UBND phường Tân Xuân, Đồng Xoài, Bình Phước ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chú trọng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, UBND phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài đã thực hiện gửi thư chia buồn và trao giấy chứng tử tại nhà cho tất cả cả các trường hợp khai tử, thực hiện gửi thư chúc mừng cho người  kết hôn, làm giấy khai sinh và tặng phần quà trị giá 150.000 cho trẻ khi khai sinh đúng hạn, có văn bản công khai xin lỗi cá nhân và tổ chức trong trường hợp có hồ sơ trễ hẹn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính...

UBND phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, đơn vị đầu tiên đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và 4 đối với các thủ tục hành chính của lĩnh vực tư pháp: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký lưu trú. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính của đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, tiết kiệm được chi phí và thời gian. Bên cạnh đó, UBND phường Tân Xuân rất chú trọng đến chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phường đã thực hiện gửi thư chia buồn và trao giấy chứng tử tại nhà cho tất cả cả các trường hợp khai tử, thực hiện gửi thư chúc mừng cho người kết hôn, làm giấy khai sinh và tặng phần quà trị giá 150.000 cho trẻ khi khai sinh đúng hạn, có văn bản công khai xin lỗi cá nhân và tổ chức trong trường hợp có hồ sơ trễ hẹn..

UBND phường Tân Xuân lắp hệ thống 25 camera an ninh.

Ngoài ra, UBND phường Tân Xuân còn trang bị phần mềm Dư địa trí, đặt 48 camera quan sát tại các điểm giao thông, các tuyến đường chính trên địa bàn phường nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ tốt công tác quản lý địa bàn. UBND phường đã xây dựng được Cơ sở dữ liệu về dân cư tại địa phương và áp dụng việc nhận diện vân tay trong việc lưu trữ thông tin của công dân.

Thời gian tới, UBND phường Tân Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả dịch vụ công mức độ 4 lĩnh vực tư pháp, đồng thời triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực khác. Số hóa toàn bộ dữ liệu về tư pháp - hộ tịch, lao động thương binh và xã hội từ năm 2000 đến nay để làm cơ sở thực hiện các thủ tục hành chính, thuận lợi cho người dân, tiến tới xây dựng địa phương thông minh cấp phường. 

Một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại cấp xã, phường đã được triển khai thử nghiệm và thành công như mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của phường Tân Xuân thiết nghĩ cần được nhân rộng ra các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn để tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo.  Thông tin hoạt động của UBND phường Tân Xuân còn được cung cấp trên Facebook.