyen thien bao FT20230747819070
8/16/2020 100,000 989490.160820.071009.Ung ho MS 2020.200 FT20230030637284
8/16/2020 100,000 MBVCB.734709664.Ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0081000285426 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 MBVCB.734708665.Ung ho Ms 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0181003343905 LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 030385.160820.062723.Ung ho Ms 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 100,000 MBVCB.734693626.MS 2020.200.CT tu 0671004100779 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 100,000 091353.160820.032227.Ung ho MS 2020 199 em Pham Thi Mai Huong
8/16/2020 150,000 922417.160820.103234.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 150,000 MBVCB.734770859.VO THI PHUONG LOAN chuyen tien ung ho be vo nguyen thien bao MS 2020.200.CT tu 0561000615277 VO THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 IBVCB.734644460.UH MS 2020.193 Ha Nhat Minh.CT tu 0071004543325 PHAM THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 757313.150820.233750.Ung ho miss 2020.198 gia dinh anh duc -be ho van tim
8/16/2020 200,000 176129.160820.215047.ms 2020199 va ms 2020200 moi ms 100k
8/16/2020 200,000 MBVCB.735489499.Ung ho MS 2020.200( ung ho be vo nguyen thien bao).CT tu 0041000162417 TRAN VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 MBVCB.735444553.Ung ho MS 2020.200 (unh ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 MBVCB.735437755.Ung ho MS2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 792206.160820.195023.Ung ho ms2020 200 ung ho be vo nguyen thien bao
8/16/2020 200,000 MBVCB.735328146.ung ho?MS 2020.200.CT tu 0071000703566 PHAM QUOC DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 MBVCB.735262288.MS2020.193 (ha nhat minh).CT tu 0351000815185 NGUYEN THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 216347.160820.170329.MS 2020.200 uh be Vo Nguyen Thien Bao FT20230840328640
8/16/2020 200,000 MBVCB.735175161.OngBa KhaiTam gui chau Pham Thi Mai Huong- ms 2020.199.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 MBVCB.735117117. HUNG ung ho MS 2020.200 (em Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 461288.160820.151441.MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 794338.160820.140326.trai dat moc ung ho
8/16/2020 200,000 VCBPAY.735006825.MS 2020.covid19.CT tu 0021001388288 PHAM NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 486963.160820.130047.UNG HO MS 2020.199 EM PHAM THI MAI HUONG-160820-13:00:46 486963
8/16/2020 200,000 111641.160820.125203.Ung ho MS2020. 199. em Nguyen Thi Mai Huong. Chuc em nhieu may man. FT20230921888231
8/16/2020 200,000 324146.160820.120117.ung ho ms 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 IBVCB.734920715.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao - MS 2020.200.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 200,000 240929.160820.105703.ung ho be Vo nguyen thien Bao
8/16/2020 200,000 491146.160820.102924.MoMoT0909240406T6711726282T970436Tung ho MS2020200 Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 475322.160820.102746.UNG HO MS 2020.200-160820-10:27:46 475322
8/16/2020 200,000 MBVCB.734836655.2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 1013517344 VU THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 147673.160820.095638.ung ho MS 2020. 200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020 200,000 035270.160820.095125.MS2020 200 . ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230389813010
8/16/2020 200,000 MBVCB.734821803.ung ho MS: 2020.200 (Vo nguyen thien bao) .CT tu 0021000349285 TRAN THI QUYNH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 MBVCB.734814143.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0451001899699 PHAM BA TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 018547.160820.091011.Ms2020.200 FT20230326011963
8/16/2020 200,000 201773.160820.090817.ung ho MS2020.200(ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020 200,000 017574.160820.090727.MS 2020.200 ung ho be vo thien bao FT20230244937902
8/16/2020 200,000 013784.160820.085636.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230030033464
8/16/2020 200,000 MBVCB.734777082.NGUYEN NGOC DUNG chuyen tien ((ung ho be Vo Nguyen Thien bao.CT tu 0011002258997 NGUYEN NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 918886.160820.084341.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020.200
8/16/2020 200,000 MBVCB.734764164.HUYNH THI THANH MINH chuyen tien ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0081001048340 HUYNH THI THANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 MBVCB.734742738.MS 2020.200.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 999519.160820.080649.ung ho ms 2020.189 be nguyen viet anh FT20230246022090
8/16/2020 200,000 998582.160820.080251.ung ho ms2020.193 em ha nhat minh FT20230839512507
8/16/2020 200,000 MBVCB.734735093.ung ho MS.2020.200.CT tu 0541001626083 VU THI THU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 997449.160820.075730.Ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao FT20230910002666
8/16/2020 200,000 060320.160820.075515.MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 711573.160820.074301.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 607621.160820.071105.Ung ho MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 MBVCB.734711107.MS 2020.200 (ung ho Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0041000635415 NGUYEN THANH THUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 705499.160820.065533.Vietcombank 0011002643148 Nguyen thi thanh thuy ung ho MS 2020200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 MBVCB.734697905.DO THANH LY CT MS 2020.200 (ung ho be Vo nguyen thien bao).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 462315.160820.061500.MS 2020.200-160820-06:14:44 462315
8/16/2020 200,000 597600.160820.061122.ung ho MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 200,000 MBVCB.734695351.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao) Vietnamnet 16/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 200,000 592251.160820.042117.ung ho MS 2020.199
8/16/2020 200,000 091382.160820.032535.Ung ho MS 2020 QUANGTRI01
8/16/2020 250,000 IBVCB.735258715.Ung ho ma so 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0021001946338 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 300,000 MBVCB.735522243.MS 2020.200.CT tu 0071003501586 DAO THANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 MBVCB.735307354.MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0111000087610 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 222660.160820.171624.Ung ho MS 2020.200 - ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230840380719
8/16/2020 300,000 MBVCB.735173362.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0021000409167 TRAN QUANG TOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 IBVCB.734937104.MS 2020 200 Ung Ho Be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 300,000 323580.160820.110902.ung ho be Vo nguyen Thien Bao MS 2020 200
8/16/2020 300,000 066781.160820.110130.Ung ho ma so 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230277900974
8/16/2020 300,000 238801.160820.103922.Vietcombank 0011002643148 VU THI PHUONG chuyen khoan MS 2020 200 cho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 300,000 IBVCB.734846422.Be THIEN BAO bi Ung thu mau.CT tu 0071001211150 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 300,000 MBVCB.734817045.OngBa KhaiTam gui chau Vo Ng Thien Bao-ms 2020.200.CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 782567.160820.092851.Ung ho be vo nguyen thien bao
8/16/2020 300,000 MBVCB.734803086.MAC THI PHUONG THAO chuyen tien.CT tu 0351000807033 MAC THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 801923.160820.092156.MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO
8/16/2020 300,000 711190.160820.090129.Vietcombank 0011002643148 Ms 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 300,000 MBVCB.734784404.be thien bao bi benh ung thu he tao huyet.CT tu 0121001528547 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 300,000 639763.160820.083926.ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020.200
8/16/2020 300,000 MBVCB.734761958.TRAN THUY HIEN chuyen tien ung ho be Do My Hanh ms 2020.196.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 MBVCB.734759962.TRAN THUY HIEN chuyen tien ung ho be Vo nguyen Thien Bao ms 2020.200.CT tu 0371003718953 TRAN THUY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 300,000 610565.160820.072225.Chuyen tien ung ho mso 2020.200 be Vo Nguyen ThienBao
8/16/2020 300,000 289528.160820.071501.ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 300,000 989816.160820.071235.Ung ho MS 2020.200 FT20230325680071
8/16/2020 300,000 462167.160820.055954.MS 2020.200 UNG HO VO NGUYEN THIEN BAO-160820-05:59:58 462167
8/16/2020 300,000 026629.160820.055552.Ung ho chau Thien Bao
8/16/2020 300,000 286213.160820.055143.ung ho MS2020.200 be vo nguyen thien bao
8/16/2020 300,000 MBVCB.734691915.ung ho MS 2020.200 - Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 400,000 925597.160820.170906.MS 2020.198 gia dinh anh Duc
8/16/2020 400,000 331935.160820.150216.Ung ho MS 2020Covid19
8/16/2020 500,000 MBVCB.735515361.Tom C tang MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0011001912955 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 IBVCB.735509549.MS 2020 199 em PHAM THI MAI HUONG Hai Phong.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 500,000 MBVCB.735463584.MS 2020.200 (Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0011000519680 NGUYEN ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 MBVCB.735428103.Ung ho MS 2020.200 (Ung hoj be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071000722702 DO THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 273089.160820.192009.MS 2020.200. Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230438206826
8/16/2020 500,000 MBVCB.735294833.Ung ho be Vo Nguyrn Thien Bao , MS 2020.200.CT tu 0261003458073 NGUYEN DANG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 672607.160820.180423.ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 670305.160820.180223.ung ho MS 2020 195 be Lo Duong Khanh Thuyen
8/16/2020 500,000 736048.160820.175025.ung ho be Vo nguyen thien bao
8/16/2020 500,000 MBVCB.735120850.CAN THI HIEN ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc.CT tu 0021001147323 CAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 235368.160820.132610.Nguyen Bach Le Nhien chuyen tien ung ho MS 2020.200(ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020 500,000 MBVCB.734994625.Ung ho ms 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071000853781 TRUONG MINH VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 IBVCB.734972363.Ung ho MS2020.covid19.CT tu 0371000454390 TRAN Y THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 387706.160820.112015.ung ho ms 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 258962.160820.111353.Unghomaso2020 200 Em Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 MBVCB.734896889.Ung ho MS.2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0251001265648 NGUYEN NGOC NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 863134.160820.103438.UNG HO MS 2020.200 - UNG HO BE VONGUYEN THIEN BAO FT20230362129569
8/16/2020 500,000 783206.160820.094413.Ung ho MS 2020.195 (Lo Duong Khanh Thuyen)
8/16/2020 500,000 967077.160820.093845.Ung ho MS 2020.200(ung ho be vo nguyen thien bao)
8/16/2020 500,000 782979.160820.093839.Ung ho MS 2020.200- be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 IBVCB.734812252.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao -MS2020.200.CT tu 0121001971532 LE THI KIM NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 147007.160820.093253.VIETTEL 400300 LIENNH 200816 200816077360300 400201 Ung ho MS 2020199 em pham thi mai huong
8/16/2020 500,000 026635.160820.093105.TT Tue Tri ung ho ms 2020.200 gd be Thien Bao FT20230143489063
8/16/2020 500,000 782215.160820.091947.Ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 798480.160820.091247.ung ho maso 2020.200 be vo nguyen thien bao
8/16/2020 500,000 109455.160820.085616.VIETTEL 400300 LIENNH 200816 200816077288814 400201 UNG HO MS 2020 192 NGUYEN NGOC HAI
8/16/2020 500,000 467560.160820.084449.DONG DUC HAO UNG HO MS 2020.200 ( CHAU THIEN BAO)-160820-08:44:52 467560
8/16/2020 500,000 466858.160820.083310.UNG HO MS 2020.200 (BE VO NGUYEN THIEN BAO)-160820-08:32:45 466858
8/16/2020 500,000 MBVCB.734753787.Giup do 2020.200.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 MBVCB.734751555.LE THU KIEU TIEN ung ho MS 2020.200 ( be Vo Nguyen Thien Bao , ung thu he tao huyet ) .CT tu 0041000282332 LE THU KIEU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 992024.160820.072756.Ung ho MS 2020.200 FT20230920779909
8/16/2020 500,000 540932.160820.072244.UNG HO MS 2020 200 BE THIEN BAO
8/16/2020 500,000 289841.160820.071953.BUI THI KIM THUY Chuyen tien MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020 500,000 MBVCB.734714012.ung ho ms 2020.200 be Thien Bao.CT tu 1013140611 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 040003.160820.070925.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 705706.160820.070431.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 BUI THI THAN chuyen khoan ung ho be Vo Nguyen Th
8/16/2020 500,000 989356.160820.070906.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-200 be Vo Nguyen Thien Bao FT20230352905609
8/16/2020 500,000 605666.160820.070256.ung ho MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 768549.160820.065151.Ung ho MS 2020.200 cho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 500,000 MBVCB.734701446.PHAM KIM THANH chuyen tien ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071001817811 PHAM KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 984980.160820.062142.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020.200 FT20230142882040
8/16/2020 500,000 MBVCB.734699237.MS 2020- 200 ung ho be VO NGUYEN THIEN BAO .CT tu 0121002340847 NGUYEN THI KIM TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 500,000 MBVCB.734696774.BUI PHAM NGUYEN HUY chuyen tien MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 900,000 IBVCB.734894325.giup do 3 ma so: 2020.198+199+200(moi ms 300k). Nam Mo A Di Da Phat..CT tu 0071003225516 HUYNH HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 1,000,000 MBVCB.735475598.MS 2020.200 - ung ho be Vo Thien Nguyen Bao.CT tu 0301000296795 LE BINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 1,000,000 322345.160820.211451.Gia dinh ong ba Phuoc Anh ung ho MS 2020 199 em Pham Thi Mai Huong FT20230678873959
8/16/2020 1,000,000 IBVCB.734883349.Ung thu he tao huyet.CT tu 0071000822863 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/16/2020 1,000,000 236881.160820.101109.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DAO THI CHAU Quang Tri ung ho be Vo Nguyen Thien
8/16/2020 1,000,000 872440.160820.100825.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 200 Ung ho be Nguyen Vu Thien Bao
8/16/2020 1,000,000 031909.160820.094324.Ung ho MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20230052009818
8/16/2020 1,000,000 120711.160820.090735.Ms 2020 200 ung ho chau vo nguyen thien bao
8/16/2020 1,000,000 797757.160820.090410.Ung ho MS2020.200 ( em Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020 1,000,000 085406.160820.082919.Ung ho ma so 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 1,000,000 465294.160820.080346.UNG HO MS 2020.200 (UNG BE VO NGUYEN THIEN BAO)-160820-08:03:58 465294
8/16/2020 1,000,000 MBVCB.734736242.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao. Ms. 2020.200.CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 1,000,000 619068.160820.075101.Ung ho MS 2020.200
8/16/2020 1,000,000 MBVCB.734728291.NGUYEN HUU PHAT GIUP VO NGUYEN THIEN BAO . MA SO : 2020.200.CT tu 0371000434159 NGUYEN HUU PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 1,000,000 992392.160820.073016.Ms2020.200 ung ho vo nguyen thien bao chuc con mau khoe FT20230030710012
8/16/2020 2,000,000 IBVCB.735508958.UNG HO MS 2020.200 _UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO.CT tu 0071003872271 VU NGUYEN NGOC TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 2,000,000 MBVCB.735009655.Nhom chi em Hoa Vang (better used) ung ho be Nguyen Viet Anh - ung ho MS 2020.189.CT tu 1015031179 DO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 2,000,000 MBVCB.734823361.Ung ho MS 2020.200 Thien Bao.CT tu 0111000220527 PHAM THI TUYET VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/16/2020 2,000,000 159117.160820.094401.ung ho MS 2020 200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/16/2020 2,000,000 780021.160820.081319.ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
8/16/2020 2,000,000 359624.160820.055121.UNG HO MS 2020.200(BE VO NGUYEN THIEN BAO))
8/17/2020 1,000 IBVCB.736075927.asd.CT tu 0471000318988 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000 IBVCB.735681603.dg.CT tu 0911000069365 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000 IBVCB.735659159.dg.CT tu 0911000070063 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 20,000 700767.170820.200427.MS 2020.201
8/17/2020 50,000 986461.170820.173143.Ung ho MS 2020 201
8/17/2020 50,000 933265.170820.171427.IBFT Ms.2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 50,000 274548.170820.152812.Ms 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020 50,000 706882.170820.151159.gui be do my hanh 2020196
8/17/2020 50,000 698034.170820.150731.gui nhachi binh 2020201
8/17/2020 50,000 560904.170820.120949.Ung ho MS 2020.201 FT20230966076242
8/17/2020 50,000 Sender:79334001.DD:170820.SHGD:10001136.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.198 (GIA DINH ANH DUC) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/17/2020 50,000 565139.170820.101710.MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)
8/17/2020 50,000 IBVCB.735792646.Ung ho MS LD200150 Em Dang Thi Ngoc Chau.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 50,000 IBVCB.735790076.Ung ho MS 2020 201 Gia dinh chi Binh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 50,000 IBVCB.735787977.Ung Ho MS 2020 200 Be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 50,000 413401.170820.085303.MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020 50,000 405616.170820.082934.Ung ho ms 2020201 gia dinh chi binh FT20230678557040
8/17/2020 50,000 IBVCB.735689331.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0271000597138 NGUYEN THI LE THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 50,000 393098.170820.075117.MS 2020.201 FT20230369997514
8/17/2020 50,000 285280.170820.073114.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 60,000 Sender:79334001.DD:170820.SHGD:10001128.BO:LUONG DUC TOAN0899118.UNG HO MS 2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/17/2020 100,000 393574.160820.230054.ung ho ms 2020.200
8/17/2020 100,000 698626.170820.215023.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms2020201 gia dinh c Binh
8/17/2020 100,000 654998.170820.211010.UNG HO MS 2020.201( GIA DINH CHI BINH)-170820-21:09:25 654998
8/17/2020 100,000 871199.170820.205803.The Moon ung ho MS2020.201(gia dinh chi Binh)
8/17/2020 100,000 720062.170820.203412.ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020 100,000 716506.170820.202841.Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh
8/17/2020 100,000 627096.170820.200548.MoMoT01687176669T6729693851T970436TMS 2020201 GD chi Binh
8/17/2020 100,000 MBVCB.736750616.TRINH NGUYEN THI BANG ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 614735.170820.173921.gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 288018.170820.163542.ung ho ma so 2020 200 be vo nguyen thien bao
8/17/2020 100,000 539242.170820.163100.Ung ho MS2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/17/2020 100,000 273605.170820.152409.Ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 IBVCB.736294868.NGUYEN VAN THANG ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi BINH).CT tu 0271000960881 NGUYEN HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 644315.170820.142826.Gia dinh chi binh FT20230911490852
8/17/2020 100,000 IBVCB.736190746.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT .CT tu 0051000540903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 612424.170820.134319.Ung Ho MS 2020.201 Gia Dinh Chi Binh FT20230470620082
8/17/2020 100,000 599132.170820.131953.Ung ho MS.2020.201 gia dinh chi Binh FT20230911230914
8/17/2020 100,000 MBVCB.736096732.MS2020-201 (gd chi Binh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 MBVCB.736094814.ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh.CT tu 0071005695192 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 MBVCB.736080254.Ung ho ms 2020.201 (gia dinh chi binh).CT tu 0451000222977 LE HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 Sender:79306001.DD:170820.SHGD:10000905.BO:PHAM THI THU HONG.UNG HO BE NGUYEN THANH THUY MS 2020.154
8/17/2020 100,000 MBVCB.736054211.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0481000712345 THAI MAI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 547837.170820.115024.ung ho Ms 2020201 ung ho gia dinh chi binh FT20230352344630
8/17/2020 100,000 536138.170820.113359.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230506396562
8/17/2020 100,000 MBVCB.735981218.ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0601000543859 DO THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 634714.170820.111234.Vietcombank 0011002643148 DO VIET HOANG chuyen khoan Ms2020201
8/17/2020 100,000 267507.170820.110021.MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020 100,000 343494.170820.105421.Ung ho MS 2020 201 gia dinh C Binh
8/17/2020 100,000 288840.170820.102311.Ung ho MS2020 201 gd chi Binh
8/17/2020 100,000 Sender:79310001.DD:170820.SHGD:10006028.BO:NGUYEN ANH TAM.MS 2020.199 PHAM THI MAI HUONG
8/17/2020 100,000 IBVCB.735846722.Anh Tran T82 ung ho Ms 2020 197 Kieu Phuong Trang.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 415869.170820.095516.Vietcombank 0011002643148 DO THI NU chuyen khoan ung hoMS 2020201gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 IBVCB.735835994.Gd chu Hy t82 ung ho Ms 2020 196 be Do My Hanh.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 IBVCB.735822384.Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen.CT tu 0451001941571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 217829.170820.095012.MS2020.201
8/17/2020 100,000 IBVCB.735767492.HOANG NGOC QUANG chuyen khoan ung ho MS 2020.201( Gia dinh Chi Binh).CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 541851.170820.085704.UNG HO MS 2020.189 ( ING HO BE NGUYEN VIET ANH )-170820-08:56:34 541851
8/17/2020 100,000 541466.170820.085429.UNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH )-170820-08:54:05 541466
8/17/2020 100,000 539351.170820.083840.VINH NAM UNG HO MS 2020.201GIA DINH CHI BINH-170820-08:38:39 539351
8/17/2020 100,000 Sender:01202002.DD:170820.SHGD:10000364.BO:NGUYEN THI THANH THAO.995220081750247 UNG HOMS 2020201
8/17/2020 100,000 094135.170820.082012.MS 2020 201
8/17/2020 100,000 MBVCB.735682614.MS 2020201.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 096602.170820.075304.MS2020.201
8/17/2020 100,000 MBVCB.735646441.MS 2020201.CT tu 0441000705385 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 100,000 MBVCB.735637106.ung ho ma so: MS 2020.201 (gia dinh chi Binh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 901538.170820.070310.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 MBVCB.735624102.ung ho MS 2020.201.CT tu 0951004183209 PHAM THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 100,000 384481.170820.065917.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230468927650
8/17/2020 100,000 074353.170820.065707.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 383404.170820.064914.Ung ho MS 2020.201 . gia dinh chi Binh FT20230742132362
8/17/2020 100,000 382349.170820.063717.Ung ho MS 2020.196 FT20230605740726
8/17/2020 100,000 382322.170820.063703.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230910929910
8/17/2020 100,000 030644.170820.063224.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 788503.170820.062351.Vietcombank 0011002643148 Ung ho chi Binh TP Vinh Nghe An
8/17/2020 100,000 282858.170820.062203.Vietcombank 0011002643148 Nguyen Van Lanh chuyen khoan Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 028730.170820.062248.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 063918.170820.055612.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 100,000 229399.170820.055002.LAM THANH PHAT Chuyen tien
8/17/2020 100,000 MBVCB.735601903.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh) Vietnamnet 17/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 102,000 588366.170820.135328.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)-170820-13:53:30 588366
8/17/2020 150,000 939048.160820.230511.ung ho be vo nguyen thien bao MS 2020 200
8/17/2020 150,000 MBVCB.736759039.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 150,000 215446.170820.184206.ung ho gia dinh chi Binh MS 2020.201
8/17/2020 150,000 Sender:79310001.DD:170820.SHGD:10012673.BO:HA MANH CUONG.UNG HO MS2020.184 BE NGUYEN BAO TRAM
8/17/2020 150,000 MBVCB.735910378.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0761002347999 LU CAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 150,000 IBVCB.735864989.GD Hy T82B ung ho Ms 2020 200 Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 150,000 IBVCB.735858231.Ly Doan T82 ung ho Ms 2020 198 Gia Dinh anh Duc.CT tu 0631000459845 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 200,000 051730.160820.230226.ung ho Ms 2020.200 ung ho be vo Nguyen thien bao
8/17/2020 200,000 024154.170820.090554.ung ho Be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020 200,000 MBVCB.736839056.MS 202201 gia dinh chi Binh.CT tu 0011004434351 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 200,000 375933.170820.204503.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 623560.170820.203424.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 621992.170820.201234.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gd chi Binh
8/17/2020 200,000 869140.170820.201622.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230060463910
8/17/2020 200,000 346147.170820.200645.ms 2020 201
8/17/2020 200,000 656486.170820.185615.0011002643148
8/17/2020 200,000 507806.170820.172838.200817000090346 Ung ho ms 2020.201 gd chi binh ZP5MKHCVC52N
8/17/2020 200,000 Sender:79334001.DD:170820.SHGD:10005661.BO:NGUYEN HUU HOP0512011.UNGHO MS 2020.199 MAI HUONG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/17/2020 200,000 IBVCB.736330346.MS 2020 201 Gia dinh chi Binh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 200,000 MBVCB.736319625.NGUYEN THI NGOC BINH ung ho MS2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0071001356994 NGUYEN THI NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 MBVCB.736315397.NGUYEN THI NGOC BINH ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang).CT tu 0071001356994 NGUYEN THI NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 MBVCB.736298963.NGUYEN THI NGOC BINH ung ho MS 2020.201 (Gia dinh chi Binh).CT tu 0071001356994 NGUYEN THI NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 641989.170820.142520.Ung ho ma so 2020.201 chi Binh FT20230760548956
