Trước thực trạng một số cơ sở khám chữa bệnh gặp khó khăn, vướng mắc trong việc thanh toán BHYT khi bác sĩ y học cổ truyền thực hiện phạm vi chuyên môn y học hiện đại, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khác cho bác sĩ y học cổ truyền theo quy định.

Riêng đối với một số chuyên ngành: ngoại, sản, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, phẫu thuật thẩm mỹ, gây mê hồi sức thì tạm dừng cấp bổ sung chờ hướng dẫn của Bộ Y tế.

{keywords}
 

Giữ nguyên đối với các trường hợp đã cấp chứng chỉ hành nghề có phạm vi chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giải quyết vướng mắc khi thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định Luật khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh.

Bác sĩ y học cổ truyền đã có chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền được thực hiện kỹ thuật khác ngoài chuyên ngành y học cổ truyền sau khi có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo kỹ thuật do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám, chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Sở Y tế An Giang tiếp nhận phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử

Sở Y tế An Giang tiếp nhận phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày 2/12, Sở Y tế An Giang tổ chức buổi bàn giao phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025.  

Lê Hà