Sáng ngày 02/12/2022 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý.

Tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã trao các quyết định bổ nhiệm: 

-        Ông Phạm Toàn Vượng - Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank; 

-        Ông Nguyễn Minh Phương - Phó Tổng giám đốc Agribank, ông Lê Xuân Trung - Phó Tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank;

-        Bà Từ Thị Kim Thanh - Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank

-        Ông Nguyễn Xuân Hùng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Agribank. 

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. 

Cũng tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú đã trao Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank đối với ông Nguyễn Minh Trí.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN Trung ương đã trao các quyết định: Chuẩn y ông Phạm Toàn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chuẩn y bà Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên HĐTV kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban Nhân sự Agribank giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ định ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐTV Agribank, ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng giám đốc Agribank tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN Trung ương Nguyễn Đức Phong gửi lời chúc mừng ông Phạm Toàn Vượng cùng các nhân sự Agribank vừa nhận quyết định, đồng thời giao nhiệm vụ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, xây dựng khối đoàn kết, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Agribank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DN Trung ương Nguyễn Đức Phong phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN nhấn mạnh, việc bổ sung, kiện toàn các chức vụ nhân sự cấp cao của Agribank nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, đảm bảo hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng mục tiêu phát triển của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Ngân hàng thương mại Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước.

Ông Đào Minh Tú phát biểu giao nhiệm vụ cho các nhân sự được bổ nhiệm

Đánh giá các nhân sự được bổ nhiệm đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực quản lý, điều hành và đã có thời gian công tác lâu năm, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quản lý trong hệ thống Agribank cũng như Ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc thường trực NHNN mong muốn tập thể Ban Lãnh đạo Agribank tiếp tục phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, trong đó tập trung triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phương án cơ cấu lại Agribank giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, thực hiện quy trình thủ tục để tăng vốn điều lệ, tiếp tục thực hiện lộ trình triển khai cổ phần hóa...

Thay mặt Ban Lãnh đạo Agribank, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Phạm Đức Ấn bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Khối DN Trung ương, NHNN Việt Nam đối với hoạt động của Agribank

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm, ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp, chưa có tiền lệ, ông Phạm Toàn Vượng khẳng định quyết tâm cùng tập thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, người lao động Agribank đoàn kết, phát huy truyền thống và những thành quả đạt được trong thời gian qua, chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa Agribank phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank phát biểu nhận nhiệm vụ

Ngọc Minh