Theo Nghị định, một định danh điện tử sẽ tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu và hình thức xác thực bởi hệ thống định danh và cần được xác thực bởi điện tử của Bộ Công an. Đây được coi là một hoạt động đăng ký, tạo lập, đốt soát gắn danh tính điện tử của chủ thể để tạo ra tài khoản định danh.

Tài khoản định danh sẽ bao gồm có hai mức độ bao gồm:

-       Mức độ 1: Gồm có những thông tin về số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và ảnh chân dung.

-       Mức độ 2: Cung cấp những thông tin tương tự từ mức độ 1 cộng thêm dấu vân tay.

Người đã có căn cước công dân (CCCD) gắn chip sẽ đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VnelD. Tiếp đó, khi đăng ký tài khoản ở mức độ 2, thông tin trên thẻ CCCD gắn chip sẽ được tích hợp, tạo thành một thẻ CCCD điện tử.

CCCD điện tử có giá trị tương đương thẻ CCCD gắn chip vật lý. Có thể phục vụ cơ quan chức năng, công dân sử dụng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính mà không cần xuất trình thẻ CCCD gắn chip; điền forrm tự động, giảm được nhiều bước thủ tục xác minh thông tin lại bảo mật cao.

Mở ứng dụng VNeID, điền đầy đủ thông tin của bạn vào rồi chọn "Đăng ký"

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 qua ứng dụng VNelD 
(đối với người đã có CCCD gắn chip):

- Bước 1: Sử dụng thiết bị di động cài ứng dụng VNelD.

- Bước 2: Truy cập VNelD, nhập số định danh cá nhân, số điện thoại hoặc thư điện tử; cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng; thu nhận ảnh chân dung và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản.

- Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua VNelD, tin nhắn SMS hoặc thư điện tử.

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2:

(Đối với công dân đã có CCCD gắn chip)

- Bước 1: Công dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử; thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ công an.

- Bước 2: Cán bộ chức năng nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, lấy mẫu vân tay của công dân để xác thực với cơ sở dữ liệu CCCD và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo tài khoản định danh.

- Bước 3: Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua VNelD, tin nhắn SMS hoặc thư điện tử.

Trường hợp công dân chưa có thẻ CCCD gắn chip, cơ quan công an sẽ tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ CCCD.