Đây là một trong 5 chuyên đề được giới thiệu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chiều 28/3.

Nhắc lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước là quy luật tất yếu tồn tại và phát triển trải qua các giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc ta”.

Với tư tưởng đó, đất nước ta đã thường xuyên chủ động chuẩn bị về mọi mặt ngay trong thời bình, coi xây dựng củng cố quốc phòng, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân thực hiện tư tưởng “quốc phú binh cường”, “ngụ binh ư nông”, trăm họ là binh, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”, “khoan thư sức dân” là kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước.

{keywords}
Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

“Ông Hồ Nguyên Trừng đã nói, thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo mà thôi. Ông cha ta cũng đã tổng kết “thái bình nên gắng sức, non nước vững ngàn thu”, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trích dẫn.

Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Khái quát tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghiệp số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng, tạo ra cả thời cơ, thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc.

Xuất hiện nhiều hình thái chiến tranh mới, làm thay đổi môi trường chiến lược. Sự xuất hiện của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại đã làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội, hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh.

Với sự ra đời của chiến tranh mạng, tác động sâu sắc đến quốc phòng, an ninh thế giới, khu vực và của mỗi quốc gia. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, nhất là khủng bố, thiên tai, dịch bệnh tiếp diễn phức tạp.

Theo Tổng tham mưu trưởng QĐND, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á, có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

“Riêng về tình hình Biển Đông vẫn đang có những diễn biến căng thẳng, tồn tại nhiều diễn biến phức tạp, đang đặt ra thách thức mới về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo”, Thượng tướng Phan Văn Giang lưu ý.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, diễn biến trên Biển Đông trong tình hình đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông như: vùng tranh chấp, vùng chồng lấn, vùng chưa phân định rõ ràng, vùng nước lịch sử, vùng đánh cá; hoặc mới giải quyết được thềm lục địa, còn trên biển thì chưa giải quyết được.

{keywords}
Hội nghị được kết nối với 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc với sự tham dự của hơn 959 nghìn cán bộ, đảng viên.

“Trên cơ sở đó, chúng ta phải giải quyết một cách bài bản, căn cơ, lâu dài, chiến lược, kiên định, nhưng phải có sách lược mềm dẻo, đúng đắn để giải quyết phù hợp các tình huống trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế '', Thượng tướng Phan Văn Giang cho hay.

Đó là thực hiện công ước Luật biển 1982 và DOC của các nước ASEAN với một số nước khác và tiến tới xây dựng COC để hoàn chỉnh nội dung này và phải xử lý theo tình hình thực tế.

Đảng ta xác định, bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp, kiên định nguyên tắc chiến lược, đồng thời linh hoạt về sách lược trong xử trí các tình huống liên quan đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược trong mọi tình huống. 

Quân đội giảm, điều chỉnh 800 tổ chức biên chế

Đại hội XIII của Đảng xác định phương hướng, mục tiêu: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại.  

Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh.

Bước đầu đạt được kết quả quan trọng, bảo đảm sự cân đối và tương đối đồng bộ giữa quân chủng, binh chủng, giữa cơ quan đơn vị, giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên.

Thượng tướng Phan Văn Giang nêu thực tế, sau 1975, quân đội có 11 quân khu, sau đó giải thể, sáp nhập, giờ  chỉ còn 7 quân khu. Quân khu Thủ đô cũng chuyển thành Bộ tư lệnh thủ đô để giảm biên chế, tinh gọn bộ máy. Trước đây, một quân khu có thể 5-7 sư đoàn, bây giờ mỗi quân khu chỉ còn lại 1 sư đoàn đóng quân. 

Từ 2016 tới nay, thực hiện nhiệm kỳ khóa XII, quân đội giảm, điều chỉnh 800 tổ chức biên chế. Ngoài ra, vì không thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên quân đội giải thể các trường nghề.

“Chúng tôi để lại 2 trường quân sự của Hà Nội, TP.HCM, còn 61 tỉnh thành khác giảm hết, điều chỉnh nhiệm vụ cho các đơn vị khác, cũng là một bước để tinh gọn bộ máy”, Thượng tướng nói.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, những nhận thức và tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc kế thừa và phát triển truyền thống và kinh nghiệm lãnh đạo giữ nước của dân tộc; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đây cũng là kế sách giữ nước từ từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Thu Hằng

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

Năm Ủy viên Bộ Chính trị sẽ quán triệt, giới thiệu 5 chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên trong 2 ngày.