Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định vừa thông báo cho CTCP Đầu tư Dviews (gọi tắt Công ty Dviews) về việc thu hồi đất với diện tích hơn 197.000m2 tại Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn. Đây là diện tích đất nhằm mục đích xây dựng Khu du lịch Dviews Resort trong tổng diện tích 25ha.

Lý do ban hành thông báo là Công ty Dviews vi phạm pháp Luật Đất đai và đã được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng 24 tháng cho toàn bộ dự án vào năm 2021. Tuy nhiên, Công ty Dviews vẫn chưa thực hiện hoàn thành dự án để đưa đất vào sử dụng.

Theo tìm hiểu, dự án Khu du lịch Dviews Resort do Công ty Dviews là chủ đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 14/6/2011, và thay đổi lần thứ nhất ngày 25/12/2015 để triển khai dự án trên quy mô gần 25ha. 

Dự án tổng vốn đăng ký gần 1.200 tỷ đồng, tiến độ đầu tư xây dựng hoàn thành vào năm 2020.

Một góc dự án Khu du lịch Dviews Resort. (Ảnh: Báo Bình Định) 

Chủ đầu tư đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; hoàn thành phần kết cấu hạng mục thi công nền đường dẫn vào dự án và cầu cạn chiều dài hơn 500m vào vị trí xây dựng khách sạn chính; hoàn thành cơ bản 75% công tác phá đá tạo mặt bằng công trình tòa nhà dịch vụ và bãi đỗ xe, hoàn thành cửa hàng xăng dầu, sân bãi đậu xe và đã đưa vào phục vụ nhu cầu dân sinh tại khu vực. 

Trên cơ sở đó, ngày 28/7/2021, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định gia hạn thêm 24 tháng (từ 28/7/2021 đến 28/7/2023) để CTCP Đầu tư Dviews hoàn thành dự án. 

Đồng thời, công ty cũng nộp tiền thuê đất trong thời gian gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, dự án chậm tiến độ do nhiều yếu tố khách quan như phải sử dụng phương pháp thủ công trong suốt giai đoạn xây dựng cầu dẫn đường chính vào khu du lịch; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, dừng thi công xây dựng dự án một thời gian dài, chưa tập trung đầy đủ, kịp thời nguồn lực triển khai dự án. 

Sau khi thực hiện thủ tục gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng dự án vẫn chưa có chuyển biến tốt.

Ngày 25/5/2023, trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý khu kinh tế, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định xử phạt hành chính công ty này do không thực hiện đúng tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, và chủ đầu tư cũng nghiêm túc chấp hành nộp phạt theo quyết định. 

UBND tỉnh lưu ý, trong thời gian tới, nếu nhà đầu tư không khẩn trương triển khai quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh sẽ giao Ban quản lý Khu kinh tế kiểm tra, đề xuất chấm dứt hoạt động của dự án Khu du lịch Dviews Resort.

*Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cũng vừa ký thông báo gửi Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam, thu hồi diện tích đất khoảng 400ha tại Khu kinh tế Nhơn Hội thuộc xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn.

Thông báo nêu rõ lý do thu hồi đất là vi phạm pháp Luật Đất đai; đã được gia hạn vào năm 2021 nhưng vẫn không hoàn thành tiến độ đầu tư và chậm đưa đất vào sử dụng. 

Đây là diện tích mà Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam được cấp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu B) với tổng diện tích hơn 450ha.

Dự án này có thời gian thực hiện từ năm 2007 đến 2011. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư chậm, tháng 5/2023 là hết thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng.

Tại thông báo mới nhất nêu rõ thời gian triển khai 2 quyết định thu hồi đất đối với Công ty Dviews và Công ty TNHH MTV Hong Yeung Việt Nam hoàn thành trong tháng 9/2023.