Bộ GD-ĐT trả lời về điều kiện bổ nhiệm giáo viên hạng I, hạng II

Đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa giải đáp cụ thể những câu hỏi băn khoăn của nhiều giáo viên liên quan đến việc bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên theo các thông tư mới ban hành.

Phóng viên: - Bộ GD-ĐT đã xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3/2021. Thế nhưng, nhiều giáo viên còn băn khoăn vì sao Bộ GD-ĐT không bỏ luôn quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên (TCCDNN)?  

Bộ GD-ĐT: - Tất cả viên chức (bao gồm cả giáo viên) phải thực hiện chế độ bồi dưỡng và có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Luật Viên chức 2010 quy định người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó (điểm b khoản 1 Điều 31) và viên chức phải thực hiện chế độ bồi dưỡng theo TCCDNN trước khi bổ nhiệm hạng (điểm b khoản 3 Điều 33);

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN viên chức là một trong những điều kiện để viên chức được đăng ký dự thi thăng hạng, xét bổ nhiệm vào hạng và được học chương trình bồi dưỡng theo TCCDNN cao hơn liền kề (điểm a khoản 3 Điều 26).

Như vậy, việc quy định có chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN là quy định chung đối với viên chức của tất cả các ngành, các lĩnh vực, không riêng gì ngành Giáo dục.

Muốn bỏ quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên thì cần phải sửa các quy định này tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

Việc ban hành các Thông tư quy định mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập phải phù hợp, không được trái với quy định của hệ thống pháp luật, không được vượt ra ngoài phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

Do đó, nội dung quy định giáo viên mầm non, phổ thông công lập có chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN trong các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GDĐT quy định mã số, TCCDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập (và tại các Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV trước đây) là thực hiện quy định của Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP.

Vì vậy, muốn bỏ quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên thì cần thiết phải xem xét, sửa các quy định này tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP theo hướng mở rộng quy định tại Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP là có thể sử dụng chứng chỉ của chuyên ngành thay thế.

Trong trường hợp Luật Viên chức và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP được sửa đổi theo hướng nói trên thì giáo viên có thể sử dụng chứng chỉ/chứng nhận bồi dưỡng chuyên ngành để thay thế cho chứng chỉ bồi dưỡng theo TCCDNN.

- Những giáo viên mầm non, tiểu học, THCS hạng I (theo các thông tư cũ) bây giờ chuyển sang hạng I mới thì cần thực hiện như thế nào? Việc xác định đủ điều kiện do ai đảm nhận?

Theo quy định trước đây tại các Thông tư liên tịch số 20,21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ban hành năm 2015, giáo viên mầm non, tiểu học không có hạng I; chỉ cấp THCS, THPT mới có giáo viên hạng I.

Do đó, theo quy định của các Thông tư số 01,02,03,04/2021/TT-BGDĐT (mới ban hành), để được bổ nhiệm và xếp lương vào hạng I, giáo viên mầm non, tiểu học phải có thời gian tích lũy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và tham gia kỳ thi/xét thăng hạng chứ không được chuyển ngay vào hạng I khi các thông tư có hiệu lực (khoản 2 Điều 7 Thông tư 01 đối với giáo viên mầm non; khoản 2 Điều 7 Thông tư 02 đối với giáo viên tiểu học).

Đối với cấp THCS, nếu giáo viên hạng I hiện nay đã đáp ứng đủ tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng I mới thì được bổ nhiệm và xếp lương vào hạng I theo quy định tại Thông tư 03; nếu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của hạng I thì được xếp vào hạng II, khi nào tích lũy đủ điều kiện thì mới được bổ nhiệm, xếp lương vào hạng I mà không phải thông qua kỳ thi/xét thăng hạng (khoản 3 Điều 9 Thông tư 03).

Việc xác định giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong quá trình bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại các thông tư mới do cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức được phân cấp tại địa phương thực hiện.

- Những giáo viên hạng I cũ không được chuyển sang hạng I mới thì khi chuyển sang hạng II mới có phải có Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II (bản thân họ đã có chứng chỉ hạng I cũ)?

Trong các thông tư mới được ban hành có quy định các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng hạng mà giáo viên đã có trước đây được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các thông tư mới (khoản 3 Điều 10 Thông tư 01; khoản 5 Điều 10 Thông tư 02,03; khoản 3 Điều 9 Thông tư 04).

Hiện, Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các thông tư này và sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về trường hợp như trên để bảo đảm quyền lợi của giáo viên theo quy định.

- Những giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) tương đương với giáo viên THPT hạng II mới, chỉ khác họ chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II thì khi bổ nhiệm sang hạng II mới có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II hay không?

Đến thời điểm hiện nay thì không còn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cao cấp (mã số ngạch 15.112), vì từ năm 2015 khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT thì các giáo viên ở chức danh này đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II.

Nếu giáo viên THPT đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II, các địa phương phải hướng dẫn và tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thiện các tiêu chuẩn của hạng, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên (chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là yêu cầu chung của viên chức ở tất cả các ngành/lĩnh vực được quy định trong Luật Viên chức, không phải là quy định của riêng ngành giáo dục).

Hàng trăm câu hỏi mà bạn đọc băn khoăn liên quan đến việc bổ nhiệm và xếp hạng cho giáo viên đã được VietNamNet chuyển đến Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT).
Đại diện Bộ GD-ĐT đã lựa chọn và giải đáp các trường hợp điển hình TẠI ĐÂY.

