Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành quyết định kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng. Bộ trưởng giao Chánh Thanh tra Bộ tổ chức triển khai, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thanh tra theo quy định.

Đối với hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án do 10 đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư. 

Trong 10 đơn vị thuộc danh sách thanh tra có nhiều ban quản lý thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) như Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý các dự án Đường Thuỷ, Ban Quản lý dự án 7. 

Bên cạnh đó danh sách thanh tra còn có Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai. 

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ thanh tra hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư.

Đối với công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra UBND tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp và chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về hoạt động đầu tư xây dựng và một số dự án có sử dụng vốn ngân sách Trung ương. 

Hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Xây dựng. 

Cùng với đó, Bộ Xây dựng dự kiến thanh tra từ 2 – 4 cuộc về đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Trong đó, thanh tra UBND một số tỉnh, thành phố trong việc kiểm tra, xác minh vụ việc khiếu nại và đôn đốc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.