Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Khánh Hòa gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đề xuất học tập các nước để đầu tư hiệu quả hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Cụ thể, cử tri tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành dành nhiều thời gian nghiên cứu, học tập các nước để đầu tư hiệu quả hệ thống đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Trả lời nội dung này, Bộ GTVT cho biết, ngày 28/2/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW, trong đó đã định hướng “Nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, chặt chẽ, toàn diện, kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế để lựa chọn phương án đầu tư, công nghệ, kỹ thuật, vốn… xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát huy được các lợi thế tiềm năng của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới”.

untitled 1.jpg
Bộ GTVT đã đi 5 nước học tập kinh nghiệm làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: Northeastbylines

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia với những thành viên bao gồm đại diện các bộ, ngành liên quan.

Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó giao Bộ GTVT chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tổ chức tham khảo kinh nghiệm một số nước trên thế giới về phát triển đường sắt tốc độ cao để nghiên cứu đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam hiệu quả.

Thời gian qua, Bộ GTVT đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, tổng hợp kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới; tổ chức đoàn công tác liên ngành trực tiếp khảo sát tại 5 quốc gia có hệ thống đường sắt tốc độ cao phát triển để hoàn thiện Đề án chủ trương đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Hiện nay, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế về thể chế chính sách, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp, huy động nguồn lực, khai thác quỹ đất quanh ga,... để triển khai đầu tư đường sắt cao tốc trên trục Bắc - Nam nói riêng và hệ thống đường sắt nói chung bảo đảm khả thi, hiệu quả.