Tại công văn số 503, Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực trong “Tháng hành động vì môi trường”. Sau sự kiện, các đơn vị, cơ quan báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ trước ngày 20/7.

Trước đó, Bộ TN&MT có văn bản số 2906 về việc đề nghị Bộ TT&TT hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

{keywords}
Hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới của Bộ TN&MT

Năm 2020, chủ đề Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature).

Theo UNEP, đây là năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Bộ TN&MT đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành… chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Cho học sinh nghỉ học khi chất lượng không khí nguy hại

Cho học sinh nghỉ học khi chất lượng không khí nguy hại

Theo dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật BVMT), khi không khí cực đoan có thể cấm phương tiện giao thông lưu thông ở nội đô, điều chỉnh thời gian đi học hoặc cho học sinh nghỉ học.

Thái Bình