VietNamNet trân trọng giới thiệu bài phát biểu của ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân!

Hôm nay, HĐND tỉnh, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Ninh và các đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Bacninh.gov.vn

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân,

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách, đất đai, quốc phòng – an ninh, nội chính năm 2022; những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Bên cạnh đó sẽ thảo luận, quyết định nhiều chủ trương, chính sách, công việc quan trọng theo thẩm quyền.

Trong 2 ngày 02 - 03/12 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp, thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Đồng thời bàn một số định hướng để cho ý kiến về việc tổ chức Kỳ họp HĐND thứ 10. Trên cơ sở kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, tôi xin được trao đổi một số nội dung mang tính định hướng để HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận.

Năm 2022 chuẩn bị kết thúc, đây là một năm hết sức đặc biệt (khôi phục kinh tế - xã hội sau dịch bệnh) với nhiều khó khăn, phức tạp của tình hình trong nước, quốc tế và ảnh hưởng của dịch bệnh; suy giảm kinh tế; lạm phát có xu hướng gia tăng; thị trường giá cả không ổn định; tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Song, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành, địa phương đối với sự phát triển của tỉnh. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua nhiều nội dung quan trọng chỉ đạo toàn diện các mặt công tác trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của Nhân dân.

Chúng ta đã cơ bản hoàn thành Chủ đề công tác năm “Tiếp tục Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị” và hoàn thành vượt mức 09/15 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022. Tập trung tháo gỡ khó khăn, duy trì kinh tế tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 7,39%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 28%; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 10,2%; thu ngân sách ước đạt 99,4% dự toán năm (do thu tiền sử dụng đất giảm, không đạt dự toán). Thu hút đầu tư FDI đạt gần 2 tỷ USD, nằm trong tốp 5 địa phương có thu hút đầu tư FDI cao nhất cả nước.

Công tác lập quy hoạch và phát triển đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, tài chính, quản lý đất đai, môi trường được tập trung chỉ đạo; triển khai và tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh (Đường Vành đai 4; Đường dẫn cầu Như Nguyệt…).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội, thể dục thể thao, thông tin truyền thông được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực: BCH Đảng bộ tỉnh đã Ban hành Nghị quyết số 52 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 55 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá tỉnh Bắc Ninh năm 2022 và nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh. Giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; nhiều chính sách an sinh xã hội tiếp tục được sửa đổi, có mức trợ cấp cao hơn so với quy định của Trung ương. Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Công tác tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có sự phối hợp và hiệp đồng hiệu quả. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tổ chức hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và tăng cường lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, nhất là nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và trách nhiệm, vai trò người đứng đầu. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả hơn.

Với những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của Đảng Đoàn HĐND tỉnh, của HĐND, Thường trực HĐND, các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh. Năm 2022, HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động. Đảng Đoàn HĐND nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc, báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời, đầy đủ các nội dung theo quy định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp một cách thiết thực, đạt hiệu quả”. Quá trình chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp bám sát yêu cầu thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong thảo luận với sự thống nhất cao, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương với nhiều Nghị quyết quan trọng. 

Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả. HĐND các cấp đã từng bước phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân,…

