Bộ trưởng KHCN

Cập nhập tin tức Bộ trưởng KHCN

Làm sao để yên tâm 12 dự án yếu kém không tái diễn?

ĐB Nguyễn Bá Sơn, Đà Nẵng hỏi Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh: Liệu từ nay về sau, chúng ta có thể yên tâm rằng không tái diễn 12 dự án yếu kém?

Bộ trưởng KHCN: Đề tài khoa học ‘đút ngăn tủ’ là thực tế

Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh nhìn nhận tình trạng đề tài khoa học "đút ngăn tủ" là thực tế mà nhiều thế hệ Bộ KHCN rất trăn trở.

5 nhiệm vụ Phó Thủ tướng giao cho tân Bộ trưởng Khoa học

Phó Thủ tướn g Vũ Đức Đam chỉ ra 5 nhiệm vụ mà ông cho rằng, tân Bộ trưởng KHCN Chu Ngọc Anh trong nhiệm kỳ mới cần ưu tiên giải quyết.