Bộ GD -ĐT vừa có công văn gửi Tổng liên đoàn Lao động (TLĐ) Việt Nam, phúc đáp một số câu hỏi của TLĐ tham vấn ý kiến từ Bộ, xung quanh việc chuẩn bị cho việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Trước đó, vào tháng 2/2019, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH và cơ quan chủ quản rà soát, tổ chức lại một số nội dung có liên quan tới việc triển khai trên. Giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và cơ quan chủ quản là TLĐ đã xảy ra một số bất đồng. Cán bộ, giảng viên của trường gửi đơn kiện TLĐ làm sai quy định, trong khi TLĐ viện dẫn nhiều quy định hiện hành để yêu cầu trường thực thi. TLĐ đã gửi công văn tới Bộ GD-ĐT tham vấn về một số nội dung về tổ chức cán bộ, vai trò của cơ quản chủ quản. Đồng thời, TLĐ cũng hỏi thêm việc thẩm định trường đã bổ nhiệm chức danh giáo sư cho ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng nhà trường, đã được kiểm định hay chưa,v.v...

{keywords}
Ông Lê Vinh Danh phát biểu tại một hội nghị về quy hoạch hệ thống giáo dục đại học. Ảnh: Thanh Hùng

Trong công văn hồi đáp TLĐ do Thứ trưởng Lê Hải An ký, Bộ GD-ĐT đề nghị TLĐ xem xét "căn cứ vào các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, của TLĐ và các quy chế về tổ chức hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng".

Bộ GD-ĐT khẳng định: Theo các quy định hiện hành, việc tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng phải thực hiện theo Nghị quyết 77 ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017; Quyết định 158 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017 và các quy định khác có liên quan. 

Từ 1/7 Hội đồng trường mới có quyền lực cao nhất

Công văn của Bộ GD - ĐT cũng nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2019, việc thực hiện tự chủ của Trường ĐH Tôn Đức Thắng và các cơ sở giáo dục đại học công lập khác (trong đó có công tác cán bộ) phải tuân thủ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan. 

Khoản 1, Điều 16, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học quy định: “ Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.  Có nghĩa tập thể hội đồng trường (trong đó có đại diện cơ quan quản lý có thầm quyền) có chức năng đại diện của chủ sở hữu đối với trường đại học công lập. Trong quá trình hoạt động, nếu quyền của chủ sở hữu không được đảm bảo do cơ chế tập thể, quyết định theo đa số phiếu thì cơ quan quản lý có thẩm quyền có quyền và trách nhiệm báo với cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra để yêu cầu nhà trường thực hiện đúng pháp luật và xử lý người vi phạm nếu có. Thành viên hội đồng trường phải chịu trách nhiệm về thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. 

Về quy định “cơ quan thẩm quyền, theo Bộ GD-ĐT, Chính phủ sẽ xem xét quyết định cụ thể khi ban hành Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. 

Trường ĐH bổ nhiệm chức danh GS cho ông Lê Vinh Danh không được kiểm định

Bộ GD-ĐT cho biết, TS Lê Vinh Danh được Trường ĐH Preston (Hoa Kỳ) bổ nhiệm làm giáo sư kinh tế năm 2007, sau đó được Trường ĐH Tôn Đức Thắng bổ nhiệm chức danh giáo sư của trường ngày 7/12/2012.  Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Preston không được kiểm định chất lượng giáo dục bởi cơ quan có thẩm quyền về chất lượng tại Hoa Kỳ. 

Còn việc TLĐ hỏi về việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ chuyên môn (chức vụ giáo sư cho các giảng viên đạt tiêu chuẩn của trường), Bộ GD - ĐT đã có công văn từ năm 2015. 

Công Nguyên

Xử lý việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng "phải có lý, có tình, có trách nhiệm"

Xử lý việc Trường ĐH Tôn Đức Thắng "phải có lý, có tình, có trách nhiệm"

Trong sự việc không vui này, điều quan trọng nhất là mọi người phải cùng hướng tới lợi ích chung của nền giáo dục đại học Việt Nam, lợi ích của mô hình tự chủ đại học, hơn là nghĩ tới những chuyện khác không liên quan đến “đại cục”.