bầu thủ tướng

Cập nhập tin tức bầu thủ tướng

Hôm nay bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Người đứng đầu Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tuyên thệ nhậm chức chiều nay.

Bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới

Ngày 27/7, QH dự kiến thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng. QH sẽ bầu Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín.