Bộ Tài chính xây dựng mới 195 dịch vụ công mức độ 3, 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành quyết định ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3,4 ngành tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ nâng cấp 93 DVCTT mức độ 3 đã triển khai lên mức độ 4, đồng thời xây dựng mới 195 dịch vụ công mức độ 3, 4.

Theo trang tin Tổng cục Hải quan, đơn vị này sẽ triển khai DVCTT mức độ 4 cho 2 thủ tục hành chính (TTHC) là thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế nhập cảnh bằng đường sắt và thủ tục hải quan đối với tàu liên vận quốc tế xuất cảnh bằng đường sắt.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Tổng cục Hải quan cũng nâng cấp 6 TTHC đang được cung cấp DVCTT cấp độ 3 lên DVCTT mức độ 4, bao gồm các thủ tục: Thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; Thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế; Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam; Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế; Thủ tục hải quan đối với xăng dầu, hóa chất, khí quá cảnh và thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Tổng cục Hải quan chú trọng. Từ năm 2005, cơ quan Hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử để phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, tất cả các quy trình thủ tục hải quan đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và được tự động hóa ở mức độ rất cao với 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc. Doanh nghiệp đã hoàn toàn thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế.

Thực hiện Nghị quyết 36a, Tổng cục Hải quan đã tiếp tục mở rộng cung cấp DVCTT cho các thủ tục hành chính thông qua Hệ thống DVCTT (HQ36a) trên Cổng thông tin điện tử tổng cục Hải quan (http://pus.customs.gov.vn/). Tính đến hết tháng 11/2018, Hệ thống đã tiếp nhận và xử lý gần 180.000 hồ sơ của hơn 21.000 đối tượng thực hiện TTHC.

Như vậy, cùng với việc mở rộng cung cấp DVCTT trên Hệ thống DVCTT (HQ36a). Tổng cục Hải quan hiện nay đã cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 94,45% TTHC trong lĩnh vực hải quan, trong đó hơn 90% là DVCTT mức độ 4.

Việc đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 vào giải quyết TTHC là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, cắt giảm thời gian, chi phí trong thực hiện, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, giúp quá trình kiểm soát và xử lý hồ sơ được công khai, minh bạch. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 của ngành Tài chính nói chung và của Tổng cục Hải quan nói riêng.