Giáo viên được giảm gánh nặng sổ sách

Theo thông tư 32 vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục nhà trường sẽ chỉ còn 14 loại đối với nhà trường, 2 loại đối với tổ chuyên môn và 4 loại sổ sách đối với giáo viên.

Theo đó, với giáo viên, hiện chỉ quy định sổ ghi kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học), kế hoạch bài dạy (giáo án), sổ theo dõi và đánh giá học sinh; riêng giáo viên chủ nhiệm thì có thêm sổ chủ nhiệm.

Theo quy định trước đây ở Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, số hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục đối với nhà trường lên đến 17.

Đặc biệt, hồ sơ điện tử sẽ được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở GD-ĐT quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ GD-ĐT.

Học sinh được dùng điện thoại di động trong giờ học

Trong số những điều học sinh được làm và không được làm, Thông tư mới cũng bỏ quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ học.

Lý giải về điều này, ông Sái Công Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho rằng, thay đổi này nhằm phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tuy nhiên, học sinh chỉ được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập và được sự đồng ý của giáo viên giảng dạy.

Theo ông Hồng, điều chỉnh này xuất phát từ thực tế có các tình huống học sinh cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện yêu cầu học tập, tìm kiếm tài liệu tham khảo ngay trong giờ học.

Thanh Hùng

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn từ ngày 20/10 tới

Giáo viên tiểu học được tự chủ chuyên môn từ ngày 20/10 tới

Giáo viên tiểu học được tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường trong việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục (tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh...)