Quý độc giả có các câu hỏi tương tự có thể tham khảo.

Thanh Hùng (ghi)

Bộ GD-ĐT phản hồi bạn đọc VietNamNet về bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên

Bộ GD-ĐT phản hồi bạn đọc VietNamNet về bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên

Hàng trăm câu hỏi mà bạn đọc băn khoăn liên quan đến việc bổ nhiệm và xếp hạng cho giáo viên đã được VietNamNet chuyển đến Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT).   

Bộ GD-ĐT trả lời việc bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên

Bộ GD-ĐT trả lời việc bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên

Liên quan đến việc bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên, câu hỏi mà nhiều thầy cô đặt ra là có nhất thiết cần đi học để lấy chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hay không.

Bốn kiến nghị về bổ nhiệm, thăng hạng giáo viên

Bốn kiến nghị về bổ nhiệm, thăng hạng giáo viên

Thầy Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) gửi 4 kiến nghị về chùm thông tư mới của Bộ GD-ĐT trong việc bổ nhiệm, thăng hạng giáo viên.

tin nổi bật

Phụ cấp giáo viên có thể tăng 100%, riêng chi cho mầm non thêm 4 nghìn tỉ/năm

Bộ GD-ĐT đề xuất phụ cấp nhà giáo ở mức 25-100% tùy đối tượng, trong đó riêng đối với 200 nghìn giáo viên mầm non ở vùng khó, mức hỗ trợ dự kiến tăng thêm 4.032 tỉ đồng/năm.

'Thành tựu của tôi sau 2 tháng độc thoại với nữ sinh trầm cảm'

Đối với một giáo viên, điều đầu tiên cần làm là tiếp xúc để tìm hiểu học sinh, từ đó có đánh giá ban đầu về khả năng học tập của các em. Câu chuyện của nữ sinh bị trầm cảm ở lớp tôi là một ví dụ.

Tâm sự của cô hiệu trưởng: Năng lượng vô hình nơi thầy giúp trò nên người

Điều thầy cô lo lắng ở các em hiện nay chính là xu hướng sống vì bản thân, sự ích kỉ, không biết chia sẻ, giúp đỡ người khác trong các em ngày một nhiều...

Thầy giáo 9X truyền cảm hứng học Hóa cho Gen Z

Là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội, thầy giáo Dương Hà đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh Gen Z trên con đường chinh phục bộ môn Hoá học.

Hà Nội cho 200 giáo viên từ 24 đến 53 tuổi đi Úc bồi dưỡng

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên ngắn hạn tại nước ngoài của Sở GD-ĐT theo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được UBND TP giao năm nay.

Hà Nội rà soát, tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thực hiện rà soát, lập hồ sơ và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Giáo viên mầm non, tiểu học trường tư khó khăn do dịch được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ mỗi người 2,2 triệu hoặc 3,7 triệu đồng tùy trường hợp cụ thể.

Không có học sinh 'dốt bẩm sinh', chỉ có những em trở nên 'dốt hóa'

Trong tư duy tích cực của người giáo viên luôn tồn tại quan niệm không có học sinh dốt, chỉ có học sinh chưa giỏi mà thôi. Điều này không chỉ mang tính nhân văn mà còn phản ánh đúng  quy luật phát triển trong triết học.

Lúc sống không con, nhưng khi qua đời, thầy tôi có cả một bầy con

Trái tim nhân từ, tình yêu thương học trò, lối sống thuần hậu, giản đơn như ca dao của thầy đã thành một phần hành trang giúp chúng tôi biết sống tốt hơn.

Kỷ luật hiệu trưởng chụp ảnh khỏa thân của tình cũ

Ông Trần Cao Nhân, Hiệu trưởng Trường tiểu học ở huyện Chợ Mới (An Giang) bị kỷ luật Cảnh cáo do chụp ảnh khỏa thân của 1 phụ nữ.

Hà Nội thăm dò dư luận xét danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho 12 người

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa tổ chức thăm dò dư luận cho việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm 2023 với 12 cá nhân.

Trẻ khó 'cất chữ vào đầu' hãy dạy kiểu 'cỏ hoang chết đi, đường dần lộ ra'

Những đứa trẻ nhận thức chậm, não bộ như bãi đất trống, chưa từng hoặc ít được cày xới. Hãy dạy chúng nhẹ nhàng từng tí một, theo kiểu đi đi lại lại trên cùng một lối tạo vệt mòn, mưa dầm thấm lâu.

Chi tiết bảng lương giáo viên áp dụng từ tháng 7/2023

Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, bảng lương của giáo viên các cấp được tính cụ thể như thế nào?

Người thầy hơn 20 năm 'tiếp lửa' cho học trò đam mê công nghệ thông tin

Hơn 20 năm qua, thầy giáo Đỗ Văn Nhỏ miệt mài bồi dưỡng, “tiếp lửa” cho những học sinh đam mê Tin học ở thành phố biển Đà Nẵng.

Học sinh dốt là có, nhưng 'dốt đến đâu học lâu cũng biết'

Là giáo viên có thâm niên 15 năm dạy cả hai hệ công lập và tư thục bậc THPT, tôi thừa nhận vẫn còn nhiều học sinh dốt, dẫu biết rằng cách nói này rất thiếu nhân văn.