Trước đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai đã chính thức đi vào vận hành từ ngày 2/11/2020. Đây là nơi để 23 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, với trên 1.500 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công thương, tài chính, giao thông vận tải và xây dựng….Trong ngày đầu tiên vận hành chính thức đã có 200 lượt công dân, tổ chức đến thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Để giám sát cán bộ, công chức các sở, ban, ngành làm việc theo quy định, Trung tâm đã trang bị đầy đủ hệ thống camera giám sát, có số máy điện thoại đường dây nóng và trực tiếp lãnh đạo Trung tâm trực trong các ngày làm việc để giải quyết, hỗ trợ kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện nghiêm túc, trật tự đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với sự đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại cũng tạo điều kiện thoải mái cho nhân dân khi ngồi chờ đến lượt thực hiện thủ tục hành chính.

{keywords}

Công dân đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai)

Và bắt đầu từ 1/1/2021, việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tại Trung tâm phục vụ hành chính công trên cổng dịch vụ công của tỉnh thông qua cổng thanh toán trực tuyến (Payment Platform) trên cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Lào Cai và các đơn vị liên quan triển khai giải pháp kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với cổng thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm an toàn, thông suốt trong quá trình thực hiện.

Việc triển khai thí điểm thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần thực hiện thành công giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

P.V

Ngày thẻ Việt Nam sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày thẻ Việt Nam sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 29/10/2020, báo Tiền phong và Napas đã công bố “Ngày Thẻ Việt Nam 2020” với chủ đề Khơi dậy nội lực từ khủng hoảng COVID-19, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.