8/17/2020 200,000 IBVCB.736224922.MS 2020201 chi Binh.CT tu 0021001771400 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 200,000 MBVCB.736205931.Ung ho MS2020.184 (be Nguyen Bao Tram).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 811738.170820.135647.ung ho MS 2020201
8/17/2020 200,000 Sender:79201001.DD:170820.SHGD:10008731.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAN DOC UH MS 2020.182 UAN01.08.20
8/17/2020 200,000 610388.170820.133956.Ms 2020.200 . ung ho be Vo Nguyen Thien Bao. FT20230911302490
8/17/2020 200,000 IBVCB.736145495.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0021000811750 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 200,000 304969.170820.130525.2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 242252.170820.124345.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 167823.170820.122413.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 196 ung ho be DO MY HANH
8/17/2020 200,000 161956.170820.113332.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAM QUOC HUY chuyen khoan
8/17/2020 200,000 Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10020227.BO:LE NGOC LANH.2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/17/2020 200,000 426480.170820.111700.Vietcombank 0011002643148 DAO THI THINH chuyen khoan MS 2020 201 giup do gd chi Hoang Thi Binh ung
8/17/2020 200,000 112141.170820.112141.MS 2020.201, gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 206150.170820.112031.CHUYEN KHOAN MA MS 2020201 GDD CHI BINH
8/17/2020 200,000 158315.170820.110823.Vietcombank 0011002643148 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS 2020 200
8/17/2020 200,000 MBVCB.735948921.Ban doc ung ho.CT tu 0911000011146 TRAN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 510775.170820.110103.Ung ho MS 2020.201 FT20230679017588
8/17/2020 200,000 502329.170820.105024.Ung ho ms 2020.201, gia dinh chi Binh FT20230063300747
8/17/2020 200,000 281718.170820.104321.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 IBPS/SE:01310012.DD:170820.SH:10004149.BO:TRAN DUY CONG.UNG HO MS 2020.198
8/17/2020 200,000 218595.170820.103328.ung ho MS 2020 201gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 234812.170820.102616.Chuyen tien MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 MBVCB.735881611.Nguyen van Thinh gui gia dinh chi Binh MS:2020.201.CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 MBVCB.735878620.NGUYEN THI LUY chuyen tien ung ho chi Binh 2020 201.CT tu 0021001116019 NGUYEN THI LUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 101640.170820.101640.Ung ho MS 2020.201 GD chi Binh
8/17/2020 200,000 Sender:01310005.DD:170820.SHGD:10015730.BO:LE THI PHUONG THAO.UNG HO MS 2020.201 GIA DINHCHI BINH
8/17/2020 200,000 214531.170820.100557.ung ho ma so 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 108986.170820.100459.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 MBVCB.735836751.MS 2020.201 GD chi Binh.CT tu 0111000765341 NGUYEN PHU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 205745.170820.095710.Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh
8/17/2020 200,000 MBVCB.735833187.Ung ho MS2020.198 gia dinh anh Duc.CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10010963.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBUNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020 200,000 624005.170820.094836.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 MBVCB.735815462.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071004007753 LE HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 195905.170820.094711.MS 2020.201 ung ho gia dinh chi binh
8/17/2020 200,000 622062.170820.093604.Vietcombank 0011002643148 chuyen khoan
8/17/2020 200,000 MBVCB.735799162.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh ).CT tu 0441000725644 NGUYEN NGOC DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 193741.170820.092909.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi binh
8/17/2020 200,000 IBVCB.735778121.DANG DINH TUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0011000406195 DANG DINH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 Sender:01310001.DD:170820.SHGD:10002105.BO:NGUYEN THI THU THAO.MS 2020 196 UNG HO BE DO MYHANH
8/17/2020 200,000 201963.170820.091951.ung ho ma so 2020139
8/17/2020 200,000 254150.170820.091337.VU VAN CONG Chuyen tien MS2020 201 ( gia dinh chi binh)
8/17/2020 200,000 154357.170820.090443.Chuyen tien
8/17/2020 200,000 IBPS/SE:79202002.DD:170820.SH:10000841.BO:NGUYEN LE HOA.995220081752091 - UNG HO MS 2020.201
8/17/2020 200,000 IBVCB.735747155. ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0111000043920 NGUYEN MY THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 410765.170820.084037.Ung ho ms 2020.201-gia dinh chi binh FT20230742549720
8/17/2020 200,000 IBPS/SE:79307001.DD:170820.SH:10002865.BO:NGUYEN THANH VAN.IBMS 2020.200( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)
8/17/2020 200,000 MBVCB.735712481.ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0831000037772 DO DINH LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 127018.170820.083404.ms 2020. 200
8/17/2020 200,000 124927.170820.083138.ung ho MS2020.201
8/17/2020 200,000 124390.170820.083059.Chau Hoang Duc Tri, QB ung ho MS2020.201, gia dinh chi Binh, quabao Vietnamnet.
8/17/2020 200,000 764737.170820.083035.ung ho ms 2020.201 ( gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 764677.170820.083007.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 195226.170820.082959.Ung ho chi Binh MS 2020.201
8/17/2020 200,000 122303.170820.082826.MS 2020.201
8/17/2020 200,000 194764.170820.082742.MS2020.201 Gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 099863.170820.082457.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 MBVCB.735686904.DO THANH LY chuyen tien ung ho MS 2020.201 (Gia dinh chi Binh).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 814648.170820.081740.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 400153.170820.081613.Ung ho MS 2020.201 FT20230965308714
8/17/2020 200,000 MBVCB.735683085.Ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 237620.170820.075946.Quach Thi Huyen Trang MS 2020.201( gia dinh chi Binh)
8/17/2020 200,000 MBVCB.735653431.VO PHUC LE chuyen tien ung ho MS 2020.201?(gia dinh Chi Binh).CT tu 0111000571709 VO PHUC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 929255.170820.073720.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 201
8/17/2020 200,000 547176.170820.073846.CT UNG HO MS 2020.201
8/17/2020 200,000 MBVCB.735635837.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071001809435 TRAN HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 MBVCB.735633448.NGUYEN VAN THANH chuyen tien.CT tu 0121000741043 NGUYEN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 MBVCB.735624714.TRAN THI YEN chuyen tien ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0031000297638 TRAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 231892.170820.065632.ung ho MS 2020.201 (gia dinh c Binh)
8/17/2020 200,000 036944.170820.065528.MS 2020 201
8/17/2020 200,000 926727.170820.064444.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI THANH THAO chuyen khoan ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 383326.170820.064828.MS 2020.201gia dinh chi binh FT20230759046406
8/17/2020 200,000 MBVCB.735612058.MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0451000373504 DO THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 200,000 065486.170820.060946.ung ho ma so 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020 200,000 026010.170820.060502.Ms 2020 201 mot chut tam long mong gd chi Binh vuot qua co cuc
8/17/2020 200,000 998612.170820.055208.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 200,000 379780.170820.055452.Chau Minh Lam ung ho 2020.201 FT20230468693398
8/17/2020 250,000 612302.170820.155801.UNG HO MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO-170820-15:57:29 612302
8/17/2020 250,000 MBVCB.735634941.Ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 917160.160820.235833.ISL20200816235814389-ung ho MS 2020.200 be Thien Bao
8/17/2020 300,000 MBVCB.736867703.LY LE LAN ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071003707764 LY LE LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 655427.170820.211443.UNG HOMS 2020.201GIA DINH CHI BINH-170820-21:14:57 655427
8/17/2020 300,000 886381.170820.204512.Ung ho MS 2020.200 .Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao. FT20231632925017
8/17/2020 300,000 648330.170820.184350.Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao MS2000.200
8/17/2020 300,000 206647.170820.172846.Vietcombank 0011002643148 Hoang huy 0972045489 ung ho Gia dinh anh Duc MS 2020 198
8/17/2020 300,000 468190.170820.172742.Vietcombank 0011002643148 Hoang huy 0972045489 ung ho Em Pham Thi Mai Huong MS 2020 199
8/17/2020 300,000 MBVCB.736505323.Ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071004113767 TRAN NGUYEN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 MBVCB.736469923.Ung ho MS 2020.201 Gia Dinh Chi Binh.CT tu 0021001991604 NGUYEN DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 IBVCB.736414180.MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 300,000 IBVCB.736361121.Ung ho MS 2020 199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0041000487345 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 300,000 468941.170820.152507.Ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
8/17/2020 300,000 269115.170820.150549.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 300,000 244234.170820.145243.Tran Duc Thanh ung ho MS 2020.20
8/17/2020 300,000 433451.170820.144708.ung ho Ms 2020.201 ung ho gia dinh chi Binh
8/17/2020 300,000 648773.170820.143407.Ung ho chi GIA DINH CHI BINH MS 2020 201 FT20230470808164
8/17/2020 300,000 644058.170820.142800.Ung ho be VO NGUYEN THIEN BAO MS 2020 200 FT20230352930603
8/17/2020 300,000 IBVCB.736170921.Ung ho MS2020.200, be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0461000466438 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 IBVCB.736162769.BUI THI NGOC HOANH chuyen khoan MS 2020.201.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 376291.170820.133808.Ung ho MS 2020.201 gia dinh Chi Binh
8/17/2020 300,000 MBVCB.736048332.Ung ho MS2020.201 (gd c Binh).CT tu 0011001486985 LAI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 IBVCB.735907784.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0441003662999 LE THI VAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 290068.170820.102352.ung ho ms 2020 201
8/17/2020 300,000 MBVCB.735872027.PHAN NGOC THANH chuyen tien ung ho MS 2020.201.CT tu 0561000540880 PHAN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 MBVCB.735831504.Bao vinh/ hoa anh ung ho ms 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0031000207781 NGO VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 238433.170820.095505.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 300,000 921399.170820.093603.ung ho ms 2020.200 vo nguyen thien bao
8/17/2020 300,000 MBVCB.735731769.Ms 2020.201 ( ung ho gia dinh chi binh ).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 MBVCB.735730505.Ms 2020.200 (ung ho be vo nguyen thien bao ).CT tu 0281000615374 NGUYEN THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 MBVCB.735724021.MS 2020.201 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 Sender:01201003.DD:170820.SHGD:10002529.BO:LUYEN HUU CU.UNG HO MS 2020.199 EM PHAM THI MAIHUONG
8/17/2020 300,000 IBVCB.735690865.MS 2020 198 GIA DINH ANH DUC.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/17/2020 300,000 MBVCB.735674588.DO THI HONG TUYET chuyen ung ho vc chi Binh , anh Minh benh ung thu o Nghe An.CT tu 0621000457436 DO THI HONG TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 104091.170820.080516.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi binh o nghe an
8/17/2020 300,000 MBVCB.735671641.Ung ho MS 2020.200 be Thien Bao.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 MBVCB.735653131.ung ho MS 2020.200.CT tu 0721000604653 TRAN DUC NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 117146.170820.073943.Ms 2020.201 . Gia dinh chi binh . So nha 9 . Ngo 23 duong tran hung dao . Tp vinh .nghe an
8/17/2020 300,000 MBVCB.735642746.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0101000583274 LE TAI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 388506.170820.072738.Ung ho gd chi Binh ma so 2020 201 FT20230021568975
8/17/2020 300,000 387840.170820.072338.Ung ho Ms2020,201gia dinh c binh FT20230007770901
8/17/2020 300,000 MBVCB.735632331.HA THI MONG THO chuyen tien ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh, anh Minh).CT tu 0461000590675 HA THI MONG THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 MBVCB.735630822.Ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071002965491 VO THI LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 300,000 068378.170820.062853.Ung ho gia dinh c Binh MS 2020.201
8/17/2020 300,000 MBVCB.735610708.Chuyen tien ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0181003432457 HOANG THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 400,000 Sender:79201001.DD:170820.SHGD:10008765.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.BAN DOC UH MS 2020.011 TUAN01.08.20
8/17/2020 400,000 473373.170820.105550.ung ho MS.2020.201(gia dinh chi Binh)
8/17/2020 400,000 Sender:01310001.DD:170820.SHGD:10004887.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.199 EM PHAM THIMAI HUONG
8/17/2020 400,000 Sender:01310001.DD:170820.SHGD:10013803.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2020.200 BE THIEN BAO
8/17/2020 400,000 MBVCB.735691964.NGUYEN THAO TAM chuyen tien.CT tu 0281000837442 NGUYEN THAO TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 400,000 061378.170820.074509.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 IBVCB.736881488.Ung ho anh bi Vinh- Binh Tp Vinh.CT tu 0011003314595 TRUONG MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 617771.170820.191920.Vietcombank 0011002643148 NGO THI HAU chuyen khoan ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 IBVCB.736693436.Ung ho be Do My Hanh; chuc con som binh phuc.CT tu 0721000579719 LY NHAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 616338.170820.185818.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 201
8/17/2020 500,000 MBVCB.736607490.NGUYEN HOANG YEN NHI chuyen tien.CT tu 0721000581052 NGUYEN HOANG YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 MBVCB.736546306.PHAM THI MAI LAN chuyen tien ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh.CT tu 0021000336090 PHAM THI MAI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 IBVCB.736542461.Ung ho MS 2020.182 (Ung ho em nguyen Vu Phuong Linh).CT tu 0501000122438 LE XUAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 288745.170820.164201.Ung ho MS 2020 200
8/17/2020 500,000 491087.170820.154707.ung ho MS 2020 200
8/17/2020 500,000 597212.170820.151611.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 446543.170820.150043.Ung ho MS 2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/17/2020 500,000 436277.170820.145009.Ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 426298.170820.144318.TRAN THI LAN HUONG GIUP DO BE DO MY HANH MS 2020.196
8/17/2020 500,000 428121.170820.144318.TRAN THI LAN HUONG GIUP DO BE NGUYEN THI THUY DUNG MS 2020.194
8/17/2020 500,000 MBVCB.736249109.Ung ho MS2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0281000365455 NGUYEN HOANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 416449.170820.143058.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020 500,000 086234.170820.141046.(IB247) Bui Thanh ung ho MS 2020 201 GD chi Binh
8/17/2020 500,000 583281.170820.135920.Ung ho MS 2020 21 Gdinh c Binh
8/17/2020 500,000 MBVCB.736177330.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi binh.CT tu 0741000680006 TRAN HON HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 605130.170820.133051.Ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230743528930
8/17/2020 500,000 MBVCB.736146136.Ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 MBVCB.736144662.Ung ho MS 2020.191( Ung ho vien phi Tran Van Vung).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 MBVCB.736141085.Ung ho MS 2020.187(Ung ho gia dinh chu Quy).CT tu 0011004310050 MAI THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 591848.170820.130610.Ung ho qua bao Vietnamnet ung ho MS 2020-201 gia dinh chi Binh FT20230370068172
8/17/2020 500,000 645022.170820.125140.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN DUY DAN chuyen khoan ung ho gd anh minh c
8/17/2020 500,000 583278.170820.124943.Ung ho chi Binh Ms 2020.201 FT20230300285085
8/17/2020 500,000 495177.170820.123910.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 211330.170820.123501.MS 2020.201
8/17/2020 500,000 209457.170820.122549.Nguyen Thi Tuyet Mai chuyen tien ung ho gd chi Binh MS2020.201
8/17/2020 500,000 Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10010638.BO:DUONG DUY HUNG.UNG HO MS 2020.199 EM PHAM THI MAI HUONG
8/17/2020 500,000 Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10017614.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.201 GIA DINHCHI BINH
8/17/2020 500,000 832755.170820.115541.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 500,000 Sender:79321001.DD:170820.SHGD:10001649.BO:PHAN BICH THUY.CM:001159016862.NC:24/2/20.NC:CCS.DT:0904577042.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020 500,000 277224.170820.111025.Chuyen tien ung ho MS 2020 200 ung ho be vo nguyen thien bao
8/17/2020 500,000 IBVCB.735956133.Ung ho MS 2020.201 (Gia dinh chi Binh).CT tu 0251001772380 TRAN BUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 IBVCB.735949455.Ung ho MS 2020.200 (Be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0251001772380 TRAN BUU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 512075.170820.110243.Ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230759898544
8/17/2020 500,000 261849.170820.105423.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020 500,000 491419.170820.103634.UNG HO MS 2020.201 GD CHI BINH FT20230030481134
8/17/2020 500,000 218049.170820.103102.Ms 2020201
8/17/2020 500,000 MBVCB.735875504.VO THE HUNG chuyen tien ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071005029345 VO THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 MBVCB.735875154.PHAN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.201 gd chi Binh.CT tu 0051000178138 PHAN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 101149.170820.101149.UNG HO BE HANH MS 2020.196
8/17/2020 500,000 213256.170820.101017.Ung ho MS 2020 201
8/17/2020 500,000 211486.170820.100302.Chuyen tien ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 552608.170820.100118.UNG HO MS : 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)-170820-10:01:33 552608
8/17/2020 500,000 821778.170820.095241.Vu Hai Ha -0902153366 Ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh)
8/17/2020 500,000 260895.170820.093654.NGUYEN THI THU HANG Chuyen tien ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 410879.170820.092006.Vietcombank 0011002643148 MS 2020201 gia dinh chi Hoang Thi Binh anh Nguyen Cong Minh so 9 ngo 23
8/17/2020 500,000 185015.170820.092347.Xin giup gia dinh chi Binh MS 2020 201
8/17/2020 500,000 256494.170820.092142.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/17/2020 500,000 169536.170820.090955.Ung ho MS 2020.201 gia dinh CHI BINH
8/17/2020 500,000 423852.170820.090431.Ung ho ms 2020201 gia dinh chi binh FT20230965486914
8/17/2020 500,000 MBVCB.735746760.DO THI BINH chuyen tien.CT tu 0081000581759 DO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 539486.170820.083944.MS 2020.201-170820-08:39:45 539486
8/17/2020 500,000 410254.170820.083938.Ung ho ms 2020.201 Gia dinh chi Binh FT20230742545013
8/17/2020 500,000 MBVCB.735707886.DANG THUY LAN chuyen tien.CT tu 0141000011888 DANG THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 407938.170820.083435.Ung ho MS 2020.200 FT20230790105908
8/17/2020 500,000 127087.170820.083409.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 105266.170820.082453.Ung ho ms 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 241763.170820.082332.ung ho ms 2020.201( gd chi binh)
8/17/2020 500,000 550889.170820.082326.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020 500,000 116080.170820.082045.MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 400733.170820.081748.Ung ho MS 2020.201 FT20230606011940
8/17/2020 500,000 MBVCB.735656188.HUYNH DUY THAI ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071005378162 HUYNH DUY THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 093976.170820.074814.Chuyen tien ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 MBVCB.735654177.Ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh) .CT tu 0071003093297 BUI BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 MBVCB.735646362.TRUONG THI HOANG YEN chuyen tien ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 1012542440 TRUONG THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 086933.170820.073335.ung ho MS 2020.201
8/17/2020 500,000 388925.170820.072956.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20230605936250
8/17/2020 500,000 083774.170820.072600.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 789634.170820.065945.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 860220.170820.065712.IBFT ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 755696.170820.064603.Ung ho MS 2020.201(gia dinh Chi Binh)
8/17/2020 500,000 MBVCB.735613227.MS2020.201 gia dinh chi Binh.CT tu 0201000252831 TRAN ANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 500,000 282841.170820.062113.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 381274.170820.062403.MS 2020.201 Mong Quy Bao chuyen day du so tien toi Gia dinh chi Binh Xin cam on FT20230910886251
8/17/2020 500,000 381118.170820.062154.MS 2020.195 Mong Quy Bao chuyen day du so tien toi chau Thuyen Xin cam on FT20230678083000
8/17/2020 500,000 028481.170820.062131.Ung ho ma so 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 500,000 380992.170820.062013.Ungho MS 2020.201 FT20230910870880
8/17/2020 500,000 066810.170820.061858.ung ho ma so 2020201 gia dinh c Binh
8/17/2020 500,000 531975.170820.060837.VU THI HOA UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH-170820-06:08:46 531975
8/17/2020 500,000 MBVCB.735604465.Minh Khue Mai Khoi BH ung ho ms 2020.201 (gd chi Binh).CT tu 0121001517273 VUONG DINH DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 600,000 203285.170820.092546.ung ho ma so 2020199 2020200 2020201 moi ma so 200 ngan dong
8/17/2020 600,000 202365.170820.092142.ung ho ma so 2020141 2020142 2020144 moi ma so 200 ngan dong
8/17/2020 800,000 NAM PHONG DANG KY 500 + CHI XUYEN 300 UNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020 1,000,000 754565.170820.213454.Ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 1,000,000 653278.170820.205056.UNG HO MS2020.189-170820-20:50:58 653278
8/17/2020 1,000,000 611453.170820.155345.UNG HO MS 2020.201-170820-15:53:59 611453
8/17/2020 1,000,000 TRAN DINH QUANG UNG HO MS2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/17/2020 1,000,000 IBVCB.736200857.NGUYEN THI LE THU chuyen khoan ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0071001194531 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000,000 Sender:48304001.DD:170820.SHGD:10006266.BO:TRAN THI THUY DUNG.UNG HO MS2020.201(GIA DINH CHI BINH) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/17/2020 1,000,000 579289.170820.124052.UNG HO MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)-170820-12:40:54 579289
8/17/2020 1,000,000 578898.170820.123715.UNG HO MS 2020.201( GIA DINH CHI BINH)-170820-12:37:30 578898
8/17/2020 1,000,000 896681.170820.120533.IBFT ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Bin
8/17/2020 1,000,000 284277.170820.111810.ung ho MS 2020.16 em Pham Thi Mai Huong
8/17/2020 1,000,000 633301.170820.110244.Vietcombank 0011002643148 MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 1,000,000 285473.170820.105511.Lai Van Hai chuyen tien ung ho MS 2020.201
8/17/2020 1,000,000 Sender:92204012.DD:170820.SHGD:12949956.BO:HO THI HUONG GIANG.UNG HO MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)
8/17/2020 1,000,000 IBPS/SE:79310001.DD:170820.SH:10006227.BO:NGUYEN TRUNG THANH.UNG HO MS 2020.199
8/17/2020 1,000,000 Sender:01310005.DD:170820.SHGD:10009064.BO:VU THI MAI HONG.UNG HO MS 2020.198 GIA DINH ANHDUC
8/17/2020 1,000,000 473479.170820.101341.Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh FT20230352088898
8/17/2020 1,000,000 Sender:01310012.DD:170820.SHGD:10015710.BO:PHAN VAN THAN.UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/17/2020 1,000,000 553742.170820.100710.UNG HO BE DO MY HANH MS 2020.196-170820-10:07:24 553742
8/17/2020 1,000,000 Sender:79333001.DD:170820.SHGD:10001989.BO:TRUONG THI LAN ANH.MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN T HIEN BAO
8/17/2020 1,000,000 192164.170820.094326.ung ho ms 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 1,000,000 155860.170820.090613.Ung ho MS 2020.201
8/17/2020 1,000,000 MBVCB.735750388.Ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh).CT tu 0281000295877 HUYNH THI HONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000,000 MBVCB.735745155.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0011001226471 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000,000 MBVCB.735744293.NGO THI TUYET HA chuyen tien ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0261003463183 NGO THI TUYET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000,000 871691.170820.090132.IBFT Ms 2020201 ung ho GD chi Binh
8/17/2020 1,000,000 FO. BAO VIETNAMNET BO. NGUYEN THI THU THAO CK // MS 2020.193 EM HA NHAT MINH
8/17/2020 1,000,000 FO. BAO VIETNAMNET BO. NGUYEN THI THU THAO CK // MS 2020.178 ( BE NGUYEN VAN KHANH )
8/17/2020 1,000,000 FO. BAO VIETNAMNET BO. NGUYEN THI THU THAO CK // MS2020.100 ( UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO )
8/17/2020 1,000,000 234747.170820.073502.ung ho 2020 201 ( gia dinh chi Binh) . adidaphat
8/17/2020 1,000,000 500959.170820.070319.Unhappy ho MS 2020201 Gia Dinh chi Binh
8/17/2020 1,000,000 MBVCB.735623592.Ung ho gia dinh chi Binh . MS 2020.201.CT tu 0011001280802 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000,000 MBVCB.735623085.DO THI HOA ung ho MS 2020. 201 gia dinh chi binh.CT tu 0931004195257 DO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 1,000,000 532286.170820.063201.UNG HO MA SO 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)-170820-06:32:01 532286
8/17/2020 1,000,000 230006.170820.061358.ung ho ms 2020.201(gia dinh chi binh)
8/17/2020 1,000,000 531931.170820.060528.MS 2020.201(GD CHI BINH) TRUONG DAO DUY ANH TPHCM-170820-06:05:42 531931
8/17/2020 1,200,000 202846.170820.092350.ung ho ma so 2020151 2020159 2020164 2020168 2020169 2020170 moi ma so 200 ngan dong
8/17/2020 1,300,000 688625.170820.215221.Ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 1,500,000 165205.170820.165205.Quy TN LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Hoang Thi Binh
8/17/2020 2,000,000 647479.170820.195214.MS2020.200 UNG HO BE VONGUYENTHIENBAO-170820-19:51:29 647479
8/17/2020 2,000,000 398394.170820.140747.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
8/17/2020 2,000,000 212706.170820.124857.Ung Ho MS 2020191 Tran Van Vung
