- "Cách chức với người không còn chức vụ nữa nên việc xử lý đúng là rất khó", Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Liên quan đến quyết định kỷ luật mới đây của Ban bí thư với ông Vũ Huy Hoàng - nguyên là Bộ trưởng Công thương, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Ban bí thư giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ phối hợp với Ban Cán sự Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu quy trình kỷ luật.

XEM CLIP:

Đây là việc rất khó vì hiện nay ông Hoàng là đại biểu khoá 13, đã được Quốc hội khoá 13 miễn nhiệm nên đến nay ông Hoàng không còn chức bộ trưởng nữa.

Không còn chức vụ thì cần phải giao cho bên Chính phủ, QH sẽ nghiên cứu quy định về mặt pháp luật thế nào, quy trình nào. Việc này đang được giao cho những cơ quan giúp việc cho QH, Chính phủ nghiên cứu về tính pháp lý vì khi trình ra QH phải có đủ tính pháp lý của việc này.

Với việc xử lý 1 người không còn chức vụ bộ trưởng nữa, QH đã miễn nhiệm rồi thì phải xử lý làm sao để đảm bảo đúng pháp luật. Phải chặt chẽ về pháp luật, kỷ luật nghiêm minh nhưng phải đúng pháp luật. Việc đó hiện đang làm.

Việc khó như vậy thì trong kỳ họp này ta có thể tiến hành được không?

Vừa tối qua chúng tôi mới nhận được thông tin và chiều nay văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư mới chuyển sang nên giờ đang nghiên cứu để giao cho các đơn vị chức năng xem xét tham mưu.

Việc nhanh chậm thế nào thì phải chờ vào kết quả nghiên cứu của các cơ quan tham mưu.

Trường hợp ông Vũ Huy Hoàng đã về hưu rồi thì quy trình xử lý kỷ luật về mặt nhà nước sẽ thực hiện theo quy trình như nào?

Khi bổ nhiệm thì Chính phủ phải có tờ trình đề nghị QH phê chuẩn với người này rồi sang Chủ tịch nước bổ nhiệm. Nếu bình thường người này đang đương chức thì không vấn đề gì, Chính phủ lại làm 1 tờ trình gửi sang đề nghị xem xét kỷ luật thì QH tiến hành kỷ luật.

Nhưng giờ người này không còn chức vụ nữa, đã được miễn nhiệm khi kết thúc khoá công tác thì phải nghiên cứu tiếp xem làm thế nào cho đúng pháp luật.

Nhiều cử tri cho rằng việc kỷ luật cách chức mà toàn những chức vụ người ta không còn nắm giữ nữa thì việc kỷ luật không còn nhiều ý nghĩa và như thế thì người bị kỷ luật cũng vẫn sống bình an, hạ cánh an toàn. Ý kiến ông thế nào?

Tôi cho rằng vừa qua UB Kiểm tra TƯ đã làm rất nghiêm túc và công khai trước công luận về những vi phạm của ông Hoàng. Có những kết luận rất nghiêm túc.

Tôi thấy dư luận nhân dân và cán bộ đều rất đồng tình. Còn vấn đề kỷ luật bên chính quyền thế nào nữa thì phải ra các cơ quan nghiên cứu cho đúng quy định pháp luật.

Nghỉ hưu vẫn kiểm soát

Quốc hội được cho là thực hiện việc giám sát rất sát sao với cán bộ được bầu, bổ nhiệm khi lần đầu tiên đã có 2 lần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh này. 2 lần lấy phiếu đó thì số phiếu tín nhiệm của ông Hoàng cũng không phải ở mức thấp. Qua việc này thì có thể thấy công tác giám sát và đánh giá cán bộ cấp cao của QH thế nào?

Trong quá trình làm đương nhiên có nhiều cơ quan cùng có trách nhiệm trong quá trình giám sát. 

Có thể trong quá trình trước QH chưa phát hiện được nhưng với tinh thần rất trách nhiệm thì các cơ quan nhà nước khi phát hiện sai phạm bất cứ vào thời điểm nào đều xử lý, bất luận đó là ai, ai vi phạm thì đều bị xử lý.

{keywords}
Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc. (Ảnh: Phạm Hải)

Trường hợp chưa phát hiện ra thì đành chịu nhưng phát hiện ra rồi thì nhất quyết xử lý không có 1 khoảng trống, không loại trừ bất cứ ai.

Vừa rồi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống tham nhũng mà đứng đầu là Tổng bí thư đã làm rất quyết liệt, làm rõ được nhiều vụ án nghiêm trọng mà tưởng chừng mọi việc đã qua rồi, cử tri cũng lo là chìm xuống rồi. Vậy mà tất cả đều được làm rõ và làm rất nghiêm túc. 

Làm là phải xử lý cho thấu tình đạt lý để người có khuyết điểm vi phạm bị xử lý cũng phải tâm phục khẩu phục, cử tri đồng tình.

Vậy việc cách chức khi không còn chức vụ đó nữa thì còn ý nghĩa gì không?

Đây cũng là trường hợp đầu tiên, chưa có tiền lệ, cách chức với người không còn chức vụ nữa nên việc xử lý đúng là rất khó. Nhưng dù sao việc đó cũng có tính chất răn đe để những người khác thấy dù anh đã nghỉ hưu đi nữa nhưng khi phát hiện sai phạm thì việc xử lý vẫn là xử lý.

Vừa qua cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng thì mai này hồ sơ về Đảng sẽ không còn chức vụ đó nữa của giai đoạn đó. Dù anh nghỉ hưu người ta vẫn làm, vẫn kiểm soát chứ có thoát được đâu.

Việc nghiên cứu quy trình để xử lý kỷ luật dự kiến trong thời gian bao lâu vì việc này rất được mong chờ?

Ngay khi nhận được chỉ đạo chúng tôi đã giao cho cơ quan chức năng và cùng trao đổi với phía bên Chính phủ, mà như chỉ đạo đã nêu của Ban bí thư là giao Bán cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn QH nghiên cứu quy trình phù hợp.

Chúng tôi đang giao các cơ quan nghiên cứu và việc đó cần có thời gian. Khi nào có kết quả sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng biết.

Hồng Nhì