Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Cập nhập tin tức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Ông Lê Quốc Phong trúng cử Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

100% đại biểu bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong làm Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

Hội nghị Ban Thường vụ TƯ Đoàn lần thứ 14 (khóa X) diễn ra phiên hội nghị chuyển giao lãnh đạo, kiện toàn chức danh Bí thư thứ nhất.

Giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu HĐ bầu cử quốc gia

Tất cả 455 ĐBQH sáng nay biểu quyết tán thành chọn ngày bầu cử đại biểu QH và HĐND khóa tới là chủ nhật 22/5/2016.