Mới đây ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

Theo Báo Khánh Hòa đưa tin, Sở Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và đơn vị liên quan để triển khai thu học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu khác bằng phương thức không dùng tiền mặt. Các trường cần tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục; thống nhất mẫu thông tin thanh toán để tạo thuận lợi cho việc xử lý.

Các trường ở Khánh Hòa cũng cần bố trí đầu mối hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thuận lợi nhất. Việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; trong đó lưu ý đến việc làm chủ dữ liệu và bảo mật thông tin riêng tư.

Ảnh minh họa: Anh Hào.

Bà Phan Thị Thảo Uyên, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Nguyên (thành phố Nha Trang) nhận xét việc thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ tiện lợi cho phụ huynh, mà còn hỗ trợ cho công tác quản lý của nhà trường: giúp giáo viên chủ nhiệm giảm bớt áp lực công việc khi không phải thu tiền của học sinh; giúp bộ phận kế toán thống kê rõ ràng, nhanh chóng các khoản thu chi; ban giám hiệu quản lý khoa học, hiệu quả hơn… 

Đến nay, phần lớn các trường do Sở và các phòng giáo dục và đào tạo quản lý đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương và hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 50% tổng số đơn vị trực thuộc trong năm học 2022-2023.

Anh Hào