{keywords}
Napas và Trung tâm dữ liệu dân cư ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày 22/9/2022, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an đã ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai an sinh xã hội và các sản phẩm, dịch vụ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Việc hợp tác này nhằm triển khai đa dạng các dịch vụ tiện ích công cho người dân cũng như cung cấp thêm những dịch vụ chung trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đồng thời, giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm nguồn lực cho các ngân hàng, các trung gian thanh toán... thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó nhấn mạnh quan điểm: lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích của chuyển đổi số; bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả an sinh xã hội trên cơ sở triển khai giải pháp dùng chung hạ tầng… Đề án cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNeID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, hoạt động ngân hàng,...

Sau khi phát hành căn cước công dân (CCCD) có gắn chip cho người dân và triển khai ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu phương án hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chi trả trợ cấp, an sinh xã hội cho công dân, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác là căn cứ để hai bên tiếp tục phối hợp với các bộ ngành triển khai chi trả an sinh xã hội cho người dân theo phương thức điện tử. Qua đó, không những mang tới cho người dân phương thức thuận tiện khi nhận trợ cấp an sinh xã hội mà còn giúp các cơ quan Nhà nước quản lý dữ liệu về tài khoản, thông tin chi trả an sinh một cách tập trung và đồng bộ.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu dân cư, Bộ Công an cho biết: “Với việc sẵn sàng về hạ tầng công nghệ cho các bên tham gia để triển khai dịch vụ thanh toán và đầu mối xử lý quyết toán giữa các bên thông qua hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, sự hợp tác với Napas là rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hai bên sẽ sớm tận dụng những tài khoản ngân hàng, Mobile Money đã có để người dân đăng ký, xác thực và liên kết tài khoản an sinh xã hội. Giải quyết dứt điểm tình trạng trục lợi, gian lận nhận trợ cấp, cũng như mang lại sự tiện ích cho người dân có thể rút tiền với bất kỳ hình thức nào theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Napas chia sẻ: “Thông qua việc ký kết hợp tác, NAPAS tiếp tục phát huy vai trò là Trung tâm chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho hệ thống thanh toán quốc gia; cung cấp hạ tầng thanh toán điện tử cho nền kinh tế và hạ tầng chia sẻ một số dịch vụ dùng chung cho các đơn vị trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng định hướng của Chính phủ. Bên cạnh đó, tạo thuận lợi cho công tác chi trả an sinh xã hội; tiết kiệm thời gian, thuận tiện cho công dân; giảm bớt áp lực thủ tục hành chính cho cơ quan nhà nước từ đó tiết kiệm tối đa nguồn lực cho xã hội”.

Với việc Bộ Công an đã phát hành CCCD có gắn chip cho toàn bộ công dân và triển khai ứng dụng định danh quốc gia ngày càng rộng rãi, Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở kết nối và tận dụng mạng lưới hạ tầng sẵn có của NAPAS với các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn nữa cho người dân.

Thái Khang  

Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để tiếp nhận video ghi lại cảnh xe vi phạm

Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để tiếp nhận video ghi lại cảnh xe vi phạm

Những hình ảnh, clip do người dân cung cấp sẽ được xem xét để phạt nguội các hành vi vi phạm. Bộ Công an sẽ sử dụng app VNEID để nhận hình ảnh và xác minh.