8/17/2020 2,000,000 329284.170820.121613.MS 2020.201
8/17/2020 2,000,000 Sender:79323001.DD:170820.SHGD:10001568.BO:BUI DUY CONG.ABBANK CHANH HUNG (320 BIS PHAMHUNG P5 QUAN 8 HCM) UNG HOMS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH )
8/17/2020 2,000,000 MBVCB.735866594.MS 2020.197.CT tu 0911000911911 TRUONG HANH CONG DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/17/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10006186.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG)
8/17/2020 2,000,000 080609.170820.080609.Ung ho MS 2020.201, gia dinh chi Binh
8/17/2020 2,000,000 119153.170820.074615.MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/17/2020 3,000,000 Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10021571.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.200 (BE VO NGUYEN THIEN BAO) 2 TRIEU, MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH) 1 TRIEU
8/17/2020 3,000,000 Sender:79307005.DD:170820.SHGD:10006137.BO:DUONG DIEU LINH.IBUNG HO MS 2020.198 (GIA DINHANH DUC)
8/17/2020 5,000,000 Sender:01341001.DD:170820.SHGD:10000433.BO:TRINH DINH THAI.(2000000010065713)ONG TRINH DINH THAI CT UNG HO MS 2020.199 (EM PHAM THI MAI HUONG)
8/18/2020 1,000 MBVCB.738083722.no.CT tu 0081001345991 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 1,000 IBVCB.738083168.aaa.CT tu 0721000651547 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 50,000 689864.180820.194717.ung ho MS 2020202
8/18/2020 50,000 IBVCB.737971819.Giup ma so 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 50,000 IBVCB.737963307.Giup ma so 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 50,000 683547.180820.140704.MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020 50,000 574355.180820.114022.MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 50,000 137155.180820.113542.MS 2020.202 FT20231109768210
8/18/2020 50,000 IBVCB.737238267.ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 50,000 366589.180820.093306.ung ho be caothanhminh
8/18/2020 50,000 246142.180820.085603.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho ms 2020 202 be cao thanh minh
8/18/2020 50,000 012035.180820.084432.Ung ho ma so 2020.202 be cao Thanh Minh FT20231000015418
8/18/2020 50,000 IBVCB.737104815.Ung ho MS 2020 202 Be Cao Thanh Minh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 50,000 MBVCB.737047065.MS 2020.202.CT tu 0201000713746 DUONG THI HOA TAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 60,000 183957.180820.093121.gui em cao thanh minh
8/18/2020 100,000 MBVCB.738081726.Ung ho 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0391000111090 HOANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 702801.180820.194826.ung ho ms.2020.202 cao thanh minh
8/18/2020 100,000 IBVCB.737746708.Ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MINH.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 100,000 942457.180820.152135.ung ho ma so 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 100,000 392590.180820.150729.ung ho MS 2029.200 vo nguyen thien bao
8/18/2020 100,000 425669.180820.145350.ung ho gia dinh chi vu thi le ms 2020202
8/18/2020 100,000 409750.180820.143443.NG H MS 2020.202 B CAO THANH MINH
8/18/2020 100,000 MBVCB.737604359.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 MBVCB.737599275.Ung ho MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 109548.180820.134332.ung ho ms 2020.202 Minh
8/18/2020 100,000 MBVCB.737490708.DANG THI NGOC BICH chuyen tien ck ung ho MS2020.200 be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0611001931333 DANG THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 IBVCB.737451178.Ms 2020.201 ( Gia dinh chi Binh).CT tu 0031000773064 TRAN QUANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 519297.180820.121730.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 100,000 156918.180820.120640.MS 2020.202 FT20231475999956
8/18/2020 100,000 151835.180820.115811.Ung ho MS 2020.202 FT20231725675053
8/18/2020 100,000 020345.180820.112447.Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
8/18/2020 100,000 388919.180820.111814.Ung ho ms 2020 202 be cao thanh minh
8/18/2020 100,000 Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10008405.BO:NGUYEN DUC QUI NHON.IBUNG HO MS 2020.202 (CAO THANH MINH)
8/18/2020 100,000 275921.180820.102743.Ung ho MS2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 100,000 MBVCB.737266209.Ung ho MS2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0011001171573 LE THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 MBVCB.737232390.ung ho ms2020.202 be cao thanh minh.CT tu 0221002631989 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 MBVCB.737199170.Ung ho MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0301000348708 NGUYEN DUC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 269198.180820.094023.Ung ho MS 2020202 be cao thanh minh
8/18/2020 100,000 MBVCB.737190295.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0991000043312 TRINH TO NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 100,000 MBVCB.737154710.Be bi tai nan.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 100,000 881662.180820.090142.ung ho MS 2020/202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 100,000 527322.180820.090111.ung ho ms 2020.202
8/18/2020 100,000 712921.180820.085434.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 141 em Le Van Thanh nghi son than
8/18/2020 100,000 712856.180820.085341.Vietcombank 0011002643148 NGO VAN CHIEN ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MINH
8/18/2020 100,000 885652.180820.085450.MS.2020.201
8/18/2020 100,000 807319.180820.085314.ung ho anh nguyen nhu duc (ms 2020 198)
8/18/2020 100,000 673860.180820.082920.VINH NAM UNG HO MS 2020.202 CAO THANH MINH-180820-08:28:33 673860
8/18/2020 100,000 864524.180820.082838.Chuyen tien ung ho Ms2020202
8/18/2020 100,000 671329.180820.080315.MS 2020.202-180820-08:03:31 671329
8/18/2020 100,000 976511.180820.063921.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231389921350
8/18/2020 100,000 MBVCB.737010441.2020202.CT tu 0201000546537 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 100,000 MBVCB.736998856.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh) Vietnamnet 18/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 150,000 294670.180820.153909.ung ho be Cao thanh Minh MS 2020.202
8/18/2020 150,000 157069.180820.120653.Ung ho MS 2020.202 be CAO THANH MINH FT20231139043980
8/18/2020 150,000 MBVCB.737251121.VO THI PHUONG LOAN chuyen tien cho be Cao Thanh Minh . MS2020.202 chua binh.CT tu 0561000615277 VO THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 150,000 371688.180820.095828.Ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 150,000 955889.180820.000656.Ms 2020201 gd chi binh FT20231398001776
8/18/2020 200,000 792679.170820.235919.ms 2020.201 giadinhchi Binh
8/18/2020 200,000 768279.170820.234551.ung ho ms 2020201 gia dinh chi binh
8/18/2020 200,000 951094.170820.233543.MS2020.201 FT20231278427083
8/18/2020 200,000 351623.170820.225247.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/18/2020 200,000 MBVCB.738242183.Gia dinh ong Tran Van Thin ung ho MS2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0251002705254 TRAN HUA BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 569840.180820.220710.Ung ho MS 2020.202 be cao thanh minh FT20232133289431
8/18/2020 200,000 IBVCB.738228835.UH MS 2020.201(gia dinh chi Binh).CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 IBVCB.738226678.UH MS 2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0021000899947 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 554150.180820.213631.Ung ho ma so 2020.202-be cao thanh minh FT20232156628653
8/18/2020 200,000 254066.180820.204914.Ung Ho MS2020 200 ung ho Be Vo Nguyen Thien Bao
8/18/2020 200,000 IBVCB.738092441.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0011000725750 NGUYEN KIEU BANG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 424795.180820.194914.Chuyen tien MS 2002.198 gia dinh Anh Duc
8/18/2020 200,000 437062.180820.182558.MS 2020.202 be cao thanh minh FT20231337496923
8/18/2020 200,000 541104.180820.172806.NGUYEN VAN NGOC
8/18/2020 200,000 035762.180820.164041.IBFT Ung ho ms2020.202 be cao thanh minh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737797258.NGUYEN DUC HUNG chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be cao thanh minh).CT tu 0021000992696 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 308428.180820.154551.MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20231497835643
8/18/2020 200,000 436787.180820.154120.Ung Ho Be Vo Nguyen Thien Bao
8/18/2020 200,000 MBVCB.737688059.THIEU MANH HOAI chuyen tien.CT tu 0101000735366 THIEU MANH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 522214.180820.145820.Ung ho Ms 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 625932.180820.145011.MS 2020 202 Ung ho be Cao Thanh Minh Nam Mo A Di Da Phat
8/18/2020 200,000 623397.180820.144846.MS 2020 201 Ung ho gia dinh Chi Binh Nam Mo A Di Da Phat
8/18/2020 200,000 943097.180820.140504.ung ho ms 2020.199 (em pham thi mai huong)
8/18/2020 200,000 941027.180820.140025.ung ho ms 2020.202 (be cao thanh minh)
8/18/2020 200,000 Sender:01310001.DD:180820.SHGD:10013432.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/18/2020 200,000 MBVCB.737548612.Duong tuyen hanh ung ho ms 2020.202.CT tu 0181003416933 TRAN THI MINH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 MBVCB.737508623.Chuyen tien Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0061001089805 VU THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 088966.180820.130911.ung ho MS2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 088058.180820.130733.ung ho MS2020.201 gia dinh Chi Binh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737493189.Ms 2020 202.CT tu 0021000562612 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 200,000 249702.180820.125034.ung ho ms 2020.202
8/18/2020 200,000 461077.180820.124016.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 Sender:79310001.DD:180820.SHGD:10012569.BO:NGUYEN THU HOAI.NGUYEN CHAU ANH XA CONG HOA,QUOC OAI,HA NOI UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH,HUONG KHE,HA TINH
8/18/2020 200,000 068341.180820.123145.ung ho MS 2020.202
8/18/2020 200,000 MBVCB.737451626.Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202.CT tu 0101001211588 LUU DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 MBVCB.737398389.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0881000476739 VU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 375433.180820.112956.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 516780.180820.110000.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 225432.180820.110200.ung ho MS 2020.202 Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737326998.NGUYEN PHUONG LIEN chuyen tien ung ho be cao thanh minh ms 2020.202.CT tu 0011000471979 NGUYEN PHUONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 MBVCB.737299991.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0731000847273 VU DUC LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 HUYNH ANH KIET UNG HO MS2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020 200,000 378344.180820.103020.Ung ho ma so 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737260758.MS 2020.202.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 689361.180820.101333.UNG HO MS 2020.202(BE CAO THANH MINH)-180820-10:13:03 689361
8/18/2020 200,000 MBVCB.737232604.Tam ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0011001363810 PHAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 MBVCB.737231520.ung ho MS 2020202 ( be Cao Thanh Minh).CT tu 0441000787815 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 812360.180820.095454.chuyen tien
8/18/2020 200,000 054250.180820.094722.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231560081768
8/18/2020 200,000 368526.180820.094206.MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/18/2020 200,000 IBVCB.737193335.MS 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 200,000 184648.180820.093143.Ung ho MS2020 198 100n MS2020 199 100n
8/18/2020 200,000 Sender:79310001.DD:180820.SHGD:10006782.BO:HOA BICH NGOC.MS 2020 202 MONG MINH MAU KHOE
8/18/2020 200,000 180975.180820.092938.Ung ho MS2020 202 be cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737120696.ung ho MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0271000019702 NGUYEN PHU QUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 MBVCB.737117404.MINH KHANG & TIEN MINH UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH).CT tu 0011001536737 PHAM THAI KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 015715.180820.085030.Ung ho MS 2020 202 Be Cao Thanh Minh FT20231720350726
8/18/2020 200,000 395559.180820.084432.Vietcombank 0011002643148 Uung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 009796.180820.084031.Ung ho ma so 2020.201 gia dinh chi Binh FT20231215970699
8/18/2020 200,000 861816.180820.082502.MS 2020.20
8/18/2020 200,000 999496.180820.081954.Ms 2020.202 FT20231800576206
8/18/2020 200,000 260182.180820.074314.HUONG TRA UNG HO MS 2020 202 UNG HO BE CAO THANH MINH
8/18/2020 200,000 275427.180820.073922.NCHA ung ho ms 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 200,000 MBVCB.737040226.Ung ho MS 2020.202( Cao thanh minh).CT tu 0561000238999 PHUNG QUANG CAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 238179.180820.072943.Vietcombank 0011002643148 MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737022768.Ung ho chau Cao Thanh Minh ms 2020.202.CT tu 0081000627431 PHAM QUANG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 200,000 976884.180820.064231.2020.202 Cao Anh Minh FT20231356871943
8/18/2020 200,000 815242.180820.063659.MS 2020.202 Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 754065.180820.062936.ung ho ma so 2020202
8/18/2020 200,000 975251.180820.062641.Khai ung ho be Cao Thanh minh ms 2020.202 FT20231451942056
8/18/2020 200,000 644899.180820.062516.ung ho MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 492893.180820.055922.Vietcombank 0011002643148 HOANG THI DUYEN ck MS 2020 202 Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 020640.180820.054840.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 200,000 MBVCB.737001597.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0071001161313 NGUYEN DINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 327077.180820.214203.UNG HO MS 2020.201 - GIA DINH CHI BINH
8/18/2020 300,000 MBVCB.738176993.Ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0111000298984 NGUYEN THI DIEM THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 526562.180820.204909.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20232383973477
8/18/2020 300,000 303915.180820.182351.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Trang ung ho gd anh Duc Ms2020 198
8/18/2020 300,000 025540.180820.181625.MS 2020 20 CHUC BE MAU KHOE
8/18/2020 300,000 634802.180820.181523.Ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 300,000 IBVCB.737821277.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 IBVCB.737814420.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 IBVCB.737808558.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 686194.180820.162537.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 300,000 IBVCB.737790956.MS 2020 202 ung ho be Cao Thanh Minh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 300,000 294850.180820.152941.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS 2020.196
8/18/2020 300,000 293638.180820.152812.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS 2020.199
8/18/2020 300,000 691973.180820.152739.Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
8/18/2020 300,000 291741.180820.152551.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS 2020.200
8/18/2020 300,000 286496.180820.151957.Nguyen Khai Gia, SN15H to 23A, Khu Phu Thanh Dong, Phuong Yen Thanh, Uong Bi, QN ung ho MS2020.201 g
8/18/2020 300,000 Sender:01310005.DD:180820.SHGD:10014953.BO:TA THI THUY HANG.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/18/2020 300,000 135772.180820.141610.MS 2020.202
8/18/2020 300,000 289753.180820.135959.Ung ho MS 2020202
8/18/2020 300,000 IBVCB.737542177.Gia dinh chi Binh.CT tu 0531002502418 NGUYEN THI CAM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 MBVCB.737483160.Ung ho ms2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 MBVCB.737467174.ung ho MS 2020.202 (be cao thanh minh).CT tu 0011004100741 NGUYEN THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 MBVCB.737460296.Trtr Ung ho ms 2020.202 (be cao thanh minh).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 707045.180820.122547.UNG HO MS2020.201(GD CHI BINH))-180820-12:25:48 707045
8/18/2020 300,000 MBVCB.737379701.ung ho MS.2020.202( be cao thanh minh).CT tu 0011004013478 TRAN MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 998153.180820.110018.IBFT Gui be Cao Thanh Minh.Ha Tinh
8/18/2020 300,000 MBVCB.737278929.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 1012590766 LE THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 511639.180820.101643.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 202 be CAO THANH MINH
8/18/2020 300,000 407134.180820.101256.Vietcombank 0011002643148 Ung ho MS 2020 200 be VO NGUYEN THIEN BAO
8/18/2020 300,000 689212.180820.101238.UNG HO MS 2020.202( BE CAO THANH MINH)-180820-10:12:38 689212
8/18/2020 300,000 056764.180820.094742.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 300,000 885779.180820.095542.Ung ho MS 2020.202( cao thanh minh)
8/18/2020 300,000 IBVCB.737151413.ung ho MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 IBVCB.737131750.giup MS2020 202 Be Cao Thanh Minh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 300,000 886838.180820.085610.ung ho ms 2020.202 chau cao thanh minh o ha tinh
8/18/2020 300,000 MBVCB.737115287.Ung ho MS 2020.202 (Cao Thanh Minh).CT tu 0271000489946 LE KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 300,000 800503.180820.082155.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 300,000 929361.180820.080529.ISL20200818080529173-MS 2020.202 ung ho be Cao Thanh Minh
8/18/2020 300,000 845143.180820.080117.ung ho MS 2020.201 gia dinh chi binh
8/18/2020 300,000 989748.180820.075307.Ung ho MS 202202 be Cao Thanh Minh FT20231263876494
8/18/2020 300,000 260070.180820.074013.Ung ho MS 2020202 UNG HO Be Cao Thanh Minh
8/18/2020 300,000 972180.180820.064855.IBFT Ungho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 300,000 021229.180820.055451.ung ho chau Cao Thanh Minh Ms 2020 202
8/18/2020 300,000 020901.180820.055149.Ung ho be Minh ms 2020 202
8/18/2020 300,000 MBVCB.736999706.NGO THI THU HUONG chuyen tien ung ho ms 2020.202 be cao thanh minh.CT tu 0021001687803 NGO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 400,000 MBVCB.738053503.Ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0371000441993 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 400,000 MBVCB.737688255.PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho MS 2020.201 va MS 2020.202.CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 IBVCB.738232612.Ung ho MS 2020.QuangTri01.CT tu 0011002552347 BUI TRAN NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 766845.180820.182226.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Dang Thi Thu Tranh ung ho be Cao Thanh Minh MS 2
8/18/2020 500,000 025577.180820.181626.Ms2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 424750.180820.180529.MS 2020.202 FT20231231766000
8/18/2020 500,000 IBVCB.737907525. chuyen khoan ung ho ms 2020.202 be CAO THANH MINH.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 393017.180820.172109.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231523997403
8/18/2020 500,000 293749.180820.165617.Chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 IBVCB.737833239.Ho tro MS 2020.202.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 IBVCB.737818372.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 298913.180820.155155.Cao Ba Cuong DHSP Ha Noi 2 ung ho MS2002.202 (Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 519352.180820.141115.Ung ho be CAO THANH MINH
8/18/2020 500,000 606100.180820.140707.MS2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 220348.180820.135730.MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao FT20231405103477
8/18/2020 500,000 0200970405081813251320200000046581.26042.132949.NGUYEN THI THU HUONG HUNG HO MS 2020.199. EM PHAM THI MAI HUONG
8/18/2020 500,000 MBVCB.737463233.MS2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0071000840296 NGUYEN HONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 Sender:79310001.DD:180820.SHGD:10012602.BO:BUI HUONG GIANG.BHG UNG HO MS 2020. 202. BE CAOTHANH MINH
8/18/2020 500,000 Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10010590.BO:HOANG HUY GIAP.IBUNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020 500,000 MBVCB.737423816.ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh).CT tu 0011001164614 NGUYEN HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 Sender:01310012.DD:180820.SHGD:10011940.BO:LE BINH PHUONG.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANHMINH
8/18/2020 500,000 044446.180820.115539.ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 913177.180820.114048.ung ho MS 2020.202 ( Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 IBVCB.737386485.Nguyen Thi Hanh - Bong Son chuyen khoan MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh).CT tu 0501000126195 TRAN LONG HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 230216.180820.111835.MS 2020.198 ( gia dinh anh Duc)
8/18/2020 500,000 0200970405081810212020200000045256.25948.111810.UNG HO MA SO 2020.191 . TRAN VAN VUNG ( 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI )
8/18/2020 500,000 0200970405081810240720200000045306.25941.111720.UNG HO MA SO 2020.195 . LO DUONG KHANH THUYEN ( 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI )
8/18/2020 500,000 0200970405081810183620200000045207.25936.111623.UNG HO MA SO 2020.201 GIA DINH CHI BINH ( 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI )
8/18/2020 500,000 MBVCB.737351373.Giup do 2020.202.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 Sender:01339001.DD:180820.SHGD:10000106.BO:DOAN THI HAI SAM.UNG HO MS2020.139 UNG HO ANHEM VU QUANG DANG
8/18/2020 500,000 726817.180820.105053.Vietcombank 0011002643148 ung ho ms 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 MBVCB.737316362.VU THI HONG OANH chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0021000324128 VU THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 MBVCB.737280832.MS 2020.202 (Be Cao Thanh Minh).CT tu 0531002224506 HUYNH THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 MBVCB.737265906.NGUYEN THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS 2002.202 (be Cao Thanh Minh), chuc be mau binh phuc..CT tu 0011001130322 NGUYEN THI BICH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 079375.180820.101958.Ung ho ms 2020.202 be cao thanh minh FT20231452708711
8/18/2020 500,000 849787.180820.100803.ung ho MS 2020. 202 Be Cao Thai Minh
8/18/2020 500,000 371940.180820.095940.ung ho ms 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 IBVCB.737200434.MS 2020202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0251001942401 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 500,000 914716.180820.092815.MS 2020.201
8/18/2020 500,000 911105.180820.092411.MS 2020.202
8/18/2020 500,000 883058.180820.092206.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 295161.180820.091658.LE THI DIEP THUY Chuyen tien UNG HO BE CAO THANH MINH MS 2020202
8/18/2020 500,000 Sender:01310012.DD:180820.SHGD:10001416.BO:VO THI THU HA.MS 2020.200
8/18/2020 500,000 MBVCB.737140177.PHAN THI PHUONG KHANH ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 983612.180820.090308.Lap Cong ung ho MS 2020.202 be CTM
8/18/2020 500,000 Sender:01310001.DD:180820.SHGD:10001371.BO:VO THI THU HA.MS 2020.197
8/18/2020 500,000 012631.180820.084530.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231722783619
8/18/2020 500,000 350368.180820.084114.ung ho ms 2020173 HA THI THU
8/18/2020 500,000 Sender:01360002.DD:180820.SHGD:10000235.BO:NGUYEN LAN HUONG.UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/18/2020 500,000 868310.180820.083336.ung ho MS 2020.201
8/18/2020 500,000 859733.180820.082211.ung ho ms 2020202 Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 MBVCB.737078743.MS 2020 202.CT tu 0011001002686 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 500,000 882109.180820.080814.ung ho MS 2020.201( gia dinh chi Binh)
8/18/2020 500,000 463418.180820.080608.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10000817.BO:TRUONG THU HANG.IB UNG HO 2020.197 ( BE KIEU PHUONG TRANG)
8/18/2020 500,000 Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10000814.BO:TRUONG THU HANG.IB UNG HO MS 2020.201 ( GIA DINH CHI BINH)
8/18/2020 500,000 880945.180820.075044.ung ho MS 2020.202( Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 059430.180820.074904.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 074710.180820.074710.ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 500,000 877644.180820.073659.Ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 984592.180820.073140.Ung ho MS 2020.202 FT20231390016417
8/18/2020 500,000 MBVCB.737036883.TRAN THANH BINH chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0081000159711 TRAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 IBVCB.737033494.be trai 7 tuoi bi xe tong.CT tu 0251002726884 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 500,000 981104.180820.071334.ung ho ms 2020.202 FT20231390051708
8/18/2020 500,000 976983.180820.064336.Muc Su Hoa giup MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231452001077
8/18/2020 500,000 270135.180820.062848.Ung ho MS 2020. 202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 500,000 270057.180820.062713.MS 2020.202
8/18/2020 500,000 974312.180820.061441.Ung ho MS 2020.202 FT20231722215696
8/18/2020 500,000 MBVCB.737004021.NGUYEN HOANG THU NGOC chuyen tien ung ho Ms 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0151000136806 NGUYEN HOANG THU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 MBVCB.737002115.Giup do MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0371003785876 LE AN NI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 500,000 IBVCB.736993263.MS 2020 201 gia dinh chi BINH TP Vinh Nghe An.CT tu 0071004340576 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 800,000 809181.180820.055522.Chuyen tien ung ho MS 2020.202 cao thanh minh
8/18/2020 1,000,000 IBVCB.737852705.Ho tro MS 2020.201.CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 1,000,000 912951.180820.154025.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 1,000,000 728881.180820.145827.UNG HO MS 2020.201(GIA DINH CHI BINH)-180820-14:58:44 728881
8/18/2020 1,000,000 133453.180820.145109.153 TRAN THI BICH NGOC UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/18/2020 1,000,000 133474.180820.145201.UNG HO MS 2020.188 BE NGUYEN DAI THANH TAM
