Bình Phước hướng đến mục tiêu kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải và phụ phẩm nông nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đang cụ thể hóa trong xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn xử lý chất thải và phụ phẩm trong nông nghiệp; xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, khép kín, đa giá trị; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện thu gom, lưu trữ và vận chuyển bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất phát tán ra môi trường.

Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, tỉnh đã và đang tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh về công nghiệp-xây dựng. Điều này cũng đồng nghĩa với các loại rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại sẽ tăng cao. Toàn tỉnh có 9 nhà máy xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại (trong đó có một nhà máy đang xây dựng) với tổng công suất 5.000 tấn/ngày.

Tuy nhiên, việc kiểm soát chất thải công nghiệp có đến các nhà máy xử lý hay không; khí thải tại các nhà máy thải ra môi trường đã đạt chuẩn hay chưa đang là thách thức lớn. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc, lấy mẫu tự động nước, khí thải, đem lại hiệu quả lớn về môi trường cũng như kinh tế.

Hệ thống quan trắc tự động hoạt động liên tục 24/7, tần suất truyền dữ liệu 5 phút/lần đã giúp kiểm soát chất lượng nguồn thải tại các khu công nghiệp và các nguồn thải lớn; trong đó, hệ thống quan trắc các thông số nước thải kiểm soát 22 nguồn thải; hệ thống quan trắc các thông số khí thải kiểm soát 17 nguồn thải. Khi dữ liệu quan trắc truyền về đơn vị vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì hệ thống quan trắc tự động sẽ phát tín hiệu cảnh báo.

Cơ quan chuyên môn sẽ nhắc nhở và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục ngay sự cố, không để thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật thải ra môi trường. Nếu quá thời gian quy định mà doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm theo quy định. Hệ thống quan trắc đã góp phần giảm thiểu và phòng tránh sự cố môi trường từ các nguồn thải lớn gây ra, giảm nhân lực kiểm tra, giám sát và giảm được những cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Phước Long