- Tất cả 455 ĐBQH sáng nay biểu quyết tán thành chọn ngày bầu cử đại biểu QH và HĐND khóa tới là chủ nhật 22/5/2016.

{keywords}
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Hoàng Long

Sáng nay, Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đã trình bày tờ trình của UB Thường vụ QH về Ngày bầu cử đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch Hội đồng.

Bên cạnh ngày bầu cử được chọn như trên, các ĐBQH cũng đã tán thành số lượng và cơ cấu của Hội đồng bầu cử quốc gia như sau: 21 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch QH; 4 Phó chủ tịch gồm 1 Phó chủ tịch QH, Phó chủ tịch nước, 1 Phó thủ tướng, Chủ tịch UB TƯ Mặt trận Tổ quốc VN.

16 ủy viên gồm 3 Phó chủ tịch QH, Trưởng Ban Tổ chức TƯ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm VPQH, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Hội Nông dân VN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng thời, UB Thường vụ QH giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch QH khóa 13 để QH bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các ĐBQH sẽ thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự này trước khi bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng chiều nay.

Cũng trong chiều nay, QH sẽ nghe và thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự Tổng thư ký QH, để bầu vào ngày mai.

Chung Hoàng