{keywords}
Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tập huấn sử dụng Bảo hiểm xã hội số

Năm 2020 tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua hệ thống ngân hàng ở Đà Nẵng ước đạt 79,1% và vượt 28,1% chỉ tiêu được giao, theo tin từ cổng thông tin điện tử BHXH TP Đà Nẵng.

Được biết, để kết quả vượt bậc nêu trên, BHXH Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, như xây dựng Kế hoạch số 1285/BHXH-KHTC ngày 25/6/2020 về đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, BHXH Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện... phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chi trả, thanh toán các dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

BHXH Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tuyên truyền vận động người lao động mở tài khoản cá nhân (thẻ ATM) để nhận tiền TCTN; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội triển khai chi trả tiền trợ cấp người có công cách mạng thông qua tài khoản cá nhân; phối hợp với Bưu điện thành phố, hệ thống Ngân hàng tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các địa điểm chi trả, các khu dân cư, Tổ dân phố.

BHXH Đà Nẵng còn phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng (VTV8) tổ chức truyền thông về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN qua thẻ ATM.

BHXH Đà Nẵng cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến lợi ích của việc không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục... thông qua cổng thông tin điện tử và trang fanpage BHXH thành phố. Tuyên truyền trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong thời gian tới, BHXH Đà Nẵng sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp để đạt mục tiêu mở rộng phương thức chi trả hiện đại theo tinh thần Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, qua đó đem lại những lợi ích thiết thực cho người hưởng và góp phần vào công cuộc hiện đại hoá nền kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phương Nguyễn

Đà Nẵng đặt mục tiêu trên 50% người dân thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025

Đà Nẵng đặt mục tiêu trên 50% người dân thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025

Theo kế hoạch Phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt trong TMĐT trên địa bàn thành phố đạt từ 50%.