8/18/2020 1,000,000 286889.180820.132214.NGUYEN VAN THU chuyen khoan ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 1,000,000 938199.180820.121615.MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/18/2020 1,000,000 IBVCB.737438346.PHAM THI THANH HUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020.202( be Cao Thanh Minh).CT tu 0421000500010 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 1,000,000 113914.180820.113914.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 1,000,000 MBVCB.737361337.ung ho MS 2020 202 .CT tu 0181003319598 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/18/2020 1,000,000 Sender:79307005.DD:180820.SHGD:10009066.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020 1,000,000 746746.180820.110352.2020-202-cao thanh minh
8/18/2020 1,000,000 406726.180820.100940.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 DO THI NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020 202 be
8/18/2020 1,000,000 203883.180820.094850.Ung ho MS 2020199 Em Pham Thi Mai Huong
8/18/2020 1,000,000 203399.180820.094714.Ung ho MS 2020202 Be Cao Thanh Minh
8/18/2020 1,000,000 Sender:01202021.DD:180820.SHGD:10000806.BO:NGUYEN NHAT QUANG.CO DUNG 70 PHO DUC CHINHQ1 HCM UNG HO MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO
8/18/2020 1,000,000 014688.180820.084855.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20231475259722
8/18/2020 1,000,000 MBVCB.737098218.Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0491000044738 BUI THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 1,000,000 002462.180820.082619.C van ung ho MS 2020.202 be cao thanh minh FT20231722705183
8/18/2020 1,000,000 MBVCB.737082763.NGUYEN DINH DUNG HL ung ho MS 2020.202.CT tu 0141000538906 NGUYEN DINH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 1,000,000 CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH-UNG HO MS2020.199 CHO EM -PHAM THI MAI HUONG
8/18/2020 1,000,000 468417.180820.054229.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
8/18/2020 1,400,000 Sender:01604003.DD:180820.SHGD:10001092.BO:LUU THI HOANG MAI.MS2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH MS2020189 UNG HO BE NGUYEN VIET ANH CHARGEDETAILS OUR
8/18/2020 2,000,000 Sender:79303008.DD:180820.SHGD:10010053.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO THI NGOC THUY UNG HO MS 2020.201
8/18/2020 2,000,000 Sender:79303008.DD:180820.SHGD:10010028.BO:LUONG THI TUYET TRINH.DO T NGOC THUY UNG HO MS2020.200
8/18/2020 2,000,000 MBVCB.737579839.NGUYEN THI TUYET LAN ung ho MS 2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0071004614908 NGUYEN THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 2,000,000 Sender:79204017.DD:180820.SHGD:17998775.BO:NGUYEN THI ANH DAO.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/18/2020 2,000,000 PHAN KIM LAI UNG HO MS2020.201 GIA DINH CHI BINH NGHE AN
8/18/2020 2,000,000 Sender:79202002.DD:180820.SHGD:10001092.BO:NGUYEN THI MINH CHAU.995220081852180 CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH O HA TINH
8/18/2020 2,000,000 MBVCB.737066813.Ung ho MS 2020.202 (Cao Thanh Minh). .CT tu 0071001333666 NGUYEN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/18/2020 2,000,000 038289.180820.070958.Ung ho MS2020 202 be Cao Thanh Minh
8/18/2020 3,000,000 424595.180820.134803.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020202
8/18/2020 3,000,000 136701.180820.113512.Ung ho MS 2020.202. Cao Thanh Minh FT20231357860872
8/18/2020 3,000,000 Sender:79334001.DD:180820.SHGD:10000512.BO:DANG CAM DAN.MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/18/2020 5,000,000 MBVCB.737249824.MS 2020.202 be cao thanh minh.CT tu 0611001945239 NGUYEN MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 10,000 MBVCB.738397007.500k cua Ta Minh Trong gui theo Dien chuyen tien so 738392951 toi Chau: Vang A Thuy MS 2020.203 .CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 50,000 IBVCB.739165068.Giup ma so 2020 203 em Vang A Thuy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 50,000 876941.190820.182305.UNG HO MS2020.203(EM VANG A THUY)-190820-18:23:04 876941
8/19/2020 50,000 598166.190820.165908.Ms 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/19/2020 50,000 785960.190820.130504.Ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20232077729813
8/19/2020 50,000 561047.190820.130329.ung ho ms 2020 197
8/19/2020 50,000 560859.190820.130145.ung ho ms 2020 198 gd a Duc
8/19/2020 50,000 560417.190820.125652.ung ho ms 2020 200 Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020 50,000 560249.190820.125447.ung ho ms 2020 201 gd chi Binh
8/19/2020 50,000 776507.190820.124058.Ung ho em Vang A Thuy bong dien. Chuc em suc khoe tot FT20232134790465
8/19/2020 50,000 761039.190820.123613.MS 2020.203 (EM VANG A THUY)
8/19/2020 50,000 731854.190820.111104.Ung ho ms 2020. 203 em Vang A Thuy FT20232112480026
8/19/2020 50,000 MBVCB.738605655.ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy.CT tu 0011001715616 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 50,000 IBVCB.738489508.Ung ho MS 2020 203 Em Vang A Thuy.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 50,000 635821.190820.091140.MS2020.196 ung ho be my hanh
8/19/2020 50,000 609716.190820.003943.Ung ho Cao Thanh Minh FT20232356700797
8/19/2020 100,000 735769.180820.224442.MS 2020.202
8/19/2020 100,000 578005.180820.222459.Ung ho MS 2020202 , be Cao Thanh Minh FT20232156807410
8/19/2020 100,000 MBVCB.739349363.Ung ho MS 2020.202.CT tu 0911000010773 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 MBVCB.739346598.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy) .CT tu 0911000010773 BUI MANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 451057.190820.202933.Ung ho gd chi Binh (MS 2020.201) (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)
8/19/2020 100,000 369739.190820.165545.NGUYEN HONG THAO Giup em Tran thi Loan Ms2020181
8/19/2020 100,000 597176.190820.165323.Ms 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 889460.190820.160051.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
8/19/2020 100,000 885199.190820.155153.Chuyen tien
8/19/2020 100,000 777244.190820.124237.Ung ho ma so 2020 198 FT20232382260209
8/19/2020 100,000 MBVCB.738724347.Ung ho ma so 2020 203.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 355734.190820.113118.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI MINH TRINH ung ho e Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 474583.190820.105754.ung ho 2020.203 e vang A Thuy
8/19/2020 100,000 202093.190820.101310.Ung ho MS2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 Sender:01310012.DD:190820.SHGD:10006458.BO:HA PHUONG THAO.UNG HO MS2020.196 (BE DO MY HANH)
8/19/2020 100,000 535923.190820.100256.Ung ho MS 2020 203 e Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 179578.190820.095519.Ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 151322.190820.093204.MS 2020 203
8/19/2020 100,000 644524.190820.092432.Chuyen tien uh ms 2020.202 be thanh minh
8/19/2020 100,000 643646.190820.092313.Chuyen tien uh ms 2020.182 be phuong linh
8/19/2020 100,000 664012.190820.091020.Ung ho MS 2020.203 FT20232198089787
8/19/2020 100,000 MBVCB.738463880.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.203 em VANG A THUY.CT tu 0111000836258 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 865480.190820.090641.Ung ho MS 2020.203 em VANG A THUY FT20232654960501
8/19/2020 100,000 MBVCB.738462652.Trinh Nguyen Thi Bang ung ho MS 2020.202 be CAO THANH MINH.CT tu 0111000876467 TRINH NGUYEN THI BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 MBVCB.738445873.Ung ho ma so 2020.198 gia dinh a duc.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 MBVCB.738443556.Ung ho ma so 2020.200 be thien bao.CT tu 0021001711444 LUU ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 MBVCB.738440739.ung ho ma so 2020203.CT tu 0011004202478 DANG THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 MBVCB.738435530.NGUYEN THI BICH NGOC ung ho MS 2020.194(em nguyen thi thuy dung).CT tu 0221000059187 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 337208.190820.083709.Ung ho MS 2020203 em vang a thuy
8/19/2020 100,000 800607.190820.083243.VINH NAM UNG HO MS 2020.203 VANG A THUY-190820-08:31:50 800607
8/19/2020 100,000 MBVCB.738411513.NGUYEN THI KHANH NHAN chuyen tien ung ho MS2020.203(em Vang A Thuy).CT tu 0721000651345 NGUYEN THI KHANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 100,000 MBVCB.738404298.tot.CT tu 0071002969156 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 100,000 Sender:79303008.DD:190820.SHGD:10001391.BO:NGUYEN THI NHU HUONG.UH TRAN VAN VUNG MS 2020 191
8/19/2020 100,000 Sender:01307001.DD:190820.SHGD:10000364.BO:DINH THI BICH HANH.IBMS 2020.203
8/19/2020 100,000 519361.190820.075053.Ung ho MS 2020203 Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 576427.190820.071149.Chuyen tien ung ho Ms2020.203
8/19/2020 100,000 034844.190820.064653.Ung ho Ms2020 203 em vang a thuy
8/19/2020 100,000 500661.190820.062034.MS 2020203 ung ho em Vang A Thuy
8/19/2020 100,000 562280.190820.053231.Chuyen tien ung ho MS 2020.203 e vang A Thuy
8/19/2020 100,000 MBVCB.738347001.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy) Vietnamnet 19/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 150,000 369136.190820.142719.Vietcombank 0011002643148 DANG THI SUONG chuyen khoan be Do My Hanh ma so 2020196
8/19/2020 150,000 259553.190820.112445.ung ho em Vang A Thuy MS 2020.203
8/19/2020 150,000 Sender:01310005.DD:190820.SHGD:10004247.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.200 BE VO NGUYENTHIEN BAO
8/19/2020 150,000 IBVCB.738394129.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0491000002423 LE HIEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 394213.180820.235635.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/19/2020 200,000 IBVCB.738255186.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0251002214917 CHUNG KHANH DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 478885.190820.221153.iris ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
8/19/2020 200,000 IBVCB.739345337.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 058092.190820.214808.Ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy FT20233401062002
8/19/2020 200,000 472617.190820.214547.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
8/19/2020 200,000 804283.190820.214402.ung ho MS 2020.202-be Cao Thanh Minh
8/19/2020 200,000 230674.190820.171921.ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020 200,000 IBVCB.739033258.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0531002497960 LE THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 365618.190820.160431.Ung ho MS 2020197 be kieu phuong trang
8/19/2020 200,000 VO THI HIEU UNG HO MS 2020.182 NGUYEN VU PHUONG LINH
8/19/2020 200,000 vo thI HIEU UNG HO MA 2020159 CHA CON A HOAN
8/19/2020 200,000 820633.190820.141825.2020193 FT20232687138281
8/19/2020 200,000 454802.190820.141115.2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020 200,000 960713.190820.140313.Ung ho MS 2020.203 ( Vang A Thuy)
8/19/2020 200,000 MBVCB.738736880.MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0851000013652 PHUNG QUANG TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 MBVCB.738736671.MS2020.198.CT tu 0011002290025 NGUYEN VAN THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 273055.190820.124445.Vu Thi Van Anh chuyen tien ung ho MS 2020.201( gia dinh c binh)
8/19/2020 200,000 MBVCB.738718139.DO THI NGOC VAN chuyen tien.CT tu 0781000503601 DO THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 763043.190820.120930.Ung ho ms 2020.203 vang a thuy FT20232198753410
8/19/2020 200,000 IBVCB.738660870.Ung ho MS 2020202 Be Cao Thanh Minh.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 200,000 IBVCB.738652437.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 IBVCB.738647482.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 743509.190820.113128.UNG HO MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH FT20232077385807
8/19/2020 200,000 732743.190820.111229.Ung ho em Vang A Thuy MS 2020203 FT20232357423650
8/19/2020 200,000 Sender:48304001.DD:190820.SHGD:10003010.BO:NGUYEN THI BE LINH.UNG HO MS:2020.203 ( E VANGA THUY) TAI NGOAI THUONG VIET NAM SGD
8/19/2020 200,000 265084.190820.110041.ung ho MS 2020 203 VANG A THUY
8/19/2020 200,000 739393.190820.105242.Vietcombank 0011002643148 NGO THI MINH NGUYET chuyen khoan ung ho ms 2020 201 gia dinh chi binh
8/19/2020 200,000 MBVCB.738593919.Ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy).CT tu 0021001646487 MAI ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 715404.190820.104246.MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20232216321463
8/19/2020 200,000 Sender:79307005.DD:190820.SHGD:10005913.BO:THI NGOC BICH.IBUNG HO MS 2020.202 BE CAO THANHMINH
8/19/2020 200,000 Sender:79303008.DD:190820.SHGD:10002953.BO:BUI THI THUY TAM.UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
8/19/2020 200,000 809615.190820.094800.MS 2020-203( EM VANG A THUY)-190820-09:47:59 809615
8/19/2020 200,000 093721.190820.093721.ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 200,000 674437.190820.093026.MS 2020.203 FT20232660530893
8/19/2020 200,000 642602.190820.092136.Ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 200,000 Sender:01310012.DD:190820.SHGD:10004202.BO:LE TRUNG TRUC.UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHIBINH
8/19/2020 200,000 IBVCB.738434492.ung ho MS2020.203 - chau Vang A Thuy.CT tu 0441000723232 DINH THI KIM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 Sender:01202021.DD:190820.SHGD:10000126.BO:NGUYEN LE HOA.995220081950465 UNG HO MS 2020.202 BE CAO THANH MINH
8/19/2020 200,000 641274.190820.081149.Ung ho em Vang A Thuy FT20232405008030
8/19/2020 200,000 MBVCB.738402369.MS 2020.203.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 200,000 594139.190820.080251.UNG HO MS 2020.203
8/19/2020 200,000 589502.190820.075206.Chuyen tien MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 200,000 869972.190820.074915.ung ho ms 2020.203 ( em Vang A Thuy)
8/19/2020 200,000 166401.190820.065404.ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 200,000 940429.190820.064530.Ung ho ms.2020.203 (e Vang A Thuy)
8/19/2020 200,000 865866.190820.064352.Ghi ro ung ho?MS 2020.203?(em Vang A Thuy)
8/19/2020 200,000 567747.190820.062948.MS2020.203
8/19/2020 200,000 559479.190820.035636.ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Quang
8/19/2020 300,000 790191.180820.231844.UNG HO MS 2020.202- BE CAO THANH MINH-180820-23:18:34 790191
8/19/2020 300,000 530971.180820.224828.Chuyen tien ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
8/19/2020 300,000 176672.190820.220541.MS 2020.201 (gia dinh Chi Binh)
8/19/2020 300,000 032383.190820.204111.Bao Anh Khang ung ho be Do My Hanh FT20233383940572
8/19/2020 300,000 MBVCB.739202824.LE THI THAO NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2020 203 ( e Vang A Thuy).CT tu 0761002350311 LE THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 725767.190820.171254.Ung ho MS2020 201 gia dinh chi Binh
8/19/2020 300,000 MBVCB.739053754.ung ho ms 2020200 be Vo Thien Bao.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 918371.190820.165046.MS 2020.201 gia dinh chi Binh FT20232358590340
8/19/2020 300,000 MBVCB.739020828.ung ho ms 2020197 be Kieu Phuong Trang .CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 MBVCB.739015349.ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 MBVCB.739011112.ung ho ms 2020202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 MBVCB.739007468.ung ho ms 2020201 gia dinh chi Binh.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 IBVCB.738993017.MS 2020 203 Vang A Thuy.CT tu 0451001782861 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 300,000 455513.190820.141149.Ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/19/2020 300,000 Sender:79310001.DD:190820.SHGD:10009725.BO:NGUYEN MINH HA.UNG HO MS 2020.203 (EM VANG A THUY)
8/19/2020 300,000 276368.190820.130841.Le Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.203 ( Vang A Thuy)
8/19/2020 300,000 IBVCB.738637073.ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 724862.190820.112151.Ung ho MS 2020.203 Em Vang A Thuy
8/19/2020 300,000 IBVCB.738632692.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 IBVCB.738631319.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 MBVCB.738631626.Ung ho MS 2020.203 (vang a thuy).CT tu 0021000306702 Do Tien Duc toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 IBVCB.738543782.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0421003804333 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 671072.190820.100230.UH e Vang A Thuy MS 2020.203
8/19/2020 300,000 632954.190820.090712.ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 300,000 367169.190820.090027.ung ho MS 2020 199 em Pham thi Mai Huong
8/19/2020 300,000 367135.190820.085934.ung ho MS 2020 200 be Vo Nguyen Thien Bao
8/19/2020 300,000 491361.190820.085138.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 300,000 367100.190820.085631.ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
8/19/2020 300,000 228152.190820.085142.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
8/19/2020 300,000 MBVCB.738428484.ung ho ms 2020.203 (vang a thuy).CT tu 0491000138883 LE THI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 MBVCB.738407782.Ung ho MS 2020.203 chau Vang a Thuy.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 IBVCB.738378498.ung ho MS 2020.203 ( Em Vang A Thuy).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 300,000 796132.190820.071950.MS 2020.203(EM VANG A THUY)-190820-07:18:57 796132
8/19/2020 300,000 MBVCB.738352179.MS 2020 03 em Vang A Thuy.CT tu 0341001522354 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 400,000 295347.190820.145241.Ung ho MS2020.202 Cao Thanh Minh
8/19/2020 400,000 624613.190820.061455.Chu Thuy Duong ung ho vang a thuy ma so 2020.203 FT20232404668749
8/19/2020 500,000 790307.180820.232155.UNG HO MS 2020.201 - GIA DINH CHI BINH-180820-23:21:43 790307
8/19/2020 500,000 MBVCB.739247114.Tang MS 2020.202 be Cao Thanh Minh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 130813.190820.193021.MS 2020.203 (Ung ho em Vang A Thuy)
8/19/2020 500,000 IBVCB.739212206.MS 2020 203 em Vang A Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/19/2020 500,000 MBVCB.739139452.Tang MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 MBVCB.739138604.Tang MS 2020.195 be Lo Duong Khanh.CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 MBVCB.739137080.Tang MS 2020.198 gd Nguyen Nhu Duc .CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 MBVCB.739136605.Tang MS 2020.201 gd chi Binh ( Nghe An).CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 919931.190820.165312.Ung ho MS 2020.covid19 FT20232724402232
8/19/2020 500,000 MBVCB.739000138.ung ho MS2020203 Vang A Thuy.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 875772.190820.153942.MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 500,000 580418.190820.151849.ung ho MS2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 500,000 624171.190820.150326.PHAM THI KIEU DUNG UNG HO CHO MA SO 2020.201 GIA DINH CHI BINH
8/19/2020 500,000 PHAM VAN BINH NOP TM - UNG HO MS 2020.197 (BE KIEU PHUONG TRANG)
8/19/2020 500,000 Sender:01202001.DD:190820.SHGD:10002430.BO:TRAN THI THU DUNG.995220081997566 TRAN THI THUDUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2020 203 E VANG A THUY
8/19/2020 500,000 MBVCB.738772314.Ung ho MS2020.201( gia dinh chi Binh ).CT tu 0071001273266 NGUYEN THI LE THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 827187.190820.115420.MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH) NAM KO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT-190820-11:53:27 827187
8/19/2020 500,000 Sender:79321001.DD:190820.SHGD:10000936.BO:CHU THI HOA.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/19/2020 500,000 820350.190820.110309.UNG HO MS 2020.189 BE NGUYEN VIET ANH-190820-11:02:14 820350
8/19/2020 500,000 261766.190820.105809.UNG HO MS 2020 203 BE VANG A THUY
8/19/2020 500,000 950645.190820.104340.MS 2020.196 UNG HO BE DO MY HANH
8/19/2020 500,000 734136.190820.095455.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 203 uho e Vang A Thuy
8/19/2020 500,000 MBVCB.738528707.To Thanh Minh ung ho em Vang A Thuy MS: 2020.203.CT tu 0501000112854 TO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 171511.190820.094854.Tran Thi Dung ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020 202
8/19/2020 500,000 MBVCB.738513984.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0651000267777 TRUONG THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 167939.190820.094611.Nguyen Viet Thung ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020 202
8/19/2020 500,000 093614.190820.093614.MS 2020.184 BE TRAM
8/19/2020 500,000 MBVCB.738498793.LUONG CHI CONG chuyen tien ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0851000008616 LUONG CHI CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 677154.190820.093535.MS2020.203 Vang A Thuy FT20232198182422
8/19/2020 500,000 343417.190820.092537.Vietcombank 0011002643148 ung ho MS 2020203 vang a thuy
8/19/2020 500,000 092948.190820.092948.MS 2020.190 BA BAN
8/19/2020 500,000 092726.190820.092726.MS 2020.196 DO MY HANH
8/19/2020 500,000 941461.190820.092317.ISL20200819092242997-co Dung BN0949765068 ung ho be Vang A Thuy Ms2020203
8/19/2020 500,000 233806.190820.092215.ung ho MS2020.203 em Vang A Sung
8/19/2020 500,000 Sender:01310005.DD:190820.SHGD:10005817.BO:LUONG VU DUC HUY.UNG HO MA SO 2020.203 EM VANGA THUY
8/19/2020 500,000 091928.190820.091928.UNG HO MS 2020.199 Em Pham T Mai Huong
8/19/2020 500,000 665446.190820.091308.MS 2020.203 EM VANG A THUY FT20232352387858
8/19/2020 500,000 Sender:01604002.DD:190820.SHGD:10000152.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.197UNG HOBE KIEU PH UONG TRANG CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020 500,000 Sender:01604002.DD:190820.SHGD:10000151.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.196UNG HOBE DO MY H ANH CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020 500,000 Sender:79604002.DD:190820.SHGD:10000136.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.199UNG HOEM PHAM TH I MAI HUONG CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020 500,000 Sender:79604002.DD:190820.SHGD:10000133.BO:NGUYEN THI XUAN HUONG.UNG HO MS 2020.194UNG HOEM NGUYEN THI THUY DUNG CHARGEDETAILS OUR
8/19/2020 500,000 657840.190820.085715.Ung ho e vang a thuy MS 2020 203 FT20232678047298
8/19/2020 500,000 MBVCB.738451315.NGUYEN DUC LIEN chuyen tien ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy).CT tu 0071000755895 NGUYEN DUC LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 654172.190820.084839.MS 2020.203 em vang A thuy FT20232109142520
8/19/2020 500,000 227220.190820.084612.Tran Van Lanh chuyen tien vang a thuy
8/19/2020 500,000 MBVCB.738440280.DO MINH PHUONG ung ho MS 2020.203 e Vang A Thuy.CT tu 0451001949863 DO MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 618105.190820.084358.UH MS 2020.201 gd chi Binh
8/19/2020 500,000 606298.190820.082444.Chuyen tien ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/19/2020 500,000 942100.190820.081226.Ung ho MS 2020.203 ( em Vang A Thuy)
8/19/2020 500,000 MBVCB.738392951.TA MINH TRONG chuyen tien.CT tu 0011002647087 TA MINH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 585338.190820.074056.ung ho MS2020.203 em vang a thuy
8/19/2020 500,000 MBVCB.738378210.ung ho MS2020203 (em Vang A Thuy).CT tu 0951004194613 LE THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 MBVCB.738351589.DANG HOANG THONG chuyen tien giup do vang a thuy .CT tu 0321000676083 DANG HOANG THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 MBVCB.738333352.Giup do MS2020.202(be Cao Thanh Minh).CT tu 0021000779128 HUYNH MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 500,000 IBVCB.738308528.Ung ho 2020.202 (be Cao Thanh Minh).CT tu 0501000017365 VO THI MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 700,000 942573.190820.173040.Phuong LA ck ung ho MS 2020.201 Gia Dinh Chi Binh FT20232354036504
8/19/2020 1,000,000 867245.190820.165541.MS 2020.203 EM VANG A THUY-190820-16:55:16 867245
8/19/2020 1,000,000 IBVCB.739023374.Ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 1,000,000 IBVCB.739017789.Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0181000632392 NGUYEN TRAN HUE CHIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 1,000,000 536609.190820.150910.ung ho MS 2020 197 be kieu phuong trang
8/19/2020 1,000,000 528120.190820.150316.ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 1,000,000 292951.190820.144143.gui bao VIETNAMNET ung ho MS 2020.203 (e Vang A Thuy)
8/19/2020 1,000,000 MBVCB.738834093.Ung ho MS 2020.203 Vang A Thuy.CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 1,000,000 837154.190820.133243.UNG HO MS 2020.203 (EM VANG A THUY)-190820-13:32:42 837154
8/19/2020 1,000,000 Sender:79321001.DD:190820.SHGD:10000942.BO:CHU THI HOA.UNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
8/19/2020 1,000,000 IBVCB.738568371.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0011001236721 DAO XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 1,000,000 093313.190820.093313.MS 2020.187 GD CHU QUY
8/19/2020 1,000,000 092306.190820.092306.UNG HO MS 2020.198 Gia dinh anh Duc
8/19/2020 1,000,000 MBVCB.738482618.Ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh.CT tu 0011004055556 NGUYEN THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 1,000,000 103941.190820.092011.Ung ho MS 2020.203 - em Vang A Thuy
8/19/2020 1,000,000 940555.190820.065842.Ung ho MS 2020.203(Vang A Thuy)
8/19/2020 1,400,000 MBVCB.738379264.MS 2020.202(ung ho be Cao Thanh Minh).CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 2,000,000 IBVCB.739005652.PHAM QUANG VIEN chuyen khoan ung ho MS 2020.203.CT tu 0331003783885 PHAM QUANG VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/19/2020 2,000,000 820614.190820.110503.UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH-190820-11:04:10 820614
8/19/2020 2,000,000 543521.190820.105006.MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/19/2020 2,400,000 797414.190820.074855.UNG HO MS 2020.196,197,198,199,200,201,202,203 MOI TH 300.000-190820-07:48:02 797414
8/19/2020 3,000,000 653408.190820.093711.Chuyen tien giup chau Vang A Thuy MS 2020.203
8/19/2020 3,500,000 Sender:79310001.DD:190820.SHGD:10005485.BO:NGUYEN THANH NGOC DIEP.GIA DINH CO HUE USA UNGHO MS 2020.189 UNG HO BE VIET ANH
8/19/2020 5,000,000 970537.190820.162823.Ms 2020203( em vang a thuy)
8/19/2020 20,000,000 CT HUONG VIET HO TRO MS 2020.203 ( EM VANG A THUY )
8/19/2020 30,000,000 376218.190820.174744.Bs Phuong Nam nha khoa Tam Duc Smile ung ho MS 2020 201 gia dinh chi Binh
8/20/2020 10,000 MBVCB.740432805.ung ho vien phi em nguyen van vinh.CT tu 0351000765069 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 50,000 986702.200820.193514.ung ho MS 2020204
8/20/2020 50,000 493745.200820.174914.Ung ho MS 2020204 ung ho nguyen van vinh FT20233052411035
8/20/2020 50,000 540987.200820.151258.ADN Ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
8/20/2020 50,000 723254.200820.145916.Ms 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 50,000 MBVCB.739997800.Ung ho ma so 2020204 Nguyen Van Vinh.CT tu 0611001907652 NGUYEN NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 50,000 005129.200820.115656.Ungho MS 2020.204
8/20/2020 50,000 Sender:01310001.DD:200820.SHGD:10001624.BO:TRAN VAN BACH.MS2020.200 BE VO NGUYEN THIEN BAONAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/20/2020 50,000 277747.200820.100719.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204
8/20/2020 50,000 169329.200820.095746.Ung ho MS 2020.204 be Nguyen Van Vinh FT20233602766017
