Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị tự kiểm tra, xử lý công văn số 1685 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa.

Theo đó, tại công văn 1685 có nội dung: "Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở".

Việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (Ảnh: Hồng Khanh)

Theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, việc tách thửa là quyền của người sử dụng đất khi áp dụng đầy đủ các điều kiện và được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

“Việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất được đề cập tại công văn số 1685 không bảo đảm cơ sở pháp lý về nội dung và không thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT. Đồng thời, có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất” – văn bản nêu rõ.

Cũng theo cơ quan này, công văn 1685 là văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật, nên việc ban hành văn bản này là hành vi bị nghiêm cấm (quy định tại khoản 2, Điều 14, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Để đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, kỷ luật, kỷ cương, "Bộ Tư pháp đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo việc tự kiểm tra, xử lý công văn 1685 theo quy định".

Trước đó, ngày 22/3/2022, Sở TN&MT Hà Nội đã ban hành công văn 1685 về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất. Trong đó, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Văn bản này được ban hành trong bối cảnh Sở TN&MT nhận được phản ánh của một số địa phương, người dân, doanh nghiệp, phương tiện thông tin đại chúng về việc phân lô, chia tách thửa đất, san hạ đất để xây dựng hạ tầng đường giao thông, vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn một số quận, huyện, thị xã.

Nha Trang tạm dừng tách thửa đấtUBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) áp dụng tạm dừng tách thửa khi ghi nhận có nhiều trường hợp "hiến đất làm đường" không đúng quy định, chưa phù hợp với quy hoạch.