Ban Kinh tế Trung ương đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước

Ngày 30/9, Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế Đảng”.

 

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ: Cách đây 70 năm, ngày 30 tháng 9 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương Khóa I của Đảng đã ban hành Quyết nghị số 57-QN/TW về thành lập Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các chủ trương, chính sách, đề án lớn của Đảng về kinh tế, tài chính để giúp Trung ương lãnh đạo về kinh tế, tài chính.

Kể từ đây, ngày 30/9 đã đi vào lịch sử, là Ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương. Sự ra đời của Ban Kinh tế Trung ương lúc bấy giờ chính là bước phát triển mới của Cách mạng Việt Nam trong việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược song song, đó là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

{keywords}
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Ông Nguyễn Văn Bình bộc bạch: “Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, có thể khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Tiếp nối, kế thừa truyền thống vẻ vang của các nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ Đại hội khoá XII của Đảng (2016 - 2020), Ban Kinh tế Trung ương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì nhiều đề án trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tham mưu, ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận về kinh tế - xã hội ban hành từ đầu nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đến nay.

Nhiều chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đóng vai trò nền tảng, lâu dài cho sự phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, như các nghị quyết về: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước; chính sách đất đai; chiến lược phát triển năng lượng quốc gia; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...

“Một kỷ niệm khắc sâu vào tâm trí không chỉ của những người xây dựng chủ trương, đường lối mà của toàn thể đồng bào, chiến sỹ ta đó là việc chính Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp quyết định chọn số 10 cho Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội với mong mỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu để đưa Nghị quyết này vào cuộc sống, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ như Nghị quyết về “Khoán 10” đã đạt được trước đây”, ông Nguyễn Văn Bình chia sẻ.

Tại cuộc gặp mặt, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá: Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì xây dựng, trình Trung ương, Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã bám sát các quan điểm, chủ trương xuyên suốt của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc và phát triển đường lối đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt chức năng thẩm định các đề án kinh tế - xã hội trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với chất lượng thẩm định ngày càng nâng cao, đóng góp ý kiến thẳng thắn, thực chất và có trách nhiệm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội tiếp tục được chú trọng; phát hiện, tổng kết được nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự đi vào cuộc sống. 

"Những thành tích rất đáng tự hào của 70 năm qua, là sự cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, cầu thị, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong đó nhiều đồng chí đã trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước", Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

H.Duy

tin nổi bật

Bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bộ trưởng Công an chung vui cùng nhân dân trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu cảm xúc trong ngày hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ "cảm nhận rất rõ không khí vui mừng, phấn khởi, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền và lực lượng Công an…”

Xác định việc gì 'xin ý kiến' khi ban hành kết luận thanh tra

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn thanh tra, cơ quan thanh tra, chánh thanh tra không cứ “tự nhiên xin ý kiến”. Vì đây là biểu hiện của sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc.

Ông Nguyễn Danh Huy làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ông Nguyễn Danh Huy, 48 tuổi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Còn 38 địa phương có 68 vụ việc liên quan Việt Á đang được xem xét

Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết, đã có 25 vụ án liên quan sai phạm của Việt Á được khởi tố với 95 bị can; trong đó, 25 địa phương đã khởi tố vụ án, còn lại 38 địa phương có 68 vụ việc liên quan chưa bị khởi tố và đang được xem xét.

Nếu bị kỷ luật, Bí thư Hải Dương phải ra khỏi BCĐ phòng chống tham nhũng

Trường hợp của Bí thư Hải Dương đang bị xem xét kỷ luật và đã tham gia vào Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh sẽ theo tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó, sau khi xử lý thì chắc chắn đưa ra khỏi Ban Chỉ đạo.

Chưa bao giờ chúng ta xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực như vừa qua

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sáu tháng đầu năm, kỷ luật 27 cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng: Khởi nghiệp nông nghiệp phải dựa vào 3 trụ cột

Sáng 17/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện 'Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc VNUA – 2022' do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

Vụ FLC, Việt Á, CDC Hải Dương vào danh sách án trọng điểm khẩn trương xét xử

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu khẩn trương xét xử 9 vụ án trọng điểm, trong đó có vụ FLC, Việt Á, CDC Hải Dương, chuyển trái phép qua biên giới 200.000 USD...

Đồng Tháp điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Đồng Tháp điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt, trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

Bí thư TP.HCM: Gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần gắn kết giữa xây và chống, trong đó xây là chính. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 17/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Phiên họp thứ 22 của BCĐ để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

19 hành vi tiêu cực: Cán bộ nên đặt trên bàn để tự soi, tự sửa

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh, với 19 hành vi tiêu cực được chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền nên đặt trên bàn làm việc để luôn tự soi, tự sửa.

Thủ tướng đôn đốc 41 bộ, ngành và 18 địa phương giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định phân công các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan, địa phương.