Bí thư Nghệ An

Cập nhập tin tức Bí thư Nghệ An

Hội đồng giải phóng mặt bằng và gia đình ông Quyền đã khoan nền nhà để kiểm tra phạm vi GPMB của dự án mở rộng QL1A.

Bí thư Nghệ An trở thành Tổng kiểm toán

Ông Hồ Đức Phớc được 84,41% ĐBĐH tán thành giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Nghệ An

Đại hội đảng bộ khóa XVIII tỉnh Nghệ An vừa bầu ra 15 người vào ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy.