Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội. 

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh làm Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh từng được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Khoa đầu tiên trong lịch sử 46 năm hình thành và phát triển của Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội và nay là Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Cùng ngày, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định bổ nhiệm các phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật với PGS.TS. Trịnh Tiến Việt và TS. Nguyễn Trọng Điệp.

                                                                                        TS. Nguyễn Trọng Điệp (trái) và PGS.TS. Trịnh Tiến Việt (phải).

Các vị trí trong ban giám hiệu Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1/11/2022.

Trước đó, ngày 23/9, Trường ĐH Luật thành viên ĐH Quốc gia Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trên cơ sở Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội trước đây.