Đem trí tuệ, tài năng, sức trẻ, xung kích thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, sáng 12/10, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng.

Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu khách quý;

Thưa toàn thể đại hội!

Hôm nay, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã đến dự đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí và quý vị đại biểu khách quý là niềm cổ vũ, động viên to lớn, sự quan tâm sâu sắc đối với tuổi trẻ quân đội.

Xin nhiệt liệt chào mừng 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho tuổi trẻ quân đội trên khắp mọi miền Tổ quốc về dự đại hội. Nhân dịp này, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam xin gửi tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

 
 Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc đại hội.
Kính thưa các đồng chí, thưa đại hội!

Trong giờ phút trang trọng này, đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cùng Đảng ta sáng lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chăm lo giáo dục, rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên quân đội thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa các đồng chí, thưa đại hội!

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 20-8-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 587 ngày 24-9-2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn về lãnh đạo, tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; thời gian vừa qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đoàn từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bảo đảm đúng nguyên tắc, đạt chất lượng tốt, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ quân đội.  

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X tiến hành trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội, song cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức; đặt ra những yêu cầu mới cho nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên, nhất là tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; đồng thời định hướng, cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trên các lĩnh vực, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; tiếp tục khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội phát triển lên tầm cao mới.

Đại hội có nhiệm vụ: (1) Tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội 5 năm (2017-2022); xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động trong 5 năm tới; (2) tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội XII; (3) bầu đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Tuổi trẻ toàn quân đang hướng về đại hội, gửi trọn niềm tin vào sự thành công của đại hội. Nhận thức rõ điều đó, tôi đề nghị mỗi đại biểu cần đề cao trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo văn kiện đại hội cấp trên và dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội.

Trong đó, cần tập trung phân tích những đặc điểm nổi bật trong 5 năm qua, nhất là những tác động đến công tác đoàn và phong trào thanh niên, làm rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, tồn tại, những khó khăn, vướng mắc phải giải quyết; những thách thức phải vượt qua; chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm; tạo sự thống nhất cao về dự báo tình hình, phương hướng, nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới; sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện tuổi trẻ toàn quân dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đoàn Chủ tịch và các cơ quan của đại hội duy trì và điều hành đại hội đúng nguyên tắc, quy chế và chương trình làm việc đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu khách quý;

Thưa toàn thể đại hội!

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X là đại hội của hành động, thể hiện niềm tin, ý chí và quyết tâm, cống hiến của tuổi trẻ quân đội.

Thành công của đại hội đánh dấu bước phát triển mới của công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội; khẳng định sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ quân đội là được đem trí tuệ, tài năng, sức trẻ của mình cùng với tuổi trẻ cả nước xung kích, sáng tạo thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa-xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với niềm tin sâu sắc đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc;

Chúc đại hội thành công tốt đẹp;

Trân trọng cảm ơn!

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

tin nổi bật

Toàn văn Nghị quyết 28 về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 28 Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 17/11/2022.

Toàn văn Nghị quyết 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 29 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Toàn văn Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 27 Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 9/11/2022.

Tổng Bí thư: Đặt tư tưởng 'dân là gốc' làm nền tảng cốt lõi cho công tác Mặt trận

Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước chiều 26/11.

Diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở tỉnh Vĩnh Long vào sáng 23/11/2022.

Tinh thần bất khuất, tận trung với nước, tận hiếu với dân của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng VIệt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

'Dấu ấn Võ Văn Kiệt' in đậm trong những quyết sách lớn

Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022) được tổ chức tại TP.HCM ngày 22/11. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dự và chủ trì hội thảo. VietNamNet đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Nghị viện, xây dựng nền tảng pháp lý chung cho ngôi nhà ASEAN

Chiều 21/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất của Đại hội đồng AIPA - 43. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Đội ngũ giáo viên trẻ phát huy nhiệt huyết, xung kích, đi đầu trong giáo dục

Đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong cả nước tiếp tục phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích, đi đầu trong khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường phối hợp giữa CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng, đoàn kết, gắn bó giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân vừa là truyền thống quý báu, yêu cầu khách quan, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại

Toàn quân tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Chăm lo tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác

Ngày 19/11, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Kết luận của Tổng Bí thư tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào ngày 18/111/2022.

APEC cần đi đầu thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại phiên "Tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững" thuộc hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, tại Bangkok, Thái Lan, ngày 18/11