{keywords}
Chiến dịch rà quét mã độc được Cục An toàn thông tin triển khai trên diện rộng. (Ảnh: gearvn)

Trong văn bản gửi đi, Trung tâm CNTT (Bộ KH&CN) cho biết: Ngày 22/9, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã có công văn về việc triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020.

Theo đó, Cục An toàn thông tin sẽ cùng doanh nghiệp trong và ngoài nước (VNPT, Viettel, CMC, FPT, BKAV, Kaspersky….) thực hiện chiến dịch giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc và Botnet năm 2020 nhằm xây dựng không gian mạng Việt Nam, an toàn, tin cậy.

Để triển khai chiến dịch này, Trung tâm CNTT (Bộ KH&CN) yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ KH&CN cập nhật thông tin về chiến dịch tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendich2020; Thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, trong phạm vi quản lý, hỗ trợ của mình về chiến dịch quét mã độc.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện thống kê, báo cáo kết quả triển khai trong phạm vi quản lý của mình về Trung tâm CNTT trước ngày 23/10/2020. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ là Phòng Kỹ thuật hạ tầng của Trung tâm CNTT. 

Chiến dịch rà quét và bóc gỡ mã độc được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT chính thức phát động từ ngày 18/9 và triển khai trên diện rộng. 

Mục tiêu cụ thể của chiến dịch rà soát và bóc gỡ mã độc quy mô lớn này là giảm 50% tỷ lệ lây nhiễm mã độc, giảm 50% địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong 10 mạng botnet phổ biến và Việt Nam không còn nằm trong báo cáo của các hãng về tỷ lệ lây nhiễm mã độc trong khoảng thời gian nhất định. 

D.V