Phòng Tình huống ở Nhà Trắng là nơi Tổng thống Mỹ và các cố vấn thảo luận những vấn đề gai góc nhất về chiến tranh và hòa bình toàn cầu.

VietNamNet TV