Nhân dịp bước sang năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức,người lao động ngành Tài chính. Cổng TTĐT Bộ Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

{keywords}