Bảo tồn phố cổ

Cập nhập tin tức Bảo tồn phố cổ

Làm sao thoát 'sống khổ như phố cổ Hà Nội'?

Đối với phố cổ Hà Nội tương lai, giao thông ngầm dưới phố cổ vào “lõi ô cờ” là khả thi.

Nhà lầu lộng lẫy cũng quyết không đổi nhà phố cổ HN

Bảo tồn phố cổ, là tôn tạo những thứ cần thiết cho khuôn mặt đường phố. Tôn tạo phần lõi rất tốn kém, mà cũng không thể mang lại giá trị sử dụng hay cảnh quan thực cần thiết.