Tải app Viettel Money tại: https://km.vtmoney.vn/314y/heqctt1
Cơ hội trúng lớn với Tết tận hưởng tại: https://viettelmoney.vn/tettanhuong2023

Quỳnh Anh