Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ thu ngân sách Nhà nước từ năm 2018, hiện nay, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Phú Thọ đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và liên kết trong giao dịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai kết nối hạ tầng dịch vụ thuế điện tử với hạ tầng thanh toán điện tử phục vụ cho việc nộp thuế điện tử.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện kết nối trao đổi thông tin dữ liệu với cơ quan thuế, tăng cường công tác triển khai các hình thức nộp thuế kinh doanh thương mại qua internet banking, website của Tổng cục Thuế đến các doanh nghiệp, cá nhân. Cùng với đó, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch.

Nhờ đó, trên 95% các giao dịch nộp thuế tại các huyện, thành, thị tại Phú Thọ đã được thực hiện qua ngân hàng; 100% Kho bạc Nhà nước huyện, thành, thị trong tỉnh có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước; số thuế thu qua ngân hàng tăng dần qua các năm.

{keywords}

Công ty Điện lực Phú Thọ tích cực triển khai chương trình thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ)

Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Thọ, các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng, Công ty Điện lực Phú Thọ và các chi nhánh điện trong toàn tỉnh triển khai nhân rộng mô hình thanh toán tiền điện qua ngân hàng; đồng thời chuẩn hóa dữ liệu thông tin khách hàng tạo điều kiện thuận lợi giúp khách hàng truy xuất thông tin để thực hiện thanh toán.

Dịch vụ thanh toán tiền nước cũng đã được Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đẩy mạnh bằng cách kết nối phần mềm thành công với một số ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, để thu tiền nước thông qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đến thời điểm này, 100% trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các các trường phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đã chấp nhận thanh toán tiền học phí qua ngân hàng; 100% học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề đã mở và sử dụng thẻ thanh toán qua ngân hàng, qua đó thanh toán tiền học phí qua thẻ; 100% các Bệnh viện và Trung tâm y tế, các cơ sở y tế trong tỉnh chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng.

Để tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công, tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông đồng bộ để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và cách thức thanh toán tiêu dùng của người dân, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho người dân.

Đặc biệt, chú trọng việc khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử; khuyến khích thanh toán điện tử trong thương mại điện tử. Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng. Toàn tỉnh quyết tâm nâng cao tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng, giảm giao dịch trực tiếp đối với các dịch vụ công và chương trình an sinh xã hội.

P.V

Còn 29 bộ, tỉnh chưa tích hợp hệ thống thanh toán online trên Cổng DVCQG

Còn 29 bộ, tỉnh chưa tích hợp hệ thống thanh toán online trên Cổng DVCQG

Theo Văn phòng Chính phủ, tính đến trung tuần tháng 9/2020, vẫn còn 18 địa phương và 11 bộ, ngành chưa hoàn thành việc tích hợp, sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG).