bỏ thai

Cập nhập tin tức bỏ thai

Xưa anh bắt tôi bỏ thai, giờ lại đưa cả nhà đến nhận cháu

Uất nghẹn và thù hận khi nghe những lời nói độc ác được thốt ra từ chính kẻ mà mình yêu tha thiết. Đó là những gì tôi phải trải qua khi biết tin mình mang cốt nhục của anh.

Đàn bà yêu kẻ làm họ đớn đau?

Đang trên xe đi công tác thì thấy em đang nước mắt ngắn dài đứng trên thành một cây cầu. Tôi tiếp cận hỏi han, em tâm sự về hoàn cảnh của mình vì thương mà tôi đã yêu…