Việc thanh tra về mua sắm kit test, vắc xin tại Hà Nội, TP.HCM và Bộ Y tế đã diễn ra gần 1 năm qua. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm.

Nội dung trên được ông Liêm thông tin tại cuộc họp báo của Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra chiều 2/12. 

Ông Liêm cho biết sau khi Thủ tướng có ý kiến, Thanh tra Chính phủ sẽ công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết thêm,  một trong những nội dung được sửa đổi của Luật Thanh tra lần này là khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Khi luật này có hiệu lực thi hành chắc chắn sẽ hạn chế tối đa việc chậm ban hành kết luận thanh tra và tiến tới sẽ không còn chậm nữa. Điều này thể hiện rõ trong quy định của luật.

Theo đó đối với cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành thì thời gian xây dựng, báo cáo kết quả thanh tra không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Sau khi thanh tra xong, việc xây dựng dự thảo kết luận thanh tra cũng ngắn như thế.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định, Thanh tra Chính phủ cũng có riêng một nghị quyết quy định về nâng cao chất lượng và thời gian ban hành kết luận thanh tra.

Luật Thanh tra (sửa đổi) có 8 chương với 118 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Một trong những điểm mới của luật là quy định chặt chẽ hơn về việc ban hành kết luận thanh tra, khắc phục tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra.

Luật đã quy định cụ thể, rành mạch về thẩm quyền, quy trình, thời gian các bước báo cáo kết quả thanh tra, xây dựng, ban hành, công khai kết luận thanh tra.

Luật quy định, với với dự thảo kết luận thanh tra về vụ việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, vụ việc quan trọng, phức tạp thuộc diện chỉ đạo, theo dõi của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh hoặc có yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thì người ra quyết định thanh tra phải có văn bản báo cáo thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung được báo cáo; trường hợp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước không trả lời hoặc không có ý kiến khác với dự thảo kết luận thanh tra thì người ra quyết định thanh tra ban hành ngay kết luận thanh tra.