Bộ GTVT vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành rốt ráo triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội liên quan việc đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai có hiệu quả dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quản lý chặt và sử dụng vốn tiết kiệm, công khai, minh bạch, các đơn vị cần phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để bố trí vốn thực hiện đáp ứng tiến độ.

Theo đó, Vụ Đối tác công - tư  (PPP) được giao chỉ đạo các Ban quản lý dự án, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng lúa nước của dự án; phối hợp với các Bộ liên quan thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ trở lên để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 20/4 tới.

{keywords}
12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam được đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào vận hành khai thác 2026

Vụ PPP phối hợp với các Vụ liên quan của Bộ GTVT xây dựng phương án tổ chức thực hiện thu hồi vốn đầu tư dự án, hoàn trả vào ngân sách trung ương, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận về cơ chế thu.

Tham mưu Bộ GTVT các nội dung liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư khi triển khai dự án và tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án thành phần thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) tham mưu thực hiện lựa chọn nhà thầu, đảm bảo khởi công dự án trước ngày 31/12/2022. Đối với các gói thầu thuận lợi về kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, khởi công trước ngày 30/11/2022.

Cục QLXD&CLCTGT chỉ đạo các Ban quản lý dự án, tư vấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục cần thiết. Tổ chức thẩm định, trình Bộ GTVT phê duyệt 12 dự án thành phần, hoàn thành trước ngày 30/6 tới, thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo khởi công trước ngày 31/12/2022.Triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2023, cơ bản hoàn thành dự án năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Cục QLXD&CLCTGT chỉ đạo các ban quản lý dự án, tư vấn phối hợp với các địa phương, tổ chức khảo sát, lập hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng.

Bộ GTVT cũng giao Vụ Khoa học và Công nghệ trình Bộ GTVT phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án. Bên cạnh đó nghiên cứu, đề xuất sử dụng cát biển, tro xỉ làm vật liệu đắp nền đường... 

Bên cạnh đó, thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh (ITS) và hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), đảm bảo tính thống nhất, kết nối liên thông trên toàn dự án.

Phối hợp xác định các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án; đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án.

Bộ GTVT yêu cầu rút ngắn tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam

Bộ GTVT yêu cầu rút ngắn tiến độ các dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam

Các chủ đầu tư, nhà đầu tư 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông (2017 – 2020) được Bộ GTVT yêu cầu rút ngắn thời gian thi công khoảng 3 tháng so với tiến độ ban đầu.

Vũ Điệp