bệnh đặc hữu

Cập nhập tin tức bệnh đặc hữu

5 yếu tố xác định Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu

Số ca mắc, tỷ lệ nhập viện, tử vong, mẫu nước thải và các cụm dịch là những căn cứ để xác định giai đoạn mới của Covid-19.

Lúc nào Việt Nam có thể coi Covid-19 là bệnh đặc hữu?

Sẽ đến lúc Covid-19 là bệnh đặc hữu với cách thích ứng phù hợp. Tuy nhiên, nguy cơ làn sóng dịch mới, biến thể mới, năng lực điều trị có thể sẽ kéo dài thời điểm được mong đợi này. 

Khi nào Covid-19 được coi là bệnh đặc hữu?

Đại dịch chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu khi các con số liên quan thấp, người bệnh nhận được sự chăm sóc cần thiết…

Từ đại dịch đến bệnh đặc hữu

Số ca F0 ở Hà Nội đang ngày một gia tăng nhưng tâm thức xã hội đối với virus đã khác trước rất nhiều, khi Covid-19 được nhìn nhận như bệnh đặc hữu.