- 3 phó thủ tướng và 18 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được QH phê chuẩn bổ nhiệm mang đến một diện mạo mới cho Chính phủ.

Xem chi tiết về các thành viên Chính phủ TẠI ĐÂY

Mời bạn đọc nhấp vào để xem chi tiết đồ họa phổ quát về Chính phủ sau kiện toàn nhân sự:

 {keywords}

VietNamNet