8/20/2020 50,000 249396.200820.090839.Ung ho Nguyen Van Vinh
8/20/2020 50,000 207560.200820.084828.ung ho chau benh nhan uon van Chuyen tien
8/20/2020 50,000 274477.200820.082211.Ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 50,000 IBVCB.739548663.Ung ho MS 2020 204 Vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 50,000 IBVCB.739517690.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh). (Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 50,000 114360.200820.072600.MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van minh FT20233206001202
8/20/2020 50,000 186228.200820.065303.ung ho ma 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 50,000 109461.200820.064815.Ung ho MS 2020.204 FT20233205957670
8/20/2020 50,000 791844.200820.062041.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 VU XUAN NGOC chuyen khoan ung ho vien phi Nguyen
8/20/2020 60,000 MBVCB.739922262.gui be nguyen van vinh 12 tuoi 2020204.CT tu 0181003424577 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 911261.190820.233605.MS 2020.203 (EM VANG A THUY) NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
8/20/2020 100,000 016754.200820.222728.UNG HO MS 2020.199 (PHAM THI MAI HUONG). CHUC CHAU VUOT QUA BENH TAT-200820-22:27:49 016754
8/20/2020 100,000 290491.200820.211026.Nguyen Anh Ngoc chuyen tien ma so 2020.204. ungr ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020 100,000 MBVCB.740554240.U/h MS 2020.204(ung ho vien phi nguyen van linh).CT tu 0011001345230 NGUYEN MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 817526.200820.203256.ms 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 580834.200820.202707.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20234004191497
8/20/2020 100,000 IBVCB.740536482.Ung Ho MS 2020.200 (Ung Ho be VO NGUYEN THIEN BAO).CT tu 0121000788611 DUONG VAN PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 259435.200820.184446.ung ho MS 2020.203 (e Vang A Thuy)
8/20/2020 100,000 MBVCB.740355263.Ung ho MS 2020.204.CT tu 0111000980691 DO NGUYEN DUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 418156.200820.161008.Ung ho MS2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233055706660
8/20/2020 100,000 417804.200820.140145.ung ho MS 2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 100,000 IBVCB.739987730.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0541000293177 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 100,000 314182.200820.135144.Ung ho ms 2020.201 gia dinh anh chi Binh FT20233953021386
8/20/2020 100,000 MBVCB.739967503.Benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 100,000 MBVCB.739964722.be bi benh.CT tu 0071001230554 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 100,000 Sender:79333001.DD:200820.SHGD:10001438.BO:BUI HUONG LAN.UNG HO MS 2020.204 . UNG HO BENHNH AN NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 100,000 297657.200820.132040.UNG HO MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH FT20233037149980
8/20/2020 100,000 947150.200820.130824.MS2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-13:08:45 947150
8/20/2020 100,000 280578.200820.124323.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233332742032
8/20/2020 100,000 MBVCB.739822451.MA2020-204 (giup em Nguyen Van Vinh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 001842.200820.112453.C.Khoan tu TK 27144903 toi TK 0011002643148 VCB - NH TMCP Ngoai Thuong Viet Nam ung ho MS 2020.202 ( ung ho vien phi nguyen van minh)
8/20/2020 100,000 229343.200820.111625.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233520061766
8/20/2020 100,000 010708.200820.110209.ung ho ms 2020200 be VO NGUYEN THIEN BAO
8/20/2020 100,000 670617.200820.104403.Vietcombank 0011002643148 ung ho Ms2020204 nguyen van minh
8/20/2020 100,000 MBVCB.739745021.VU KIM DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0721000534185 VU KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 257793.200820.102339.Ung ho MS2020 204 Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 827861.200820.100305.ung ho MS 2020.204, ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 MBVCB.739679659.ung ho vien phi.CT tu 0071003052879 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 100,000 666622.200820.094549.ung ho vien phi nguyen van vinh ms 2020204
8/20/2020 100,000 217921.200820.094016.ung ho Nguyen van Vinh MS 2020.204
8/20/2020 100,000 MBVCB.739613211.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0121001358370 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 992460.200820.090815.Ms 2020204 ung ho vp vinh
8/20/2020 100,000 930299.200820.090720.MoMo 0915057720 MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh 6759957916
8/20/2020 100,000 657405.200820.085918.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 146189.200820.085912.Ung ho Ms 2020.204 - ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233357980826
8/20/2020 100,000 243862.200820.085553.ung ho vien phi Nguyen Van Vinh- MS 2020.204
8/20/2020 100,000 MBVCB.739573204.Le quang minh ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0251001873835 LE QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 MBVCB.739548749.MS 2020.204.CT tu 0881000439345 PHAM VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 652691.200820.083142.MS 2020 204 ung ho Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 907935.200820.082737.VINH NAM UNG HO MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH-200820-08:26:40 907935
8/20/2020 100,000 182639.200820.081456.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 180529.200820.081151.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/20/2020 100,000 648257.200820.075354.Ung ho vien phi Nguyen van Vinh ms 2020204
8/20/2020 100,000 MBVCB.739510058.MS 2020.204.CT tu 0531002487333 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 MBVCB.739506324.MS 2020204 .CT tu 0121000850675 TRAN VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 904398.200820.073754.Ung ho ms 2020 204 nguyen van vinh
8/20/2020 100,000 904328.200820.073516.MS 2020.204(UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-07:35:16 904328
8/20/2020 100,000 157352.200820.072533.Chuyen tien ung ho MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 100,000 113579.200820.072052.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233206080704
8/20/2020 100,000 292217.200820.070704.ung ho vien phi be Ng Van Vinh
8/20/2020 100,000 MBVCB.739481712.ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0341007065908 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 100,000 198515.200820.065217.chi Huong ung ho MS 2020.204 vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 100,000 107403.200820.062607.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233389878124
8/20/2020 100,000 MBVCB.739456960.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh) Vietnamnet 20/8/2020.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 100,000 643274.200820.052754.Ung ho MS2020 204 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020 150,000 MBVCB.740252596.ung ho MS 2020.204, ung ho vien phi nguyen van Vinh.CT tu 0071001050242 NGUYEN BICH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 150,000 238384.200820.092510.MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 MBVCB.739409474.TRAN THI THANH TU chuyen tien ung ho MS 2020.181 (em Tran Thi Loan).CT tu 0021001715888 TRAN THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.739405847.Ung ho ms 2020.200 ( ung ho be nguyen thien bao).CT tu 0071000896480 TRAN TAN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.739377738.ung ho Vang A Thuy MS 2020.203.CT tu 0021000917232 TRAN VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 938398.200820.215743.Vietcombank 0011002643148 PHAM THI LE chuyen khoan ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 200481.200820.213012.2020 204nguyenvanvinh
8/20/2020 200,000 MBVCB.740560113.ms 2020.201(gia dinh chi binh).CT tu 0531000272022 HO THI CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 820680.200820.203721.ung ho ms 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 133959.200820.202623.Ung ho MS 2020 203 em Vang A Thuy
8/20/2020 200,000 MBVCB.740525210.ung ho MS 2020 204.CT tu 0721000655760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 881086.200820.193550.MS 2020.199
8/20/2020 200,000 031691.200820.190403.Ms 2020 199
8/20/2020 200,000 855295.200820.183812.Vietcombank 0011002643148 Ung hoMS 2020199em Pham Thi Mai Huong
8/20/2020 200,000 997441.200820.183926.UNG HO MS 2020.204 VIEN PHI NGUYEN VAN LINH-200820-18:38:26 997441
8/20/2020 200,000 277778.200820.172155.MS 2020.204 ung ho nguyen van minh
8/20/2020 200,000 462555.200820.170507.Ung ho MS 2020.203 vang a thuy FT20233839209962
8/20/2020 200,000 460636.200820.170243.Ung ho MS 2020.204 nguyen van vinh FT20233192190960
8/20/2020 200,000 MBVCB.740146005.vien phi dieu tri uon van.CT tu 0011002431733 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 370813.200820.151224.UNG HO MS2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH FT20233012888045
8/20/2020 200,000 294783.200820.150749.ung ho ma so MS 2020.204
8/20/2020 200,000 366574.200820.150646.Ms 2020 201 gia dinh chi binh FT20233396677392
8/20/2020 200,000 853535.200820.145803.ung ho vien phi nguyen van minh MS2020.204
8/20/2020 200,000 MBVCB.740063281.Chuyen tien chua benh cho chau.CT tu 0581000791181 PHAN THI NON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.740060806.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 202 Cao Thanh Minh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.740057059.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 201 gia dinh chi Binh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.740054077.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 203 Vang A Thuy.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.740048915.NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien MS 2020 204 Nguyen Van Vinh.CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 IBVCB.740040257.Ung ho MS 2020 .204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0461000466438 PHAM THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 326485.200820.141103.MS 2020 204 UNG HO VIEN PHI NGIYEN VAN VINH FT20233810930575
8/20/2020 200,000 MBVCB.739976959.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 1013910530 NGUYEN THI THUY MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 433678.200820.130027.giup do gia dinh co chu Binh Minh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/20/2020 200,000 MBVCB.739894600.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0921000720715 HUYNH CHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 384425.200820.114843.Ung ho Ms 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 381343.200820.114617.Ung ho MS 2020 204
8/20/2020 200,000 246333.200820.114116.Ung ho vien phi cho em nguyen van linh FT20233130640385
8/20/2020 200,000 688238.200820.112840.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 215489.200820.112356.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 200,000 684932.200820.111226.ms 2020204 ung ho vien phi NG van Vinh
8/20/2020 200,000 IBVCB.739787335.MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0071002721927 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 813405.200820.110308.Vietcombank 0011002643148 Ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 200,000 223075.200820.110757.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233984302003
8/20/2020 200,000 210585.200820.105049.ung ho MS 2020.204 FT20233002240089
8/20/2020 200,000 927113.200820.104117.MS 2020.200 (UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO)-200820-10:40:19 927113
8/20/2020 200,000 285340.200820.104054.Ung ho vien phi ng van Vinh
8/20/2020 200,000 IBVCB.739744712.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.203 cho em Vang A Thuy.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 926661.200820.103840.MS 2020.204 (UNG HO BE NGUYEN VAN VINH)-200820-10:38:38 926661
8/20/2020 200,000 IBVCB.739740956.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.202 cho be Cao Thanh Minh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 IBVCB.739725726.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.200 cho be Vo Nguyen Thien Bao.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 191652.200820.102610.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233612572712
8/20/2020 200,000 251096.200820.102255.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 200,000 206230.200820.101955.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 IBVCB.739709881.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2020.199 cho em Pham Thi Mai Huong .CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10003396.BO:MAI HUONG LY.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 200,000 MBVCB.739696750.Ms 2020.204 chuc chau mau lanh benh.CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.739689551.ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0281001749369 NGUYEN LE HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 563325.200820.095908.MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 200,000 267814.200820.095725.ung ho MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 201845.200820.095224.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 200,000 245050.200820.093244.MS 2020204. ung ho Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 MBVCB.739608984.Ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0421000485774 PHAM THI PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.739606665.HUYNH THI TUYET chuyen tien ung ho Ms2020.204 -Nguyen Van Vinh .CT tu 0061000294828 HUYNH THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 IBVCB.739600150.MS 2020.204.CT tu 0121000645248 CHU MINH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 505255.200820.091147.MS 2020 196
8/20/2020 200,000 IBVCB.739586709.MS 2002 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0421000413830 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 MBVCB.739584198.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011004138638 NGUYEN MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 950115.200820.085906.ISL20200820085853081-ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 211258.200820.085300.Chuyen tien MS 2020.204 vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 MBVCB.739575338.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0541000229674 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 IBVCB.739573234.NGUYEN KHAC THO ung ho MS 2020 204 vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10002989.BO:NGUYEN THANH PHONG.IBMS 2020.204 ( UNG HO VIENPHI NGUYEN VAN VINH)
8/20/2020 200,000 MBVCB.739565675.Chi Loan gui em Nguyen Van Vinh dong vien phi. MS: 2020204.CT tu 0381002616606 VO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 136433.200820.084004.MS.2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233954890070
8/20/2020 200,000 909203.200820.083942.UNG HOMS 2020.203-200820-08:39:43 909203
8/20/2020 200,000 Sender:01202021.DD:200820.SHGD:10000323.BO:VO TRONG HUNG.995220082038472 MS 2020204 UNGHO VIEN PHI CHO EM NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 200,000 653329.200820.083537.pham thi hanh tbinh ung ho ms 2020204 nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 990459.200820.083448.MS 2020 204 Ung ho vien phi nguyen van Vinh
8/20/2020 200,000 Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10002722.BO:MAI THI HONG LIEN.IBMS 2020.204. UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN MINH
8/20/2020 200,000 130981.200820.082731.Ung ho 2020204 vien phi nguyen van vinh FT20233357861090
8/20/2020 200,000 082642.200820.082642.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020 200,000 190417.200820.082547.Chuyen tien ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Minh
8/20/2020 200,000 190580.200820.082419.ung ho MS 2020.203( e Vang A Thuy)
8/20/2020 200,000 271801.200820.080039.Ms 2020.204- chuc chau nguyen van vinh mau khoe
8/20/2020 200,000 299824.200820.081613.La Thi Hang Nga ung ho MS 2020204
8/20/2020 200,000 MBVCB.739529351.MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0061001001472 PHAM THE QUYNH NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 124499.200820.080952.Ung ho MS 2020.204. Nguyen van Vinh FT20233039397778
8/20/2020 200,000 177196.200820.080709.Chuyen tien uh MS 2020.204
8/20/2020 200,000 072883.200820.080600.MS 2020 204
8/20/2020 200,000 123290.200820.080552.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233906839340
8/20/2020 200,000 MBVCB.739517102.MS 2020.204( ung ho vien phi Nguyen van Vinh).CT tu 0721000614520 NGUYEN HUYNH NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.739515730.MS 2020.204.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 168906.200820.075244.Chuyen tien ung ho ms 2020.204 nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 MBVCB.739508863.LE THI NHAN chuyen tien.CT tu 0811000013783 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 MBVCB.739502945.DO THANH LY chuyen tien MS 2020.204 (ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0321000763971 DO THANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 647154.200820.073812.ung ho MS 2020 204 vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 MBVCB.739498630.TIEU TO UYEN ung ho ms 2020.204.CT tu 0491000059126 TIEU TO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 652698.200820.072612.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 NGUYEN THI THUY LIEU ung ho vien phi nguyen van
8/20/2020 200,000 413508.200820.072146.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 HUYNH THAO QUYEN chuyen khoan ung ho MS 2020 204
8/20/2020 200,000 047937.200820.072605.ung ho MS 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 153443.200820.071426.ung ho ms 2020.204
8/20/2020 200,000 040571.200820.070749.MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020 200,000 366618.200820.070106.Ung Ho MS 2020.204 (Nguyen Van Minh)
8/20/2020 200,000 MBVCB.739478175.MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0031000302583 NGUYEN THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 199000.200820.065326.Ung ho MS 2020.204 be Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 291247.200820.065114.MS 2020.204
8/20/2020 200,000 141173.200820.062159.MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
8/20/2020 200,000 878403.200820.061608.MoMo 0988861044 ung ho MS 2020204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh 6758267904
8/20/2020 200,000 IBVCB.739463052.Ung ho be Nguyen Van Vinh - MS 2020.204.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 106074.200820.060603.Ung ho MS 2020.204 - Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233654290522
8/20/2020 200,000 IBVCB.739462146.Ung ho be Vang A Thuy - MS 2020.203.CT tu 0381000497300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 200,000 138519.200820.060235.Chuyen tien ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 200,000 026132.200820.055235.MS2020 204Ung ho VP Nguyen Van Vinh
8/20/2020 200,000 IBVCB.739458946.Ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0491000034273 THIEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 200,000 104763.200820.053732.MS 2020.204 Nguyen Van Vinh FT20233357224807
8/20/2020 200,000 650346.200820.052731.Vietcombank 0011002643148 2020 204 nguyen van vinh
8/20/2020 300,000 MBVCB.739406515.Ung ho MS 2020.covid19.CT tu 0451000255637 HO CONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 MBVCB.739392431.2020 201 gia dinh c Binh.CT tu 1013517344 VU THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 848099.200820.212106.Chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh.
8/20/2020 300,000 MBVCB.740559365.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Minh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 784110.200820.202800.Ung ho nguyen van vinh MS2020204
8/20/2020 300,000 635954.200820.163344.Chuyen tien ung ho 2020.204 Em Nguyen Van Minh
8/20/2020 300,000 MBVCB.740225330.ung ho ms 2020204 vien phi nguyen van Vinh.CT tu 0541000271328 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 697699.200820.154843.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN VAN NHUNG chuyen khoan ung ho MS 2020 204
8/20/2020 300,000 MBVCB.740006433.MS2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0111001227428 TRAN THI TU BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 532087.200820.140953.ung hon MS 2020 202 ung ho be Cao Thanh Minh
8/20/2020 300,000 269226.200820.132213.Ng Bach Yen UH VP Nguyen van Vinh MS 2020.204
8/20/2020 300,000 Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10008430.BO:DANG THANH PHUONG.UNG HO MS 2020.202 (BE CAO THANH MINH)
8/20/2020 300,000 404150.200820.121549.Ung ho em Thuy ms 2020.203
8/20/2020 300,000 393826.200820.115608.MS 2020 204
8/20/2020 300,000 MBVCB.739796936.Ung ho vien phi MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0631000517416 VU THI BICH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 320483.200820.110352.MS 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 300,000 218204.200820.110118.Ung ho ma so 2020.204-ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233952493636
8/20/2020 300,000 217675.200820.110039.Ung ho MS2020. 204 vien phi Nguyen van Vinh FT20233206867798
8/20/2020 300,000 IBVCB.739768090.Bi benh uon van dang nam vien.CT tu 0041000390630 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 300,000 314856.200820.105005.ms 2020204
8/20/2020 300,000 207276.200820.104625.Ba Hong Anh, Thao ung ho MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233959355824
8/20/2020 300,000 IBVCB.739750911.MS 2020.204 - Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0441000640266 DINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 196339.200820.103214.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233010027588
8/20/2020 300,000 Sender:01310001.DD:200820.SHGD:10003404.BO:BUI MINH GIAO.MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 300,000 135025.200820.090259.Ung ho MS 2020 204
8/20/2020 300,000 211773.200820.085339.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 300,000 119760.200820.085013.Ung ho MS2020 202
8/20/2020 300,000 MBVCB.739550737. chuyen tien Ms2020.204( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0761002381772 DAM THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 129049.200820.082244.Ung ho MS 2020.204 FT20233722700027
8/20/2020 300,000 185198.200820.081832.MS 2020.204
8/20/2020 300,000 416139.200820.080524.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 TRA THI QUYNH GIAO chuyen khoan
8/20/2020 300,000 MBVCB.739522065.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH).CT tu 0011002389833 DO KHAC DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 120554.200820.075547.MS2020.204 ung ho vien phi cho chau Vinh FT20233178702857
8/20/2020 300,000 167276.200820.074922.ung ho ms 2020.203 chau vang a thuy
8/20/2020 300,000 166513.200820.074750.ung ho ms 2020.204 chau nguyen van vinh
8/20/2020 300,000 058865.200820.074616.MS 2020 204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 300,000 057212.200820.074339.Ung ho ma so 2020304 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020 300,000 MBVCB.739499806.ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204.CT tu 0011004080694 DOAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 114872.200820.072850.Ms 2020.204ung ho vien phi nguy van vinh FT20233099480660
8/20/2020 300,000 793452.200820.072129.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 PHAN VAN NHA UH vien phi Nguyen Van Vinh ma so 2
8/20/2020 300,000 113748.200820.072157.Co Hung nha trang ung ho chau Vinh ms 2020-204 FT20233039211089
8/20/2020 300,000 112130.200820.071059.ms 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233111686064
8/20/2020 300,000 215371.200820.070346.MS 2020204
8/20/2020 300,000 110454.200820.065732.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233971942896
8/20/2020 300,000 MBVCB.739475954.DANG THI NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0611001915940 DANG THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 107327.200820.062514.MS2020204 FT20233654358715
8/20/2020 300,000 106386.200820.061129.Ung ho em Vang A Thuy ma so 2020203 FT20233205816460
8/20/2020 300,000 MBVCB.739463019.MS 2020.204 (Vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0081000745533 PHAM CONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 300,000 105222.200820.054850.MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh FT20233790281844
8/20/2020 300,000 MBVCB.739453983.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0081001014010 NGUYEN QUANG GIAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 350,000 807773.200820.201837.Ung ho moi gia dinh 50.000VND, MS 2020.198, 199, 200, 201, 202, 203, 204. Cam on Vietnamnet
8/20/2020 400,000 515177.200820.104740.Ung ho vien phi be nguyen van vinh ms 2020204
8/20/2020 400,000 IBVCB.739728446.Ong Le Ky Phungung ho MS 2020.201cho gia dinh chi Binh.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 400,000 185866.200820.063312.MS 2020.204 ( Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 500,000 MBVCB.739393923.Ung ho em Vang A Thuy Ms 2020.203.CT tu 0011000733723 DANG THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 015192.200820.220052.UNG HO MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-22:00:52 015192
8/20/2020 500,000 613549.200820.213427.NCHCCCL VU THI THANH HUYEN 0977799391 FT20234126883333
8/20/2020 500,000 MBVCB.740548867.Ung ho vien phi MS 2020-204. Nguyen Van Vinh.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 582342.200820.203003.MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20234978043019
8/20/2020 500,000 783933.200820.202636.Ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
8/20/2020 500,000 778766.200820.194903.MS 2020 197
8/20/2020 500,000 778547.200820.194729.MS 2020 201
8/20/2020 500,000 881073.200820.193540.MoMoT0981044491T6767929219T970436Tung ho Chau Cao Thanh Minh MS 2020 202
8/20/2020 500,000 773082.200820.192824.Chuyen tienungho vien phi chau nguyen van vinh
8/20/2020 500,000 970697.200820.182001.Ung ho ma so 2020 203 em Vang a Thuy
8/20/2020 500,000 966764.200820.181709.Ung ho ma so 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 624776.200820.165921.Vietcombank 0011002643148 ung ho vien phi ms 2020 204
8/20/2020 500,000 MBVCB.740232603.MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0071000628038 VUONG THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 Sender:79204017.DD:200820.SHGD:17083942.BO:TON NGUYEN KHANH HONG.UNG HO MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/20/2020 500,000 605778.200820.160607.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 388548.200820.153426.Ung ho MS 2020.204 FT20233280617487
8/20/2020 500,000 020039.200820.151402.IBFTA 200820000066603 Ung ho MS 2020.202 Be Cao Thanh Minh
8/20/2020 500,000 503320.200820.144102.MS 2020.203 Vang A Thuy
8/20/2020 500,000 Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10012254.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.IBUNG HO MS 2020203(EM VANG A THUY)
