Sáng 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Tình trạng sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện luật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, vướng mắc.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu thực tế hiện nay tội phạm sử dụng các loại dao để gây án chiếm tỷ lệ rất cao, nhiều vụ đối tượng sử dụng dao sắc, nhọn có tính sát thương cao, gây án với tính chất rất manh động, gây bức xúc dư luận xã hội, tuy nhiên, không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không quy định dao là vũ khí.

daituongtolam.jpg
Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế, vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm như vũ khí quân dụng nhưng theo quy định của luật hiện hành thì súng tự chế, vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quân dụng.

Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng; dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ; khi đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức, hành vi của đối tượng, giảm nguồn tội phạm.

Để thực hiện cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, Bộ trưởng Công an cho rằng, cần thiết phải rà soát thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ để cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết và thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.

Đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ theo hướng không quy định thời hạn và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng.

Đại tướng Tô Lâm cũng nêu thực tế hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài có nhu cầu cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho cơ quan, trong nước. Tuy nhiên, luật hiện hành quy định nghiêm cấm cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Vì vậy, để tận dụng nguồn lực từ nước ngoài cần thiết phải bổ sung quy định cho phép cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước được tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cho, tặng, viện trợ…

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) gồm 8 chương, 74 điều với nhiều điểm mới.

Ngoài việc cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ, hồ sơ, dự luật cũng bổ sung “Ghế thẩm vấn đối tượng đặc biệt” vào khái niệm công cụ hỗ trợ; sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 Tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý

Báo cáo thẩm tra sơ bộ, Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Thường trực ủy ban này cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Việc sửa luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các giấy tờ không cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức và người dân.

letantoi 1.jpg
Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: QH

Đồng thời tạo hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này; khắc phục những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thi hành, áp dụng luật thời gian qua.

Hồ sơ dự luật được Chính phủ trình đã đầy đủ các tài liệu theo quy định, đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ban soạn thảo đánh giá toàn diện hơn những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc tổ chức thi hành luật, đánh giá kỹ hơn và có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn về bổ sung một số nội dung trong dự thảo luật.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ về sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như tính hợp hiến, hợp pháp của dự thảo Luật trong Hệ thống pháp luật hiện hành; phạm vi điều chỉnh của dự luật và sự phù hợp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi của dự luật.