Ban Thanh tra nhân dân

Cập nhập tin tức Ban Thanh tra nhân dân

Quốc hội quyết định doanh nghiệp tư không phải lập Ban Thanh tra nhân dân

Quốc hội sáng 10/11 thông qua dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với 443 ĐBQH tán thành (88,96% tổng số ĐBQH). Đây là dự luật mới, lần đầu được Quốc hội thông qua.

Nhiều nơi lập Ban Thanh tra nhân dân để đối phó chứ không làm được gì

Thiết chế Ban thanh tra nhân dân là vấn đề được các đại biểu bàn luận sôi nổi khi thảo luận dự Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 7/9.