8/20/2020 500,000 MBVCB.739981887.ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen van Vinh ).CT tu 0071002411025 CHU THE PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 Sender:79310001.DD:200820.SHGD:10009110.BO:NGUYEN THI THANH TAM.UNG HO MS 2020. 204 UNG HOVIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 500,000 Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10008949.BO:NGUYEN THI VAN.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 500,000 MBVCB.739966629.MS 2020.193.CT tu 0881000477790 NGUYEN NGOC HOAI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 MBVCB.739933978.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh - MS 2020.204 .CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 MBVCB.739875945.Ung ho MS 2020.204 (em Nguyen Van Vinh).CT tu 0511000461471 LE NGOC HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 MBVCB.739867421.BUI PHAM NGUYEN HUY chuyen tien ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0261003468348 BUI PHAM NGUYEN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 104810.200820.115044.Ung ho ms 2020204
8/20/2020 500,000 689226.200820.113334.Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 IBVCB.739818763.ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011001236721 DAO XUAN VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 588935.200820.112114.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 Ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vi
8/20/2020 500,000 920479.200820.112208.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020 500,000 228788.200820.111543.Ung ho vien phi Nguyen Van Minh FT20233001303652
8/20/2020 500,000 020721.200820.111525.ung ho MS 2020204 - ung ho vien phi Nguyen van vinh
8/20/2020 500,000 IBVCB.739787501.Ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0061001057003 THAN LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 222752.200820.110729.Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh FT20233010061480
8/20/2020 500,000 IBVCB.739777653.unghoMS 2020.204 .CT tu 0071000553831 LAI THE TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10005973.BO:TRAN THI NINH.MS 2020.204 UNG HO NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 500,000 998536.200820.102945.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 500,000 MBVCB.739729615.NGUYEN SONG TOAN ung ho MS 2020.204.CT tu 0021000304743 NGUYEN SONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 924924.200820.102813.VU THI HOA UNG HO VIEN PHI BE NGUYEN VAN VINH MS: 2020.204-200820-10:28:14 924924
8/20/2020 500,000 186914.200820.102009.Ung ho vien phi cho Nguyen Van Vinh- ms 2020.204 FT20233030832254
8/20/2020 500,000 Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10003385.BO:NGUYEN BAC NAM.UNG HO MS 2020.204
8/20/2020 500,000 Sender:01310012.DD:200820.SHGD:10003298.BO:PHAM THI THANH HA.UNG HO MS2020.201 GD CHI BINH
8/20/2020 500,000 283787.200820.101424.Chuyen tien MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 969901.200820.100320.Ung ho em Vinh MS 2020.204
8/20/2020 500,000 Sender:01202001.DD:200820.SHGD:10001133.BO:THAN TRONG THUY TIEN.995220082020525 UNG HO MS 2020.204
8/20/2020 500,000 963560.200820.095455.MS2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 500,000 MBVCB.739667702.UH em Vinh MS 2020.204.CT tu 0011002334228 DINH VU MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 MBVCB.739661665.MS 2020.204 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0011002391516 BUI HUU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 382650.200820.094448.ung ho vien phi Nguyen Van Minh
8/20/2020 500,000 200152.200820.094227.2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh)
8/20/2020 500,000 143362.200820.093516.Ck ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 993938.200820.092806.Ung ho Ms 2020.204, ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 160602.200820.092351.Giup do vien phi be Nguyen Van Vinh. MS 2020.204 FT20233216028739
8/20/2020 500,000 514126.200820.091644.Ung ho MS 2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 394786.200820.090654.DAO MINH TUNG UNG HO MS 2020.204
8/20/2020 500,000 217817.200820.090110.Chuyen tien ung ho MS 2020.204
8/20/2020 500,000 217025.200820.090013.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Ninh
8/20/2020 500,000 212994.200820.085512.Chuyen tien ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 500,000 212857.200820.085504.Ung ho MS2020.201 gia dinh chi Binh
8/20/2020 500,000 MBVCB.739574637.MS 2020.204.CT tu 0011002551516 DINH TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 909988.200820.084638.UNG HO MS 2020.204 (NGUYEN VAN VINH)-200820-08:46:38 909988
8/20/2020 500,000 MBVCB.739559096.Ung ho Ms 2020.204 Nguyen Van Vinh.CT tu 0371003785876 LE AN NI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 990772.200820.084024.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020 500,000 MBVCB.739554362.Ung ho vien phi nguyen van minh- MS 2020.204.CT tu 0071003036495 LE THI LE TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 191705.200820.083615.ung ho MS 2020 .204
8/20/2020 500,000 MBVCB.739548464.NGUYEN ANH QUYNH TRUC chuyen tien MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0481000735466 NGUYEN ANH QUYNH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 817703.200820.082022.UNG HO MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
8/20/2020 500,000 907021.200820.081727.MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-08:16:31 907021
8/20/2020 500,000 940530.200820.081304.Ung ho vien phi nguyen van vinh MS 2020 204
8/20/2020 500,000 MBVCB.739525502.TRAN MINH KHANH CHAU chuyen tien ung ho MS2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Minh.CT tu 0701000401483 TRAN MINH KHANH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 176807.200820.080632.Chuyen tien ung ho em nguyen van Vinh
8/20/2020 500,000 898465.200820.080532.ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 MBVCB.739518059.MS 2020.204 (ung ho Nguyen Van Vinh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 905231.200820.075350.UNG HO MS : 2020.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)-200820-07:53:51 905231
8/20/2020 500,000 294857.200820.073808.BUI THI KIM THUY Chuyen tienMS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 500,000 MBVCB.739496339.MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0011000766516 NGUYEN TRUNG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 MBVCB.739494085.Ung ho MS 2020.204( vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0341005079094 NGUYEN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 IBVCB.739489912.ung ho ms 2020 203.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 500,000 MBVCB.739487748.Ung ho MS:2020.204(UH Vien Phi Nguyen Van Minh ).CT tu 0281000239642 LE THI BICH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 IBVCB.739486287.ung ho ms 2020 204.CT tu 0041000325888 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 500,000 395590.200820.070806.Ung ho MS 2020.204
8/20/2020 500,000 111552.200820.070623.Ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh FT20233111667191
8/20/2020 500,000 111003.200820.070215.UnghoMS2020.204unghovienphiNguyenVanVinh FT20233039140628
8/20/2020 500,000 272481.200820.065529.Ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi nguyen van vinh)
8/20/2020 500,000 MBVCB.739476950.BUI THI ANH TUYET chuyen tien ung ho ms2020.204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0411001030804 BUI THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 MBVCB.739476865.MS 2020204.CT tu 0231000658648 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 500,000 MBVCB.739463858.Giup do 2020.204.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 878003.200820.060931.MS 2020.204 ung ho vien phi NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 500,000 650619.200820.060152.Vietcombank 0011002643148 ung hoMS 2020204Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 500,000 387447.200820.060426.UHMS 2020204 UH nguyen van minh
8/20/2020 500,000 MBVCB.739458941.MS 2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0181003373485 LE NGOC UNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 500,000 104906.200820.054059.MS 2020.24 ung ho vien phi Nguyen van Vinh FT20233764512040
8/20/2020 500,000 MBVCB.739456957.Ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0021001866609 LE THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 600,000 IBVCB.739455626.giup MS 2020 204 em Nguyen Van Vinh.CT tu 0071002934985 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/20/2020 700,000 MBVCB.739581560.Ung ho MS 2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0281000250480 TRAM HO TUONG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 140519.200820.214008.ung ho MS 2020204(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 1,000,000 139008.200820.210152.MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
8/20/2020 1,000,000 138893.200820.205936.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.740578725.Ung ho MS 2020.204( ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0021001972422 hoang my huong toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.740428496.PHAM T THANH DUYEN CK MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH.CT tu 0281000541762 PHAM THI THANH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.740211711.ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.740208661.ubg ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 349089.200820.144323.Ung ho vien phi nguyen van vinh FT20233960136655
8/20/2020 1,000,000 495671.200820.143259.MS 2020.200 ung ho be Vo nguyen Thien Bao
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.740011656.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh.CT tu 0071001057633 LAI TO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 278867.200820.140928.ung ho ms2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 1,000,000 954816.200820.140641.MS 2020.204-200820-14:06:40 954816
8/20/2020 1,000,000 NGUYEN THE CHUNG UNG HO MS 2020.204 = 500K; UNG HO MS 2020.203 = 500K
8/20/2020 1,000,000 Sender:01202002.DD:200820.SHGD:10002775.BO:DO BICH LOC.CHU TICH TAP DOAN CEO DOAN VAN BINHUNG HO MS 2020.197 BE KIEU PHUONG TRANG
8/20/2020 1,000,000 516155.200820.131420.Ung ho MS 2020 204 Ung ho vien phi em Nguyen Van Vinh
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739877967.NGUYEN XUAN TUAN Ung ho MS 2020.204??(ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)..CT tu 0011002294812 NGUYEN XUAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 276559.200820.115559.ung ho ms 2020204
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739847613.HOANG THIEN NGA chuyen tien MS 2020.204.CT tu 0611001491066 HOANG THIEN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 248652.200820.113533.Chuyen tien vien phi cho em Nguyen Van Vinh so 764 Vo Van Kiet; P.1; Q.5; TP.HCM
8/20/2020 1,000,000 302664.200820.111013.Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen van Vinh
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739791586.TRINH THI LAN HUONG chuyen tien ung ho MS 2020.204.CT tu 0011001043882 TRINH THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 674653.200820.102409.Ung ho MS2020 192 ung ho ong Nguyen Ngoc Hai
8/20/2020 1,000,000 Sender:79310001.DD:200820.SHGD:10003459.BO:TONG THI HAI THU.UNG HO MS 2020.204 VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 1,000,000 184928.200820.101742.MS2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh FT20233326269022
8/20/2020 1,000,000 672407.200820.101417.Ung ho MS2020 204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 1,000,000 237902.200820.094141.MS 2020.204
8/20/2020 1,000,000 IBVCB.739636565.ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh).CT tu 0071000737334 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 915671.200820.092842.UNG HO MS 2020.204 ( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH )-200820-09:28:30 915671
8/20/2020 1,000,000 574027.200820.091229.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 204 Ung ho Vien Phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739579556.Ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0061000656969 NGUYEN NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 207954.200820.084859.Ung ho MS 2020.204 , ung ho vien phi em NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 1,000,000 655546.200820.084849.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ma so 2020 204
8/20/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:200820.SHGD:10000717.BO:NGUYEN THI BICH NHA2067102.UNG HO MS 2020.204 (EM NGUYEN VAN VINH) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH
8/20/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:200820.SHGD:10000242.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.200 ( UNG HO VO NGUYEN THIEN BAO) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/20/2020 1,000,000 Sender:79334001.DD:200820.SHGD:10000197.BO:LE BICH THU0817629.UNG HO M 2020.191 (UNG HO VIEN PHI TRAN VAN VUNG) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739544975.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2020.204(ung ho vien phi nguyen van vinh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 Sender:79305001.DD:200820.SHGD:10000655.BO:QUYEN ANH NGOC.UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 1,000,000 503032.200820.082435.Ung ho ms 2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 1,000,000 864504.200820.074307.Vietcombank 0011002643148 NGUYEN THI TINH chuyen khoan ung ho vien phi cho Nguyen Van Vinh
8/20/2020 1,000,000 165778.200820.074613.MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739476643.chuyen tien ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi em Nguyen Van Vinh.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 035316.200820.064945.Ung ho MS 2020 204
8/20/2020 1,000,000 142688.200820.063101.Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh MS 2020.204
8/20/2020 1,000,000 MBVCB.739468340.MS 2020.204 ( Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ).CT tu 0591000213322 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 1,000,000 135630.200820.051954.MS 2020.204
8/20/2020 1,500,000 403636.200820.121518.Chuyen tien ung ho MS2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 1,500,000 Sender:01202021.DD:200820.SHGD:10001010.BO:NGUYEN THI BICH THUY.NGUYEN THI BICH THUY UNG HO MS 2020.204 UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 2,000,000 MBVCB.740536436.Ung ho: ms 2020.204( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0951004180205 HAN TRUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 2,000,000 940886.200820.120947.MS 2020.204 ( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH). CHUC CON MAU KHOE-200820-12:10:07 940886
8/20/2020 2,000,000 MBVCB.739847473.MS 2020.204.CT tu 0071004875311 LE PHUC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 2,000,000 Sender:79307005.DD:200820.SHGD:10007960.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MS 2020.203 (EM VANG ACHUNG) 1 TRIEU, VA MS 2020.204 (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH) 1 TRIEU
8/20/2020 2,000,000 998408.200820.104629.uung ho vien phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 2,000,000 MBVCB.739566745.NGO THI TUYET HA chuyen tien ung ho MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen Van Vinh).CT tu 0261003463183 NGO THI TUYET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/20/2020 2,000,000 569334.200820.082631.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0011002643148 MS 2020 204 Ung ho Vien Phi Nguyen Van Vinh
8/20/2020 2,000,000 188837.200820.082342.Gdinh ba Kolmakova ung ho VP MS 2020.24 NG VAN VINH
8/20/2020 2,000,000 119147.200820.074939.Ung ho MS 2020,204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233099555567
8/20/2020 2,000,000 500979.200820.070547.MS2020204 ung ho vien phi nguyen van vinh
8/20/2020 2,000,000 877518.200820.060124.UNG HO MS 2020.204 VIEN PHI NGUYEN VAN VINH
8/20/2020 3,000,000 290328.200820.130503.Tran Thi Luong gui MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh FT20233020492593
8/20/2020 3,000,000 Sender:01339001.DD:200820.SHGD:10000078.BO:NGUYEN NGOC THUY.NGUYEN HONG MINH UNG HO MS2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO
8/20/2020 3,000,000 994341.200820.093307.ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
8/20/2020 20,000,000 773281.200820.190926.Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-08-2020 01:25:58 300,000 Ung ho MS 2020.189 cho be Nguyen Viet Anh; thoi gian GD:11/08/2020 00:05:53
11-08-2020 05:51:02 50,000 ung ho ma MS 2020.195 (be Lo Duong Khanh Thuyen)
11-08-2020 06:17:03 100,000 STA ungho ms2020.195
11-08-2020 06:36:48 500,000 CT DEN:022406173815 Ung ho MS 2020.195 chau LO DUONG KHANH THUYEN
11-08-2020 07:38:56 1,000,000 Tran Thi Khuyen chuyen tien ung ho be Lo Duong Khanh Huyen ( ninh thuan)
11-08-2020 07:53:37 300,000 Hoang Thi Thu Ha chuyen tien ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 08:06:07 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
11-08-2020 08:13:22 100,000 CT DEN:022401276037 Chuyen tien
11-08-2020 08:27:18 100,000 CT DEN:022401454715 chuyen cho chau Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 08:53:44 500,000 CT DEN:022401270903 Ung ho MS 2020.195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 09:11:26 2,000,000 NGUYEN THANH PHONG CTY THEP MIEN NAM VNSTEEL UNG HO MS 2020.195 UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN,HUYEN NINH PHUOC TINH NINH THUAN
11-08-2020 10:50:18 500,000 CT DEN:022403431939 Chuyen tien ung ho MS 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 10:51:50 500,000 CT DEN:022403433436 Chuyen tien ung ho MS 2020.193 em Ha Nhat Minh
11-08-2020 10:53:35 500,000 CT DEN:022403435056 Chuyen tien ung ho MS 2020.189 be Nguyet Viet Anh
11-08-2020 11:02:33 100,000 CT DEN:022404007104 Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 12:09:48 100,000 ung ho ma so 2020.195 be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 14:44:36 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.195
11-08-2020 15:34:11 200,000 ung ho MS 2020.195 (Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen)
11-08-2020 15:35:34 200,000 Ung ho MS 2020.193 ( em Ha Nhat Minh)
11-08-2020 16:31:42 200,000 ung ho chau Lo Duong Khanh Thuyen MS 2020.195
11-08-2020 16:46:22 200,000 VU MANH HUNG : UNG HO EM TRAN THI LOAN MA SO 2020.181
11-08-2020 17:27:47 150,000 LPT ung ho MS 2020195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen
11-08-2020 21:57:18 300,000 NGUYEN THI THUY DUNG Chuyen tien MS 2020.194 ( UNG HO EM NGUYEN THI THUY DUNG)
12-08-2020 06:28:55 1,000,000 ung ho MS 2020.196 ( be do my hanh)
12-08-2020 06:54:17 1,000,000 CT DEN:022506000353 UNG HO MS 2020.196 BE DO MY HANH 120820 06 54 16 000353
12-08-2020 07:02:01 100,000 NGUYEN THI LAN Chuyen tien ung ho MS  2020. 196 ( Do My Hanh)
12-08-2020 07:03:27 200,000 chuyen tien ho tro MS2020.196(ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 07:19:26 500,000 CT DEN:022507786957 Ung ho MS 2020196 be my hanh FT20225084791933
12-08-2020 07:19:45 100,000 ung ho 2020.196
12-08-2020 07:23:47 1,000,000 ung ho ma so 2020196 be Do My Hanh thuong be lam
12-08-2020 07:31:03 500,000 ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh
12-08-2020 07:32:42 100,000 MS 2020.196(Ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 07:35:18 500,000 ung ho MS2020.196 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 07:37:49 100,000 CT DEN:022500988720 Chuyen tien ung ho be Do My Hanh MS 2020.196
12-08-2020 07:59:52 100,000 CT DEN:022507072758 Ung ho be do my hanh
12-08-2020 08:00:20 200,000 MS 2020.196 ung ho be do my hanh
12-08-2020 08:03:34 200,000 MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 08:05:51 200,000 ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 08:10:27 1,850,000 So GD goc: 995220081250846 995220081250846 - MS 2020.189 ung ho be Nguyen Viet Anh
12-08-2020 08:10:55 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 08:12:08 200,000 CT DEN:022500059748 MBVCB.729886199.034508.MS 2020.196.CT tu 0481000788110 HOANG VIET PHAM DUY toi 114000161718 BAO VIET
12-08-2020 08:19:22 200,000 Ung ho MS 2020196 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 08:22:05 100,000 MS2020.196 Do My Hanh
12-08-2020 08:49:43 500,000 CT DEN:022508816699 Ung ho be Do My Hanh MS 2020.196 FT20225418490040
12-08-2020 08:50:23 500,000 CT DEN:022501619906 ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Linh
12-08-2020 08:52:43 200,000 NGUYEN THI QUYNH LIEN ung ho Be Do My Hanh (MS2020.196)
12-08-2020 08:53:23 200,000 MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 08:59:49 200,000 Hoang Phi Yen chuyen tien
12-08-2020 09:08:02 500,000 Ung ho be Do My Hanh( MS 2020.196)
12-08-2020 09:11:46 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.196
12-08-2020 09:22:59 300,000 ung ho Ms 2020 196 lan 2
12-08-2020 09:28:20 500,000 ung ho MS 2020 (ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 09:42:20 300,000 TRIEU QUYNH TRANG Chuyen tien ung ho chau Do My Hanh MS 2020.196
12-08-2020 09:47:07 200,000 CT DEN:022502375595 IBFT ung ho be Do my Hanh
12-08-2020 09:47:19 100,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.196
12-08-2020 09:48:46 200,000 Ung ho MS 2020.196
12-08-2020 09:55:49 500,000 So GD goc: 10006751 Ung ho be my hanh
12-08-2020 09:57:45 100,000 Chuyen tien ung ho MS 2020.196 (Ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 10:04:29 200,000 LPT ung ho MS 2020196 Ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 10:05:10 50,000 LPT ung ho ms 3826  Anh Nguyen Van Thang
12-08-2020 10:14:07 500,000 NGUYEN NGOC TRAM ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 10:15:48 300,000 ung ho MS 2020.196 be do my hanh
12-08-2020 10:16:40 200,000 CT DEN:022510258531 Ung ho MS 2020 196 Be Do My Hanh
12-08-2020 10:17:54 300,000 CT DEN:022510395739 Ms 2020.196
12-08-2020 10:46:04 300,000 CT DEN:022503137838 Ung ho MS2020 ung ho be Do My Hanh
12-08-2020 11:19:00 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.196; be Do My Hanh
12-08-2020 11:28:27 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2020.196
12-08-2020 11:29:25 300,000 CT DEN:022511925606 Ung ho MS 2020.196 ung ho be Do My Hanh FT20225235547920
12-08-2020 11:55:20 100,000 So GD goc: 10001973 MS 2020.196 be Do My Hanh con anh D o Van Cuong va chi Le Thi My Ha
12-08-2020 13:15:24 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 13:31:31 300,000 CT DEN:022513990711 Ung ho MS 2020.196 Ung ho be Do My Hanh FT20225245820002
12-08-2020 13:42:19 10,000,000 So GD goc: 6140OTT201091925 CTY TIEN TIEN UNG HO MS2020.195(UNG HO BE LO DUONG KHANH THUYEN)
12-08-2020 13:51:15 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 14:39:56 300,000 CT DEN:022507536126 UNG HO MSO 2020.196 BE DO MY HANH
12-08-2020 14:52:09 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho MS 2020 196 Do My Hanh
12-08-2020 14:58:46 100,000 CT DEN:022507003556 C.Khoan tu TK 27144903 toi TK 114000161718 VietinBank NH TMCP Cong Thuong Viet Nam ung ho MS 2020.196 be DO MY HANH
12-08-2020 15:10:52 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 16:18:34 500,000 Ly Minh Tuan chuyen tien ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh
12-08-2020 16:22:59 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
12-08-2020 17:34:31 50,000 CT DEN:022517368033 ung ho MS 2020.196 Do My Hanh
12-08-2020 19:37:00 200,000 ung ho MS 2020.196(ung ho be Do My Hanh)
12-08-2020 20:08:38 500,000 CT DEN:022520104084 Ung ho MS 2020 196 be Do My Duyen
12-08-2020 20:37:52 200,000 CT DEN:022520249777 Chuyen khoan ung ho be nguyen my hanh FT20226160589048
12-08-2020 21:21:12 200,000 CT DEN:022521271151 MDA Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh. Xhh TDV. Nam mo A Di Da Phat. FT20226608551871
12-08-2020 22:01:49 200,000 CT DEN:022515605328 Thanh Ngoc ung ho be Nguyen Viet Anh MS 2020.189
13-08-2020 01:09:00 100,000 CT DEN:022516787490 Ung ho MS 2020196 ung ho be Do My Hanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:12/08/2020 23:01:28
13-08-2020 01:09:43 100,000 CT DEN:022516120506 MoMo 01672918067 ung ho MS 2020195 Ung ho be Lo Duong Khanh Thuyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 6671223099; thoi gian GD:12/08/2020 23:07:32
13-08-2020 01:10:56 300,000 CT DEN:120068657891 ung ho be do my hanh 2020 196; thoi gian GD:12/08/2020 23:20:14
13-08-2020 01:11:46 500,000 CT DEN:022523312796 MS 2020 196 ung ho Do My Hanh FT20226411016780; thoi gian GD:12/08/2020 23:29:32
13-08-2020 01:49:32 200,000 Chuyen tien MS 2020.196 ( giup em Do My Hanh)
13-08-2020 04:48:43 200,000 CT DEN:022604609933 Ung ho MS 2020.196 be Do My Hanh.
13-08-2020 06:19:02 200,000 ung ho MS 2020.197 (be kieu phuong trang)
13-08-2020 06:34:04 300,000 CT DEN:022606335779 Ung ho MS 2020.197 be kieu phuong trang FT20226490918440
13-08-2020 07:14:05 200,000 MS 2020.197 kieu phuong trang
13-08-2020 07:38:54 100,000 LPT ung ho MS 2020197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 07:48:07 1,000,000 ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 08:12:20 150,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 08:13:56 100,000 Le Duc Thuan ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
13-08-2020 08:39:12 1,000,000 ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 08:39:45 1,000,000 ung ho ma so 2020197 be Kieu Phuong Trang thuong be lam
13-08-2020 08:41:57 500,000 CT DEN:022601707634 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Kieu Phuong Trang MS 2020.197
13-08-2020 08:51:08 100,000 MS 2020.NCHCCCL chuc chuong trinh se tiep tuc nhung hanh trinh moi
13-08-2020 08:51:24 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.197
13-08-2020 08:57:10 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
13-08-2020 09:06:36 200,000 ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 09:31:49 500,000 CT DEN:022602211437 pham huu duan gui chau kieu phuong trang
13-08-2020 09:40:05 50,000 CT DEN:022609864051 ms 2020.197 be kieu trang
13-08-2020 09:50:03 100,000 ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 10:01:10 300,000 Pham Thi Hoa  ung ho MS. 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 10:23:34 500,000 ung ho MS 2020.197( be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 10:29:56 500,000 Tran Van Di chuyen tien ung ho be KIEU PHUONG TRANG MS 2020.197
13-08-2020 10:34:09 200,000 So GD goc: 10003231 ung ho MS 2020.197
13-08-2020 11:29:55 100,000 Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS2020.196( ung ho be Do My Hanh)
13-08-2020 12:01:54 500,000 ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 12:06:11 100,000 ung ho MS 2020.197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 12:09:42 50,000 ung ho 2020.197( be kieu phuong trang)
13-08-2020 13:00:30 1,000,000 So GD goc: 10009550 IBUNG HO MS 2020.197
13-08-2020 13:18:31 100,000 Tran Duc Duy chuyen tien
13-08-2020 13:39:17 200,000 CT DEN:022606512620 IBFT UH MS 2020.196 be do my hanh
13-08-2020 13:40:52 300,000 ung ho MS 2020.197 (be Kieu phuong Trang)
13-08-2020 14:05:48 200,000 ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 14:14:47 500,000 HO THI HUYEN TRAN UNG HO BE KIEU PHUONG TRANG
13-08-2020 14:24:15 300,000 CT DEN:022614635651 Ung ho MS 2020197 be kieu phuong trang
13-08-2020 14:38:24 200,000 Ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 15:20:54 50,000 ung ho MS 2020.197 ( be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 15:50:07 300,000 ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 16:06:13 200,000 TRAN TUAN ANH ung ho MS 2020.197 (be Kieu Phuong Trang)
13-08-2020 16:06:25 100,000 ms 2020.197 be kieu phuong trang
13-08-2020 16:36:26 300,000 CT DEN:022616662431 Ung ho MS 2020.197 be KIEU PHUONG TRANG FT20226192538497
13-08-2020 16:38:58 50,000 MS 2020.197 KIEU PHUONG TRANG
