- Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt để cùng Tổng Công ty VTC thực hiện xong việc bàn giao, chia tách đài truyền hình VTC về VOV "chậm nhất trong Quý II theo ý kiến chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng".

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch 2016 của Tổng công ty VTC.

 

Đây sẽ là một trong những vụ chủ chốt của Tổng công ty VTC trong năm 2016, cùng với tiếp tục triển khai tái cơ cấu giai đoạn kế tiếp và chuẩn bị các công tác cần thiết cho việc cổ phần hóa.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty VTC chiều nay, 24/12, Bộ trưởng đã biểu dương VTC khi tất cả các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với 2014, trong đó, doanh thu đạt 3500 tỷ đồng - tăng trưởng 9% và lợi nhuận 123 tỷ đồng - tăng trưởng 60%, nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng 7%.

"Đây là một kết quả cao nhất trong 28 năm hình thành và phát triển của Tổng Công ty VTC", Bộ trưởng vui mừng chia sẻ. Đặc biệt, tình hình tài chính của Tổng công ty đã lành mạnh hơn, lỗ lũy kế đã giảm xuống đáng kể, từ âm -330 tỷ đồng cuối năm 2012, đến nay chỉ còn âm -100 tỷ đồng và dự kiến sẽ xoá hết trong năm 2016.

Với những kết quả này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định Đề án Tái cơ cấu VTC đã đi đúng hướng và doanh nghiệp này đã cơ bản thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu.

Bình luận về những chỉ số tài chính ấn tượng nói trên, Chủ tịch HĐTV Lưu Vũ Hải khẳng định đây là những con số "rất thật", được đưa ra trên quan điểm "doanh thu để tối thiểu, chi phí phải dự phòng". Lợi nhuận dự kiến hết năm là 123 tỷ đồng, nhưng ông Hải tin rằng thực tế có khả năng sẽ còn cao hơn.

"Năm nay cũng là năm đầu tiên VTC xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sử dụng lao động. Những năm trước, chúng tôi phải tập trung xóa lỗ tích lũy nhưng năm nay đã có điều kiện để phát triển chiều sâu". Kỳ vọng của Tổng công ty là có thể xóa lỗ lũy kế ngay trong 6 tháng đầu năm 2016, nhưng kể cả trong trường hợp xấu nhất thì chắc chắn Tổng công ty cũng sẽ xóa được lỗ trong năm 2016, ông Hải cho biết.

"Kết quả năm 2015 thực sự có ý nghĩa. Đó là lời khẳng định, minh chứng rõ ràng, thuyết phục cho hiệu quả của việc tái cơ cấu. Chưa bao giờ niềm tin của tập thể lãnh đạo và người lao động lên cao như hiện nay. Thương hiệu VTC sau gần 5 năm suy giảm thì nay đã có sự hồi sinh trở lại về uy tín. Đó là giá trị không thể đo đếm được bằng tiền", vị Chủ tịch HĐTV VTC chia sẻ.

Tiếp tục tái cơ cấu, tránh phân tán nguồn lực

Cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Tổng công ty, đặc biệt là mục tiêu xóa lỗ lũy kế, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lưu ý năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XII và cũng là năm VTC bắt đầu triển khai xây dựng phương án cổ phần hoá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, Tổng công ty cần quán triệt, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, nhanh chóng cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai, với tiến độ cụ thể.

Đồng thời, VTC cần tiếp tục tái cơ cấu Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực, tránh cạnh tranh nội bộ; Khẩn trương hoàn thiện và trình Bộ TT&TT phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính; Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, đặc biệt cần tiếp tục sắp xếp lại các công ty con, công ty liên kết theo đúng quy định, thoái vốn tại các công ty kinh doanh không hiệu quả, rà soát sắp xếp lại nguồn nhân lực để đảm bảo nâng cao được năng suất, chất lượng và hiệu quả; Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế giữa Tổng Công ty và các công ty con hạch toán độc lập...

Bộ trưởng đặc biệt yêu cầu VTC chủ động nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là mở rộng ra thị trường quốc tế khi các Hiệp định thương mại được ký kết và có hiệu lực trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy các thế mạnh của mình như nội dung số (của VTC Intercom).

Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Tổng Công ty, Bộ trưởng cho biết Lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ nghiên cứu, xem xét các giải pháp, chính sách đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng đối với các doanh nghiệp, sớm giải quyết các vấn đề kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bộ cũng sẽ hỗ trợ tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, tạo điều kiện cho VTC tiếp tục triển khai các dịch vụ công như truyền hình Internet, truyền hình đối ngoại theo đúng quy định của pháp luật.

T.C