Những kết quả đạt được trong năm 2022 là hết sức cơ bản. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại đó là: Về thực hiện Chủ đề công tác năm: công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị chưa đạt kết quả như mong muốn; còn 6/15 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng một số công trình, thi công một số dự án còn chậm; việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn nhiều hạn chế; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp và những vi phạm, khuyết điểm mà Thông báo kết luận số 369 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã nêu ra. Đặc biệt là 08 điểm nghẽn chủ yếu (được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu ra: (1) Có lúc, có nơi tổ chức Đảng có biểu hiện mất năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao; đoàn kết xuôi chiều và biểu hiện chủ nghĩa cá nhân; bắt đầu bộc lộ những sai phạm về công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư và mua sắm công theo Thông báo kết luận số 369-TB/UBKTTW, ngày 01/11/2022 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. (2) Phương thức điều hành còn mang nặng tính quy trình; tính kế hoạch chưa cao, khả năng dự báo còn thấp; chất lượng thẩm định, giải quyết, trả lời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chưa cao, thiếu rõ ràng. (3) Nguồn lực chi cho đầu tư phát triển còn thiếu, phân bổ chưa sát với nhu cầu; chưa phát huy được vai trò dẫn dắt của đầu tư công với đầu tư toàn xã hội.(4) Kết cấu hạ tầng chưa đầy đủ và đồng bộ, chưa tạo nhiều không gian phát triển; hạ tầng số tuy được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.(5) Diện tích tự nhiên nhỏ nhất cả nước nên việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai chưa hiệu quả. Chưa thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường.(6) Năng lực công nghệ nội sinh của doanh nghiệp bản địa chưa cao; mức độ phụ thuộc vào khu vực FDI cao; mức độ lan tỏa và năng lực hấp thu công nghệ, sức khỏe thực chất của doanh nghiệp ccòn khó khăn.(7) Văn hóa tuy được gìn giữ, bảo tồn nhưng chưa trở thành động lực, nguồn lực cho phát triển.(8) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm), ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh cần được tập trung giải quyết một cách có lộ trình với quan điểm quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở các báo cáo trình kỳ họp và thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tôi mong muốn và đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan. Đặc biệt, có ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm trong phiên chất vấn tại kỳ họp này để tập trung vào những nguyên nhân chủ quan của những tồn tại hạn chế nêu trên, nhất là liên quan đến ý thức, trách nhiệm, sự quản lý, phối hợp điều hành của các cấp, các ngành và người đứng đầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ, để từ đó tìm ra các giải pháp nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân!

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tạo tiền đề, động lực, dư địa cho những năm tiếp theo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất chủ đề công tác năm, đó là: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” cùng 19 chủ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Để thực hiện thắng lợi các nội dung trên, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi mong muốn và đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 580, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023; xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đồng thời với tiến hành tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đồng bộ, thống nhất.

Thứ hai, Chú trọng đề cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở. Phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Cả hệ thống chính trị cần chủ động, nghiêm túc thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, khắc phục các bất cập, tồn tại, hạn chế thời gian qua và những vi phạm, khuyết điểm theo thông báo, kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Thứ ba, Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045 để làm cơ sở lập Quy hoạch phân khu, chi tiết, tạo không gian, dư địa thu hút đầu tư phát triển. Đồng thời xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm (Đường Vành đai 4; Đường dẫn lên cầu Như Nguyệt, Cầu Kênh Vàng…). Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Nâng cao chất lượng và đảm bảo tính kế hoạch, hiệu quả trong thực hiện đầu tư công theo hướng tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư theo kế hoạch; chuẩn bị dự án đầu tư, khởi công mới và phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công. Chủ động chuẩn bị đầy đủ, kịp thời để đón bắt xu hướng dịch chuyển đầu tư mới vào các lĩnh vực bán dẫn, chíp, công nghệ đầu cuối 5G, 6G; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát triển các trung tâm thương mại điện tử, dịch vụ với quy mô cấp vùng.

Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Sớm ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, (đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu, đưa vào Nghị quyết giao nhiệm vụ: (1) Rà soát các dự án sử dụng đất quá thời hạn; (2) Tổng hợp đề xuất giải quyết các dự án đất dân cư dịch vụ, đất giao trái thẩm quyền; (3) Rà soát, xem xét giải quyết các vụ việc; đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài). Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ tư, Đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13, ngày 30/11/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; chủ động trong việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy; cần căn cứ vào chương trình công tác của Tỉnh ủy để cụ thể hóa, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh đảm bảo tính kế hoạch, nâng cao chất lượng hiệu quả của các kỳ họp, hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết, chính sách được HĐND tỉnh thông qua. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề và động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân!

Trong 2 ngày của kỳ họp, tôi tin tưởng với sự đổi mới, sáng tạo, sự điều hành linh hoạt, khoa học của Chủ tọa kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XIX sẽ thành công tốt đẹp.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV khu vực tỉnh Bắc Ninh, các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!