13-08-2020 16:39:27 100,000 NGUYEN THI VAN Chuyen tien ung ho MS 2020.196 ( ung ho be Do My Hanh)
13-08-2020 18:01:43 100,000 CT DEN:022618890383 Ung ho ms 2020 197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 19:53:54 200,000 CT DEN:022600288918 ms 2020 197
13-08-2020 20:43:52 100,000 CT DEN:022620079220 Ung ho MS 2020 197 be Kieu Phuong Trang
13-08-2020 21:23:39 150,000 STA ungho ms2020.193 (em Ha Nhat Minh)
13-08-2020 22:27:08 200,000 Ung ho MS 2020.196 (ung ho be Do My Hanh)
14-08-2020 06:34:30 200,000 CT DEN:022700058548 MBVCB.732314161.068546.Ung ho MS 2020.198.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIET
14-08-2020 06:40:05 200,000 CT DEN:022723298001 Chuyen tien
14-08-2020 06:41:21 1,000,000 CT DEN:022700399851 Van ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc
14-08-2020 06:41:56 300,000 CT DEN:022706493850 Ung ho MS 2020.198 gia dinh anh NGUYEN NHU DUC
14-08-2020 07:38:30 100,000 ung ho MS2020.198 (gdinh anh Duc; Ha Tinh)
14-08-2020 08:04:59 1,000,000 So GD goc: 10000846 IBUNG HO MS 2020.196
14-08-2020 08:05:23 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
14-08-2020 09:11:19 200,000 So GD goc: 10006697 TC:507841320.MBVCB.732371724.Ung ho MS 2020.198 ( ho tro gia dinh anh Duc).CT tu 0511000412165 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK)
14-08-2020 10:11:11 200,000 UNG HO MS 2020198 GD ANH DUC HA TINH
14-08-2020 11:56:45 200,000 NGUYEN HUU TAM Chuyen ma so 2020.196
14-08-2020 12:30:34 300,000 ung ho MS 2020.198 (gia dinh anh Duc)
14-08-2020 12:45:24 500,000 CT DEN:022700082792 MBVCB.732740190.041212.Face Nguyen Mai ung ho MS 2020.197.CT tu 0331000460687 TRUONG THI NGOC HUE to
14-08-2020 14:37:58 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH "" NHU CHUA HE CO CHIA LY""
14-08-2020 14:40:46 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.198
14-08-2020 16:11:59 2,000,000 NGUYEN THI MY DUNG GIUP DO HOAN CANH KHO KHAN MS2020: 195, MS2020: 196, MS2020: 197, MS2020: 198
14-08-2020 16:43:38 300,000 CT DEN:022716228743 MS 2020.190 ba Ban FT20227006254237
14-08-2020 17:47:23 500,000 MS 2020.196(ung ho be Do My Hanh)
14-08-2020 21:33:10 500,000 CT DEN:022721155901 MoMoT0906832414T6695092369T970415TMS 2020198
15-08-2020 01:08:51 100,000 CT DEN:022800443426 MS 2020.106 Ung ho be Luong Quynh Anh FT20228015192662; thoi gian GD:15/08/2020 00:41:54
15-08-2020 06:51:17 300,000 ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong)
15-08-2020 09:13:09 200,000 CT DEN:022802096005 ung ho MS 2020.199
15-08-2020 10:20:43 1,000,000 ung ho ma so 2020199 em Pham Thi Mai Huong thuong em lam
15-08-2020 11:30:20 200,000 CT DEN:022800074127 MBVCB.733916457.082303.NGUYEN THI TUYET chuyen tien uh MS 2020.199 e pham thi mai phuong .CT tu 0591
15-08-2020 11:59:04 100,000 Ck giup MS 2020.199 (chau Pham Thi Mai Huong; xa Quoc Tuan; An Lao; Hai Phong)
15-08-2020 14:46:12 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
15-08-2020 15:18:42 100,000 CT DEN:022815719518 MS 2020.199 Pham Thi Mai Huong bi UT xuong FT20228749369339
15-08-2020 15:49:52 300,000 NCHCCCL
15-08-2020 17:06:59 50,000 LPT ung ho MS 2020198 gia dinh anh Duc
15-08-2020 17:08:12 50,000 LPT ung ho MS 2020199 em Pham Thi Mai Huong
15-08-2020 17:22:14 200,000 khanh Nam ung ho chi pham thi minh Huong MS 2020199
15-08-2020 20:27:23 200,000 Ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
15-08-2020 21:06:56 2,000,000 Chuyen tien ung ho MS 2020.199 em Pham Thi Mai Huong
16-08-2020 04:56:37 200,000 CT DEN:022921593388 MS 2020.197 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh
16-08-2020 06:08:39 300,000 CT DEN:022906027904 Ung ho MS 2020 200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 06:32:41 1,000,000 ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 06:56:31 200,000 ung ho 2020200 thien bao
16-08-2020 07:24:32 1,000,000 ung ho ms 2020.200 (ung ho be vo nguyen thien bao)
16-08-2020 07:26:06 100,000 CT DEN:072049706253 Vietinbank 114000161718 UNG HO BE THIEN BAO
16-08-2020 07:47:43 300,000 ung ho MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 07:51:05 200,000 ung ho MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 07:58:00 500,000 Tran Thi Kim Sa chuyen tien ung ho vo nguyen thien bao ( ma so 2020.200)
16-08-2020 08:11:11 100,000 Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.200 Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 08:12:29 100,000 CT DEN:080653863626 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho Vo Nguyen Thien Thao
16-08-2020 08:38:25 200,000 CT DEN:022901639181 Chuyen tien tu thien
16-08-2020 08:39:09 200,000 MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 08:50:39 200,000 Nguyen Le Minh ung ho ma so MS 2020.199(em Pham Thi Mai Huong)
16-08-2020 08:52:42 100,000 MS 2020.200 (Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 08:56:57 200,000 CT DEN:022908468342 MS 2020.200 UNG HO BE VO NGUYEN THIEN BAO 160820 08 56 48 468342
16-08-2020 09:02:03 100,000 CT DEN:022902289891 200816000018292 ung ho be vo nguyen thien bao ZP5MKGF5I64N
16-08-2020 09:05:59 200,000 MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 10:10:52 50,000 LPT ung ho MS 2020200  Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
16-08-2020 10:17:19 500,000 ung ho MS 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 11:19:35 200,000 NGUYEN THI DIEM VAN Chuyen tien ung ho be Vo Nguyen Thien Bao 2020.200
16-08-2020 11:19:56 50,000 MS 2020.200 BE Thien Bao
16-08-2020 12:29:02 50,000 ung ho vo nguyen thien bao .ma so MS 2020.200
16-08-2020 12:55:30 500,000 CT DEN:022912112839 Ms2020.NCHCCCL NguyenMaiHoa 0983653708 FT20230081914114
16-08-2020 14:53:45 300,000 CT DEN:022907815364 ung ho chau Thien Bao ma so 2020.200
16-08-2020 18:52:02 200,000 ung ho ms 2020.200 be vo nguyen thien bao
16-08-2020 19:32:03 300,000 ung ho MS 2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao)
16-08-2020 19:52:28 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
16-08-2020 22:06:27 100,000 MS 2020.200 Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
17-08-2020 01:11:22 50,000 Ung ho MS2020.200 (be Vo Nguyen Thien Bao). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:16/08/2020 23:37:11
17-08-2020 05:01:03 200,000 CT DEN:023005758140 UH MS 2020.200
17-08-2020 06:25:12 1,000,000 Ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 06:29:03 500,000 CT DEN:023000035863 MBVCB.735613635.035050.PHAM QUOC HA chuyen tien.CT tu 0331000400975 PHAM QUOC HA toi 114000161718 BA
17-08-2020 06:32:54 200,000 CT DEN:023023069032 ung ho chi binh Ms 2020.201
17-08-2020 06:33:39 100,000 CT DEN:023006030858 ung ho gia dinh chi Binh
17-08-2020 06:36:02 200,000 ung ho MS 2020.201  (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 07:03:40 150,000 CT DEN:023000407717 ung ho MS2020201
17-08-2020 07:11:50 500,000 ung ho MS 2020.201  gia dinh chi Binh
17-08-2020 07:17:48 200,000 CT DEN:023007045621 2020 201 gia dinh c binh
17-08-2020 07:35:17 200,000 ung ho gd c.BINH ; Ms 2020.201
17-08-2020 07:43:53 200,000 Chuyen tien ung ho MS 2020.201( gd chi Binh)
17-08-2020 07:45:45 100,000 Ms 2020.201( gia dinh chi Binh)
17-08-2020 07:50:18 500,000 chuyen tien ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh
17-08-2020 08:00:12 100,000 ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 08:09:38 200,000 CT DEN:023000044986 MBVCB.735677529.045882.NGUYEN THI HAN chuyen tien ho tro gia dinh chi binh anh minh co hai chau nho
17-08-2020 08:11:22 5,000,000 CT DEN:023001108594 Ung ho MS 2020.201 gd chi Binh
17-08-2020 08:14:53 500,000 ung ho MS 2020.201
17-08-2020 08:24:30 100,000 CT DEN:023001118931 ms 2020.201 ung ho gd chi Binh
17-08-2020 08:24:56 100,000 Ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 08:42:29 100,000 Le Duc Anh chuyen tien
17-08-2020 08:42:56 200,000 Le Xuan Liem chuyen tien ung ho Ma So 2020.201
17-08-2020 08:43:13 200,000 chuyen tien ung ho hoan canh chi Binh MS 2020.201
17-08-2020 08:46:20 200,000 CT DEN:023000054515 MBVCB.735722641.057206.Ung ho MS 2020.201.CT tu 0071000945985 TRAN HUU LOC toi 114000161718 BAO VIET
17-08-2020 09:14:49 200,000 ung ho MS 2020.201
17-08-2020 09:37:52 200,000 MS 2020.201 ung ho gia dinh chi Binh
17-08-2020 09:55:54 200,000 CT DEN:023009239515 M S 2020 104
17-08-2020 09:58:02 200,000 Ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh)
17-08-2020 10:10:33 50,000 ung ho MS 2020200  Ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
17-08-2020 10:12:12 50,000 ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 10:18:39 200,000 CT DEN:023000087591 MBVCB.735871428.097701.Huynh Thi Bach Nga ung ho MS 2020.201.CT tu 0071000978123 NGUYEN THANH PHUONG
17-08-2020 10:22:48 1,000,000 ung ho ma so 2020.201 (gia dinh chi binh)
17-08-2020 10:36:32 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS: 2020.199 , 2020.200
17-08-2020 10:38:37 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH ""NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
17-08-2020 10:40:06 1,000,000 CT DEN:023010559845 UNG HO MS 2020.201 170820 10 40 01 559845
17-08-2020 10:45:00 500,000 So GD goc: 10013213 IBUNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
17-08-2020 10:46:04 100,000 ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 10:46:05 1,000,000 CT DEN:023010561008 MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH 170820 10 46 03 561008
17-08-2020 10:54:15 100,000 LPT ung ho MS 2020201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 10:57:30 500,000 So GD goc: 10019367 Ung ho ms 2020201. Gia dinh chi Binh.
17-08-2020 10:59:43 500,000 ung ho ms 2020.201 ( gia dinh chi Binh)
17-08-2020 11:06:44 100,000 CT DEN:110105308212 Vietinbank 114000161718 TRAN THI DUNG chuyen khoan ung ho co Binh
17-08-2020 11:12:22 200,000 ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 11:28:08 500,000 CT DEN:000000037279 DUONG PHUOC NGUYEN UNG HO ANH NGUYEN CONG MINH SO NHA 9 NGO 23 DUONG TRAN HUNG DAO TP VINH NGHE AN
17-08-2020 11:38:35 200,000 ung ho ms 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 11:44:29 500,000 Ung ho MS 2020.199 (em Pham Thi Mai Huong)
17-08-2020 11:50:38 200,000 Duong Anh Loan ung ho MS.2020.196 be Do My Hanh
17-08-2020 12:09:30 200,000 CT DEN:023005324778 ung ho MS 2020.201 gia dinh chi Binh
17-08-2020 13:16:01 500,000 CT DEN:023006903935 IBFT MS 2020.196 ung ho Do My Hanh
17-08-2020 14:04:05 200,000 CT DEN:023014626170 Ms 2020.201Giup do gd c binh FT20230470308348
17-08-2020 14:11:03 200,000 CT DEN:023014591277 UNG HO MS 2020.201 GIA DINH CHI BINH 170820 14 11 02 591277
17-08-2020 14:14:50 400,000 ung ho MS 2020.201
17-08-2020 14:58:24 200,000 CT DEN:023014387763 2020.201 GD CHI BINH
17-08-2020 15:14:36 100,000 CT DEN:023015711297 ung ho gd anh minh
17-08-2020 15:27:26 200,000 CT DEN:023008474126 Chuyen tien ung ho ma so MS 2020. 201
17-08-2020 15:43:38 200,000 Ung ho ms 2020.200 Vo Nguyen Thien Bao
17-08-2020 15:54:41 500,000 CT DEN:023000070632 MBVCB.736383513.035282.Ung ho MS. 2020.189. Ung ho be Nguyen Viet Anh.CT tu 0411000594570 NGUYEN THI
17-08-2020 16:58:20 2,000,000 Nguyen ung ho gd chi Binh MS 2020.201
17-08-2020 17:55:22 100,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so  MS 2020.201(gia dinh chi Binh)
17-08-2020 18:31:53 200,000 CT DEN:023018798318 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 114000161718 BAO VIETNAMNET FT20230921424250
17-08-2020 19:16:38 300,000 ung ho MS 2020.201  Nguyen Cong Minh
17-08-2020 20:07:07 200,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020.201
17-08-2020 20:24:20 100,000 Hai chau Quoc Nhu ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 20:27:55 200,000 Ms2020.201 (gia dinh chi Binh)
17-08-2020 20:47:33 500,000 CT DEN:023020887679 MS2020201 gia dinh chi binh FT20231471008270
17-08-2020 22:26:50 200,000 NGUYEN HUU TAM Chuyen tien ms 2020.197
18-08-2020 01:38:46 100,000 ung ho MS 2020.201 (gia dinh chi Binh); thoi gian GD:18/08/2020 00:05:08
18-08-2020 06:03:29 200,000 CT DEN:023106876370 Ghi ro ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 06:18:49 100,000 MS 2020.202
18-08-2020 06:28:19 100,000 CT DEN:023123813545 2020.202
18-08-2020 06:28:31 2,000,000 ung ho ma so 2020202 be Cao Thanh Minh thuong be lam
18-08-2020 06:33:06 150,000 STA ungho ms 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 06:34:36 200,000 ung ho ms 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 06:54:19 500,000 CT DEN:064921667295 CAO THAI DUONG
18-08-2020 07:51:16 200,000 Ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020202
18-08-2020 07:52:47 500,000 Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 07:57:23 5,000,000 MS 2020202 giup em Cao Thanh Minh
18-08-2020 08:09:19 600,000 CT DEN:023101850326 Chuyen tien ung ho ma so 2020.201 va ma so 2020.202 gia dinh chi Minh va chao Cao Thieen Minh
18-08-2020 08:13:55 500,000 So GD goc: 10000807 IBUNG HO MS 2020.201 (GIA DINH CHI BINH)
18-08-2020 08:18:34 500,000 Ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 08:18:45 300,000 MS 2020.202
18-08-2020 08:20:37 500,000 CT DEN:023101858407 Nha Tran Quang Hoang Duong ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
18-08-2020 08:22:58 200,000 ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 08:26:48 1,000,000 CT DEN:023108002655 Ung ho MS 2020.202 cao thanh minh FT20231068509788
18-08-2020 08:38:52 200,000 CT DEN:023101872009 Chuyen tien ung ho be Cao Thanh Minh MS 2020.202
18-08-2020 08:39:30 200,000 CT DEN:023101872974 ung ho be cao thanh minh huong khe ha tinh
18-08-2020 08:48:32 300,000 CT DEN:023101880248 Ungho MS 2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 08:50:28 200,000 CT DEN:180069358622 ung ho MS 2020 202 Cao Quang Minh
18-08-2020 08:50:44 100,000 CT DEN:023108676544 UNG HO CHAU 180820 08 49 54 676544
18-08-2020 08:53:21 1,000,000 So GD goc: 10001174 ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh) tai CONG THUONG VN CN DONG DA
18-08-2020 09:05:53 50,000 LPT ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 09:08:02 10,000 Le Duc Anh chuyen tien
18-08-2020 09:09:08 500,000 CT DEN:090402247147 Vietinbank 114000161718 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 09:18:57 100,000 CT DEN:023102906387 ung ho chau Minh 2020.202
18-08-2020 09:21:43 100,000 CT DEN:023102908846 ung ho chau Tam 2020.188
18-08-2020 09:31:47 1,000,000 ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 09:32:21 300,000 Le Minh Tri ung ho MS2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 09:35:00 200,000 So GD goc: 10008185 Ung ho ma so 2020.202 be Cao thanh Minh
18-08-2020 09:37:17 200,000 Ung ho MS 2020202
18-08-2020 09:41:25 3,000,000 CT DEN:023109814236 Ung ho MS 2020.200 Be Vo NguyenThien Bao FT20231475454103
18-08-2020 10:03:02 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH: "" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
18-08-2020 10:03:42 300,000 ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh) chuc con mau khoe
18-08-2020 10:17:31 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.201
18-08-2020 10:20:19 100,000 CT DEN:023110263013 MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 10:38:21 300,000 CT DEN:023110293466 MS 2020 202 UH be Cao Thanh Minh chuc chau mau binh phuc
18-08-2020 10:44:09 300,000 ung ho MS 2020.202( be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 10:46:35 200,000 ung ho MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 11:14:16 2,000,000 CT DEN:023111351450 MS 2020 201 Giup A Minh C Binh Nghe An MS 2020 201
18-08-2020 11:18:51 2,000,000 CT DEN:180069389081 ung ho Ms 2020202 be CaoThanh Minh
18-08-2020 11:25:55 233,000 CT DEN:818145874397 ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc huyen Cam Xuyen Ha Tinh sdt 0364586390
18-08-2020 11:59:42 200,000 ung ho MS 2020.201 ( gia dinh chi Binh )
18-08-2020 12:30:01 500,000 CT DEN:023112897598 MS2020.202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 12:30:54 100,000 CT DEN:023100093739 MBVCB.737456487.043650.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien cho Ms 2020.201 gia dinh chi Binh .CT tu
18-08-2020 12:33:48 100,000 ung ho 2020.202 be cao thanh minh
18-08-2020 13:13:00 100,000 ung ho MS 2020202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 13:39:46 1,500,000 CT DEN:023113208535 C. Huong gui be Cao Thanh Minh FT20231207293009
18-08-2020 13:59:28 100,000 DO DANH HIEN ung ho ms 2020.202 ; be Cao Thanh Minh
18-08-2020 15:46:01 200,000 CT DEN:023115735582 MS 2020 202 be Cao Thanh Minh
18-08-2020 18:45:26 200,000 Hoang Sy Quyet chuyen tien ung ho MS2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 18:58:07 300,000 MS 2020.197. Be Kieu phuong thy
18-08-2020 20:38:52 200,000 ung ho ms 2020.201(gia dinh chi binh)
18-08-2020 20:42:18 1,000,000 ung ho MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
18-08-2020 20:43:51 100,000 ung ho ms 2020.200(ung ho be vo nguyen thien bao)
18-08-2020 20:46:36 100,000 CT DEN:023120702850 UNG HO MS 2020201
18-08-2020 20:51:47 1,000,000 Nguyen Trung Thanh chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be cao Thanh Minh)
18-08-2020 21:48:58 300,000 Tran Van Tuong chuyen tien ung ho be vo nguyen thien bao ms 2020.200
18-08-2020 22:26:38 300,000 Chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh)
19-08-2020 06:41:25 100,000 NGUYEN THI LAN Chuyen tien Ma 2020.203 ( ung ho em Vang A Thuy)
19-08-2020 07:18:40 100,000 CT DEN:071306723345 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho gd chi Binh
19-08-2020 07:26:16 200,000 ung ho ms 2020203
19-08-2020 07:34:11 500,000 CT DEN:023200037091 MBVCB.738383503.097918.ung ho chau vang a thuy cau mong cho chau som khoe manh.CT tu 0751000052823
19-08-2020 08:27:15 200,000 MS 2020.203(em Vang A Thuy)
19-08-2020 08:31:22 200,000 CT DEN:023208089273 ung ho em Vang A Thuy
19-08-2020 08:48:09 300,000 CT DEN:190069524747 ung ho 2020 203 em vang a thuy
19-08-2020 08:55:08 1,000,000 CT DEN:023208656908 QUYNHHUY UNG HO CHAU VANG A THUY MS2002.203 FT20232351700040
19-08-2020 08:56:38 50,000 CT DEN:023208112492 ms2020 203 em vang a thuy
19-08-2020 09:00:35 100,000 CT DEN:023209659306 Ung ho em vang a thuy MS 2020203 FT20232679031739
19-08-2020 09:01:38 100,000 CT DEN:023209659781 Em Nguyen Thanh Hung ung ho em Vang A Thuy FT20232722840095
19-08-2020 09:16:08 300,000 MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
19-08-2020 09:21:22 300,000 ung ho MS 2020.203 ( em vang a thuy)
19-08-2020 09:29:51 100,000 Ung ho be CaoThanhMinh MS2020.202
19-08-2020 09:43:23 100,000 ung ho ms 2020.203
19-08-2020 10:42:37 500,000 LE THI QUAN CHUYEN KHOAN GIUP DO CHAU VANG A THUY BI PHONG DIEN
19-08-2020 10:54:19 400,000 UNG HO MS 2020.203 EM VANG A THUY
19-08-2020 10:55:31 200,000 ung ho chau Ms 2020.203 e Vang A Thuy
19-08-2020 10:57:52 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
19-08-2020 11:03:38 300,000 Le Xuan Van ck MS 2020.201( gia dinh chi Binh)
19-08-2020 11:07:01 200,000 MS 2020.203
19-08-2020 11:29:24 500,000 ho tro be Vang A Thuy
19-08-2020 12:10:00 100,000 LPT ung ho MS 2020203 em Vang A Thuy
19-08-2020 12:45:35 100,000 Nguyen Le Minh ung ho MS 2020.203(em Vang A Thuy)
19-08-2020 13:32:01 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO 2 MS 2020.202, 2020.203
19-08-2020 13:33:05 100,000 Tran Thi Bich Lien chuyen tien ung ho MS 2020.202 ( be Cao Thanh Minh)
19-08-2020 13:37:37 500,000 ung ho ms 2020.203
19-08-2020 14:06:30 1,000,000 So GD goc: 10005732 UN GHO ANH NGUYEN CONG MINH / CHI HOANG THI BINH
19-08-2020 15:01:06 160,000 CT DEN:023215524559 Goi em Vang A Thuy MS 2020 203
19-08-2020 15:21:41 1,000,000 Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.203( em Vang A Thuy ).
19-08-2020 16:16:58 200,000 CT DEN:161135764655 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho ma so 2020203 em Vang A Thuy
19-08-2020 16:54:02 500,000 CT DEN:023209931862 unghobe kieu phuong trang ms2020.197
19-08-2020 16:54:48 100,000 MS 2020.203 ( E Vang A Thuy)
19-08-2020 17:28:54 500,000 CT DEN:172348086857 NGUYEN THI NGOC AN
19-08-2020 17:56:42 500,000 CT DEN:023210973263 Chuyen tien bao vietnamnet ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
19-08-2020 18:00:58 300,000 CT DEN:023218791712 Ung ho quy
19-08-2020 19:39:32 200,000 NGUYEN THI THU Chuyen tien ung ho MS 2020.203 em Vang A Thuy
19-08-2020 20:10:50 500,000 CT DEN:023213045404 Chuyen tien ung ho 2020.203 vang a thuy
19-08-2020 20:54:47 200,000 ung ho MS 2020.203 (em Vang A Thuy)
19-08-2020 21:26:29 200,000 Do Thi Kim Nhung chuyen tien ung ho MS 2020.203 Vang A Thuy
19-08-2020 21:31:00 200,000 STA ungho ms2020.203 (em Vang A Thuy)
19-08-2020 22:09:06 200,000 CT DEN:819316478211 iris ung ho MS 2020.201 gia dinh Chi Binh
19-08-2020 23:10:31 200,000 CT DEN:023223079916 MDA ung ho MS2020.197 be Kieu Phuong Trang. Nam mo Quan The Am Bo Tat. FT20233360850270
20-08-2020 01:30:24 100,000 CT DEN:023223080252 MDA ungho MS 2020.200 be Nguyen Vo Thien Bao. Nam mo Quan The Am Bo Tat. FT20233360858291; thoi gian GD:19/08/2020 23:12:31
20-08-2020 01:30:31 100,000 CT DEN:023223080511 MDA ung ho MS 2020.198 gia dinh anh Duc. Nam mo Quan The Am Bo Tat. FT20233975183949; thoi gian GD:19/08/2020 23:13:57
20-08-2020 05:53:16 500,000 CT DEN:023305105406 MS 2020.203 ung ho Vang A Thuy FT20233790300745
20-08-2020 05:56:45 1,000,000 ung ho MS 2020.204 (Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 06:38:17 500,000 CT DEN:023323144009 Chuyen tien MS 2020.204 ung ho Nguyen Van Vinh
20-08-2020 06:39:13 100,000 CT DEN:200069644491 Ung ho MS 2020 204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 06:51:36 1,000,000 CT DEN:023223881809 Ung ho vien phi em Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:00:11 200,000 Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen van Minh
20-08-2020 07:05:52 300,000 Ung ho MS 2020.204(Vien phi cho chau Nguyen Van Vinh) Le Dinh Quang chuyen tien
20-08-2020 07:08:04 100,000 CT DEN:023300151259 Chuyen tien
20-08-2020 07:09:07 200,000 MS 2020.204
20-08-2020 07:11:44 500,000 CT DEN:023307823046 MoMoT0918235236T6758919287T970415TUng ho MS 2020204 vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:12:50 300,000 CT DEN:023307903501 UNG HO MS 2020.197 200820 07 12 49 903501
20-08-2020 07:17:54 100,000 CT DEN:023300154596 ms 2020.204 ung ho vien phi nguyen van vinh
20-08-2020 07:20:51 50,000 CT DEN:200069646123 ung ho MS 2020204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:22:59 1,000,000 Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho vien phi Nguyen Van Vinh. MS 2020.204
20-08-2020 07:25:18 500,000 Tran To Nga chuyen tien ung ho MS 2020.204; chau Nguyen Van Vinh
20-08-2020 07:57:00 500,000 Duong Thi Chau Tran ung ho vien phi MS 2020.204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:01:42 200,000 CT DEN:023300066796 MBVCB.739516974.035578.Ung ho vien phi nguyen van vinh.CT tu 0931004193759 PHAM THU TRANG toi 114000
20-08-2020 08:16:26 50,000 MS 2020.204
20-08-2020 08:17:13 200,000 MS2020.204
20-08-2020 08:22:56 50,000 ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 08:24:11 300,000 ung ho vien phi MS 2020.204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:27:24 500,000 CT DEN:023308907912 UNG HO MS 2020 204 VIEN PHI NGUYEN VAN VINH 200820 08 27 23 907912
20-08-2020 08:31:26 50,000 CT DEN:023301233998 UNG HO MS 2020.204 NGUYEN VAN VINH
20-08-2020 08:32:18 500,000 MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh )
20-08-2020 08:35:00 200,000 CT DEN:023308191579 ung ho NGUYEN VAN VINH
20-08-2020 08:38:58 100,000 CT DEN:023301200069 ung ho chau Vinh 2020.204
20-08-2020 08:40:47 200,000 Phan Thi Thu Ha chuyen tien ung ho 2020. 204
20-08-2020 08:41:24 100,000 ung ho ms 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 08:41:56 100,000 CT DEN:023301392641 NGUYEN DUY HUNG CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2020204 be Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:42:36 100,000 MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 08:42:44 300,000 Phan Thi Thanh Loan CK ung ho MS 2020.203
20-08-2020 08:44:35 100,000 MS 2020.200 ung ho be Vo Nguyen Thien Bao
20-08-2020 08:45:33 50,000 ung ho ms 2020.204 ( ung ho vien phi nguyen van vinh)
20-08-2020 08:46:29 200,000 ung ho ms 2020.200 (ung ho be Vo Nguyen Thien Bao)
20-08-2020 09:06:26 100,000 Ung ho MS 2020.204 (Ung hon vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 09:10:51 100,000 Le Van Thuan chuyen tien MS 2020.204 ( ung ho vien phi Nguyen van Vinh)
20-08-2020 09:11:11 5,000,000 MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 09:12:12 500,000 ung ho  MS2020.204
20-08-2020 09:12:27 200,000 CT DEN:023300083921 MBVCB.739599564.055681.Ung ho ma so 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ung ho qua bao Vietn
20-08-2020 09:14:47 200,000 MS 2020.204
20-08-2020 09:16:19 10,000 TRA XUAN BINH UNG HO CHUONG TRINH"" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY""
20-08-2020 09:17:49 100,000 CHU MINH NGOC ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 09:21:29 5,000 TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.204
20-08-2020 09:26:22 1,000,000 Tran Lan Phuong ung ho MS 2020.204 chau Vinh
20-08-2020 09:34:33 100,000 DO DANH HIEN ung ho ma 2020.204; em Nguyen Van Vinh
20-08-2020 09:35:12 500,000 uh chau Vinh
20-08-2020 09:40:38 200,000 UNG HO MS 202.204( UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
20-08-2020 09:45:32 200,000 MS 2020 200 Vo Nguyen Thien Bao
20-08-2020 09:46:58 500,000 ung ho ms 2020.204
20-08-2020 09:47:45 200,000 CT DEN:094237577831 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 TA VAN HINH chuyen khoan
20-08-2020 09:48:01 200,000 So GD goc: 10002597 Giup ms 2020.204 em Nguyen Van Vinh
20-08-2020 10:14:31 500,000 So GD goc: 10003746 Ung ho MS 2020.204
20-08-2020 10:33:18 100,000 Chuyen tien ung ho ms 2020.204 Nguyen Van Vinh
20-08-2020 10:42:37 100,000 LPT ung ho MS 2020204  Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 10:44:08 300,000 CT DEN:023303309736 Chuyen tien ung ho ma so 2020.204. chau Nguyen van Vinh
20-08-2020 10:54:11 200,000 CT DEN:023303900649 200820000002890 Ung ho MS 2020.204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh ZP5MKK6C9M41
20-08-2020 11:07:42 500,000 ung ho MS 2020.204 nguyen Van Vinh
20-08-2020 11:16:19 200,000 MS 2020.204 ung ho nguyen van vinh
20-08-2020 11:22:50 500,000 uong ho MS 2020.201 ( gd chi Binh)
20-08-2020 11:25:38 500,000 ung ho MS 2020.204 (ung ho vien phi Nguyen Van Vinh)
20-08-2020 11:32:41 300,000 So GD goc: 10001175 IB MS 2020.204  (UNG HO VIEN PHI NGUYEN VAN VINH)
20-08-2020 11:33:26 150,000 Ung ho MS 2020.204(Ung ho vien phi Nguyen van Vinh)
20-08-2020 11:55:59 100,000 ung ho ma so 2020.204
20-08-2020 12:39:19 200,000 LE VUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.203(em Vang A Thuy)
20-08-2020 13:54:57 200,000 Ung ho MS 2020 -204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 14:02:44 100,000 Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.204
20-08-2020 14:03:07 100,000 So GD goc: 995220082026406 995220082026406 - Ung ho MS2020.203E Vang A Thuy
20-08-2020 14:51:17 300,000 MS 2020.202 (be Cao Thanh Minh)
20-08-2020 15:17:41 20,000 Le Duc Anh chuyen tien
20-08-2020 15:33:51 100,000 Chuyen khoan bao Vietnamnet
20-08-2020 15:36:43 100,000 Ung ho MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 18:19:22 200,000 MS 2020204 ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 18:34:34 200,000 NGUYEN HUU TAM Chuyen ma so 2020.198
20-08-2020 19:20:54 200,000 CT DEN:023319053163 ung ho chau Vang A Thuy
20-08-2020 20:00:14 300,000 ung ho MS 2020.204; ung ho vien phi Nguyen Van Vinh
20-08-2020 20:16:08 1,000,000 CT DEN:023320137007 MS 2020.197 be Phuong Trang
20-08-2020 20:51:05 30,000 Le Duc Anh chuyen tien
20-08-2020 22:42:38 200,000 Ung ho vien phi Nguyen Van Vinh  MS 2020.204

