100% đại biểu dự hội nghị BCH Trung ương Đoàn khóa 10 bằng hình thức bỏ phiếu kín đồng ý bầu ông Lê Quốc Phong giữ chức Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn.

Sáng nay, tại Hà Nội, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 10 đã được nghe tờ trình nhân sự do Bộ Chính trị giới thiệu ông Lê Quốc Phong, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam để hội nghị bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

{keywords}

Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (khóa 10) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

100% đại biểu đã biểu quyết đồng ý để ông Nguyễn Đắc Vinh rút khỏi Ban chấp hành Trung ương Đoàn, thôi chức danh Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

100% đại biểu biểu quyết đồng ý giới thiệu ông Lê Quốc Phong để hội nghị bầu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Hội nghị đã bỏ phiếu kín. Kết quả: Tổng số ủy viên BCH có mặt 134, tổng số phiếu thu vào hợp lệ 134, tổng số phiếu đồng ý 134. Theo Điều Lệ của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ông Lê Quốc Phong đã trúng cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 10.

Theo VOV