Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm chức vụ mới.

Theo Quyết định số 2055/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm ông Phan Đức Bình, chuyên viên Vụ Đối tác công - tư giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải từ ngày 1/12/2021.

Theo Quyết định số 2021/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, kể từ ngày 01/12/2021.

Theo Quyết định số 2039/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, kể từ ngày 01/12/2021.

Theo Quyết định số 2059/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm ông Nghiêm Phú Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Hàng hải giữ chức Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Hàng hải, kể từ ngày 01/12/2021.

Theo Quyết định số 2048/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  bổ nhiệm ông Ngô Tùng Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, kể từ ngày 01/12/2021.

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự và tập thể lãnh đạo Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức trong các đơn vị có đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động,  hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào thành công chung của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Như Quỳnh.

* Chiều 2/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính giữ chức vụ Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chúc mừng và tin tưởng ông Nguyễn Như Quỳnh trên cương vị công tác mới sẽ phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã có cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Viện Chiến lược và chính sách tài chính hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

* Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm ông Triệu Thọ Hân, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước giữ chức Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Chúc mừng 2 tân Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn, cùng với tập thể Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống, chung sức đồng lòng, vì mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, góp phần cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Ban Nội chính Trung ương, TANDTC, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ

Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. 

Theo VGP