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ngày ủng hộ  Họ và tên người ủng hộ   Số tiền  Mã số ủng hộ 
11/8/2020 Cô Uyển Trang      1,400,000 2020.182,184,185,187,189,191,195
12/8/2020 Nguyễn Quang Thạch  (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh , P21 Q Bình Thạnh)         200,000 2020.196
14/8/20 Hồ Ngọc Khánh Vy         500,000  2020.182 
17/8/20 Cô Lan      1,000,000 2020.200,195
18/8/20 Chú Nhàn         300,000 2020.202
18/8/20 Cô Ngọc Mỹ      1,000,000 2020.200
19/8/20 Trần Thị Lan      1,000,000 2020.132,202
19/8/20 Nguyễn Văn Ngọc         500,000 2020.203
20/8/20 Anh Hưng + Trực (Bình Thạnh)      1,000,000 2020.203,197
20/8/20 Lê Thành Lý Q11      1,000,000 2020.201

Ban Bạn đọc

Không có tiền, mẹ sợ không kịp đưa con đi cấp cứu

Không có tiền, mẹ sợ không kịp đưa con đi cấp cứu

Là đứa trẻ bị bỏ rơi ở gốc tre, chị Ly thấu hiểu hơn ai hết cảm giác tủi thân, đau khổ. Vì thế, khi con sinh ra, chị dồn hết yêu thương chăm chút cho con. Đau lòng thay, con gái chị lại mắc chứng teo não.

tin nổi bật

Em Nguyễn Hoàng Kiều Anh có thêm động lực chữa bệnh

Sau khi bài viết: “Mẹ đơn thân nhói lòng chứng kiến từng sợi tóc con rụng hết vì ung thư" được báo VietNamNet đăng tải, em Kiều Anh đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Bé trai 6 tháng tuổi bị não úng thuỷ nguy hiểm tính mạng

Được 3 tháng tuổi, Hải Minh xác định bị não úng thuỷ. Trải qua một thời gian dài chạy chữa, đến nay, tính mạng con vẫn chưa thoát khỏi sự đe doạ của "tử thần".

Trao hơn 67 triệu đồng đến em Phạm Minh Quân bị tai nạn giao thông

Hơn 4 tháng sau khi gặp tai nạn giao thông, em Phạm Minh Quân đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, em vẫn đang nằm điều trị viêm màng não tại Bệnh viện Việt Đức.

15 năm gồng gánh nuôi con teo cơ, goá phụ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Con trai lớn bị sốt cao gây co giật dẫn đến teo cơ suốt nhiều năm, chồng lại đột ngột qua đời do điện giật, gia đình chị Thu lâm vào cảnh cùng quẫn, bất hạnh.

EZVIZ gây quỹ hỗ trợ trẻ em phẫu thuật hở hàm ếch

Khi mua một sản phẩm từ thương hiệu EZVIZ, bạn cũng đóng góp 1.000 đồng gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Phải cắt chân do ung thư, cậu bé tự kỷ mỏi mòn đợi bác sĩ "trả lại chân" cho mình

Khi bác sĩ thông báo cần phải cắt một bên chân để ngăn tế bào ung thư di căn, Nhật Quang gào khóc không đồng ý. Chị Lý đành gạt đứa nhỏ, vì chân bị hư nên phải tháo ra sửa, sau này sẽ trả lại cho con.

Bạn đọc ủng hộ gần 29 triệu đồng tới 4 đứa trẻ mồ côi cha ở Hà Tĩnh

Bố bị ung thư gan, giành giật sự sống trên giường bệnh. Trước tình cảnh ngặt nghèo của gia đình, bốn đứa trẻ chỉ biết ôm nhau khóc. Ít lâu sau, bố của các em qua đời. Bạn đọc vừa ủng hộ 4 đứa trẻ số tiền gần 29 triệu đồng.

Không còn mẹ trên đời, bố mất đột ngột, hai đứa trẻ bơ vơ không nơi bấu víu

Mẹ qua đời do ung thư, mới đây người bố, chỗ dựa cuối cùng của hai anh em Bách - Đan lại đột tử. Tương lai các em đang trở nên hết sức mịt mù.

Mẹ ốm liệt giường, 5 đứa trẻ ở Hà Tĩnh được ủng hộ hơn 65 triệu đồng

Hai lần gặp tai nạn dẫn đến tổn thương não khiến người bố sức khỏe yếu, nay mẹ lại mắc bệnh ung thư di căn, 5 đứa trẻ lít nhít, lem luốc sống chật vật trong căn nhà xuống cấp 4 được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ hơn 65 triệu đồng.

Bị ung thư vú, cô giáo vùng cao sợ con thơ lâm cảnh mồ côi

Chưa nguôi nỗi đau con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh, chị Siêng đã "chết lặng" khi nhận được thông báo bản thân mắc bệnh ung thư giai đoạn 3.

Trao hơn 54 triệu đồng đến em Phạm Minh Tuấn mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

Vừa qua, đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền 54.315.500 đồng đến em Vũ Minh Tuấn bị u nguyên bào thần kinh. Đây là tấm lòng bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ em chữa bệnh.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 5/2022

Trong 10 đầu tháng 5/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 572,640,604 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Người đàn ông khóc cạn nước mắt chứng kiến vợ con lần lượt qua đời do ung thư

Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi tính mạng của vợ và con trai út của anh Tiến. Giờ đây, đến lượt người con thứ của anh cũng phát hiện mắc bệnh ung thư xương.

Gần 2500 runner chạy bộ gây quỹ ủng hộ 29 ca phẫu thuật nụ cười

Tham gia giải chạy CMC Speed Up, gần 2500 runner trên khắp mọi miền đất nước chạy được xấp xỉ 430 ngàn km sau 30 ngày, gây quỹ tặng chi phí phẫu thuật cho 29 em nhỏ không may bị sứt môi, hở hầm ếch.

Trao 83 triệu đồng tới bé gái mồ côi mẹ bị suy thận

Ít lâu sau sự ra đi đột ngột của mẹ, Hoài Anh phát hiện bị suy thận. Nhà quá nghèo, bố em không cách nào xoay xở tiền để lo thuốc thang, chạy chữa cho con. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ bé Hoài Anh 83 triệu đồng.